เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 1,278 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
801 . พัฒนาธุรกิจสาขา แนะนำผลิตภัณฑ์ธนาคาร (กาญจนบุรี)
ท่านจะมีหน้าที่รับผิดชอบในการให้บริการและแนะนำด้านการขายและบริการต่างๆ ของทางธนาคาร เช่น ด้านเงินฝากสาขา กองทุน ประกันชีวิต และประกันภัยต่างๆ แก่ลูกค้า หน้าที่ความรับผิดชอบ :- • รับผิดชอบ...

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
23 ส.ค. 59
802 . วิศวกรเครื่องกล / ยานยนต์ /อุตสาหการ
ดูแลควบคุมงานการซ่อมเครื่องจักร และหรือ ยานยนต์

บริษัท สหสถาพรขนส่ง จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน 18,000+ หรือมากกว่านี้ตามประสบการณ์
17 ส.ค. 59
803 . ผู้จัดการโครงการ / โฟร์แมน
- บริหารงานโครงการก่อสร้าง ให้ได้คุณภาพ และเป็นไปตามแผนงาน - บริหารจัดการงบประมาณ ทีมงาน ให้มีประสิทธิภาพ - ทักษะด้านการประสานงานดีเยี่ยม - แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นหน้างานได้ดี - อื่นๆ ที่ได้รับมอบหม...

บริษัท นราวดี พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด และบริษัทในเครือนราวดี
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
22 ส.ค. 59
804 . วิศวกรควบคุมกระบวนการผลิต
• ควบคุมการดำเนินงาน และเตรียมความพร้อมของกระบวนการผลิต รวมทั้งการผลิตผลิตภัณฑ์ให้ได้ตามแผน • จัดทำรายงาน วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาในกระบวนการผลิต • วางแผน และควบคุมการดำเนินงาน และเตรียมความพร้อม ของ...

บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
17 ส.ค. 59
805 . เจ้าหน้าที่อะไหล่
- สามารถแยกประเภท ชนิดของอะไหล่ได้ เช่น ซิล วาวล์ หัวฉีด (เบนซิน ดีเซล) - รับคำสั่งซื้อจากลูกค้า - จัดส่งสินค้าให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า - ตรวจเช็คสต็อกสินค้าและทำรายงานสินค้าประจำสัปดาห์

บริษัท อีดีไอ โกลบัล แมนชินเนอรี่ (ประเทศไทย) จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน 10,000 - 12,000++
23 ส.ค. 59
806 . วิศวกรควบคุมคุณภาพ
- ควบคุมการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพในกระบวนการผลิต ติดตาม ประเมินผล และวิเคราะห์ สรุปผลรายงาน เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานที่บริษัทได้กำหนดไว้

บริษัท โมลด์ เมท จำกัด และ ห้าดาวแทรค จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 16,000 บาท ขึ้นไป
24 ส.ค. 59

บริษัท เอสดี คอนกรีต โปรดักท์ จำกัด
1 อัตรา
18 ส.ค. 59
808 . Customer Quality Engineer (นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค : อยุธยา)Urgently Required !
- วิเคราะห์ปัญหาและสาเหตุให้กับลูกค้า - ติดตามและควบคลุมปัญหาเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - ทบทวนข้อกำหนดต่างๆจากลูกค้า

KCE Group Company Co., Ltd.
นิคมไฮเทค (บ้านหว้า) พระนครศรีอยุธยา
1 Position
เงินเดือน N/A
20 ส.ค. 59
809 . เจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
- สนับสนุนการคิดโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่/ปรับปรุงสูตรของการตลาด - สนับสนุนงานลดต้นทุนและการปรับปรุงค่า OM ของโรงงานปุ๋ยเคมีและปุ๋ยอินทรีย์ - สนับสนุนงานแปลงทดลอง/ส่งเสริมการขาย - งานสอน/วิทยากรด้า...

บริษัท เทอราโกร เฟอร์ติไลเซอร์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
24 ส.ค. 59
810 . Auto Parts Ass't Manager
- Develop efficiency of machining process. - Maintain M/C condition , PM and spare parts. - Arrange manpower and improve skill. - Strongly control operator follow WI. - PDCA problem solving. - Pr...

บริษัท ชินเอ พรีซิชั่น (ประเทศไทย) จำกัด
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ 2 อยุธยา พระนครศรีอยุธยา
1 Position
เงินเดือน Nagotiable
24 ส.ค. 59
811 . Engineering
1. Support Sales ( Rakukiller Test.) 2. After Service 3. Lab Test./Rakukiller. 4. Maintenance Machine, pump and other 5. Maintenance and setting factory electric.

บริษัท ทีเอส โคทติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน 15,000 - 20,000
23 ส.ค. 59
812 . Production Supervisor
1.ควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงานให้ปฏิบัติตามขึ้นตอนและมีความปลอดภัย 2.จัดเตรียมกำลังคนและตารางการผลิตให้สอดคล้องกับแผนการผลิต 3.ควบคุมกระบวนการผลิตและผลผลิตให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด 4.ควบคุมคุณภ...

บริษัท ไทยเบเวอร์เรจ แคน จำกัด
เขตประกอบการอุตสาหกรรมเหมราชสระบุรี สระบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
22 ส.ค. 59
813 . Leader
- รายละเอียดของงาน ดูแล ควบคุมเครื่องจักรและระบบการผลิตของแผนก Poly, D.T.Y และรับผิดชอบงานอื่นๆที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

Sunflag (Thailand) Co., Ltd.
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ อยุธยา พระนครศรีอยุธยา
หลายอัตรา
เงินเดือน N/A
24 ส.ค. 59
814 . Technician
1.ปรับตั้งเครื่อง Winding 2.PM และ ซ่อมบำรุงเครื่อง Winding หรือเครื่องพันทองแดง 3.ปรับปรุงระบบอัตโนมัติ ( PLC ) ของเครื่อง Winding

Hakkai Precision (Thailand) Co.,Ltd.
นิคมไฮเทค (บ้านหว้า) พระนครศรีอยุธยา
2 ตำแหน่ง
18 ส.ค. 59
815 . New Model Engineer
- จัดทำงาน New Model - ออกแบบกระบวนการผลิตตาม Drawing ของลูกค้า - จัดทำเอกสาร APQP จัดทำเอกสาร Standar สำหรับการผลิต - วิเคราะห์ FMEA - จัดทำเอกสาร PPAP - ติดต่อประสานงานกับแผนกที่เกี่ยวข้อง ...

บริษัท ทาคาฮาชิ สปริงค์ (ประเทศไทย) จำกัด
นิคมบางปะอิน พระนครศรีอยุธยา
2 อัตรา
เงินเดือน ตามข้อตกลง
22 ส.ค. 59
816 . Chief Staff/BuyerUrgently Required !
- Control S-MART Project (Commodity Shop) - Control General Item Team - Cost Down Activity - Delivery Control - Manpower Management

บริษัท แคนนอน ไฮ-เทค (ประเทศไทย ) จำกัด
นิคมไฮเทค (บ้านหว้า) พระนครศรีอยุธยา
1 อัตรา
22 ส.ค. 59
817 . IT Technical Support
•Assists staff with the installation, configuration and on going use ability of desktop computers, peripheral equipment and software within established standards and guidelines. •Coordinate...

Hutchinson Technology Operations (Thailand) Co., Ltd.
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ อยุธยา พระนครศรีอยุธยา
3 อัตรา
เงินเดือน Negotiable
24 ส.ค. 59
818 . Assistant HR & Administration Manager
1) สรรหาว่าจ้าง (Recruitment) - ควบคุมและสนับสนุนการดำเนินการสรรหาคัดเลือกพนักงานรายวันตามเป้าหมายให้สำเร็จภายใต้ KPI ที่บริษัทกำหนด - ควบคุมตรวจสอบสัญญาการว่าจ้างแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ และสัญญาว่...

บริษัท บี อาร์ เอฟ (ไทยแลนด์) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
23 ส.ค. 59
819 . Operation Planning
1. ประสานงานระหว่างคลังสินค้ากับบริษัทฯ 2. วางแผนงาน การจัดการรถขนส่งของบริษัทฯ 3. สรุปรายงาน GPS ประจำวันของรถขนส่ง

บริษัท ลาภอลังการ จำกัด
เงินเดือน 9,000-12,000 บาท
21 ส.ค. 59
820 . Sr. QA EngineerUrgently Required !
- Control the operation of each group to work follow quality standard. - Provide an assurance of the incoming part quality before production. - To evaluate and assurance the quality to the complete ...

บริษัท รอยัล ไทม์ ซิตี้ จำกัด
เงินเดือน 23 K++
24 ส.ค. 59
 พบ 1,278 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ