เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 92 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
21 . ช่างซ่อมบำรุง
- ดูแลตรวจสอบการใช้งานของเครื่องจักร และซ่อมเครื่องจักรที่เสีย - วางแผนการบำรุงรักษาเครื่องจักร - ทำงานตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้า

บริษัท โคเซ่ อลูมินัม (ประเทศไทย) จำกัด
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ อยุธยา พระนครศรีอยุธยา
5 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
26 ก.ค. 59
22 . Process Engineer (Plating)Urgently Required !
• Supervisor and monitor the production line of electroless nickel plating department can work more effectively. • Plan to improve the plating process to reduce production costs and increas...

บริษัท แซด. คูโรดา (ไทยแลนด์) จำกัด
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ อยุธยา พระนครศรีอยุธยา
1 Position
เงินเดือน Negotiate
27 ก.ค. 59

บริษัท ซันเด้น (ประเทศไทย) จำกัด
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ อยุธยา พระนครศรีอยุธยา
1 อัตรา
เงินเดือน 18,000-22,000
21 ก.ค. 59
24 . Process Engineer (Wangnoi Plant)
1) Process improvement ,yield improvement and cleanliness improvement. 2) Productivity improvement. 3) Evaluation process , new material , new part 4) Update Std. of manufacturing process document,...

TDK (Thailand) Co., Ltd.
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ อยุธยา พระนครศรีอยุธยา
1 อัตรา
27 ก.ค. 59
25 . GENERAL STAFF
Welfare Control and Uniform Control Stationery Service and Company Car Cleaner Service and Security Guard Control Training System Mail Service Information System ...

Day Plus (Thailand) Co.,Ltd.
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ อยุธยา พระนครศรีอยุธยา
1 อัตรา
20 ก.ค. 59
26 . CNC Technician
ควบคุมดูแลเครื่องจักร CNC Machine

Belton Industrial (Thailand) Limited
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ อยุธยา พระนครศรีอยุธยา
หลายอัตรา
เงินเดือน N/A
27 ก.ค. 59
27 . วิศวกรออกแบบเครื่องจักร
- ออกแบบเครื่องจักร และชิ้นส่วนต่างๆ ของเครื่องจักร - จัดทำเอกสารเพื่อใช้ในการสั่งซื้อ Parts และ Manual ให้ลูกค้า - ตรวจสอบและแก้ไขแบบของชิ้นส่วนตาม Order ของลูกค้า

Hikari Tech (Thailand) Co., Ltd.
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ อยุธยา พระนครศรีอยุธยา
5 อัตรา
เงินเดือน 18,000-20,000 บาท
26 ก.ค. 59

Taiyo Manufacturing (Thailand) Co., Ltd.
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ อยุธยา พระนครศรีอยุธยา
2 อัตรา
26 ก.ค. 59
29 . วิศวกร
1. จัดทำ Daily Report และ Monthly report เสนอต่อผู้บริหาร 2. ควบคุม ตรวจสอบและติดตามให้ผู้รับเหมาดำเนินการติดตั้งหรือซ่อมแซมให้สำเร็จตามแผนงานและมีคุณภาพและความปลอดภัย 3. ควบคุมและตรวจสอบการทำงานของระ...

บริษัท ไทยนิปปอน โคลด์ สโตร์เรจท์ จำกัด
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ อยุธยา พระนครศรีอยุธยา
1 อัตรา
เงินเดือน 25,000 - 35,000 บาท
20 ก.ค. 59
30 . เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง
1.ควบคุม ดูแล ซ่อมบำรุงเครื่องจักร เครื่องมือต่างๆ ในโรงงาน 2.รายงานผลการซ่อมบำรุง และปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นต่อผู้บังคับบัญชา 3.ควบคุม วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆอย่างถูกวิธี และเพียงพอ...

บริษัท เบสเท็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ อยุธยา พระนครศรีอยุธยา
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
25 ก.ค. 59
31 . Purchasing Senior Staff
1 Purchase oversea merchandise 2 Negotiation 3 Cost verity 4 Delivery control

Day Plus (Thailand) Co.,Ltd.
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ อยุธยา พระนครศรีอยุธยา
1 อัตรา
20 ก.ค. 59
32 . Engineer Design (Sensor)
1. ออกแบบ ปรับปรุง และติดตั้งเครื่องจักร อุปกรณ์ในสายการผลิต 2. ออกแบบ หรือ ตรวจสอบ ระบบไฟฟ้า สำหรับโครงการใหม่ 3. จัดทำการทดสอบ อุปกรณ์ วิธีการ หรือวัตถุดิบใหม่ 4. แก้ไขปัญหาพิเศษในสายการผลิต 5....

TDK (Thailand) Co., Ltd.
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ อยุธยา พระนครศรีอยุธยา
1 อัตรา
27 ก.ค. 59
33 . ซุปเปอร์ไวเซอร์
1. มีความรู้ความเข้าใจในการจัดทำและดำเนินตามระบบมาตรฐาน BRC,HACCP 2. ควบคุมและติดตามการดำเนินงาน, ควบคุมคุณภาพและปรับปรุงแก้ไข 3. ติดต่อกับหน่วยงานราชการหรือ แผนกอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

Thai Nippon Food Co., Ltd.
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ อยุธยา พระนครศรีอยุธยา
4 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
25 ก.ค. 59
34 . Production Supervisorรับสมัครด่วน !
- Control Production process and improve production to acheive target of the company. - Analysis problem by PDCA, 4M, FMEA, QC 7 tools. - Follow up with operators on proper work menthod and quality ...

Belton Industrial (Thailand) Limited
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ อยุธยา พระนครศรีอยุธยา
3 Position
เงินเดือน N/A
27 ก.ค. 59
35 . QA Supervisor (IPQC)
Job Detail - Control inspector IPQC/training - Maintain check frequency per PIS - Manpower plan - Review IPQC discrepancy and decision - Follow up special job assignment

บริษัท โนชั่น (ประเทศไทย) จำกัด
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ อยุธยา พระนครศรีอยุธยา
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
25 ก.ค. 59
36 . Supervisor (Warehouse)Urgently Required !
1) FG Warehouse Control. 2) Control and cooperate  about  FG shipping , In land and Oversea. 3) Control Packing operation and packaging. 4) Perform AS400 Inventory Checking and control  5) 5S imp...

TDK (Thailand) Co., Ltd.
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ อยุธยา พระนครศรีอยุธยา
1 อัตรา
27 ก.ค. 59
37 . Facility Staff
1.แก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากระบบไฟฟ้า น้ำ 2.บำรุงรักษาสิ่งอำนวยความสะดวกทั้งหมดในโรงงาน,โรงอาหาร,ห้องน้ำ 3.บำรุงรักษาระบบเครื่องปรับอากาศในโรงงาน 4.ดูแลรายงานสาธารณูปโภค 5.และงานอื่นๆ ที่ได้รั...

บริษัท อิชิซากิ (ไทยแลนด์) จำกัด
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ อยุธยา พระนครศรีอยุธยา
1 อัตรา
เงินเดือน ์N/A
26 ก.ค. 59

บริษัท ซันเด้น (ประเทศไทย) จำกัด
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ อยุธยา พระนครศรีอยุธยา
1 อัตรา
21 ก.ค. 59
39 . IT Technical Support
•Assists staff with the installation, configuration and on going use ability of desktop computers, peripheral equipment and software within established standards and guidelines. •Coordinate...

Hutchinson Technology Operations (Thailand) Co., Ltd.
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ อยุธยา พระนครศรีอยุธยา
3 อัตรา
เงินเดือน Negotiable
27 ก.ค. 59
40 . Sales Executive
1.Seeking new customers and verify opportunity in order to develop long term business. 2.Targeting and contacting potential clients, responding to inquiries and request developing an ongoing business...

บริษัท เอสบี โชว่า ไปป์ (ประเทศไทย) จำกัด
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ อยุธยา พระนครศรีอยุธยา
1 อัตรา
เงินเดือน 20,000-25,000 Baht , up to experience
23 ก.ค. 59
 พบ 92 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ