เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 52 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
41 . Operation Officer
• Support planning, terminal and RORO operation team and cooperate with customer companies and related departments • Understand orders processes, import-export processes and ability to driv...

บริษัท เอ็น วาย เค ออโต้ โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด
นิคมแหลมฉบัง ชลบุรี
2 อัตรา
26 พ.ย. 58
42 . เลขา ประสานงาน ธรุการ IEAT - ทั่วไป
- เลขานุการ - ติดต่อประสานงาน จัดทำเอกสาร รายงานที่เกี่ยวข้องกับการนิคมอุตสาหกรรม - ติดต่อประสานงาน งานธุรการต่างๆ เช่น การนำกากของเสียออกจากโรงงาน การขออนุญาตนำกากของเสียออกจากกรมโรงงาน - งานอื่น...

บริษัท ซินเจม จำกัด
นิคมแหลมฉบัง ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
20 พ.ย. 58
43 . หัวหน้าแผนกบุคคล
1.ควบคุมดูแลการทำงานแผนกบุคคล/ธุรการ 2.ดูแลการทำงานของเจ้าหน้าที่ รปภ. 3.กำกับดูแลพนักงานขับรถของบริษัท 4.สามารถทำค่าจ้างเงินเดือน โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปได้ 5. ควบคุม ดูแล บริหารจัดการงานแผนกบุคคล...

บริษัท ซีโบ จำกัด
นิคมแหลมฉบัง ชลบุรี
1อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
21 พ.ย. 58
44 . Clerk (แรงงานสัมพันธ์) - รับวุฒิ ปวส.เท่านั้น
- จัดกิจกรรมให้กับพนักงาน - ออกแบบและเผยแพร่ข่าวสารด้านแรงงานสัมพันธ์ - ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆภายในองค์กร

Meyer Industries Limited
นิคมแหลมฉบัง ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ขึ้นอยู่กับความสามารถ (สามารถเจรจาต่อรองได้)
26 พ.ย. 58
45 . เจ้าหน้าที่ธุรการ
- รับผิดชอบงานด้านเอกสารและงานธุรการทั่วไปที่ได้รับมอบหมาย - ติดตามผู้บริหารทั้งภายในและภายนอกองค์กร

บริษัท เอ็กโซติกฟู้ด จำกัด ( มหาชน )
นิคมแหลมฉบัง ชลบุรี
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
25 พ.ย. 58
46 . Business development [Lemchabang]
- Find new client - Adopt new staff suggestion. - Introduce our candidates to client - Arrange interview - Make document *We have commission for Sales amount every month

Reeracoen Eastern Seaboard Recruitment Co., Ltd.
นิคมแหลมฉบัง ชลบุรี
2 อัตรา
เงินเดือน 18,000-22,000THB
26 พ.ย. 58
47 . พนักงานส่งเอกสาร (Messenger)
1. รับ-ส่งเอกสาร ตามที่ได้รับมอบหมายอย่างถูกต้อง ครบถ้วนและทันเวลา 2. รับ-ส่งเอกสาร บริเวณพื้นที่ท่าเรือแหลมฉบัง 3. รับ-ส่งเอกสาร บริเวณสี่มุมเมือง (แหลมฉบัง) 4. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

Double Wing Spirit Service Co., Ltd.
นิคมแหลมฉบัง ชลบุรี
2 อัตรา
เงินเดือน รายได้รวม 15,000 บาทขึ้นไป / เดือน
26 พ.ย. 58
48 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ด่วนมาก !!
1. จัดทำและวางแผนด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน 2. ดำเนินการ, ติดตามผลการดำเนินงานและปรับปรุงด้านความปลอดภัย ให้เป็นไปตามกำหนด 3. อบรมให้ความรู้ แนะนำ และดูแลให้พนักงานปฏิบัต...

Vega Logistics (Thailand) Co., Ltd.
นิคมแหลมฉบัง ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามข้อตกลง (หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
25 พ.ย. 58
49 . Production Clerk
- To input/output data into database and maintain records including data input, copying and scanning documents, filing and maintaining paper records, completing online applications. - To assist sales...

Nico Steel Centre (Thailand) Co., Ltd.
นิคมแหลมฉบัง ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
26 พ.ย. 58
50 . QA
To maintaining quality standard with ISO standard as guideline & principle requirement. Follow up / update customer & supplier / spec for internal control. Handle quality control and co-operate ...

Nico Steel Centre (Thailand) Co., Ltd.
นิคมแหลมฉบัง ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
26 พ.ย. 58
51 . พนักงานขับรถ และสนับสนุนงานธุรการ
1. รับผิดชอบรับส่งแขกของบริษัทฯ/พนักงาน รวมถึงการส่งสินค้าให้กับลูกค้า 2. ตรวจสอบสภาพรถให้มีสภาพปลอดภัยและพร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา รวมถึงการทำความสะอาดรถยนต์ และการนำรถเข้าตรวจสอบสภาพ 3.ดูแลการรับเช็ค...

Caretex Asia Co., Ltd.
นิคมแหลมฉบัง ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
25 พ.ย. 58
52 . พนักงานควบคุมคุณภาพ(QC)
เกี่ยวกับอุปกรณ์อิเล็คทรอนิคส์ ทีวี คอมพิวเตอร์/ควบคุมคุณภาพภายในไลน์การผลิต

บริษัท ซีโบ จำกัด
นิคมแหลมฉบัง ชลบุรี
3 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง ค่าเดินทางวันละ25 เบี้ยขยัน อาหารกลางวันฟรี
24 พ.ย. 58
 พบ 52 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ