เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
กรุณากรอก Username & Password
Username  :  
Password  :  
 พบ 62 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
41 . Human Resources Officer (Based at Laem Chabang, Chonburi)
Timekeeping and Attendance Management Contact/ coordinate with subcontractors for lumpsum supply services and monitor daily lumpsum manpower headcount Control issuance of staff cards and maintain th...

CUEL Co.,Ltd.
นิคมแหลมฉบัง ชลบุรี
20 ส.ค. 57
42 . Planning Officer
- Maintain sale orders list. - Create BOM and production process for new item. - Issue/Close work order for production. - Planning for delivery of sale order and production plan. - Communicate wit...

Aeroworks (Asia) Co., Ltd.
นิคมแหลมฉบัง ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
20 ส.ค. 57
43 . ช่างไฟฟ้า
• ดูแลรักษาอุปกรณ์และเครื่องมือในการทำงานให้พร้อมที่จะใช้งาน • ติดตั้งและซ่อมแซม ระบบและอุปกรณ์ไฟฟ้า • ติดตั้งฐานอุปกรณ์ไฟฟ้า และรางรองรับสายไฟฟ้า • เบิกวัสดุอุปกรณ์จากคลังสินค้าตามคำสั่งของผู้ควบค...

Unithai Shipyard and Engineering Company Limited
นิคมแหลมฉบัง ชลบุรี
5 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
14 ส.ค. 57
44 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อ วัตถุดิบ บรรจุภัณฑ์ สินค้าสำเร็จรูป เครื่องใช้สำนักงาน และอุปกรณ์
1.รับผิดชอบดำเนินการสั่งซื้อวัตถุดิบ บรรจุภัณฑ์ สินค้าสำเร็จรูป เครื่องใช้สำนักงาน และอุปกรณ์ต่างๆ ที่จำเป็นให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนดด้วยราคาที่เหมาะสมและทันต่อการใช้งานเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน...

บริษัท เอ็กโซติกฟู้ด จำกัด ( มหาชน )
นิคมแหลมฉบัง ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
16 ส.ค. 57
45 . QUALITY CONTROL STAFF
1. ควบคุมการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามแผนคุณภาพ 2. จัดแบ่งงานให้พนักงานตรวจสอบ,ควบคุมการตรวจสอบให้เป็นไปตามแผนคุณภาพ 3. รายงานผลการตรวจสอบประจำวัน,ร่วมประชุมแก้ไขปัญหาภายในแผนกต่างๆ 4. การค้นหาปั...

บริษัท ซัมมิท แอนเซ่ ออโตพาร์ท จำกัด
นิคมแหลมฉบัง ชลบุรี
2 อัตรา
18 ส.ค. 57
46 . IT OfficerUrgent !
•Provide technical support for all ICT related matters. •Be responsive to user needs, both within and outside of business hours in some situations; •Maintain and troubleshoot network, hardware and s...

Aeroworks (Asia) Co., Ltd.
นิคมแหลมฉบัง ชลบุรี
1 position
เงินเดือน N/A
20 ส.ค. 57

United Standard Terminal Public Company Limited
นิคมแหลมฉบัง ชลบุรี
1 Positions
เงินเดือน 15,000 Baht+++
20 ส.ค. 57
48 . Operation Officer
• Support planning, terminal and RORO operation team and cooperate with customer companies and related departments • Understand orders processes, import-export processes and ability to driv...

บริษัท เอ็น วาย เค ออโต้ โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด
นิคมแหลมฉบัง ชลบุรี
1 อัตรา
20 ส.ค. 57
49 . Purchasing Officer ด่วน !
1. Purchase / Procurement direct and indirect the goods domestics as per user request on the quality, service, price and delivery 2. Assisting Supervisor to outsource alternative source of raw materi...

FOAMTEC INTERNATIONAL CO.,LTD.
นิคมแหลมฉบัง ชลบุรี
1 position
21 ส.ค. 57

บริษัท ฟูจิทรานส์ (ประเทศไทย) จำกัด
นิคมแหลมฉบัง ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
20 ส.ค. 57
51 . Admin Assistant (Laemchabang Chonburi)
This position is for compiling the project handover books (MDR). Main activity is doing project books binding. Job Role and Responsibilities • Contact with other department for collect report an...

CUEL Co.,Ltd.
นิคมแหลมฉบัง ชลบุรี
20 ส.ค. 57
52 . Environmental Engineering (ประจำสาขาแหลมฉบัง)
- Response in ISO14001 system, and be leader in internal audit team. - Be window person manage pollution treatment such wast water, air pollution and industrial wast.

บริษัท ซัมมิท แหลมฉบัง โอโต บอดี้ เวิร์ค จำกัด (สาขาระยอง)
นิคมแหลมฉบัง ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน 15,000-20,000
20 ส.ค. 57
53 . Accounting & Finance Staff
1.Key ใบลดหนี้/เพิ่มหนี้ 2.Key Invoice ขายต่างประเทศ 3.Key Invoice ขายอื่น ๆ 4.Cash Flow 5.รายงานการรับจ่ายของทุกธนาคาร 6.Bank Reconcile 7.จัดทำ JV ประจำเดือน 8.ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 9.AR Aging Re...

ASAHI TEC METALS (THAILAND) CO., LTD.
นิคมแหลมฉบัง ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
20 ส.ค. 57
54 . PE Engineer
ควบคุมการผลิตให้เป็นไปตามแผนการผลิต วิเคราะห์สาเหตุและแก้ไขปัญหาการผลิต ปรับปรุงเครื่องจักรให้การผลิตมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น งานอื่นๆ ได้รับมอบหมาย

FGA (THAILAND) CO.,LTD.
นิคมแหลมฉบัง ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 ส.ค. 57
55 . Engineer (Mechanical, Production, Industrial, Maintenance, Electrical)
ตำแหน่งวิศวกร มีหลากหลายหน้าที่และลักษณะงาน ดังนี้ 1. Mechanical Engineering 2. Maintenance Engineering 3. Production Engineering 6. Electrical Engineering

Meyer Industries Limited
นิคมแหลมฉบัง ชลบุรี
3 อัตรา
เงินเดือน Negotiable
21 ส.ค. 57
56 . Customer Relation Officer
1.Send daily report to customer (Agent) 2.Check booking and container no. to customer by phone/email 3.Coordinate with the internal and external customer 4.Receive complaint and solve the problem...

K.R.C. TRANSPORT & SERVICE CO., LTD.
นิคมแหลมฉบัง ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
15 ส.ค. 57
57 . Production Engineer (ประจำสาขา แหลมฉบัง)
ปรับปรุงกระบวนการผลิตให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพดีขึ้น เพื่อสอดคล้องกับข้อกำหนดมาตรฐานสากลและนโยบายของบริษัทฯและเพื่อรวมเป็นทีมในการ Improvement Line ,จัดทำเอกสารในการผลิต และแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับ...

บริษัท ซัมมิท แหลมฉบัง โอโต บอดี้ เวิร์ค จำกัด (สาขาระยอง)
นิคมแหลมฉบัง ชลบุรี
3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
15 ส.ค. 57
58 . Recruitment Officer
• Handle manpower plan. • preparing job vacancies announcements, update job advertisement on available recruiting websites and Unithai website handling walk-in applicants , making appointment, co-in...

Unithai Shipyard and Engineering Company Limited
นิคมแหลมฉบัง ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
20 ส.ค. 57
59 . เจ้าหน้าที่ซอฟต์แวร์ / เจ้าหน้าที่บัญชี-ต้นทุน / เจ้าหน้าที่ประสานงานขายระหว่างประเทศ / ช่างซ่อมบำรุง
1. เจ้าหน้าที่ซอฟต์แวร์- พัฒนาซอฟต์แวร์ , ติดตั้ง แก้ไข ซ่อมแซ่ม ระบบเครือข่าย Network ภายในองค์กร 2. เจ้าหน้าที่บัญชี-ต้นทุน- จัดทำตารางคำนวณต้นทุนผลิตภัณฑ์ , จัดทำสรุปรายการเคลื่อนไหวของสินค้า แล...

Multibax Public Company Limited
นิคมแหลมฉบัง ชลบุรี
จำนวน 4 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
21 ส.ค. 57
60 . QA Auditor
1.ตรวจสอบขั้นตอนการทำงานในกระบวนการผลิตเพื่อให้แน่ใจว่าพนักงานทุกคนปฏิบัติตามมาตรฐานการทำงานที่กำหนดไว้หรือตามข้อกำหนดที่ลูกค้าต้องการ 2.ทำการตรวจสอบขั้นตอนการทำงานในการจัดส่งสินค้า เพื่อให้แน่ใจว่าพ...

FOAMTEC INTERNATIONAL CO.,LTD.
นิคมแหลมฉบัง ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน โครงสร้างบริษัท
21 ส.ค. 57
 พบ 62 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ