เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 56 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
41 . Production Manager (ผู้จัดการฝ่ายผลิต)รับสมัครด่วน !
1. พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพ 2. กำกับดูแลการผลิตสินค้าให้เป็นไปตามข้อกำหนด 3. จัดลำดับความสำคัญในการจัดสรรกำลังคนในฝ่ายผลิต 4. กำกับดูแลระบบการควบคุม และการตรวจสอบในไลท์...

บริษัท ซัมมิท แอนเซ่ ออโตพาร์ท จำกัด
นิคมแหลมฉบัง ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
27 มิ.ย. 59

บริษัท สยาม พุงซาน เมทัล จำกัด
นิคมแหลมฉบัง ชลบุรี
1 position
เงินเดือน Negotiable
28 มิ.ย. 59
43 . Technician (นิคมแหลมฉบัง)
ควบคุม ดูแล และรักษาความสะอาดเครื่องจักรที่รับผิดชอบให้มีการใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพรวมทั้งตรวจสอบให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ •ควบคุม ดูแล ทำ Preventive Maintenance และ Planned Mainte...

Cerebos (Thailand) Co., Ltd.
นิคมแหลมฉบัง ชลบุรี
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
28 มิ.ย. 59
44 . Import-Export Administration. - นิคมฯ แหลมฉบัง
.จัดเตรียม,จัดทำ และ จัดส่ง สินค้าและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการส่งออกทั้ง CTL,STL ตลอดจนประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอกเพื่อส่งสินค้าและเอกสารให้ลูกค้าทันตามความต้องการ และส่วนงานที่เกี่ยวข้องทั้งห....

Cerebos (Thailand) Co., Ltd.
นิคมแหลมฉบัง ชลบุรี
1 อัตรา
28 มิ.ย. 59
45 . QA Staff_Finish Good Assurance
• ตรวจสอบและวิเคราะห์ผลตัวอย่างระหว่างกระบวนการผลิต เพื่อประกันความถูกต้องตามมาตรฐานที่กำหนด • จัดเตรียมและดูแลรักษาอุปกรณ์ รวมทั้งสิ่งที่เกี่ยวข้องกับงานตรวจวิเคราะห์ในส่วนที่รับผิดชอบให้อยู่ในสภาพเ...

Cerebos (Thailand) Co., Ltd.
นิคมแหลมฉบัง ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
28 มิ.ย. 59

บริษัท ไทยซัมมิท ฮาร์เนส จำกัด (มหาชน)
นิคมแหลมฉบัง ชลบุรี
1 อัตรา
28 มิ.ย. 59
47 . Engineer 1 ตำแหน่ง / Maintenance Staff 3 ตำแหน่ง / Technology Staff 1 ตำแหน่ง
Engineer 1.Knowleage about machining and finishing work. 2.Knowleage about measument work jig and fixture and can design. 3.Understand APQP control plan PFMEA, SPC, MSA Maintenance Staff 1.F...

TECHNO - METAL (THAILAND) CO., LTD.
นิคมแหลมฉบัง ชลบุรี
5 อัตรา
เงินเดือน Negotiate
27 มิ.ย. 59
48 . Warehouse StaffUrgently Required !
1. Handle and control all of Warehouse process. 2. To checking Label and packaging before delivery. 3. Control & Manage Inventory. 4. Prepare report to manager. 5. other assign by foreigner Manage...

FORMICA CRYSTAL SYSTEMS CO.,LTD
นิคมแหลมฉบัง ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
29 มิ.ย. 59
49 . Operations Officer
• Support planning, terminal and RORO operation team and cooperate with customer companies and related departments • Understand orders processes, import-export processes and ability to drive continuo...

บริษัท เอ็น วาย เค ออโต้ โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด
นิคมแหลมฉบัง ชลบุรี
2 อัตรา
28 มิ.ย. 59
50 . เจ้าหน้าที่สรรหาว่าจ้าง
1. สรรหาพนักงานรายวันและรายเดือน 2. ดูแลเรื่องอัตรากำลังของพนักงานระดับปฎิบัติการ 3. ดูแลเรื่องรถรับ-ส่งพนักงาน (จัดรถรับ-ส่ง) 4. อบรมปฐมนิเทศน์พนักงานใหม่ 5. เช็ค Attendance พนักงานการขาด ลา มาสา...

บริษัท เอ็กโซติค ฟู้ด จำกัด ( มหาชน )
นิคมแหลมฉบัง ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
27 มิ.ย. 59
51 . operation ประจำสำนักงานแหลมฉบัง
- ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งงานเจ้าหน้าที่ส่วนงาน เจ้าหน้าที่ Operation Import & Export ประจำสำนักงานแหลมฉบัง

Intercosped (Thailand) Co., Ltd.
นิคมแหลมฉบัง ชลบุรี
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท + ประสบการณ์
22 มิ.ย. 59
52 . Asst. Production Manager
Job Summary:- Be responsible a team of production operator to achieve production targets and Yield target with high reliability products. Supports the organizational goals or above the standard in ...

Foamtec International Co., Ltd.
นิคมแหลมฉบัง ชลบุรี
1 Position
เงินเดือน Negotiated
29 มิ.ย. 59
53 . Warehouse Foreman
*** Warehouse Foreman -บริหารจัดการงานในแผนกคลังสินค้า และจัดส่ง ทั้งระบบ

บริษัท ซัมมิท แอนเซ่ ออโตพาร์ท จำกัด
นิคมแหลมฉบัง ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างและประสบการณ์
27 มิ.ย. 59
54 . Technician
1.ซ่อมบำรุงเครื่องมือ เครื่องจักร เช่น รถโฟล์คลิฟท์ รถแทรคเตอร์ รถท๊อปลิฟท์ 2.ตรวจสอบอุปกรณ์ และเครื่องมือให้พร้อมใช้งาน 3.เสนอแนวคิดในการดัดแปลง แก้ไข และปรับปรุงอะไหล่ให้พร้อมใช้งาน 4.จัดเก็บประว...

K.R.C. TRANSPORT & SERVICE CO., LTD.
นิคมแหลมฉบัง ชลบุรี
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
28 มิ.ย. 59
55 . ช่างซ่อมบำรุง
1. ดูแลระบบซ่อมบำรุงและตรวจรักษาเครื่องจักร และอื่นๆ ของโรงงาน 2. จัดทำแผนซ่อมบำรุงประจำวัน P/M, จัดทำรายงานการซ่อมบำรุง 3. ตรวจติดตามและควบคุมอะไหล่เครื่องจักร, อุปกรณ์ซ่อมบำรุง 4. ประสานงานผู้รั...

บริษัท ซัมมิท เอ็น วี เอช จำกัด
นิคมแหลมฉบัง ชลบุรี
2 อัตรา
เงินเดือน N/A
28 มิ.ย. 59
56 . ช่างเทคนิค
ซ่อมบำรุงเครื่องจักร ด้วยระบบ PLC

บริษัท ซัมมิท โชว่า แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
นิคมแหลมฉบัง ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างเงินเดือนและประสบการณ์
28 มิ.ย. 59
 พบ 56 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ