เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 1,209 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
801 . พนักงานขายประจำสำนักงาน
- รับ order และตอบคำถามเกี่ยวกับสินค้าทางโทรศัพท์ - ติดต่อประสานงานช่วยเหลือทีมขาย (Salse)ในการติดตามความเคลื่อนไหวของลูกค้า - ติดตามความเคลื่อนไหวการสั่งซื้อสินค้าของลูกค้าประจำเดือน - จัดทำใบเสนอ...

บริษัท คิงส์ไบรท์ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
23 พ.ค. 59
802 . พนักงานตรวจนับสินค้า สาขาอยุธยา
- ควบคุมและดำเนินการับ-จ่าย ผลิตภัณฑ์และภาชนะให้กับรถลำเลียงและรถเขต - ดำเนินการจัดเก็บ และรักษาปริมาณของผลิตภัณฑ์ในคลังสินค้าให้เหมาะสม - ควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงานขับรถยก, พนักงานยก - ตรวจนับส...

ThaiNamthip Limited (บริษัทไทยน้ำทิพย์ จำกัด)
เงินเดือน ตามตกลง
25 พ.ค. 59
803 . sale area สระบุรี
-รับผิดชอบยอดขาย Sell out ตาม Target ที่ได้รับ -รับผิดชอบตกแต่งร้านค้า -หาพื้นที่ ที่เป็นจุดเด่นในร้านเพื่อให้ Brand OPPO ได้อย่างชัดเจน -จัดกิจกรรมส่งเสริมงานขาย ตามหน้าร้านค้า และ Event, -Traini...

บริษัท ไทย ออปโป้ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน 12,000-15,000 + คอมมิชชั่น + ค่าเดินทาง
25 พ.ค. 59
804 . Asst'Technician -Technician Facility(ด่วนมาก)
- ซ่อมเครื่องจักร ดูแลระบบสาธารณูปโภคภายในโรงงาน - บำรุงรักษาเชิงป้องกันระบบสาะารณูปโภคภายในโรงงาน - ซ่อมระบบไฟฟ้าภายในโรงงาน

JCY HDD TECHNOLOGY CO., LTD.
เขตประกอบการอุตสาหกรรมเหมราชสระบุรี สระบุรี
4 Positions
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
24 พ.ค. 59
805 . Section Chief Production
-Preparing Daily production Planing. - Perform the production process in order to meel the production, quality and delivery plans. -Co-ordinate to all concern section. -Analyze in each process by u...

บริษัท รอยัล ไทม์ ซิตี้ จำกัด (CITIZEN)
เงินเดือน N/A
25 พ.ค. 59
806 . Employee Relations StaffUrgently Required !
Responsibilities: 1) Develop and conduct employee survey and analyze the results and provide suggestions for improvement 2) Proposing, organizing and facilitating employee activities 3) Create inte...

Pioneer Manufacturing (Thailand) Co., Ltd.
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ อยุธยา พระนครศรีอยุธยา
1 Position
25 พ.ค. 59
807 . พนักงาน PC โลตัส ประจำเทสโก้โลตัส สาขาโรจนะ รับสมัครด่วน !
1.ต้อนรับลูกค้า และแนะนำสินค้า 2.ดูแลความสะอาดเรียบร้อยของพื้นที่ขาย 3.รับผิดชอบความปลอดภัยของสินค้า และตรวจนับสต็อกสินค้า 4.จัดเตรียมเอกสารให้สำนักงานใหญ่ และงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย 5.สามาร...

บริษัท สปอร์ตโดม 1998 จำกัด
เงินเดือน 12,000
25 พ.ค. 59
808 . เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม (Trainer) ประจำจังหวัดอยุธยา
วิเคราะห์ วางแผนและดำเนินการพัฒนาและอบรมให้กับทีมงานขาย พนักงานและเพื่อนคู่ค้า และรวมไปถึงการสื่อสารและการจัดกิจกรรมการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างพนักงานทีมงานขายและเพื่อนคู่ค้าภายในพื้นที่ที่ดูแลรับผิดช...

บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) / True Corporation Public Company Limited
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
24 พ.ค. 59
809 . Accounting Staff & HR.Officer
- Prepare journal voucher and input data to accounting - Time Attendance Record - HR Management System Implementation

Plas seiko (Thailand) Co.,Ltd.
เงินเดือน Negotiable
25 พ.ค. 59
810 . Production Leader
Control Assembly line Manage manpower

บริษัท ชิบาคาวะ (ประเทศไทย) จำกัด
เขตประกอบการอุตสาหกรรมเหมราชสระบุรี สระบุรี
5 Posirions
24 พ.ค. 59
811 . ช่างเทคนิค (ประจำโรงงานสระบุรี)
- ซ่อมบำรุงไฟฟ้าในโรงงาน และเครื่องจักรต่างๆ - Preventive Maintenance, Corrective Maintenance, Breakdown Maintenance, Production Support - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เซอรา ซี - เคียว จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน N/A
24 พ.ค. 59
812 . HR Asst. Manager (HRD&ER)
- To manage training and development. - To manage Employee Relation. - To be employees representative to negotiate with labor union requirement and to attend the meeting with labor union. -To make ...

Panasonic Manufacturing Ayuthaya Co., Ltd.
เงินเดือน Negotiation
25 พ.ค. 59
813 . Sales Staff
1)ติดต่อกับลูกค้าและแผนกอื่นๆ ในบริษัทเพื่อดำเนินการเกี่ยวกับแผนและข้อมูลของ New Model 2)จัดทำใบเสนอราคา 3)รับคำร้องจากลูกค้าและดำเนินการ

Kumi (Thailand) Co., Ltd.
นิคมหนองแค สระบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
25 พ.ค. 59
814 . Technician Injection
- ควบคุมเครื่องฉีดพลาสติกให้ได้มารตฐานการฉีดงานและได้งานตามแผนหรือเป้าหมายที่กำหนดไว้ - แก้ไขงานที่มีปัญหา ตรวจเช็ค ตรวจสอบเครื่องฉีดให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน - ปรับแต่งชิ้นงานขึ้นแม่พิมพ์ และเครื่อง...

บริษัท มุโตะ (ประเทศไทย) จำกัด
เขตประกอบการอุตสาหกรรมเหมราชสระบุรี สระบุรี
6 Position
เงินเดือน Negotiable
25 พ.ค. 59
815 . Facility Technician/ ช่างซ่อมบำรุงUrgently Required !
- Operate and maintenance facility system - WWT operate - Air compressor - RO/DI operate - Chiller , Cooling Tower - Air conditioner

SEKSUN TECHNOLOGY (THAILAND) CO., LTD.
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ อยุธยา พระนครศรีอยุธยา
2 Positions
เงินเดือน Negotiable
20 พ.ค. 59
816 . หัวหน้างานฝ่ายผลิตประจำโรงงานอาหารสำเร็จรูป (สระบุรี)
1. รับผิดชอบในการควบคุมดูแลกระบวนการผลิตให้มีความถูกต้องตามข้อกำหนด มีคุณภาพ และความปลอดภัย สอดคล้องกับแผนการผลิตประจำวัน 2. ดูแลและควบคุมการทำงานของพนักงาน สุขภาพและความปลอดภัย เช่น การลางาน การขาดง...

คาร์กิลล์มีทส์ (ไทยแลนด์) จำกัด / Cargill Meats (Thailand) Limited.
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
19 พ.ค. 59
817 . PC Supervisor
1.To review the order / forecast from all customer. 2.To parepare and control the production planning system. 3.To control the delivery date of raw materials for support to production. 4.To review ...

บริษัท ฮิตาชิ เคมิคอล เอเชีย (ไทยแลนด์) จำกัด
นิคมไฮเทค (บ้านหว้า) พระนครศรีอยุธยา
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 พ.ค. 59
818 . วิศวกรเครื่องกล
- ควบคุมดูแลเครื่องจักร อุปกรณ์ ภายในโรงกรองน้ำ บ่อน้ำฝน โรงบำบัดน้ำเสียและงานระบบประปาทั้งหมด - วางแผนบำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์ ภายในโรงกรองน้ำ บ่อน้ำฝนโรงบำบัดน้ำเสียและงานระบบประปาทั้งหมด -...

บริษัท เค พี วาย โฮลดิ้ง จำกัด
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ อยุธยา พระนครศรีอยุธยา
2 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 พ.ค. 59
819 . ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม
- รับนโยบายจากผู้บริหาร ถ่ายทอด ติดตามและผลักดันให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ - กำหนดนโยบายการวางแผนงานรวมทั้งเป้าหมายในการผลิตร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - ประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ ให้ดำเนินงานไปในทิศ...

บริษัท ไทยโคโคนัท จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
23 พ.ค. 59
820 . ผู้จัดการแผนกวางแผนการผลิต
1.ดำเนินการวางแผนการผลิตให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด 2.วิเคราะห์ ปรับปรุง แก้ไข ปัญหาที่เกิดขึ้นในงานวางแผนการผลิตและรายงานต่อผู้บังคับบัญชา 3.รับและยืนยันคำสั่งซื้อผลิตภัณฑ์และชิ้นส่วนใหม่จากลูกค้า...

บริษัท เบสเท็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
24 พ.ค. 59
 พบ 1,209 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ