เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 61 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
41 . HR Officer
Setting and follow up training yearly plan and GA functions. Other will following by assign from HoD.

FOAMTEC INTERNATIONAL CO.,LTD.
นิคมแหลมฉบัง ชลบุรี
1 Position
เงินเดือน Negotiable
18 ธ.ค. 57
42 . QA Engineer (ประจำสาขา แหลมฉบัง)
- ตรวจสอบ ควบคุม และออกแผนการตรวจสอบคุณภาพชิ้นส่วนจากผู้รัยจ้างช่วง - ติดต่อประสานงาน ให้คำแนะนำ วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อปรับปรุงแก้ไขปัญห่าคุณภาพต่อผู้เกี่ยวข้องและผู้รับจ้างช่วง - เอกสารด้านคุณภาพ -...

บริษัท ซัมมิท แหลมฉบัง โอโต บอดี้ เวิร์ค จำกัด (สาขาระยอง)
นิคมแหลมฉบัง ชลบุรี
5 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
18 ธ.ค. 57
43 . Technician_Production - นิคมฯ แหลมฉบัง
ควบคุม ดูแล และรักษาความสะอาดเครื่องจักรที่รับผิดชอบให้มีการใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพรวมทั้งตรวจสอบให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ •ควบคุม ดูแล ทำ Preventive Maintenance และ Planned Mainte...

Cerebos (Thailand) Co., Ltd.
นิคมแหลมฉบัง ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
19 ธ.ค. 57
44 . Import-Export Staff
- Handle EDI/ Paperless operate, Import-Export document preparation. - Handle and follow up all of Import-Export shipment, domestic transportation. - Develop and follow BOI Privileges Rules and Regu...

OS Recruitment ( Thailand ) Co., Ltd.
นิคมแหลมฉบัง ชลบุรี
2 อัตรา
เงินเดือน 16,000-25,000 Baht
19 ธ.ค. 57
45 . Operation Officer
• Support planning, terminal and RORO operation team and cooperate with customer companies and related departments • Understand orders processes, import-export processes and ability to driv...

บริษัท เอ็น วาย เค ออโต้ โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด
นิคมแหลมฉบัง ชลบุรี
2 อัตรา
20 ธ.ค. 57
46 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
งานจัดซื้ออะไหล่และอุปกรณ์สำหรับบริษัท

บริษัท ซินเจม จำกัด
นิคมแหลมฉบัง ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
19 ธ.ค. 57

K.R.C. TRANSPORT & SERVICE CO., LTD.
นิคมแหลมฉบัง ชลบุรี
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
16 ธ.ค. 57
48 . Engineer (Mechanical, Production, Industrial, Maintenance, Electrical)
ตำแหน่งวิศวกร มีหลากหลายหน้าที่และลักษณะงาน ดังนี้ 1. Mechanical Engineering 2. Maintenance Engineering 3. Production Engineering 6. Electrical Engineering

Meyer Industries Limited
นิคมแหลมฉบัง ชลบุรี
3 อัตรา
เงินเดือน Negotiable
15 ธ.ค. 57
49 . HRS Executive / Human Resource & Administration / บุคคล และ ธุรการ
As the world’s largest packaging company, Amcor offers exclusive and innovative solutions that are at the forefront of the packaging industry.

1. HR Administration - 90% Manage and control Maid, Driver, Receptionist, Gardener, Carpenter, Utility repairman and contact with Government office. 2. HR Development - 10% Coordinate with HRD Supe...

แอมคอร์ เฟล็กซิเบิ้ล ประเทศไทย
นิคมแหลมฉบัง ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน Negotiable
16 ธ.ค. 57
50 . PROCESS ENGINEER/ENGINEER NEW MODEL/QUALITY CONTROL
PROCESS ENGINEER 1. จัดทำแผนการดำเนินงานของส่วนโปรเจ็คใหม่และโปรเจ็คปัจจุบัน 2. เน้นการออกแบบการทำงานโดยใช้เทคโนโลยีใหม่เป็นระบบออโตแมติกส์ 3. ติดตามควบคุมการออกแบบ จัดสร้าง รวมถึงการประกอบและติ...

บริษัท ไทยซัมมิท พีเค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (Thai Summit PK Corporation Ltd. )
นิคมแหลมฉบัง ชลบุรี
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
16 ธ.ค. 57
51 . Manufacturing Section Manager
รับผิดชอบในส่วนงาน machine การผลิต motor

FGA (THAILAND) CO.,LTD.
นิคมแหลมฉบัง ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
15 ธ.ค. 57
52 . QC.Leader
ด่วน สามารถเริ่มงานได้ทันทีประจำสาขาแหลมฉบัง!!!

1. ควบคุมกำกับดูแลการทำงานของพนักงานแผนก QC ให้ทำงานตามมาตรฐานที่กำหนด ในส่วนของ Incoming, Inprocess Assembly,ประกอบล้อรถยนต์ 2. จัดรวบรวมรายงานประจำวัน ตรวจสอบ สรุปข้อมูลเบื้องต้น 3. ติดต่อประสานง...

บริษัท วูเทคไทย จำกัด
นิคมแหลมฉบัง ชลบุรี
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
18 ธ.ค. 57
53 . เจ้าหน้าที่ IT
ด่วน!

1. ดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของบริษัทฯให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2. วิเคราะห์เพื่อเสนอแนะแนวทางปรับปรุง บำรุงรักษาระบบเครือข่ายและเครื่องคอมพิวเตอร์ของบริษัทฯ 3. ดำเนินงานซ่อมบำรุง Soft...

บริษัท ซีโบ จำกัด
นิคมแหลมฉบัง ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
18 ธ.ค. 57
54 . ช่างไฟฟ้า
1. ซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้า เครื่องจักรอุปกรณ์โรงงานและระบบที่เกี่ยวข้องโดยและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับความผิดปกติของระบบไฟฟ้า 2. วิเคราะห์และแนะนำการดำเนินการแก้ไข ควบคุมไฟฟ้าชำรุดสำหรับเครื่อง และระบบ 3....

FOAMTEC INTERNATIONAL CO.,LTD.
นิคมแหลมฉบัง ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
18 ธ.ค. 57
55 . Fireman
• ดำเนินการ ความรับผิดชอบตามที่กำหนดไว้ ใน แผน ควบคุมสุขภาพความปลอดภัยและการ รักษาความปลอดภัย • การติดต่อสื่อสารนโยบายการป้องกันไฟให้กับพนักงาน • ดำเนินการบำรุงรักษา อุปกรณ์ ดับเพลิง ตามที่กำหนด • ...

Unithai Shipyard and Engineering Company Limited
นิคมแหลมฉบัง ชลบุรี
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 ธ.ค. 57
56 . Safety Officer [ Laemchabang Plant ]
1. ควบคุมงานด้านความปลอดภัย 2. จัดกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวกับความปลอดภัย 3. สาร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยให้กับพนักงาน

บริษัท วูเทคไทย จำกัด
นิคมแหลมฉบัง ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
18 ธ.ค. 57
57 . ช่างนั่งร้าน
• ประกอบและรื้อถอนนั่งร้าน ตามคำสั่งหัวหน้างานและตามแผนงานที่ได้รับมอบหมายในระหว่างการซ่อมเรือ การซ่อมกลางน้ำ หรืองานนอกชายฝั่ง • ปฏิบัติงานตามวิธีการ / ขั้นตอน การรื้อ, ประกอบนั่งร้านอย่างเคร่งครัด ...

Unithai Shipyard and Engineering Company Limited
นิคมแหลมฉบัง ชลบุรี
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 ธ.ค. 57
58 . Logistics Coordinator Urgently Required !!
- Direct manage a team for all transaction and activities of cargoes either physical and data accuracy. - Monitor day to day operation activities to satisfy customer at over expectation level, highte...

Manpower (Eastern Seaboard Branch)
นิคมแหลมฉบัง ชลบุรี
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน 30-40K or Negotiable
19 ธ.ค. 57
59 . ช่างไฟฟ้า
• ดูแลรักษาอุปกรณ์และเครื่องมือในการทำงานให้พร้อมที่จะใช้งาน • ติดตั้งและซ่อมแซม ระบบและอุปกรณ์ไฟฟ้า • ติดตั้งฐานอุปกรณ์ไฟฟ้า และรางรองรับสายไฟฟ้า • เบิกวัสดุอุปกรณ์จากคลังสินค้าตามคำสั่งของผู้ควบค...

Unithai Shipyard and Engineering Company Limited
นิคมแหลมฉบัง ชลบุรี
5 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 ธ.ค. 57
60 . พนักงานคลังสินค้า ด่วนมาก !!
โยกย้ายสินค้า จัดสินค้า ในคลังสินค้า ดูแลงานเอกสารด้านคลังสินค้าและจัดส่ง จัดทำสต๊อกงานประจำวัน

บริษัท ซีโบ จำกัด
นิคมแหลมฉบัง ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
18 ธ.ค. 57
 พบ 61 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ