เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 80 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
21 . QA Engineer (Wangnoi Plant & Plating Plant)
1. Conduct failure analysis activities and provide report to customer. 2. Communicate and support customers' requirements and feed backs. 3. Control Outgoing inspection. 4. Co-operate with all con...

TDK ( Thailand ) Co., Ltd.
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ อยุธยา พระนครศรีอยุธยา
2 อัตรา
25 พ.ค. 58
22 . วิศวกรออกแบบเครื่องจักร
- ออกแบบเครื่องจักร และชิ้นส่วนต่าง ๆ ของเครื่องจักร - จัดทำเอกสารเพื่อใช้ในการสั่งซื้อ Parts และ Manual ให้ลูกค้า - ตรวจสอบและแก้ไขแบบของชิ้นส่วนตาม Order ของลูกค้า

Hikari Tech (Thailand) Co., Ltd.
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ อยุธยา พระนครศรีอยุธยา
2 อัตรา
เงินเดือน 18,000-25,000 บาท
28 พ.ค. 58
23 . วิศวกร
1. จัดทำ Daily Report และ Monthly report เสนอต่อผู้บริหาร 2. ควบคุม ตรวจสอบและติดตามให้ผู้รับเหมาดำเนินการติดตั้งหรือซ่อมแซมให้สำเร็จตามแผนงานและมีคุณภาพและความปลอดภัย 3. ควบคุมและตรวจสอบการทำงานของระ...

บริษัท ไทยนิปปอน โคลด์ สโตร์เรจท์ จำกัด
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ อยุธยา พระนครศรีอยุธยา
1 อัตรา
เงินเดือน 25,000 - 35,000 บาท
21 พ.ค. 58
24 . Marketing Staff
เอกสารด้าน นำเข้า-ส่งออก และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ติดต่อประสานงาน ภายใน - ภายนอกองค์กร (Shipping ,Boi) รับ - ส่ง อีเมลล์ รับใบสั่งซื้อจากลูกค้า / ประสานงานเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์

บริษัท นิปปอนคัตติ้งแอนด์เวลดิ้งอีควิปเม้นท์ จำกัด
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ อยุธยา พระนครศรีอยุธยา
1 อัตรา
26 พ.ค. 58
25 . R & D Engineer
1.Press Die R&D 2.Mold R&D 3.Body Equipment R&D

Honda Engineering Asian Co.,Ltd.
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ อยุธยา พระนครศรีอยุธยา
10 อัตรา
21 พ.ค. 58

Panasonic Manufacturing Ayuthaya Co., Ltd.
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ อยุธยา พระนครศรีอยุธยา
3 Position
เงินเดือน NA
28 พ.ค. 58
27 . SMT TECHNICIAN
1. ทำการเตรียมพร้อมเครื่องจักร พร้อมโปรแกรมเพื่อทำการผลิต 2. ปฏิบัติงาน SMT ในการผลิต 3. บำรุงรักษาเครื่องจักร SMT, Reflow oven และอุปกรณ์ / เครื่องจักรที่เกี่ยวข้องให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 4. หน้า...

บริษัท ไตรลิทิค เอเซีย จำกัด
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ อยุธยา พระนครศรีอยุธยา
1 Position
28 พ.ค. 58
28 . IT Technical Support
•Assists staff with the installation, configuration and on going use ability of desktop computers, peripheral equipment and software within established standards and guidelines. •Coordinate...

Hutchinson Technology Operations (Thailand) Co., Ltd.
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ อยุธยา พระนครศรีอยุธยา
2 อัตรา
เงินเดือน Negotiable
28 พ.ค. 58
29 . Production Manager
1. Manpower utilization planning 2. Machine plan for support customer's order 3. To manage Production team to meet production target 4. Supervise the Staff and training preparation 5. Corrective a...

KYOWA NT (THAILAND) CO.,LTD.
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ อยุธยา พระนครศรีอยุธยา
1 อัตรา
เงินเดือน Negotiable
27 พ.ค. 58
30 . QA Technician/Metrology Urgently Required !!
- Able to read drawing electronic part. - Knowledge about Equipment in QA&QC.

SEKSUN TECHNOLOGY (THAILAND) CO., LTD.
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ อยุธยา พระนครศรีอยุธยา
2 Positions
เงินเดือน N/G
28 พ.ค. 58
31 . Design Engineer
1. Press Die Design 2. Jig&Fixture Design 3. Mold Design

Honda Engineering Asian Co.,Ltd.
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ อยุธยา พระนครศรีอยุธยา
5 อัตรา
21 พ.ค. 58
32 . Training & Development Officer
1. Coordinate and support in-house and outside training activities e.g. prepare the location, training materials, visual aids, etc 2. Conduct the training follow up 3. Responsible for preparing ...

Hutchinson Technology Operations (Thailand) Co., Ltd.
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ อยุธยา พระนครศรีอยุธยา
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
28 พ.ค. 58
33 . เจ้าหน้าที่บัญชี Urgently require!
1.จัดทำงบการเงิน , งบดุล , งบกำไรขาดทุน, งบต้นทุนการผลิต และรายงานบัญชีต่างๆ นำเสนอผู้บังคับบัญชา 2.จัดทำรายงานสินค้าคงเหลือ , ตรวจสอบสินค้าคงเหลือ บันทึกและรายงานการผลิต สนับสนุนการทำรายงานกา...

บริษัท สตาร์ ไมโครนิคส์ พรีซีชั่น (ประเทศไทย) จำกัด
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ อยุธยา พระนครศรีอยุธยา
1 อัตรา
เงินเดือน Negotiable
22 พ.ค. 58

Fujikura Electronics (Thailand) Co.,Ltd.
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ อยุธยา พระนครศรีอยุธยา
21 พ.ค. 58

Panasonic Manufacturing Ayuthaya Co., Ltd.
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ อยุธยา พระนครศรีอยุธยา
3 Position
เงินเดือน Negotiation
28 พ.ค. 58
36 . Sales
งานขาย/การตลาด การทำราคา/ต่อรองราคาขาย ประสานงานติดต่อลูกค้า วิศวกรขาย

H-ONE PARTS (THAILAND) CO.,LTD.
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ อยุธยา พระนครศรีอยุธยา
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
28 พ.ค. 58
37 . QA Engineer ด่วนมาก !!
1.To control measurement equipment / Measurement system analysis and improvement. 2.To control internal&External calibration for measurement equipment. 3.Conduction SPC control / Reviewing and probl...

Belton Industrial (Thailand) Limited
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ อยุธยา พระนครศรีอยุธยา
1 position
เงินเดือน N/A
28 พ.ค. 58
38 . ช่างซ่อมแม่พิมพ์โลหะ(Tool Room Technician) Urgently Required !!
- รับผิดชอบในส่วนงานซ่อมบำรุงแม่พิมพ์โลหะ (Compound Die, Progressive Die, Milling Lath, Grinding EDM)

SEKSUN TECHNOLOGY (THAILAND) CO., LTD.
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ อยุธยา พระนครศรีอยุธยา
2 positions
เงินเดือน N/A
28 พ.ค. 58
39 . HR Manager
1. Process Salary/ Wage administration ie. Payroll processing (from collection of clock-in/out data, to processing payroll, to putting up social security fund report, provident fund report) 2. Main...

บริษัท เอ็มฮาร์ท เทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย) จำกัด
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ อยุธยา พระนครศรีอยุธยา
1 อัตรา
เงินเดือน Negotiate
28 พ.ค. 58
40 . Production Supervisor ด่วน !!
- Control Production process and improve production to acheive target of the company. - Analysis problem by PDCA, 4M, FMEA, QC 7 tools. - Follow up with operators on proper work menthod and quality ...

Belton Industrial (Thailand) Limited
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ อยุธยา พระนครศรีอยุธยา
2 Position
เงินเดือน N/A
28 พ.ค. 58
 พบ 80 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ