เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 57 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
41 . IE Engineer , ME EngineerและElectrical Engineer ด่วนมาก !!
หน้าที่รับผิดชอบ 1.ออกเเบบผลิตภัณฑ์สินค้าใหม่ เเละบรรจุภัณฑ์ ตามความต้องการของลูกค้าได้เป็นอย่างดี 2.ประสานงานกับหน่วยงานจัดซื้อในการจัดหาผู้ขายรายใหม่เกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์ หน้าที่ตำแหน่งงาน ME Engi...

บริษัท ซีโบ จำกัด
นิคมแหลมฉบัง ชลบุรี
อย่างละ 2 ตำแหน่ง (สามารถเริ่มงานได้ทันที)
เงินเดือน ตามตกลง
3 ต.ค. 58
42 . Employee Relations Officer
• Main responsibility is in charge of employee relations function, handle union relations management and compliance issues. • To follow up and up date labour law and investigate company activities t...

Unithai Shipyard and Engineering Company Limited
นิคมแหลมฉบัง ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
5 ต.ค. 58
43 . Maintenance Engineer (ประจำสาขาแหลมฉบัง)
• Responsible for providing preventive and predictive maintenance and technical support of PLC for machinery, equipment, molds, tooling to the production line. • Supervising and follow up the entire...

บริษัท ซัมมิท แหลมฉบัง โอโต บอดี้ เวิร์ค จำกัด (สาขาระยอง)
นิคมแหลมฉบัง ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน Salary based on company structure
7 ต.ค. 58

บริษัท ไทย ดีเอนที เพนท์ จำกัด
นิคมแหลมฉบัง ชลบุรี
1 อัตรา
6 ต.ค. 58
45 . เจ้าหน้าที่บัญชี Urgently Required !!
- บันทึกบัญชี AR,AP,GL ปิดงบการเงินและจัดทำรายงานงบการเงิน - จัดทำCASH FLOW - ทำบัญชีต้นทุนทั้งระบบ - ตรวจสอบเอกสารหน่วยงานผลิตเพื่อสรุปข้อมูลต้นทุน เช็คสต็อค ตรวจใบเบิก - จัดทำต้นทุนการผลิต,จ...

บริษัท ซัมมิท เอ็น วี เอช จำกัด
นิคมแหลมฉบัง ชลบุรี
2 อัตรา
เงินเดือน Negotiable (Depend on Experience)
7 ต.ค. 58
46 . Technical Service Assistant (ผู้ช่วยช่างเทคนิค)
1.ช่วยจัดเตรียมคอร์สฝึกอบรมทางด้านผลิตภัณฑ์ภายในบริษัท 2.ช่วยออกแบบและพัฒนาคอร์สฝึกอบรมผลิตภัณฑ์ของเบลโซน่า 3.ผลิตชิ้นงานตัวอย่างเพื่อใช้ในการสาธิตการใช้ผลิตภัณฑ์ 4.ร่วมพัฒนาชิ้นงานตัวอย่างเพื่อให้...

Belzona Polymerics Limited
นิคมแหลมฉบัง ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน 20,000 - 25,000
6 ต.ค. 58
47 . เจ้าหน้าที่คลังสินค้า_พัสดุ
•ดูแลการ pack สินค้าส่งให้ลูกค้าให้ถูกต้อง และ จัดส่งได้ทันเวลา •ตรวจสอบ stock สินค้าที่นำมาเก็บให้ถูกต้องและเพียงพอกับการใช้งาน •จัดทำ,ควบคุม ดูแลงาน mail order ตั้งแต่การจัดหา stock สินค้าที่ใช้ใน...

Cerebos (Thailand) Co., Ltd.
นิคมแหลมฉบัง ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
30 ก.ย. 58
48 . QA Staff_Finish Good Assurance
• ตรวจสอบและวิเคราะห์ผลตัวอย่างระหว่างกระบวนการผลิต เพื่อประกันความถูกต้องตามมาตรฐานที่กำหนด • จัดเตรียมและดูแลรักษาอุปกรณ์ รวมทั้งสิ่งที่เกี่ยวข้องกับงานตรวจวิเคราะห์ในส่วนที่รับผิดชอบให้อยู่ในสภาพเ...

Cerebos (Thailand) Co., Ltd.
นิคมแหลมฉบัง ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
30 ก.ย. 58
49 . Warehouse Controller II
1. ปฏิบัติตามกระบวนการคลังสินค้าให้เหมาะสมในการตรวจวัสดุเข้าสู่ห้องเก็บวัสดุ ดำเนินการ การตรวจสอบสินค้าอย่างมีคุณภาพ เพื่อให้แน่ใจว่าการส่งมอบสินค้ามีความเหมาะสม การบันทุกวัตถุดิบ 2. ปฏิบัติตามกร...

บริษัท ไมย์เออร์ อลูมิเนียม (ประเทศไทย) จำกัด
นิคมแหลมฉบัง ชลบุรี
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัทฯ
1 ต.ค. 58
50 . เจ้าหน้าที่บัญชี (ประจำสาขาแหลมฉบัง)
- ควบคุมและตรวจสอบการจัดทำรายงานสินค้าและวัตถุดิบคงเหลือ ณ สิ้นงวดบัญชี - ตรวจสอบและทำรายงานวิเคราะห์ยอดซื้อวัตถุดิบ ประจำเดือน - ควบคุมและวิเคราะห์ผลการตรวจสอบการเคลื่อนไหวของ วัตถุดิบ ณ สิ้นงวดบัญ...

บริษัท ซัมมิท แหลมฉบัง โอโต บอดี้ เวิร์ค จำกัด (สาขาระยอง)
นิคมแหลมฉบัง ชลบุรี
3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
7 ต.ค. 58
51 . พนักงานฝ่ายผลิต (นิคมอุตสาหกรรม แหลมฉบัง)
1. ปฏิบัติงานกับเครื่องจักรภายในโรงงานเคมี 2. ดูแลและควบคุมเครื่องจักรให้อยู่ในความปลอดภัย 3. ตรวจสอบและเดินเครื่องจักรให้มีประสิทธิภาพ 4. งานที่ได้รับมอบหมายด้านอื่น ๆ

Air Liquide (Thailand) Co., Ltd.
นิคมแหลมฉบัง ชลบุรี
2 ต.ค. 58
52 . QA Engineer (ประจำสาขา แหลมฉบัง)
• Analysis the problem that concerned with measurement report, performance test and/ or all request from related section. • Ensuring product quality meets customer’s standards and expectations. • ...

บริษัท ซัมมิท แหลมฉบัง โอโต บอดี้ เวิร์ค จำกัด (สาขาระยอง)
นิคมแหลมฉบัง ชลบุรี
5 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
7 ต.ค. 58
53 . Production, Process,Tooling Engineer (ประจำสาขาแหลมฉบัง)
Responsibilities: (Production & Process) • Responsible for production efficiency and minimize waste • Flow process control, TPM (Total Productive Maintenance), Time study, Work study and Lean Engi...

บริษัท ซัมมิท แหลมฉบัง โอโต บอดี้ เวิร์ค จำกัด (สาขาระยอง)
นิคมแหลมฉบัง ชลบุรี
5 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
7 ต.ค. 58
54 . จัดซื้อ / ประสานงาน
- จัดซื้อ ประสานงาน - งานจัดซื้อทั้งในและ "ต่างประเทศ" เช่น material / parts ให้โรงงาน ออก PO ฯลฯ - ติดต่อประสานงาน และทำรายงานส่ง กนอ. - งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ซินเจม จำกัด
นิคมแหลมฉบัง ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
7 ต.ค. 58
55 . วิศวกรด้านอนุรักษ์พลังงาน
-มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานด้านอนุรักษ์พลังงาน -มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ ISO 50001 -งานอื่น ๆที่ได้รับมอบหมาย

Tietex Asia Co., Ltd.
นิคมแหลมฉบัง ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามที่ตกลง
5 ต.ค. 58
56 . Internal Audit เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน
1.ประเมินความเสี่ยงและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น จากจุดอ่อนของระบบงานเดิม เพื่อปรับปรุงแก้ไข 2.กำหนดวิธีการตรวจสอบ การเลือกตัวอย่าง กำหนดจุดควบคุมที่สำคัญที่จะทำการตรวจสอบ 3.ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ของหน่...

บริษัท เอ็กโซติกฟู้ด จำกัด ( มหาชน )
นิคมแหลมฉบัง ชลบุรี
เงินเดือน ตามตกลง
5 ต.ค. 58
57 . เจ้าหน้าที่วางแผนผลิต PMC
วางแผนผลิต และพัฒนาระบบคุณภาพอย่างต่อเนื่อง ควบคุมดูแลระบบการบริหารจัดการผลิตทั้งระบบ และการบริหารงานภายในแผนก ให้บรรลุเป้าหมาย ตามนโยบายของบริษัทฯติดตามงาน ประสานงานเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบว...

บริษัท ซีโบ จำกัด
นิคมแหลมฉบัง ชลบุรี
1อัตรา ( ด่วนมาก )
6 ต.ค. 58
 พบ 57 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ