เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 62 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
41 . Senior Warehouse (Urgently !!!) Urgently Required!
1. Handle and control all of Warehouse process. 2. To checking Label and packaging before delivery. 3. Control & Manage Inventory. 4. Prepare report to manager. 5. other assign by foreigner Manage...

FORMICA CRYSTAL SYSTEMS CO.,LTD
นิคมแหลมฉบัง ชลบุรี
2 อัตรา
เงินเดือน N/A
28 ส.ค. 58

FGA (THAILAND) CO.,LTD.
นิคมแหลมฉบัง ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
25 ส.ค. 58
43 . พนักงานขับรถ
- มีหน้าที่ขับรถรับ-ส่งผู้บริหาร - ดูแลยานพาหนะ เครื่องยนต์ รู้เส้นทางในกรุงเทพ ฯสามารถทำงานล่วงเวลาได้ - ทำงาน 6 วัน/สัปดาห์

บริษัท เอ็กโซติกฟู้ด จำกัด ( มหาชน )
นิคมแหลมฉบัง ชลบุรี
2 อัตรา
เงินเดือน ขั้นต่ำ 30,000 บาท/เดือน หรือ 1,200 บาท/วัน
24 ส.ค. 58
44 . Technician ด่วนมาก !!
ซ่อมpanel PCB แก้ไขงานทั่วไปที่ได้รับมอบหมาย ประกอบ Assembly Standard แต่ละรุ่น ทดสอบวัสดุสิ้นเปลือง ช่วยควบคุมซ่อมชิ้นงาน จัดทำ Inspection Standard ช่วยควบคุมส่งชิ้นงานที่ซ่อมไม่ได้เข้าคลังสิน...

บริษัท ซีโบ จำกัด
นิคมแหลมฉบัง ชลบุรี
5 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามตกลง
22 ส.ค. 58
45 . พนักงาน QC
ดูแลตรวจสอบชิ้นงาน และอื่นๆ ตามมอบหมาย

บริษัท ทรีวิว จำกัด
นิคมแหลมฉบัง ชลบุรี
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
28 ส.ค. 58
46 . Shipping and BOI Officer
รับผิดชอบงานเกี่ยวกับ Shipping,BOI ของบริษัท ฯ

บริษัท ฮามากะ (ประเทศไทย) จำกัด
นิคมแหลมฉบัง ชลบุรี
2 อัตรา
เงินเดือน Negotiable
28 ส.ค. 58
47 . LEADER QC
ดูแลตรวจชิ้นงาน และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท โอคายามา (ประเทศไทย) จำกัด
นิคมแหลมฉบัง ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
28 ส.ค. 58
48 . นักศึกษาจบใหม่ Academy รุ่น 2/58
ตามอัตรากำลังแผนก/ส่วนของบริษัทฯ ตามสาขาที่ต้องการดังนี้ 1.ธุรกิจระหว่างประเทศ,ภาษาอังกฤษ 2. โลจิสติกส์ 3.วิทยาศาสตร์การอาหาร, คหกรรมอาหาร ,พัฒนาผลิตภัณฑ์ 4. เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว,พืชสวน,สัตวบ...

บริษัท เอ็กโซติกฟู้ด จำกัด ( มหาชน )
นิคมแหลมฉบัง ชลบุรี
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัทฯ
25 ส.ค. 58
49 . Electrical Technician
- ซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรในโรงงาน - ติดตั้งและทดสอบ เครื่องจักร - ประกอบและทดสอบตู้ควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้า - สนับสนุนงานซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักร - สนับสนุนงานแก้ไขปัญหาเครื่องจักรหยุดเร่งด่วน - สนั...

Skillpower Services (Thailand) Co., Ltd.
นิคมแหลมฉบัง ชลบุรี
2 อัตรา
เงินเดือน 15,000 บาท
27 ส.ค. 58
50 . Safety Officer
งานส่งเสริมความปลอดภัย -ร่วมกับเจ้าหน้าความปลอดภัยวิชาชีพอาวุโสร่างแผนการส่งเสริมความปลอดภัย -วมกับเจ้าหน้าความปลอดภัยวิชาชีพอาวุโสในการจัดกิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัย เช่น การจัดอบรมให้ความรู้ การทำป...

Meyer Industries Limited
นิคมแหลมฉบัง ชลบุรี
2 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์และความสามารถ
28 ส.ค. 58
51 . ช่างซ่อมบำรุง
1.รับผิดชอบการควบคุมดูแลเพื่อให้การซ่อมบำรุงมีคุณภาพตามหลักวิศกรรม 2.กำหนดและจัดทำมาตรฐาน PM เครื่องจักรและ KPI ของแผนก 3.กำกับดูแลแผนการซ่อมบำรุงให้ได้ตามเป้าหมาย 4.ปฏิบัติตามงานที่ได้รับมอบหมายจา...

บริษัท นาคากาวา ซังเกียว (ไทยแลนด์) จำกัด
นิคมแหลมฉบัง ชลบุรี
3 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
24 ส.ค. 58
52 . IT Support
• Responsible for efficient and effective delivery and support of all IT services at sites and basic IT infrastructure routine such as system and data backup/restore procedures at sites. • General IT...

บริษัท ไทยซัมมิท พีเค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (Thai Summit PK Corporation Ltd. )/ บริษัท ไทยซัมมิท พีเคเค จำกัด /บริษัท ไทยซัมมิท พีเคเค เอนจิเนียริง จำกัด(แหลมฉบัง) / บริษัท ไทยซัมมิท พีเคเค บางปะกง จำกัด
นิคมแหลมฉบัง ชลบุรี
1 อัตรา
28 ส.ค. 58
53 . QA
To maintaining quality standard with ISO standard as guideline & principle requirement. Follow up / update customer & supplier / spec for internal control. Handle quality control and co-operate ...

Nico Steel Centre (Thailand) Co., Ltd.
นิคมแหลมฉบัง ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
28 ส.ค. 58
54 . พนักงานฝ่ายผลิต (นิคมอุตสาหกรรม แหลมฉบัง)
1. ปฏิบัติงานกับเครื่องจักรภายในโรงงานเคมี 2. ดูแลและควบคุมเครื่องจักรให้อยู่ในความปลอดภัย 3. ตรวจสอบและเดินเครื่องจักรให้มีประสิทธิภาพ 4. งานที่ได้รับมอบหมายด้านอื่น ๆ

Air Liquide (Thailand) Co., Ltd.
นิคมแหลมฉบัง ชลบุรี
28 ส.ค. 58
55 . Industrial Engineering เจ้าหน้าที่ IE
ออกแบบ วางแผน วิเคราะห์ ปรับปรุงกะบวนการผลิตและปรับปรุงเครื่องจักรให้มีประสิทธิภาพในการผลิตสูงขึ้น

บริษัท เอ็กโซติกฟู้ด จำกัด ( มหาชน )
นิคมแหลมฉบัง ชลบุรี
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
27 ส.ค. 58
56 . Japanese Interpreter (ล่ามภาษาญี่ปุ่น)
- งานแปลเอกสาร อำนวยความสะดวกในการสื่อสารระหว่างผู้บริหารญี่ปุ่นหรือลูกค้าญี่ปุ่นและงานที่ได้รับมอบหมายอื่นๆ

SNC FORMER PUBLIC COMPANY LIMITED
นิคมแหลมฉบัง ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
28 ส.ค. 58
57 . R&D Engineer
-Design new products, with inputs from the General Manager / Senior Engineer/Engineering Manager and HQ -Review all product criteria from the customer -Provide drawings for production that are easy...

Aeroworks (Asia) Co., Ltd.
นิคมแหลมฉบัง ชลบุรี
2 Positions
เงินเดือน N/A
26 ส.ค. 58
58 . ช่างเทคนิค ด่วนมาก!!!
ซ่อมบำรุงเครื่องจักรในโรงงานผลิตเส้นด้ายไนล่อน และ หรือ ซ่อมบำรุง/ต่อเติมอาคารทั่วๆไป

Thailon Techno Fiber Limited
นิคมแหลมฉบัง ชลบุรี
5อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
28 ส.ค. 58
59 . Technical Service Assistant (ผู้ช่วยช่างเทคนิค)
1.ช่วยจัดเตรียมคอร์สฝึกอบรมทางด้านผลิตภัณฑ์ภายในบริษัท 2.ช่วยออกแบบและพัฒนาคอร์สฝึกอบรมผลิตภัณฑ์ของเบลโซน่า 3.ผลิตชิ้นงานตัวอย่างเพื่อใช้ในการสาธิตการใช้ผลิตภัณฑ์ 4.ร่วมพัฒนาชิ้นงานตัวอย่างเพื่อให้...

Belzona Polymerics Limited
นิคมแหลมฉบัง ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน 20,000 - 25,000
26 ส.ค. 58
60 . Recruitment & Training staff
Responsibility function recruitment , Employee satisfaction survey labor relation, training and Development ,Training need survey, Orientation-On the Job Training (OJT)-Development and Training P...

ASAHI TEC METALS (THAILAND) CO., LTD.
นิคมแหลมฉบัง ชลบุรี
1 position
เงินเดือน Negotiable
27 ส.ค. 58
 พบ 62 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ