เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 88 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
41 . Section Manager.
1. มีหน้าที่ในการดูแลการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย KPI ที่กำหนดไว้ และตอบสนองความต้องการของลูกค้า Ensure all operation tasks have to be done with achievement of KPI requirement and optimize customer ...

บริษัท ดีเอชแอล ซับพลายเชน (ประเทศไทย) จำกัด
นิคมแหลมฉบัง ชลบุรี
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท หรือตามตกลง
20 ต.ค. 57
42 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ
1. วิเคราะห์งานเพื่อชี้บ่งอันตราย รวมทั้งกำหนดมาตรการป้องกัน หรือขั้นตอนการทำงานอย่างปลอดภัย 2. ประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในการทำงาน 3. ตรวจประเมินการปฏิบัติงานของบริษัทให้เป็นไปตามแผนงาน หรื...

บริษัท ดีเอชแอล ซับพลายเชน (ประเทศไทย) จำกัด
นิคมแหลมฉบัง ชลบุรี
2 อัตรา
20 ต.ค. 57
43 . ผู้จัดการฝ่ายบัญชี - การเงิน (โรงงาน) ด่วนมาก !!
หน้าที่ความรับผิดชอบตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน (โรงงาน) - มีประสบการณ์ด้านบริหารบัญชี – การเงิน - มีความรู้และความเข้าใจในระบบบัญชี – การเงินเป็นอย่างดี - สามารถจัดทางบการเงินรวมได้ - สา...

บริษัท ซีโบ จำกัด
นิคมแหลมฉบัง ชลบุรี
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
16 ต.ค. 57
44 . Purchasing Supervisor
1. วางแผนสรรหา และคัดเลือกผู้ขายรายใหม่ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ร้องขอ 2. ผู้ผลิตอื่นๆ ให้บริการประเภทต่างๆของผลิตภัณฑ์ใหม่และบริการเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ 3. เจรจาต่อรองราคา และคุณสมบ...

บริษัท ซัมมิท แอนเซ่ ออโตพาร์ท จำกัด
นิคมแหลมฉบัง ชลบุรี
1 ตำแหน่ง
16 ต.ค. 57
45 . R&D Engineer
- รับนโยบาย วางแผน และติดตามผลงานตามแผนงานของฝ่าย - แก้ไข ปรับปรุง และพัฒนางาน - ให้ความร่วมมือทำงานโครงการต่างๆ ของฝ่าย

บริษัท ไทยซัมมิท ฮาร์เนส จำกัด (มหาชน)
นิคมแหลมฉบัง ชลบุรี
2 อัตรา
16 ต.ค. 57
46 . ERP PROGRAMMER ENGINEER
- เพื่อรองรับการติดตั้งระบบ ERP ของบริษัท และสนับสนุนการใช้งานของผู้ใช้ระบบ - Support SAP

บริษัท ซัมมิท แหลมฉบัง โอโต บอดี้ เวิร์ค จำกัด (สาขาระยอง)
นิคมแหลมฉบัง ชลบุรี
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
14 ต.ค. 57
47 . ช่างกลโรงงาน/ช่างไฟฟ้า
1. สามารถแก้ไขระบบไฟฟ้าในโรงงาน 2. รู้ระบบ PM ภายในโรงงาน 3. พัฒนาและแก้ไขระบบไฟฟ้าภายในโรงงานอย่างมีประสิทธิภาพ 4. ดูแล ซ่อมบำรุงเครื่องจักรได้ตามแผนงานที่วางไว้ได้

FOAMTEC INTERNATIONAL CO.,LTD.
นิคมแหลมฉบัง ชลบุรี
2 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
20 ต.ค. 57

Unithai Shipyard and Engineering Company Limited
นิคมแหลมฉบัง ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
16 ต.ค. 57
49 . ช่างซ่อมบำรุง
ซ่อมเครื่องจักรในโรงงาน, Breakdown,PM,

Tietex Asia Co., Ltd.
นิคมแหลมฉบัง ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามที่ตกลง
17 ต.ค. 57
50 . QA Engineer
To ensure that only qualified & specified raw materials and packaging materials are accepted for the production,Monitor and improve Production process to ensure that all production processes are in li...

FOAMTEC INTERNATIONAL CO.,LTD.
นิคมแหลมฉบัง ชลบุรี
2 Positions
เงินเดือน Negotiable
20 ต.ค. 57
51 . Production Engineer Staff
1.ปรับปรุงพัฒนากระบวนการผลิตเพื่อลดเวลา ต้นทุน ของเสียในสินค้า และ เพิ่มความปลอดภัยในกระบวนการผลิต 2.แก้ไขซ่อมแซมเครื่องจักรให้สามารถผลิตงานได้อย่างต่อเนื่อง 3.สั่งซื้อชิ้นส่วนสำรองของเครื่องจักร(PL...

บริษัท ซัมมิท แอนเซ่ ออโตพาร์ท จำกัด
นิคมแหลมฉบัง ชลบุรี
1 ตำแหน่ง
18 ต.ค. 57
52 . QC Leader
-Manage the activities of inspection for QC team -Control quality standards from inprocess to the final product -Monitor quality control of products -Provide quality improvement in inspection syste...

DanThai Machinery Co., Ltd.
นิคมแหลมฉบัง ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน 35,000-45,000
17 ต.ค. 57
53 . Technician ด่วนมาก !!
ซ่อมpanel PCB แก้ไขงานทั่วไปที่ได้รับมอบหมาย ประกอบ Assembly Standard แต่ละรุ่น ทดสอบวัสดุสิ้นเปลือง ช่วยควบคุมซ่อมชิ้นงาน จัดทำ Inspection Standard ช่วยควบคุมส่งชิ้นงานที่ซ่อมไม่ได้เข้าคลังสิน...

บริษัท ซีโบ จำกัด
นิคมแหลมฉบัง ชลบุรี
2 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามตกลง
16 ต.ค. 57
54 . Purchasing Officer ด่วน !
1. Purchase / Procurement direct and indirect the goods domestics as per user request on the quality, service, price and delivery 2. Assisting Supervisor to outsource alternative source of raw materi...

FOAMTEC INTERNATIONAL CO.,LTD.
นิคมแหลมฉบัง ชลบุรี
1 position
20 ต.ค. 57
55 . HR & Administration Manager (Urgently require)
Human Resource Manager Job Duties: 1) Maintains the work structure by updating job requirements and job descriptions for all positions. 2) Maintains organization staff by establishing a recruiting...

K.R.C. TRANSPORT & SERVICE CO., LTD.
นิคมแหลมฉบัง ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
14 ต.ค. 57
56 . Customer Relation Officer
1.Send daily report to customer (Agent) 2.Check booking and container no. to customer by phone/email 3.Coordinate with the internal and external customer 4.Receive complaint and solve the problem...

K.R.C. TRANSPORT & SERVICE CO., LTD.
นิคมแหลมฉบัง ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
14 ต.ค. 57
57 . Production Engineer ด่วน!!
- To support all production department.(Injection,Assembly,Painting) - To support Vibration welding M/C & Ultrasonic M/C. - Preventive maintenance M/C - Improvement line productivity, line balance,...

Moriroku Technology (Thailand) Co.,Ltd.
นิคมแหลมฉบัง ชลบุรี
1 Position
เงินเดือน N/A
20 ต.ค. 57
58 . พนักงานคลังสินค้า(ขับรถโฟล์คลิฟ)
Amcor ผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์ใหญ่ระดับโลก!

- รับ-จ่ายวัตถุดิบ / โหลดสินค้าเข้าตู้คอนเทนเนอร์ - ตรวจนับสินค้า/สินค้าสำเร็จรูป - จัดเก็บสินค้าในคลังสินค้า - ติดต่อประสานงานกับแผนกอื่นๆ (เช่น ฝ่ายผลิต, QA) - ปฎิบัติงานตามข้อบังคับ,นโยบายคุณ...

แอมคอร์ เฟล็กซิเบิ้ล ประเทศไทย
นิคมแหลมฉบัง ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
15 ต.ค. 57
59 . CNC Technician
-อ่านแบบ Drawing และสามารถเขียนโปรแกรมหน้าเครื่องเพื่อผลิตงานได้ -ใช้งานเครื่องจักร CNC Milling หรือ CNC Turning (เครื่องกัด/เครื่องกลึง) หากสามารถใช้เครื่อง Manual ได้จะดีมาก -ผลิตงานตามแบบของลูกค้...

DanThai Machinery Co., Ltd.
นิคมแหลมฉบัง ชลบุรี
3 อัตรา
เงินเดือน 15,000-25,000
17 ต.ค. 57
60 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อ วัตถุดิบ บรรจุภัณฑ์ สินค้าสำเร็จรูป เครื่องใช้สำนักงาน และอุปกรณ์
1.รับผิดชอบดำเนินการสั่งซื้อวัตถุดิบ บรรจุภัณฑ์ สินค้าสำเร็จรูป เครื่องใช้สำนักงาน และอุปกรณ์ต่างๆ ที่จำเป็นให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนดด้วยราคาที่เหมาะสมและทันต่อการใช้งานเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน...

บริษัท เอ็กโซติกฟู้ด จำกัด ( มหาชน )
นิคมแหลมฉบัง ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
18 ต.ค. 57
 พบ 88 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ