เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
กรุณากรอก Username & Password
Username  :  
Password  :  
 พบ 1,109 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
801 . หัวหน้าส่วนพัฒนาพนักงานและแรงงานสัมพันธ์ (สายธุรกิจไก่)
- จัดทำแผนการฝึกอบรม,จัดทำโครงการฝึกอบรมและดำเนินการฝึกอบรม - ดูแลการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ - จัดทำรายงายฝึกอบรมประจำเดือน ส่งกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน - ดูแลมาตรฐานทางวินัย และบริหารแรงงานอย่างมีส่วน...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
18 เม.ย. 57
802 . HR & Admin Supervisor
To manage the efficiency of HR&Administration process such as ; payroll, training, recruitment, compensation & benefits, general affairs, VISA workpermit and Labor Relation.

บริษัท ชิบาคาวะ (ประเทศไทย) จำกัด
18 เม.ย. 57
803 . เจ้าหน้าที่การตลาด
- วางแผนงานด้านการขาย - สรรหาข้อมูลด้านการตลาด - วิเคราะห์และรวบรวมสถิติต่าง ๆ ด้านการตลาด - ดูแลรับผิดชอบประสานงานการตลาดติดต่อลูกค้า - งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เอ็กซ์วายพี บี (เอเซีย) จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
17 เม.ย. 57
804 . เจ้าหน้าที่บัญชีและการเงิน
- ดูแลงานด้านบัญชี การออกบิลขายหน้าร้าน การออกใบกำกับภาษีและการออกใบเสร็จรับเงินต่างๆ - ดูแลเงินสดย่อย - ดูแลด้านภาษีขาย และบัญชีลูกหนี้

บริษัท คูโบต้า อยุธยา (ฮั้วเฮงหลี) จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
19 เม.ย. 57
805 . PM Engineer ( ประจำโรงงานวังม่วง สระบุรี)
- จัดทำแผนการซ่อมบำรุงของเครื่องจักรในสายการผลิต พร้อมกับตรวจเช็ค/จัดเตรียม/ควบคุม spare part ของเครื่องจักรในสายการผลิต รวมถึงติดต่อประสานงานทั้งหน่วยงานภายในและภายนอกอันเกี่ยวเนื่องกับงานซ่อมบำรุง ...

บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จำกัด
2 อัตรา
18 เม.ย. 57
806 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายฟาร์ม
- จัดทำเอกสาร ควบคุมมาตราฐานสินค้าให้กับบริษัท ฯลฯ - มีความรู้เกี่ยวกับศัตรูพืช มีความรู้ทางด้านแปลงเกษตรพืชไร่ และ พืชสวน (ผัก,ผลไม้) มี- -- ประสบการณ์ด้านงานวางแผนการผลิต+รุ้เรื่องการเขียนรายงานโพซ...

บริษัท เฟรช พาร์ทเนอร์ส ฟรุท แอนด์ เวเจทเทเบิลส์ จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
18 เม.ย. 57
807 . เจ้าหน้าที่แผนกวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
1.ค้นคว้าวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ 2.พัฒนาและปรับปรุงผลิตภัณฑ์ทีมีในปัจจุบัน 3.พัฒนา/ปรับปรุงเทคนิคการผลิต และแก้ไขปัญหาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามที่ต้องการ 4.ทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เอเชียน สุพรีม ฟู้ด จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างองค์กร+ประสบการณ์
18 เม.ย. 57
808 . ธุรการขาย
- Support Sale ดูแลงานด้านเอกสาร สัญญาซื้อ-ขาย และงานเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง - บันทึกข้อมูลเอกสาร พร้อมทั้งตรวจสอบความถูกต้องของการทำสัญญาการขาย - ติดต่อประสานงานกับแผนกต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง - ติด...

บริษัท คูโบต้า อยุธยา (ฮั้วเฮงหลี) จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
19 เม.ย. 57
809 . พนักงานคลังสินค้า
รับผิดชอบควบคุมและดูแลการรับ จัดเก็บ ตรวจนับ และจ่ายวัตถุดิบและสินค้า เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของฝ่ายผลิตและจัดส่งให้มีความถูกต้อง รวดเร็ว และปลอดภัย

บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
เงินเดือน 10,500
18 เม.ย. 57
810 . Warehouse Supervisor
- Issue and receiving goods in inventory - Handling & Manage daily warehouse activities - Inventory Control

IDEC ASIA (THAILAND) CO., LTD.
1 อัตรา
เงินเดือน Negotiable
18 เม.ย. 57
811 . พนักงาน Inspector ด่วน!!
ตรวจสอบคุณภาพชิ้นงาน ระหว่างกระบวนการผลิต โดยใช้เครื่องมือวัดละเอียด เช่น Vernier Caliper / Micrometer / Profile Projector / Lupe / CMM

บริษัท ทาคาฮาชิ สปริงค์ (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน 10,000 บาท
17 เม.ย. 57
812 . Production Leader
- Control Plating Line - Control manpower - Check condition and check sheet plating - Supporting Manager and Asst.Manager

Surtec Kariya (Thailand) Co.,Ltd.
เงินเดือน ตามตกลง/โครงสร้างบริษัท
16 เม.ย. 57
813 . Production Supervisor ด่วน !!!
1.To supervise the assigned area to meet production schedule, ensure and maintain acceptable product quality, proper coordination and utilization of material, tooling manpower and ensure good discip...

JCY HDD TECHNOLOGY CO., LTD.
5 positions
เงินเดือน 10,000 - 18,000 บาท/เดือน
16 เม.ย. 57
814 . Sr.Technician / Maintenance Supervisor / Section Head (โรงงานวังน้อย จ.อยุธยา)
- ทำหน้าที่ในการดูแลการซ่อมบำรุง เครื่องจักร ,เครื่องมือ และเครื่องใช้ต่างๆ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ - ทำการบันทึกการทำงานอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อวิเคราะห์ประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องมือ เครื่องใช...

TIPCO FOODS PLC. บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 เม.ย. 57
815 . เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์
ลงโปรแกรม แก้ไขปัญหา Server เช็ค Hardware เปลี่ยนอุปกรณ์ ออกไปบริการแก้ไขปัญหาให้ลูกค้า

บริษัท ไอ.ดี. ซัพพลายส์ จำกัด
เงินเดือน 12,000 - 16,000
15 เม.ย. 57
816 . Warehouse Supervisor / Store /Warehouse Unit Head (โรงงานวังน้อย จ.อยุธยา)
- ดูแลรับผิดชอบการบริหารงานด้านคลังสินค้าสำเร็จรูปและจัดส่ง - ร่วมดำเนินการวางแผนการปรับปรุงบริหารคลังสินค้า ให้มีประสิทธิภาพด้านการจัดเก็บและจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้า - ตรวจสอบสต๊อคคงเหลือในคลังสินค...

TIPCO FOODS PLC. บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 เม.ย. 57
817 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร(พนักงานต้อนรับ)
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการต้อนรับและให้บริการแก่บุคคลภายในและภายนอก(ลูกค้า/แขก)ที่เข้ามาติดต่องานในบริษัท/สำนักงาน รับโทรศัพท์และโอนสาย ทั้งสายของชาวไทยและชาวต่างชาติ ตอบข้อซักถามเกี่ยวกับบริษัทให้แก่บุคค...

บริษัท จี-เทคคุโตะ (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
18 เม.ย. 57
818 . วิศวกรโยธา
ดูแลควบคุมงานก่อสร้างถนน/ทางหลวงต่าง ๆ

กลุ่มบริษัทในเครือย่งฮั้ว
2 อัตรา
เงินเดือน 18,000+
20 เม.ย. 57
819 . Sales / เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า (กรุงเทพ และ อยุธยา) ด่วนมาก !!
- ให้บริการลูกค้าในงานต่าง ๆ - ติดต่อประสานงานอำนวยความสะดวกในงานขาย และ งานบริการ

บริษัท ศรีไทยธนะออโตพาร์ท จำกัด
เงินเดือน ประสบการณ์และตามตกลง
19 เม.ย. 57
820 . Process Engineer
• Manage process improvement operation to support the increment of production’s productivity and efficiency • Support production technology development by providing advanced tools , eq...

บริษัท แมรีกอท จิวเวลรี่ (ประเทศไทย) จำกัด
16 เม.ย. 57
 พบ 1,109 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ