เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 56 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
41 . เจ้าหน้าที่การเงิน
1. ติดต่อประสานงานกับธนาคาร เพื่อติดต่อสินเชื่อ 2. ติดต่อประสานงานกับธนาคาร Forward Rate 3. มีความรู้ด้านต่างๆ เช่น บัญชี-การเงิน 4. มีบุคคลิกภาพ และความสามารถในการแก้ปัญหา 5. มีไหวพริบดี

บริษัท ซีโบ จำกัด
นิคมแหลมฉบัง ชลบุรี
2 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามตกลง
3 พ.ค. 59
42 . QC Staff (Laemchabang)
ตรวจสอบ และควบคุมคุณภาพน้ำซุปขณะทำการผลิตในทุกขั้นตอน เช่น การบดไก่ การคุกกิ้ง การกรอง และการฆ่าเชื้อให้อยู่ในมาตรฐาน และเป็นไปตามระบบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ตรวจสอบวัตถุดิบที่นำมาใช้ในการผลิตจะต้องผ่านกา...

Cerebos (Thailand) Co., Ltd.
นิคมแหลมฉบัง ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
27 เม.ย. 59
43 . เจ้าหน้าที่บุคคล Payroll
1. คิดเงินเดือนพนักงาน โดยใช้โปรแกรม Payroll 2 .งานประกันสังคม 3. บันทึกข้อมูล ขาด ลามา สายของพนักงาน 4 ตรวจสอบความเรียบร้อยของพนักงานให้ถูกต้องตามกฎระเบียบของบริษัท 5 ปฎิบัติงานตามคำสั่งผู้บังคั...

บริษัท ซีโบ จำกัด
นิคมแหลมฉบัง ชลบุรี
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามตกลง
3 พ.ค. 59
44 . QA Auditor
1.ตรวจสอบขั้นตอนการทำงานในกระบวนการผลิตเพื่อให้แน่ใจว่าพนักงานทุกคนปฏิบัติตามมาตรฐานการทำงานที่กำหนดไว้หรือตามข้อกำหนดที่ลูกค้าต้องการ 2.ทำการตรวจสอบขั้นตอนการทำงานในการจัดส่งสินค้า เพื่อให้แน่ใจว่าพ...

FOAMTEC INTERNATIONAL CO.,LTD.
นิคมแหลมฉบัง ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน โครงสร้างบริษัท
3 พ.ค. 59
45 . QC Inspector/QA TechnicianUrgently Required !
- ตรวจสอบคุณภาพชิ้นงาน

FOAMTEC INTERNATIONAL CO.,LTD.
นิคมแหลมฉบัง ชลบุรี
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
3 พ.ค. 59
46 . QA Staff (นิคมฯแหลมฉบัง)Urgently Required !
• จัดเตรียมและดูแลรักษาอุปกรณ์ รวมทั้งสิ่งที่เกี่ยวข้องกับงานตรวจวิเคราะห์ในส่วนที่รับผิดชอบให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย และพร้อมสำหรับการใช้งานเสมอ • ตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างจาก Line การผลิตตามวิธีที่ระบุไว้...

Cerebos (Thailand) Co., Ltd.
นิคมแหลมฉบัง ชลบุรี
1 Position
เงินเดือน Negotiable
27 เม.ย. 59
47 . Production Operator /QA
- ควบคุมเครื่องจักร ผลิตงานให้ได้ตามแผนผลิตแต่ละวัน - ทำความสะอาดพื้นที่ทำงาน - ตรวจสอบงาน แก้ไขปัญหาเบื้องต้น - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ซัมมิท เอ็น วี เอช จำกัด
นิคมแหลมฉบัง ชลบุรี
10 อัตรา
เงินเดือน Negotiable (Depend on Experience)
28 เม.ย. 59
48 . ช่างยนต์ / ช่างไฟฟ้า
- ควบคุมการทำงานของเครื่องมือและเครื่องจักร

บริษัท ที ไอ พี เอส จำกัด (ท่าเรือแหลมฉบัง-ท่าบี 4)
นิคมแหลมฉบัง ชลบุรี
4 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ+ค่าวิชาชีพ
27 เม.ย. 59
49 . QC Inspector
ตรวจสอบความถูกต้องของวัตถุดิบ จัดทำบันทึก และติดต่อประสานงานในเรื่องความถูกต้องกับลูกค้าและผู้ผลิต

บริษัท นาคากาวา ซังเกียว (ไทยแลนด์) จำกัด
นิคมแหลมฉบัง ชลบุรี
3 อัตรา
เงินเดือน Negotiate
30 เม.ย. 59
50 . เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม (ประจำสาขาแหลมฉบัง)
- ประสานงานการฝึกอบรมทั้งภายใน และภายนอก - เตรียมการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ - ดูแลระบบการขายบริการฝึกอบรม - ดูแลระบบการซื้อบริการฝึกอบรม

บริษัท ซัมมิท แหลมฉบัง โอโต บอดี้ เวิร์ค จำกัด
นิคมแหลมฉบัง ชลบุรี
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
26 เม.ย. 59
51 . เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม
- ดูแลเรื่องบำบัดน้ำเสีย - คอยจ่ายงานให้ลูกน้องดูแลเรื่องสิ่งแวดล้อมทุกส่วนของบริษัท

บริษัท เอ็กโซติค ฟู้ด จำกัด ( มหาชน )
นิคมแหลมฉบัง ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามที่ตกลงกัน
28 เม.ย. 59
52 . เจ้าหน้าที่นำเข้า-ส่งออก
จัดทำเอกสารและประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินการนำเข้าและส่งออกสินค้าตามใบสั่งนำเข้าและส่งออกสินค้า

UCIFoamer (Thailand) Co.,Ltd.
นิคมแหลมฉบัง ชลบุรี
1 อัตรา
3 พ.ค. 59
53 . Import-Export Administration. - นิคมฯ แหลมฉบัง
1.จัดเตรียม,จัดทำ และ จัดส่ง สินค้าและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการส่งออกทั้ง CTL,STL ตลอดจนประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอกเพื่อส่งสินค้าและเอกสารให้ลูกค้าทันตามความต้องการ และส่วนงานที่เกี่ยวข้องทั้งห...

Cerebos (Thailand) Co., Ltd.
นิคมแหลมฉบัง ชลบุรี
1 อัตรา
3 พ.ค. 59
54 . Business development [Lemchabang]
- Find new client - Adopt new staff suggestion. - Introduce our candidates to client - Arrange interview - Make document *We have commission for Sales amount every month

Reeracoen Eastern Seaboard Recruitment Co., Ltd.
นิคมแหลมฉบัง ชลบุรี
2 อัตรา
เงินเดือน 18,000-22,000THB
3 พ.ค. 59
55 . เจ้าหน้าที่จัดทำ Job & Filling
- รับผิดชอบฐานข้อมูลและรายละเอียดต่างๆของลูกค้า เช่น รหัสและข้อมูลสินค้าของบริษัทฯ - Run Job Order เพื่อแสดงรายละเอียดของสินค้า จำนวน ของสินค้าที่ลูกค้า Order มาจาก Fax, E-Mail - รับผิดชอบการทำเอกส...

บริษัท เอ็กโซติค ฟู้ด จำกัด ( มหาชน )
นิคมแหลมฉบัง ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
3 พ.ค. 59
56 . ขับรถโฟร์คลิฟท์
ขับรถโฟร์คลิฟท์แบบนั่งขับ ในโกดังสินค้า

บริษัท ฟูจิทรานส์ (ประเทศไทย) จำกัด
นิคมแหลมฉบัง ชลบุรี
4 ตำแหน่ง
เงินเดือน 9,000
3 พ.ค. 59
 พบ 56 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ