เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 72 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
41 . ผู้จัดการแผนกต้นทุนและราคา
1.กำหนดราคาของต้นทุนและราคาขาย 2.ควบคุมต้นทุนและราคาอย่างมีประสิทธิภาพ 3.วิเคราะห์ต้นทุนและราคาเพื่อให้ได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ พร้อมจัดทำรายงาน 4.วิเคราะห์รายได้และค่าใช้จ่ายให้เป็นไปตามเป้าหมายที...

K.R.C. TRANSPORT & SERVICE Co., Ltd.
นิคมแหลมฉบัง ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 พ.ค. 60
42 . ช่างซ่อมบำรุง
บริษัทฯประกอบธุรกิจท่าเรือน้ำลึกและท่าเรือแม่น้ำ รับ-ส่งสินค้าประเภทสินค้าเทกอง เช่น น้ำตาล และสินค้าทั่วไป โดยมีสายพานลำเรียงเป็นเครื่องจักรสำคัญในการดำเนินงาน จึงเปิดรับผู้ที่สนใจต้องการเรียนรู้งานค...

United Standard Terminal Public Company Limited
นิคมแหลมฉบัง ชลบุรี
10 อัตรา
เงินเดือน 10,000 บาท ++OT
23 พ.ค. 60
43 . Financial and Accounting OfficerUrgently Required !
Job Scope: - Prepare Cash Flow by daily, monthly and yearly. - Recording accounting documents; receipt, payment, etc. into accounting system. - Prepare Bank Reconcile. - Calculation and adjustment...

บริษัท สยาม พุงซาน เมทัล จำกัด
นิคมแหลมฉบัง ชลบุรี
1 position
18 พ.ค. 60
44 . Maintenance Technician
1.1ควบคุมและดูแลการทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชาและแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นพร้อมทั้งรายงานให้ ผู้บังคับบัญชาทราบตามลำดับขั้นตอน 1.2รับใบแจ้งซ่อมจากหัวหน้างาน และจ่ายงานให้เหมาะสม 1.3ดูแลเครื่องจักร แ...

Aeroworks (Asia) Co., Ltd.
นิคมแหลมฉบัง ชลบุรี
1 Position
เงินเดือน ตามตกลง
24 พ.ค. 60
45 . QA Supervisor (นิคมแหลมฉบัง)
Job Purpose : To ensure that only qualified & specified raw materials and packaging materials are accepted for the production •Assure that Raw Material for production are always in good quality ...

Brands Suntory (Thailand) Co., Ltd.
นิคมแหลมฉบัง ชลบุรี
2 อัตรา
เงินเดือน Negotiable
23 พ.ค. 60
46 . Purchasing Officer
Company Description: We are an international protective packaging solutions provider, and we pride ourselves in providing value-added solutions at every stage of our customers' needs and product li...

Fagerdala ( Thailand ) Ltd.
นิคมแหลมฉบัง ชลบุรี
17 พ.ค. 60
47 . Production Supervisor (นิคมแหลมฉบัง)Urgently Required !
To monitor, plan, measure and supervise daily production operations to achieve target and quality following Production standard instructions and Quality policy • Control production lines • Perfor...

Brands Suntory (Thailand) Co., Ltd.
นิคมแหลมฉบัง ชลบุรี
2 Position
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
23 พ.ค. 60
48 . ช่างกลโรงงาน/ช่างไฟฟ้า
1. สามารถแก้ไขระบบไฟฟ้าในโรงงาน 2. รู้ระบบ PM ภายในโรงงาน 3. พัฒนาและแก้ไขระบบไฟฟ้าภายในโรงงานอย่างมีประสิทธิภาพ 4. ดูแล ซ่อมบำรุงเครื่องจักรได้ตามแผนงานที่วางไว้ได้

FOAMTEC INTERNATIONAL CO.,LTD.
นิคมแหลมฉบัง ชลบุรี
2 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
24 พ.ค. 60
49 . ช่างซ่อมบำรุง
1. จัดเตรียมเครื่องจักรและอุปกรณ์ในการทำงาน , ตรวจสอบความพร้อมของเครื่องจักรและอุปกรณ์ 2. วางแผนซ่อมบำรุงเชิงป้องกัน,วางแผนซ่อมบำรุงเมื่อเสีย 3. บรืการจัดการซื้ออะไหล่และอุปกรณ์ 4. ซ่อมบำรุงแม่...

Thai Mihara Co., Ltd.
นิคมแหลมฉบัง ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
19 พ.ค. 60
50 . Customer service (Laemchabang Industry)
1.To provide customer service and administration to operations and assist team with day-to-day operational activities within the warehouse. 2.The critical functions are data and document process in w...

Schenker (Thai) Co., Ltd.
นิคมแหลมฉบัง ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน Negotiate
18 พ.ค. 60
51 . เจ้าหน้าที่ Marketing
1. ดูแลและติดต่อลูกค้าเกี่ยวกับงานด้าน New Model 2. จัดทำใบเสนอราคา New Model, Design Change 3. Activity VA/VE cost down จากที่ลูกค้าร้องขอ (Mass production part) 4. จัดทำรายงาน Cost down ประจำเดือ...

บริษัท ซัมมิท โชว่า แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
นิคมแหลมฉบัง ชลบุรี
1 อัตรา
24 พ.ค. 60
52 . Purchase & Logistic Officer
1. Purchase&Logistic Officer : is responsible for all activities concerning with purchase, including the quality according to customer/company requirements The Purchase Officer shall do the following...

Aeroworks (Asia) Co., Ltd.
นิคมแหลมฉบัง ชลบุรี
2 Position
เงินเดือน ตามตกลง
24 พ.ค. 60
53 . Production Officer
1. The Production Clerk is responsible for service information and other tasks as assigned พนักงานธุรการฝ่ายผลิตมีหน้าที่ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในบริษัทฯ และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย ...

Aeroworks (Asia) Co., Ltd.
นิคมแหลมฉบัง ชลบุรี
1 Position
เงินเดือน N/A
24 พ.ค. 60

Friulair (Thailand) Co.,Ltd.
นิคมแหลมฉบัง ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน Negotiation
17 พ.ค. 60
55 . หัวหน้างานคลังสินค้า
1.วางแผนและตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานคลังสินค้า 2.จัดทำรายงาน บันทึก KPI Control and Daily Report ประจำวัน 3.ควบคุมดูแลพนักงานในสังกัดให้ปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติงาน และความปลอดภัย ที่ได้กำหนดแล...

K.R.C. TRANSPORT & SERVICE Co., Ltd.
นิคมแหลมฉบัง ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
18 พ.ค. 60
56 . Spare Part Control admisnistrative
1.จัดการงานเอกสาร 2.ดูแลงาน/check stock spare part 3.งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

FOAMTEC INTERNATIONAL CO.,LTD.
นิคมแหลมฉบัง ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
24 พ.ค. 60
57 . HR.Officer (Reception) สัญญาจ้าง 3 เดือน
• ดูแลและจัดการงานในส่วนหน้าสำนักงานในเรื่องการรับโทรศัพท์, ต้อนรับผู้ที่มาติดต่อ, การดูแลห้องประชุม และการรับ-ส่งเอกสารให้มีความถูกต้อง และทันเวลา • ประกาศ ประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆ รวมถึงดูแลรับผิด...

Brands Suntory (Thailand) Co., Ltd.
นิคมแหลมฉบัง ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
23 พ.ค. 60
58 . Engineer ( วิศวกร )
1.จัดทำข้อมูล รายงานต่อผู้บังคับบัญชา 2.จัดทำและรายงานการดำเนินงาน APQP,PPAP,และFMEA 3.ค้นหาปัญหา สาเหตุด้านการผลิต และเสนอแนะแนวทางป้องกันแก้ไข 4.ชี้แนะวิธีปฏิบัติของงานเฉพาะอย่างให้เป็นตามข้อกำห...

บริษัท ซัมมิท แอนเซ่ ออโตพาร์ท จำกัด
นิคมแหลมฉบัง ชลบุรี
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างและประสบการณ์
22 พ.ค. 60
59 . QC.Leader ประจำสาขาแหลมฉบังรับสมัครด่วน !
1. ควบคุมกำกับดูแลการทำงานของพนักงานแผนก QC ให้ทำงานตามมาตรฐานที่กำหนด ในส่วนของ Incoming, Inprocess Assembly,ประกอบล้อรถยนต์ 2. จัดรวบรวมรายงานประจำวัน ตรวจสอบ สรุปข้อมูลเบื้องต้น 3. ติดต่อประสานง...

บริษัท วูเทคไทย จำกัด
นิคมแหลมฉบัง ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
24 พ.ค. 60
60 . Maintenance Engineer- ประจำสาขาแหลมฉบังUrgently Required !
- รับผิดชอบดูแลงานซ่อมบำรุงเครื่องจักร ในไลน์การผลิต - รับผิดชอบดูแลงานซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า ในโรงงาน - ปรับปรุง/ซ่อมสร้าง ระบบงานสาธารณูปโภคในโรงงาน - งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท วูเทคไทย จำกัด
นิคมแหลมฉบัง ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
24 พ.ค. 60
 พบ 72 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ