เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 1,200 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
801 . PRODUCTION CONTROL STAFF
Daily Task is monitoring schedule effectively, alert it to concern staff, follow up the result, to ensure that all schedule are not over due, and superior including complete. - New & repair tooling ...

Chiyoda Integre (Thailand) Co., Ltd.
นิคมไฮเทค (บ้านหว้า) พระนครศรีอยุธยา
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
27 เม.ย. 58
802 . เจ้าหน้าที่พัฒนาผลิตภัณฑ์
- พัฒนาผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ให้ได้ตามที่ลูกค้าต้องการ - พัฒนาสูตรการผลิตให้ได้ตามที่บริษัทฯ แม่ที่ญี่ปุ่นต้องการ - ควบคุมและดูแลการผลิตสินค้า ให้ได้ตามมาตรฐาน - ส่งตัวอย่างผลิตภัณฑ์ไปประเทศญี่ปุ...

Thai Nippon Food Co., Ltd.
เงินเดือน 13,000-15,000 บาท
21 เม.ย. 58
803 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด
1)ทำใบเสนอราคา,ใบขอเปิดJob No. และประสานงานแจ้งข้อมูลข่าวสารกับลูกค้าด้านการขาย 2)ดูแลกิจกรรมงานเอกสารที่เกี่ยวกับการ เสนอราคา,การแก้ไข ดัดแปลง รวมไปถึงการสรุปและดูแลด้านเอกสารที่ใช้เพื่อการประชุมประ...

บริษัท ธนะมลกรุ๊ป ดีเวลอปเมนท์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท ฯ
28 เม.ย. 58
804 . Purchasing Officer เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
- รับผิดชอบด้านจัดซื้อในประเทศและต่างประเทศ (Tooling,Spave part,Equipment,Office supply etc.) - สรรหาSuppierทั้งในประเทศและต่างประเทศ - เจรจาต่อรองราคา - ทำรายงานการจัดซื้อให้กับทางหน่วยงาน

บริษัท โรยัล โคเปนเฮเกน (ประเทศไทย) จํากัด
1 อัตรา
เงินเดือน ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
27 เม.ย. 58
805 . สัตวบาล- ไก่เนื้อ (ประจำฟาร์มลพบุรี)
- ควบคุมกระบวนการผลิตไก่เนื้อให้ดำเนินการตามแผนที่กำหนดทั้งในเชิงปริมาณ คุณภาพ ระยะเวลา และต้นทุนตามที่กำหนดในแผนการผลิต - เฝ้าระวังการเกิดโรคระบาด และรักษามาตรการต่างๆ ในการ ป้องกันโรคระบาดตามที่...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
28 เม.ย. 58
806 . Maintenance Engineer
- วิเคราะห์สาเหตุข้อบกพร่องของเครื่องจักร ในกระบวนการผลิต - รับผิดชอบปรับปรุงงาน (Kaizen) - งานซ่อมบำรุงเครื่องจักรเชิงป้องกันและบำรุงรักษาเชิงพยากรณ์เครื่องจักรและสาธารณูปโภค (AM,PM,TPM BM และ KPI)...

DELLOYD-TIMS (THAILAND) CO.,LTD.
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ 2 อยุธยา พระนครศรีอยุธยา
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
21 เม.ย. 58
807 . Test Engineer (BangPa-In Head Office)
1. Installation & Set-Up function test machine 2. To repair tester machine when machine break down 3. Leader project for set-up time, down time and re-test improvement 4. Calibration and preventive...

Mektec Precision Component (Thailand) Ltd.
เงินเดือน N/A
23 เม.ย. 58

บริษัท คูโรดา ออโต้-เทค (ไทยแลนด์) จำกัด
เงินเดือน ปวช. 9,000 บาท ผ่าน 119 วันปรับเป็น 10,000 บาท/ปวส. 9,500 บาท ผ่าน 119 วันปรับเป็น 11,000 บาท
23 เม.ย. 58
809 . Sr.Supervisor/Supervisor-QA
1. Responsible to the Quality Assurance Engineer / Senior Engineer for quality assurance activities in the process MC. 2. Responsible to supervise a group of inspector / auditor to carry out in the p...

JCY HDD TECHNOLOGY CO., LTD.
เขตประกอบการอุตสาหกรรมเหมราชสระบุรี สระบุรี
2Position
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
25 เม.ย. 58
810 . QA Manager *ด่วนมาก*
- บริหารงานการควบคุมคุณภาพ (Quality Control) ในกระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์ - ควบคุม พัฒนา ปรับปรุง แก้ไขคุณภาพให้เป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด - ติดตามแก้ไขปัญหาคุณภาพ และตอบข้อร้องเรียนจากลูกค้า

บริษัท ริเวอร์โปร์ พัลพ์ แอนด์ เพเพอร์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
23 เม.ย. 58
811 . Process Engineer
- Responsible for process monitoring and operation control of production line - Manage and check all required materials for the assigned process - Responsible for product quality control system, ...

IntriPlex.Co.,Ltd
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ อยุธยา พระนครศรีอยุธยา
5 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
24 เม.ย. 58
812 . QA/QC MANAGER ด่วนมาก !!
Management Quality assurance and quality control department

บริษัท เจ็ท โซลิด ไทย จำกัด
นิคมหนองแค สระบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
25 เม.ย. 58
813 . BOI & Import - Export
1.To submit BOI proposal for approval for tax exemption. 2. Handle Import online under BOi Privileges (RMTS), Machine (eMTS), apply formula and max stock for new item, BOI stock control. 3.To coordi...

บริษัท เจแปน เบรค (ประเทศไทย) จำกัด
นิคมไฮเทค (บ้านหว้า) พระนครศรีอยุธยา
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
22 เม.ย. 58
814 . Process Engineer
- Improvement process in line production - Material control - Planning control - Work in process control

บริษัท เน็กซ์ แคน อินโนเวชั่น จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง+ประสบการณ์
22 เม.ย. 58

ROHM MECHATECH (THAILAND) CO.,LTD.
เขตประกอบการอุตสาหกรรมเหมราชสระบุรี สระบุรี
1 อัตรา
24 เม.ย. 58
816 . ผู้จัดการแผนก IT ( IT Manager)
รับผิดชอบระบบเครือข่ายงานสารสนเทศขององค์กร ให้สามารถใช้งานได้ตามระบบงานโดยไม่ติดปัญหาใดๆ, รับผิดชอบ Data และ Backup Data ของส่วนงานทั้งหมดให้เป็นไปตามแผนความปลอดภัยของระบบงานสารสนเทศ, รับผิดชอบอุปกรณ์...

บริษัท เซียนหนิง ซีฟู้ด จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
21 เม.ย. 58
817 . Production Supervisor
- Control manage production process -Situation status of production process comprehension - Arrange manpower conform to situation of production - Control output

Citizen Watch Manufacturing (Thailand) Co.,Ltd.
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ 3 , อยุธยา พระนครศรีอยุธยา
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
23 เม.ย. 58

บริษัท เอ็ม.ซี.เอส. สตีล จำกัด (มหาชน) อยู่ใกล้ศูนย์ศิลปชีพบางไทร และเทศบาลราชคราม
เงินเดือน ตามตกลง
28 เม.ย. 58

บริษัท เคมีแมน จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างเงินเดือนบริษัท
28 เม.ย. 58

บริษัท เซอรา ซี - เคียว จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน NA
21 เม.ย. 58
 พบ 1,200 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ