เข้าสู่ระบบ
เวลาทำการ >> จันทร์-ศุกร์ 8:30-18:00 น. และเสาร์ 9:30-16:30 น. >> Tel: 02-353-6999 | Fax: 02-353-6988
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน

ตำแหน่งงานแยกตามจังหวัด > อุดรธานี
1 ธ.ค. 58 Sale Engineer (พนักงานขาย) บริษัท ธรรมดี เทคโนโลยี อินทิเกรชั่น จำกัด อุดรธานี ขาย วิศวกรขาย ธุรกิจ คอมพิวเตอร์-IT
1 ธ.ค. 58 ธุรการบัญชี บริษัท ธรรมดี เทคโนโลยี อินทิเกรชั่น จำกัด อุดรธานี บัญชี/การเงิน ธุรการบัญชี ธุรกิจ คอมพิวเตอร์-IT
1 ธ.ค. 58 System Engineer บริษัท ธรรมดี เทคโนโลยี อินทิเกรชั่น จำกัด อุดรธานี คอมพิวเตอร์/IT/โปรแกรมเมอร์ วิศวกรคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ คอมพิวเตอร์-IT
1 ธ.ค. 58 Technician (ช่างเทคนิค) บริษัท ธรรมดี เทคโนโลยี อินทิเกรชั่น จำกัด อุดรธานี ช่างเทคนิค/อิเลคโทรนิค/ซ่อมบำรุง/ช่างพิมพ์ ช่างเทคนิค ธุรกิจ คอมพิวเตอร์-IT
1 ธ.ค. 58 หัวหน้าแผนกผลิต STR สาขาอุดรธานี กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) อุดรธานี ผลิต/ควบคุมคุณภาพ/โรงงาน หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร ธุรกิจ ส่งออก-นำเข้า
1 ธ.ค. 58 หัวหน้าส่วนทรัพยากรมนุษย์ จ.อุดรธานี(STA-UD) กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) อุดรธานี บุคคล/ฝึกอบรม หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร ธุรกิจ ส่งออก-นำเข้า
1 ธ.ค. 58 หัวหน้าแผนกซ่อมบำรุง ประจำสาขาอุดรธานี (STA-UD) กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) อุดรธานี ช่างเทคนิค/อิเลคโทรนิค/ซ่อมบำรุง/ช่างพิมพ์ ช่างซ่อมบำรุง ธุรกิจ ส่งออก-นำเข้า
1 ธ.ค. 58 เจ้าหน้าที่การตลาด ""ประจำสาขา ตึกคอมฯ แลนด์มาร์คพลาซ่า อุดรธานี"" ด่วนมาก !! บริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) อุดรธานี การตลาด กิจกรรมการตลาด ธุรกิจ บันเทิง
1 ธ.ค. 58 Branch Manager (อุดรธานี)ด่วน มาก!! บริษัท บูพา ประกันสุขภาพ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) อุดรธานี ขาย หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร ธุรกิจ ประกันภัย-ชีวิต
1 ธ.ค. 58 เจ้าหน้าที่บริการลูกค้าด้านสินเชื่อ (หญิง) ประจำสาขาบ้านดุง จ.อุดรธานี ด่วนมาก !! บริษัท เงินติดล้อ จำกัด อุดรธานี บริการลูกค้า/Call Center/พนักงานต้อนรับ/รับโทรศัพท์ บริการลูกค้า/ลูกค้าสัมพันธ์/Call Center ธุรกิจ สินเชื่อ/บัตรเครดิต
1 ธ.ค. 58 เจ้าหน้าที่อะไหล่ (สาขาหนองวัวซอ) บริษัท ณัฐมอเตอร์กรุ๊ป จำกัด อุดรธานี จัดซื้อ/ธุรการ/ประสานงานทั่วไป ประสานงานทั่วไป ธุรกิจ อุตฯยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
1 ธ.ค. 58 เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล บริษัท อุดรเก้าเจริญทรัพย์ จำกัด อุดรธานี บุคคล/ฝึกอบรม พนักงานฝ่ายบุคคล ธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง
1 ธ.ค. 58 เจ้าหน้าที่บัญชี บริษัท อุดรเก้าเจริญทรัพย์ จำกัด อุดรธานี บัญชี/การเงิน บัญชีทั่วไป ธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง
1 ธ.ค. 58 พนักงานต้อนรับ Fitness First สาขา เซ็นทรัล อุดรธานี Fitness First (Thailand) Ltd. อุดรธานี บริการลูกค้า/Call Center/พนักงานต้อนรับ/รับโทรศัพท์ พนักงานต้อนรับ/รับโทรศัพท์ ธุรกิจ บริการ
1 ธ.ค. 58 หัวหน้าแผนกป้องกันและรักษาผลประโยชน์ (LPS) บริษัท โฮมฮับ จำกัด อุดรธานี แผนกรักษาความปลอดภัย/งานอาคารจอดรถ   ธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง
1 ธ.ค. 58 แคชเชียร์ (อำเภอเพ็ญ, หนองวัวซอ) บริษัท ณัฐมอเตอร์กรุ๊ป จำกัด อุดรธานี บัญชี/การเงิน เจ้าหน้าที่รับ-จ่ายเงิน/แคชเชียร์ ธุรกิจ อุตฯยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
1 ธ.ค. 58 เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม Product (อุดรธานี)ด่วน!!! บริษัท ไทย ออปโป้ จำกัด อุดรธานี บุคคล/ฝึกอบรม เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม/วิทยากร ธุรกิจ อุตฯอิเลคโทรนิค
1 ธ.ค. 58 Sale Area (หนองบัวลำภู,อุดรธานี) บริษัท ไทย ออปโป้ จำกัด อุดรธานี ขาย ประสานงานขาย ธุรกิจ อุตฯอิเลคโทรนิค
1 ธ.ค. 58 เจ้าหน้าที่รับประกันภัย (ประจำสาขาอุดรธานี) ด่วนมาก !!! บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) อุดรธานี วิจัย / วิเคราะห์ ( เศรษฐศาสตร์/หุ้น/ประกันภัย/ธนาคาร )   ธุรกิจ ประกันภัย-ชีวิต
30 พ.ย. 58 เจ้าหน้าที่จัดหาวัตถุดิบ บริษัท น้ำตาลไทยอุดรธานี จำกัด อุดรธานี เกษตร/จัดสวน/ปศุสัตว์/ประมง/เหมืองแร่   ธุรกิจ การเกษตร
28 พ.ย. 58 พนักงานช่างเคาะพ่นสี , ช่างผสมสี บริษัท มิตซูชาญออโต้ บ้านผือ จำกัด อุดรธานี ช่างเทคนิค/อิเลคโทรนิค/ซ่อมบำรุง/ช่างพิมพ์ ช่างยนต์/ช่างกลโรงงาน ธุรกิจ อื่นๆ
27 พ.ย. 58 IT Support บริษัท น้ำตาลไทยอุดรธานี จำกัด อุดรธานี คอมพิวเตอร์/IT/โปรแกรมเมอร์ Technical Support/Help Desk ธุรกิจ การเกษตร
27 พ.ย. 58 ช่างประจำศูนย์รถนิสสัน(ช่างเคาะตัวถัง) บริษัท ณัฐมอเตอร์กรุ๊ป จำกัด อุดรธานี ช่างเทคนิค/อิเลคโทรนิค/ซ่อมบำรุง/ช่างพิมพ์ ช่างยนต์/ช่างกลโรงงาน ธุรกิจ อุตฯยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
27 พ.ย. 58 วิศวกรโยธา บริษัท สุภาวุฒิ อินดัสทรี จำกัด อุดรธานี วิศวกร วิศวกรโยธา/ก่อสร้าง ธุรกิจ อุตฯยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
27 พ.ย. 58 เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า (จ.อุดรธานี) บริษัท ซีเจ โคเรีย เอ๊กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด อุดรธานี บริการลูกค้า/Call Center/พนักงานต้อนรับ/รับโทรศัพท์ บริการลูกค้า/ลูกค้าสัมพันธ์/Call Center ธุรกิจ ขนส่ง
27 พ.ย. 58 ผู้จัดการฝ่ายจัดการฐานข้อมูลลูกค้า (DMO)ด่วน มาก!! บริษัท ณัฐมอเตอร์กรุ๊ป จำกัด อุดรธานี ขาย หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร ธุรกิจ อุตฯยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
27 พ.ย. 58 ช่างยนต์/บริการ (สาขาศรีเชียงใหม่) บริษัท ณัฐมอเตอร์กรุ๊ป จำกัด อุดรธานี ช่างเทคนิค/อิเลคโทรนิค/ซ่อมบำรุง/ช่างพิมพ์ ช่างยนต์/ช่างกลโรงงาน ธุรกิจ อุตฯยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
27 พ.ย. 58 พนักงานขาย-ประจำเป็นสาขาอุดรธานี บริษัท สแปร์พาร์ท 24 จำกัด อุดรธานี ขาย พนักงานขาย/Sales/AE ธุรกิจ อื่นๆ
26 พ.ย. 58 Messenger (ชั่วคราว 6 เดือน) ประจำอุดรฯ บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด - ในเครือแสนสิริ จำกัด (มหาชน) อุดรธานี ส่งเอกสาร/ขับรถ/ส่งผลิตภัณฑ์ ขับรถส่งเอกสาร/ส่งผลิตภัณฑ์ ธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์
26 พ.ย. 58 ช่างยนต์ / บริการ (สาขาหนองหาน) เปิดรับสมัครที่สาขา วันที่ 9 ธ.ค. 2558 (สัมภาษณ์ พร้อมรู้ผลการสัมภาษณ์) บริษัท ณัฐมอเตอร์กรุ๊ป จำกัด อุดรธานี ช่างเทคนิค/อิเลคโทรนิค/ซ่อมบำรุง/ช่างพิมพ์ ช่างยนต์/ช่างกลโรงงาน ธุรกิจ อุตฯยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
26 พ.ย. 58 พนักงานขายรถจักรยานยนต์ (สาขา หนองหาน) เปิดรับสมัครที่สาขา วันที่ 9 ธ.ค. 2558 (สัมภาษณ์ พร้อมรู้ผล) บริษัท ณัฐมอเตอร์กรุ๊ป จำกัด อุดรธานี ขาย พนักงานขาย/Sales/AE ธุรกิจ อุตฯยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
26 พ.ย. 58 หัวหน้าแผนกบริการลูกค้าต่างชาติ ภาษาเวียดนาม + ภาษาอังกฤษ >> ประจำบิ๊กซี สาขาอุดรธานี บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) อุดรธานี บริการลูกค้า/Call Center/พนักงานต้อนรับ/รับโทรศัพท์ ฝ่ายบริการลูกค้าต่างประเทศ ธุรกิจ ค้าปลีก
26 พ.ย. 58 วิศวกร / โฟร์แมน งานระบบ (อุดรธานี) บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด - ในเครือแสนสิริ จำกัด (มหาชน) อุดรธานี วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร ธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์
26 พ.ย. 58 พนักงานธุรการ บริษัท เอ แอนด์ พี แลนด์ เอสเตท จำกัด อุดรธานี จัดซื้อ/ธุรการ/ประสานงานทั่วไป ธุรการทั่วไป ธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์
26 พ.ย. 58 ผู้จัดการร้านกาแฟ บริษัท ณัฐมอเตอร์กรุ๊ป จำกัด อุดรธานี อาหาร/เครื่องดื่ม/กุ๊ก/บาร์เทนเดอร์/พนักงานเสิร์ฟ หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร ธุรกิจ อุตฯยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
26 พ.ย. 58 ผู้จัดการทั่วไปฮอนด้าด่วนมาก!! บริษัท ณัฐมอเตอร์กรุ๊ป จำกัด อุดรธานี ผู้จัดการ/ผู้อำนวยการ/MD/CEO ผู้จัดการทั่วไป ธุรกิจ อุตฯยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
26 พ.ย. 58 ผู้จัดการศูนย์บริการ (รถจักรยานยนต์) บริษัท ณัฐมอเตอร์กรุ๊ป จำกัด อุดรธานี ผู้จัดการ/ผู้อำนวยการ/MD/CEO อื่นๆ ธุรกิจ อุตฯยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
26 พ.ย. 58 เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ (จป. วิชาชีพ) บริษัท เวิลด์ฟอร์เรสท์ (ไทยแลนด์) จำกัด อุดรธานี เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย(จป.)/สิ่งแวดล้อม/ISO เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ธุรกิจ เฟอร์นิเจอร์/เครื่องใช้ในบ้าน
25 พ.ย. 58 หัวหน้างานขาย(Sales Supervisor)ปะจำโครงการที่อุดรธานี บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) อุดรธานี ขาย หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร ธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์
25 พ.ย. 58 พนักงานขับรถ Sumirubber Thai Eastern Corporation Co., Ltd. อุดรธานี ส่งเอกสาร/ขับรถ/ส่งผลิตภัณฑ์ พนักงานขับรถ/ขับรถผู้บริหาร ธุรกิจ การเกษตร
25 พ.ย. 58 ผู้จัดการตัวแทน (Agency Manager) สาขาอุดรธานี New Hampshire Insurance Company อุดรธานี ผู้จัดการ/ผู้อำนวยการ/MD/CEO ผู้จัดการทั่วไป ธุรกิจ ประกันภัย-ชีวิต
25 พ.ย. 58 ที่ปรึกษาการขาย BMW บริษัท ณัฐมอเตอร์กรุ๊ป จำกัด อุดรธานี ขาย พนักงานขาย/Sales/AE ธุรกิจ อุตฯยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
25 พ.ย. 58 หัวหน้าช่างยนต์ ประจำนิสสันอุดรธานี บริษัท ณัฐมอเตอร์กรุ๊ป จำกัด อุดรธานี ช่างเทคนิค/อิเลคโทรนิค/ซ่อมบำรุง/ช่างพิมพ์ ช่างยนต์/ช่างกลโรงงาน ธุรกิจ อุตฯยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
25 พ.ย. 58 เจ้าหน้าที่ขายชุดแต่ง BMW)ด่วนมาก!! บริษัท ณัฐมอเตอร์กรุ๊ป จำกัด อุดรธานี ขาย ประสานงานขาย ธุรกิจ อุตฯยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
25 พ.ย. 58 ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบ บริษัท ณัฐมอเตอร์กรุ๊ป จำกัด อุดรธานี ผู้จัดการ/ผู้อำนวยการ/MD/CEO ผู้จัดการทั่วไป ธุรกิจ อุตฯยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
25 พ.ย. 58 เจ้าหน้าที่รับรถ (ประจำ BMW) บริษัท ณัฐมอเตอร์กรุ๊ป จำกัด อุดรธานี ช่างเทคนิค/อิเลคโทรนิค/ซ่อมบำรุง/ช่างพิมพ์ ช่างยนต์/ช่างกลโรงงาน ธุรกิจ อุตฯยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
25 พ.ย. 58 ช่างยนต์/ ช่างบริการ (ประจำสาขาหนองคาย)ด่วนมาก!! บริษัท ณัฐมอเตอร์กรุ๊ป จำกัด อุดรธานี ช่างเทคนิค/อิเลคโทรนิค/ซ่อมบำรุง/ช่างพิมพ์ ช่างยนต์/ช่างกลโรงงาน ธุรกิจ อุตฯยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
25 พ.ย. 58 พนักงานขายรถจักรยานยนต์ (สาขาหนองคาย) บริษัท ณัฐมอเตอร์กรุ๊ป จำกัด อุดรธานี ขาย พนักงานขาย/Sales/AE ธุรกิจ อุตฯยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
25 พ.ย. 58 ผู้จัดการสาขา (สาขาโนนสะอาด,วังสามหมอ) บริษัท ณัฐมอเตอร์กรุ๊ป จำกัด อุดรธานี บริการลูกค้า/Call Center/พนักงานต้อนรับ/รับโทรศัพท์ หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร ธุรกิจ อุตฯยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
25 พ.ย. 58 ช่างยนต์/บริการ (สาขา โพนพิสัย)ด่วนมาก!! บริษัท ณัฐมอเตอร์กรุ๊ป จำกัด อุดรธานี ช่างเทคนิค/อิเลคโทรนิค/ซ่อมบำรุง/ช่างพิมพ์ ช่างยนต์/ช่างกลโรงงาน ธุรกิจ อุตฯยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
25 พ.ย. 58 ช่างยนต์/ บริการ (สาขากุดจับ) บริษัท ณัฐมอเตอร์กรุ๊ป จำกัด อุดรธานี ช่างเทคนิค/อิเลคโทรนิค/ซ่อมบำรุง/ช่างพิมพ์ ช่างยนต์/ช่างกลโรงงาน ธุรกิจ อุตฯยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
25 พ.ย. 58 ผู้จัดการสาขา(รถจักรยานยนต์) (สาขาบ้านผือ,น้ำโสม,ท่าบ่อ,กุดจับ) บริษัท ณัฐมอเตอร์กรุ๊ป จำกัด อุดรธานี ขาย หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร ธุรกิจ อุตฯยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
25 พ.ย. 58 ผู้จัดการสาขา (สาขาสร้างคอม,หนองหาน) บริษัท ณัฐมอเตอร์กรุ๊ป จำกัด อุดรธานี ผู้จัดการ/ผู้อำนวยการ/MD/CEO ผู้จัดการทั่วไป ธุรกิจ อุตฯยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
25 พ.ย. 58 พนักงานขาย (สาขากุดจับ) บริษัท ณัฐมอเตอร์กรุ๊ป จำกัด อุดรธานี ขาย พนักงานขาย/Sales/AE ธุรกิจ อุตฯยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
24 พ.ย. 58 หัวหน้าช่าง บริษัท เวิลด์ฟอร์เรสท์ (ไทยแลนด์) จำกัด อุดรธานี ช่างเทคนิค/อิเลคโทรนิค/ซ่อมบำรุง/ช่างพิมพ์ หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร ธุรกิจ เฟอร์นิเจอร์/เครื่องใช้ในบ้าน
24 พ.ย. 58 พนักงานแพ็คกิ้ง บริษัท เวิลด์ฟอร์เรสท์ (ไทยแลนด์) จำกัด อุดรธานี คลังสินค้า/โลจิสติกส์/Supply Chain คลังสินค้า/กระจายสินค้า ธุรกิจ เฟอร์นิเจอร์/เครื่องใช้ในบ้าน
24 พ.ย. 58 เจ้าหน้าที่การตลาดประจำ จ.อุดรธานี ด่วน บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) อุดรธานี การตลาด การตลาด ธุรกิจ สื่อสาร
24 พ.ย. 58 เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง บริษัท ณัฐมอเตอร์กรุ๊ป จำกัด อุดรธานี ช่างเทคนิค/อิเลคโทรนิค/ซ่อมบำรุง/ช่างพิมพ์ ช่างซ่อมบำรุง ธุรกิจ อุตฯยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
24 พ.ย. 58 แม่บ้าน (ประจำBMW) บริษัท ณัฐมอเตอร์กรุ๊ป จำกัด อุดรธานี แม่บ้าน/พี่เลี้ยง/คนสวน พนักงานทำความสะอาด/แม่บ้าน ธุรกิจ อุตฯยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
24 พ.ย. 58 พนักงานขาย (sale) บริษัท เวิลด์คอนกรีต จำกัด อุดรธานี ขาย พนักงานขาย/Sales/AE ธุรกิจ อื่นๆ
24 พ.ย. 58 พนักงานขายประจำออฟฟิต บริษัท เวิลด์คอนกรีต จำกัด อุดรธานี ขาย ประสานงานขาย ธุรกิจ อื่นๆ
24 พ.ย. 58 CNC Turning Engineer บริษัท ฮอล์ม แมชชีนเนอรี่เอเซีย จำกัด อุดรธานี ช่างเทคนิค/อิเลคโทรนิค/ซ่อมบำรุง/ช่างพิมพ์ ช่างCNC/Mold/กลึง/เจียระไน ธุรกิจ อุตฯเหล็ก/โลหะ
24 พ.ย. 58 เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ บริษัท ฮอล์ม แมชชีนเนอรี่เอเซีย จำกัด อุดรธานี เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย(จป.)/สิ่งแวดล้อม/ISO เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม ธุรกิจ อุตฯเหล็ก/โลหะ
Page: 1