เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 80 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
21 . วิศวกรประกอบเครื่องจักร
- ตรวจวัดค่าชิ้นงานให้ตรงตาม DWG. ก่อนทำการประกอบ - ประกอบเครื่องจักรตามแบบ DWG. - Adjust จนเครื่องสามารถทำงานได้ตามเป้าหมาย

Hikari Tech (Thailand) Co., Ltd.
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ อยุธยา พระนครศรีอยุธยา
2 อัตรา
เงินเดือน 17,000 ขึ้นไป
29 มิ.ย. 58
22 . พนักงานซ่อมบำรุงด่วน !!
1.ตรวจเช็คใบสั่งงานจากหัวหน้า 2.ซ่อมบำรุงท่อแก๊ส 3.ตรวจเช็คเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ ภายในโรงงานที่จะเกิดการชำรุดเสียหาย 4.เตรียมทำความสะอาด ทำสีสัญญาลักษณ์ท่อเปล่าเพื่อนำมาใช้ในกระบวนการผลิต และอื...

Thai-Japan Gas Co., Ltd
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ อยุธยา พระนครศรีอยุธยา
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
1 ก.ค. 58
23 . BOI STAFF
1. ติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่ชิปปิ้ง,เจ้าหน้าที่ บี โอ ไอ ,ลูกค้าและเจ้าหน้าที่สมาคมสโมสรนักลงทุน 2. นำเข้าวัถุดิบและเครื่องจักร 3. ตัดบัญชีวุตถุดิบและเครื่องจักร

บริษัท อิชิซากิ (ไทยแลนด์) จำกัด
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ อยุธยา พระนครศรีอยุธยา
1 อัตรา
4 ก.ค. 58
24 . Marketing Office.
***Able to comunicate by English - Handle customer complains and identify and resolve client concerns - Sale status and follow up reports - Communicate new product - Present products and service to...

Panasonic Manufacturing Ayuthaya Co., Ltd.
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ อยุธยา พระนครศรีอยุธยา
1 Position
เงินเดือน NA
4 ก.ค. 58
25 . Engineering QA
- Quality inprocess Control, Inprocess defect improvenment. - Follow up NCR ,PCAR in process. - Evaluate the property Test Report. - Review&Revise the Inspection Standard/Training. - Prepare Techn...

Panasonic Manufacturing Ayuthaya Co., Ltd.
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ อยุธยา พระนครศรีอยุธยา
5 Positions
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
4 ก.ค. 58
26 . Molding technician
- Improve and develop machine and production line - Responsible for preventive action in concern with machine and system - Solve special machine problem - Control and follow up the new equipmen...

TDK (Thailand) Co., Ltd.
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ อยุธยา พระนครศรีอยุธยา
1 อัตรา
30 มิ.ย. 58
27 . ช่างแม่พิมพ์ ขัด, เจาะรู, เจีย,ประกอบ,EDM,CNC, CAD CAM
- ถอด, ประกอบซ่อมแซมแม่พิมพ์(Mold) ปั๊มโลหะ - จัดทำเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านระบบคุณภาพ - ปฏิบัติงานตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชา - มีความชำนาญในงานในหน้าที่

Nidec Electronic (Thailand) Co., Ltd. (Rojana Plant)
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ อยุธยา พระนครศรีอยุธยา
15 อัตรา
เงินเดือน ตามระบบโครงสร้างเงินเดือนของบริษัท
2 ก.ค. 58
28 . R & D Engineer
1.Press Die R&D 2.Mold R&D 3.Body Equipment R&D

Honda Engineering Asian Co.,Ltd.
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ อยุธยา พระนครศรีอยุธยา
10 อัตรา
2 ก.ค. 58
29 . เจ้าหน้าที่บัญชี Urgently require!
1.จัดทำงบการเงิน , งบดุล , งบกำไรขาดทุน, งบต้นทุนการผลิต และรายงานบัญชีต่างๆ นำเสนอผู้บังคับบัญชา 2.จัดทำรายงานสินค้าคงเหลือ , ตรวจสอบสินค้าคงเหลือ บันทึกและรายงานการผลิต สนับสนุนการทำรายงานกา...

บริษัท สตาร์ ไมโครนิคส์ พรีซีชั่น (ประเทศไทย) จำกัด
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ อยุธยา พระนครศรีอยุธยา
1 อัตรา
เงินเดือน Negotiable
4 ก.ค. 58
30 . Design Engineer
1. Press Die Design 2. Jig&Fixture Design 3. Mold Design

Honda Engineering Asian Co.,Ltd.
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ อยุธยา พระนครศรีอยุธยา
5 อัตรา
2 ก.ค. 58
31 . IT Technical Support
•Assists staff with the installation, configuration and on going use ability of desktop computers, peripheral equipment and software within established standards and guidelines. •Coordinate...

Hutchinson Technology Operations (Thailand) Co., Ltd.
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ อยุธยา พระนครศรีอยุธยา
2 อัตรา
เงินเดือน Negotiable
3 ก.ค. 58
32 . เจ้าหน้าที่บัญชี(ต้นทุนโรงงาน)
1.จัดทำบัญชีต้นทุุนโรงงาน 2.จัดทำสินค้าคงคลัง และวัตถุดิบคงเหลือ 3.จัดทำรายงาน และวิเคราะห์ต้นทุนโรงงาน 4.หน้าที่อื่น ๆ ทีไดรับมอบหมาย

Nidec Electronic (Thailand) Co., Ltd. (Rojana Plant)
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ อยุธยา พระนครศรีอยุธยา
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
1 ก.ค. 58
33 . วิศวกรไฟฟ้า
- ออกแบบวงจรไฟฟ้า และเขียนโปรแกรม PLC - ควบคุมเครื่องจักรให้ทำงานได้ถูกต้อง

Hikari Tech (Thailand) Co., Ltd.
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ อยุธยา พระนครศรีอยุธยา
5 อัตรา
เงินเดือน 17,000 - 20,000 บาท
29 มิ.ย. 58
34 . Training & Development Officer
1. Coordinate and support in-house and outside training activities e.g. prepare the location, training materials, visual aids, etc 2. Conduct the training follow up 3. Responsible for preparing ...

Hutchinson Technology Operations (Thailand) Co., Ltd.
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ อยุธยา พระนครศรีอยุธยา
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
3 ก.ค. 58
35 . พนักงานประจำเครื่อง CNC , Wire Cut, EDM,Grinding
ควบคุมเครื่อง CNC, Wire Cut, EDM, Grinding

บริษัท แอลคอม พรีซิชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ อยุธยา พระนครศรีอยุธยา
หลายอัตรา
เงินเดือน 15,000++ ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
30 มิ.ย. 58
36 . Maintenance Engineer
• Provide maintenance engineering support of production lines by monitoring, troubleshooting, and adjusting manufacturing process. • Install, setup, and oversee the qualification of production tooli...

Hutchinson Technology Operations (Thailand) Co., Ltd.
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ อยุธยา พระนครศรีอยุธยา
3 positions
3 ก.ค. 58
37 . Purchasing Manager URGENT!! 50-70K up @Ayutthaya
- Control and continued improvement for purchase procedure. - Support Training (Internal & External) and Monitoring subordinate for ensure the capability. - Establish, Follow up, Review and monito...

OS Recruitment ( Thailand ) Co., Ltd.
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ อยุธยา พระนครศรีอยุธยา
1 position
เงินเดือน 50,000 - 70,000 Bath
2 ก.ค. 58
38 . Electrical Engineer (Rojana-Ayutthaya)
- Machine Control by PLC Program - Speed up to modify and design new machine - Energy Management

DIA RESIBON (THAILAND) CO.,LTD.
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ อยุธยา พระนครศรีอยุธยา
1 position
เงินเดือน N/A
3 ก.ค. 58
39 . พนักงานตรวจสภาพรถยนต์
- ตรวจเช็คสภาพรถยนต์ทั้งภายในและภายนอก - จดบันทึกความเสียหาย หรือความผิดปกติของรถยนต์ที่พบ

บริษัท ออโต้ แครี่เออร์ (ปทท) จำกัด
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ อยุธยา พระนครศรีอยุธยา
1 อัตรา
เงินเดือน 12,000 เงินเดือนรวมค่าเช่าที่พัก
4 ก.ค. 58
40 . Sales
งานขาย/การตลาด การทำราคา/ต่อรองราคาขาย ประสานงานติดต่อลูกค้า วิศวกรขาย

H-ONE PARTS (THAILAND) CO.,LTD.
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ อยุธยา พระนครศรีอยุธยา
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
3 ก.ค. 58
 พบ 80 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ