เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 71 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
41 . CNC Technician
-อ่านแบบ Drawing และสามารถเขียนโปรแกรมหน้าเครื่องเพื่อผลิตงานได้ -ใช้งานเครื่องจักร CNC Milling หรือ CNC Turning (เครื่องกัด/เครื่องกลึง) หากสามารถใช้เครื่อง Manual ได้จะดีมาก -ผลิตงานตามแบบของลูกค้...

DanThai Machinery Co., Ltd.
นิคมแหลมฉบัง ชลบุรี
3 อัตรา
เงินเดือน 15,000-25,000
21 พ.ย. 57
42 . Employee Relations (Officer / Senior Officer)
• Main responsibility is in charge of employee relations function, handle union relations management and compliance issues. • To follow up and up date labour law and investigate company activities t...

Unithai Shipyard and Engineering Company Limited
นิคมแหลมฉบัง ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
22 พ.ย. 57
43 . Import&Export (Staff,Senior staff, Assistant Manager and Manager)
•Control all Export & Import Documents. •Support Logistics Information, Customs Formalities. •Coordinate with Oversea Customers and Suppliers for Export & Import Regulations. •Documentation thru ow...

Adecco Eastern Seaboard Recruitment Ltd.
นิคมแหลมฉบัง ชลบุรี
4-5 อัตรา
เงินเดือน 20,000 - 50,000
19 พ.ย. 57
44 . ช่างกล 2 อัตรา / ช่างไฟฟ้า 2 อัตรา
ซ่อมเครื่องจักรในโรงงาน, Breakdown,PM,

Tietex Asia Co., Ltd.
นิคมแหลมฉบัง ชลบุรี
4 อัตรา
เงินเดือน ตามที่ตกลง
21 พ.ย. 57
45 . HR & Administration Manager (Urgently require)
Human Resource Manager Job Duties: 1) Maintains the work structure by updating job requirements and job descriptions for all positions. 2) Maintains organization staff by establishing a recruiting...

K.R.C. TRANSPORT & SERVICE CO., LTD.
นิคมแหลมฉบัง ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
21 พ.ย. 57
46 . Document Control Officer (Laemchabang Chonburi)
The caliber candidate has been expected to carry out role regarding document control. To complete this kind of work, successful candidate has to coordinate and liaise with Document Controller both of ...

CUEL Co.,Ltd.
นิคมแหลมฉบัง ชลบุรี
25 พ.ย. 57
47 . เจ้าหน้าที่การตลาด
- เสนอราคา จัดทำสัญญา และติดตามการซื้อขาย - บริการหลังการขายโดยสื่อสารกับลูกค้าผ่านทาง e-mail และทางโทรศัพท์

บริษัท ไทยล็อค ฟาสท์เทนเนอร์ส จำกัด
นิคมแหลมฉบัง ชลบุรี
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท / ตามตกลง
21 พ.ย. 57
48 . Admin Assistant (Laemchabang Chonburi)
This position is for compiling the project handover books (MDR). Main activity is doing project books binding. Job Role and Responsibilities • Contact with other department for collect report an...

CUEL Co.,Ltd.
นิคมแหลมฉบัง ชลบุรี
25 พ.ย. 57
49 . พนักงานฝ่าย Import/Export
1. จัดเตรียมเอกสารการนำเข้าและส่งออก และจัดทำรายงานเอกสารทั้งหมดสำหรับการ Audit 2. ติดต่อประสานงานกับบริษัท shipping และลูกค้า ฝ่ายต่างประเทศ เพื่อให้ได้สินค้าตรงตามเวลาที่กำหนด 3. ติดต่อประสานงานก...

Wisetek Solutions (Thailand)Ltd
นิคมแหลมฉบัง ชลบุรี
เงินเดือน 15,000 –20,000 บาท
22 พ.ย. 57
50 . Lab Technician (สัญญาจ้างรายปี)
เก็บตัวอย่างน้ำ, ทำ lab onsite, เติมเคมี, แก้ปัญาหาหน้างาน

Ecolab Co., Ltd.
นิคมแหลมฉบัง ชลบุรี
1 อัตรา
26 พ.ย. 57
51 . Technician_Production - นิคมฯ แหลมฉบัง
ควบคุม ดูแล และรักษาความสะอาดเครื่องจักรที่รับผิดชอบให้มีการใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพรวมทั้งตรวจสอบให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ •ควบคุม ดูแล ทำ Preventive Maintenance และ Planned Mainte...

Cerebos (Thailand) Co., Ltd.
นิคมแหลมฉบัง ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
26 พ.ย. 57
52 . เจ้าหน้าที่บริหารข้อมูลสินค้า
1. รวบรวมและสรุปข้อมูลรายงานสินค้าคงคลัง 2. ทำเอกสาร ดำเนินการชั่งน้ำหนักรถบรรทุกเข้าออก

United Standard Terminal Public Company Limited
นิคมแหลมฉบัง ชลบุรี
3 อัตรา
เงินเดือน 9,000 บาท++
20 พ.ย. 57
53 . หัวหน้าแผนกบุคคล/ธุรการ
1.ควบคุมดูแลการทำงานแผนกบุคคล/ธุรการ 2.ดูแลการทำงานของเจ้าหน้าที่ รปภ. 3.กำกับดูแลพนักงานขับรถของบริษัท 4.สามารถทำค่าจ้างเงินเดือน โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปได้ 5. ควบคุม ดูแล บริหารจัดการงานแผนกบุคคล...

บริษัท ซีโบ จำกัด
นิคมแหลมฉบัง ชลบุรี
1อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
25 พ.ย. 57
54 . Production Operators พนักงานฝ่ายผลิต
1. ดูแลการผลิตให้เป็นไปตามบริษัทกำหนด 2. แก้ไขปัญหาเบื้องต้นเพื่อให้งานดำเนินต่อไปได้ 3. ปรับปรุงการผลิตเพื่อเพิ่มผลผลิตและลดการสูญเสีย 4. ติดต่อประสานงานภายในองค์กรในเรื่องการผลิต

Nico Steel Centre (Thailand) Co., Ltd.
นิคมแหลมฉบัง ชลบุรี
5 อัตรา
เงินเดือน N/A
26 พ.ย. 57
55 . Engineer (Mechanical, Production, Industrial, Maintenance, Electrical)
ตำแหน่งวิศวกร มีหลากหลายหน้าที่และลักษณะงาน ดังนี้ 1. Mechanical Engineering 2. Maintenance Engineering 3. Production Engineering 6. Electrical Engineering

Meyer Industries Limited
นิคมแหลมฉบัง ชลบุรี
3 อัตรา
เงินเดือน Negotiable
26 พ.ย. 57
56 . QA Engineer (ประจำสาขา แหลมฉบัง)
- ตรวจสอบ ควบคุม และออกแผนการตรวจสอบคุณภาพชิ้นส่วนจากผู้รัยจ้างช่วง - ติดต่อประสานงาน ให้คำแนะนำ วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อปรับปรุงแก้ไขปัญห่าคุณภาพต่อผู้เกี่ยวข้องและผู้รับจ้างช่วง - เอกสารด้านคุณภาพ -...

บริษัท ซัมมิท แหลมฉบัง โอโต บอดี้ เวิร์ค จำกัด (สาขาระยอง)
นิคมแหลมฉบัง ชลบุรี
5 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 พ.ย. 57
57 . พนักงานฝ่ายผลิต/พนักงานควบคุมคุณภาพ(QC) ด่วนมาก !!
ผลิตสินค้าในไลน์ผลิต เกี่ยวกับอุปกรณ์อิเล็คทรอนิคส์ ทีวี คอมพิวเตอร์/ควบคุมคุณภาพภายในไลน์การผลิต

บริษัท ซีโบ จำกัด
นิคมแหลมฉบัง ชลบุรี
ผลิต 10 อัตรา/QC 6 อัตรา
เงินเดือน 300 บาทต่อวัน ค่าเดินทางวันละ25 ค่ากะเบี้ยขยัน อาหารกลางวันฟรี
25 พ.ย. 57
58 . HRS Executive / Human Resource & Administration / บุคคล และ ธุรการ
As the world’s largest packaging company, Amcor offers exclusive and innovative solutions that are at the forefront of the packaging industry.

1. HR Administration - 90% Manage and control Maid, Driver, Receptionist, Gardener, Carpenter, Utility repairman and contact with Government office. 2. HR Development - 10% Coordinate with HRD Supe...

แอมคอร์ เฟล็กซิเบิ้ล ประเทศไทย
นิคมแหลมฉบัง ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน Negotiable
26 พ.ย. 57
59 . QC.Leader
ด่วน สามารถเริ่มงานได้ทันทีประจำสาขาแหลมฉบัง!!!

1. ควบคุมกำกับดูแลการทำงานของพนักงานแผนก QC ให้ทำงานตามมาตรฐานที่กำหนด ในส่วนของ Incoming, Inprocess Assembly,ประกอบล้อรถยนต์ 2. จัดรวบรวมรายงานประจำวัน ตรวจสอบ สรุปข้อมูลเบื้องต้น 3. ติดต่อประสานง...

บริษัท วูเทคไทย จำกัด
นิคมแหลมฉบัง ชลบุรี
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
25 พ.ย. 57
60 . เจ้าหน้าที่บุคคล
1 สรรหาพนักงาน 2 งานประกันสังคม 3 อบรมพนักงานใหม่ 4 คิดเงินเดือนพนักงาน โดยใช้โปรแกรม Payroll 5 บันทึกข้อมูล ขาด ลามา สายของพนักงาน 6 ติดตามผลการประเมินงานของพนักงาน 7 ตรวจสอบความเรียบร้อยของพ...

บริษัท ซีโบ จำกัด
นิคมแหลมฉบัง ชลบุรี
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามตกลง
25 พ.ย. 57
 พบ 71 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ