เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 479 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
161 . Production Supervisor/Selection Process
-Plan, organize and supervise manufacturing employees in order to provide the highest quality, most cost-effective and timely products for internal and external customers in manner consistent with the...

Sumitomo Electric Sintered Components (T) Co., Ltd.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
21 ส.ค. 60
162 . Sales and Service Engineer (Mechanic, electronic) กรุงเทพฯ 2 ชลบุรี 2
• Achieve sales targets by building strong customer relationship and offering the right products per customers’ needs. • Expand customers base by identifying and developing new customers. • Underst...

SEW-EURODRIVE (THAILAND) Co., Ltd.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
4 อัตรา
22 ส.ค. 60
163 . Development Engineer/Supervisor
• Have Skill and knowledge New model development of plastic for automotive industries and medical equipment product (design and development ~ trial - mass production) • Sales mainly for manufacturing...

Mitsuwa Chemical (Thailand) Co., Ltd.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
2 position
เงินเดือน 19,000 -38,500 + OT
19 ส.ค. 60
164 . Assistant Section Manager (Marketing)
- Sale marketing & General management Activities - Supervise and support all subsidiaries for planning , job operating - Cooperate between customer and supplier - etc.

Toyota Tsusho M&E (Thailand) Co., Ltd.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
22 ส.ค. 60
165 . IT Staff
• Installing and configuring computer hardware, software, systems, networks, printers, scanners and more • Installing authorized software to laptops and desktops depend IT Policy • Supporting and ma...

Moriroku Technology (Thailand) Co., Ltd.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 Position
เงินเดือน N/A
18 ส.ค. 60
166 . Production System Improvement Engineer
Responsible for establishing and improving production system to support all related shop floor activity. 1. To be coordinator of production system implementation. 2. Provide standard work flow and t...

MITSUBISHI TURBOCHARGER ASIA Co., Ltd.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 Position
เงินเดือน NA
18 ส.ค. 60
167 . ช่างคอนโทรลเครื่อง CNC MILLING
ควบคุมการทำงานของเครื่อง NC Milling โดยเซ็ตโปรแกรมในเครื่อง (Grafight)

SAMU DIES (THAILAND) CO., LTD.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
10 อัตรา
เงินเดือน ตามวุฒิการศึกษา
17 ส.ค. 60
168 . ENGINEERING STAFF /วิศวกร รับสมัครด่วน !
มีความรู้ ความสามารถ ตรวจสอบและวางแผนระบบไฟฟ้าและเครื่องจักรในโรงงาน,ออกแบบและติดตั้งเครื่องจักร .

Thai Daizo Aerosol Co., Ltd.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 POSITION
15 ส.ค. 60
169 . Supply Chain Management Engineer
Responsible for coordinating with PC, LG and supplier concern about improvement material ordering system, receiving, supplier improvement. 1. To conduct supplier improvement yearly plan 2. Be lead...

MITSUBISHI TURBOCHARGER ASIA Co., Ltd.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน NA
18 ส.ค. 60
170 . Information system Staff [Programmer]
- Support / find solution for explain to user. - Get user requirement for make project. - Create information system. - Maintain and improve the Information System. - Basic programming / Test syste...

TOYODA GOSEI ASIA Co., Ltd.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
21 ส.ค. 60
171 . Injection Manager
Control Production Plan-follow up Daily Report in Morning Meeting Manpower etc..

S.A Precision Co., Ltd.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
22 ส.ค. 60
172 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย(จป.)
1. ตรวจสอบและเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม ในการทำงาน 2. การปฐมนิเทศให้ความรู้แก่พนักงาน 3. แนะนำให้ลูกจ้างปฏิบัติตามข้อบังคับและคู่มือความปลอดภั...

บริษัท อะซิมุท เอเชีย แปซิฟิก จำกัด
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
16 ส.ค. 60
173 . Engineer (Design)
- เขียนแบบแม่พิมพ์ , ชิ้นส่วนต่างๆของแม่พิมพ์ - ควบคุมดูแล revision ของ Drawing - ติดตามผลการจัดทำชิ้นงานให้ถูกต้องตาม Drawing ที่กำหนด - ติดตามผลการใช้งาน Part หรนือ Insert ที่จัดทำขึ้น ปรับปรุงแก...

Thai Dai-Ichi Seiko Co., Ltd.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
21 ส.ค. 60
174 . CMM Staffรับสมัครด่วน !
- Check Dimension ตาม Drawing ของชิ้นงาน New model ด้วยเครื่อง CMM - จัดทำเอกสาร New Model Automotive Part - จัดเตรียมชิ้นงานตัวอย่างเพื่อส่งให้ลูกค้า - จัดเตรียมเครื่องมือ อุปกรณ์สำหรับชิ้นงาน...

S.A Precision Co., Ltd.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
22 ส.ค. 60

Thai Daizo Aerosol Co., Ltd.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
3 POSITIONS
15 ส.ค. 60
176 . Development Control Engineer
- Control Development Schedule and control process - Summary Development Schedule and contract to other section - Main center collect document for MPJ and other

บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
17 ส.ค. 60
177 . QC Leader
- ควบคุมคุณภาพงานและเครื่องจักรทั้งหมด - รับประกันงาน Claim จากลูกค้าและแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน - ควบคุมและดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานภายในแผนก - จัดทำบันทึกในการบันทึกข้อมูลและรายงานผู้บังคับบัญ...

Thaikikuwa Industries Co., Ltd.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน Company Structure
22 ส.ค. 60
178 . วิศวกร ควบคุมคุณภาพ
ควบคุมดูแลพนักงานQC,ควบคุมคุณภาพและของเสียในขบวนการผลิต,รับข้อร้องเรียนลูกค้าและงานเคลม,

บริษัท เอสอาร์ แอดวานซ์อินดัสตรีส์ จำกัด
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน 18,000-20,000 บาท ไม่รวมOT
21 ส.ค. 60
179 . Improvement Staff
1.Improvement machine 2.Design and support manufacturing 3.Control and manage Kaizen and TCC Activity

Nitto Matex (Thailand) Co., Ltd.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 position
เงินเดือน N/A
21 ส.ค. 60
180 . Marketing Sale
1.สรรหาลูกค้ารายใหม่ และสินค้าใหม่เพื่อเพิ่มยอดขาย 2.รับ Drawing จากลูกค้าพร้อมตรวจสอบความเป็นไปได้ในการผลิต 3.คำนวนต้นทุนเพื่อเสนอราคา 4.จัดทำใบเสนอราคา 5.นำเสนอต้นทุนและใบเสนอราคาให้ผู้บริหารลงน...

บริษัท ซัมมิท ชูโกกุ เซอิร่า จำกัด
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง ตามโครงสร้างบริษัทฯ
17 ส.ค. 60
 พบ 479 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ