เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 66 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
41 . Manager
- To manage productivity for achieve quality – quantity and report to top management - Control and solving problem in logistics process and production with other concern - Control inventory stock ...

Pioneer DCT Logistics Co.,Ltd
นิคมแหลมฉบัง ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน Negotiable
12 ม.ค. 60
42 . Maintenance Engineer- ประจำสาขาแหลมฉบังUrgently Required !
- รับผิดชอบดูแลงานซ่อมบำรุงเครื่องจักร ในไลน์การผลิต - รับผิดชอบดูแลงานซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า ในโรงงาน - ปรับปรุง/ซ่อมสร้าง ระบบงานสาธารณูปโภคในโรงงาน - งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท วูเทคไทย จำกัด
นิคมแหลมฉบัง ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
16 ม.ค. 60
43 . Planning Clerk
1.Planning officer : is responsible for all activities concerning with planning, including support production where necessary 1.1 Maintain delivery date in the system and confirm to the customer 1.2...

Aeroworks (Asia) Co., Ltd.
นิคมแหลมฉบัง ชลบุรี
1 Position
เงินเดือน ตามตกลง
16 ม.ค. 60
44 . รองผู้จัดการคลังสินค้า
- วางแผนการผลิตหนังสือ สื่อต่างๆ ร่วมกับ Line Manager แผนกต่างๆ - ควบคุมระบบ Inventory และ วางแผนการจัดการคลังสินค้า - วางแผนและควบคุมการจัดส่งให้ทันเวลาบนต้นทุนที่คุ้มค้าที่สุด - นำเสนอและพัฒนางาน...

บริษัท เอ็กโซติค ฟู้ด จำกัด ( มหาชน )
นิคมแหลมฉบัง ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
12 ม.ค. 60
45 . Technicianรับสมัครด่วน !
ซ่อมpanel PCB แก้ไขงานทั่วไปที่ได้รับมอบหมาย ประกอบ Assembly Standard แต่ละรุ่น ทดสอบวัสดุสิ้นเปลือง ช่วยควบคุมซ่อมชิ้นงาน จัดทำ Inspection Standard ช่วยควบคุมส่งชิ้นงานที่ซ่อมไม่ได้เข้าค...

บริษัท ซีโบ จำกัด
นิคมแหลมฉบัง ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
14 ม.ค. 60

บริษัท ฟูจิทรานส์ (ประเทศไทย) จำกัด
นิคมแหลมฉบัง ชลบุรี
หลายอัตรา
16 ม.ค. 60

Friulair (Thailand) Co.,Ltd.
นิคมแหลมฉบัง ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน Negotiation
13 ม.ค. 60
48 . Production Clerk
1. The Production Clerk is responsible for service information and other tasks as assigned พนักงานธุรการฝ่ายผลิตมีหน้าที่ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในบริษัทฯ และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย ...

Aeroworks (Asia) Co., Ltd.
นิคมแหลมฉบัง ชลบุรี
1 Position
เงินเดือน N/A
16 ม.ค. 60
49 . PE Engineer
- วิเคราะห์สาเหตุและแก้ไขปัญหาการผลิต - ออกแบบ ปรับปรุงเครื่องจักรให้การผลิตมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น - งานอื่นๆ ได้รับมอบหมาย

FGA (THAILAND) CO.,LTD.
นิคมแหลมฉบัง ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
10 ม.ค. 60
50 . ช่างซ่อมบำรุง / ช่างเทคนิค (ปฎิบัติงานพื้นที่ GPSC แหลมฉบัง)
1.ซ่อมบำรุงเครื่องจัก เครื่องมือ อุปกรณ์ ให้สำเร็จลุล่วงตามเป้าหมาย และแผนงาน โดยปฎิบัติตามขั้นตอนการทำงาน ที่กำหนดจากบริษัทผู้ผลิต โดยคำนึงถึงคุณภาพและความปลอดภัยฯเป็นสำคัญ

บริษัท บิซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ จำกัด
นิคมแหลมฉบัง ชลบุรี
5 อัตรา
เงินเดือน 12,500 (หรือขึ้นอยู่กับประสบการณ์)
12 ม.ค. 60

บริษัท ซัมมิท โชว่า แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
นิคมแหลมฉบัง ชลบุรี
3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
12 ม.ค. 60

บริษัท ฟูจิตสึ เจเนอรัล (ประเทศไทย) จำกัด
นิคมแหลมฉบัง ชลบุรี
4 อัตรา
13 ม.ค. 60
53 . QC Engineerรับสมัครด่วน !
1. QA/QC) Support customer and warranty complain. 2. Find root cause and prepare corrective & Preventive action to customer. 3. Support internal and external audit ISO/TS 16949 and ISO 14001

บริษัท ซัมมิท โชว่า แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
นิคมแหลมฉบัง ชลบุรี
3 Position
เงินเดือน Negotiabel
12 ม.ค. 60
54 . HRM / HRD
HR Officer (HRM 1 อัตรา) To handle on :- 1) Perform daily & monthly HR Report, Record & Control Manpower, Turnover Rate ant other report for function HR. 2) Coordinate and monitoring Sub contract....

บริษัท ซัมมิท โชว่า แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
นิคมแหลมฉบัง ชลบุรี
2 อัตรา
เงินเดือน Negotiable
12 ม.ค. 60
55 . ธุรการรับสมัครด่วน !
- รับผิดชอบงานธุรการที่ได้รับมอบหมาย - ติดต่อประสานงานกับบุคคลภายในบริษัท - ดูแลเอกสารและความเรียบร้อย - ติดตามงานและรายงานผลความคืบหน้า - และรับผิดชอบงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เอ็กโซติค ฟู้ด จำกัด ( มหาชน )
นิคมแหลมฉบัง ชลบุรี
3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
11 ม.ค. 60
56 . Accounting Assistant,Senior General ACC,Senior Cost ACC
- In charge of costing, and inventory control. - Coordinate with related functions such as stock controller, purchase, shipment and production. - Control stocks, in transit shipment of overseas. - ...

Aeroworks (Asia) Co., Ltd.
นิคมแหลมฉบัง ชลบุรี
3 Position
เงินเดือน N/A
16 ม.ค. 60
57 . ช่างนั่งร้าน
• ประกอบและรื้อถอนนั่งร้าน ตามคำสั่งหัวหน้างานและตามแผนงานที่ได้รับมอบหมายในระหว่างการซ่อมเรือ การซ่อมกลางน้ำ หรืองานนอกชายฝั่ง • ปฏิบัติงานตามวิธีการ / ขั้นตอน การรื้อ, ประกอบนั่งร้านอย่างเคร่งครัด ...

Unithai Shipyard and Engineering Company Limited
นิคมแหลมฉบัง ชลบุรี
4 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
16 ม.ค. 60
58 . Senior CNC Machine
- Write CNC programs (grinding, turning and milling machine) - Set up work station and work piece fixture - Allocate raw material - Issue purchase request for raw material, production consumabl...

PERFECTA SCHMID LTD.
นิคมแหลมฉบัง ชลบุรี
เงินเดือน Negotiate
16 ม.ค. 60
59 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อต่างประเทศ รับสมัครด่วน !
- ดำเนินงานการจัดซื้อ จัดหาวัตถุดิบ ติดต่อ ประสานงานทางต่างประเทศ - ทำรายงานสรุปผลการสั่งซื้อ และการติดตามงานในแต่ละเดือนให้กับผู้บังคับบัญชาทราบ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ปฏิบัติงานเพื่อให้สอดคล...

บริษัท ซีโบ จำกัด
นิคมแหลมฉบัง ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
14 ม.ค. 60
60 . Electrical Engineerรับสมัครด่วน !
- มีความรู้เรื่องวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ทดสอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ของ LCD TV - แก้ไขงานที่มีปัญหา พร้อมทั้งหาวิธีป้องกันแก้ไข - อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ซีโบ จำกัด
นิคมแหลมฉบัง ชลบุรี
3 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
14 ม.ค. 60
 พบ 66 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ