เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 457 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
161 . Purchasing Engineer
1.Price check and negotiation. 2.Add break down cost & comparison price. 3.Add decide supplier and evaluation new supplier. 4.Add co-operate with initial team of new model/PCR. 5.Check and control...

Akebono Brake (Thailand) Co., Ltd
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน N/A
30 มิ.ย. 59
162 . Worker
คุมเครื่องฉีดพลาสติก ให้เป็นไปตามขบวนการ

Thai Seat Belt Co., Ltd.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
3 Person
เงินเดือน 9,000 บาท
30 มิ.ย. 59
163 . QC Supervisor
- Provide work instruction and check sheet of quality inspection. - Provide training to QA inspector including elevation. - Control incoming inspection process to operate as plan. - Provide measuri...

MITSUBISHI TURBOCHARGER ASIA CO., LTD.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 position
เงินเดือน NA
24 มิ.ย. 59
164 . Mold Maintenance
Preventive Mold Maintenance(Planing Control Quality) ) Over haul,Cleaning,Repair(Plastic Mold)Skill Fitting Insert Mold Skill

บริษัท ไทย นิปปอน เซอิกิ จำกัด
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
1 ก.ค. 59
165 . พนักงานขับรถ (Driverรับสมัครด่วน !
ขับรถผู้บริหาร เจ้าหน้าที่การตลาด ส่งพนักงาน ส่งงาน รับเช็ค - วางบิล และสถานที่ต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

SAMU DIES (THAILAND) CO., LTD.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน 9,000 บาท
24 มิ.ย. 59
166 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย Safety Officer
-ดำเนินการตรวจสอบและเสนอแนะให้นายจ้างและพนักงานปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม ในการทำงาน วิเคราะห์งานเพื่อชี้บ่งอันตราย รวมทั้งกำหนดมาตรการป้องกันและขั้นตอนการทำงานอย่...

บริษัท โทแอคส์ (ประเทศไทย) จำกัด
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
2 อัตรา
30 มิ.ย. 59
167 . Workshop Engineer
Responsibilities • Industrial Engineer or Process Engineer or Production Engineer who responsible for all phases (Pre-APDS, APDS, and post TG4) in term of LMPU, Standard work balance, Capacity manage...

Autoliv Thailand Co., Ltd.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
25 มิ.ย. 59

Thai Steel Cable Public Company Limited
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
1 ก.ค. 59
169 . Sale Staff (English peaking)รับสมัครด่วน !
- ติดต่อประสานงานกับลูกค้าทั้งภายในและต่างประเทศโดยการผ่านทางด้าน E-mail. - รับ PO บริษัทแม่ที่ญี่ปุ่นและทำการเปิดใบสั่งผลิต - ประสานงานระหว่างแผนกเพื่อให้ทันต่องาน Delivery

TENTAC (Thailand) Co., Ltd.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
1 ก.ค. 59
170 . Accounting Supervisor
-Have accountant licence -Reconciliation and Control receivable accounts payable. -Controlling petty cash. -Fixed Assets transaction are processed accurately follow by local regiment. -P&L Monthl...

บริษัท โทไค เทคโค (ประเทศไทย) จำกัด
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน Negotiable
27 มิ.ย. 59
171 . Engineer
Responsible for leading the project in all aspects, from Project definition until start of Mass Production. - Develop strong relationships and manage the on-going negotiations with the customer as th...

บริษัท แอดวานเนคซ์ (ประเทศไทย) จำกัด
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
28 มิ.ย. 59
172 . QA/QC Manager
• Implementing, maintaining, preparing and control of the company’s quality system management procedures, standards, specifications, and supervision of all amendments and revisions • Monitor the prog...

Siam Cee-Bee Chemical Co.,Ltd.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน 40,000 – 50,000 total including allowance
29 มิ.ย. 59
173 . ช่างซ่อมบำรุง(ช่างยนต์) , ช่างซ่อมเครืองจักร สาขาชลบุรี รับสมัครด่วน !
....ตำแหน่ง ช่างซ่อมเครื่องจักร หน้าที่หลัก - ดูแลการซ่อมเครน ,การซ่อมแพล้นท์คอนกรีต - ตรวจเช็ค บำรุงรักษาเครื่องจักรอื่นๆ - บันทึกเอกสารใบแจ้งซ่อม เครื่องจักร ,บันทึกประวัติเครื่องจักร เครื่องม...

YONGGROUP
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
1 ก.ค. 59
174 . Sales Staff / Sale Managerรับสมัครด่วน !
- Sales Staff ติดต่อประสานงานด้านงานขายในสำนักงาน, จัดทำเอกสารด้านงานขาย - Sales Manager ควบคุมดูแลงานฝ่ายขายของโรงงานทั้งระบบ

Cam plas (Thailand) Co., Ltd.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
30 มิ.ย. 59
175 . พนักงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
1.จัดทำ ทบทวน และรักษาไว้ซึ่ง ระบบงานที่จำเป็ฯสำหรับการดำเนินงานด้านอาชีวอนามัย และความปลอดภัยที่อยู่ในความรับผิดชอบ ภายใต้ข้อบังคับกฎหมาย ข้อกำหนดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และนโยบายขององค์กร 2.ประสานงาน/...

บริษัท เอส.พี.ซี พรีเชียส เมททอล จำกัด
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
24 มิ.ย. 59
176 . HR & GA Chief / Supervisor
•Controlling General affairs functions: General affair and service, Work permit and Re-entry Visa, Canteen, Company Transportation, Security Guard, Maid and Company Rules and Regulations as a plus. •...

SUMMIT KEYLEX (THAILAND) CO.,LTD
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
29 มิ.ย. 59

Sumitomo Electric Sintered Components(T)
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
29 มิ.ย. 59
178 . Warehouse Assistant Manager
Warehouse management, Delivery control, Stock Control, Warehouse Improvement

Calsonic kansei (Thailand) Co., Ltd.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
28 มิ.ย. 59
179 . QA.SUPERVISORรับสมัครด่วน !
- การติดต่อประสานงานกับลูกค้า ( งาน Customer Complain , New Model )

S.A Precision Co., Ltd.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
30 มิ.ย. 59
180 . Maintenance Supervisor ผู้ชาย !/32K/Amata nakorn, ph 3/Chonburi
- Establish annual machine target and improvement plan. - Knowledge of equipment & Plastic injection machine. - Can control the subordinate. Accomplishes maintenance human resource obje...

FDI Recruitment (Thailand) Co., Ltd.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
หลายอัตรา
เงินเดือน 25,000-32,000
1 ก.ค. 59
 พบ 457 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ