เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 1,240 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
801 . ผู้ช่วยผู้จัดการโรงงาน (ปฏิบัติงานที่อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา)
บริหารงานด้านกระบวนการผลิตที่เกี่ยวข้องทั้งหมด บริหารจัดการด้านการลดต้นทุน ลดของเสีย ให้เป็นไปตามนโยบายบริษัทฯ วางแผน,ควบคุมการจัดระบบประกันคุณภาพรวมถึงบริหารระบบคุณภาพของบริษัท ควบคุมและตรวจสอบผล...

บริษัท เรเซอร์การไฟฟ้า (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
30 ม.ค. 58

Mektec Precision Component (Thailand) Ltd.
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
28 ม.ค. 58
803 . IT Development URGENTLY REQUIRED !!
Development Function - Pro-active , problem solving skills. - Determine end-user needs and requirement gathering - Design database ,develops for Web application with Java, PhP, .Net, C# .A...

Pioneer Manufacturing (Thailand) Co., Ltd.
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ อยุธยา พระนครศรีอยุธยา
1 Position
27 ม.ค. 58
804 . เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า สาขาลำนารายณ์ ลพบุรี
การชำระค่างวดของสาขา ออกใบเสร็จให้ลูกค้า รับผิดชอบงานด้านการเงิน รับผิดชอบงานด้านการพิจารณา วิเคราะห์ ตรวจสอบในการอนุมัติสินเชื่อให้มีคุณภาพตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ตรวจสอบประวัติลูกค้า บริหารไม่ใ...

บริษัท ซีเอฟจี เซอร์วิส จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง+Incentive
26 ม.ค. 58
805 . ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
- ควบคุม ดูแลงานด้านการบริหารระบบงานสรรหาว่าจ้างเงินเดือนและค่าแรง - การฝึกอบรมภายในและภายนอก - ระบบงาน ISO, GMP, HACCP - การติดต่อกับหน่วยงานภายนอก - รวมทั้งระบบงานราชการที่เกี่ยวข้อง

บริษัท ซีแอนด์ดับบลิว อินเตอร์ฟูดส์ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
26 ม.ค. 58
806 . เจ้าหน้าที่บัญชี GL
1.คีย์เอกสาร รับ-จ่าย ประจำวัน 2. ตรวจสอบภาษี หัก ณ ที่จ่าย 3.จัดทำ ภาษีซื้อ-ภาษีขาย 4.กระทบยอด Bank ทุกสิ้นเดือน 5.บันทึกทรัพย์สิน และคำนวนค่าเสื่อมราคาใน Excel ได้ 6.ใช้โปรแกรม Express บันทึกบั...

บริษัท ปิติฟู้ดส์วังน้อย จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
27 ม.ค. 58
807 . Machine Maintenance Engineer
1. การดำเนินการด้านการซ่อมบำรุงเครื่องจักรขึ้นรูป 1.1 ออกแบบ กำหนดแบบ คำนวณ ประมาณการค่าดำเนินการ รวมทั้งการวางแผนจัดทำตารางปฏิบัติงานและควบคุมการ ติดตั้ง ทดสอบใช้ การซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องจักรผลิต...

Thai Malaya Glass Co., Ltd.
เขตประกอบการอุตสาหกรรมเหมราชสระบุรี สระบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
30 ม.ค. 58
808 . ผู้จัดการแผนกวางแผนการผลิต
1.ดำเนินการวางแผนการผลิตให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด 2.วิเคราะห์ ปรับปรุง แก้ไข ปัญหาที่เกิดขึ้นในงานวางแผนการผลิตและรายงานต่อผู้บังคับบัญชา 3.รับและยืนยันคำสั่งซื้อผลิตภัณฑ์และชิ้นส่วนใหม่จากลูกค้า...

บริษัท เบสเท็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
30 ม.ค. 58
809 . HRM Unit Head/Section Head -หัวหน้าแผนกทรัพยากรบุคคล
ด่วนมาก!!

1. วางแผนอัตรากำลังคน (Head Count Planning) 2. วางแผนการสรรหา และ การคัดเลือกบุคลากร (Recruitment and Selection Plan) 3. ควบคุมและนำเสนอโครงสร้างค่าจ้างเงินเดือน และสวัสดิการ 4. วางแผนและนำเสนองานด...

TIPCO FOODS PLC. บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
30 ม.ค. 58
810 . วิศวกรซ่อมบำรุง(ไฟฟ้า)
-ควบคุม,ตรวจสอบและดูแล เครื่องจักรและอุปกรณ์ในการผลิต รวมถึงการปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด -ควบคุมการซ่อมบำรุงเครื่องจักร ให้เป็นไปตามเป้าหมาย

บริษัท สหโมเสคอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) The Union Mosaic Industry Public Company Limited.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
30 ม.ค. 58
811 . เจ้าหน้าที่ควบคุมเครื่องชั่งวัตถุดิบ
• ประจำที่ห้องตรวจรับสิ้นค้า,วัตถุดิบ • ควบคุมเครื่องชั่งน้ำหนักวัถุดิบ • คีย์ข้อมูลลงระบบ SAP • รายงานยอดวัตถุดิบประจำวัน

บริษัท เซเม็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
30 ม.ค. 58
812 . บัญชี ด่วนมาก !!
1.บัญชีรับ-จ่าย 2.บัญชีลูกหนี้-เจ้าหนี้และบัญชีภาษีอากร 3.ยื่นแบบ ภพ.30 ภ.ง.ด.1,3,53 4.จัดทำเอกสารวางบิล 5.จัดทำเอกสารประกอบการเงิน 6.เช็คสตอควัสดุคงเหลือ 7.ประสานงานกับแผนกที่เกี่ยวข้อง

ห้างหุ้นส่วนจำกัด แสงตะวัน ซัคเซส เอ็นจิเนียริ่ง
เงินเดือน 12,000+ บาท
28 ม.ค. 58
813 . Maintenance Staff
- ซ่อมเครื่องจักร - ออกแบบและทำเครื่องจักร - ดูแลบำรุงรักษาเครื่องจักร - อำนวยความสะดวกให้กับแผนกต่างๆ เมื่อเครื่องจักรมีปัญหา

บริษัท โคเซ่ อลูมินัม (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
1 ก.พ. 58
814 . Plating Engineer
Plating Engineer รับผิดชอบดูแลกระบวนการผลิต Plating process (การชุบชิ้นงาน)Process parameter control,yield การพัฒนาปรับปรุงการผลิตให้เกิดประโยชน์สูงสุด,รับผิดชอบ Product Quality ในการบวนการ,เครื่องจัก...

บริษัท เคียวเซ่ แฟคตอรี่ (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน N/A
30 ม.ค. 58

บริษัท โมลด์ เมท จำกัด และ ห้าดาวแทรค จำกัด
สระบุรี 2อัตรา กทม.2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
31 ม.ค. 58
816 . เจ้าหน้าที่ผลิต (ประจำโรงงานลพบุรี-สายธุรกิจสุกร)
- จัดเตรียมแผนการผลิต เช่น กำลังคน,เครื่องจักร เป็นต้น - ควบคุมการผลิตตามเป้าหมายการปฏิบัติงานตาม KPI,Policy - พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการผลิต - ดำเนินการตามนโยบายสิ่งแวดล้อมขององค์กรและให้ควา...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
1 ก.พ. 58
817 . Sales
1.ติดต่อประสานงานขายกับลูกค้าและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 2.จัดเตรียมใบเสนอราคาและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 3.จัดเก็บดูแลเอกสารที่เกี่ยวข้องของหน่วยงาน 4.ออกเยี่ยมและประสานงานลูกค้าตามแผนการขาย

บริษัท ไทยซินโตโกเกียว จำกัด
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ 2 อยุธยา พระนครศรีอยุธยา
3 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
28 ม.ค. 58
818 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
1.จัดซื้อผลิตภัณฑ์ของบริษัทและอุปกรณ์ทุกชนิด 2.จัดทำเอกสารการสั่งซื้อ PO 3.จัดทำเอกสารเกี่ยวกับการสั่งซื้อทุกตัว 4.ติดตามการสั่งซื้อ จาก Supplier 5.ทำการตรวจรับสินค้า QC 6.ดำเนินการสั่งซื้อสินค้...

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนโชครุ่งเรืองสตีส
เงินเดือน ตามประสบการณ์ความสามารถ ต่อรองได้
28 ม.ค. 58
819 . ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
ดูแลและควบคุมงานฝ่ายทรัพยากรบุคคลทั้งหมด

บริษัท เถกิงอุตสาหกรรมสับปะรดกระป๋อง จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
26 ม.ค. 58
820 . Inspection
สามารถส่องกล้อง Micro scop ได้

CITIZEN SEIMITSU (THAILAND) CO.,LTD.
หลายอัตรา
27 ม.ค. 58
 พบ 1,240 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ