เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 47 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
41 . พนักงานฝ่ายผลิต - ควบคุมเครื่องจักร
- ควบคุมดูแลเครื่องจักรที่รับผิดชอบ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และได้ผลผลิตที่มีคุณภาพตรงตามมาตรฐานที่กำหนด - ลงบันทึกผลการปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามที่ปฏิบัติจริง และส่งต่อให้กับผู้บังคับบัญชาในระดับท...

Cerebos (Thailand) Co., Ltd.
นิคมแหลมฉบัง ชลบุรี
หลายอัตรา
เงินเดือน พนักงานประจำ-รายวัน
22 ก.ค. 59
42 . พนักงานคลังสินค้า(Key Data)รับสมัครด่วน !
-ดูแลงานเอกสารด้านคลังสินค้าและจัดส่ง จัดทำสต๊อกงานประจำวัน -สามารถทำ คอมพิวเตอร์ได้

บริษัท ซีโบ จำกัด
นิคมแหลมฉบัง ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
23 ก.ค. 59
43 . ธุรการ
รายละเอียดของงาน - ดูแลงานเอกสาร, งานธุรการ - ทำ Report โดยใช้ Excel (สามารถใช้สูตร Excel ได้ดี) - ติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอก

บริษัท ไทยซัมมิท พีเค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (Thai Summit PK Corporation Ltd. )/ บริษัท ไทยซัมมิท พีเคเค จำกัด /บริษัท ไทยซัมมิท พีเคเค เอนจิเนียริง จำกัด(แหลมฉบัง) / บริษัท ไทยซัมมิท พีเคเค บางปะกง จำกัด
นิคมแหลมฉบัง ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
23 ก.ค. 59
44 . หัวหน้าช่างเจียระไนอัญมณี Urgently Required !
- มีความรู้เรื่องเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตสามารถใช้เครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ์ต่าง ๆ ในการผลิต - มีความรู้ในการตรวจสอบความสมบูรณ์ของการเจียระไน - มีความรู้ในด้านเทคนิคการเจียระไน และ วิธีการเ...

FORMICA CRYSTAL SYSTEMS CO.,LTD
นิคมแหลมฉบัง ชลบุรี
2 อัตรา
เงินเดือน N/A , เงินเดือน 25,000-35,000+++ ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
21 ก.ค. 59
45 . Cutting Stone Technologies
ควบคุมดูแล กระยวนการขึ้นรูปอัญมณี ความคุมดูแล การเจียรไนอัญมณี

FORMICA CRYSTAL SYSTEMS CO.,LTD
นิคมแหลมฉบัง ชลบุรี
2 อัตรา
เงินเดือน N/A
21 ก.ค. 59
46 . HR Manager Urgently Required !
1.กำหนดนโยบายบริหารงานบุคคล รวมทั้งกำหนดกลยุทธ์ในการดำเนินงาน 2.ทบทวน และวางแผนอัตรากำลังพล 3.วางแนวทางในการสรรหาพนักงาน การจ่ายค่าตอบแทน และสวัสดิการต่าง ๆ 4.ควบคุม และบริหารค่าจ้างเงินเดือน 5.กำ...

K.R.C. TRANSPORT & SERVICE CO., LTD.
นิคมแหลมฉบัง ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
22 ก.ค. 59
47 . ช่างซ่อมบำรุง/Operator
ช่างซ่อมบำรุง 1. ดูแลระบบซ่อมบำรุงและตรวจรักษาเครื่องจักร และอื่นๆ ของโรงงาน 2. จัดทำแผนซ่อมบำรุงประจำวัน P/M, จัดทำรายงานการซ่อมบำรุง 3. ตรวจติดตามและควบคุมอะไหล่เครื่องจักร, อุปกรณ์ซ่อมบำรุง 4. ...

บริษัท ซัมมิท เอ็น วี เอช จำกัด
นิคมแหลมฉบัง ชลบุรี
5 อัตรา
เงินเดือน N/A
22 ก.ค. 59
 พบ 47 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ