เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 57 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
21 . ผู้ช่วยฝ่ายผลิต (ด้านวัสดุคงคลัง)
ดูแลสต็อกบรรจุภัณฑ์ชองฝ่ายผลิต การเบิก-จ่าย และจัดทำรายการสั่งซื้อบรรจุภัณฑ์ ทำรายงานสต็อกวัตถุดิบ และงานผลิตอื่นๆ ที่หัวหน้ามอบหมาย

SIAM EXPORT MART CO., LTD.
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ อยุธยา พระนครศรีอยุธยา
1 อัตรา
30 ก.ย. 58
22 . QA. Engineer
1.ควบคุม และพัฒนาคุณภาพงาน - Incoming Quality Control - In-Process Quality Control - Final Quality Control - Outgoing Quality Control 2.เป็นผู้นำ และควบคุมดูแล พนักงานในสายบังคับบัญชา

Techno Packaging Industries Co., Ltd.
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ อยุธยา พระนครศรีอยุธยา
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
2 ต.ค. 58
23 . Sales Engineer
- ประสานงานระหว่างบริษัทกับลูกค้า และแผนกต่างๆ - โต้ตอบ E-mail เป็นภาษาอังกฤษ - ติดตามกระบวนการทำงานของเครื่องจักร - กำหนดวันจัดส่งสินค้าให้ลูกค้า

Hikari Tech (Thailand) Co., Ltd.
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ อยุธยา พระนครศรีอยุธยา
1 อัตรา
เงินเดือน 17,000 บาทขึ้นไป
6 ต.ค. 58
24 . Zinc Section Manager
1. ดำเนินการผลิตให้ได้ตามแผนงานการผลิตที่กำหนด และสอดคล้องกันนโยบายของฝ่าย 2. ควบคุมและดูแลการประกอบชิ้นส่วนและการชุบสังกะสีและโครเมียมให้ได้ตามเอกสารในระบบคุณภาพให้สอดคล้องกับนโยบายของฝ่าย 3. ดำเนิ...

บริษัท เบสเท็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ อยุธยา พระนครศรีอยุธยา
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
6 ต.ค. 58
25 . พนักงานปฏิบัติการ
1.ดูแลระบบสาธารณูปโภคภายในนิคมอุตสหกรรมโรจนะ 2.ดูแลซ่อมบำรุงอาคาร เครื่องจักรปั้ม มอเตอร์ระบบปรับอากาศ และวัสดุอุปกร์ต่างๆ 3.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เค พี วาย โฮลดิ้ง จำกัด
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ อยุธยา พระนครศรีอยุธยา
10 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
2 ต.ค. 58
26 . เจ้าหน้าที่บัญชี
ดูแลบัญชี และการเงิน

บริษัท ไทเกอร์โพลี่ (ไทยแลนด์) จำกัด
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ อยุธยา พระนครศรีอยุธยา
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
1 ต.ค. 58
27 . Programmer
**Implement and Maintain Server Microsoft Windows 2008R2, 2012R2, AD, GPO, Backup System **Implement and Maintain Network Cisco Switch and Access Point, Fortigate Firewall VPN, TCP/IP & Wireless Conn...

บริษัท เอ็มเอ็มไอ พรีซีชั่น ฟอร์มิ่ง (ไทยแลนด์) จำกัด
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ อยุธยา พระนครศรีอยุธยา
3 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลงกัน
1 ต.ค. 58
28 . Accounting & Financial Manager
- To Manage & controlling Accounting & Financial system - Supervise the accounting team,develop and maintain the effective accounting system - planning and manage day-to-day accounting operati...

DIA RESIBON (THAILAND) CO., LTD.
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ อยุธยา พระนครศรีอยุธยา
1 Position
เงินเดือน Negotiable
6 ต.ค. 58
29 . ช่างเขียนแบบ
เขียนแบบงานก่อสร้าง งานโครงสร้าง และงานแบบทั่วไป สามารถใช้ Auto cad ได้เป็นอย่างดี

บริษัท เค พี วาย โฮลดิ้ง จำกัด
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ อยุธยา พระนครศรีอยุธยา
5 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามตกลง
2 ต.ค. 58
30 . ช่างซ่อมแม่พิมพ์โลหะ(Tool Room Technician) Urgently Required !!
- รับผิดชอบในส่วนงานซ่อมบำรุงแม่พิมพ์โลหะ (Compound Die, Progressive Die, Milling Lath, Grinding EDM)

SEKSUN TECHNOLOGY (THAILAND) CO., LTD.
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ อยุธยา พระนครศรีอยุธยา
2 positions
เงินเดือน N/A
6 ต.ค. 58
31 . Purchasing Manager
Urgently Required !!

Responsibilities: 1. Control and continuded improvement for purchase procedure. 2. Support Training (Internal & External) and Monitoring subordinate for ensure the capability. 3. Vertical and Horiz...

Omron Automotive Electronics Co., Ltd.
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ อยุธยา พระนครศรีอยุธยา
1 Position
เงินเดือน N/A
6 ต.ค. 58
32 . Production Inspection Asst.Supervisor
Control NG Part Analysis Problem from NG Plating Contract customer Control Worker

Surtec Kariya (Thailand) Co.,Ltd.
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ อยุธยา พระนครศรีอยุธยา
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
2 ต.ค. 58
33 . ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายบัญชี
ดูแลงานด้านบัญชี และการเงิน

บริษัท ไทเกอร์โพลี่ (ไทยแลนด์) จำกัด
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ อยุธยา พระนครศรีอยุธยา
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
5 ต.ค. 58
34 . Finance/HR Executive
- Provide finance and HR functional support - Administer a broad range of finance & HR services - Ensure compliance to Employment act, government agency (Labor office) and company rules & police...

บริษัท วีดีเอส. บิสซิเนส เซ็นเตอร์ จำกัด
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ อยุธยา พระนครศรีอยุธยา
1 อัตรา
เงินเดือน 30,000 -50,000
6 ต.ค. 58
35 . Process Engineer Staff
1.Provide the process instruction for manufacturing. 2.Provide method , process and equipment for new model and mass production. 3.Cooperate work with other section to ensure the technical document...

UACJ Extrusion (Thailand) Co., Ltd.
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ อยุธยา พระนครศรีอยุธยา
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
29 ก.ย. 58
36 . Machining Asst. Supervisor Urgently Required !!
- Control production line in Machining Dept. - following the procedure and achieve the target plan. - monitor and follow up output and verify cause of defect to solving the problem. - Monitoring co...

SEKSUN TECHNOLOGY (THAILAND) CO., LTD.
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ อยุธยา พระนครศรีอยุธยา
2 Positions
เงินเดือน Negotiable
6 ต.ค. 58

FDI Recruitment (Thailand) Co., Ltd.
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ อยุธยา พระนครศรีอยุธยา
จำนวนมาก
เงินเดือน 70K
6 ต.ค. 58

บริษัท ซันเด้น (ประเทศไทย) จำกัด
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ อยุธยา พระนครศรีอยุธยา
1 positions
5 ต.ค. 58
39 . เจ้าหน้าที่ออกแบบผลิตภัณฑ์
- รับแบบจากลูกค้ามาออกแบบเป็นงานสำเร็จรูป - ออกแบบงานร่วมกับลูกค้า - เขียนแบบให้ลูกค้าอนุมัติ - ผลิตงานตัวอย่างให้ลูกค้าตรวจสอบ - อบรมกรณีมีงานตัวใหม่เข้ามาในสายการผลิตถึงวิธีและขั้นตอนการทำงาน -...

บริษัท สำเภา อุตสาหกรรม (ไทยแลนด์) จำกัด
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ อยุธยา พระนครศรีอยุธยา
3 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
29 ก.ย. 58
40 . Admin Interpreter ด่วนมาก !!
1.ดูแลและประสานงานกับหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานอื่นในการที่จะนำเจ้าหน้าที่ต่างประเทศมาปฏิบัติงานในประเทศไทย 2.ช่วยเหลือผู้บังคับบัญชาในด้านภาษา การสื่อความ และการแปลเอกสารต่างๆ 3.ปฏิบัติตามกฎระเบีย...

บริษัท เบสเท็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ อยุธยา พระนครศรีอยุธยา
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
6 ต.ค. 58
 พบ 57 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ