เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 82 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
41 . Technical Engineer
REPORT TO: Business Development Manager Key Responsibility:- • To manage achievement of sales target. • To responsible for all technical communication between Hadley group and customer • To pr...

Hadley (Thailand) Limited
นิคมแหลมฉบัง ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน 20,000 - 40,000 plus license 20,000
27 มี.ค. 60
42 . R&D Engineer
The Engineer shall do the following to accomplish the above : 2.1 Design new products, with inputs form the General Manager/Senior Engineer/Engineering Manager and HQ 2.2 Review all product criteria...

Aeroworks (Asia) Co., Ltd.
นิคมแหลมฉบัง ชลบุรี
3 Positons
เงินเดือน N/A
27 มี.ค. 60
43 . Warehouse Supervisor (Laemchabang Industry)
-Managed day to day operation activities to satisfy customer at over expectation level and hight efficiency level and comply with the policy and procedure. -To be a key player of operation developmen...

Schenker (Thai) Co., Ltd.
นิคมแหลมฉบัง ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน Negotiable
29 มี.ค. 60
44 . Customer Service
• Handle Overseas Customer Requests. • Communicate and follow up with customer regarding their demand and delivery schedule. • Response to customer for all inquiries • Co-ordinate ...

Vega Logistics (Thailand) Co., Ltd.
นิคมแหลมฉบัง ชลบุรี
1 position
28 มี.ค. 60
45 . Warehouse Supervisor ( Working at Leamchebang Branch)
1. Supervise and plan the subordinate's working , goal-setting,follow up the company's policy and monitor subordinates operation, problem solving (P-D-C-A) ,coaching,training and appraising to subordi...

บริษัท สยามนิสทรานส์ จำกัด / Siam Nistrans Co., Ltd.
นิคมแหลมฉบัง ชลบุรี
1 Position
เงินเดือน ตามตกลง
29 มี.ค. 60
46 . Planning Officer
- Maintain sale orders list. - Create BOM and production process for new item. - Issue/Close work order for production. - Planning for delivery of sale order and production plan. - Communicate wit...

Aeroworks (Asia) Co., Ltd.
นิคมแหลมฉบัง ชลบุรี
1 Position
เงินเดือน N/A
27 มี.ค. 60
47 . Production Engineer
A production engineer works as part of a team to design review,production control plan and develop all systems affecting the manufacturing cycle of a product. The aim is to develop and maintain effici...

บริษัท เอ็มเอสเอ็ม (ประเทศไทย) จำกัด
นิคมแหลมฉบัง ชลบุรี
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
23 มี.ค. 60
48 . Technical Assistant / Data Entry (Laemchabang - Chonburi)
To distribute and control document. To administrate document filing system. To prepare database. To prepare work package document as required. To support the department quality improvement and gen...

CUEL Co,. Ltd.
นิคมแหลมฉบัง ชลบุรี
27 มี.ค. 60
49 . R&D

บริษัท เอ็กโซติค ฟู้ด จำกัด ( มหาชน )
นิคมแหลมฉบัง ชลบุรี
6 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
29 มี.ค. 60
50 . Sale Representative
REPORT TO: Business Development Manager Key Responsibility:- • To manage achievement of sales target. • Develop and maintain relationship with existing customer. • Develop new potential cusotme...

Hadley (Thailand) Limited
นิคมแหลมฉบัง ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน 20,000 - 25,000 Plus Incentive
27 มี.ค. 60
51 . เจ้าหน้าที่การตลาด
- เสนอราคา จัดทำสัญญา และติดตามการซื้อขาย - บริการหลังการขายโดยสื่อสารกับลูกค้าผ่านทาง e-mail และทางโทรศัพท์

บริษัท ไทยล็อค ฟาสท์เทนเนอร์ส จำกัด
นิคมแหลมฉบัง ชลบุรี
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท / ตามตกลง
24 มี.ค. 60
52 . เจ้าหน้าที่ Marketing
1. ดูแลและติดต่อลูกค้าเกี่ยวกับงานด้าน New Model 2. จัดทำใบเสนอราคา New Model, Design Change 3. Activity VA/VE cost down จากที่ลูกค้าร้องขอ (Mass production part) 4. จัดทำรายงาน Cost down ประจำเดือ...

บริษัท ซัมมิท โชว่า แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
นิคมแหลมฉบัง ชลบุรี
1 อัตรา
28 มี.ค. 60
53 . ช่างกลโรงงาน/ช่างไฟฟ้า
1. สามารถแก้ไขระบบไฟฟ้าในโรงงาน 2. รู้ระบบ PM ภายในโรงงาน 3. พัฒนาและแก้ไขระบบไฟฟ้าภายในโรงงานอย่างมีประสิทธิภาพ 4. ดูแล ซ่อมบำรุงเครื่องจักรได้ตามแผนงานที่วางไว้ได้

FOAMTEC INTERNATIONAL CO.,LTD.
นิคมแหลมฉบัง ชลบุรี
2 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
29 มี.ค. 60
54 . รองผู้จัดการคลังสินค้า
- วางแผนการผลิตหนังสือ สื่อต่างๆ ร่วมกับ Line Manager แผนกต่างๆ - ควบคุมระบบ Inventory และ วางแผนการจัดการคลังสินค้า - วางแผนและควบคุมการจัดส่งให้ทันเวลาบนต้นทุนที่คุ้มค้าที่สุด - นำเสนอและพัฒนางาน...

บริษัท เอ็กโซติค ฟู้ด จำกัด ( มหาชน )
นิคมแหลมฉบัง ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
28 มี.ค. 60
55 . ช่างซ่อมบำรุง
- บำรุงรักษาอุปกรณ์เครื่องมือสำหรับใช้ในงานซ่อมบำรุงให้อยู่ในสภาพดี - รับเรื่องปัญหาอุปกรณ์ เครื่องจักรชำรุด และดำเนินการแก้ไขระบบไฟฟ้า รวมทั้งซ่อมบำรุงรักษาอุปกรณ์ภายในโรงงาน - วางแผนการทำงาน และตร...

FORMICA CRYSTAL SYSTEMS CO.,LTD
นิคมแหลมฉบัง ชลบุรี
3 อัตรา
เงินเดือน N/A
25 มี.ค. 60
56 . Maintenance Technician
1.1ควบคุมและดูแลการทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชาและแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นพร้อมทั้งรายงานให้ ผู้บังคับบัญชาทราบตามลำดับขั้นตอน 1.2รับใบแจ้งซ่อมจากหัวหน้างาน และจ่ายงานให้เหมาะสม 1.3ดูแลเครื่องจักร แ...

Aeroworks (Asia) Co., Ltd.
นิคมแหลมฉบัง ชลบุรี
1 Position
เงินเดือน ตามตกลง
27 มี.ค. 60

บริษัท ฟูจิทรานส์ (ประเทศไทย) จำกัด
นิคมแหลมฉบัง ชลบุรี
หลายอัตรา
29 มี.ค. 60
58 . Technician
control machine

FOAMTEC INTERNATIONAL CO.,LTD.
นิคมแหลมฉบัง ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน company structure
29 มี.ค. 60
59 . ช่าง DIE
- วางแผนการทำงาน วิเคราะห์ ปรับปรุงชิ้นงาน กับ เครื่องมือจับชิ้นงาน (JIG) - ดูแลรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ในการทำงาน

บริษัท ไทยซัมมิท พีเค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (Thai Summit PK Corporation Ltd. )/ บริษัท ไทยซัมมิท พีเคเค จำกัด /บริษัท ไทยซัมมิท พีเคเค เอนจิเนียริง จำกัด(แหลมฉบัง) / บริษัท ไทยซัมมิท พีเคเค บางปะกง จำกัด
นิคมแหลมฉบัง ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
30 มี.ค. 60
60 . Purchase & Logistic Officer
1. Purchase&Logistic Officer : is responsible for all activities concerning with purchase, including the quality according to customer/company requirements The Purchase Officer shall do the following...

Aeroworks (Asia) Co., Ltd.
นิคมแหลมฉบัง ชลบุรี
2 Position
เงินเดือน ตามตกลง
27 มี.ค. 60
 พบ 82 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ