เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
กรุณากรอก Username & Password
Username  :  
Password  :  
 พบ 86 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
21 . Technician - CNC (แผนก Production)
ควบคุมดูแล CNC Machine

Belton Industrial (Thailand) Limited
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ อยุธยา พระนครศรีอยุธยา
หลายอัตรา
เงินเดือน N/A
23 เม.ย. 57
22 . Logistics Staff ด่วนมาก !!
1. ทำหน้าที่จัดเตรียมสินค้าตาม Plan เพื่อจัดส่งให้กับลูกค้า 2. Check สินค้าเพื่อรับเข้าสโตร์ รอการจัดส่ง

บริษัท คัตซียาม่า ฟายเทค (ประเทศไทย) จำกัด
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ อยุธยา พระนครศรีอยุธยา
3 อัตรา
เงินเดือน 10,700
22 เม.ย. 57
23 . Purchase Officer
Urgently Required !!

1. Supplier control and Parts delivery control, discussion and negotiate. 2. Follow up to sample parts delivery. 3. Price control. 4. New tooling follow up. 5. New model parts follow up. 6. Suppl...

Omron Automotive Electronics Co., Ltd.
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ อยุธยา พระนครศรีอยุธยา
1 Position
19 เม.ย. 57
24 . พนักงานบัญชี
1. บันทึกบัญชีในโปรแกรม Express 2. จัดทำใบสำคัญจ่าย , รับ - จ่ายเงินสดและออกเช็ค 3. จัดทำรายงานภาษีซื้อ - ภาษีขาย และกรอกแบบทางภาษีอากร เช่น ภงด.3 , ภงด.53 , ภพ.30 ฯลฯ 4. ปิดบั...

บริษัท ไทยนิปปอน โคลด์ สโตร์เรจท์ จำกัด
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ อยุธยา พระนครศรีอยุธยา
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
17 เม.ย. 57
25 . QA Engineer
- New Product Luanch - Prepare Quality Control plan,Inspection standard - Collect necessary data and submit PPAP to customer - Set initial control plan and inplement Engineering change Management ...

Omron Automotive Electronics Co., Ltd.
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ อยุธยา พระนครศรีอยุธยา
3 Person
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท/ตามตกลง
19 เม.ย. 57
26 . PE Staff
- Test New Model - Analysis NG in process - Summary data tial

Surtec Kariya (Thailand) Co.,Ltd.
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ อยุธยา พระนครศรีอยุธยา
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน N/A
22 เม.ย. 57
27 . QA.Staff / Engineer
Quality control and quality assurance.

Cent Engineering (Thailand) Co.,Ltd.
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ อยุธยา พระนครศรีอยุธยา
1 Position
เงินเดือน N/A
22 เม.ย. 57
28 . Accounting Officer
- Payment - W/H Tax - Report

Omron Automotive Electronics Co., Ltd.
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ อยุธยา พระนครศรีอยุธยา
1 position
เงินเดือน N/A
19 เม.ย. 57
29 . วิศวกรประกันคุณภาพ (ด่วนมาก)
- ควบคุมดูแลระบบควบคุมคุณภาพ - ควบคุมดูแลการทดสอบผลิตภัณฑ์ - ควบคุมดูแลระบบเครื่องมือวัด

บริษัท อาควา นิชิฮาร่า คอร์ปอเรชั่น จำกัด
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ อยุธยา พระนครศรีอยุธยา
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
23 เม.ย. 57
30 . วิศวกรไฟฟ้า
1. ควบคุมดูแล และ ซ่อมบำรุง อุปกรณ์เครื่องจักร 2.ตรวจสอบและควบคุมระบบไฟฟ้า น้ำ และระบบคอมเพรสเซอร์ 3.จัดทำเอกสารประวัติการซ่อมบำรุง เครื่องจักร 4.จัดหาบริษัทภายนอกเข้ามาปฏิบัต...

บริษัท ไทยนิปปอน โคลด์ สโตร์เรจท์ จำกัด
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ อยุธยา พระนครศรีอยุธยา
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
18 เม.ย. 57

Thai-Japan Gas Co., Ltd
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ อยุธยา พระนครศรีอยุธยา
หลายอัตรา
เงินเดือน 9,000-9,500
21 เม.ย. 57
32 . เจ้าหน้าที่ควบคุมการผลิต (ผลไม้สดส่งออก)
ควบคุมการผลิตให้ได้ตามเป้าหมายและแผนที่กำหนดไว้ ควบคุมพนักงานในแผนกผลิตให้ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง จัดทำเอกสารงานระบบ GMP/ HACCP

SIAM EXPORT MART CO., LTD.
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ อยุธยา พระนครศรีอยุธยา
1 อัตรา
17 เม.ย. 57
33 . Engineer New Model Control
1.สามารถจัดหาและเจรจาต่อรองงานแม่พิมพ์,Inspection Jig,Jig ที่จำเป็นในการ Start New Model(รถยนต์) 2.วางแผนกระบวนการผลิตของชิ้นส่วนใหม่ 3.รายงานปัญหาที่เกิดขึ้นต่อผู้บังคับบัญชา 4.ร่วมวางแผน ประชุม แ...

บริษัท เบสเท็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ อยุธยา พระนครศรีอยุธยา
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
17 เม.ย. 57
34 . Safety Officer
- ดูแลด้านความปลอดภัยในโรงงาน - ติดต่อราชการ, ประชุมจัดทำรายงานด้านความปลอดภัย - จัดทำเอกสารด้านความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน - อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ซานชิน ไฮ เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ อยุธยา พระนครศรีอยุธยา
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
22 เม.ย. 57
35 . Asst. Manager / Manager Production Engineering
1. Mamage new product launch schedule with Mother Factory (by English or Japanese) 2. Manage (Plan,Do,Check,Action) Expense and investment cost on PE department 3. Check /approve for office document...

Omron Automotive Electronics Co., Ltd.
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ อยุธยา พระนครศรีอยุธยา
1 Person
เงินเดือน N/A
19 เม.ย. 57
36 . Purchasing Asst.Manager/Manager
Urgently Required !!

1. Managing and Controlling the item purchasing. 2. Set and Monitor purchasing standards.

Omron Automotive Electronics Co., Ltd.
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ อยุธยา พระนครศรีอยุธยา
1 Position
เงินเดือน N/A
19 เม.ย. 57
37 . Technicain Die
1. ซ่อมแม่พิมพ์ 2. ถอดประกอบแม่พิมพ์ 3. บำรุงรักษาแม่พิมพ์

บริษัท ซานชิน ไฮ เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ อยุธยา พระนครศรีอยุธยา
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
22 เม.ย. 57
38 . Admin Supervisor Urgently Required !!
Roles & Responsibilities: 1. Employee Transportation control 2. Maid & Gardener control 3. Canteen management 4. Employee welfare 5. Admin Job Functions 6. EICC Support

SEKSUN TECHNOLOGY (THAILAND) CO., LTD.
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ อยุธยา พระนครศรีอยุธยา
2 position
เงินเดือน N/G
23 เม.ย. 57
39 . HR Manager
1. Manager HR operation : recruitment and selection , training & development , compensation and benefit program 2. Support safety & occupational health job Zero accident.0 3. Manage effective a...

บริษัท โคเซ่ อลูมินัม (ประเทศไทย) จำกัด
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ อยุธยา พระนครศรีอยุธยา
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
22 เม.ย. 57
40 . QA Engineer Urgently Required !!
Support QA in process job until out going and investigate problem. Support 8D report and support customer.

SEKSUN TECHNOLOGY (THAILAND) CO., LTD.
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ อยุธยา พระนครศรีอยุธยา
2 Positions
เงินเดือน Negotiable
23 เม.ย. 57
 พบ 86 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ