เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 67 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
21 . HRC &HRA ASST.SUPERVISOR
All function of Company Trip ,New year Party ,Happy Work Place .

Panasonic Manufacturing Ayuthaya Co., Ltd.
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ อยุธยา พระนครศรีอยุธยา
1 position
เงินเดือน Up to experience
29 ก.ค. 58
22 . เจ้าหน้าที่บัญชี Urgently require!
1.จัดทำงบการเงิน , งบดุล , งบกำไรขาดทุน, งบต้นทุนการผลิต และรายงานบัญชีต่างๆ นำเสนอผู้บังคับบัญชา 2.จัดทำรายงานสินค้าคงเหลือ , ตรวจสอบสินค้าคงเหลือ บันทึกและรายงานการผลิต สนับสนุนการทำรายงานกา...

บริษัท สตาร์ ไมโครนิคส์ พรีซีชั่น (ประเทศไทย) จำกัด
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ อยุธยา พระนครศรีอยุธยา
1 อัตรา
เงินเดือน Negotiable
1 ส.ค. 58
23 . เจ้าหน้าที่บัญชี
ดูแลบัญชี และการเงิน

บริษัท ไทเกอร์โพลี่ (ไทยแลนด์) จำกัด
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ อยุธยา พระนครศรีอยุธยา
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
29 ก.ค. 58
24 . Maintenance Staff
- รับผิดชอบหน้าที่ในการดูแล ซ่อมบำรุง อุปกรณ์ไฟฟ้า ประปา ระบบโทรศัพท์ - ตลอดจนอุปกรณ์อื่นๆ ที่ใช้ภายในอาคาร - ดูแลระบบงานซ่อมบำรุงภายในอาคารตามแผนการซ่อมที่กำหนด - และปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่ได้...

DHL Supply Chain (Thailand) Co.,Ltd.
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ อยุธยา พระนครศรีอยุธยา
2 อัตรา
เงินเดือน Negotiable
31 ก.ค. 58
25 . Technician Maintenance Die
- งานซ่อมแม่พิมพ์ (Die)

บริษัท ซานชิน ไฮ เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ อยุธยา พระนครศรีอยุธยา
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
27 ก.ค. 58
26 . Technician New Die ( ช่างทำ-ซ่อมแม่พิมพ์ )ด่วนมาก!!
- ทำ Toolling งานแม่พิมพ์ - ซ่อม-สร้าง แม่พิมพ์ใหม่

บริษัท ซานชิน ไฮ เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ อยุธยา พระนครศรีอยุธยา
หลาย อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
27 ก.ค. 58
27 . Molding technician
- Improve and develop machine and production line - Responsible for preventive action in concern with machine and system - Solve special machine problem - Control and follow up the new equipmen...

TDK (Thailand) Co., Ltd.
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ อยุธยา พระนครศรีอยุธยา
1 อัตรา
27 ก.ค. 58
28 . วิศวกรออกแบบเครื่องจักร
- ออกแบบเครื่องจักร และชิ้นส่วนต่าง ๆ ของเครื่องจักร - จัดทำเอกสารเพื่อใช้ในการสั่งซื้อ Parts และ Manual ให้ลูกค้า - ตรวจสอบและแก้ไขแบบของชิ้นส่วนตาม Order ของลูกค้า

Hikari Tech (Thailand) Co., Ltd.
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ อยุธยา พระนครศรีอยุธยา
2 อัตรา
เงินเดือน 18,000-25,000 บาท
27 ก.ค. 58
29 . Marketing Office.
***Able to comunicate by English - Handle customer complains and identify and resolve client concerns - Sale status and follow up reports - Communicate new product - Present products and service to...

Panasonic Manufacturing Ayuthaya Co., Ltd.
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ อยุธยา พระนครศรีอยุธยา
1 Position
เงินเดือน NA
29 ก.ค. 58
30 . วิศวกรไฟฟ้า
- ออกแบบวงจรไฟฟ้า และเขียนโปรแกรม PLC - ควบคุมเครื่องจักรให้ทำงานได้ถูกต้อง

Hikari Tech (Thailand) Co., Ltd.
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ อยุธยา พระนครศรีอยุธยา
5 อัตรา
เงินเดือน 17,000 - 20,000 บาท
27 ก.ค. 58
31 . Maintenance Engineer
• Provide maintenance engineering support of production lines by monitoring, troubleshooting, and adjusting manufacturing process. • Install, setup, and oversee the qualification of production tooli...

Hutchinson Technology Operations (Thailand) Co., Ltd.
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ อยุธยา พระนครศรีอยุธยา
3 positions
29 ก.ค. 58
32 . Quality Engineer Technician
1. Data Reporting: a. Compile raw data for quality indicators. i. Summarize CIM & RMA. ii. Summarize Monthly, Weekly quality report, sorting result, WD and or Seagate specific report. iii. Provide...

Hutchinson Technology Operations (Thailand) Co., Ltd.
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ อยุธยา พระนครศรีอยุธยา
1 Position
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
29 ก.ค. 58

บริษัท ดี เอช เอ สยามวาลา จำกัด
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ อยุธยา พระนครศรีอยุธยา
10 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
27 ก.ค. 58
34 . Safety Office (จป.วิชาชีพ) Urgently
1. ตรวจสอบ และเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติการตามกฎหมาย 2. วิเคราะห์งานเพื่อชี้บ่งอันตราย และ กำหนดมาตรการป้องกัน 3. ประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในการทำงาน 4. จัดทำรายงาน รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลการเ...

TORCH LITE (THAILAND) CO.,LTD
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ อยุธยา พระนครศรีอยุธยา
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามตกลง
27 ก.ค. 58
35 . พนักงานประจำเครื่อง CNC , Wire Cut, EDM,Grinding
ควบคุมเครื่อง CNC, Wire Cut, EDM, Grinding

บริษัท แอลคอม พรีซิชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ อยุธยา พระนครศรีอยุธยา
หลายอัตรา
เงินเดือน 15,000++ ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
28 ก.ค. 58
36 . หัวหน้าฝ่าย BOI
ดูแลงานด้าน BOI

บริษัท ไทเกอร์โพลี่ (ไทยแลนด์) จำกัด
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ อยุธยา พระนครศรีอยุธยา
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
29 ก.ค. 58
37 . ISO SUPERVISOR (ประจำสาขาอยุธยา)
- วางแผนตรวจติดตามการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระบบที่บริษัทจัดทำขึ้น - ติดตามการเปลี่ยนแปลงด้านกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย - อบรมและให้ความรู้พนักงานเกี่ยวกับระบบคุณภาพและสิ่งแวดล้อ...

บริษัท ซิงเกิ้ล พอยท์ พาร์ท (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ อยุธยา พระนครศรีอยุธยา
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
29 ก.ค. 58
38 . Production Inspection Asst.Supervisor
Control NG Part Analysis Problem from NG Plating Contract customer Control Worker

Surtec Kariya (Thailand) Co.,Ltd.
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ อยุธยา พระนครศรีอยุธยา
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
1 ส.ค. 58
39 . หัวหน้าฝ่ายบัญชี
ดูแลงานด้านบัญชี และการเงิน

บริษัท ไทเกอร์โพลี่ (ไทยแลนด์) จำกัด
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ อยุธยา พระนครศรีอยุธยา
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
29 ก.ค. 58
40 . Purchasing Manager URGENT!! 50-70K up @Ayutthaya
- Control and continued improvement for purchase procedure. - Support Training (Internal & External) and Monitoring subordinate for ensure the capability. - Establish, Follow up, Review and monito...

OS Recruitment ( Thailand ) Co., Ltd.
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ อยุธยา พระนครศรีอยุธยา
1 position
เงินเดือน 50,000 - 70,000 Bath
29 ก.ค. 58
 พบ 67 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ