เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 76 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 

บริษัท ซันเด้น (ประเทศไทย) จำกัด
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ อยุธยา พระนครศรีอยุธยา
1 อัตรา
เงินเดือน 18,000
19 ก.ย. 57
22 . QA Engineer (SQE) ด่วน !!
- Supplier quality control, Data monitoring, Performance review. - Coordinate with suppliers for activities to quality improvement. - Effectively quality supplier product, process and system as ewll...

Belton Industrial (Thailand) Limited
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ อยุธยา พระนครศรีอยุธยา
1 position
เงินเดือน N/A
19 ก.ย. 57
23 . พนักงานขาย/ประสานงานขาย
- ประสานงานขาย - จด ORDER การสั่งซื้อสินค้า - จัดทำใบเสนอราคา - ส่ง e-mail ใบเสนอราคา

บริษัท วินเนอร์ เปเปอร์ จำกัด
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ อยุธยา พระนครศรีอยุธยา
20 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
15 ก.ย. 57
24 . ER Supervisor หัวหน้าฝ่ายแรงงานสัมพันธ์
•จัดหาข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ด้านแรงงานสัมพันธ์ •เผยแพร่ข่าวสารด้านแรงงานสัมพันธ์ หรือสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างพนักงานกับบริษัท •ติดตาม เปลี่ยนแปลง อัพเดท กฏหมายแรงงาน •รับเรื่องร้องเรียนจ...

SEKSUN TECHNOLOGY (THAILAND) CO., LTD.
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ อยุธยา พระนครศรีอยุธยา
2 position
เงินเดือน Negotiable
19 ก.ย. 57
25 . Buyer URGENTLY REQUIRED !!
- Follow new parts, Cost down - Follow delivery with vendor, Coordinate production internally

Pioneer Manufacturing (Thailand) Co., Ltd.
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ อยุธยา พระนครศรีอยุธยา
5 Positions
19 ก.ย. 57
26 . Sales and Marketing Staff
1. รับ P/O และ FORECAST จากลูกค้า 2. ออกใบ QUOTATION เสนอให้กับลูกค้าพิจารณา 3. ประสานงานกับฝ่ายผลิต 4. อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย ฯลฯ

บริษัท อี ซี เอฟ พรีซิชั่น (ประเทศไทย) จำกัด
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ อยุธยา พระนครศรีอยุธยา
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างและประสบการณ์
19 ก.ย. 57
27 . Design Engineer
1. Press Die Design 2. Jig&Fixture Design 3. Mold Design

Honda Engineering Asian Co.,Ltd.
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ อยุธยา พระนครศรีอยุธยา
5 อัตรา
18 ก.ย. 57
28 . QA Engineer (CQE) ด่วนมาก !!
- Response to support the quality feedback, claim from customer. - Support action to CAR/PAR of feedback, claim from customer. - Support process improvement yield activity, cost improvement and prep...

Belton Industrial (Thailand) Limited
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ อยุธยา พระนครศรีอยุธยา
1 position
เงินเดือน N/A
19 ก.ย. 57
29 . เจ้าหน้าที่ชิ้นส่วนใหม่
1.จัดทำและทำการผลิตชิ้นงาน New Model ให้ได้ตามเอกสารในระบบคุณภาพ 2.รับผิดชอบในการเข้าร่วมดสอบและติดตามผลการเตรียมการผลิตชิ้นงาน New Model ของบริษัทฯ 3.บันทึกผลการดำเนินงานในการทดสอบการผลิตชิ้นส่วน N...

บริษัท เบสเท็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ อยุธยา พระนครศรีอยุธยา
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
20 ก.ย. 57
30 . QA&QC Assistant Engineer
- Control quality of incoming inspection process & Plating process. - Cooperate with related department to solve quality issue. - Daily review inspection result and manage. - Control QA inspector (...

SEKSUN TECHNOLOGY (THAILAND) CO., LTD.
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ อยุธยา พระนครศรีอยุธยา
2 Positions
เงินเดือน Negotiable
19 ก.ย. 57
31 . PC-Logistics Staff
- Control Delivery part to TMT. - Delivery Management.

Daiwa Kasei (Thailand) Co., Ltd.
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ อยุธยา พระนครศรีอยุธยา
1 อัตรา
18 ก.ย. 57
32 . Training Officer
1. Responsible for the training function of the company. 2. Conducts training needs survey. 3. Assess and plan training coures according to needs. 4. Conducts induction training for new employee an...

บริษัท อิชิซากิ (ไทยแลนด์) จำกัด
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ อยุธยา พระนครศรีอยุธยา
1 อัตรา
เงินเดือน Negotiate
16 ก.ย. 57
33 . Assistance Production Manager
1. Production Planning : Plan and follow up the production schedule to achieve the production plan 2. Production Process Control : Monitoring the machine and working method that procedure are follow ...

บริษัท อิชิซากิ (ไทยแลนด์) จำกัด
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ อยุธยา พระนครศรีอยุธยา
1 อัตรา
16 ก.ย. 57
34 . QA Staff
- To Control & Follow up quality of Parts as customer requirement specification. - To Coordinate with Customer (Feedback quality problem, Problem analysis, Corrective & Preventive action, Improv...

Moriroku Technology (Thailand) Co.,Ltd.
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ อยุธยา พระนครศรีอยุธยา
2 Positions
เงินเดือน N/A
20 ก.ย. 57

บริษัท ซันเด้น (ประเทศไทย) จำกัด
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ อยุธยา พระนครศรีอยุธยา
1 อัตรา
เงินเดือน 10,000-12,000
19 ก.ย. 57
36 . QA. Engineering (Bachelor Degree in Electrical or Electronic or Related)
**Urgently Require**

-Coordinate with customer ( main job ) -Conduct with ISO 9001,ISO14001,OHSAS18001,ISO/IEC17025 -Support audit both internal and external -Supplier audit -Test Report(Analysis/Evaluate/Inspection...

Panasonic Manufacturing Ayuthaya Co., Ltd.
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ อยุธยา พระนครศรีอยุธยา
2 Position
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
16 ก.ย. 57
37 . ช่างเทคนิคแผนกไฟฟ้า
- เข้าสายไฟในตู้ Control box ของเครื่องจักร

Hikari Tech (Thailand) Co., Ltd.
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ อยุธยา พระนครศรีอยุธยา
3 อัตรา
เงินเดือน 10,000 บาทขึ้นไป
18 ก.ย. 57
38 . Maintenance Engineer
• Provide maintenance engineering support of production lines by monitoring, troubleshooting, and adjusting manufacturing process. • Install, setup, and oversee the qualification of production tooli...

Hutchinson Technology Operations (Thailand) Co., Ltd.
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ อยุธยา พระนครศรีอยุธยา
3 positions
18 ก.ย. 57
39 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อ/ตรวจสอบวัตถุดิบ
จัดซื้อวัตถุดิบที่ใช้ในโรงงาน,ตรวจสอบคุณภาพของวัตถุดิบ ตรวจสอบมาตรฐานการทำงานของผู้ขาย

Thai Nippon Food Co., Ltd.
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ อยุธยา พระนครศรีอยุธยา
5 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
17 ก.ย. 57
40 . HR Manager
1. Manager HR operation : recruitment and selection , training & development , compensation and benefit program 2. Support safety & occupational health job Zero accident.0 3. Manage effective a...

บริษัท โคเซ่ อลูมินัม (ประเทศไทย) จำกัด
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ อยุธยา พระนครศรีอยุธยา
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
16 ก.ย. 57
 พบ 76 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ