เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 51 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 

FOAMTEC INTERNATIONAL CO.,LTD.
นิคมแหลมฉบัง ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน Negotiable
31 พ.ค. 59
42 . เจ้าหน้าที่การตลาด
- เสนอราคา จัดทำสัญญา และติดตามการซื้อขาย - บริการหลังการขายโดยสื่อสารกับลูกค้าผ่านทาง e-mail และทางโทรศัพท์

บริษัท ไทยล็อค ฟาสท์เทนเนอร์ส จำกัด
นิคมแหลมฉบัง ชลบุรี
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท / ตามตกลง
31 พ.ค. 59
43 . Senior Technicial / Technicial
- Senior Technicial ควบคุมดูแลเครื่องจักรในสายการผลิตให้มีประสิทธิภาพวิเคราะห์ปัญหาเครื่องจักร หาแนวทางแก้ไขปรับปรุงการวางแผนการซ่อมบำรุง - Technicial รับผิดชอบงานซ่อมบำรุงเครื่องจักรในสายการผลิต

SNC FORMER PUBLIC COMPANY LIMITED
นิคมแหลมฉบัง ชลบุรี
2 อัตรา
30 พ.ค. 59
44 . นักเคมี
วิเคราะห์และตรวจสอบโลหะมีค่า เช่น Gold Silver Platinum Paladium Rhodium (Au,Ag,Pd,Pt,Rh)

Arezzo Refinery Co.,Ltd.
นิคมแหลมฉบัง ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน 20,000
25 พ.ค. 59

บริษัท วูเทคไทย จำกัด
นิคมแหลมฉบัง ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
31 พ.ค. 59
46 . Import-Export Administration. - นิคมฯ แหลมฉบัง
1.จัดเตรียม,จัดทำ และ จัดส่ง สินค้าและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการส่งออกทั้ง CTL,STL ตลอดจนประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอกเพื่อส่งสินค้าและเอกสารให้ลูกค้าทันตามความต้องการ และส่วนงานที่เกี่ยวข้องทั้งห...

Cerebos (Thailand) Co., Ltd.
นิคมแหลมฉบัง ชลบุรี
1 อัตรา
25 พ.ค. 59
47 . QA Staff (นิคมฯแหลมฉบัง)Urgently Required !
• จัดเตรียมและดูแลรักษาอุปกรณ์ รวมทั้งสิ่งที่เกี่ยวข้องกับงานตรวจวิเคราะห์ในส่วนที่รับผิดชอบให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย และพร้อมสำหรับการใช้งานเสมอ • ตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างจาก Line การผลิตตามวิธีที่ระบุไว้...

Cerebos (Thailand) Co., Ltd.
นิคมแหลมฉบัง ชลบุรี
1 Position
เงินเดือน Negotiable
25 พ.ค. 59
48 . Maintenance Staff
1.Follow up policy. 2.Reduce break down and OEE up.

TECHNO - METAL (THAILAND) CO., LTD.
นิคมแหลมฉบัง ชลบุรี
5 อัตรา
เงินเดือน Negotiate
27 พ.ค. 59
49 . QC Inspector/QA TechnicianUrgently Required !
- ตรวจสอบคุณภาพชิ้นงาน

FOAMTEC INTERNATIONAL CO.,LTD.
นิคมแหลมฉบัง ชลบุรี
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
31 พ.ค. 59
50 . เจ้าหน้าที่สรรหาและว่าจ้าง
- สรรหาและว่าจ้างพนักงานประจำและ พนักงานรับเหมาแรงงาน ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอกและองค์กรต่างๆ

บริษัท ซัมมิท แหลมฉบัง โอโต บอดี้ เวิร์ค จำกัด
นิคมแหลมฉบัง ชลบุรี
1 อัตรา
30 พ.ค. 59
51 . นักโภชนาการ
ดูแล ควบคุมสูตรโภชนาการ

บริษัท เอ็กโซติค ฟู้ด จำกัด ( มหาชน )
นิคมแหลมฉบัง ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
31 พ.ค. 59
 พบ 51 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ