เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 424 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
161 . LEADER QC

บริษัท สยามโอเรียนท์อีเลคทริค จำกัด
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
16 ธ.ค. 57
162 . วิศวกรเทคนิค (Techinical Engineer)
1.ออกแบบ พัฒนาวิธีการผลิตและกระบวนการผลิต 2.วิเคราะห์งานร่วมกับวิศวกรรมผลิตและฝ่ายประกันคุณภาพ 4.อื่นๆตามที่ได้รับจากผู้บังคับบัญชี

Tungaloy Cutting Tool (Thailand) Co., Ltd.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
5 ตำแหน่ง
เงินเดือน 12,000 - 18,000 / ขึ้นอยู่กับประสบการณ์และความสามารถ
16 ธ.ค. 57
163 . Senior Engineer ( New Model Preparation Dept.) Urgently Required !!
1. Structure and flow of production preparation such as Quality Assurance Working Chart and Customer Requirement. 2. Customer's Meeting ,audit (Preparation ,summary , follow up. 3. New Model prepara...

Hayashi Telempu (Thailand) Co., Ltd.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
19 ธ.ค. 57
164 . Injection Leader
-มีความรู้ความสามารถในการใช้เครื่องฉีดพลาสติก แม่พิมพ์ฉีดพลาสติก -สามารถควบคุมดูแลผุ้ใต้บังคับบัญชาให้ทำงานเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้

บริษัท เอ็นซุ โมลดิ้ง โพรดักส์ (ไทยแลนด์) จำกัด
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตลง
15 ธ.ค. 57
165 . MARKETING
ด่วนมาก!!!

1. จัดทำแผนยอดขาย แผนจัดซื้อและการควบคุมผลดำเนินงานประจำเดือน 2. ติดต่อประสานงานกับลูกค้าทั้งในและภายนอกองค์กร 3. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

SAMU DIES (THAILAND) CO., LTD.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
5 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 ธ.ค. 57

Thai Steel Cable Public Company Limited
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน Negotiable
18 ธ.ค. 57
167 . Maintenance Technician
- ซ่อมบำรุงเครื่องกลึง CNC - ซ่อมบำรุงระบบ Hydraulic - ซ่อมบำรุงระบบ Neumatic - ซ่อมบำรุงระบบทั่วไปในโรงงาน

Nordson Xaloy Asia (Thailand) Co., Ltd.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
2 อัตรา
15 ธ.ค. 57
168 . Supervisor Production
1.บริหารการผลิตให้เป็นไปตามแผนการผลิต,ติดตามผล และจัดทำรายงานผลการผลิต 2.Set STD & Condition ให้เหมาะสมกับกระบวนการผลิต 3.วิเคราะห์ปัญหา และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในงาน 4.ควบคุมดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา...

บริษัท ไทย เอ็กเซล แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน โปรดระบุเงินเดือนที่ต้องการ
17 ธ.ค. 57
169 . Sales Staff URGENT!
- Responsible for New Model preparation start from RFQ till delivery. - Co-ordinate with internal team & Customer for solving problem to meet customer requirement. - Responsible for order intake int...

Valeo Niles (Thailand) Co., Ltd.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 Position
18 ธ.ค. 57
170 . H.R. & G.A. Assistant Manager Urgent !!
1. งานด้าน H.R.& G.A. ทั้งระบบ และมีประสบการณ์ด้าน Unoin มาเป็นอย่างดี 2. สามารถบริหารจัดการงานแทนผู้จัดการได้เป็นอย่างดี 3. มีความรู้ในโปรแกรม Payroll Power Vision 4. การจัดการด้านการสรรหาพนักงาน...

บริษัท ฮิโดรเม็ก คอนสตรัคชั่น อิควิปเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 Position
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 ธ.ค. 57
171 . Draftman (เจ้าหน้าที่เขียนแบบ) ประจำสาขาอมตะนคร 2 อัตรา/สาขารังสิต 2 อัตรา/สาขาปราจีนบุรี 1 อัตรา /สาขาปิ่นทอง3 1 อัตรา)
- เขียนแบบ Auto Cad - อ่านแบบ เขียนแบบ และถอดแบบ - ติดต่อประสานงานโรงงาน และโครงการ

บริษัท ซิสเต็ม อัพเกรด โซลูชั่น บีเคเค จำกัด
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
6 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
20 ธ.ค. 57
172 . Sr. Engineer
ด่วน!!!

1. Design operating systems and improve operating processes • Value Stream Map, Process Flow, tooling, machines and layout drawings. • Balance Production Line. • Study processes and time to establi...

Cobra International Co., Ltd.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน 25,000-40,000
20 ธ.ค. 57
173 . ผู้จัดการฝ่ายบุคคล-ธุรการ
บริหารจัดการงานด้านบุคคลและความปลอดภัยในการทำงาน และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

บริษัท เอส เอ็น ซี ซาวด์ พรู๊ฟ จำกัด
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
15 ธ.ค. 57
174 . Assembly Engineer
Urgently Require!!

Handle electric design and drawing, as well as robot programming.

M&A Consultants Recruitment Co., Ltd.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 Position
เงินเดือน 20,000 - 30,000
19 ธ.ค. 57
175 . Ocean Operations Officer
• ติดตามประสานงานกับสายเรือ เอเยนต์ และลูกค้า ตามเส้นทางการขนส่ง เพื่อให้การขนส่งทางเรือจากต้นทางถึงปลายทาง ตามกำหนดเวลา และสามารถนำส่งสินค้าที่รับมาได้ถูกต้อง • จัดทำใบกำกับภาษี ใบขนสินค้า...

CEVA Logistics (Thailand) Ltd.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
17 ธ.ค. 57

Sumitomo Electric Sintered Components(T)
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
16 ธ.ค. 57
177 . Programmer
- ดูแลรับผิดชอลในการพัฒนา ดูแลและควบคุมโปรแกรมของระบบ Web สำหรับทุกหน่วยงาน - ทำการวิเคราะห์ระบบ ออกแบบกระบวนการทำงานของระบบและทำการพัฒนาโปรแกรม ตลอดจนการควบคุม ดูแล และตรวจสอบการทำงานของระบบ - ตรวจ...

THAI NOK CO.,LTD. บริษัท ไทย เอ็นโอเค จำกัด
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 ธ.ค. 57

บริษัท เซะนิยะ (ไทยแลนด์) จำกัด
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
3 Position
18 ธ.ค. 57
179 . Purchase engineer
-รับผิดชอบงานที่เกี่ยวข้องกับลูกค้า / Suppliers -งานเอกสารที่เกี่ยวข้องกับลูกค้า / Suppliers -ติดต่อประสานงานกับลูกค้าทั้งลูกค้าเก่าและลูกค้าใหม่ / Suppliers เพื่อให้เกิดความพึงพอใจสูงสุด -สรรหาและ...

บริษัท ฟูยิต้า ราชิ (ไทยแลนด์) จำกัด
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามความสามารถ และประสบการณ์
17 ธ.ค. 57
180 . Leader (Injection / Extrusion)
เนื่องจากทางบริษัทฯได้ขยายกำลังการผลิต จึงต้องการรับสมัครบุคลากรมาร่วมงานกับทางบริษัท โดยตำแหน่งที่ต้องการรับสมัคร มีดังต่อไปนี้ 1.Injection Leader 2. Extrusion Leader

บริษัท สยามโอเรียนท์อีเลคทริค จำกัด
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
4 อัตรา
16 ธ.ค. 57
 พบ 424 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ