เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 87 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
21 . Safety Officerรับสมัครด่วน !
1. ตรวจสอบเสนอแนะให้นายจ้างปฎิบัติตาม กฎหมายความปลอดภัยในการทำงาน 2.จัดทำแผนงานโครงการ มาตรการด้านความปลอดภัยในการทำงานเสนอต่อนายจ้าง 3. กำกับดูแลให้ลูกจ้างปฎิบัิติตามกฎ ระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับควา...

บริษัท นากาชิมา รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ อยุธยา พระนครศรีอยุธยา
1 อัตรา
เงินเดือน Negotiable
31 พ.ค. 59
22 . IT Support
Installing and configuring computer hardware operating systems and applications Troubleshooting computer and network ploblems and diagnoging and solving hardware or software faults Repairing equi...

DIA RESIBON (THAILAND) CO., LTD.
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ อยุธยา พระนครศรีอยุธยา
1 Position
เงินเดือน N/A
26 พ.ค. 59
23 . Supervisor (Warehouse)Urgently Required !
1) FG Warehouse Control. 2) Control and cooperate  about  FG shipping , In land and Oversea. 3) Control Packing operation and packaging. 4) Perform AS400 Inventory Checking and control  5) 5S imp...

TDK (Thailand) Co., Ltd.
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ อยุธยา พระนครศรีอยุธยา
1 อัตรา
31 พ.ค. 59
24 . Senior Costing
- Prepare monthly costing sheet - Analyze cost variance by product - Setup material cost and calculate WIP/FG standard in SAP - Prepare raw material purchase report - Closing month an...

บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ อยุธยา พระนครศรีอยุธยา
1 อัตรา
31 พ.ค. 59
25 . วิศวกรออกแบบเครื่องจักร
- ออกแบบเครื่องจักร และชิ้นส่วนต่างๆ ของเครื่องจักร - จัดทำเอกสารเพื่อใช้ในการสั่งซื้อ Parts และ Manual ให้ลูกค้า - ตรวจสอบและแก้ไขแบบของชิ้นส่วนตาม Order ของลูกค้า

Hikari Tech (Thailand) Co., Ltd.
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ อยุธยา พระนครศรีอยุธยา
5 อัตรา
เงินเดือน 18,000-20,000 บาท
30 พ.ค. 59
26 . Accounting Officer
1.Fixed assets control and report. 2.Conduct period physical counts of fixed assets. 3.Issue Tax invoice,debit note and credit note. 4.Handle A/P and report. 5.Prepare VAT report and Submit. 6.As...

บริษัท คาทายาม่า แอ็ดวานซ์ พรีซีชั่น (ประเทศไทย) จำกัด
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ อยุธยา พระนครศรีอยุธยา
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
26 พ.ค. 59
27 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพรับสมัครด่วน !
- ดูแลด้านความปลอดภัยในการทำงาน, ส่งเสริมให้ความรู้กับพนักงานเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน และส่งเสริมงานด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ อยุธยา พระนครศรีอยุธยา
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
31 พ.ค. 59
28 . Purchasing Senior Staff
1 Purchase oversea merchandise 2 Negotiation 3 Cost verity 4 Delivery control

Day Plus (Thailand) Co.,Ltd.
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ อยุธยา พระนครศรีอยุธยา
1 อัตรา
31 พ.ค. 59
29 . Process Engineer
- Responsible for process monitoring and operation control of production line - Manage and check all required materials for the assigned process - Responsible for product quality control system, pro...

บริษัท เอ็มเอ็มไอ พรีซีชั่น ฟอร์มิ่ง (ไทยแลนด์) จำกัด
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ อยุธยา พระนครศรีอยุธยา
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
30 พ.ค. 59
30 . QA
1. ควบคุมและตรวจสอบการทำงานของพนักงานฝ่ายควบคุมคุณภาพในเรื่องคุณภาพของวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ 2. ดำเนินการจัดการแก้ไขและป้องกันปัญหาที่พนักงานฝ่ายควบคุมคุณภาพตรวจพบ 3. ร่วมกับผู้จัดการโรงงาน,หัวหน้าฝ่า...

บริษัท เวิลด์ ทรีด จำกัด
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ อยุธยา พระนครศรีอยุธยา
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
26 พ.ค. 59
31 . Engineer (Magnet Plant)Urgently Required !
1. Tooling design for all part in machining , Fixture , grinding wheel , carrier etc 2.  Process design parameter for machining operation 3. Issue standard and manufacturing document support product...

TDK (Thailand) Co., Ltd.
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ อยุธยา พระนครศรีอยุธยา
1 อัตรา
31 พ.ค. 59
32 . ซุปเปอร์ไวเซอร์
1. ควบคุมดูแลเกี่ยวกับมาตรฐานในโรงงาน เช่น BRC HACCP 2. จัดเตรียมเอกสาร การฝึกอบรม 3. ติดต่อหน่วยงานราชการหรือ ใดๆที่เกี่ยวข้อง

Thai Nippon Food Co., Ltd.
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ อยุธยา พระนครศรีอยุธยา
4 อัตรา
เงินเดือน 15,000-25,000 บาท
25 พ.ค. 59
33 . Facility Technician/ ช่างซ่อมบำรุงUrgently Required !
- Operate and maintenance facility system - WWT operate - Air compressor - RO/DI operate - Chiller , Cooling Tower - Air conditioner

SEKSUN TECHNOLOGY (THAILAND) CO., LTD.
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ อยุธยา พระนครศรีอยุธยา
2 Positions
เงินเดือน Negotiable
27 พ.ค. 59
34 . Safety
- ดูแลเกี่ยวกับความปลอดภัยภายในโรงงาน - ทำรายงานอุบัติเหตุ - จัดประชุมเกี่ยวกับงานความปลอดดภัย - อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย เกี่ยวกับความปลอดภัย

บริษัท ซานชิน ไฮ เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ อยุธยา พระนครศรีอยุธยา
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
31 พ.ค. 59
35 . Technician
1. Can do field work and customer service 2. Chemical analysis 3. Can do evaluation of chemical 4. Can assists customer for all inquiries (No experience is necessary, but ready to learn new things...

บริษัท ซีทรอน (ประเทศไทย) จำกัด
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ อยุธยา พระนครศรีอยุธยา
1 อัตรา
เงินเดือน Negotiable
26 พ.ค. 59

บริษัท เอ็มแอนด์อาร์ แลบเบอราทอรี่ จำกัด
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ อยุธยา พระนครศรีอยุธยา
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
31 พ.ค. 59
37 . QA & QC EngineerUrgently Required !
QA & QC inprocess function job (Incoming) Customer Issues

SEKSUN TECHNOLOGY (THAILAND) CO., LTD.
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ อยุธยา พระนครศรีอยุธยา
2 positions
เงินเดือน Negotiable
27 พ.ค. 59
38 . วิศวกรเครื่องกล
- ควบคุมดูแลเครื่องจักร อุปกรณ์ ภายในโรงกรองน้ำ บ่อน้ำฝน โรงบำบัดน้ำเสียและงานระบบประปาทั้งหมด - วางแผนบำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์ ภายในโรงกรองน้ำ บ่อน้ำฝนโรงบำบัดน้ำเสียและงานระบบประปาทั้งหมด -...

บริษัท เค พี วาย โฮลดิ้ง จำกัด
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ อยุธยา พระนครศรีอยุธยา
2 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
26 พ.ค. 59
39 . IT Technical Support
•Assists staff with the installation, configuration and on going use ability of desktop computers, peripheral equipment and software within established standards and guidelines. •Coordinate...

Hutchinson Technology Operations (Thailand) Co., Ltd.
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ อยุธยา พระนครศรีอยุธยา
3 อัตรา
เงินเดือน Negotiable
31 พ.ค. 59
40 . ช่างเทคนิคแผนกขึ้นรูป
- ควบคุมเครื่องจักร MACHINING CENTER ในการขึ้นรูปตาม DWG. ที่ได้รับมอบหมาย - บำรุงรักษาเครื่องจักรตามตารางการตรวจเช็คให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน

Hikari Tech (Thailand) Co., Ltd.
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ อยุธยา พระนครศรีอยุธยา
5 อัตรา
เงินเดือน 10,000 บาทขึ้นไป
30 พ.ค. 59
 พบ 87 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ