เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 71 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
41 . Quality Control_CHEMIST
1.1 Support and lead the QC worker for incoming, in process and final inspection 1.2 Ensure QC worker’s discipline with regards to inline QC inspection, problem escalation, housekeeping of QC ...

Aeroworks (Asia) Co., Ltd.
นิคมแหลมฉบัง ชลบุรี
1 Position
เงินเดือน N/A
22 ก.พ. 60
42 . QA Supervisor (นิคมแหลมฉบัง)
Job Purpose : To ensure that only qualified & specified raw materials and packaging materials are accepted for the production •Assure that Raw Material for production are always in good quality ...

Cerebos (Thailand) Co., Ltd.
นิคมแหลมฉบัง ชลบุรี
2 อัตรา
เงินเดือน Negotiable
20 ก.พ. 60
43 . Production Supervisor (นิคมแหลมฉบัง)Urgently Required !
To monitor, plan, measure and supervise daily production operations to achieve target and quality following Production standard instructions and Quality policy • Control production lines • Perfor...

Cerebos (Thailand) Co., Ltd.
นิคมแหลมฉบัง ชลบุรี
2 Position
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 ก.พ. 60
44 . Accounting Clerk
Support Accounting Department

Aeroworks (Asia) Co., Ltd.
นิคมแหลมฉบัง ชลบุรี
1 Position
เงินเดือน N/A
22 ก.พ. 60
45 . รองผู้จัดการคลังสินค้า
- วางแผนการผลิตหนังสือ สื่อต่างๆ ร่วมกับ Line Manager แผนกต่างๆ - ควบคุมระบบ Inventory และ วางแผนการจัดการคลังสินค้า - วางแผนและควบคุมการจัดส่งให้ทันเวลาบนต้นทุนที่คุ้มค้าที่สุด - นำเสนอและพัฒนางาน...

บริษัท เอ็กโซติค ฟู้ด จำกัด ( มหาชน )
นิคมแหลมฉบัง ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 ก.พ. 60
46 . Technical Assistant / Data Entry (Laemchabang - Chonburi)
To distribute and control document. To administrate document filing system. To prepare database. To prepare work package document as required. To support the department quality improvement and gen...

CUEL Co,. Ltd.
นิคมแหลมฉบัง ชลบุรี
23 ก.พ. 60
47 . เจ้าหน้าที่ Marketing
1. ดูแลและติดต่อลูกค้าเกี่ยวกับงานด้าน New Model 2. จัดทำใบเสนอราคา New Model, Design Change 3. Activity VA/VE cost down จากที่ลูกค้าร้องขอ (Mass production part) 4. จัดทำรายงาน Cost down ประจำเดือ...

บริษัท ซัมมิท โชว่า แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
นิคมแหลมฉบัง ชลบุรี
1 อัตรา
22 ก.พ. 60
48 . เจ้าหน้าที่การตลาด
- เสนอราคา จัดทำสัญญา และติดตามการซื้อขาย - บริการหลังการขายโดยสื่อสารกับลูกค้าผ่านทาง e-mail และทางโทรศัพท์

บริษัท ไทยล็อค ฟาสท์เทนเนอร์ส จำกัด
นิคมแหลมฉบัง ชลบุรี
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท / ตามตกลง
22 ก.พ. 60
49 . QA Engineer
Working Place : Laemchabang, Chonburi and Eastern Seaboard, Rayong Responsibilities : • To gather warranty information in the field such as customer's claim information, result of ...

บริษัท ซัมมิท แหลมฉบัง โอโต บอดี้ เวิร์ค จำกัด
นิคมแหลมฉบัง ชลบุรี
1 position
23 ก.พ. 60
50 . Technician (นิคมแหลมฉบัง)
ควบคุม ดูแล และรักษาความสะอาดเครื่องจักรที่รับผิดชอบให้มีการใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพรวมทั้งตรวจสอบให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ •ควบคุม ดูแล ทำ Preventive Maintenance และ Planned Mainte...

Cerebos (Thailand) Co., Ltd.
นิคมแหลมฉบัง ชลบุรี
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
20 ก.พ. 60
51 . Production Clerk
1. The Production Clerk is responsible for service information and other tasks as assigned พนักงานธุรการฝ่ายผลิตมีหน้าที่ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในบริษัทฯ และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย ...

Aeroworks (Asia) Co., Ltd.
นิคมแหลมฉบัง ชลบุรี
1 Position
เงินเดือน N/A
22 ก.พ. 60
52 . PE Engineer
- สามารถใช้โปรแกรม PLC ได้ - วิเคราะห์สาเหตุและแก้ไขปัญหาการผลิต - ออกแบบ ปรับปรุงเครื่องจักรให้การผลิตมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น - งานอื่นๆ ได้รับมอบหมาย

FGA (THAILAND) CO.,LTD.
นิคมแหลมฉบัง ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
22 ก.พ. 60
53 . Maintenance Engineer- ประจำสาขาแหลมฉบังUrgently Required !
- รับผิดชอบดูแลงานซ่อมบำรุงเครื่องจักร ในไลน์การผลิต - รับผิดชอบดูแลงานซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า ในโรงงาน - ปรับปรุง/ซ่อมสร้าง ระบบงานสาธารณูปโภคในโรงงาน - งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท วูเทคไทย จำกัด
นิคมแหลมฉบัง ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
22 ก.พ. 60
54 . Accounting Staff
1.จัดทำบัญชีทั่วไป 2.ทำรายละเอียดประกอบงบการเงิน 3.จัดทำบัญชีตั้งหนี้

TECHNO - METAL (THAILAND) CO., LTD.
นิคมแหลมฉบัง ชลบุรี
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
22 ก.พ. 60
55 . QC Engineerรับสมัครด่วน !
1. QA/QC) Support customer and warranty complain. 2. Find root cause and prepare corrective & Preventive action to customer. 3. Support internal and external audit ISO/TS 16949 and ISO 14001

บริษัท ซัมมิท โชว่า แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
นิคมแหลมฉบัง ชลบุรี
3 Position
เงินเดือน Negotiabel
22 ก.พ. 60
56 . WAREHOUSE ADMINISTRATOR (ประจำ SITE แหลมฉบัง)รับสมัครด่วน !
- จัดทำบันทึกข้อมูลการรับสินค้าเข้า การจัดเก็บ และการจ่ายสินค้าออก - จัดทำ รวบรวมรายงานสต็อคสินค้า พร้อมตรวจสอบความถูกต้องรายงานจากผู้รับจ้างบริหารคลังสินค้า - จัดทำเอกสารรายงานสต็อกสินค้าประจำวัน ...

บริษัท จัดหางาน พี อาร์รีครูทเม้นแอนด์ บิซิเนส เมนเนจเม้นท์ จำกัด
นิคมแหลมฉบัง ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน 15,000-20,000
22 ก.พ. 60
57 . Production Engineer
- วางแผนการผลิตให้เหมาะสม - ควบคุมการผลิตให้เป็นไปตามแผน - ควบคุมต้นทุนให้เป็นไปตามแผน - ควบคุมงานการติดตั้งเครื่องจักร - วางแผนซ่อมบำรุงเชิงป้องกัน - คิดค้นวิธีการ/เครื่องมือเพื่อช่วยในการ...

บริษัท ซัมมิท เอ็น วี เอช จำกัด
นิคมแหลมฉบัง ชลบุรี
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
23 ก.พ. 60
58 . ธุรการ / ธุรการขายภายในประเทศ / Shipping รับสมัครด่วน !
- รับผิดชอบงานธุรการที่ได้รับมอบหมาย - ติดต่อประสานงานกับบุคคลภายในบริษัท - ดูแลเอกสารและความเรียบร้อย - ติดตามงานและรายงานผลความคืบหน้า - และรับผิดชอบงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เอ็กโซติค ฟู้ด จำกัด ( มหาชน )
นิคมแหลมฉบัง ชลบุรี
4 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 ก.พ. 60
59 . Japanese Interpreter
ล่ามแปลในโรงงาน แปลเอกสาร 2 ตำแหน่ง (ชาย/หญิง) ** ผ่านการสอบวัดระดับภาษาญีปุ่น ระดับ 2 ขึ้นไป กรุณาระบุระดับที่ได้ลงใน Resume

TCFG Compressor (Thailand) Co., Ltd.
นิคมแหลมฉบัง ชลบุรี
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
22 ก.พ. 60
60 . พนักงานขับรถหัวลากรับสมัครด่วน !
1.รับใบงานจากส่วนงานเพื่อรับตู้คอนเทนเนอร์ไปส่งลูกค้าตามที่กำหนด 2.ขับรถหัวลากไปส่งตู้คอนเทนเนอร์ 3.ดูแลรักษารถหัวลากให้มีสภาพพร้อมใช้งาน

K.R.C. TRANSPORT & SERVICE Co., Ltd.
นิคมแหลมฉบัง ชลบุรี
14 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบรษัท
23 ก.พ. 60
 พบ 71 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ