เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 65 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
41 . E&I Data Entry Operator (Laemchabang Chonburi)
Job Role and Responsibilities • Contact with other department for collect report and document • To update E&I production data / progress in system on daily basis • To collect E&I final documents ...

CUEL Co,. Ltd.
นิคมแหลมฉบัง ชลบุรี
22 มิ.ย. 60
42 . Safety Officer [ Laemchabang Plant ]
1. ควบคุมงานด้านความปลอดภัย 2. จัดกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวกับความปลอดภัย 3. สาร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยให้กับพนักงาน

บริษัท วูเทคไทย จำกัด
นิคมแหลมฉบัง ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
22 มิ.ย. 60
43 . QA Engineer
Working Place : Laemchabang, Chinburi Responsibilities : • To gather warranty information in the field such as customer's claim information, result of investigation of warranty part and sharing rati...

บริษัท ซัมมิท แหลมฉบัง โอโต บอดี้ เวิร์ค จำกัด
นิคมแหลมฉบัง ชลบุรี
2 positions
23 มิ.ย. 60
44 . Technician QC (Quality Position)
1. Line patrol process and product quality 2. Quality document, Report, Judge 3. Incoming, Out going part quality 4. Market claim window

บริษัท ทรีวิว จำกัด
นิคมแหลมฉบัง ชลบุรี
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ + สวัสดิการอื่นๆ
23 มิ.ย. 60
45 . Maintenance Engineer- ประจำสาขาแหลมฉบังUrgently Required !
- รับผิดชอบดูแลงานซ่อมบำรุงเครื่องจักร ในไลน์การผลิต - รับผิดชอบดูแลงานซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า ในโรงงาน - ปรับปรุง/ซ่อมสร้าง ระบบงานสาธารณูปโภคในโรงงาน - งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท วูเทคไทย จำกัด
นิคมแหลมฉบัง ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
22 มิ.ย. 60
46 . หัวหน้าแผนกบุคคล
1.ดูแลงานด้านสรรหา , การปฐมนิเทศพนักงานใหม่ 2.เช็คสถิติการขาดลามาสายของพนักงานประจำวัน 3.ดูแลเรื่องกฎระเบียบของบริษัท 4.ดูแลงานด้านฝึกอบรมแรงงานสัมพันธ์ 5.เอกสารยื่นส่งกรมพัฒฯ 6.ปฏิบัติตามนโยบ...

บริษัท ทรีวิว จำกัด
นิคมแหลมฉบัง ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
23 มิ.ย. 60
47 . QA Staff_Inprocess &Finish Good Assurance (Leamchabang Industrial Estate)
• ตรวจสอบและวิเคราะห์ผลตัวอย่างระหว่างกระบวนการผลิต เพื่อประกันความถูกต้องตามมาตรฐานที่กำหนด • จัดเตรียมและดูแลรักษาอุปกรณ์ รวมทั้งสิ่งที่เกี่ยวข้องกับงานตรวจวิเคราะห์ในส่วนที่รับผิดชอบให้อยู่ในสภาพเ...

BRAND’S Suntory (Thailand) Co., Ltd.
นิคมแหลมฉบัง ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
26 มิ.ย. 60
48 . Accounting Staff
1.Receiving Money & Cheque 2.Payment money & Cheque 3.Prepare daily cash 4.Prepare document for settle loan 5.Prepare weekly cash 6.Prepare recipt for collection from customer 7.Prepare the docu...

TECHNO - METAL (THAILAND) CO., LTD.
นิคมแหลมฉบัง ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
24 มิ.ย. 60
49 . นักจุลชีวะ
1 ดูแลห้องปฏิบัติการทางจุลชีววิทยาให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงาน 2 จัดเตรียมเอกสารที่ใช้ในขบวนการตรวจสอบและจัดหาปัจจัยที่จำเป็นต่อการตรวจ วิเคราะห์ 3 ตรวจวิเคราะห์ทางจุลชีววิทยาสำหรับวัตถุดิบและย...

บริษัท ลี้บ้วนซัวอินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด
นิคมแหลมฉบัง ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามความสามารถและประสพการณ์
20 มิ.ย. 60
50 . Purchase & Logistic Officer
1. Purchase&Logistic Officer : is responsible for all activities concerning with purchase, including the quality according to customer/company requirements The Purchase Officer shall do the following...

Aeroworks (Asia) Co., Ltd.
นิคมแหลมฉบัง ชลบุรี
1 Position
เงินเดือน ตามตกลง
23 มิ.ย. 60
51 . QC.Supervisor ประจำสาขาแหลมฉบังรับสมัครด่วน !
1. ควบคุมกำกับดูแลการทำงานของพนักงานแผนก QC ให้ทำงานตามมาตรฐานที่กำหนด ในส่วนของ Incoming, Inprocess Assembly,ประกอบล้อรถยนต์ 2. จัดรวบรวมรายงานประจำวัน ตรวจสอบ สรุปข้อมูลเบื้องต้น 3. ติดต่อประสานง...

บริษัท วูเทคไทย จำกัด
นิคมแหลมฉบัง ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
22 มิ.ย. 60
52 . Store Leader
1.ดูแลงานด้านคลังสินค้า 2.ตรวจเช็คสินค้า คีย์ตัดรายการรับ-เบิกสินค้า/วัตถุดิบ 3.จัดเก็บเอกสารที่เกี่ยวกับงานคลังสินค้า 4.รายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

FOAMTEC INTERNATIONAL CO.,LTD.
นิคมแหลมฉบัง ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
21 มิ.ย. 60
53 . วิศวกร
- PCL Program - Automation

บริษัท ไทยซัมมิท พีเค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (Thai Summit PK Corporation Ltd. )/ บริษัท ไทยซัมมิท พีเคเค จำกัด /บริษัท ไทยซัมมิท พีเคเค เอนจิเนียริง จำกัด(แหลมฉบัง) / บริษัท ไทยซัมมิท พีเคเค บางปะกง จำกัด
นิคมแหลมฉบัง ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท / ประสบการณ์
22 มิ.ย. 60

บริษัท เอ็กโซติค ฟู้ด จำกัด ( มหาชน )
นิคมแหลมฉบัง ชลบุรี
จำนวนหลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
21 มิ.ย. 60
55 . HR Officer (แรงงานสัมพันธ์) สัญญาจ้าง 6 เดือน (ก.ค.-ธ.ค.2560)
• ดูแลสวัสดิการพนักงาน เช่น เครื่องแบบพนักงาน ประกันสังคม ประกันสุขภาพ ฯลฯ • จัดเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรม รวมทั้งเสริมสร้างบรรยากาศที่ดีในการปฏิบัติงาน • ประสานงานกับทุกหน่วยงานในการจัดกิจกรรม...

Unithai Shipyard and Engineering Co., Ltd.
นิคมแหลมฉบัง ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 มิ.ย. 60
56 . Operations Officer
• Support planning, terminal and RORO operation team and cooperate with customer companies and related departments • Understand orders processes, import-export processes and ability to drive continuo...

บริษัท เอ็น วาย เค ออโต้ โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด
นิคมแหลมฉบัง ชลบุรี
2 อัตรา
22 มิ.ย. 60
57 . Production Engineer / Engineering Supervisor
1.จัดเตรียมเอกสารสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมการขออนุมัติการลงทุนและเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 2.จัดเตรียมเอกสารและจัดทำรายงานการประชุมของหน่วยงาน 3.จัดทำเอกสารสำหรับประกอบการพิจารณาอนุมัติ PRและBR 4.จัดเ...

บริษัท ซัมมิท โชว่า แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
นิคมแหลมฉบัง ชลบุรี
2 ตำแหน่ง / 1 ตำแหน่ง
24 มิ.ย. 60
58 . GA Staff
General Affair : To handle on :- 1) transportation 2) Control company car request & expense 3) Facility/Utility maintenance&Control 4) Asset control

บริษัท ซัมมิท โชว่า แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
นิคมแหลมฉบัง ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน Negotiable
24 มิ.ย. 60
59 . Engineer ( วิศวกร )
1.จัดทำข้อมูล รายงานต่อผู้บังคับบัญชา 2.จัดทำและรายงานการดำเนินงาน APQP,PPAP,และFMEA 3.ค้นหาปัญหา สาเหตุด้านการผลิต และเสนอแนะแนวทางป้องกันแก้ไข 4.ชี้แนะวิธีปฏิบัติของงานเฉพาะอย่างให้เป็นตามข้อกำห...

บริษัท ซัมมิท แอนเซ่ ออโตพาร์ท จำกัด
นิคมแหลมฉบัง ชลบุรี
2 อัตรา
เงินเดือน 17,000 - 22,000 บาท
26 มิ.ย. 60
60 . Warehouse Foreman ( หัวหน้าแผนก)
-บริหารจัดการงานในแผนกคลังสินค้า และจัดส่ง ทั้งระบบ

บริษัท ซัมมิท แอนเซ่ ออโตพาร์ท จำกัด
นิคมแหลมฉบัง ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน 17,000 - 23,000 บาท
26 มิ.ย. 60
 พบ 65 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ