เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 399 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
161 . Costing Officer
- ทำการคิดราคาต้นทุนการผลิต - ทำการสรุปการใช้ material และเวลา แต่ละรุ่นให้ทางฝ่ายผลิตทำการตรวจเช็คความถูกต้อง - ทำการขอ MM code - ทำการคีย์ Routiong ในระบบ SAP - ทำการคีย์ Bom ในระบบ SAP - ปฏิบั...

Cobra International Co., Ltd.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
9 ธ.ค. 59
162 . Supervisor Material Planning (Store)Urgently Required !
1. To Manage and supervise the work of subordinates to follow company policy. 2. Improvement and development process In accordance with the company's system and can explain and educate subordinates. ...

Hayashi Telempu (Thailand) Co., Ltd.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
9 ธ.ค. 59
163 . Engineer New Modelรับสมัครด่วน !
1. New Model Product development. 2. Develops formulations for new products. 3. Reviews raw material for new products. 4. Evaluates new product concepts based on process capability and costing. 5...

SRN Sound Proof Co., Ltd
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน 15,000-18,000
5 ธ.ค. 59

Thai Daizo Aerosol Co., Ltd.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
3 POSITION
5 ธ.ค. 59
165 . R&D Engineer Design
1. Test new model 2. Design drawing

Showa Regional Center (Thailand) Co.,Ltd
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 Position
เงินเดือน N/A
7 ธ.ค. 59
166 . ผู้จัดการฝ่ายประกันคุณภาพ
ทบทวนมาตตราฐานเกี่ยวกับการประกันคุณภาพและคงซึ่งไว้ข้อกำหนด จัดทำแผนการตรวจสอบ ,อนุมัติควบคุมและประกันคุณภาพที่ส่งให้ลูกค้า ,ดำเนินการสอบเทียบเครื่องมือวัด ,อนุมัติทำและดำเนินการกับเอกสารในการปฏิบัติงา...

บริษัท เอสอาร์ แอดวานซ์อินดัสตรีส์ จำกัด
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน 35,000-40,000 บาท
9 ธ.ค. 59
167 . QA SUPERVISOR
- ตรวจสอบกระบวนการผลิต - ตรวจสอบกระบวนการ QA/QC ให้มีประสิทธิภาพ - วิเคราะห์และแก้ไขปัญหาคุณภาพในหน่วยงาน - Maintain ISO System 9001:2015

บริษัท มิตซุยไกรน์ดิ้ง เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 Position
5 ธ.ค. 59
168 . ENGINEERING STAFF /วิศวกร รับสมัครด่วน !
มีความรู้ ความสามารถ ตรวจสอบและวางแผนระบบไฟฟ้าและเครื่องจักรในโรงงาน,ออกแบบและติดตั้งเครื่องจักร .

Thai Daizo Aerosol Co., Ltd.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 POSITION
3 ธ.ค. 59
169 . วิศวกร Injection Molding and Machining (Amata Nakorn IE)
-Injection molding lines -ดูแลระบบและหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทางด้านวิศวกรรม -ดูแลเครื่องจักร (Die, Mill, Grind)

CareerLink Recruitment (Thailand) Co., Ltd.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
2 อัตรา
เงินเดือน 22,000 บาท (ขึ้นอยู่กับประสบการณ์)
9 ธ.ค. 59
170 . Engineer
ออกแบบงานสำหรับบรรจุภัณณ์ยานยนต์และอิเล็คทรอนิค

บริษัท เอส แอนด์ เอส ภัทรชาติ จำกัด
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
3 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
9 ธ.ค. 59
171 . ผู้จัดการ /ผู้ช่วยหัวหน้าแผนก/ หัวหน้าแผนกวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ R&Dรับสมัครด่วน !
-ควบคุมกระบวณการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ให้ตรงตามเป้าหมายที่กำหนด -จัดเตรียมสูตรการทดลองและสรุปผลการทดลองผลิตภัณฑ์ -จัดทำเอกสารเกี่ยวกับสูตร Specifiaction เพื่อใช้ในฝ่ายต่างๆ -ปฏิบัติงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมา...

บริษัท เอ็นเอสแอล ฟู้ดส์ จำกัด
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
8 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
8 ธ.ค. 59
172 . วิศวกรประกอบเครื่องจักร
1. ประกอบเครื่องจักรตามแบบ drawing เช่น เครื่อง Ultrasonic welding machine, เครื่อง Heat Press machine เป็นต้น 2. สามารถ Modify ตัด กลัด เจาะ กลึง เชื่อม ชิ้นงานที่เป็นส่วนประกอบของเครื่องจักร 3. มี...

Siam Pearl Kogyo Co.,ltd.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 คน
เงินเดือน ตามทักษะและความสามารถของผู้สมัคร
5 ธ.ค. 59
173 . Production Supervisor
To control, set and fixing Injection Machines. To maintain injection mold. To manage and arrange Roduction plan. To coordinate with customers, internal related department and External. To Respons...

THAI NEWTON CO., LTD.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 Person (Urgently)
เงินเดือน As per company salary structure
7 ธ.ค. 59
174 . QC Supervisor
- Provide work instruction and check sheet of quality inspection. - Provide training to QA inspector including elevation. - Control incoming inspection process to operate as plan. - Provide measuri...

MITSUBISHI TURBOCHARGER ASIA CO., LTD.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 position
เงินเดือน NA
9 ธ.ค. 59
175 . Asst. Production Manager (CNC)
- บริหารกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพ - ควบคุมการทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชาในหน่วยงานให้สามารถทำงานตามเป้าหมาย - ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยของหน่วยงานตามนโยบายขององค์กร

E&H Precision (Thailand) Co.,Ltd.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 Position
8 ธ.ค. 59
176 . Sales Executive (Automotive Industry) ทำงานที่นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1. Expected budget for control all customers. 2. Find out new customers. 3. Quote price for new part send to customers. 4. Take care current customers & find new model from current customers. 5. C...

บริษัท มายด์เอจ อินโนเวชั่น จำกัด
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน 30,000
9 ธ.ค. 59
177 . QC Inspector
ตรวจวัดชิ้นงานด้วยเครื่อง CMM

บริษัท นิชิได (ประเทศไทย) จำกัด
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน 9,000
7 ธ.ค. 59
178 . Senior / Junior Technician(สาขาอมตะนคร)รับสมัครด่วน !
• ควบคุมและมอบหมายการทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติงานการซ่อมบำรุงงาน PM/CM ด้วยการใช้ทุนให้คุ้มค่ากับการบำรุงรักษาให้อยู่ในสภาพและลักษณะที่ดี ให้ได้ตามความต้องการอย่างมีมาตรฐานและสอดคล้องกับสัญญาบร...

บริษัท โซเด็กซ์โซ่ เฮ็ลธแคร์ ซัพพอร์ท เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
7 ธ.ค. 59
179 . Mechanical Design staff
1.Improve productivity and design mechanical parts 2.Kaizen

Nitto Matex (Thailand) Co., Ltd.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 position
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
6 ธ.ค. 59
180 . Design Technician/Engineerรับสมัครด่วน !
1. Design Technician/Engineer (CAM) - ทำงานด้านCam สำหรับเขียนโปรแกรม CNC.เพื่อส่งทำ EDM. - ทำ 2D. และ 3D. ในการผลิตMold เพื่อSuppert งานซ่อม - ติดต่อประสานงานกับแผนกต่างๆในการแก้ไขปัญหางาน New Mo...

Thaikikuwa Industries Co., Ltd.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
7 ธ.ค. 59
 พบ 399 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ