เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
กรุณากรอก Username & Password
Username  :  
Password  :  
 พบ 1,096 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
801 . QA. Engineering (Bachelor Degree in Electrical or Electronic or Related)
**Urgently Require**

-Coordinate with customer ( main job ) -Conduct with ISO 9001,ISO14001,OHSAS18001,ISO/IEC17025 -Support audit both internal and external -Supplier audit -Test Report(Analysis/Evaluate/Inspection...

Panasonic Manufacturing Ayuthaya Co., Ltd.
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
31 ก.ค. 57
802 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
1.มีหน้าที่จัดทำทะเบียนผู้ขายที่ผ่านการคัดเลือก เก็บรักษา และปรังปรุงรายชื่อให้เป็นปัจจุบัน 2.มีหน้าที่ทำการประเมินผู้ขาย 3.มีหน้าที่ติดต่อกับผู้ขายสินค้าเพื่อขอรายละเอีียดเกี่ยวกับการเสนอราคา แล...

บริษัท ศรีฟ้าโฟรเซนฟู้ด จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 12,000 - 15,000
30 ก.ค. 57
803 . เจ้าหน้าที่บัญชี
เจ้าหน้าที่บัญชี - บัญชีทั่วไป - บัญชีสต๊อก 1. จัดทำรายงานสินค้าคงคลังประจำวัน และประจำเดือน 2. จัดทำรายงานต้นทุน 3. วางบิลและออก invoice 4. ทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย

I.N. PRECISION CO., LTD
เงินเดือน 15,000.-ขึ้นไป/ตามตกลง
30 ก.ค. 57
804 . Foreman / Leader Warehouse (นิคมฯไฮเทค)
-วางแผนและควบคุมการจ่ายวัสดุ วัตถุดิบและวางแผนการทำงานด้านเอกสาร -ควบคุมดูแลการประสานงานระหว่างหน่วยงาน

KCE Group Company Co., Ltd.
เงินเดือน N/A
31 ก.ค. 57
805 . เจ้าหน้าที่ธุรการ
- รับผิดชอบงานเอกสารต่างๆ อาทิ เอกสารเข้า เอกสารออก และจัดทำบันทึกภายใน - ติดต่อประสานงานระหว่างหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกบริษัท - ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ไทยซัมมิท โกลด์ เพรส จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน 13,000 บาท
25 ก.ค. 57
806 . หัวหน้า/เจ้าหน้าที่ R&D (ไก่แปรรูปปรุงสุก)
งาน R&D ทดลองสูตรร่วมกับลูกค้า, จับ Yield และทำ Costing สินค้าไก่แปรรูปปรุงสุก เพื่อส่งออก

บริษัท อุตสาหกรรมอาหารสัตว์ไทย จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์และความสามารถ
31 ก.ค. 57
807 . Leader / ผู้ช่วย supervisor / พนักงานประจำแผนกสโตร์ Urgently Required !!
- ควบคุมการผลิตให้ได้งานตามเป้าหมายที่กำหนด - ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานทุกคนให้เป็นไปตามขั้นตอนการทำงานที่ถูกต้องและให้ปฎิบัติตามกฎระเบียบของบริษัทฯ - ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวห...

บริษัท พีเอสซี เทคโนโลยี (อยุธยา) จำกัด
เงินเดือน N/A
30 ก.ค. 57
808 . พนักงานปฏิบัติการผลิต (โรงงานแก่งคอย)ด่วน !
1.ดำเนินการผลิตปูนไลม์ 2.รายงานและปัญหาเบื้องต้นให้ผู้บังคับบัญชา และผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ 3.จัดทำรายงานเบื้องต้น เพื่อเสนอต่อผู้บังคับบัญชา 4.ทำความสะอาดพื้นที่ปฏิบัติงาน และบำรุงรักษาเครื่องมือ/อุ...

บริษัท เคมีแมน จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างเงินเดือนของบริษัท
31 ก.ค. 57
809 . หัวหน้า/เจ้าหน้าที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
ดูแลรับผิดชอบงานฝ่ายทรัพยากรบุคคล ในโรงงานแปรรูปไก่สด และโรงงานแปรรูปไก่ปรุงสุก จำนวนพนักงาน 1,000 คน

บริษัท อุตสาหกรรมอาหารสัตว์ไทย จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์และความสามารถ
31 ก.ค. 57
810 . Warehouse Supervisor / Unit Head (โรงงานวังน้อย จ.อยุธยา)
- ดูแลรับผิดชอบการบริหารงานด้านคลังสินค้าสำเร็จรูปและจัดส่ง - ร่วมดำเนินการวางแผนการปรับปรุงบริหารคลังสินค้า ให้มีประสิทธิภาพด้านการจัดเก็บและจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้า - ตรวจสอบสต๊อคคงเหลือในคลังสินค...

TIPCO FOODS PLC. บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
31 ก.ค. 57
811 . ผู้จัดการส่วนผลิต(ปฏิบัติงานที่อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา )
ควบคุมบริหารงานด้านการผลิตที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการปั๊มโลหะ และกระบวนการผลิตอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง บริหารจัดการควบคุมการผลิตให้เป็นไปตามแผนการผลิตของบริษัทฯ พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการผลิตให้มีประสิ...

บริษัท เรเซอร์การไฟฟ้า (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทหรือตามประสบการณ์
31 ก.ค. 57
812 . Die & Mold ( Press & Injection ) Staff
* สร้างแม่พิมพ์ ( Press & Injection )ตามแบบ โดยสามารถใช้เครื่องจักร อาทิ เครื่อง W-EDM , EDM , Grinding , Milling , Drill ext. ในการปฏิบัติงานได้ ตามแผนที่กำหนด * ซ่อมแม่พิมพ์ ( Press &...

บริษัท เคียวอูเออิ พรีซิชั่น ดีไวซ์ จำกัด
เงินเดือน N/A
31 ก.ค. 57
813 . เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพ(Inspector)
1.ตรวจสอบคุณภาพข้าว ก่อนรับเข้าโรงงาน 2.ตรวจสอบสารอะฟลาทอกซิน และบันทึกผลเข้าคอมพิวเตอร์ 3.ตรวจสอบและบันทึกกระบวนการรมยาวัตถุดิบ 4.ตรวจสอบบรรจุภัณฑ์ ถุง, ฟิล์ม, กระสอบ,สติกเกอร์, ไวตามิน และอุปกรณ...

บริษัท เอลล์บา บางกอก จำกัด
เงินเดือน Company structure
28 ก.ค. 57

Cal-Comp Electronics (Thailand) Public Company Limited
1 อัตรา
เงินเดือน 15,000-25,000
28 ก.ค. 57
815 . หัวหน้า/เจ้าหน้าที่ ฝ่ายควบคุมคุณภาพ (ชิ้นส่วนไก่แปรรูป)
ดูแลควบคุมทีมงานตรวจสอบควบคุมคุณภาพ และรับผิดชอบงานเอกสารระบบควบคุมคุณภาพในโรงงานแปรรูปไก่สด และโรงงานแปรรูปไก่ปรุงสุก

บริษัท อุตสาหกรรมอาหารสัตว์ไทย จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์และความสามารถ
31 ก.ค. 57

บริษัท ริเวอร์โปร์ พัลพ์ แอนด์ เพเพอร์ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
24 ก.ค. 57
817 . R&D ASSISTANT CHIEF / R&D CHIEF
1.พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ , จัดทำเอกสารเกีี่ยวกับ New Parts 2.ช่วยเหลือฝ่ายผลิต ในการทดลองผลิตครั้งแรกปรับปรุงกระบวนการผลิต เพื่อเพิ่มผลผลิด และลดของเสีย 3.กำหนดมาตรฐานการทำงานให้ฝ่ายผลิต 4.แก้ไขปัญหาจ...

บริษัท อิโนแอค โตไก (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
30 ก.ค. 57

บริษัท ไทย - เยอรมัน เซรามิค อินดัสทรี่ จำกัด (มหาชน) กระเบื้องคัมพานา
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
25 ก.ค. 57
819 . วิศวกรควบคุมคุณภาพ
1. ควบคุม,ดูแลงานด้านคุณภาพ 2. วิิเคราะห์,แก้ไข,ปรับปรุงงานด้านคุณภาพ 3. จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับระบบบริหารคุณภาพ,สิ่งแวดล้อม 4. ควบคุม,ดูแลเครื่องมือวัด 5. ควบคุมพนักงานให้ปฎิบัติงานให้ได้ตามเ...

บริษัท เจแปน ไฟน์ แบลงกิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
24 ก.ค. 57
820 . พนักงานตรวจสอบคุณภาพ/QC,QA
- ตรวจสอบคุณภาพให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด - เฝ้าระวังเพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาดในกระบวนการผลิต - ประสานงานกับฝ่ายผลิต

บริษัท คาลพิส โอสถสภา จำกัด
เงินเดือน N/A
31 ก.ค. 57
 พบ 1,096 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ