เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 70 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
21 . Process Engineer
1. Troubleshoot and find ways to eliminate quality issues experiencing in the line 2. Analyze and solve quality problems encountering in the process. 3. Optimization for new product and new machin...

บริษัท อิชิซากิ (ไทยแลนด์) จำกัด
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ อยุธยา พระนครศรีอยุธยา
1 อัตรา
เงินเดือน Negotiable
18 ก.ย. 60
22 . วิศวกร
1. จัดทำ Daily Report และ Monthly report เสนอต่อผู้บริหาร 2. ควบคุม ตรวจสอบและติดตามให้ผู้รับเหมาดำเนินการติดตั้งหรือซ่อมแซมให้สำเร็จตามแผนงานและมีคุณภาพและความปลอดภัย 3. ควบคุมและตรวจสอบการทำงานข...

บริษัท ไทยนิปปอน โคลด์ สโตร์เรจท์ จำกัด
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ อยุธยา พระนครศรีอยุธยา
1 อัตรา
เงินเดือน 20,000 - 40,000 บาท
22 ก.ย. 60
23 . ช่างเทคนิค / Technician
- ปฎิบัติงานอยู่กับเครื่องจักร / CNC - ตรวจสอบ และซ่อมบำรุงเครื่องจักร - Setting เครื่องจักร - ทำเอกสารที่เกี่ยวข้อง

บริษัท อี ซี เอฟ พรีซิชั่น (ประเทศไทย) จำกัด
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ อยุธยา พระนครศรีอยุธยา
หลายอัตรา
เงินเดือน 11,500 บาท/เดือน
20 ก.ย. 60
24 . Production Supervisor
บริหารจัดงานในสายการผลิตให้ได้ตามปริมาณและคุณภาพที่ลูกค้าต้องการ พร้อมทั้งประสานงานกับแผนกต่างเพื่อแก้ไขปัญหาในกระบวนการผลิต

บริษัท เอ็มเอ็มไอ พรีซีชั่น ฟอร์มิ่ง (ไทยแลนด์) จำกัด
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ อยุธยา พระนครศรีอยุธยา
3 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
19 ก.ย. 60
25 . Supervisor แผนก D.T.Y.
ควบคุมพนักงานในการดูเครื่องจักรในกระบวนการผลิต

Sunflag (Thailand) Co., Ltd.
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ อยุธยา พระนครศรีอยุธยา
หลายอัตรา
เงินเดือน N/A
23 ก.ย. 60

SHINSEI (THAILAND) Co., Ltd.
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ อยุธยา พระนครศรีอยุธยา
1 Position
เงินเดือน N/A
25 ก.ย. 60
27 . QA Assistant Manager
1. Investigate customer complaints and non-conformance issues. 2. Calibration control of Measuring equipment. 3. Provides raw materials and inished product specifications. 4. Support on site audits...

Thai-Japan Gas Co., Ltd
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ อยุธยา พระนครศรีอยุธยา
1 อัตรา
เงินเดือน 30,000-35,000 บาท
22 ก.ย. 60
28 . Purchasing Officer
-Purchase office equipment, everything -Issue P/O purchase general request -Follow up supliers for on time delivery -Contract Oversea

บริษัท โนชั่น (ประเทศไทย) จำกัด
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ อยุธยา พระนครศรีอยุธยา
1 Person
เงินเดือน N/A
19 ก.ย. 60
29 . Admin & IT Staff
1.Recritment and Orientation employee 2. Control training of all employee 3. IT Handing (Document,internet,email,backup data) 4. Control Locker,Uniform,stationary and PR request 5. Activity and w...

Surtec Kariya (Thailand) Co.,Ltd.
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ อยุธยา พระนครศรีอยุธยา
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
18 ก.ย. 60
30 . Purchase EngineerUrgently Required !
1. Supplier control and Parts delivery control, discussion and negotiate. 2. Follow up to sample parts delivery. 3. Price control. 4. New tooling follow up. 5. New model parts follow up. 6. Suppl...

Omron Automotive Electronics Co., Ltd.
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ อยุธยา พระนครศรีอยุธยา
1 Position
25 ก.ย. 60
31 . Warehouse Supervisor
- The Warehouse Supervisor is responsible for overseeing a wide variety of warehouse activities including shipping and receiving raw materials and/or finished goods and maintaining inventory and asso...

Pioneer Manufacturing (Thailand) Co., Ltd.
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ อยุธยา พระนครศรีอยุธยา
1 Position
21 ก.ย. 60
32 . Process Engineer(Plating)
-ปฏิบัติงานด้านวิเคราะห์และพัฒนางานชุบโลหะ -แก้ปัญหาการผลิตและการทำงานของเครื่องจักร -เสนอแนะแนวทางปฏิบัติและปัญหาในกระบวนการชุบโลหะ -ติดตามและรายงานผลการปฏิบัติงาน -ประสานงานกับฝ่ายคุณภาพและฝ่ายผ...

SUPERIOR PLATING TECHNOLOGY (THAILAND) CO.,LTD.
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ อยุธยา พระนครศรีอยุธยา
2 อัตรา
21 ก.ย. 60
33 . คลังสินค้า Warehouse
1 จัดเตรียมสินค้าจัดส่งตามตารางการจัดส่ง(นำขึ้นรถ, บรรจุ, แวป, ติดฉลาก, ส่งออก) 2 รับเข้าและดูแลการจัดเก็บผลิตภัณฑ์ (จัดเก็บ, นำเข้า, ติดฉลาก, จัดเก็บ) 3 ควบคุมจำนวนและตัดเก็บตามมาตรฐานในการตรวจสอบ ...

TORCH LITE (THAILAND) CO., LTD.
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ อยุธยา พระนครศรีอยุธยา
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 ก.ย. 60
34 . Production Staff
- Control Production Line - Operation chemical supply - Follow Loading plan - Control worker - Control NG in Line

Surtec Kariya (Thailand) Co.,Ltd.
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ อยุธยา พระนครศรีอยุธยา
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
18 ก.ย. 60
35 . Design EngineerUrgently Required !
-This position is primarily responsible for the complete maintenance of engineering drawings, tooling component and spare inventories, purchases and project management. - Generate engineering drawing...

SEKSUN TECHNOLOGY (THAILAND) Co., Ltd. .
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ อยุธยา พระนครศรีอยุธยา
1 อัตรา
เงินเดือน Negotiable .
25 ก.ย. 60
36 . QA Staff
-Support customer complain -Reply countermeasure report (8D Report) -Follow up corrective and preventive action ( Countermeasure report) -Communicate in English (Writing,Understanding and Speaking)

บริษัท อี ซี เอฟ พรีซิชั่น (ประเทศไทย) จำกัด
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ อยุธยา พระนครศรีอยุธยา
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 ก.ย. 60
37 . QA Supervisor, Foreman
1.ดูแลระบบคุณภาพผลิตภัณฑ์และงาน New Model 2.ดูแลควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ ให้ได้ตามความต้องการของลูกค้า 3.ประสานงานและแก้ปัญหางานด้านคุณภาพ กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 4.ประสานงานกับลูกค้า และแก้ปัญหาให้...

บริษัท ซานชิน ไฮ เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ อยุธยา พระนครศรีอยุธยา
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 ก.ย. 60
38 . Engineer Sensor (Design & Automation)
- Design of automation machinery in production systems.(Automation system) - 3D modeling, automated machines for creating real jobs. - Develop new technologies for the development of automated ...

TDK (Thailand) Co., Ltd.
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ อยุธยา พระนครศรีอยุธยา
1 อัตรา
25 ก.ย. 60
39 . TSKT พนักงานฝ่ายผลิตหญิง จำนวนมาก
ปฏิบัติงานฝ่ายผลิตในไลน์ผลิตตามที่ได้รับมอบหมาย ติด Sticker บนชิ้นส่วน Electronic คัดแยกชิ้นงาน จัดเก็บชิ้นงานตามจุดต่างๆ ค่าแรง 308/วัน ค่าอาหาร 20/วัน ค่าเดินทาง 20/วัน เบี้ยขยัน 300-50...

OS Recruitment ( Thailand ) Co., Ltd.
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ อยุธยา พระนครศรีอยุธยา
200 อัตรา
เงินเดือน 12,000-15,000
22 ก.ย. 60
40 . เจ้าหน้าที่ BOI / ธุรการ
1 ตัดบัญชีวัตถุดิบ เพื่อคืนยอดวัตถุดิบ ให้ Supplier และจัดทำรายงานสรุปยอดคงค้างตามที่ Supplier ร้องขอ 2 ยื่นสูตรการผลิต สำหรับ New Model 3 ยื่นขอใช้สิทธิประโยชน์เงินได้ภาษีบุคคล 4 ยื่นรายงาน ตส.310...

บริษัท เทคโนเรซิน จำกัด
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ อยุธยา พระนครศรีอยุธยา
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างเงินเดือน
18 ก.ย. 60
 พบ 70 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ