เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 59 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
41 . Operation Staff
ปฏิบัติงานที่T-park

1. ติดต่อและประสานงานภายในหน่วยงาน และภายนอกหน่วยงาน 2. จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานประจำวัน ประจำสัปดาห์ เป็นต้น 3. ติตตาม การปฏิบัติงานของพนักงานภายในหน่วยงาน 4. ทำงานวันจันทร์ - วันศุกร์ หยุดวันเส...

บริษัท ฟูจิทรานส์ (ประเทศไทย) จำกัด
นิคมแหลมฉบัง ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
3 ส.ค. 58
42 . Safety Officer
งานส่งเสริมความปลอดภัย -ร่วมกับเจ้าหน้าความปลอดภัยวิชาชีพอาวุโสร่างแผนการส่งเสริมความปลอดภัย -วมกับเจ้าหน้าความปลอดภัยวิชาชีพอาวุโสในการจัดกิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัย เช่น การจัดอบรมให้ความรู้ การทำป...

Meyer Industries Limited
นิคมแหลมฉบัง ชลบุรี
2 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์และความสามารถ
4 ส.ค. 58
43 . นักศึกษาจบใหม่ Academy รุ่น 2/58
ตามอัตรากำลังแผนก/ส่วนของบริษัทฯ ตามสาขาที่ต้องการดังนี้ 1.ธุรกิจระหว่างประเทศ,ภาษาอังกฤษ 2. โลจิสติกส์ 3.วิทยาศาสตร์การอาหาร, คหกรรมอาหาร ,พัฒนาผลิตภัณฑ์ 4. เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว,พืชสวน,สัตวบ...

บริษัท เอ็กโซติกฟู้ด จำกัด ( มหาชน )
นิคมแหลมฉบัง ชลบุรี
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัทฯ
4 ส.ค. 58
44 . QA Engineer (ประจำสาขา แหลมฉบัง)
- ตรวจสอบ ควบคุม และออกแผนการตรวจสอบคุณภาพชิ้นส่วนจากผู้รัยจ้างช่วง - ติดต่อประสานงาน ให้คำแนะนำ วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อปรับปรุงแก้ไขปัญห่าคุณภาพต่อผู้เกี่ยวข้องและผู้รับจ้างช่วง - เอกสารด้านคุณภาพ -...

บริษัท ซัมมิท แหลมฉบัง โอโต บอดี้ เวิร์ค จำกัด (สาขาระยอง)
นิคมแหลมฉบัง ชลบุรี
5 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
3 ส.ค. 58
45 . วิศวกรฝ่ายผลิต Urgently Required !!
- ควบคุมกระบวนการผลิตให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด - พัฒนา ปรับปรุงกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพ - วิเคราะห์ ป้องกันและและหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต - ขจัดเวลาสูญเปล่าในการผลิ...

บริษัท ซัมมิท เอ็น วี เอช จำกัด
นิคมแหลมฉบัง ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
4 ส.ค. 58
46 . พนักงานฝ่ายผลิต (นิคมอุตสาหกรรม แหลมฉบัง)
1. ปฏิบัติงานกับเครื่องจักรภายในโรงงานเคมี 2. ดูแลและควบคุมเครื่องจักรให้อยู่ในความปลอดภัย 3. ตรวจสอบและเดินเครื่องจักรให้มีประสิทธิภาพ 4. งานที่ได้รับมอบหมายด้านอื่น ๆ

Air Liquide (Thailand) Co., Ltd.
นิคมแหลมฉบัง ชลบุรี
3 ส.ค. 58
47 . Gate Officer
1.ตรวจสอบเอกสารจากหัวลากกรณีตู้เข้า และจัดทำใบงานในการปล่อยตู้ 2.เก็บเงินพร้อมออกใบเสร็จรับเงินให้ลูกค้า และรวบรวมส่งให้แผนกบัญชี 3.ตรวจสอบข้อมูลใน Job Order โดยการเช็คเบอร์ตู้ในเอกสารกับตู้จริง ...

K.R.C. TRANSPORT & SERVICE CO., LTD.
นิคมแหลมฉบัง ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
3 ส.ค. 58
48 . เจ้าหน้าที่คลังสินค้า
• คีย์ข้อมูลการเบิกวัสดุ • ตรวจสอบสินค้าก่อนนำเช้าคลังสินค้า • จ่ายท่อ ลมแก๊ซ และอุปกรณ์อื่น ๆ ให้กับพนักงาน • ดูแลความสะอาด 5 ส. บริเวณคลังสินค้า

Unithai Shipyard and Engineering Company Limited
นิคมแหลมฉบัง ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
3 ส.ค. 58
49 . BOI controller staff ( Automotive-Leamchabang ) Exp 3-5 years
Our customer is Japanese manufacturing for automotive ( first tier level ) in Leamchabang,Chonburi. This company got the BOI approval then we are looking for a staff to support accounting department w...

C2S Recruitment Service Co., Ltd. (C2SR)
นิคมแหลมฉบัง ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน Package 18 k. + Bonus 3-4 m.
4 ส.ค. 58
50 . HR & Admin Supervisor Urgently Required!
1. Handle and Control all job of HR such as Payroll, Recruitment, Social Security Fund,Work permit, Visa etc. 2. Handle & Coordinate with Laem Chabang IEAT for Import Export document (I-05, I-02), Ot...

FORMICA CRYSTAL SYSTEMS CO.,LTD
นิคมแหลมฉบัง ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
3 ส.ค. 58
51 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย
- รับผิดชอบจัดทำ และดำเนินงานด้านอาชีวอนามัย และความปลอดภัยในการทำงาน เพื่อให้สอดคล้องตามกฎหมาย นโยบายบริษัทฯ ให้สามารถดำเนินกิจกรรมต่างๆได้อย่างต่อเนื่อง

บริษัท นาคากาวา ซังเกียว (ไทยแลนด์) จำกัด
นิคมแหลมฉบัง ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน Negotiate
4 ส.ค. 58
52 . พนักงานขับรถ
- มีหน้าที่ขับรถรับ-ส่งผู้บริหาร - ดูแลยานพาหนะ เครื่องยนต์ รู้เส้นทางในกรุงเทพ ฯสามารถทำงานล่วงเวลาได้ - ทำงาน 6 วัน/สัปดาห์

บริษัท เอ็กโซติกฟู้ด จำกัด ( มหาชน )
นิคมแหลมฉบัง ชลบุรี
เงินเดือน ขั้นต่ำ 30,000 บาท/เดือน หรือ 1,200 บาท/วัน
4 ส.ค. 58
53 . Store Supervisor
- จัดเตรียมส่งสินค้าให้ลูกค้า - รับสินค้า, จัดเก็บสินค้า และดูแลตรวจเช็คจำนวนสินค้า - ควบคุมสินค้า, เช็คของ, เบิกของ และจัดสรรสินค้าในสโตร์ - และอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

SMC FOOD (THAILAND) CO., LTD
นิคมแหลมฉบัง ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
4 ส.ค. 58
54 . Mechanical Engineer
-ควบคุมการติดตั้ง การบำรุงรักษา และการซ่อมอุปกรณ์จักรกล -ทดสอบอุปกรณ์จักรกลเกี่ยวกับ ความปลอดภัย ประสิทธิภาพและความถูกต้องตรงตามรายละเอียดที่กำหนดไว้ -ควบคุมดูแลเครื่องจักรให้สามารถทำงานได้อย่างมีปร...

บริษัท ซินเจม จำกัด
นิคมแหลมฉบัง ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
4 ส.ค. 58
55 . Training Supervisor 1 Position
Training Supervisor To handle on :- 1) Training Road Map 2) Seting Skill Matrix 3) Skill Development 4) Design and Arrange training course 5) Follow up training result 6) Able to be the tra...

บริษัท ซัมมิท โชว่า แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
นิคมแหลมฉบัง ชลบุรี
1 Positions
เงินเดือน Negotiable
4 ส.ค. 58
56 . QA Engineer
• Improvement of in process defects • Claim, NCR report and follow up • Respond customer requirement • Process quality control and audit • Handling and being a window of quality issues to related ...

บริษัท นาคากาวา ซังเกียว (ไทยแลนด์) จำกัด
นิคมแหลมฉบัง ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน Nogotiate
4 ส.ค. 58
57 . Production Supervisor
-Production control for achievement of company regulation and target. -To Coordinate with concerning section. -To review non-conforming product. -Training and developing production team. -Manpower...

บริษัท นาคากาวา ซังเกียว (ไทยแลนด์) จำกัด
นิคมแหลมฉบัง ชลบุรี
3 อัตรา
เงินเดือน Nogotiate
4 ส.ค. 58

บริษัท ซัมมิท โชว่า แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
นิคมแหลมฉบัง ชลบุรี
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
4 ส.ค. 58
59 . เจ้าหน้าที่บัญชี (ประจำสาขาแหลมฉบัง)
- ควบคุมและตรวจสอบการจัดทำรายงานสินค้าและวัตถุดิบคงเหลือ ณ สิ้นงวดบัญชี - ตรวจสอบและทำรายงานวิเคราะห์ยอดซื้อวัตถุดิบ ประจำเดือน - ควบคุมและวิเคราะห์ผลการตรวจสอบการเคลื่อนไหวของ วัตถุดิบ ณ สิ้นงวดบัญ...

บริษัท ซัมมิท แหลมฉบัง โอโต บอดี้ เวิร์ค จำกัด (สาขาระยอง)
นิคมแหลมฉบัง ชลบุรี
3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
4 ส.ค. 58
 พบ 59 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ