เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 95 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
21 . Trainer Staff
1.วางแผนการฝึกอบรม ประจำปี ทั้งภายนอก ภายใน 2.ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อกำหนดหลักสูตร และวิทยากรการฝึกอบรม 3.ทำข้อสอบ และ ออกใน Certify 4.รวบรวมการอนุมัติหลักสูตร ส่งกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 5....

บริษัท ทีเอสเคที จำกัด
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ อยุธยา พระนครศรีอยุธยา
1 อัตรา
เงินเดือน ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
25 พ.ค. 60
22 . QC New Model
- ติดต่อประสานงานกับลูกค้าเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ใหม่ - ติดตามงานแม่พิมพ์กับ Supplier - จัดทำเอกสารด้านคุณภาพ - ร่วมทดลอง (trial) งานใหม่กับลูกค้า และ supplier - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เซวา พรีซิชั่น พาร์ท จำกัด
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ อยุธยา พระนครศรีอยุธยา
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
24 พ.ค. 60
23 . เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ / รับรองคุณภาพรับสมัครด่วน !
- ขึ้นสูตรเครื่องสำอางได้ เช่น Skin Care , Hair Care , Toiletries etc. - ตรวจสอบคุณภาพและติดตามผลการตรวจสอบเบื้องต้น และรายงานผลต่อผู้บังคับบัญชา - สอบเทียบเครื่องมือวัดในห้องปฏิบัติการ

บริษัท ดู เดย์ ดรีม จำกัด (มหาชน)
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ อยุธยา พระนครศรีอยุธยา
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
24 พ.ค. 60
24 . QA Engineer (Plating Cleanroom)
1.ควบคุมระบบการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ลูกค้ากำหนด และสอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า แผนการผลิต อย่างมีประสิทธิภาพ 2. ออกเอกสารที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ อาทิเช่น Appea...

TDK (Thailand) Co., Ltd.
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ อยุธยา พระนครศรีอยุธยา
1 อัตรา
24 พ.ค. 60
25 . วิศวกร
1. จัดทำ Daily Report และ Monthly report เสนอต่อผู้บริหาร 2. ควบคุม ตรวจสอบและติดตามให้ผู้รับเหมาดำเนินการติดตั้งหรือซ่อมแซมให้สำเร็จตามแผนงานและมีคุณภาพและความปลอดภัย 3. ควบคุมและตรวจสอบการทำงานข...

บริษัท ไทยนิปปอน โคลด์ สโตร์เรจท์ จำกัด
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ อยุธยา พระนครศรีอยุธยา
1 อัตรา
เงินเดือน 30,000 - 40,000 บาท
23 พ.ค. 60
26 . ACCOUNTING STAFFUrgently Required !
- With holding tax preparation. - VAT preparation. - Expense seperate by BOI project.

Tigerpoly (Thailand) Co., Ltd.
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ อยุธยา พระนครศรีอยุธยา
1 position
เงินเดือน Negotiable.
25 พ.ค. 60
27 . QA EngineerUrgently Required !
- Inspection & operation QA Equipments - Control of Tools ,concept and method of QA - Coordinate and support on-site audit - Analyze and collect statistical quality daty - Investigate customer com...

Nitto Kohki Industry (Thailand) Co., Ltd.
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ อยุธยา พระนครศรีอยุธยา
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
24 พ.ค. 60
28 . Design Engineer.
- ออกแบบพาร์ท, วิเคราะห์และพัฒนา - เขียนแบบ แม่พิมพ์ 2D และ 3D - เขียนโปรแกรม CNC, Milling - ติดตาม และทำการแก้ไขข้อมูลของงานเขียนแบบและออกแบบให้เป็นปัจจุบัน - เข้าร่วมกิจกรรมของบริษัทฯ เช่น KYT, ...

บริษัท โคเซ่ อลูมินัม (ประเทศไทย) จำกัด
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ อยุธยา พระนครศรีอยุธยา
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
19 พ.ค. 60
29 . Planing (MRP,MPS)
วางแผนการสั่งซื้อวัตถุดิบและวางแผนการผลิตและกำลังคนที่ใช้ในการผลิต รวมถึงสามารถกำหนดเวลาการผลิตในแต่ละ Lot และปรับปรุงแผนงานให้ได้ตามเป้าหมาย

บริษัท ดู เดย์ ดรีม จำกัด (มหาชน)
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ อยุธยา พระนครศรีอยุธยา
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
24 พ.ค. 60
30 . Purchasing Supervisor
- Responsible for daily operation in purchasing function and planning. - Domestic purchase for raw material, finished goods and others supplies. - Follow up on time delivery schedule. - Perform to ...

บริษัท เอ็มฮาร์ท เทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย) จำกัด
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ อยุธยา พระนครศรีอยุธยา
1 อัตรา
เงินเดือน Negotiate
22 พ.ค. 60
31 . Project Engineering
- Follow up new model

DELLOYD-TIMS (THAILAND) CO.,LTD.
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ อยุธยา พระนครศรีอยุธยา
1 position
24 พ.ค. 60
32 . QA ASSISTANT SUPERVISORUrgently Required !
1.Practicipate of APQP & PPAP & new product development. 2.Control and prepare the procedure relative to quality control parts. 3.Control and prepare the document which is required by customers. 4....

Tigerpoly (Thailand) Co., Ltd.
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ อยุธยา พระนครศรีอยุธยา
1 position
เงินเดือน Negotiable.
25 พ.ค. 60
33 . Machine Maintenance
-ซ่อมบำรุงเครื่องจักรในไลน์ การผลิต -ซ่อมบำรุง ระบบไฟฟ้าคอนโทรลและไฟฟ้ากำลัง -มีความรู้เกี่ยวกับ PLC,Mitsubishi or Omron จะพิจารณาเป็นพิเศษ -มีความรู้เกี่ยวกับ Preventive maintenance -ซ่อมบำรุงระบ...

Toda Kogyo Asia (Thailand) Co., Ltd.
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ อยุธยา พระนครศรีอยุธยา
1 อัตรา
เงินเดือน 15,000
23 พ.ค. 60
34 . IT Technical Support
•Assists staff with the installation, configuration and on going use ability of desktop computers, peripheral equipment and software within established standards and guidelines. •Coordinate...

Hutchinson Technology Operations (Thailand) Co., Ltd.
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ อยุธยา พระนครศรีอยุธยา
3 อัตรา
เงินเดือน Negotiable
18 พ.ค. 60
35 . IT Support
• ทำหน้าที่รับแจ้งปัญหา ผ่านช่องทางโทรศัพท์ , Email และช่องทางอื่นๆที่กำหนด • ทำการดูแล,รายงานและแก้ไขปัญหาทางด้านโปรแกรมมาตรฐานของแต่ละหน่วยงานและ ทำการวิเคราะห์ปัญหา, จัดหมวดหมู่และลำดับความสำคัญขอ...

บริษัท เอ็มเอ็มไอ พรีซีชั่น ฟอร์มิ่ง (ไทยแลนด์) จำกัด
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ อยุธยา พระนครศรีอยุธยา
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
23 พ.ค. 60
36 . Leader แผนก D.T.Y.
- ควบคุม ดูแล พนักงานฝ่ายผลิต

Sunflag (Thailand) Co., Ltd.
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ อยุธยา พระนครศรีอยุธยา
หลายอัตรา
เงินเดือน N/A
24 พ.ค. 60
37 . Sales & Service Office ประจำ ร้าน Telewiz สาขา Lotus โรจนะ อยุธยา
- ดูแลลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการ เรื่อง - ชำระค่าบริการ-ย้ายค่าย-เปลี่ยน package อื่นๆ - ขายสินค้า Smart Phone, Accessories ภายในร้าน ให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด - ให้คำแนะนำ-เสนอ Promotion package ใหม...

บริษัท เอส พี วี ไอ จำกัด (มหาชน)
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ อยุธยา พระนครศรีอยุธยา
5 อัตรา
เงินเดือน 13,000+เบี้ยขยัน+Comission+สวัสดิการอื่น ๆ
25 พ.ค. 60
38 . Machining Engineer
1. To control and monitoring machine repair with maintenance engineer team. 2. Installatin and inspection machine tools for new process of production. 3. Confirmation the efficency of machinery and...

TDK (Thailand) Co., Ltd.
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ อยุธยา พระนครศรีอยุธยา
1 อัตรา
24 พ.ค. 60
39 . ช่างเทคนิค 1 CNC/EDM, 2 Finishing Assy
- ควบคุมเครื่องจักร CNC/EDM สำหรับช่างเทคนิค CNC/EDM - ประกอบ ขัดงาน และ Fitting สำหรับผู้สมัครข่างเทคนิค Finishing

บริษัท คูโรดา ออโต้-เทค (ไทยแลนด์) จำกัด
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ อยุธยา พระนครศรีอยุธยา
10 อัตรา
เงินเดือน ปวช. 9,000 บาท ผ่าน 119 วันปรับเป็น 10,000 บาท/ปวส. 9,500 บาท ผ่าน 119 วันปรับเป็น 11,000 บาท
22 พ.ค. 60
40 . QA Sr.Engineer / QA EngineerUrgently Required !
• Liaise with the customer, Sale, Engineer and Production on quality issue. • Ensure product Quality which ship to customer meet customer's requirement • Raise and follow up corrective / preventive...

บริษัท แซด. คูโรดา (ไทยแลนด์) จำกัด
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ อยุธยา พระนครศรีอยุธยา
1 อัตรา
เงินเดือน Negotiable
25 พ.ค. 60
 พบ 95 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ