เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 1,082 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
801 . Leader / ผู้ช่วย supervisor / พนักงานประจำแผนกสโตร์ Urgently Required !!
- ควบคุมการผลิตให้ได้งานตามเป้าหมายที่กำหนด - ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานทุกคนให้เป็นไปตามขั้นตอนการทำงานที่ถูกต้องและให้ปฎิบัติตามกฎระเบียบของบริษัทฯ - ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวห...

บริษัท พีเอสซี เทคโนโลยี (อยุธยา) จำกัด
นิคมบางปะอิน พระนครศรีอยุธยา
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
16 ต.ค. 57

บริษัท อาปิโกไฮเทค จำกัด ( มหาชน )
นิคมไฮเทค (บ้านหว้า) พระนครศรีอยุธยา
3 อัตรา
เงินเดือน ไม่ระบุ
21 ต.ค. 57
803 . Stamping Technician
Urgent Required!!!

- ควบคุมงาน Stamping

Miyoshi Hi - Tech Co., Ltd.
นิคมไฮเทค (บ้านหว้า) พระนครศรีอยุธยา
2 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
20 ต.ค. 57
804 . Production Staff
!! Urgent !!

- Analysis and Sampling operation. - Counting and reporting various kinds of analytic data. - Inspetion work for recovery proces. - Guidance for the aforementioned work - Execution/recording/repor...

Matsuda Sangyo (Thailand) Co., Ltd.
นิคมไฮเทค (บ้านหว้า) พระนครศรีอยุธยา
3 Positions
เงินเดือน N/A
21 ต.ค. 57
805 . วิศวกร
ดูแลเครื่องจักรและแก้ปัญหาเครื่องจักรให้ลูกค้าของบริษัท

บริษัท ฮิตาชิ คอนสตรัคชัน แมชีเนอรี (ไทยแลนด์) จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าบริษัท
21 ต.ค. 57
806 . Production Supervisor
- ควบคุมดูแล กระบวนการผลิตให้เป็นไปตามเป้าหมาย

บริษัท นิโปร (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน N/A
15 ต.ค. 57
807 . R&D ASSISTANT CHIEF / R&D CHIEF
1.พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ , จัดทำเอกสารเกีี่ยวกับ New Parts 2.ช่วยเหลือฝ่ายผลิต ในการทดลองผลิตครั้งแรกปรับปรุงกระบวนการผลิต เพื่อเพิ่มผลผลิด และลดของเสีย 3.กำหนดมาตรฐานการทำงานให้ฝ่ายผลิต 4.แก้ไขปัญหาจ...

บริษัท อิโนแอค โตไก (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
20 ต.ค. 57
808 . PC Staff เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต
วางแผนการผลิต และติดตามงานให้ได้ตามแผนที่กำหนดไว้ เพื่อให้ทันการส่งมอบลูกค้า

บริษัท สเปเชียลตี้ เท็ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
21 ต.ค. 57
809 . หัวหน้า/เจ้าหน้าที่ธุรการฟาร์ม
รับผิดชอบงานเอกสารการผลิตภายในฟาร์มไก่พันธุ์ระบบ Evap.

บริษัท อุตสาหกรรมอาหารสัตว์ไทย จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์และความสามารถ
22 ต.ค. 57
810 . PC-Logistics Staff
- Control Delivery part to TMT. - Delivery Management.

Daiwa Kasei (Thailand) Co., Ltd.
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ 3 , อยุธยา พระนครศรีอยุธยา
1 อัตรา
21 ต.ค. 57
811 . เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต(Planning)
1.วางแผนการผลิตประจำสัปดาห์ และแผนผลิตประจำเดือน ให้สอดคล้องกับใบสั่งสินค้าที่ได้รับ 2.ติดตามแผนการผลิตและปรับปรุงแผนการผลิตเมื่อไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 3.วางแผนความต้องการวัตถุดิบ ให้สอดคล้องกับแผนผลิ...

บริษัท เอลล์บา บางกอก จำกัด
นิคมหนองแค สระบุรี
1 Position
เงินเดือน Company structure
21 ต.ค. 57
812 . หัวหน้าหน่วยเตรียมวัตถุดิบ (สายธุรกิจสุขภาพสัตว์)
1. ตรวจสอบการเตรียมวัตถุดิบให้มีความถูกต้องตามสูตรการผลิต 2. ตรวจสอบการทำความสะอาดสถานที่จัดเตรียมวัตถุดิบหลังการเตรียมวัตถุดิบในแต่ละวัน 3. ตรวจสอบการจัดเก็บเศษวัตถุดิบคงเหลือจากการชั่งให้เป็...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
22 ต.ค. 57

บริษัท เคมีแมน จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างเงินเดือนของบริษัท
22 ต.ค. 57
814 . พนักงานผลิต (Operator)
- ปฏิบัติงานการผลิตแผ่นยิปซั่ม ตามขั้นตอนการผลิตมาตรฐาน หรือนโยบายของบริษัทฯ - สนับสนุนการปรับปรุงกระบวนการผลิตให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง - ปฏิบัติงานการผลิตให้ได้ตามเป้าหมายที่บริษัทฯ วางไว้ - ให้ควา...

Knauf Gypsum (Thailand) Co., Ltd.
เขตประกอบการอุตสาหกรรมเหมราชสระบุรี สระบุรี
10 ตำแหน่ง
เงินเดือน 11,900 บาท
15 ต.ค. 57
815 . Planning Staff
ด่วนมาก!!

- Material planning for raw material packaging material and finish goods - Prepare material requirement base on finish goods demand plan and lead time - Coordinate with procruement on material ord...

Hakkai Precision (Thailand) Co.,Ltd.
นิคมไฮเทค (บ้านหว้า) พระนครศรีอยุธยา
1 position
เงินเดือน N/A
20 ต.ค. 57
816 . Procurement Staff
ด่วนมาก !!

1. จัดหา และเจรจาต่อรองราคากับ Supplier ใหม่ๆ 2. ติดต่อประสานงานกับ Vender ภายนอกบริษัท 2. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท รอยัล ไทม์ ซิตี้ จำกัด (CITIZEN)
เงินเดือน 18 K
22 ต.ค. 57
817 . Engineering Design (นิคมฯ ไฮเทค อยุธยา) Urgently Requirement
- มีความรู้ทางด้านการวิเคราะห์หาสาเหตุและทักษะในการแก้ไขและการปรับปรุงคุณภาพ - มีความรู้ความชำนาญในการโปรแกรม CAD/CAM - มีความรู้ความชำนาญในการโปรแกรม PARADIGM

KCE Group Company Co., Ltd.
นิคมไฮเทค (บ้านหว้า) พระนครศรีอยุธยา
2 positions
เงินเดือน N/A
21 ต.ค. 57
818 . หัวหน้า/เจ้าหน้าที่ R&D (ไก่แปรรูปปรุงสุก)
งาน R&D ทดลองสูตรร่วมกับลูกค้า, จับ Yield และทำ Costing สินค้าไก่แปรรูปปรุงสุก เพื่อส่งออก

บริษัท อุตสาหกรรมอาหารสัตว์ไทย จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์และความสามารถ
22 ต.ค. 57
819 . Planner
ด่วนมาก!!

Planner 1.จัดทำแผนการผลิตสินค้าในแต่ละเดือนให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัท 2.ควบคุมและจัดเตรียมวัตถุดิบในการผลิตให้ได้ตามแผนที่วางไว้ 3.ติดต่อประสานงานกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง 4.จัดทำสรุปรายงานผลการ...

บริษัท รอยัล ไทม์ ซิตี้ จำกัด (CITIZEN)
เงินเดือน 17 K
22 ต.ค. 57
820 . Technician (Injection)
1.วางแผนการผลิต 2.ซ่อมบำรุงเครื่องฉีดพลาสติก 3.สั่งซื้อเม็ดพลาสติก

บริษัท ไทย มิคามิ จำกัด
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ อยุธยา พระนครศรีอยุธยา
1 ตำแหน่ง
15 ต.ค. 57
 พบ 1,082 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ