เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 65 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
21 . ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายผลิต
- ดูแลรับผิดชอบในส่วนการตรวจสอบปริมาณและคุณภาพวัตถุดิบ - ดูแลสต็อกวัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์ - จัดทำเอกสารงานระบบ GMP/ HACCP - งานผลิตอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

SIAM EXPORT MART CO., LTD.
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ อยุธยา พระนครศรีอยุธยา
2 อัตรา
24 ส.ค. 58
22 . Payroll and HR Officer ด่วน!!
• Operation and execution monthly payroll for permanent employees. • Payroll program and HR functions like Recruitment , Evaluation ,Probation ,etc. • OT calculation, Income Tax, SSO, Provide...

OS Recruitment ( Thailand ) Co., Ltd.
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ อยุธยา พระนครศรีอยุธยา
1 อัตรา
เงินเดือน 20,000-35,000 Baht (Depend on experience)
27 ส.ค. 58
23 . Supervisor (ISO Coordinator)
1. Document control of ISO14001, OHSAS18001 and also ISO9001. 2. Control and review performance of all management system and analyse to improve the system compliace with requirement. 3....

TDK (Thailand) Co., Ltd.
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ อยุธยา พระนครศรีอยุธยา
1 อัตรา
27 ส.ค. 58
24 . Energy Engineer
**Urgently Require**

1.Management and control energy management system 2.Energy management report to goverment 3.Coperate for energy managrment sestem audit 4.Monitoring , auditing on energy performance of all divition...

Panasonic Manufacturing Ayuthaya Co., Ltd.
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ อยุธยา พระนครศรีอยุธยา
3 Position
เงินเดือน N/A
27 ส.ค. 58
25 . เจ้าหน้าที่บัญชี
ดูแลบัญชี และการเงิน

บริษัท ไทเกอร์โพลี่ (ไทยแลนด์) จำกัด
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ อยุธยา พระนครศรีอยุธยา
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
29 ส.ค. 58
26 . QA. Engineer
1.ควบคุม และพัฒนาคุณภาพงาน - Incoming Quality Control - In-Process Quality Control - Final Quality Control - Outgoing Quality Control 2.เป็นผู้นำ และควบคุมดูแล พนักงานในสายบังคับบัญชา

Techno Packaging Industries Co., Ltd.
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ อยุธยา พระนครศรีอยุธยา
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
27 ส.ค. 58
27 . Technician Maintenance die
- ซ่อมบำรุงรักษาแม่พิมพ์ - ประกอบแม่พิมพ์

บริษัท ซานชิน ไฮ เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ อยุธยา พระนครศรีอยุธยา
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
28 ส.ค. 58
28 . Accounting Staff (Contract 1 Year) URGENTLY REQUIRED !!
- Receive document - Running Purchase VAT - Record A/P rawmat - Separate Invoice - Support other document

Pioneer Manufacturing (Thailand) Co., Ltd.
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ อยุธยา พระนครศรีอยุธยา
1 Position
29 ส.ค. 58
29 . QA Inspector Leader/Supervisor
- Perform customer complaints, investigate to resolve quality issues expeditiously. - New Model of Product for specification. - Monitoring and evaluation for QA process and procedure. - Implement Q...

บริษัท เอ็มฮาร์ท เทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย) จำกัด
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ อยุธยา พระนครศรีอยุธยา
1 อัตรา
เงินเดือน Negotiate
28 ส.ค. 58
30 . SMT TECHNICIAN
1. ทำการเตรียมพร้อมเครื่องจักร พร้อมโปรแกรมเพื่อทำการผลิต 2. ปฏิบัติงาน SMT ในการผลิต 3. บำรุงรักษาเครื่องจักร SMT, Reflow oven และอุปกรณ์ / เครื่องจักรที่เกี่ยวข้องให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 4. หน้า...

บริษัท ไตรลิทิค เอเซีย จำกัด
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ อยุธยา พระนครศรีอยุธยา
1 Position
26 ส.ค. 58
31 . Training & Development Supervisor / Asst. Mgr.
- Develop, implement and monitor training programs within an organization. - Conduct companies with yearly training programs , orientation sessions , technical and managerial training. - Create test...

บริษัท ฟูรูกาวา พรีซิชั่น (ประเทศไทย) จำกัด
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ อยุธยา พระนครศรีอยุธยา
1 Position
เงินเดือน N/A
28 ส.ค. 58
32 . Mold Designer
1.ออกแบบแม่พิมพ์ใหม่ ตลอดจนออกแบบการเปลี่ยนแปลงแก้ไขแม่พิมพ์ ให้ได้ตามข้อกำหนดของลูกค้า 2.ควบคุมวางการออกแบบแม่พิมพ์ให้ได้ตามแผนที่วางไว้ 3.วิเคราะห์และหาวิธีปรับปรุงแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นกับแม...

บริษัท ฟุรุยะ อินดัสตรีส์ ( ประเทศไทย ) จำกัด
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ อยุธยา พระนครศรีอยุธยา
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
25 ส.ค. 58
33 . Sales and Marketing Staff
1. รับ P/O และ FORECAST จากลูกค้า 2. ออกใบ QUOTATION เสนอให้กับลูกค้าพิจารณา 3. ประสานงานกับฝ่ายผลิต 4. อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย ฯลฯ

บริษัท อี ซี เอฟ พรีซิชั่น (ประเทศไทย) จำกัด
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ อยุธยา พระนครศรีอยุธยา
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างและประสบการณ์
26 ส.ค. 58
34 . Senior HR (Job evaluation)
Responsible for - Salary structure - Job evaluation, HR tools - Career path - Compensation & Benefits & Welfare

บริษัท โทโฮกุ ไพโอเนียร์ (ประเทศไทย) จำกัด
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ อยุธยา พระนครศรีอยุธยา
1 อัตรา
28 ส.ค. 58
35 . Maintenance Engineer
• Provide maintenance engineering support of production lines by monitoring, troubleshooting, and adjusting manufacturing process. • Install, setup, and oversee the qualification of production tooli...

Hutchinson Technology Operations (Thailand) Co., Ltd.
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ อยุธยา พระนครศรีอยุธยา
3 positions
28 ส.ค. 58
36 . Technician New Die
- ประกอบแม่พิมพ์ใหม่ - จัดทำชิ้นส่วนแม่พิมพ์ใหม่ - ดูแลซ่อมบำรุงแม่พิมพ์ใหม่

บริษัท ซานชิน ไฮ เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ อยุธยา พระนครศรีอยุธยา
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
28 ส.ค. 58
37 . Quality Engineer Technician
1. Data Reporting: a. Compile raw data for quality indicators. i. Summarize CIM & RMA. ii. Summarize Monthly, Weekly quality report, sorting result, WD and or Seagate specific report. iii. Provide...

Hutchinson Technology Operations (Thailand) Co., Ltd.
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ อยุธยา พระนครศรีอยุธยา
1 Position
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
28 ส.ค. 58
38 . ช่างซ่อมแม่พิมพ์โลหะ(Tool Room Technician) Urgently Required !!
- รับผิดชอบในส่วนงานซ่อมบำรุงแม่พิมพ์โลหะ (Compound Die, Progressive Die, Milling Lath, Grinding EDM)

SEKSUN TECHNOLOGY (THAILAND) CO., LTD.
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ อยุธยา พระนครศรีอยุธยา
2 positions
เงินเดือน N/A
28 ส.ค. 58
39 . Production Inspection Asst.Supervisor
Control NG Part Analysis Problem from NG Plating Contract customer Control Worker

Surtec Kariya (Thailand) Co.,Ltd.
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ อยุธยา พระนครศรีอยุธยา
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
27 ส.ค. 58
40 . วิศวกรโยธา/โฟร์แมน
วางแผน ติดตาม และควบคุมการก่อสร้าง ติดต่อประสานงานกับลูกค้า

บริษัท เค พี วาย โฮลดิ้ง จำกัด
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ อยุธยา พระนครศรีอยุธยา
10 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามตกลง
27 ส.ค. 58
 พบ 65 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ