เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 1,072 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
801 . QA. Leader
1.Responsible to ensure that the Inspectors in his / her respective follow the company policy, quality & environmental policies and safety policy including basic discipline and with positive attitude....

JCY HDD TECHNOLOGY CO., LTD.
เขตประกอบการอุตสาหกรรมเหมราชสระบุรี สระบุรี
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
16 ต.ค. 57
802 . Planner
ด่วนมาก!!

Planner 1.จัดทำแผนการผลิตสินค้าในแต่ละเดือนให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัท 2.ควบคุมและจัดเตรียมวัตถุดิบในการผลิตให้ได้ตามแผนที่วางไว้ 3.ติดต่อประสานงานกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง 4.จัดทำสรุปรายงานผลการ...

บริษัท รอยัล ไทม์ ซิตี้ จำกัด (CITIZEN)
เงินเดือน 17 K
22 ต.ค. 57
803 . วิศวกร (Engineer)
1.ควบคุมและดูแลระบบสิ่งอำนวยความสะดวกและสาธารณูปโภคภายในโรงงาน 2.ซ่อมและวางแผนการซ่อมบำรุงเครื่องจักรภายในโรงงาน 3.วิเคราะห์สาเหตุ เพื่อพัฒนาและลดการเสียของเครื่องจักร และลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมบ...

RIKEN ELASTOMERS (THAILAND) CO.,LTD.
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
16 ต.ค. 57
804 . Die Maintenance
ซ่อม/แก้ไข แม่พิมพ์

H-ONE PARTS (THAILAND) CO.,LTD.
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ อยุธยา พระนครศรีอยุธยา
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
16 ต.ค. 57
805 . Technician (Injection)
1.วางแผนการผลิต 2.ซ่อมบำรุงเครื่องฉีดพลาสติก 3.สั่งซื้อเม็ดพลาสติก

บริษัท ไทย มิคามิ จำกัด
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ อยุธยา พระนครศรีอยุธยา
1 ตำแหน่ง
22 ต.ค. 57
806 . เจ้าหน้าที่ติดตามปัญหาลูกค้า
1.ติดตามและประสานกับลูกค้า 2.สรุปและวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างถูกต้อง 3.ควบคุมและดูแลตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ที่ลูกค้ากำหนด 4.ดำเนินการแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้า

บริษัท เบสเท็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ อยุธยา พระนครศรีอยุธยา
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
22 ต.ค. 57
807 . Production Supervisor ด่วน !!
- Control Production process and improve production to acheive target of the company. - Analysis problem by PDCA, 4M, FMEA, QC 7 tools. - Follow up with operators on proper work menthod and quality ...

Belton Industrial (Thailand) Limited
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ อยุธยา พระนครศรีอยุธยา
2 Position
เงินเดือน N/A
22 ต.ค. 57
808 . Technician
ดูแลซ่อมเครื่องจักร Die,Stamping

บริษัท เอสทีเอสเอส (ไทยแลนด์) จำกัด
นิคมหนองแค สระบุรี
2 อัตรา
21 ต.ค. 57
809 . ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกคลังสินค้า (ประจำโรงงาน อ.วิหารแดง จ.สระบุรี)
-วางแผนการจัดเก็บสินค้า -ควบคุมและตรวจสอบการจัดเก็บสินค้า -ควบคุมการตรวจนับสต็อก และการตรวจนับสินค้าออกจากคลังตามใบสั่งซื้อของลูกค้า -แก้ปัญหาในการจัดเก็บ และเบิกจ่ายสินค้า -ประสานงานกับหน่วยงานที...

บริษัท เซอรา ซี - เคียว จำกัด
1 อัตรา
21 ต.ค. 57
810 . วิศวกรซ่อมบำรุง(ไฟฟ้า)
-ควบคุม,ตรวจสอบและดูแล เครื่องจักรและอุปกรณ์ในการผลิต รวมถึงการปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด -ควบคุมการซ่อมบำรุงเครื่องจักร ให้เป็นไปตามเป้าหมาย

บริษัท สหโมเสคอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) The Union Mosaic Industry Public Company Limited.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
21 ต.ค. 57

KCE Group Company Co., Ltd.
นิคมไฮเทค (บ้านหว้า) พระนครศรีอยุธยา
2 Positions
เงินเดือน N/A
21 ต.ค. 57
812 . STAFF (GGP)
Support document control about ISO14001 and GGP. Arrange GGP document report. Follow up & Monitor ICP/MSDS. Confirmation chemical substance of each material under customer requitment. Control...

Chiyoda Integre (Thailand) Co., Ltd.
นิคมไฮเทค (บ้านหว้า) พระนครศรีอยุธยา
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
22 ต.ค. 57
813 . Electrical Engineering
Control and Planning in Electrical and Instrumentation Planning & Management of Maintenance ISO9001 , ISO14001

Thai Toray Synthetics Co., Ltd. (Ayutthaya Factory)
นิคมไฮเทค (บ้านหว้า) พระนครศรีอยุธยา
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
21 ต.ค. 57
814 . Process Engineer
- Trouble shoot and maintain product - Standardize process - Improve process - Coordinate with customer/ Supplier/ Other department

บริษัท อัลตัม พรีซิชั่น จำกัด
นิคมไฮเทค (บ้านหว้า) พระนครศรีอยุธยา
3 positions
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
22 ต.ค. 57
815 . ช่างซ่อมบำรุงไฟฟ้า/ทั่วไป
ด่วนมาก!!!

1.ปฏิบัติงานโดยทำการซ่อมแซม และดูแลบำรุงรักษาเครื่องจักร,สาธารณูปโภค ภายในโรงงาน ทางด้านไฟฟ้า และเครื่องกล 2.รับผิดชอบในการเดินเครื่องจักร 3.ทำการปรับแก้ไขในเชิงป้องกันและกิจกรรมการบำรุงรักษาแบบทวีผ...

TIPCO FOODS PLC. บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
22 ต.ค. 57
816 . Project Engineer (New model) (สาขาพระนครศรีอยุธยา)
Test new model, Set up Machine, Control line production, Report to HODs and customer

Cal-Comp Precision (Thailand)Limited.
เงินเดือน ตามตกลง
21 ต.ค. 57
817 . QA Sr.Leader
รับผิดชอบการตรวจสอบและประกันคุณภาพของงาน( PartInspection)

Citizen Watch Manufacturing (Thailand) Co.,Ltd.
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ 3 , อยุธยา พระนครศรีอยุธยา
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
16 ต.ค. 57
818 . ผู้จัดการสถานีบริการน้ำมัน ปตท. อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี ด่วนมาก !!
บริหารงานโดยรวมภายในสถานีบริการน้ำมัน ทั้งส่วนงานขาย งานบริการลูกค้า การบริหารพนักงาน ให้เป็นไปตามนโยบายของผู้บริหาร มีผู้ใต้บังคับบัญชา 60-70 คน ดูแลและซ่อมบำรุงระบบน้ำ ระบบไฟฟ้า ให้อยู่ในสภาพดีอยู่เ...

บริษัท วีรยาออยล์ทรานสปอร์ต จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
21 ต.ค. 57
819 . Warehouse Supervisor or Store Supervisor ***Urgent !!!
1. Effectively manage the resort store and inventories. 2. Developing and maintaining departmental work instructions for all tasks. 3. To ensure store area are adequately secured and serviceable sto...

JCY HDD TECHNOLOGY CO., LTD.
เขตประกอบการอุตสาหกรรมเหมราชสระบุรี สระบุรี
1 Position
16 ต.ค. 57
820 . เจ้าหน้าที่สวัสดิการ (Welfare Officer) ประจำโรงงานองครักษ์
1. ดูแลหอพักพนักงาน 2. ดูแลการจัดซื้อชุดเครื่องแบบพนักงาน 3. ดูแลการจัดซื้ออุปกรณ์-เวชภัณฑ์ต่างๆสำหรับห้องพยาบาล 4. ดูแลงานล็อคเกอร์พนักงาน 5. ดูแลการสมัครเข้ากองทุนฌาปนกิจสงเคราะห์

บริษัท โกลเด้น ฟู้ดส์ สยาม จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง+ค่าตำแหน่ง 1,500 บาท
22 ต.ค. 57
 พบ 1,072 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ