เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 82 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
21 . QA ENGINEER
- งานด้านคุณภาพ - ติดต่อประสานงานลูกค้า

บริษัท คัตซียาม่า ฟายเทค (ประเทศไทย) จำกัด
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ อยุธยา พระนครศรีอยุธยา
หลายอัตรา ด่วน
24 ก.ค. 60
22 . HR & GA Assistant Manager
- Assist to manage HR functions in Recruitment and Selection, Payroll, Employee Relations and Training & Development - Assist to formulate and implement HR & GA policies and procedures according ...

TDK (Thailand) Co., Ltd.
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ อยุธยา พระนครศรีอยุธยา
1 อัตรา
26 ก.ค. 60
23 . เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ / รับรองคุณภาพรับสมัครด่วน !
- ขึ้นสูตรเครื่องสำอางได้ เช่น Skin Care , Hair Care , Toiletries etc. - ตรวจสอบคุณภาพและติดตามผลการตรวจสอบเบื้องต้น และรายงานผลต่อผู้บังคับบัญชา - สอบเทียบเครื่องมือวัดในห้องปฏิบัติการ

บริษัท ดู เดย์ ดรีม จำกัด (มหาชน)
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ อยุธยา พระนครศรีอยุธยา
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
24 ก.ค. 60
24 . Supervisor (Production Sensor)
- ควบคุมพนักงานให้ปฏิบัติตามกฏระเบียบของบริษัท ฝ่าย และแผนกอย่างเคร่งครัด - วางแผนการผลิตงานให้เป็นไปตามเป้าหมายด้านปริมาณ และคุณภาพที่กำหนด - แก้ไขปัญหาเมื่อพบปัญหาด้านการผลิตที่ไม่ปกติ และราย...

TDK (Thailand) Co., Ltd.
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ อยุธยา พระนครศรีอยุธยา
1 อัตรา
26 ก.ค. 60
25 . QA ENGINEER
1.อ่านแบบ Drawing และบันทึกและประเมินผลทางด้านคุณภาพ 2.กำหนดวิธีการในการตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์และจัดการปัญหาที่เกิดขึ้นในสายการผลิต โดยใช้การวิเคราะห์หาสาเหตุ 3.ควบคุมคุณภาพและประยุกต์ใช้เครื่องม...

บริษัท ซิงเกิ้ล พอยท์ พาร์ท (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ อยุธยา พระนครศรีอยุธยา
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
26 ก.ค. 60
26 . วิศวกร
1. จัดทำ Daily Report และ Monthly report เสนอต่อผู้บริหาร 2. ควบคุม ตรวจสอบและติดตามให้ผู้รับเหมาดำเนินการติดตั้งหรือซ่อมแซมให้สำเร็จตามแผนงานและมีคุณภาพและความปลอดภัย 3. ควบคุมและตรวจสอบการทำงานข...

บริษัท ไทยนิปปอน โคลด์ สโตร์เรจท์ จำกัด
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ อยุธยา พระนครศรีอยุธยา
1 อัตรา
เงินเดือน 30,000 - 40,000 บาท
25 ก.ค. 60
27 . หัวหน้าคลังสินค้า
1. ควบคุมดูแลการรับ-จ่ายสินค้าในคลังสินค้า ให้ถูกต้องและทันเวลา 2. ดูแลการจัดการกระบวนการเก็บสินค้าในคลังสินค้า ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด 3. จัดทำข้อมูลสต็อกสินค้า และรายงานสินค้าคงเหลือประจำวันแล...

บริษัท เอสบี โชว่า ไปป์ (ประเทศไทย) จำกัด
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ อยุธยา พระนครศรีอยุธยา
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท + ประสบการณ์
24 ก.ค. 60
28 . ช่างไฟฟ้า /Electrician
- ติดตั้งเครื่องจักร/อุปกรณ์ใหม่ด้านไฟฟ้าที่ได้รับมอบหมาย - ซ่อมบำรุงรักษาอุปกรณ์ เครื่องจักรไฟฟ้า และ ระบบทำความเย็นภายในโรงงานตามที่ได้รับมอบหมาย - ปฏิบัติงานตามข้อกำหนดมาตรฐานความปลอดภัย, ISO

Thai Nippon Food Co., Ltd.
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ อยุธยา พระนครศรีอยุธยา
3 อัตรา
เงินเดือน ตามโคงสร้างของบริษัท
24 ก.ค. 60
29 . Payroll SupervisorUrgently Required !
All function of Payroll Detail : 1.Time Attendance Record (Leave Application,Shift,Group and Overtime) 2.Salary Calculate 3.Witholding Tax (PND.1,1K,PND.90,91) 4.Social Security 5.Provident ...

Panasonic Manufacturing Ayuthaya Co., Ltd.
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ อยุธยา พระนครศรีอยุธยา
1 position
26 ก.ค. 60

Pioneer Manufacturing (Thailand) Co., Ltd.
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ อยุธยา พระนครศรีอยุธยา
2 Positions
25 ก.ค. 60

บริษัท โนชั่น (ประเทศไทย) จำกัด
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ อยุธยา พระนครศรีอยุธยา
2 person
22 ก.ค. 60
32 . Production Staff
- Control Production Line - Operation chemical supply - Follow Loading plan - Control worker - Control NG in Line

Surtec Kariya (Thailand) Co.,Ltd.
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ อยุธยา พระนครศรีอยุธยา
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
24 ก.ค. 60
33 . ช่างเทคนิค / Technician
- ปฎิบัติงานอยู่กับเครื่องจักร / CNC - ตรวจสอบ และซ่อมบำรุงเครื่องจักร - Setting เครื่องจักร - ทำเอกสารที่เกี่ยวข้อง

บริษัท อี ซี เอฟ พรีซิชั่น (ประเทศไทย) จำกัด
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ อยุธยา พระนครศรีอยุธยา
หลายอัตรา
เงินเดือน 11,500 บาท/เดือน
23 ก.ค. 60
34 . Production StaffUrgently Required !
- Daily planing for machine operation and material usage. - Training for operation to operator and warning to whom that not follow operation rule. - Control for use raw material in process. - Confi...

SHINSEI (THAILAND) CO., LTD.
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ อยุธยา พระนครศรีอยุธยา
3 Positions
เงินเดือน N/A
22 ก.ค. 60
35 . Safety Officer
- ดูแลรับผิดชอบงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมตามกฎหมาย - ประสานงานกับหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง - อบรมพนักงาน

บริษัท ซิงเกิ้ล พอยท์ พาร์ท (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ อยุธยา พระนครศรีอยุธยา
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
26 ก.ค. 60
36 . Assistant Logistics Manager
- ควบคุมการทำงานเรื่องการรับ จัดเก็บ และ จ่ายวัตถุดิบ และ PACKING ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ - ควบคุมการทำงานเรื่องการรับ จัดเก็บ และ จัดส่งสินค้าสำเร็จรูปให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ - ควบคุมการทำง...

Thai Nippon Food Co., Ltd.
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ อยุธยา พระนครศรีอยุธยา
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
25 ก.ค. 60
37 . Sales Engineer
- ประสานงานระหว่างบริษัทกับลูกค้า และแผนกต่างๆ - โต้ตอบ E-mail เป็นภาษาอังกฤษ - ติดตามกระบวนการทำงานของเครื่องจักร - กำหนดวันจัดส่งสินค้าให้ลูกค้า - ทำใบเสนอราคาให้ลูกค้า

Hikari Tech (Thailand) Co., Ltd.
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ อยุธยา พระนครศรีอยุธยา
2 อัตรา
เงินเดือน 18,000-20,000
26 ก.ค. 60
38 . วิศวกร (ระบบควบคุม) **ปฏิบัติงานที่ นิคมอุตสาหกรรมโรจนะ** สัญญาจ้าง 1 ปีรับสมัครด่วน !
- วางแผนซ่อมบำรุงระบบควบคุมของเครื่องจักร - ติดตั้งระบบควบคุมและวิเคราะห์ปัญหา - **สัญญาจ้าง 1 ปี** สถานที่ทำงาน : ประจำที่นิคมอุตสาหกรรมโรจนะ อยุธยา

Loxley Co., Ltd.
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ อยุธยา พระนครศรีอยุธยา
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
26 ก.ค. 60
39 . Machining Engineer
1. To control and monitoring machine repair with maintenance engineer team. 2. Installatin and inspection machine tools for new process of production. 3. Confirmation the efficency of machinery and...

TDK (Thailand) Co., Ltd.
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ อยุธยา พระนครศรีอยุธยา
1 อัตรา
26 ก.ค. 60
40 . Design Engineer.
- ออกแบบพาร์ท, วิเคราะห์และพัฒนา - เขียนแบบ แม่พิมพ์ 2D และ 3D - เขียนโปรแกรม CNC, Milling - ติดตาม และทำการแก้ไขข้อมูลของงานเขียนแบบและออกแบบให้เป็นปัจจุบัน - เข้าร่วมกิจกรรมของบริษัทฯ เช่น KYT, ...

บริษัท โคเซ่ อลูมินัม (ประเทศไทย) จำกัด
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ อยุธยา พระนครศรีอยุธยา
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
25 ก.ค. 60
 พบ 82 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ