เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 1,158 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
801 . Technician
แผนก E&I - PM เครื่องจักร - รับผิดชอบระบบไฟฟ้าในโรงงานและเครื่องจักร แผนก Cold End Engineering - ซ่อมบำรงุ และPM เครื่องจักรในส่วนงานของ Cold End แผนก Finished Products - บำรุงรักษาเครื่องต...

Thai Malaya Glass Co., Ltd.
เขตประกอบการอุตสาหกรรมเหมราชสระบุรี สระบุรี
6 อัตรา
เงินเดือน 12,000 บาท
4 ก.พ. 59
802 . QUALITY ENGINEER
KEY RESPONSIBILITIES: • Quality Engineering support for new program development. • Qulity Engineering support of product/process qualification activity by developing quality and capability tests an...

Hutchinson Technology Operations (Thailand) Co., Ltd.
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ อยุธยา พระนครศรีอยุธยา
1 อัตรา
9 ก.พ. 59
803 . ผู้จัดการส่วนบัญชีและบริหาร
- ดูแลด้านระบบบัญชี,ธุรการ,สินเชื่อ,การเงิน ให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท - ตรวจสอบเอกสารต่างๆ เช่น PV,RV ใบบันทึกรายการต่างๆ เช่นใบแจ้งรับ, ใบเบิก ,Invoice - ตรวจสอบความเคลื่อนไหวของลูกหนี้, คลั...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
9 ก.พ. 59
804 . วิศวกรเยาว์แผนกซ่อมบำรุงเครื่องกล ด่วนมาก !!
ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ : 1. ควบคุมงานซ่อมบำรุงเครื่องกลโรงงาน - การแก้ไข - การป้องกัน - การปรับปรุง 2. สรุปการทำงาน และรายงานผลการปฎิบัติงานต่อผู้บังคับบัญชา 3. ทำงบประมาณประจำปี...

บริษัท เหล็กแผ่นเคลือบไทย จำกัด
9 ก.พ. 59
805 . พนักงานควบคุมเครื่องจักร (Packing Operator) และพนักงานชั่งตวงวัตถุดิบ(Mixing operator)
พนักงานควบคุมเครื่องจักร (Packing Operator) - สามารถปรับแต่งเครื่องจักรเบื้องต้น และดูแลบำรุงรักษาเครื่องจักรเบื้องต้นได้ พนักงานผสมชั่งตวงวัตถุดิบ (Mixing Operator) - ชั่งตวงวัตถุดิบส่วนผสมต...

บริษัท คาลพิส โอสถสภา จำกัด
เงินเดือน 9,000 บาท
9 ก.พ. 59
806 . ผู้จัดการฝ่ายปฎิบัติการสวนสนุก(Operation Manager) ปฎิบัติงานที่ Santorini Cha-Am
1. บริหารจัดการในซานโตรินี่ (สวนสนุก) 2. บริหารด้านการบริการและความปลอดภัยของลูกค้า 3. บริหารงานด้านเครื่องเล่นต่างๆ 4. บริหารดูแลซ่อมบำรุง เครื่องเล่นสวนสนุก 5. บริหารดูแลส่วนขยายเพิ่มเติมฐานโรง...

บริษัท พีน่าเฮาส์ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
9 ก.พ. 59
807 . ช่างเทคนิค
Operate and Setting เครื่องจักรผลิตสปริงในฝ่ายผลิต

บริษัท ทาคาฮาชิ สปริงค์ (ประเทศไทย) จำกัด
นิคมบางปะอิน พระนครศรีอยุธยา
30 อัตรา
เงินเดือน 11,140 บาท
4 ก.พ. 59
808 . Utility Supervisor
- ควบคุมดูแลระบบปรับสภาพน้ำ Soft Water Plant,RO Plant,Waste ของโรงงาน - ดูแลระบบผลิตและส่งจ่ายไอน้ำของโรงงาน - ดูแลระบบผลิตและส่งจ่ายความเย็นของโรงงาน - ดูแลระบบผลิตและส่งจ่ายลมอัดของโรงงาน - ดูแล...

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน Negotiable
8 ก.พ. 59
809 . เจ้าหน้าที่บุคคล และธุรการ
ด่วน!!

- บริหารงานบุคคลในองค์กรตามวัตถุประสงค์เป้าหมายของบริษัท - วางแผนกำกับดูแลและประสานงานด้านนโยบายเกี่ยวกับงานบุคคลขององค์กร - พัฒนาและประเมินผลปรับปรุงคุณภาพของบุคคลากรให้มีประสิทธิภาพ - บริหารจัดกา...

บริษัท บี.เค.พลาสเตอร์ แอนด์ ยิปซัม คอร์ปอเรชั่น จำกัด
เงินเดือน ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
9 ก.พ. 59
810 . หัวหน้า/เจ้าหน้าที่ ฝ่ายผลิต และผู้ควบคุมคุณภาพ (โรงชำแหละไก่แปรรูปส่งออก)
ดูแลควบคุมกระบวนการผลิตในโรงงานแปรรูปไก่สดส่งออก และโรงงานแปรรูปไก่ปรุงสุก

บริษัท อุตสาหกรรมอาหารสัตว์ไทย จำกัด (มหาชน)
3 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์และความสามารถ
9 ก.พ. 59

F-tech MFG. (Thailand) Co., Ltd.
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ 2 อยุธยา พระนครศรีอยุธยา
2 อัตรา
9 ก.พ. 59
812 . TECHNICIAN INJECTION
ด่วนมาก!!!!

1. SET UP & DOWN MOLD 2. ตั้งค่า CONDITION INJECTION และ TRY NEW MOLD 3. ควบคุมจำนวนการผลิตชิ้นงานให้ได้ตามแผนที่วางไว้ 4. บันทึกเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการผลิตในแต่ละวัน 5. ปรับปรุงดูแลพื้นที่การทำ...

NOBLE ELECTRONICS (THAILAND) CO., LTD.
นิคมไฮเทค (บ้านหว้า) พระนครศรีอยุธยา
3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
8 ก.พ. 59
813 . Information Technology Officer
ควบคุมระบบของบริษัทฯ ให้ใช้งานได้อย่างสม่ำเสมอ

บริษัท คิงบอร์ด ลามิเนต แมนนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ อยุธยา พระนครศรีอยุธยา
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
3 ก.พ. 59
814 . Supervisor_308 ด่วนมาก !!
ควมคุมดูแลและเพิ่มศักยภาพในส่วนการผลิตที่ตนดูแลได้เป็นอย่างดี อีกทั้ง สามารถแก้ปัญหาที่เกิดเฉพาะหน้าได้ 1. รับนโยบายการปฎิบัติงานจากผู้บังคับบัญชา และสามารถปฎิบัติงานได้ตามเป้าหมายที่กำหนด 2. ด...

บริษัท สกิลพาวเวอร์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 16,000.00 ฿+(ค่าเดินทาง 1,000.00฿)++++++
3 ก.พ. 59
815 . วิศวกรไฟฟ้า
ซ่อมบำรุง ปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องจักรในด้านไฟฟ้า และเครื่องมือวัดพร้อมตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา ให้เป็นไปตามแผนงาน

บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน )(โรงงานกระเบื้อง)
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน 18,500 ขึ้นไป
5 ก.พ. 59
816 . Technician Urgent!!!
maintenance and Engineering support to production line

FUJIKOKI (THAILAND) CO., LTD.
เขตประกอบการอุตสาหกรรมเหมราชสระบุรี สระบุรี
5 อัตรา
เงินเดือน ตามอัตราเงินเดือนของบริษัท
8 ก.พ. 59
817 . วิศวกรควบคุมคุณภาพ
- ควบคุมการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพในกระบวนการผลิต ติดตาม ประเมินผล และวิเคราะห์ สรุปผลรายงาน เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานที่บริษัทได้กำหนดไว้

บริษัท โมลด์ เมท จำกัด และ ห้าดาวแทรค จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 16,000 บาท ขึ้นไป
6 ก.พ. 59
818 . เจ้าหน้าที่สโตร์
1. ตรวจนับวัสดุ อุปกรณ์ และอะไหล่ซ่อมบำรุงอากาศยาน 2. ดูแล จัดเก็บ เคลื่อนย้ายอะไหล่ ให้ถูกต้อง 3. จัดเก็บอะไหล่ตามประเภท เช่น Part Inventory,Selt life limit เป็นต้น

บริษัท บางกอกเอวิเอชั่นเซ็นเตอร์ จำกัด (โรงเรียนการบินกรุงเทพ)
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
8 ก.พ. 59
819 . Asst'Technician - Sr.Technician
- ช่าง ทำหน้าที่ดูแลไฟฟ้า ระบบอิเล็คทรอนิกส์ - ดูระบบเครื่องกลในโรงงาน

JCY HDD TECHNOLOGY CO., LTD.
เขตประกอบการอุตสาหกรรมเหมราชสระบุรี สระบุรี
5 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
8 ก.พ. 59
820 . หัวหน้าฝ่าย/ ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายผลิต (ส่วนงานผลิต)
- ควบคุม ดูแล บริหารการผลิตให้เป็นไปตามนโยบาย และเป้าหมายที่บริษัทฯ กำหนด - ดูแล ให้คำปรึกษาแนะนำการแก้ปัญหาต่างๆ ให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา - ตรวจสอบ ควบคุมระบบงานตรวจ Audit จากหลายๆ ระบบ เช่น จากลูก...

บริษัท รอยัล ปอร์ซเลน จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
9 ก.พ. 59
 พบ 1,158 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ