เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 1,170 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
801 . IT Support
- ดูแลระบบ LAN ในสำนักงาน โรงงาน ส่วนงานสาขา - ดูแล Windows Server Data center - ดูแลเครื่องคอมพิวเตอร์ PC/Notebook Windows XP, Windows 7, Windows 8, Windows 10 - แก้ไขปัญหาด้าน Software และ Hardw...

บริษัท ศรีฟ้าโฟรเซนฟู้ด จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน 17,000 - 40,000 บาท/เดือน (พิจารณาตามตำแหน่งงาน/ประสบการณ์)
9 ธ.ค. 59

บริษัท ซันแอร์โรว์ ซิตี้ จำกัด
9 ธ.ค. 59
803 . เจ้าหน้าที่สรรหา
- วางแผน สรรหา คัดเลือก ตลอดจนดูแลอัตรากำลัง พนักงานที่มีคุณภาพให้กับสาขา ดำเนินการสรรหาและคัดเลือก, การหาช่องทางเพิ่มในการ recruit พนักงาน - ติดต่อผู้สมัครงานเพื่อนัดสัมภาษณ์เบื้องต้น - ดูแล ปรับป...

บริษัท คูโบต้า อยุธยา (ฮั้วเฮงหลี) จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
9 ธ.ค. 59
804 . Maintanence : Die & Tool / Press Die
1. Die & Tool - ปฏิบัติงานกับเครื่องจักรต่างๆ ได้ดี อาทิ M/C , WEDM , EDM , Grinding , Milling ฯลฯ 2. Press Die - Repair Press Die - Overhaul Press Die ตามระยะเวลา - Maintenance Press Die ...

บริษัท เคียวอูเออิ พรีซิชั่น ดีไวซ์ จำกัด
นิคมไฮเทค (บ้านหว้า) พระนครศรีอยุธยา
1-2 อัตรา
เงินเดือน N/A
9 ธ.ค. 59
805 . Production supervisorรับสมัครด่วน !
- วางแผนการผลิตและควบคุมการผลิตให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดได้ - สั่งซื้อวัตถุดิบให้สอดคล้องกับแผนการผลิตและควบคุมดูแลสต็อคและอุปกรณ์ต่างๆ ให้เพียงพอ, เป็นระเบียบ, สะอาด และพร้อมใช้งานได้เสมอ - ควบคุมดูแ...

บริษัท สยามพรีเสิร์ฟฟู้ดส์ จำกัด
2 อัตรา
9 ธ.ค. 59
806 . Operator /พนักงานฝ่ายผลิต รายวัน
ค่าจ้างและสวัสดิการ - รายได้ต่อวัน 488 บาท (มากกว่าค่าแรงขั้นต่ำ) - รายได้ทำงานวันหยุด 975 บาท/วัน - ค่ากะกลางคืน 100 บาท/คืน - ค่าอาหารกะกลางคืน 30 บาท/วัน + ค่าอาหารโอที 25 บาท/วัน - ค่าประสบกา...

บริษัท จี-เทคคุโตะ (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน ค่าแรง 325 บาท/วัน + โอที ถึง 20.00 น. 163 บาท)
7 ธ.ค. 59
807 . เจ้าหน้าที่สินเชื่อเพื่อผู้บริโภคประจำสาขา Umay+ สาขากาญจนบุรี
ลักษณะงาน 1. ปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน และหรือปฏิบัติงานที่เคาน์เตอร์รับชำระ ภายใต้การมอบหมายของหัวหน้างาน 2. ทำกิจกรรมทางการตลาด เช่น แจกใบปลิว, ทิชชู่, การขายทางโทรศัพท์ แ...

EASY BUY CO.,LTD.
เงินเดือน 15,000
9 ธ.ค. 59
808 . Auto Parts Ass't Manager
- Develop efficiency of machining process. - Maintain M/C condition , PM and spare parts. - Arrange manpower and improve skill. - Strongly control operator follow WI. - PDCA problem solving. - Pr...

บริษัท ชิน-เอ พรีซิชั่น (ประเทศไทย) จำกัด
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ 2 อยุธยา พระนครศรีอยุธยา
1 Position
เงินเดือน Nagotiable
9 ธ.ค. 59
809 . ผู้จัดการโรงงาน (สวนผึ้ง จ.ราชบุรี)
• ให้ความสำคัญกับระบบคุณภาพและความต้องการของลูกค้า พร้อมกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาและดำรงไว้ซึ่งการจัดการระบบคุณภาพและความปลอดภัย • ส่งเสริมและผลักดันการปฏิบัติงานของบุคลากรในโรงงาน ให้เป็นไปตามนโยบายคุณ...

Cien Co., Ltd.
1 อัตรา
9 ธ.ค. 59
810 . ผู้จัดการโรงงานรับสมัครด่วน !
- รับผิดชอบการวางแผนกลยุทธ์ในการบริหารโรงงานให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงการพัฒนาปรับปรุงงาน การควบคุมการบริหารงานประจำ เพื่อให้สามารถผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ ต้นทุน และการส่งมอบที่แข่งขันได้

บริษัท บีดี สตรอว์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง/ตามตกลง
7 ธ.ค. 59
811 . สัตวบาลประจำฟาร์ม
ควบคุมดูแลงานในฟาร์มไก่พันธุ์ระบบ Evap. และโรงฟักไข่ระบบตู้ฟักอัตโนมัติ กำลังการผลิตลูกไก่ 500,000 ตัว/สัปดาห์

บริษัท อุตสาหกรรมอาหารสัตว์ไทย จำกัด (มหาชน)
3 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์และความสามารถ
9 ธ.ค. 59
812 . เจ้าหน้าที่ส่งเสริมชาวไร่ (มิตรผล สิงห์บุรี)
1.ส่งเสริมการปลูกอ้อยและการบำรุงรักษา 2.รววบรวมข้อมูล และการจัดเก็บข้อมูลการนำเสนอ 3.การสร้างความสัมพันธ์กับชาวไร่ 4.จัดทำเอกสาร ซื้อขายอ้อย 5.ปฏิบัติตามระบบมาตรฐานสากลที่ได้รับการรับรอง 6.การนำอ...

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามผังโครงสร้างของบริษัท
9 ธ.ค. 59
813 . นักวิทยาศาสตร์(เคมี) รับสมัครด่วน !
- พัฒนาวิธีวิเคราะห์ วิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ ศึกษาการละลายในหลอดทดลอง และทดสอบความใช้ได้ของวิธีวิเคราะห์สำหรับการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่

บริษัท บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามความสามารถและประสบการณ์
9 ธ.ค. 59
814 . Sales EngineerUrgently Required !
1. ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับข้อมูลสินค้าแก่ลูกค้า 2. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อส่งสินค้าให้ทันตามกำหนด 3. เข้าพบลูกค้าตากำหนดเวลา 4. รับข้อร้องเรียนและหรือรับทราบปัญหาจากลูกค้าเพื่อนำ...

บริษัท ไทยซินโตโกเกียว จำกัด
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ 2 อยุธยา พระนครศรีอยุธยา
5 อัตรา
เงินเดือน N/A
8 ธ.ค. 59
815 . Foreman (ติดตั้งซ่อมบำรุงเครื่องจักร)
- ติดตั้งเครื่องจักรนอกสถานที่ - บำรุ่งรักษาเครื่องจักรนอกสถานที่ - จัดทำรายงานติดตั้งและซ่อมบำรุง - แก้ไขปัญหางานเฉพาะหน้าให้กับลูกค้า - รับข้อร้องเรียนจากลูกค้าและประสานงานส่วนที่เกี่ยวข้องดำเนิ...

บริษัท ไทยซินโตโกเกียว จำกัด
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ 2 อยุธยา พระนครศรีอยุธยา
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
8 ธ.ค. 59
816 . Engineer ประจำสาขาจังหวัดเพชรบุรี
- EE, ME, QC, QA, VQA, SCQA, PE, IE, MFG, IT Engineer.

Cal-Comp Electronics (Thailand) Public Company Limited
75 อัตรา
เงินเดือน 17,000-25,000 Baht
6 ธ.ค. 59
817 . พนักงานคลังสินค้า (ประจำสำนักงาน อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี)
-ตรวจรับสินค้า, จัดเก็บสินค้า -บันทึกรายการเข้าออกสินค้า -ตรวจนับสินค้าคงคลัง -งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เพอร์เฟค คอมพาเนียน กรุ๊ป จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน 13,000-15,000 ขึ้นไป
7 ธ.ค. 59

บริษัท ดี-รับเบอร์ โปรดักส์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามความรู้ความสามารถ
7 ธ.ค. 59

Panasonic Manufacturing Ayuthaya Co., Ltd.
เงินเดือน N/A
8 ธ.ค. 59
820 . ผู้จัดการสถานีบริการน้ำมัน ปตท. อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรีรับสมัครด่วน !
บริหารงานโดยรวมภายในสถานีบริการน้ำมัน ทั้งส่วนงานขาย งานบริการลูกค้า การบริหารพนักงาน ให้เป็นไปตามนโยบายของผู้บริหาร มีผู้ใต้บังคับบัญชา 60-70 คน ดูแลและซ่อมบำรุงระบบน้ำ ระบบไฟฟ้า ให้อยู่ในสภาพดีอยู่เ...

บริษัท วีรยาออยล์ทรานสปอร์ต จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
3 ธ.ค. 59
 พบ 1,170 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ