เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 82 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
41 . PE Engineer
- ควบคุมการผลิตให้เป็นไปตามแผนการผลิต - วิเคราะห์และแก้ไขปัญหาหารผลิต - ปรับปรุงกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น - งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง - สามารถสื่อสารภาษาญี่ปุ่นได้ จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ

TCFG Compressor (Thailand) Co., Ltd.
นิคมแหลมฉบัง ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษํท
25 มี.ค. 58
42 . Production Line Leader
1.วางแผนการผลิตให้เป็นไปตามเป้าหมาย 2.บริหารจัดการคนและเครื่องจักร ให้มีประสิทธิภาพ 3.ปรับปรุงพัฒนาและดำรงไว้ซึ่ง กิจกรรม 5ส. กิจกรรมความปลอดภัย 4.ฝึกฝนพัฒนาให้ลูกน้องสามารถตัดสินใจเกี่ยวกับปัญหาข...

Tietex Asia Co., Ltd.
นิคมแหลมฉบัง ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
23 มี.ค. 58
43 . General Affairs Section Manager
- ดูแล และ บริหารจัดการงานของแผนกธุรการ - โรงอาหาร รถรับส่งพนักงาน รปภ. - การกำจัดขยะ ฯลฯ

FGA (THAILAND) CO.,LTD.
นิคมแหลมฉบัง ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
25 มี.ค. 58
44 . Human Resources Coordinator – Employee Relations and Welfare – Leamchabang Chonburi
Purpose of job To administer staff welfare scheme, provide suggestion/feedback to improve existing policy To encourage good relationship among employees and promote positive attitude towards company...

CUEL Ltd.
นิคมแหลมฉบัง ชลบุรี
28 มี.ค. 58
45 . Technical Assistant / Data Entry (Laemchabang - Chonburi)
To distribute and control document. To administrate document filing system. To prepare database. To prepare work package document as required. To support the department quality improvement and gen...

CUEL Ltd.
นิคมแหลมฉบัง ชลบุรี
28 มี.ค. 58
46 . Safety Officer [ Laemchabang Plant ]
1. ควบคุมงานด้านความปลอดภัย 2. จัดกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวกับความปลอดภัย 3. สาร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยให้กับพนักงาน

บริษัท วูเทคไทย จำกัด
นิคมแหลมฉบัง ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
27 มี.ค. 58
47 . R&D Technician Urgent Request!
-Perform Laboratory works. -Do physical properties testing. -Be able to compose/summarize a report.

FOAMTEC INTERNATIONAL CO.,LTD.
นิคมแหลมฉบัง ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน Negotiate
26 มี.ค. 58
48 . DCS Operator.
Board operator (DCS) in control room and cooperate with field operator for plant stable operation.

Samsung-ITD Joint Venture.
นิคมแหลมฉบัง ชลบุรี
2 อัตรา
เงินเดือน N/A
23 มี.ค. 58
49 . UtilityTechnician
ซ่อมบำรุงรักษา ทำPM แอร์ปรับอากาศ แอร์ในสำนักงาน แอร์โรงงาน เป็นต้น

Tietex Asia Co., Ltd.
นิคมแหลมฉบัง ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามที่ตกลง
23 มี.ค. 58
50 . เจ้าหน้าที่บัญชี BOI
1. รับผิดชอบงานด้าน BOI ทั้งระบบ 2. นำเข้า-ส่งออกวัตถุดิบ/ติดต่อชิปปิ้ง/ตัดบัญชี – ควบคุมสต๊อก 3. ติดต่อเจ้าหน้าที่ BOI / ติดต่อเจ้าหน้าที่ EEI /TISI 4. ทำสูตรการผลิต BOI&EEI และงานอื่นๆที่ได้รับ...

บริษัท ซีโบ จำกัด
นิคมแหลมฉบัง ชลบุรี
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
27 มี.ค. 58
51 . Material & Mechanical QC Inspector – Leamchabang Chonburi
Purpose of job To perform all inward mechanical material/equipment receiving inspections are as per relevant specification requirement. To perform preservation inspection by relevant parties as prop...

CUEL Ltd.
นิคมแหลมฉบัง ชลบุรี
28 มี.ค. 58
52 . BOI Officer (Automotive - Leamchabang , Chonburi ) Experiences 3-5 yrs. Urgent Required
Our customer is the Japanese manufacturing for automotive parts in Leamchanbang-Chonburi. We are looking for Senior BOI Officer with the following details... Job Scopes - Handle all process of BOI...

C2S Recruitment Service Co., Ltd. (C2SR)
นิคมแหลมฉบัง ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน Negotiable
29 มี.ค. 58
53 . Field operator
Board operator (DCS) in control room and cooperate with DCS operator for stable operation.

Samsung-ITD Joint Venture.
นิคมแหลมฉบัง ชลบุรี
4 อัตรา
เงินเดือน N/A
23 มี.ค. 58
54 . E&I Data Control (CCS Operator) Base at Laem Chabang, Chonburi
Responsibilities Liaise with E&I Installation and concerned parties for collecting data. Collecting, classifying and recording data of E&I, Piping and Mechanical into specific program, CCS. Analy...

CUEL Ltd.
นิคมแหลมฉบัง ชลบุรี
28 มี.ค. 58
55 . ช่างยนต์
- ซ่อมเครื่องยนต์เรือตามที่ได้รับมอบหมาย - ตรวจสอบเครื่องยนต์เพื่อทำการซ่อม - อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

Unithai Shipyard and Engineering Company Limited
นิคมแหลมฉบัง ชลบุรี
3 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
25 มี.ค. 58
56 . Employee Relations (Officer / Senior Officer)
• Main responsibility is in charge of employee relations function, handle union relations management and compliance issues. • To follow up and up date labour law and investigate company activities t...

Unithai Shipyard and Engineering Company Limited
นิคมแหลมฉบัง ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
25 มี.ค. 58
57 . Planning Officer
1. Prepare the paper work for re-packing team 2. Co-ordination with CSR for update the ETD. 3. To send mail with CSR if there are some problem. 4. Support warehouse team for check history of some j...

บริษัท ซาเดซ่า (ประเทศไทย) จำกัด
นิคมแหลมฉบัง ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน 12,000 - 14,000
23 มี.ค. 58
58 . เจ้าหน้าที่MIS
รับผิดชอบควบคุมดูแลการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่างๆ ซอฟแวร์ที่ใช้งานภายในบริษัท พัฒนาปรับปรุงระบบงานตามแผนงานของผู้บังคับบัญชาและงานจัดทำเอกสารเกี่ยวกับ ISO

SNC FORMER PUBLIC COMPANY LIMITED
นิคมแหลมฉบัง ชลบุรี
1 อัตรา
27 มี.ค. 58
59 . QA Engineer
ปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบคุณภาพมอเตอร์และคอมเพรสเซอร์เครื่องปรับอากาศ

FGA (THAILAND) CO.,LTD.
นิคมแหลมฉบัง ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
27 มี.ค. 58
60 . ช่างไฟฟ้า
• ดูแลรักษาอุปกรณ์และเครื่องมือในการทำงานให้พร้อมที่จะใช้งาน • ติดตั้งและซ่อมแซม ระบบและอุปกรณ์ไฟฟ้า • ติดตั้งฐานอุปกรณ์ไฟฟ้า และรางรองรับสายไฟฟ้า • เบิกวัสดุอุปกรณ์จากคลังสินค้าตามคำสั่งของผู้ควบค...

Unithai Shipyard and Engineering Company Limited
นิคมแหลมฉบัง ชลบุรี
5 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
25 มี.ค. 58
 พบ 82 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ