เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 56 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
21 . หัวหน้างานคลังสินค้า ประจำคลังสินค้าโรจนะ-อยุธยา
- ควบคุม กำกับดูแล และพัฒนา ปรับปรุงกระบวนการปฎิบัติงานการรับสินค้า การจัดเก็บสินค้า การเบิกจ่ายสินค้า การจัดส่งสินค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งการโอนย้ายสินค้าทั้งภายในคลังสินค้าเดียวกัน หรือ...

บริษัท เคดับบลิวอี-คินเทซึ เวิลด์ เอ็กซเปรส (ประเทศไทย) จำกัด
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ อยุธยา พระนครศรีอยุธยา
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ + ประสบการณ์
21 ต.ค. 59
22 . ช่างเทคนิค / Technician
- ปฎิบัติงานอยู่กับเครื่องจักร - ตรวจสอบ และซ่อมบำรุงเครื่องจักร - Setting เครื่องจักร - ทำเอกสารที่เกี่ยวข้อง

บริษัท อี ซี เอฟ พรีซิชั่น (ประเทศไทย) จำกัด
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ อยุธยา พระนครศรีอยุธยา
หลายอัตรา
เงินเดือน 11,500 บาท/เดือน
18 ต.ค. 59
23 . Supervisor
1. ควบคุมดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาภายในแผนก 2. กำกับ ดูแล บำรุงรักษา ปรับปรุง แก้ไขเครื่องจักรในความรับผิดชอบ 3. จัดทำ ติมตาม กำหนดผู้รับผิดชอบ ตรวจสอบ เอกสารภายในแผนก 4. นำนโยบาย คำสั่งของผู้บังคับบัญ...

บริษัท ไดมอนด์ อิเล็คทริค (ประเทศไทย) จำกัด
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ อยุธยา พระนครศรีอยุธยา
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
24 ต.ค. 59
24 . Supervisor (Warehouse)Urgently Required !
1) FG Warehouse Control. 2) Control and cooperate  about  FG shipping , In land and Oversea. 3) Control Packing operation and packaging. 4) Perform AS400 Inventory Checking and control  5) 5S imp...

TDK (Thailand) Co., Ltd.
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ อยุธยา พระนครศรีอยุธยา
1 อัตรา
24 ต.ค. 59
25 . Engineer

บริษัท โนชั่น (ประเทศไทย) จำกัด
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ อยุธยา พระนครศรีอยุธยา
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
20 ต.ค. 59
26 . พนักงานทั่วไป
- ตามความเหมาะสมกับร่างกาย

บริษัท อี ซี เอฟ พรีซิชั่น (ประเทศไทย) จำกัด
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ อยุธยา พระนครศรีอยุธยา
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
18 ต.ค. 59
27 . เจ้าหน้าที่ส่งเสริมเกษตร
- ออกพื้นที่เพื่อกำกับดูแลการจัดการสวนมะม่วงของเกษตรกรทั่วประเทศ - จัดหาผลผลิตมะม่วงคุณภาพส่งเข้าโรงงาน - จัดทำเอกสารเกี่ยวกับระบบมาตรฐาน และ GAP

SIAM EXPORT MART CO., LTD.
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ อยุธยา พระนครศรีอยุธยา
1 อัตรา
เงินเดือน เงินเดือน+เบี้ยเลี้ยง
18 ต.ค. 59
28 . เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุนรับสมัครด่วน !
-จัดทำต้นทุนการผลิตสินค้า -ทำ BOM -ดูแลบัญชีทรัพย์สิน -รายงานสต็อควัตถุดิบใช้ไป -Work In Process -ตรวจสอบและรายงานยอดการผลิต

บริษัท เทคโนเรซิน จำกัด
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ อยุธยา พระนครศรีอยุธยา
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
21 ต.ค. 59
29 . Engineer New Model Supervisor Or Asst.Manager
งานกลึง 1. ออกแบบขบวนการผลิตภัณฑ์ ตามแบบที่ลูกค้ากำหนด 2. ออกแบบวิธีการวัด หรือเครื่องมือวัดชิ้นงาน 3. แก้ไขปัญหาคุณภาพชิ้นงานที่เกิดจากขบวนการผลิต

NIHON SEIKI THAI LIMITED
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ อยุธยา พระนครศรีอยุธยา
1 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์และตำแหน่ง
19 ต.ค. 59
30 . Account Supervisorรับสมัครด่วน !
1. รับผิดชอบบัญชีทั้งระบบ 2. จัดทำรายงานภาษีซื้อ ขายและรายงานภาษีต่าง ๆ 3. คีย์บัญชีเข้าระบบ Express 4. วางแผนภาษีและมีความรู้ความใจในภาษีอากรเป็นอย่างดี 5. ปิดงบบัญชีการเงิน

บริษัท ฟอร์มพลาส เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ อยุธยา พระนครศรีอยุธยา
เงินเดือน ตามตกลง
22 ต.ค. 59
31 . ช่างเทคนิคแผนกขึ้นรูป
- ควบคุมเครื่องจักร MACHINING CENTER ในการขึ้นรูปตาม DWG. ที่ได้รับมอบหมาย - บำรุงรักษาเครื่องจักรตามตารางการตรวจเช็คให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน

Hikari Tech (Thailand) Co., Ltd.
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ อยุธยา พระนครศรีอยุธยา
5 อัตรา
เงินเดือน 10,000 บาทขึ้นไป
21 ต.ค. 59

Pioneer Manufacturing (Thailand) Co., Ltd.
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ อยุธยา พระนครศรีอยุธยา
1 Position
21 ต.ค. 59
33 . หัวหน้าฝ่ายจัดซื้อ
- ควบคุมและดูแลด้านการจัดซื้อวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต - ประสานงานต่อรองราคาสินค้าและวัตถุดิบทั้งในประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น - คัดเลือกวัตถุดิบให้ได้ตามมาตรฐานของประเทศญี่ปุ่น

Thai Nippon Food Co., Ltd.
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ อยุธยา พระนครศรีอยุธยา
4 อัตรา
เงินเดือน 17,000-25,000
18 ต.ค. 59
34 . Planning Officer(ตำแหน่งงานชั่วคราว)Urgently Required !
Control raw material stock/history/packing Control work order, issue/closed in manual and VM system/ expedite problem NCMR claim and RTV to supplier Inventory count end month/year and daily invento...

SEKSUN TECHNOLOGY (THAILAND) CO., LTD.
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ อยุธยา พระนครศรีอยุธยา
2 Positions
เงินเดือน Negotiable
20 ต.ค. 59
35 . ช่างไฟฟ้า/ช่างกลโรงงาน
- ดูแลควบคุมไฟ้ฟ้าในโรงงาน - ดูแลความเรียบร้อยในโรงงาน

Thai Nippon Food Co., Ltd.
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ อยุธยา พระนครศรีอยุธยา
2 อัตรา
เงินเดือน Negotiable
23 ต.ค. 59
36 . พนักงานขาย และการตลาด
1 งานขายวัสดุก่อสร้าง ติดต่อลูกค้า 2.การวางแผนการตลาด พัฒนาด้านงานขาย 3.ทำยอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมายของบริษัท 4.สามารถเพิ่มลูกค้าใหม่ และรักษาฐานลูกค้าเก่า และสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า 5.การติ...

บริษัท เค พี วาย โฮลดิ้ง จำกัด
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ อยุธยา พระนครศรีอยุธยา
3 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามตกลง
22 ต.ค. 59
37 . Process Engineer Urgently Required !
- Process Engineer for die cut process. - Design mold die cut by Auto CAD program.

บริษัท แซด. คูโรดา (ไทยแลนด์) จำกัด
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ อยุธยา พระนครศรีอยุธยา
2 Positions
เงินเดือน Negotiable
20 ต.ค. 59
38 . F/A Staff
Job Descrption: 1.Responsible for accounting transaction.AP,AR,other general leader and reconcile. 2.Prepair payment vouchers and supporting documents. 3.Verify WH/T and Vat calulation both from su...

Day Plus (Thailand) Co.,Ltd.
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ อยุธยา พระนครศรีอยุธยา
1 อัตรา
19 ต.ค. 59
39 . HR SUPERVISOR
Recruitment/Employment - Contact potential sources for jop applicants : internet,recruitment agencies, education institutes, etc. - Preliminary screening & interview candidates - Check employmen...

Panasonic Manufacturing Ayuthaya Co., Ltd.
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ อยุธยา พระนครศรีอยุธยา
1 position
เงินเดือน Up on experience
20 ต.ค. 59
40 . Product Design Engineer - (PMFAT Ayutthaya)
Position: Product Design Engineer Level: Staff Work Location: Rojana Industrial Estate, Ayutthaya Job description: - Products design for wiring device (Receptacle Switch ect.) to comply - with P...

Panasonic Management (Thailand) Co., Ltd.
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ อยุธยา พระนครศรีอยุธยา
1 อัตรา
21 ต.ค. 59
 พบ 56 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ