เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 1,195 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
801 . Electrical Staff
1.ตรวจเช็คสภาพและซ่อมบำรุงเครื่องจักรและอุปกรณ์ไฟฟ้าตามแผนงาน 2.ทำการแก้ไขปัญหาทางไฟฟ้าในกรณีฉุกเฉินให้กลับสู่สภาพปกติโดยเร็ว 3.ติดตั้งและปรับปรุงระบบไฟฟ้าทั้งระบบให้มีประสิทธิภาพตรงตามความต้องการขอ...

บริษัท เน็กซ์ แคน อินโนเวชั่น จำกัด
นิคมหนองแค สระบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง+ประสบการณ์
19 ต.ค. 59
802 . Cost Accounting (Plant Saraburi)
• Provide reporting and analysis for all manufacturing activity including productivity, capital & department spending, forecasting, budgeting, absorption, sales, inventory and operations planning, etc...

บริษัท ดีเอสจี อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน 25K – 40K
18 ต.ค. 59
803 . เจ้าหน้าที่โอนกรรมสิทธิ์ รับสมัครด่วน !
- งานโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุด/อาคารที่ดิน - จัดทำรายงานสรุปการโอน - ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานแต่ละฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

บริษัท บ้านราชประสงค์ จำกัด (มหาชน)
3 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
25 ต.ค. 59
804 . Safety Officer (สาขา สระบุรี) ด่วน
1. Implement Safety Health & Environment plan as defined by Safety Corporate Group. 2. Provide support by maintaining a visible presence to the field performing site patrol at least once per day and ...

บริษัท ฮิตาชิ ทรานสปอร์ต ซิสเต็ม แวนเทค (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท ทีเอสที ซันไรซ์ เซอร์วิส จำกัด
1 อัตรา
25 ต.ค. 59
805 . CNC TechnicianUrgently Required !
1.Set up fixture CNC Program. 2.Monitor toollife control. 3.Update checksheet. 4.Set up Auto load M/C 5.Basic Auto cad Program. 6.Basic Machine Parameter. 7.Monitor Phumatic value Control system...

Nidec Component Technology (Thailand) Co., Ltd.
เขตประกอบการอุตสาหกรรมเหมราชสระบุรี สระบุรี
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 ต.ค. 59
806 . เจ้าหน้าที่โรงปุ๋ยและไบโอแก๊ส
1.กำหนดแผนงานและดำเนินงานการผลิตไบโอแก๊ส กากตะกอนไบโอแก๊ส 2.กำหนดแผนงานและดำเนินงานการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ 3.ควบคุมดูแลการผลิตกากตะกอนไบโอแก๊ส ปุ๋ยอินทรีย์ให้เป็นไปตามมาตรฐาน 4.งานอื่นๆที่ๆได้รับมอบบห...

บริษัท ชุนเซ้งฟาร์ม จำกัด
4 อัตรา
เงินเดือน 18,000 บาท
24 ต.ค. 59
807 . Sr. QA EngineerUrgently Required !
- Control the operation of each group to work follow quality standard. - Provide an assurance of the incoming part quality before production. - To evaluate and assurance the quality to the complete ...

บริษัท รอยัล ไทม์ ซิตี้ จำกัด
เงินเดือน 23 K++
25 ต.ค. 59
808 . Auto Parts Engineer (CNC,Fanuc)Urgently Required !
1.Control CNC machine running achieve cycle time target and delivery target. 2.Control tool and m/c spare part. 3.Supervise technician to know new technique improve productivity. 4.Coordinate with ...

บริษัท ชินเอ พรีซิชั่น (ประเทศไทย) จำกัด
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ 2 อยุธยา พระนครศรีอยุธยา
4 Positions
เงินเดือน N/A
25 ต.ค. 59
809 . New Model Engineer
- Process improvement on specific mass production and new product interm of time, cost reduction and production yield - Analysis the root cause of problem in each process, cooperate with engineering ...

บริษัท มุโตะ (ประเทศไทย) จำกัด
เขตประกอบการอุตสาหกรรมเหมราชสระบุรี สระบุรี
1 Position
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
18 ต.ค. 59
810 . พนักงานบัญชีธุรการ ประจำต่างจังหวัดรับสมัครด่วน !
- จัดเตรียมและจัดทำเอกสารการรับ-จ่ายเงิน - จัดเตรียมเอกสารด้านบัญชีและบันทึกบัญชี - จัดทำเอกสารการยื่นแบบภาษีอากร - งานด้านอื่น ๆตามที่ได้รับมอบหมาย **ทุกจังหวัด จำเป็นต้องฝึกงานที่ สำนักงานเพ...

บริษัท พีรพัฒน์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
ภูเก็ต 1, หาดใหญ่ 1 , ชะอำ 2 , กทม. 2 , สมุย 2 ,ต่างประเทศ 2 (เขมร , ลาว ,เวียดนาม , พม่า)
เงินเดือน รายได้ 15,000 ++
25 ต.ค. 59
811 . ช่างเทคนิค 1 CNC/EDM, 2 Finishing Assy
- ควบคุมเครื่องจักร CNC/EDM สำหรับช่างเทคนิค CNC/EDM - ประกอบ ขัดงาน และ Fitting สำหรับผู้สมัครข่างเทคนิค Finishing - ซ่อมบำรุง สำหรับผู้สมัคร Maintenance - ตรวจสอบช้ินงานโดยใช้เครื่องมือวัน สำหรับ...

บริษัท คูโรดา ออโต้-เทค (ไทยแลนด์) จำกัด
เงินเดือน ปวช. 9,000 บาท ผ่าน 119 วันปรับเป็น 10,000 บาท/ปวส. 9,500 บาท ผ่าน 119 วันปรับเป็น 11,000 บาท
20 ต.ค. 59
812 . ช่างซ่อมแม่พิมพ์
1. เชื่อมและซ่อมแซม-ปรับแต่งอุปกรณ์แม่พิมพ์ที่ชำรุดเสียหายให้ได้มาตรฐานและสามารถนำไปใช้ใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ 2. บันทึกเบอร์อุปกรณ์แม่พิมพ์ลงในใบรายงานการซ่อมแม่พิมพ์และบันทึกรายงานการตรวจเช็คจำนวนสแ...

Thai Malaya Glass Co., Ltd.
เขตประกอบการอุตสาหกรรมเหมราชสระบุรี สระบุรี
20 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 ต.ค. 59
813 . เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพรับสมัครด่วน !
1.ควบคุมดูแลพนักงานภายใต้บังคับบัญชา และรับผิดชอบงานในลายผลิตโรงงานแปรรูปอาหาร 2.ออกแบบและควบคุมกระบวนการตวรจสอบคุณภาพ 3.ฝึกอบรมและให้ความรู้พนักงานใต้บังคับบัญชาให้สามารถปฎิบัติงานได้อย่างมีประสิทธ...

เครือ บริษัทแสงทอง จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
22 ต.ค. 59
814 . นักบริหารงานขาย สาขาสระบุรี
- รับผิดชอบ เสนอขายผลิตภัณฑ์ของบริษัทเพื่อให้มียอดขาย รายได้และผลกำไรเป็นไปตามเป้าหมาย โดยการนำเสนอโครงการกิจกรรมการตลาด รายการส่งเสริมการขาย และเข้าเยี่ยมลูกค้าตามที่ได้รับมอบหมาย

ThaiNamthip Limited (บริษัทไทยน้ำทิพย์ จำกัด)
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
25 ต.ค. 59
815 . สัตวบาลประจำฟาร์ม
- ดูแลสุกรขุน/แม่พันธ์ - ควบคุมดูแล ทีมงานให้ปฏิบัติตามหน้าที่ - ลงบันทึกข้อมูลประจำวัน / ประจำสัปดาห์ - ทำงานตามเป้าหมายผลผลิตของฟาร์ม

ฟาร์มเจริญภัณฑ์ สามชุก (Cps. farm)
หลายอัตรา
เงินเดือน 13,000 - 16,000
21 ต.ค. 59
816 . Accounting Officer
- Responsible for accounting transaction AR/AP/GL Expense claims - To check and confirm transaction in SAP - In charge of taxation (VAT, witholding tax) and ensuring its timely and accurate submiss...

บริษัท วิลเลรอย แอนด์ บอค (ประเทศไทย) จำกัด
เขตประกอบการอุตสาหกรรมเหมราชสระบุรี สระบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 ต.ค. 59
817 . Warehouse
1. ทำการตรวจรับสินค้า และจดบันทึกสินค้าเข้าและออกจากคลัง 2.จัดสถานที่ให้เหมาะสมกับสินค้าในการจัดวาง และเก็บรักษา 3.จัดทำบัญชีหมวดหมู่ และดัชนีรายการของสินค้า หรือสิ่งของที่จัดเก็บเพื่อง่ายต่อการเข...

MING ENGINEERING (THAILAND) CO., LTD.
นิคมไฮเทค (บ้านหว้า) พระนครศรีอยุธยา
1 อัตรา
เงินเดือน 15,000-18,000 บาท
25 ต.ค. 59
818 . Account Supervisorรับสมัครด่วน !
1. รับผิดชอบบัญชีทั้งระบบ 2. จัดทำรายงานภาษีซื้อ ขายและรายงานภาษีต่าง ๆ 3. คีย์บัญชีเข้าระบบ Express 4. วางแผนภาษีและมีความรู้ความใจในภาษีอากรเป็นอย่างดี 5. ปิดงบบัญชีการเงิน

บริษัท ฟอร์มพลาส เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ อยุธยา พระนครศรีอยุธยา
เงินเดือน ตามตกลง
22 ต.ค. 59
819 . เจ้าหน้าที่ส่งเสริมชาวไร่ (มิตรผล สิงห์บุรี)
1.ส่งเสริมการปลูกอ้อยและการบำรุงรักษา 2.รววบรวมข้อมูล และการจัดเก็บข้อมูลการนำเสนอ 3.การสร้างความสัมพันธ์กับชาวไร่ 4.จัดทำเอกสาร ซื้อขายอ้อย 5.ปฏิบัติตามระบบมาตรฐานสากลที่ได้รับการรับรอง 6.การนำอ...

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามผังโครงสร้างของบริษัท
25 ต.ค. 59
820 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิต (Packing Operator) ประจำโรงงานองครักษ์
1. ควบคุมขั้นตอนการปฎิบัติงานการ Packing สินค้าของโรงงานไก่ชำแหละ 2. ตรวจสอบความถูกต้องของการ Pack สินค้าก่อนส่งมอบให้กับ Cold storage 3. จัดทำรายงานสรุปผลการ Pack หรือการ Thaw สินค้า 4. ควบคุมการ...

บริษัท บี อาร์ เอฟ (ไทยแลนด์) จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง+ค่าตำแหน่ง 2,000
25 ต.ค. 59
 พบ 1,195 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ