เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 50 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
41 . พนักงานฝ่ายผลิต - ควบคุมเครื่องจักร
- ควบคุมดูแลเครื่องจักรที่รับผิดชอบ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และได้ผลผลิตที่มีคุณภาพตรงตามมาตรฐานที่กำหนด - ลงบันทึกผลการปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามที่ปฏิบัติจริง และส่งต่อให้กับผู้บังคับบัญชาในระดับท...

Cerebos (Thailand) Co., Ltd.
นิคมแหลมฉบัง ชลบุรี
หลายอัตรา
เงินเดือน พนักงานประจำ-รายวัน
3 ก.พ. 59
42 . ธุรการส่วนตัวผู้บริหาร ด่วนมาก !!
รับผิดชอบงานธุรการที่ได้รับมอบหมาย ติดต่อประสานงานกับบุคคลภายนอกและภายในบริษัท ดูแลเอกสารและความเรียบร้อยภายในสำนักงานผู้บริหาร ติดตามงานและรายงานผลความคืบหน้า และรับผิดชอบงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผ...

บริษัท เอ็กโซติค ฟู้ด จำกัด ( มหาชน )
นิคมแหลมฉบัง ชลบุรี
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
9 ก.พ. 59
43 . Import Documentation (ประจำที่แหลมฉบัง ชลบุรี)
- บันทึกข้อมูลใบขนสินค้า และข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องกับระบบพิธีศุลกากรอิเล็คโทรนิคส์แบบไร้เอกสาร ( Customer Paperless System ) - ติดต่อประสานงานลูกค้าเพื่อให้บริการเกี่ยวกับระบบพิธีศุลกากรนำเข้าและ...

Yusen Logistics (Thailand) Co., Ltd.
นิคมแหลมฉบัง ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
10 ก.พ. 59
44 . Interpreter Japanese
1. Interpret Japanese, Support Japanese 2. Translate document 3. Coordinate between Thai&Japanese 4. other related job as assigned by the japanese Department Manager

ASAHI TEC METALS (THAILAND) CO., LTD.
นิคมแหลมฉบัง ชลบุรี
1 Position
เงินเดือน Negotiate
10 ก.พ. 59
45 . PE Engineer
- ควบคุมการผลิตให้เป็นไปตามแผนการผลิต - วิเคราะห์และแก้ไขปัญหาหารผลิต - ปรับปรุงกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น - งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง - สามารถสื่อสารภาษาญี่ปุ่นได้ จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ

TCFG Compressor (Thailand) Co., Ltd.
นิคมแหลมฉบัง ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษํท
10 ก.พ. 59
46 . Felt Leader
ดูและควบคุมการผลิตให้ได้ตามเป้าหมาย

FOAMTEC INTERNATIONAL CO.,LTD.
นิคมแหลมฉบัง ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
10 ก.พ. 59
47 . Electrical Engineer
- ดูแล ติดตั้ง บำรุงรักษา ระบบไฟฟ้าเครื่องจักร โรงงาน - ควบคุมการติดตั้ง การบำรุงรักษา และการซ่อมอุปกรณ์ - ทดสอบอุปกรณ์เกี่ยวกับ ความปลอดภัย ประสิทธิภาพและความถูกต้องตรงตามรายละเอียดที่กำหนดไว้ - ค...

บริษัท ซินเจม จำกัด
นิคมแหลมฉบัง ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
8 ก.พ. 59
48 . ME Engineer และ Electrical Engineer ด่วนมาก !!
หน้าที่รับผิดชอบ 1.ออกเเบบผลิตภัณฑ์สินค้าใหม่ เเละบรรจุภัณฑ์ ตามความต้องการของลูกค้าได้เป็นอย่างดี 2.ประสานงานกับหน่วยงานจัดซื้อในการจัดหาผู้ขายรายใหม่เกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์ หน้าที่ตำแหน่งงาน ME Engi...

บริษัท ซีโบ จำกัด
นิคมแหลมฉบัง ชลบุรี
อย่างละ 2 ตำแหน่ง (สามารถเริ่มงานได้ทันที)
เงินเดือน ตามตกลง
8 ก.พ. 59

บริษัท เอ็กโซติค ฟู้ด จำกัด ( มหาชน )
นิคมแหลมฉบัง ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
9 ก.พ. 59
50 . วิศวกรฝ่ายผลิต Urgently Required !!
- The production engineering reports to the HEAD-Operations. - Plan and coordinate production engineering processes on daily basis to produce high quality products - Develop process improveme...

บริษัท ซัมมิท เอ็น วี เอช จำกัด
นิคมแหลมฉบัง ชลบุรี
2 อัตรา
เงินเดือน Negotiable (Depend on Experience)
9 ก.พ. 59
 พบ 50 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ