เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 1,227 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
801 . วิศวกรพลังงาน
•ติดตาม รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมุลพลังงาน ไฟฟ้า เชื่อเพลิง กระบวนการผลิต และเครื่องจักรที่มีนัยสำคัญ •ทบทวน ติดตาม การดำเนินการจัดการพลังงานตามกฎหมาย และดำเนินการตามมาตรฐานการจัดการพลังงาน •วิจัย และ...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
30 ก.ย. 59
802 . Sales EngineerUrgently Required !
1. ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับข้อมูลสินค้าแก่ลูกค้า 2. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อส่งสินค้าให้ทันตามกำหนด 3. เข้าพบลูกค้าตากำหนดเวลา 4. รับข้อร้องเรียนและหรือรับทราบปัญหาจากลูกค้าเพื่อนำ...

บริษัท ไทยซินโตโกเกียว จำกัด
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ 2 อยุธยา พระนครศรีอยุธยา
5 อัตรา
เงินเดือน N/A
29 ก.ย. 59
803 . วิศวกรปรับปรุงกระบวนการผลิต/ Continuous Improvement Engineer
- 5 core cost saving such Energy, Material, and FG component parts - Analyze the root cause of product quality issue and also provide the technical solution for process - Analyze and identify the 7 ...

บริษัท วิลเลรอย แอนด์ บอค (ประเทศไทย) จำกัด
เขตประกอบการอุตสาหกรรมเหมราชสระบุรี สระบุรี
3 อัตรา
เงินเดือน as company structure
29 ก.ย. 59
804 . เจ้าหน้าที่ส่งเสริมชาวไร่ (มิตรผล สิงห์บุรี)
1.ส่งเสริมการปลูกอ้อยและการบำรุงรักษา 2.รววบรวมข้อมูล และการจัดเก็บข้อมูลการนำเสนอ 3.การสร้างความสัมพันธ์กับชาวไร่ 4.จัดทำเอกสาร ซื้อขายอ้อย 5.ปฏิบัติตามระบบมาตรฐานสากลที่ได้รับการรับรอง 6.การนำอ...

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามผังโครงสร้างของบริษัท
27 ก.ย. 59
805 . ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์
1.กำหนดนโยบายการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของบริษัทรวมทั้งกำหนดกลยุทธ์ในการดำเนินงานและควบคุมดูแลการสรรหาพนักงานการจ่ายค่าตอบแทนและสวัสดิการ 2.ตรวจสอบและติดตามงานค่าจ้างรายวันและรายเดือน งานสวัสดิการแรงงาน...

บริษัท ไทยโคโคนัท จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
30 ก.ย. 59
806 . Safety Officer (สาขา สระบุรี) ด่วน
1. Implement Safety Health & Environment plan as defined by Safety Corporate Group. 2. Provide support by maintaining a visible presence to the field performing site patrol at least once per day and ...

บริษัท ฮิตาชิ ทรานสปอร์ต ซิสเต็ม แวนเทค (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท ทีเอสที ซันไรซ์ เซอร์วิส จำกัด
1 อัตรา
1 ต.ค. 59
807 . PC-Logistics StaffUrgently Required !
- Control Delivery part to TMT. - Delivery Management.

Daiwa Kasei (Thailand) Co., Ltd.
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ 3 , อยุธยา พระนครศรีอยุธยา
1 อัตรา
30 ก.ย. 59
808 . ช่างเทคนิค
ดูแล และปฏิบัติงานหน้าเครื่อง ซ่อมและบำรุงเครื่องจักร

บริษัท ซีเอฟดับบลิว (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
27 ก.ย. 59
809 . วิศวกรไฟฟ้า
- วางแผน, ควบคุมงานในแผนกให้ได้ตามแผนการผลิต และเป็นไปตามเป้าหมาย - ควบคุมการปฏิบัติงานในหน่วยงานเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ - ปฏิบัติตามมาตรฐานสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย และมาตรฐานของลูกค้า

บริษัท รอยัล ปอร์ซเลน จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
เงินเดือน 16,000
1 ต.ค. 59
810 . หัวหน้าแผนกควบคุมคุณภาพUrgently Required !
- ปฏิบัติงานตามคู่มือระบบคุณภาพและตรวจสอบพร้อมควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ให้เป็นได้ตามมาตรฐาน - ตรวจสอบการควบคุมคุณภาพ ตั้งแต่รับวัตถุดิบมาทำการผลิต และระหว่างการผลิต จนถึงก่อนส่งมอบให้ลูกค้า -...

บริษัท พาเลท เมกเกอร์ กรุ๊ป จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
30 ก.ย. 59
811 . Civill Engineer "ด้านอิฐมวลเบา" (ประจำสระบุรี)รับสมัครด่วน !
- ให้บริการพื้นฐานทางด้านเทคนิคในส่วนของอิฐมวลเบาเกี่ยวกับคุณสมบัติ, การใช้งาน, การจัดเตรียมเครื่องมือในการสาธิตก่อ+ฉาบ เพื่อทดสอบแนะนำให้กับลูกค้า - ออกบูธสัมมนาต่างๆ แก้ไขข้อร้องเรียนของลูกค้าและหา...

บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน)
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ (ทำงาน 5 วัน/สัปดาห์)
30 ก.ย. 59
812 . วิศวกรเครื่องกล / วิศวกรไฟฟ้า
- ศึกษา กำหนดรายละเอียดการบำรุงรักษาเครื่องจักรตามใบแจ้งซ่อมและแก้ไขเชิงป้องกัน ผ่านโปรแกรม PM - จัดทำแผนการบำรุงรักษาเครื่องจักรเชิงแก้ไขปรับปรุงและเชิงป้องกัน - ดำเนินการบำรุงรักษาเครื่องจักรตามแผ...

บริษัท ศรีฟ้าโฟรเซนฟู้ด จำกัด
4 อัตรา
เงินเดือน 18,000 - 25,000 บาท/เดือน
29 ก.ย. 59
813 . หัวหน้าฝ่ายบัญชี-การเงิน ประจำสำนักงาน-สระบุรีรับสมัครด่วน !
1. ตรวจสอบและสรุปรายได้ค่าเที่ยว ของพนักงานขับรถ ( พขร.) 2. สรุปรายละเอียดเพื่อจัดทำการวางบิลลูกค้าให้ตรงรอบ 3. ควบคุมการรับเช็คและตรวจสอบการออกใบเสร็จรับเงิน การลงบันทึกรายการรับ และการนำฝ...

บริษัท มีนาทรานสปอร์ต จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน 25,000+ บาท ขึ้นไป
30 ก.ย. 59
814 . ช่างซ่อมบำรุงเครื่องจักร/ Technical (Machanic)Urgently Required !
1.Control breakdown and support new installation machine. 2.Control and coordination with supplier if the machine breakdown or change the spare part. 3.Follow the preventive maintenance plan, tools ...

บริษัท โรยัล โคเปนเฮเกน (ประเทศไทย) จํากัด
1 อัตรา
เงินเดือน According to company scale.
27 ก.ย. 59
815 . นักบริหารงานขาย สาขาลพบุรีรับสมัครด่วน !
- รับผิดชอบยอดขาย เสนอขายสินค้า ดูแลร้านค้าลูกค้า ในพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย - เข้าเยี่ยมร้านค้า จัดการสินค้า รวมถึงดูแลอุปกรณ์ช่วยขายต่างๆ ให้เป็นไปตามนโยบาย และภาพแห่งความสำเร็จของบริษัทฯ

ThaiNamthip Limited (บริษัทไทยน้ำทิพย์ จำกัด)
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
29 ก.ย. 59
816 . ช่างซ่อมแม่พิมพ์
1. เชื่อมและซ่อมแซม-ปรับแต่งอุปกรณ์แม่พิมพ์ที่ชำรุดเสียหายให้ได้มาตรฐานและสามารถนำไปใช้ใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ 2. บันทึกเบอร์อุปกรณ์แม่พิมพ์ลงในใบรายงานการซ่อมแม่พิมพ์และบันทึกรายงานการตรวจเช็คจำนวนสแ...

Thai Malaya Glass Co., Ltd.
เขตประกอบการอุตสาหกรรมเหมราชสระบุรี สระบุรี
20 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
28 ก.ย. 59
817 . Production Manager
- Manage and control the production process to ensure the continuity of the process. - Ensure final product quality complies with standard specifications. - Meeting delivery times,quality and safety...

บริษัท ชิบาคาวะ (ประเทศไทย) จำกัด
เขตประกอบการอุตสาหกรรมเหมราชสระบุรี สระบุรี
1 Position
เงินเดือน #N/A
27 ก.ย. 59
818 . เจ้าหน้าที่ธุรการฟาร์มรับสมัครด่วน !
1.จัดทำเอกสารข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานในฟาร์ม 2.จัดทำสต๊อคยา-อุปกรณ์ต่างๆในฟาร์ม 3.ดูแลพนักงานในฟาร์ม 4.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

เครือ บริษัทแสงทอง จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างองค์กร
29 ก.ย. 59
819 . INVENTORY/การตลาด
สินค้าคงคงคลัง /ดูแลสินค้าให้มียอดตรงตามระบบ

บริษัท สยามโอกิทานิ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
29 ก.ย. 59
820 . R&D Officer (Research & Development Officer)รับสมัครด่วน !
• วิจัยและพัฒนาสินค้าใหม่ ให้มีคุณภาพและมาตรฐาน ตามคำร้องขอจากลูกค้า • ปรับปรุงคุณภาพสินค้าเดิม ทั้งในด้านคุณภาพสินค้า และราคา • คำนวญต้นทุนสินค้าใหม่ และควบคุมให้ได้ ตามคำร้องขอจากลูกค้า • ปฎิบัติ...

บริษัท ฟู้ด แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
30 ก.ย. 59
 พบ 1,227 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ