เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 1,289 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
801 . ช่างซ่อมแม่พิมพ์
1. เชื่อมและซ่อมแซม-ปรับแต่งอุปกรณ์แม่พิมพ์ที่ชำรุดเสียหายให้ได้มาตรฐานและสามารถนำไปใช้ใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ 2. บันทึกเบอร์อุปกรณ์แม่พิมพ์ลงในใบรายงานการซ่อมแม่พิมพ์และบันทึกรายงานการตรวจเช็คจำนวนสแ...

Thai Malaya Glass Co., Ltd.
เขตประกอบการอุตสาหกรรมเหมราชสระบุรี สระบุรี
20 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
11 ม.ค. 60
802 . Process Engineer (Lopburi Plant)
Appointed candidate will receive an attractive salary, including several benefits, such as Bonus-twice a year, Provident Fund, Life and Accident Insurance, Company’s Uniform, Yearly Services Award, An...

Mahaphant Fibre-Cement PCL.
2 อัตรา
เงินเดือน Negotiable
16 ม.ค. 60
803 . เจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนาสินค้ารับสมัครด่วน !
1. รวบรวมข้อมูลต่างๆ เพื่อใช้เป็๋นข้อมูลประกอบการวิจัยและพัฒนาสินค้า 2. ทดลอง ทดสอบ ผลิตภัณฑ์ที่วิจัยและพัฒนาในห้องทดลอง 3. ทดลอง ทดสอบผลิตภัณฑ์ที่วิจัยและพัฒนากับกลุ่มตัวอย่าง 4. จัดทำรายงานสรุปผล...

บริษัท พีรพัฒน์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างเงินเดือนและประสบการณ์
17 ม.ค. 60
804 . Asst.Manager Project Management
1.Project Management to manager 2.QCDD and Project KPI for new Project 3.Other

บริษัท คาไซเท็คซี จำกัด
นิคมไฮเทค (บ้านหว้า) พระนครศรีอยุธยา
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโคร้างสร้างบริษัทฯ
17 ม.ค. 60
805 . Safety Officer
Maintain company SHE policy and system  Promotion of SHE for prevent and protection programs to all management and employees, and create safety awareness and safety attitude for the best results of ...

Thai Malaya Glass Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
11 ม.ค. 60
806 . เจ้าหน้าไบโอแก๊ส
1.ดูแลวางแผนการผลิตกากตะกอนไบโอแก๊ส 2.ควบคุมการผลิดไบโอแก๊ส

บริษัท ชุนเซ้งฟาร์ม จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน 18,000 บาท + ที่พักฟรี
15 ม.ค. 60
807 . พนักงานผลิต (ดูแลระบบผลิตน้ำประปา) ประจำนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน
รับผิดชอบกระบวนการผลิตน้ำประปาทั้งระบบ

บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน)
นิคมบางปะอิน พระนครศรีอยุธยา
13 ม.ค. 60
808 . QA ENGINEER
Solve problem in assembly process together with production team. Audit supplier. Control inspector for inspection incoming past. To plan of all measurement in factory. Support QA supervisor and Q...

Eletto (Thailand) Co., Ltd.
เงินเดือน N/A
17 ม.ค. 60

บริษัท ไทยพลาสติกโปรดักส์ จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
16 ม.ค. 60
810 . ผู้ช่วยผู้จัดการสาขา ประจำร้านซูกิชิ สาขาโรบินสันสระบุรี
1. บริหารงานภายในร้านทั้งหมด รองมาจากผู้จัดการร้าน 2. บริหารกำลังคน เรียนรู้เทคนิคการจัดการบุคลากร 3. ฝึกเรียนรู้ งานด้านเอกสาร และงานบริการ 4. บริหารยอดขายภายในร้าน 5. แก้ปัญหาภายในร้าน 6. วางแผ...

บริษัท ซูกิชิ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
16 ม.ค. 60
811 . ผู้จัดการสถานีบริการน้ำมัน ปตท. อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรีรับสมัครด่วน !
บริหารงานโดยรวมภายในสถานีบริการน้ำมัน ทั้งส่วนงานขาย งานบริการลูกค้า การบริหารพนักงาน ให้เป็นไปตามนโยบายของผู้บริหาร มีผู้ใต้บังคับบัญชา 60-70 คน ดูแลและซ่อมบำรุงระบบน้ำ ระบบไฟฟ้า ให้อยู่ในสภาพดีอยู่เ...

บริษัท วีรยาออยล์ทรานสปอร์ต จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
16 ม.ค. 60
812 . ช่างซ่อมบำรุงเชิงป้องกัน
งานซ่อมบำรุงเครื่องจักรในไลน์การผลิต,บำรุงรักษาเครื่องจักร

บริษัท ซันแอร์โรว์ ซิตี้ จำกัด
2 อัตรา
10 ม.ค. 60
813 . เจ้าหน้าที่ส่งเสริมชาวไร่ (มิตรผล สิงห์บุรี)
1.ส่งเสริมการปลูกอ้อยและการบำรุงรักษา 2.รววบรวมข้อมูล และการจัดเก็บข้อมูลการนำเสนอ 3.การสร้างความสัมพันธ์กับชาวไร่ 4.จัดทำเอกสาร ซื้อขายอ้อย 5.ปฏิบัติตามระบบมาตรฐานสากลที่ได้รับการรับรอง 6.การนำอ...

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามผังโครงสร้างของบริษัท
11 ม.ค. 60
814 . Engineer
- Support sales team to ensure the best solution for the customer - Support the service jobs in term of engineering - Follow up the technical problems - Provide guideline and technical information ...

บริษัท ฮิตาชิ คอนสตรัคชัน แมชีเนอรี (ไทยแลนด์) จำกัด
2 อัตรา
11 ม.ค. 60
815 . Process Engineer
1.Provide necessary to support manufacturing equipment. 2. Process control and monitoring according to process management plan (PMP) 3. Daily yield monitoring, improvement and report daily basis wit...

COMPART PRECISION (THAILAND) CO., LTD.
12 ม.ค. 60
816 . MIS Chief
- ดูแล บำรุงรักษาและบริหารจัดการระบบ ERP (SAP) - ดูแล บำรุงรักษาและบริหารจัดการระบบ Intranet - ดูแล บำรุงรักษาและบริหารจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ - ดูแล บำรุงรักษาและบริหารจัดการระบบ Se...

บริษัท อิโนแอค โตไก (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน N/A
16 ม.ค. 60
817 . พนักงานขาย (ประจำศูนย์กระจายสินค้า จ.อยุธยา)
1. เข้าเยี่ยมร้านค้า ตามแผนงานที่ทางผู้จัดการกำหนด 2. พบปะ สอบถามร้านค้า และให้การสนับสนุนสื่อต่างๆ เพื่อกระตุ้นยอดขาย 3. ดำเนินการเสนอขายผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ 4. สรุปยอดขายประจำวัน 5. งานอื่นๆตามที...

บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด
เงินเดือน รายได้รวม 15,000 - 19,000 บาท
17 ม.ค. 60
818 . Electrical Staff
1.ตรวจเช็คสภาพและซ่อมบำรุงเครื่องจักรและอุปกรณ์ไฟฟ้าตามแผนงาน 2.ทำการแก้ไขปัญหาทางไฟฟ้าในกรณีฉุกเฉินให้กลับสู่สภาพปกติโดยเร็ว 3.ติดตั้งและปรับปรุงระบบไฟฟ้าทั้งระบบให้มีประสิทธิภาพตรงตามความต้องการขอ...

บริษัท เน็กซ์ แคน อินโนเวชั่น จำกัด
นิคมหนองแค สระบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง+ประสบการณ์
16 ม.ค. 60

INBISCO (Thailand) Co., Ltd.
นิคมบางปะอิน พระนครศรีอยุธยา
16 ม.ค. 60
820 . ผู้จัดการฝึกหัด
- งานด้านการจัดการ วางแผนงาน การบริหารพัฒนาบุคลากร และดูแลสาขา

บริษัท ทีเจ โกลล์ แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน 20,000
17 ม.ค. 60
 พบ 1,289 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ