เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 1,186 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
801 . วิศวกรไฟฟ้า
- ออกแบบวงจรไฟฟ้า และเขียนโปรแกรม PLC - ควบคุมเครื่องจักรให้ทำงานได้ถูกต้อง

Hikari Tech (Thailand) Co., Ltd.
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ อยุธยา พระนครศรีอยุธยา
5 อัตรา
เงินเดือน 17,000 - 20,000 บาท
29 มิ.ย. 58
802 . Warehouse Supervisor (สาขาพระนครศรีอยุธยา)
- Follow up/ Monitor Client Schedule and Do Document Management. - Communicate and Support Client, Internal Departments and Suppliers Excellently

บริษัท สยามนิสทรานส์ จำกัด / Siam Nistrans Co., Ltd.
30 มิ.ย. 58
803 . พนักงานวางแพลนจัดส่ง
1.พนักงานจัดส่ง - วางแผนการจัดส่งรถให้ลูกค้าตาม order - วางแผนจ่ายงานให้พนักงานขับรถ - สรุปรายวัน/รายเดือน

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปทุม ทรานสปอร์ต
เงินเดือน ตามความสามารถและประสบการณ์ที่วัดได้
30 มิ.ย. 58
804 . หัวหน้าจัดซื้อ / ผู้จัดการจัดซื้อ ด่วนมาก !! พร้อมเริ่มงาน
ดูแลงานจัดซื้อ ทั้งระบบ เป็นไปตามนโยบาย บริษัทฯ

บริษัท ไทยสิน มอเตอร์ มานูแฟคเชอริ่ง จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
4 ก.ค. 58
805 . เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต
• วางแผนการผลิต/การบรรจุ • สั่งซื้อวัตถุดิบและปัจจัยการผลิต ให้เพียงพอและทันต่อการใช้งาน

บริษัท เทอราโกร เฟอร์ติไลเซอร์ จำกัด
เงินเดือน ตกลง
3 ก.ค. 58
806 . ผู้จัดการส่วนคลังสินค้า (โรงงาน BTG- LR2 ลพบุรี)
- ควบคุมการจัดเตรียมพื้นที่ และการเก็บอาหารสัตว์ ให้เพียงพอ และสอดคล้องกับภาวะการผลิต - ควบคุมบริหารจัดการพื้นที่ภายในคลังอาหารสัตว์ให้เกิดประสิทธิภาพ - ควบคุมดุแลการรับ และเบิก - จ่าย อาหารสัตว...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
6 ก.ค. 58
807 . Maintenance Engineer
• Provide maintenance engineering support of production lines by monitoring, troubleshooting, and adjusting manufacturing process. • Install, setup, and oversee the qualification of production tooli...

Hutchinson Technology Operations (Thailand) Co., Ltd.
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ อยุธยา พระนครศรีอยุธยา
3 positions
6 ก.ค. 58
808 . วิศวกรประจำศูนย์วิศวกรรม(สุพรรณบุรี)
• ควบคุม ดูแลการออกแบบ เขียนแบบ การติดตั้งของโครงการที่ได้รับมอบหมาย • ติดตามกระบวนการผลิต วิเคราะห์ปัญหางานระบบควบคุมร่วมกับแผนกต่าง ๆ และมาตรการแก้ไขและป้องกันทั้งปริมาณ คุณภาพของผลิตภัณฑ์และ...

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
1 ก.ค. 58
809 . เจ้าหน้าที่ช่างกล,เจ้าหน้าที่ช่างไฟฟ้า (ศูนย์สระบุรี)
** ด่วน !!! **

1.ตรวจเช็คเครื่อง จักรทั้งระบบ ก่อนทำการเดินระบบ 2.รับผิดชอบงานซ่อมแซม ติดตั้งและบำรุงรักษาเครื่องจักรภายในระบบเพื่อให้เดินระบบได้อย่างต่อเนื่อง 3.จัดทำแผนการตรวจเช็คสภาพ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจ...

Better World Green Public Co., Ltd.
6 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
6 ก.ค. 58
810 . Production Planning
- Control planning to purhase Material and parts - Check data material and planning - Inventory Control Material and FG - Coordinate with another department - Review Machine cycle time,capac...

บริษัท แอดวานเนคซ์ ( ประเทศไทย ) จำกัด
นิคมไฮเทค (บ้านหว้า) พระนครศรีอยุธยา
1 Position
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
2 ก.ค. 58
811 . วิศวกรซ่อมบำรุง (เครื่องจักร)
รับผิดชอบการวางแผน วิเคราะห์ ออกแบบ ควบคุมบำรุงรักษาเชิงป้องกันและซ่อมบำรุงงานเครื่องจักรในกระบวนการผลิต และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนให้การผลิตและระบบการทำงานต่าง ๆเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ร...

บริษัท แอดวานซ์ ฟาร์มาซูติคอล แมนูเฟคเจอริ่ง จำกัด
2 ก.ค. 58
812 . Supervisor คลังสินค้า
1.ควบคุมพนักงานคลังวัตถุดิบในการรับ-จ่ายวัตถุดิบ รวมทั้งตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายวัตถุดิบในคลังได้อย่างถูกต้อง 2.ดำเนินการให้สอดคล้องกับระบบ ISO

บริษัท เรเซอร์ ไวร์ เวิร์คส จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
6 ก.ค. 58
813 . HRM (Management Level) Urgently Required!!
1. รักษาและวางแผนที่จะกำหนดนโยบายการควบคุมระบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ เช่น ประเมินผลการปฏิบัติงานโครงสร้างเงินเดือนสวัสดิการ และสิทธิประโยชน์สำหรับพนักงานทุกคนตามนโยบายของบริษัท ฯ 2. จัดการค่าตอบแทนท...

บริษัท จัดหางาน จ๊อบ พลัส จำกัด (Job Pluz Manpower Co., Ltd.)
เงินเดือน 50,000 - 70,000 บาท
2 ก.ค. 58
814 . Training & Development Officer
1. Coordinate and support in-house and outside training activities e.g. prepare the location, training materials, visual aids, etc 2. Conduct the training follow up 3. Responsible for preparing ...

Hutchinson Technology Operations (Thailand) Co., Ltd.
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ อยุธยา พระนครศรีอยุธยา
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
6 ก.ค. 58
815 . ประชาสัมพันธ์ธุรกิจ
ให้ข้อมูลดูแล และควบคุมพร้อมรายละเอียดแล้วประสานงานไปยังผู้บริหาร

บริษัท ทีเจ โกลล์ แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน 15,000
6 ก.ค. 58
816 . Import-Export
1. Import-Export (International) - Coordination with Suppliers and Customers for Import and Export Matters **Get Schedule **Follow up shipping documents/Check correction **Booking and manage for e...

บริษัท เอ็นดีที (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน N/A
6 ก.ค. 58
817 . Production Supervisor
-มีส่วนร่วมรับผิดชอบในการจัดทำแผนการผลิตประจำวัน -ควบคุมดูแลกระบวนการผลิตให้บรรลุตามแผนการผลิตและส่งมอบ -จัดทำรายงานการผลิต และรายงาน Stock part -ตรวจสอบและควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามความต้อง...

บริษัท รอยัล ไทม์ ซิตี้ จำกัด (CITIZEN)
เงินเดือน N/A
6 ก.ค. 58
818 . ช่วงซ่อมบำรุงเครื่องจักร ประจำโรงงานวังน้อย จ.อยุธยา ด่วนมาก !!
1.ดูแลรักษาและซ่อมบำรุงเครื่องจักรในสายการผลิตอย่างสม่ำเสมอ 2.ศึกษา และพัฒนา วางแผนปรับปรุงแก้ไขเครื่องจักรให้มีประสิทธิภาพ 3.ให้ความช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาเครื่องจักรที่เกิดขึ้นระหว่างการปฏิบัติงาน...

TIPCO FOODS PLC. บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท+ประสบการณ์
6 ก.ค. 58
819 . Production Supervisor (ด่วนมาก)
1.Manpower Management 2.Inventory Management 3.Process Improvement/Kaizen 4.Safety and 5s Management 5.Quality in process management 6.Cost&Budget Expence Control 7.Improved skill and ability of...

บริษัท อาซาฮีคาเซอิ พลาสติก (ประเทศไทย) จำกัด
นิคมไฮเทค (บ้านหว้า) พระนครศรีอยุธยา
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน N/A
6 ก.ค. 58
820 . QA ASST.MANAGER
- วางแผน กำหนดนโยบาย และ Update งาน - รายงานสถิติความผิดพลาด - ตรวจ Report Dimension - ตรวจสอบงานชิ้นงาน - งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เอ็ม.ซี.เอส. สตีล จำกัด (มหาชน) อยู่ใกล้ศูนย์ศิลปชีพบางไทร และเทศบาลราชคราม
เงินเดือน ตามโครงสร้างฯ
6 ก.ค. 58
 พบ 1,186 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ