เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 62 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
21 . Admin & IT Chief
1.Recritment and Orientation employee. 2.Arangement Car & Canteen for support Employee 3.Control Stock Uniform,stationary,consumable and pr request 4.Activity and welfare of Company 5.Prepare trai...

Surtec Kariya (Thailand) Co.,Ltd.
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ อยุธยา พระนครศรีอยุธยา
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
9 ธ.ค. 59
22 . พนักงานตรวจสอบคุณภาพก่อนการจัดส่ง QOรับสมัครด่วน !
- ตรวจสอบชิ้นงานก่อนการจัดส่งต่อไป

บริษัท คัตซียาม่า ฟายเทค (ประเทศไทย) จำกัด
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ อยุธยา พระนครศรีอยุธยา
หลายอัตรา-ด่วน
7 ธ.ค. 59
23 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย
- จัดทำแผนงาน โครงการมาตรการ ด้านความปลอดภัยในการทำงาน - กำกับดูแลให่พนักงานปฏิบัติตามกฎระเบียบว่าด้วยความปลอดภัยในการทำงาน - ตรวจสอบหาสาเหตุของอุบัติเหตุหรือความเจ็บป่วยอันเนื่องมาจากการทำงานพร้อมห...

บริษัท ไทย โคโคคุ รับเบอร์ จำกัด
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ อยุธยา พระนครศรีอยุธยา
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ หรือขึ้นอยู่กับประสบการณ์
10 ธ.ค. 59
24 . QA Leader/Sub LeaderUrgently Required !
- control inspector - Follow up procedure & WI

SEKSUN TECHNOLOGY (THAILAND) CO., LTD.
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ อยุธยา พระนครศรีอยุธยา
2 Positions
เงินเดือน N/A
9 ธ.ค. 59
25 . APE Engineer
1. HDD & NEO Tooling design for  magnetizie process ; marking jig ,  total flux check fixture , sorting gauge , etc 2. Coperate for design process , parameter for Resin coating  sample  making unt...

TDK (Thailand) Co., Ltd.
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ อยุธยา พระนครศรีอยุธยา
1 อัตรา
8 ธ.ค. 59
26 . QA Engineer(Stamping Process)Urgently Required !
1. Support IPQC Engineering job at Stamping & Plating area. 2. Support measurement inspection dimension by CMM, OGP, SPC etc. 3. Support ISO activity. 4. Quality monitoring and improvement Plan. 5...

SEKSUN TECHNOLOGY (THAILAND) CO., LTD.
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ อยุธยา พระนครศรีอยุธยา
2 position
เงินเดือน negotiable
9 ธ.ค. 59
27 . Sales Maketing
- ติดต่อพบลูกค้า นำเสนอผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ - รับ-ติดตาม Orderและการชำระเงิน จากลูกค้า - ออกพบลูกค้าใหม่เพื่อขยายฐานลูกค้าและรักษาฐานลูกค้าเดิม - ติดตามดูแลลูกค้าในระหว่างการดำเนินการและบริการหลัง...

SIAM RUAY TRADING CO.,LTD
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ อยุธยา พระนครศรีอยุธยา
หลายอัตรา
เงินเดือน เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น
10 ธ.ค. 59

Pioneer Manufacturing (Thailand) Co., Ltd.
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ อยุธยา พระนครศรีอยุธยา
2 Positions
7 ธ.ค. 59
29 . Product Design Engineering
-Product design for wiring device(Receptacle Switch ect.)to comply with Panasonic standard, customer required standard (Such as TIS, IEC, SASO,BS,EQM,PNS Standard) -Develop New Product to launch in m...

Panasonic Manufacturing Ayuthaya Co., Ltd.
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ อยุธยา พระนครศรีอยุธยา
2 Positions
เงินเดือน N/A
9 ธ.ค. 59
30 . หัวหน้าฝ่ายจัดซื้อ
- ควบคุมและดูแลด้านการจัดซื้อวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต - ประสานงานต่อรองราคาสินค้าและวัตถุดิบทั้งในประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น - คัดเลือกวัตถุดิบให้ได้ตามมาตรฐานของประเทศญี่ปุ่น

Thai Nippon Food Co., Ltd.
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ อยุธยา พระนครศรีอยุธยา
4 อัตรา
เงินเดือน 17,000-25,000
8 ธ.ค. 59
31 . Product Design Engineer - (PMFAT Ayutthaya)
Position: Product Design Engineer Level: Staff Work Location: Rojana Industrial Estate, Ayutthaya Job description: - Products design for wiring device (Receptacle Switch ect.) to comply - with P...

Panasonic Management (Thailand) Co., Ltd.
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ อยุธยา พระนครศรีอยุธยา
1 อัตรา
9 ธ.ค. 59
32 . ช่างเทคนิค ดูแลงานและเครื่องจักร CNC
1. ดูแลงานและเครื่องจักรในการตัดกลึง อุปกรณ์ เครื่องมือในการตัดกลึง และออกแบบด้านการตัดกลึง 2. อ่านแบบ และสั่งการเครื่องจักร CNC ในการผลิตได้ 3. สามารถเขียนโปรแกรมสั่งงานหน้าเครื่องจักร และแก้ปัญ...

บริษัท สตาร์ ไมโครนิคส์ พรีซีชั่น (ประเทศไทย) จำกัด
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ อยุธยา พระนครศรีอยุธยา
1 อัตรา
เงินเดือน Negotiable
8 ธ.ค. 59
33 . ผู้จัดการแผนกวางแผนการผลิต (Production Planning Manager) ประจำนิคมโรจนะ อยุธยา
1. ดำเนินการวางแผนการผลิตให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด 2. วิเคราะห์ ปรับปรุง แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในงานวางแผนการผลิตและรายงานต่อผู้บังคับบัญชา 3. รับและยืนยันคำสั่งซื้อผลิตภัณฑ์และชิ้นส่วนใหม่จากลูกค...

บริษัท มายด์เอจ อินโนเวชั่น จำกัด
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ อยุธยา พระนครศรีอยุธยา
1 อัตรา
เงินเดือน 35,000
10 ธ.ค. 59
34 . F/A Staff
Job Descrption: 1.Responsible for accounting transaction.AP,AR,other general leader and reconcile. 2.Prepair payment vouchers and supporting documents. 3.Verify WH/T and Vat calulation both from su...

Day Plus (Thailand) Co.,Ltd.
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ อยุธยา พระนครศรีอยุธยา
1 อัตรา
7 ธ.ค. 59
35 . เจ้าหน้าที่บัญชีUrgently Required !
1.จัดทำงบการเงิน , งบดุล , งบกำไรขาดทุน, งบต้นทุนการผลิต และรายงานบัญชีต่างๆ นำเสนอผู้บังคับบัญชา 2.จัดทำรายงานสินค้าคงเหลือ , ตรวจสอบสินค้าคงเหลือ บันทึกและรายงานการผลิต สนับสนุนการทำรายงานกา...

บริษัท สตาร์ ไมโครนิคส์ พรีซีชั่น (ประเทศไทย) จำกัด
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ อยุธยา พระนครศรีอยุธยา
1 อัตรา
เงินเดือน Negotiable
8 ธ.ค. 59
36 . เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุนรับสมัครด่วน !
-จัดทำต้นทุนการผลิตสินค้า -ทำ BOM -ดูแลบัญชีทรัพย์สิน -รายงานสต็อควัตถุดิบใช้ไป -Work In Process -ตรวจสอบและรายงานยอดการผลิต

บริษัท เทคโนเรซิน จำกัด
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ อยุธยา พระนครศรีอยุธยา
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
8 ธ.ค. 59
37 . Sr.Supervisor (Accounting & Finance)
Costing 1. Cost caluation for support Manufacturing 2. Corporate with production for Inventory check 3. EDISON maintenance for standard cost (STD) 4. Production output by BOI project Fixed Asset ...

TDK (Thailand) Co., Ltd.
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ อยุธยา พระนครศรีอยุธยา
1 อัตรา
8 ธ.ค. 59
38 . Planner Executive, QA Executive, Design
1.Planner executive - Prepare and control planning production / Delivery / warehouse. - Follow up with KPIs - Other job assignment. 2. QA executive - Good experience with clean room co...

Techno Packaging Industries Co., Ltd.
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ อยุธยา พระนครศรีอยุธยา
6 ธ.ค. 59
39 . ช่างไฟฟ้า
ดูแลระบบไฟฟ้าในโรงงาน ดูแผงวงจรไฟฟ้า ระบบไฟฟ้าของเครื่องจักร

บริษัท อี ซี เอฟ พรีซิชั่น (ประเทศไทย) จำกัด
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ อยุธยา พระนครศรีอยุธยา
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
6 ธ.ค. 59
40 . HRD & HRM (Assistant / Manager) (916)
- Preliminary screening & interview candidate - Implement performance management system based on KPI and competency - Evaluate & follow up training result to comply with employee competencies and...

JMAX RECRUITMENT CO., LTD.
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ อยุธยา พระนครศรีอยุธยา
1 อัตรา
เงินเดือน 45,000
9 ธ.ค. 59
 พบ 62 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ