เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 52 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 

บริษัท ไทยซัมมิท ฮาร์เนส จำกัด (มหาชน)
นิคมแหลมฉบัง ชลบุรี
1 อัตรา
23 ส.ค. 59
42 . ช่างเทคนิค (Technician)
1.ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการซ่อม ดูแลและรักษาแม่พิมพ์ที่ใช้ในสายงานการผลิต 2.ตรวจเช็คและบำรุงรักษาแม่พิมพ์ตามแผนซ่อมบำรุง 3.งานอื่นๆที้่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ซัมมิท แหลมฉบัง โอโต บอดี้ เวิร์ค จำกัด
นิคมแหลมฉบัง ชลบุรี
6 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
22 ส.ค. 59

บริษัท เอ็กโซติค ฟู้ด จำกัด ( มหาชน )
นิคมแหลมฉบัง ชลบุรี
1 อัตรา
23 ส.ค. 59
44 . Clerk Production ธุรการฝ่ายผลิต (ประจำสาขาแหลมฉบัง)รับสมัครด่วน !
- บันทึกข้อมูลเอกสารฝ่ายผลิต - รวบรวมข้อมูลสรุปรายงานให้กับผู้บังคับบัญชา - จัดทำจัดเก็บเอกสารที่เกี่ยวข้อง สรุปรายงานประจำเดือน - จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับ ระบบ ISO - งานอื่นๆตามที่ไ...

บริษัท วูเทคไทย จำกัด
นิคมแหลมฉบัง ชลบุรี
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามตกลง
26 ส.ค. 59
45 . ธุรการรับสมัครด่วน !
- รับผิดชอบงานธุรการที่ได้รับมอบหมาย - ติดต่อประสานงานกับบุคคลภายในบริษัท - ดูแลเอกสารและความเรียบร้อย - ติดตามงานและรายงานผลความคืบหน้า - และรับผิดชอบงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เอ็กโซติค ฟู้ด จำกัด ( มหาชน )
นิคมแหลมฉบัง ชลบุรี
3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
23 ส.ค. 59
46 . job&Filing
1. รับผิดชอบฐานข้อมูลและรายละเอียดต่างๆ ของลูกค้า 2. Run job Order เพื่อแสดงรายละเอียดของสินค้า จำนวน ของสินค้าที่ลูกค้า Order มาจาก Fax.E mail. 3. รับผิดชอบการทำเอกสาร Job Order Proforma Invoice 4...

บริษัท เอ็กโซติค ฟู้ด จำกัด ( มหาชน )
นิคมแหลมฉบัง ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
25 ส.ค. 59
47 . วิศวกรไฟฟ้า/จนท.มาตรฐาน/จนท.สารสนเทศ/จนท.บัญชี/การเงิน
วิศวกรไฟฟ้า- ทำแผนซ่อมบำรุงและดูแลระบบไฟฟ้าภายในโรงงานทั้งหมด- ออกแบบ/เขียนแบบ งานที่เกี่ยวข้องกับระบบไฟฟ้าของโรงงาน- รายงานปัญหา - อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ จนท.มาตรฐ...

Multibax Public Company Limited
นิคมแหลมฉบัง ชลบุรี
ตำแหน่งละ 1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
27 ส.ค. 59
48 . ผู้จัดการแผนก IT
- บริหารจัดการระบบ Network , Hardware ,Software เพื่อสนับสนุนการทำงานของบริษัท - บริหารงานด้านความปลอดภัยระบบ Network และ Software - ศึกษาและนำเสนอระบบสารสนเทศใหม่ ๆ เข้ามาปรับใช้กับบริษัท - ดู...

บริษัท เอ็กโซติค ฟู้ด จำกัด ( มหาชน )
นิคมแหลมฉบัง ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
25 ส.ค. 59
49 . Technicianรับสมัครด่วน !
ซ่อมpanel PCB แก้ไขงานทั่วไปที่ได้รับมอบหมาย ประกอบ Assembly Standard แต่ละรุ่น ทดสอบวัสดุสิ้นเปลือง ช่วยควบคุมซ่อมชิ้นงาน จัดทำ Inspection Standard ช่วยควบคุมส่งชิ้นงานที่ซ่อมไม่ได้เข้าค...

บริษัท ซีโบ จำกัด
นิคมแหลมฉบัง ชลบุรี
4 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
25 ส.ค. 59
50 . Production Clerk
1. The Production Clerk is responsible for service information and other tasks as assigned พนักงานธุรการฝ่ายผลิตมีหน้าที่ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในบริษัทฯ และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย ...

Aeroworks (Asia) Co., Ltd.
นิคมแหลมฉบัง ชลบุรี
3 Position
เงินเดือน N/A
26 ส.ค. 59

TITAN-VNS Auto Logistics Co., Ltd.
นิคมแหลมฉบัง ชลบุรี
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
26 ส.ค. 59

บริษัท ซัมมิท โชว่า แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
นิคมแหลมฉบัง ชลบุรี
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
25 ส.ค. 59
 พบ 52 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ