เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 1,400 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
801 . Process Engineer(Plating)
-ปฏิบัติงานด้านวิเคราะห์และพัฒนางานชุบโลหะ -แก้ปัญหาการผลิตและการทำงานของเครื่องจักร -เสนอแนะแนวทางปฏิบัติและปัญหาในกระบวนการชุบโลหะ -ติดตามและรายงานผลการปฏิบัติงาน -ประสานงานกับฝ่ายคุณภาพและฝ่ายผ...

SUPERIOR PLATING TECHNOLOGY (THAILAND) CO.,LTD.
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ อยุธยา พระนครศรีอยุธยา
2 อัตรา
18 พ.ค. 60

JH & SNOW GROUP Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามที่กลงกัน
24 พ.ค. 60
803 . หัวหน้าแผนกบัญชี
ทำบัญชีด้าน GL

บริษัท ไทย เคเค อุตสาหกรรม จำกัด
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ อยุธยา พระนครศรีอยุธยา
1 อัตรา
23 พ.ค. 60
804 . พัสดุและจัดซื้อ
1.ดูแลด้านการจัดซื้อ จัดหา ติดต่อSupplierใหม่ๆ เพื่อเปรียบเทียบราคา 2.เจรจาต่อรองราคา เปรียบเทียบราคาและเงื่อนไขการชำระเงิน 3.ดำเนินการจัดทำเอกสารการสั่งซื้อและประสานงานที่เกี่ยวข้อง 4.เช็ค Stock ...

บริษัท แคปปิตัล ซีเรียลส์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
24 พ.ค. 60
805 . Regulatory affair staff
1. ศึกษา และมีความเข้าใจเกี่ยวกับกฏหมายอาหาร หรือข้อกำหนดในการส่งออกผลิตภัณฑ์ไปยังประเทศต่างๆตามที่ได้รับมอบหมาย 2. ศึกษาข้อกำหนด และจัดทำเอกสารในการนำเข้าวัตถุดิบกับหน่วยงานราชการ 3. จัดทำเอกสารกฏ...

บริษัท ไทย อินาบะ ฟูดส์ จำกัด
23 พ.ค. 60
806 . เจ้าหน้าที่ธุรการบัญชี(บริษัท พี เอส ดี คอนกรีต จำกัด) รับสมัครด่วน !
- บันทึกข้อมูลลงในระบบ - ดำเนินการจัดเก็บเอกสาร - ประสานงานกับฝ่ายบัญชีของบริษัทฯในเครือ

บริษัท พี เอส ดี คอนสตรัคชั่น 2011 จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
24 พ.ค. 60
807 . Foreman /Supervisor production
1.ประสานงานกับ Supervisor/Manager ถึงแผนการผลิตประจำวัน 2.จัดพนักงานเข้า Line ผลิตตามมาตรฐานของสายการผลิต 3.ควบคุมการปฎิบัติงานให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามมาตรฐานการผลิตที่กำหนดตามหลัก GMP และ HACCP 4...

บริษัท แฮปปี้เชฟ (ประเทศไทย) จำกัด
นิคมไฮเทค (บ้านหว้า) พระนครศรีอยุธยา
2 Positions
เงินเดือน ตามโครงสร้างเงินเดือน หรือตามตกลง
24 พ.ค. 60
808 . Mechanical Technician (ช่างเทคนิคงานเครื่องกล)
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. ดูแลระบบซ่อมบำรุง และตรวจรักษาเครื่องจักร และอื่นๆ ของโรงงาน 2. ติดตามและควบคุมอะไหล่เครื่องจักร และอุปกรณ์ซ่อมบำรุง 3. สนับสนุนงานฝ่ายผลิต 4. ปฏิบัติตามแผนงานซ่อมบำรุง 5...

Knauf Gypsum (Thailand) Co., Ltd.
เขตประกอบการอุตสาหกรรมเหมราชสระบุรี สระบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
18 พ.ค. 60
809 . Supervisor Purchasing (Sensor)
1) Provide purchasing and control incoming date of material to be match with the plan. 2) Comparing the price of material and condition of ordering for ask the improvement from supplier. 3) Contro...

TDK (Thailand) Co., Ltd.
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ อยุธยา พระนครศรีอยุธยา
1 อัตรา
24 พ.ค. 60

Inoue Rubber (Thailand) Public Company Limited บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
25 พ.ค. 60
811 . หัวหน้าแผนกความปลอดภัย รับสมัครด่วน !
- ดูแลด้านความปลอดภัยในการทำงาน - ส่งเสริมให้ความรู้กับพนักงานเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน และส่งเสริมงานด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ อยุธยา พระนครศรีอยุธยา
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
23 พ.ค. 60
812 . วิศวกรโยธา
1. ควบคุมงานตรวจงานประจำไซท์ 2. ดูแลงานก่อสร้างให้เป็นไปตามเวลาที่กำหนด 3. ประสานงานระหว่างวิศวกร สถาปนิกและทีมช่าง 4. สรุปงาน 5. เบิกงวดงาน 6. กรุงเทพและปริมณฑล

บริษัท คริสตัล สโนว์ ไลน์ แอร์ จำกัด
เงินเดือน ตามประสบการณ์
25 พ.ค. 60
813 . QC Officer/Sup (ประจำราชบุรี)
-ควบคุมการผลิตให้เป็นไปตามคุณภาพที่กำหนด -รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล ปรับปรุงการควบคุมกระบวนการ -จัดทำเอกสารระบบคุณภาพ -งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย *หมายเหตุ ปฏิบัติงานที่จังหวัดราชบุรี (บริษัท ไทยแทนฟ...

บริษัท ไทย อกริ ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
นิคมราชบุรี ราชบุรี
Officer 4 อัตรา,Sup 2 อัตรา
22 พ.ค. 60
814 . วิศวกรควบคุมคุณภาพ
- ควบคุมการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพในกระบวนการผลิต ติดตาม ประเมินผล และวิเคราะห์ สรุปผลรายงาน เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานที่บริษัทได้กำหนดไว้

บริษัท โมลด์ เมท จำกัด และ ห้าดาวแทรค จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน 16,000 บาท ขึ้นไป
25 พ.ค. 60
815 . ผู้จัดการศูนย์(ครูประจำ) หรือ ครูผู้ช่วย Part Time
1.กรณีผู้จัดการศูนย์(ครูประจำ) ต้องสามารถสอนวิชา คณิตศาสตร์(ถึงระดับม.ปลาย),ภาษาอังกฤษ ,วิทยาศาสตร์และภาษาไทยสอนเด็ก อ.1 ถึง ม.ปลายได้ ตรวจการบ้านและดูแลความเรียบร้อยของศูนย์ และทำหน้าที่ตามที่ได้รับม...

โรงเรียนกวดวิชาไอแคน
เงินเดือน เริ่มต้น 10,000 - 15,000
24 พ.ค. 60
816 . Maintenance Facility (electrical & Mechanical)
ดูแลและซ่อมบำรุงรักษาระบบสาธารณูปโภคต่างๆ ดูแลและแก้ไขปัญหาระบบ Chiller, Generator, ปั่มลม, น้ำเสีย ดูแลและแก้ไขปัญหาระบบท่อปั๊มต่างๆ ดูแลและควบคุมระบบไฟฟ้า ดูแลและซ่อมบำรุงรักษาอุปกรณ์ใน Auto Pl...

SUPERIOR PLATING TECHNOLOGY (THAILAND) CO.,LTD.
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ 2 อยุธยา พระนครศรีอยุธยา
2 อัตรา
18 พ.ค. 60
817 . Production Supervisor
1. แจ้งแผนการผลิตกับหัวหน้าหน่วย 2. ควบคุมคุณภาพและควบุคมกระบวนการผลิตให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด 3. วางแผนอัตรากำลังคนในแต่ละวัน 4. ตรวจเช็คยอดผลิตประจำวัน 5. ตรวจสอบรายงานการผลิตและประชุมพนักงาน...

บริษัท ไทยโคโคนัท จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
25 พ.ค. 60
818 . เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ (QC)รับสมัครด่วน !
1. ตรวจสอบคุณภาพข้าวสาร 2. งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่หลัก

Sangfah Agri Product Co., Ltd.
5 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามประสบการณ์
23 พ.ค. 60
819 . QC พนักงานตรวจสอบคุณภาพ (รายวัน) สาขาอยุธยารับสมัครด่วน !
-ตรวจสอบคุณภาพชิ้นงาน -ทำรายงานการตรวจสอบ -อื่นๆ ตามที่หัวหน้ามอบหมาย

Cal-Comp Precision (Thailand) Co., Ltd.
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
24 พ.ค. 60

Toda Kogyo Asia (Thailand) Co., Ltd.
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ 2 อยุธยา พระนครศรีอยุธยา
1 อัตรา
18 พ.ค. 60
 พบ 1,400 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ