เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 1,221 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 

บริษัท เจ็ท โซลิด ไทย จำกัด
นิคมหนองแค สระบุรี
2 อัตรา
28 พ.ค. 58
802 . Sales
งานขาย/การตลาด การทำราคา/ต่อรองราคาขาย ประสานงานติดต่อลูกค้า วิศวกรขาย

H-ONE PARTS (THAILAND) CO.,LTD.
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ อยุธยา พระนครศรีอยุธยา
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
28 พ.ค. 58
803 . พนังงานประจำจังหวัด ราชบุรี กาญจนบุรี นครปฐม
ดูแลพื้นที่การขายและกระจายสินค้าของบริษัท บริหารเป้าหมายการขาย

บริษัท อาร์บีฟู้ด จำกัด
หลาย ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามโครงสร้าง บริษัท
23 พ.ค. 58
804 . เจ้าหน้าที่พัฒนาเทคโนโลยีเมล็ดพันธ์ ด่วนมาก !!
- ศึกษาค้นคว้า หาข้อมูลเพื่อสนับสนุนงานวิจันด้านการตรวจสอบคุณภาพ และการผลิตเมล็ดพันธ์ข้าวโพด - วางแผน ดำเนินการทดลอง วิจัย งานด้านการผลิต และการตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธ์ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - ...

CPTG & CROP (Maize) : กลุ่มธุรกิจการค้าระหว่างประเทศและกลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร(ข้าวโพด) เครือเจริญโภคภัณฑ์
1 อัตรา ( ด่วน )
เงินเดือน N/A
29 พ.ค. 58
805 . Trainer
ด่วนมาก !!!

• To provide all trainings and certification for new hired and existing operators as mentioned in the In-process Training Instruction. • To follow up and improve operators’ skill to make sure that t...

บริษัท แมกเนคอมพ์ พรีซิชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
28 พ.ค. 58
806 . QA Supervisor, QA Section Cheif
1. ควบคุมคุณภาพงานให้ได้ตามมาตรฐานของการทำงานของบริษัท 2. พัฒนา ปรับปรุงวิธีการทำงานให้ได้คุณภาพอยู่อย่างเสมอ 3. ตอบปัญหาคุณภาพให้กับลูกค้า 4. ควบคุมดูแลการปฏบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา 5. ทำรายงา...

บริษัท ที.ซี.เอช. ซูมิโนเอะ จำกัด
นิคมบางปะอิน พระนครศรีอยุธยา
2 อัตรา
เงินเดือน Negotiate
27 พ.ค. 58
807 . ช่างซ่อมบำรุง / ช่างธุรการ (ก่อสร้าง) ประจำโรงงานลพบุรี
ช่างซ่อมบำรุง - ซ่อมบำรุงเครื่องจักรภายในโรงงาน ตามที่ได้รับมอบหมาย ช่างธุรการ - ดูแลงานซ่อมสร้าง - ทำงาน จันทร์ - ศุกร์ หยุด เสาร์ - อาทิตย์

Mahaphant Fibre-Cement PCL Co., Ltd.
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
29 พ.ค. 58
808 . Engineer
- In charge of solving all engineering / technical matters - Coordinate and smooth workFlow on internal department and other department - Explanation of drawing to suppliers and negotiate. - Improv...

บริษัท ไทยซินโตโกเกียว จำกัด
26 พ.ค. 58
809 . Reservation / Front / Night ( ประจำหัวหิน )
1.Booking 2.ดูแล CHECK IN - OUT แผนกบริการส่วนหน้า 3.ให้บริการลูกค้าที่มาใช้บริการที่โรงแรมด้วยความสุภาพ 4.มีใจรักในงานบริการ 5.ประสานกับแผนกต่างๆ

โรงแรม BLUE WAVE HOTEL HUAHIN
เงินเดือน พิจารณาตามประสบการณ์
29 พ.ค. 58
810 . Press Supervisor
1. Control production of press line to achieve target&KPI 2. Control quality of press line. 3. Control manpower in the section to follow regulation. 4. Control 5S+Kaizen &Safety in the section. 5....

Thai Sanko Co., Ltd.
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ 2 อยุธยา พระนครศรีอยุธยา
1 อัตรา
เงินเดือน Negotiation (กรุณาระบุเงินเดือนที่ต้องการ)
29 พ.ค. 58
811 . QA/QC MANAGER ด่วนมาก !!
Management Quality assurance and quality control department

บริษัท เจ็ท โซลิด ไทย จำกัด
นิคมหนองแค สระบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
28 พ.ค. 58
812 . Engineer ประจำสาขาจังหวัดเพชรบุรี
EE, ME, QC, QA, VQA, SCQA, PE, IE, MFG, IT Engineer.

Cal-Comp Electronics (Thailand) Public Company Limited
30 อัตรา
เงินเดือน 17,000-25,000 Baht
25 พ.ค. 58
813 . Production Supervisor
-มีส่วนร่วมรับผิดชอบในการจัดทำแผนการผลิตประจำวัน -ควบคุมดูแลกระบวนการผลิตให้บรรลุตามแผนการผลิตและส่งมอบ -จัดทำรายงานการผลิต และรายงาน Stock part -ตรวจสอบและควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามความต้อง...

บริษัท รอยัล ไทม์ ซิตี้ จำกัด (CITIZEN)
เงินเดือน N/A
29 พ.ค. 58
814 . หัวหน้าแผนกวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
- ทำการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ออกแบบและบันทึกผลการทดลองตามแผนที่กำหนด - ศึกษาค้นความและวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลการนำไปใช้พัฒนานาผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ - จัดทำการทดลองผลิตภัณ...

บริษัท เอกชัย สาลี่สุพรรณ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
22 พ.ค. 58
815 . Accounting Staff & HR.Officer
- Prepare journal voucher and input data to accounting - Time Attendance Record - HR Management System Implementation

Plas seiko (Thailand) Co.,Ltd.
เงินเดือน Negotiable
29 พ.ค. 58
816 . QA Engineer Urgently Required !!
- Stamping inprocess support - Support quality issue - Minitab,SPC,FMEA,MSA

SEKSUN TECHNOLOGY (THAILAND) CO., LTD.
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ 2 อยุธยา พระนครศรีอยุธยา
2 Positions
เงินเดือน Negotiable
28 พ.ค. 58
817 . ช่วงซ่อมบำรุงเครื่องจักร ประจำโรงงานวังน้อย จ.อยุธยา ด่วนมาก !!
1.ดูแลรักษาและซ่อมบำรุงเครื่องจักรในสายการผลิตอย่างสม่ำเสมอ 2.ศึกษา และพัฒนา วางแผนปรับปรุงแก้ไขเครื่องจักรให้มีประสิทธิภาพ 3.ให้ความช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาเครื่องจักรที่เกิดขึ้นระหว่างการปฏิบัติงาน...

TIPCO FOODS PLC. บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท+ประสบการณ์
29 พ.ค. 58
818 . Production Manager
1. Manpower utilization planning 2. Machine plan for support customer's order 3. To manage Production team to meet production target 4. Supervise the Staff and training preparation 5. Corrective a...

KYOWA NT (THAILAND) CO.,LTD.
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ อยุธยา พระนครศรีอยุธยา
1 อัตรา
เงินเดือน Negotiable
27 พ.ค. 58
819 . ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
1. กำหนดนโยบายการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 2. วางแนวทางและควบคุมการสรรหาพนักงาน การจ่ายค่าตอบแทน และสวัสดิการ แรงงานสัมพันธ์ 3. ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับข้อกฎหมายต่างๆ 4. บริหารจัดการและตรวจสอบการปฏิบัติงาน...

บริษัท ไทยโคโคนัท จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
28 พ.ค. 58
820 . QA Staff/Foreman/Supervisor
•การควบคุมกระบวนการผลิต, การรับและจัดเก็บวัตถุดิบ, บรรจุภัณฑ์, เครื่องปรุง Ingredient, สารเคมี,การควบคุมกระบวนการผลิตในแต่ละขั้นตอนตั้งแต่ฝั่งดิบ จนกระทั่งสำเร็จเป็น FG และการควบคุมจุด CCP การตรวจวิเ...

บริษัท แฮปปี้เชฟ (ประเทศไทย) จำกัด
นิคมไฮเทค (บ้านหว้า) พระนครศรีอยุธยา
2 Position
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
25 พ.ค. 58
 พบ 1,221 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ