เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 50 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
41 . ช่างเขียนแบบ (ปฎิบัติงานพื้นที่คลังก๊าซ ปตท.เขาบ่อยา แหลมฉบัง จ.ชลบุรี)
- เขียนแบบ งานปรับปรุง ต่อเติม ซ่อมแซมอาคาร ดูแลงานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารผู้รับเหมาให้งานถูกต้องแล้วเสร็จตามกำหนด ดูแลความปลอดภัยในการทำงานของผู้รับเหมา จัดตกแต่งสถานที่ในกิจกรรมของคลัง

บริษัท บิซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ จำกัด
นิคมแหลมฉบัง ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน 18,000 (หรือขึ้นอยู่กับประสบการณ์)
9 ธ.ค. 59
42 . Production Staff
1.จัดทำ Weekly & Monthly Report 2.จัดทำ Factory Monthly Report , KPI and Cost reductioon 3.จัดทำ Cost control result 4.ติดต่อประสานงาน และ Support ต่างๆของแผนก Production 5.อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

TECHNO - METAL (THAILAND) CO., LTD.
นิคมแหลมฉบัง ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
10 ธ.ค. 59
43 . Supervisor คลังสินค้ารับสมัครด่วน !
1.บริหารงานการจัดส่งและงานคลังสินค้า 2.ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก 3.วิเคราะห์และนำเสนอรายงานต่อผู้บริหาร 4.ใช้ระบบ ERP ในการทำงาน 4.อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

บริษัท ซีโบ จำกัด
นิคมแหลมฉบัง ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
3 ธ.ค. 59
44 . Purchase&Logistic Officer,Clerk
1. Purchase&Logistic Officer : is responsible for all activities concerning with purchase, including the quality according to customer/company requirements The Purchase Officer shall do the following...

Aeroworks (Asia) Co., Ltd.
นิคมแหลมฉบัง ชลบุรี
2 Position
เงินเดือน ตามตกลง
8 ธ.ค. 59
45 . Operations Officer
• Support planning, terminal and RORO operation team and cooperate with customer companies and related departments • Understand orders processes, import-export processes and ability to drive continuo...

บริษัท เอ็น วาย เค ออโต้ โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด
นิคมแหลมฉบัง ชลบุรี
2 อัตรา
10 ธ.ค. 59
46 . Customer Sevices Officer
รับผิดชอบเกี่ยวกับงานเอกสารการส่งออก

Tietex Asia Co., Ltd.
นิคมแหลมฉบัง ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามที่ตกลง
7 ธ.ค. 59

บริษัท ไทยซัมมิท ฮาร์เนส จำกัด (มหาชน)
นิคมแหลมฉบัง ชลบุรี
1 อัตรา
5 ธ.ค. 59

บริษัท ซัมมิท โชว่า แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
นิคมแหลมฉบัง ชลบุรี
3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
6 ธ.ค. 59
49 . ธุรการรับสมัครด่วน !
- รับผิดชอบงานธุรการที่ได้รับมอบหมาย - ติดต่อประสานงานกับบุคคลภายในบริษัท - ดูแลเอกสารและความเรียบร้อย - ติดตามงานและรายงานผลความคืบหน้า - และรับผิดชอบงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เอ็กโซติค ฟู้ด จำกัด ( มหาชน )
นิคมแหลมฉบัง ชลบุรี
3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
7 ธ.ค. 59
50 . หัวหน้าส่วนหน่วยงานปั้ม
1.วางแผนอัตราการใช้กำลังคนกับเครื่องงจักร 2.ควบคุมการผลิตให้ได้ทั้งปริมาณและคุณภาพ 3.แก้ไขปัญหาการผลิต 4.วิเคราะห์สาเหตุของปัญหาการผลิต

บริษัท ซัมมิท แอนเซ่ ออโตพาร์ท จำกัด
นิคมแหลมฉบัง ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างและประสบการณ์
7 ธ.ค. 59
 พบ 50 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ