เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 60 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
41 . Maintenance Technician
1.1ควบคุมและดูแลการทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชาและแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นพร้อมทั้งรายงานให้ ผู้บังคับบัญชาทราบตามลำดับขั้นตอน 1.2รับใบแจ้งซ่อมจากหัวหน้างาน และจ่ายงานให้เหมาะสม 1.3ดูแลเครื่องจักร แ...

Aeroworks (Asia) Co., Ltd.
นิคมแหลมฉบัง ชลบุรี
1 Position
เงินเดือน ตามตกลง
17 ส.ค. 60
42 . Assistant Warehouse Manager (Automotive) - (Chonburi) (35-40K)
Responsibility: - Managing warehouse operation and delivery plan - Leading both operation team and support team - Providing support and guidance to team, internal customer, extermal customer to ach...

บริษัท มายด์เอจ อินโนเวชั่น จำกัด
นิคมแหลมฉบัง ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน 35-40K
18 ส.ค. 60
43 . Production Supervisor (นิคมแหลมฉบัง)Urgently Required !
To monitor, plan, measure and supervise daily production operations to achieve target and quality following Production standard instructions and Quality policy • Control production lines • Perfor...

BRAND’S Suntory (Thailand) Co., Ltd.
นิคมแหลมฉบัง ชลบุรี
1 Position
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
18 ส.ค. 60
44 . Production Operator/พนักงานฝ่ายผลิต
- ปฏิบัติงานฝ่ายผลิตควบคุมเครื่องจักร - ผลิตงานตามแผนผลิตประจำวันให้ได้ตามเป้าหมาย - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ซัมมิท เอ็น วี เอช จำกัด
นิคมแหลมฉบัง ชลบุรี
5 อัตรา
เงินเดือน N/A
17 ส.ค. 60
45 . ช่างเทคนิคเครื่องกลเรือ – งานเครื่องยนต์
หน้าที่ความรับผิดชอบ - จัดเตรียมเครื่องมือ อุปกรณ์ที่จำเป็นในการทำงานให้เหมาะสมกับงาน - ถอดและซ่อมแซมชิ้นส่วนเครื่องยนต์เรือ และเครื่องจักรต่าง ๆ - ทำความสะอาดเครื่องยนต์, เครื่องจักรกลเรือ - ประก...

Unithai Shipyard and Engineering Co., Ltd.
นิคมแหลมฉบัง ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 ส.ค. 60
46 . Process Engineer
Job Summary:- Be responsible for all manufacturing process in Swab, Wiper and Other production line, materials used, manufacturing procedure and deviation document. The major functions are to improv...

Foamtec International Co., Ltd.
นิคมแหลมฉบัง ชลบุรี
2 Positions
เงินเดือน Negitiate
15 ส.ค. 60

บริษัท เอ็กโซติค ฟู้ด จำกัด ( มหาชน )
นิคมแหลมฉบัง ชลบุรี
จำนวนหลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
16 ส.ค. 60
48 . Piping/Electrical/Mechaninal Engineer
Piping Engineer - Supervise and control all piping fabrication and installation and ensure that all works are completed according to the agreed shipyard schedules. - Ensure that all materials and...

Unithai Shipyard and Engineering Co., Ltd.
นิคมแหลมฉบัง ชลบุรี
ตำแหน่งละ 1
เงินเดือน ตามประสบการณ์และโครงสร้างบริษัท
19 ส.ค. 60
49 . ช่างไฟฟ้า (ซ่อมบำรุง)
-PM เครื่องจักร -ติดตั้งและซ่อมบำรุงอุปกรณ์ไฟฟ้า -ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่วข้องเพื่อทำการซ่อมบำรุงรักษา

Meyer Industries Limited
นิคมแหลมฉบัง ชลบุรี
8 อัตรา
เงินเดือน N/A
14 ส.ค. 60
50 . QA Engineer
Working Place : Laemchabang, Chinburi Responsibilities : • To gather warranty information in the field such as customer's claim information, result of investigation of warranty part and sharing rati...

บริษัท ซัมมิท แหลมฉบัง โอโต บอดี้ เวิร์ค จำกัด
นิคมแหลมฉบัง ชลบุรี
2 positions
18 ส.ค. 60
51 . ช่างซ่อมบำรุง
1. จัดเตรียมเครื่องจักรและอุปกรณ์ในการทำงาน , ตรวจสอบความพร้อมของเครื่องจักรและอุปกรณ์ 2. วางแผนซ่อมบำรุงเชิงป้องกัน,วางแผนซ่อมบำรุงเมื่อเสีย 3. บรืการจัดการซื้ออะไหล่และอุปกรณ์ 4. ซ่อมบำรุงแม่...

Thai Mihara Co., Ltd.
นิคมแหลมฉบัง ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
18 ส.ค. 60
52 . QC.Senior Leader ประจำสาขาแหลมฉบังรับสมัครด่วน !
1. ควบคุมกำกับดูแลการทำงานของพนักงานแผนก QC ให้ทำงานตามมาตรฐานที่กำหนด ในส่วนของ Incoming, Inprocess Assembly,ประกอบล้อรถยนต์ 2. จัดรวบรวมรายงานประจำวัน ตรวจสอบ สรุปข้อมูลเบื้องต้น 3. ติดต่อประสานง...

บริษัท วูเทคไทย จำกัด
นิคมแหลมฉบัง ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
17 ส.ค. 60
53 . Purchase & Logistic Officer
1. Purchase&Logistic Officer : is responsible for all activities concerning with purchase, including the quality according to customer/company requirements The Purchase Officer shall do the following...

Aeroworks (Asia) Co., Ltd.
นิคมแหลมฉบัง ชลบุรี
1 Position
เงินเดือน ตามตกลง
17 ส.ค. 60
54 . ช่างไฟฟ้า
• ดูแลรักษาอุปกรณ์และเครื่องมือในการทำงานให้พร้อมที่จะใช้งาน • ติดตั้งและซ่อมแซม ระบบและอุปกรณ์ไฟฟ้า • ติดตั้งฐานอุปกรณ์ไฟฟ้า และรางรองรับสายไฟฟ้า • เบิกวัสดุอุปกรณ์จากคลังสินค้าตามคำสั่งของผู้ควบค...

Unithai Shipyard and Engineering Co., Ltd.
นิคมแหลมฉบัง ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 ส.ค. 60
55 . เจ้าหน้าที่ IMPORT EXPORT
- ติดตามงานด้านนำเข้า และ ส่งออก และการส่งมอบที่ตรงเวลา - จัดเตรียมเอกสารสำหรับเดินพิธีการ เพื่อส่งออกทางเรือ และทางอากาศ - ติดต่อกับศุลกากร เพื่อเดินพิธีการ และ อธิบายรายละเอียดพร้อมวัตถุประสงค์...

บริษัท ซัมมิท แอนเซ่ ออโตพาร์ท จำกัด
นิคมแหลมฉบัง ชลบุรี
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามโครงสร้างและประสบการณ์
15 ส.ค. 60
56 . Store Leader
1.ดูแลงานด้านคลังสินค้า 2.ตรวจเช็คสินค้า คีย์ตัดรายการรับ-เบิกสินค้า/วัตถุดิบ 3.จัดเก็บเอกสารที่เกี่ยวกับงานคลังสินค้า 4.รายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

FOAMTEC INTERNATIONAL Co., Ltd.
นิคมแหลมฉบัง ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
18 ส.ค. 60
57 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
1.รับผิดชอบดำเนินการสั่งซื้อให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนดด้วยราคาที่เหมาะสมและทันต่อการใช้งานเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของบริษัท 2.จัดหาอุปกรณ์ของโรงงาน 3.จัดหาผู้ขายสินค้าและผู้ให้บริการตามที่ได้...

บริษัท เอ็กโซติค ฟู้ด จำกัด ( มหาชน )
นิคมแหลมฉบัง ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
17 ส.ค. 60
58 . เจ้าหน้าที่เคมี
- ตรวจสอบ, ควบคุมคุณภาพเคมีระหว่างการผลิต - ตรวจสอบ, ควบคุมการเบิก - รับ จัดเก็บสารเคมี - คำนวณการสั่งซื้อสารเคมีสำหรับการผลิตประจำเดือน - ตรวจสอบด้านคุณภาพผลิตภัณฑ์ในการผลิต (พนักงานสัญญาจ้าง)

บริษัท ซัมมิท โชว่า แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
นิคมแหลมฉบัง ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
17 ส.ค. 60
59 . ธุรการ
จัดทำเอกสารตามคำสั่ง จัดเอกสารให้เป็นระเบียบง่ายต่อการค้นหาและงานอื่นๆที่ได้รับหมอบหมาย

บริษัท เอ็กโซติค ฟู้ด จำกัด ( มหาชน )
นิคมแหลมฉบัง ชลบุรี
1อัตรา
17 ส.ค. 60
60 . Production Supervisor
1.ควบคุมและดูแลกระบวนการผลิตให้เป็นไปตามเป้าหมาย 2.ควบคุมและดูแลการปฏิบัติงานของทีมงาน 3.ดูแลและประสานงานด้านกิจกรรมการพัฒนากระบวนการผลิต 4.งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

SMC FOOD (THAILAND) Co., Ltd.
นิคมแหลมฉบัง ชลบุรี
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
18 ส.ค. 60
 พบ 60 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ