เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 87 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
21 . Leader แผนก DTY
- ดูแล ควบคุมงานด้านการผลิต และงานอื่นๆที่ได้รับหมอบหมายจากหัวหน้างาน

Sunflag (Thailand) Co., Ltd.
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ อยุธยา พระนครศรีอยุธยา
หลายอัตรา
เงินเดือน N/A
18 ก.พ. 60
22 . IT Support
• Implement and Maintain Server Microsoft Windows 2008R2, 2012R2, AD, GPO, Backup System ' Implement and Maintain Network Cisco Switch and Access Point, Fortigate Firewall VPN, TCP/IP & Wireless Conn...

บริษัท เอ็มเอ็มไอ พรีซีชั่น ฟอร์มิ่ง (ไทยแลนด์) จำกัด
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ อยุธยา พระนครศรีอยุธยา
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
21 ก.พ. 60
23 . Production SupervisorUrgently Required !
-responsible for output and quality of products in responsibility area lowest cost within timely manner -plan and coordinate with concerning parties to ensure the effectiveness in production process ...

Panasonic Manufacturing Ayuthaya Co., Ltd.
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ อยุธยา พระนครศรีอยุธยา
1 Position
เงินเดือน Negotiation
20 ก.พ. 60
24 . Trainer Supervisor
- To control and follow up operational training system in order to provide effective training to operator and compliance with procedure. - To Monitoring training certification system in order to noti...

Belton Industrial (Thailand) Limited
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ อยุธยา พระนครศรีอยุธยา
1 position
เงินเดือน ตามตกลง
22 ก.พ. 60
25 . Sr.Staff (BOI & Shipping)
- To import of machinery, spare part, mold / To import of raw material and essential material. - To return exports of goods for repair. - To manage import duties of machinery, spare part, mold ...

TDK (Thailand) Co., Ltd.
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ อยุธยา พระนครศรีอยุธยา
1 อัตรา
22 ก.พ. 60

SHINSEI (THAILAND) CO., LTD.
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ อยุธยา พระนครศรีอยุธยา
3 Position
เงินเดือน Negotiabeble
23 ก.พ. 60
27 . Engineer

บริษัท โนชั่น (ประเทศไทย) จำกัด
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ อยุธยา พระนครศรีอยุธยา
2 อัตรา
เงินเดือน N/A
23 ก.พ. 60
28 . Safety Officer
ดูแลความปลอดภัยภายในโรงงานทั้งหมด จัดทำแผนอพยพหนีไฟ/แผนฉุกเฉิน ตรวจเช็คอุปกรณ์ PPE/ถังดับเพลิง/ไฟฉุกเฉิน/สารเคมี และจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย ติดต่องานราชการ และอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจ...

บริษัท ไดมอนด์ อิเลคทริค (ประเทศไทย) จำกัด
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ อยุธยา พระนครศรีอยุธยา
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
20 ก.พ. 60
29 . NPI Sr. Engineer or Assistance ManagerUrgently Required !
1. New model tooling fixture design. 2. ISO procedure control. 3. Asset control. 4. Order Engineering Equipment/Fixture/Jig and Machine. 5. Design metal press tooling,mold stamping.

Nidec Electronic (Thailand) Co., Ltd. (Rojana Plant)
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ อยุธยา พระนครศรีอยุธยา
2 อัตรา
เงินเดือน ตามระบบโครงสร้างเงินเดือนของบริษัท และประสบการณ์ในสายงาน
23 ก.พ. 60
30 . วิศวกรแม่พิมพ์ (การปั้ม และฉีด) - Mold engineer(Press and Injection)
-Maintain mold for press and injection at production Line -Manage and Improve quality -Set-up and help execute corrective and preventive maintenance procedures and instructions รักษาแม่พิมพ์สำหรั...

CareerLink Recruitment (Thailand) Co., Ltd.
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ อยุธยา พระนครศรีอยุธยา
1 อัตรา
เงินเดือน 25 0บาท ขึ้นไป
23 ก.พ. 60
31 . Officer Safety
- ติดต่อประสานงานกับส่วนราชการ - จัดทำเอกสารรายงานอุบัติเหตุ - จัดทำรายงานการประชุม Safety - ดูแลด้านความปลอดภัยในโรงงาน

บริษัท ซานชิน ไฮ เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ อยุธยา พระนครศรีอยุธยา
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
22 ก.พ. 60
32 . ช่างเทคนิคแผนกขึ้นรูป
- ควบคุมเครื่องจักร MACHINING CENTER ในการขึ้นรูปตาม DWG. ที่ได้รับมอบหมาย - บำรุงรักษาเครื่องจักรตามตารางการตรวจเช็คให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน

Hikari Tech (Thailand) Co., Ltd.
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ อยุธยา พระนครศรีอยุธยา
3 อัตรา
เงินเดือน 10,000 บาทขึ้นไป
22 ก.พ. 60
33 . Accounting Clerk /OfficerUrgently Required !
- General ledger operations - Prepare payment voucher and process document for payment Local & Oversea - Prepare journal voucher to support month end closing - Prepare Withholding tax (Por. Ngo Do...

SEKSUN TECHNOLOGY (THAILAND) CO., LTD.
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ อยุธยา พระนครศรีอยุธยา
1 Positions
เงินเดือน Negotiable
23 ก.พ. 60
34 . Process Engineer
1.Design porcess. 2.Design EO filling plant and system. 3.Design cooling system for ISO tank. 4.Hazard analysis and operation of process design. 5.Support TOMOE project for example PTT EO plant an...

Thai-Japan Gas Co., Ltd
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ อยุธยา พระนครศรีอยุธยา
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
17 ก.พ. 60
35 . Mold Design EngineerUrgently Required !
1.Support policy and major focus of MOLD & DIE Development section 2.control drawing 3.Design new mold injection and new mold compression 4.contact vendor 5.make drawing to MOLD&DIE for modify, i...

Panasonic Manufacturing Ayuthaya Co., Ltd.
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ อยุธยา พระนครศรีอยุธยา
1 Position
เงินเดือน N/A
20 ก.พ. 60
36 . Sr.Staff QA (Plating & Cleanroom)
1) To control and coordinator with other department for training new employee 2) Liaise with internal departments And external organizations About training and staff development. So the operation is...

TDK (Thailand) Co., Ltd.
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ อยุธยา พระนครศรีอยุธยา
1 อัตรา
22 ก.พ. 60
37 . IT TechnicianUrgently Required !
- To oversee all special equipment such winSPC, Lab equipment - Server maintenance - Solving problem of computer user

SEKSUN TECHNOLOGY (THAILAND) CO., LTD.
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ อยุธยา พระนครศรีอยุธยา
1 position
เงินเดือน N/G
23 ก.พ. 60
38 . Safety OfficerUrgently Required !
ควบคุม ดูแล จัดการ ประสานงานด้านความปลอดภัยทั้งภายในบริษัทฯ และภายนอกบริษัทฯ จัดทำแผนความปลอดภัย วิเคราะห์ความเสี่ยง และกิจกรรมด้านความปลอดภัย จัดทำรายงาน ติดต่อหน่วยงานราชการ ควบคุมระบบสิ่งแวดล้อ...

บริษัท โนชั่น (ประเทศไทย) จำกัด
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ อยุธยา พระนครศรีอยุธยา
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
23 ก.พ. 60
39 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพรับสมัครด่วน !
- ดูแลด้านความปลอดภัยในการทำงาน - ส่งเสริมให้ความรู้กับพนักงานเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน และส่งเสริมงานด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ อยุธยา พระนครศรีอยุธยา
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
23 ก.พ. 60
40 . Production Engineering Staff
- Test New Model - Analysis NG in process - Summary data tial

Surtec Kariya (Thailand) Co.,Ltd.
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ อยุธยา พระนครศรีอยุธยา
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน N/A
20 ก.พ. 60
 พบ 87 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ