เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 78 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
21 . ช่างซ่อมบำรุง
- ดูแลตรวจสอบการใช้งานของเครื่องจักร และซ่อมเครื่องจักรที่เสีย - วางแผนการบำรุงรักษาเครื่องจักร - ทำงานตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้า

บริษัท โคเซ่ อลูมินัม (ประเทศไทย) จำกัด
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ อยุธยา พระนครศรีอยุธยา
5 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
22 ส.ค. 59
22 . เจ้าหน้าที่ขายรับสมัครด่วน !
งานขาย/การตลาด การทำราคา/ต่อรองราคาขาย ประสานงานติดต่อลูกค้า

บริษัท เอ็มแอนด์อาร์ แลบเบอราทอรี่ จำกัด
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ อยุธยา พระนครศรีอยุธยา
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
26 ส.ค. 59
23 . ช่างอิเล็กทรอนิกส์และ ช่างไฟฟ้า
ดูแล รับผิดชอบและซ่อมงานด้านอิเล็คทรอนิกส์และไฟฟ้าภายในโรงงาน และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

Sunflag (Thailand) Co., Ltd.
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ อยุธยา พระนครศรีอยุธยา
หลายอัตรา
เงินเดือน N/A
26 ส.ค. 59
24 . วิศวกร
1. จัดทำ Daily Report และ Monthly report เสนอต่อผู้บริหาร 2. ควบคุม ตรวจสอบและติดตามให้ผู้รับเหมาดำเนินการติดตั้งหรือซ่อมแซมให้สำเร็จตามแผนงานและมีคุณภาพและความปลอดภัย 3. ควบคุมและตรวจสอบการทำงานของระ...

บริษัท ไทยนิปปอน โคลด์ สโตร์เรจท์ จำกัด
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ อยุธยา พระนครศรีอยุธยา
1 อัตรา
เงินเดือน 25,000 - 35,000 บาท
24 ส.ค. 59
25 . Product Design Engineering
-Product design for wiring device(Receptacle Switch ect.)to comply with Panasonic standard, customer required standard (Such as TIS, IEC, SASO,BS,EQM,PNS Standard) -Devlop New Product to launch in ma...

Panasonic Manufacturing Ayuthaya Co., Ltd.
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ อยุธยา พระนครศรีอยุธยา
1 Positions
เงินเดือน N/A
25 ส.ค. 59
26 . หัวหน้างานวางแผนการผลิต
1.ควบคุมการวางแผนการผลิตเพื่อใช้ดำเนินการผลิตให้ได้ตามเป้าหมาย 2.ติดตามการผลิตให้เป็นไปตามแผนการผลิตที่กำหนดไว้ 3.ปรับปรุงและแก้ไขแผนการผลิตในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด...

บริษัท เบสเท็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ อยุธยา พระนครศรีอยุธยา
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
26 ส.ค. 59
27 . หัวหน้าฝ่ายจัดซื้อ
- ควบคุมและดูแลด้านการจัดซื้อวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต - ประสานงานต่อรองราคาสินค้าและวัตถุดิบทั้งในประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น - คัดเลือกวัตถุดิบให้ได้ตามมาตรฐานของประเทศญี่ปุ่น

Thai Nippon Food Co., Ltd.
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ อยุธยา พระนครศรีอยุธยา
4 อัตรา
เงินเดือน 17,000-25,000
23 ส.ค. 59
28 . เจ้าหน้าที่บัญชีUrgently Required !
1.จัดทำงบการเงิน , งบดุล , งบกำไรขาดทุน, งบต้นทุนการผลิต และรายงานบัญชีต่างๆ นำเสนอผู้บังคับบัญชา 2.จัดทำรายงานสินค้าคงเหลือ , ตรวจสอบสินค้าคงเหลือ บันทึกและรายงานการผลิต สนับสนุนการทำรายงานกา...

บริษัท สตาร์ ไมโครนิคส์ พรีซีชั่น (ประเทศไทย) จำกัด
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ อยุธยา พระนครศรีอยุธยา
1 อัตรา
เงินเดือน Negotiable
25 ส.ค. 59
29 . GENERAL STAFF
Welfare Control and Uniform Control Stationery Service and Company Car Cleaner Service and Security Guard Control Training System Mail Service Information System ...

Day Plus (Thailand) Co.,Ltd.
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ อยุธยา พระนครศรีอยุธยา
1 อัตรา
24 ส.ค. 59
30 . เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง
1.ควบคุม ดูแล ซ่อมบำรุงเครื่องจักร เครื่องมือต่างๆ ในโรงงาน 2.รายงานผลการซ่อมบำรุง และปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นต่อผู้บังคับบัญชา 3.ควบคุม วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆอย่างถูกวิธี และเพียงพอ...

บริษัท เบสเท็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ อยุธยา พระนครศรีอยุธยา
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
26 ส.ค. 59
31 . Engineer Design (Sensor)
1. ออกแบบ ปรับปรุง และติดตั้งเครื่องจักร อุปกรณ์ในสายการผลิต 2. ออกแบบ หรือ ตรวจสอบ ระบบไฟฟ้า สำหรับโครงการใหม่ 3. จัดทำการทดสอบ อุปกรณ์ วิธีการ หรือวัตถุดิบใหม่ 4. แก้ไขปัญหาพิเศษในสายการผลิต 5....

TDK (Thailand) Co., Ltd.
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ อยุธยา พระนครศรีอยุธยา
1 อัตรา
26 ส.ค. 59
32 . ควบคุมงานก่อสร้าง
ควบคุมงานก่อสร้าง

บริษัท เค.ชาน อาคิเทค จำกัด
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ อยุธยา พระนครศรีอยุธยา
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามตกลง
24 ส.ค. 59
33 . Supervisor (Warehouse)Urgently Required !
1) FG Warehouse Control. 2) Control and cooperate  about  FG shipping , In land and Oversea. 3) Control Packing operation and packaging. 4) Perform AS400 Inventory Checking and control  5) 5S imp...

TDK (Thailand) Co., Ltd.
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ อยุธยา พระนครศรีอยุธยา
1 อัตรา
26 ส.ค. 59
34 . IT Technical Support
•Assists staff with the installation, configuration and on going use ability of desktop computers, peripheral equipment and software within established standards and guidelines. •Coordinate...

Hutchinson Technology Operations (Thailand) Co., Ltd.
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ อยุธยา พระนครศรีอยุธยา
3 อัตรา
เงินเดือน Negotiable
24 ส.ค. 59
35 . Leader
- รายละเอียดของงาน ดูแล ควบคุมเครื่องจักรและระบบการผลิตของแผนก Poly, D.T.Y และรับผิดชอบงานอื่นๆที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

Sunflag (Thailand) Co., Ltd.
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ อยุธยา พระนครศรีอยุธยา
หลายอัตรา
เงินเดือน N/A
26 ส.ค. 59
36 . Purchasing Senior Staff
1 Purchase oversea merchandise 2 Negotiation 3 Cost verity 4 Delivery control

Day Plus (Thailand) Co.,Ltd.
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ อยุธยา พระนครศรีอยุธยา
1 อัตรา
24 ส.ค. 59
37 . ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายควบคุมการผลิต
1.ควบคุมระบบงานแผนกจัดซื้อวัตถุดิบ ควบคุมชิ้นส่วนและวางแผนการผลิตให้ดำเนินการสอดคล้องกับนโยบายของบริษัทฯ 2.ปรับปรุง ค้นคว้า วางแผนงานและกำหนดเป็นนโยบายการบริหารและจัดการฝ่ายควบคุมการผลิตให้สอดคล้องกั...

บริษัท เบสเท็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ อยุธยา พระนครศรีอยุธยา
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
26 ส.ค. 59
38 . ACCOUNTING SUPERVISORUrgently Required !
- Financial statement function. - Fixed asset control. - Account payable function.

บริษัท ไทเกอร์โพลี่ (ไทยแลนด์) จำกัด
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ อยุธยา พระนครศรีอยุธยา
1 position
เงินเดือน N/A
26 ส.ค. 59
39 . Sales
- ติดต่อพบลูกค้า นำเสนอผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ - รับ-ติดตาม Orderและการชำระเงิน จากลูกค้า - ออกพบลูกค้าใหม่เพื่อขยายฐานลูกค้าและรักษาฐานลูกค้าเดิม - ติดตามดูแลลูกค้าในระหว่างการดำเนินการและบริการหลัง...

SIAM RUAY TRADING CO.,LTD
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ อยุธยา พระนครศรีอยุธยา
หลายอัตรา
เงินเดือน เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น
26 ส.ค. 59
40 . Stamping SupervisorUrgently Required !
Control Stamping production and achieve the target plan

SEKSUN TECHNOLOGY (THAILAND) CO., LTD.
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ อยุธยา พระนครศรีอยุธยา
2 positions
เงินเดือน Negotiable
26 ส.ค. 59
 พบ 78 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ