เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
กรุณากรอก Username & Password
Username  :  
Password  :  
 พบ 1,126 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
801 . เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุงและควบคุมเครื่องจักร
ควบคุมเครื่องอบไอน้ำ ซ่อมบำรุงเครื่องจักร ซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า

SIAM EXPORT MART CO., LTD.
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ อยุธยา พระนครศรีอยุธยา
2 อัตรา
29 ส.ค. 57
802 . Costing Staff
- Costing : Execution and promotion of cost down activity, analysis and imporvement of factory product cost, Management of product actual cost various cost, supporting financeial standard and budget,...

บริษัท แคนนอน ไฮ-เทค (ประเทศไทย ) จำกัด
29 ส.ค. 57
803 . QC, QA satff, ควบคุมคุรภาพสินค้า
* ตรวจสอบทุกคุณภาพขั้นตอน incoming,inprocess,final inspection * จัดทำบันทึกผลการตรวจสอบในทุกขั้นตอนการทำงาน * จำทำเอกสาร รวมถึึงบันทึดเอกสาร GMP/ HACCP หาจุดวิกฤติในการผลิต รวมถึงการทวนสอบ * ปฏิบัต...

บริษัท ประกอบ บีฟ โปรดักส์ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน 12,000 baht
1 ก.ย. 57

บริษัท ซีเอฟจี เซอร์วิส จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้าง+Incentive
1 ก.ย. 57
805 . Empolyee Relations Assistant Manager (นิคมฯไฮเทค) Urgently Requirement
1. ควบคุม ดูแลงานด้านสวัสดิการของลูกจ้าง ให้เป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด 2. มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านกฎหมายแรงงาน 3. ดูแลด้านสวัสดิการ เช่น รถรับ-ส่ง,แม่บ้าน,โรงอาหาร, เป็นต้น

KCE Group Company Co., Ltd.
นิคมไฮเทค (บ้านหว้า) พระนครศรีอยุธยา
1 positions
เงินเดือน N/A
1 ก.ย. 57
806 . IT Support
1. ซ่อมบำรุง ติดตั้งอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ที่ใช้ในบริษัท เช่น Setup PC/ Nootebook ,Join Domain,Network Printer,Wireless LAN เป้นต้น 2. ควบคุมการเบิกของจ่ายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ควบคุมการส่งซ่อมและรับอุปกรณ...

JCY HDD TECHNOLOGY CO., LTD.
เขตประกอบการอุตสาหกรรมเหมราชสระบุรี สระบุรี
1 Position
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
30 ส.ค. 57
807 . Account Staff
1.ดูแลงานด้านภาษีอากร 2.สรุปรายงานทางภาษี และนำส่งสรรพากร 3.ลงบัญชีและบันทึกบัญชีขาย และ อื่นๆ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ 4.อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เอชดีเค (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน N/A
1 ก.ย. 57
808 . เจ้าหน้าที่จัดหาพลาสติก
- จัดหาพลาสติกในเขต จ.สระบุรีและจังหวัดใกล้เคียงเพื่อนำมารีไซเคิล - ต่อรอง , จัำดทำสัญญา และประสานงานด้านงานจัดส่ง - จัดทำรายงานแก่ผู้บังคับบัญชา

THAMMASORN GROUP
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง+ ค่าน้ำมัน + ค่าเสื่อมยานพาหนะ + ค่าโทรศัพท์
1 ก.ย. 57
809 . ผู้จัดการแผนกบุคคล
ด่วนมาก!!

-HRM ทั้งระบบ -HRD ทั้งระบบ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด โตโยต้าเพชรบุรี ผู้จำหน่ายโตโยต้า
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามตกลง
26 ส.ค. 57
810 . ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
ด่วนที่สุด!!

- บริหารทรัพยากรบุคคล ตามนโยบายของฝ่ายบริหาร - สรรหาบุคคล ตามนโยบายของ บริษัทฯ - กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ ของพนักงานภายในองค์กร และติดตาม ตรวจสอบ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของ องค์กร รวมไปถึ...

บริษัท ไทยสิน มอเตอร์ มานูแฟคเชอริ่ง จำกัด
เงินเดือน 30,000 +
1 ก.ย. 57
811 . Document Control (ISO)
- จัดหากฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องทั้งหมดภายในบริษัท - ดูแลกฎหมายและข้อกำหนดให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ - เผยแพร่และประชาสัมพันธ์กฎหมายและข้อกำหนดให้ทราบทั่วกันภายในบริษัทฯ - จัดเตรียม จัดเก็บ ควบคุ...

Samco Seiki (Thailand) Co., Ltd.
เขตประกอบการอุตสาหกรรม แฟคตอรี่แลนด์วังน้อย พระนครศรีอยุธยา
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
29 ส.ค. 57

KCE Group Company Co., Ltd.
นิคมไฮเทค (บ้านหว้า) พระนครศรีอยุธยา
1 Position
เงินเดือน N/A
1 ก.ย. 57
813 . ผู้จัดการสถานีบริการน้ำมัน ปตท. อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี
บริหารงานโดยรวมภายในสถานีบริการน้ำมัน ทั้งส่วนงานขาย งานบริการลูกค้า การบริหารพนักงาน ให้เป็นไปตามนโยบายของผู้บริหาร มีผู้ใต้บังคับบัญชา 60-70 คน ดูแลและซ่อมบำรุงระบบน้ำ ระบบไฟฟ้า ให้อยู่ในสภาพดีอยู่เ...

บริษัท วีรยาออยล์ทรานสปอร์ต จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
1 ก.ย. 57

NOK Precision Component (Thailand) Ltd.
นิคมบางปะอิน พระนครศรีอยุธยา
2 อัตรา
เงินเดือน 11,000 บาท (+ประสบการณ์และสวัสดิการอื่นๆ)
1 ก.ย. 57
815 . Stamping , Ploting Technician
1. ควบคุมการทำงานของเครื่องจักร Wire cut/ EDM 2. ปฎิบัติงานตาม Drawing ที่ได้รับมอบหมายให้ถูกต้องและทันเวลา 3. ตรวจเช็คความพร้อมของเครื่องจักรประจำวัน 4. ดูแลบำรุงรักษาเครื่องมือให้อยู่ในสภาพดีและพ...

Nidec Electronic (Thailand) Co., Ltd. (Rojana Plant)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท และประสบการณ์
30 ส.ค. 57
816 . Maintenance
1. ควบคุมดูแลโครงสร้างพื้นฐานทั้งหมดของบริษัท 2. ตรวจเช็คโครงสร้างพื้นฐานตามโรงงาน 3. ทำการบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานที่ต้องทำ PM ตามระยะเวลาที่กำหนด 4. ดำเนินการ / ประสานงานด้านการซ่อมแซมโครงสร้าง...

บริษัท ไดยู ซีท (ประเทศไทย) จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
27 ส.ค. 57
817 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายประจำสำนักงาน (Staff of Sales Division)
- รับผิดชอบในส่วนของการออกใบกำกับภาษี (Tax Invoice) ส่วนของการจัดส่งผลิตภัณฒ์ไปยังลูกค้า รวมถึงการติดต่อประสานงานกับลูกค้าภายในประเทศ - ปฏิบัติงานเกี่ยวกับอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมายจากหัว...

บริษัท จี-เทคคุโตะ (ประเทศไทย) จำกัด
นิคมไฮเทค (บ้านหว้า) พระนครศรีอยุธยา
1 อัตรา
เงินเดือน 11,000 บาท
30 ส.ค. 57
818 . SCM Officer
1. Material Control (Forecast, Order plan, Material requirement and planing) 2. Acknowledge customer order and contact with customer 3. Follow up delivery plan and production plan

บริษัท อาซาฮีคาเซอิ พลาสติก (ประเทศไทย) จำกัด
นิคมไฮเทค (บ้านหว้า) พระนครศรีอยุธยา
1 อัตรา
เงินเดือน Negotiable
29 ส.ค. 57
819 . Die & Mold ( Press & Injection ) Staff
* สร้างแม่พิมพ์ ( Press & Injection )ตามแบบ โดยสามารถใช้เครื่องจักร อาทิ เครื่อง W-EDM , EDM , Grinding , Milling , Drill ext. ในการปฏิบัติงานได้ ตามแผนที่กำหนด * ซ่อมแม่พิมพ์ ( Press &...

บริษัท เคียวอูเออิ พรีซิชั่น ดีไวซ์ จำกัด
นิคมไฮเทค (บ้านหว้า) พระนครศรีอยุธยา
1-2 อัตรา
เงินเดือน N/A
29 ส.ค. 57
820 . หัวหน้า/เจ้าหน้าที่ธุรการฟาร์ม
รับผิดชอบงานเอกสารการผลิตภายในฟาร์มไก่พันธุ์ระบบ Evap.

บริษัท อุตสาหกรรมอาหารสัตว์ไทย จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์และความสามารถ
29 ส.ค. 57
 พบ 1,126 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ