เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 480 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
161 . QA Senior Staff
1.Response customer complaint,claim follow up 2.Analysis root cause claim defect 3.Issue WI,document support QA system 4.Control replacement part and sorting process

บริษัท ซีบีซี อิงส์ (ประเทศไทย) จำกัด
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 Position
เงินเดือน N/A
21 ต.ค. 57
162 . Assembly Asst. Supervisor/ Supervisor
Motion and job element analysis •Make good line balance •Create innovation idea to reduce manpower at Assembly 8 persons

บริษัท ไทย มิยามะ อิเล็คทริค จำกัด
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
2 อัตรา
เงินเดือน negotiable.
16 ต.ค. 57
163 . Sourcing Engineer / Part Quality Engineer
Sourcing Engineer Main responsible for purchase of raw materials, component maintain ISO 9002 Quality system and ISO 14001 Environmental System ,follow up daily for the progress on the purchasing an...

Sony Technology (Thailand) Co., Ltd.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
Many Position
เงินเดือน N/A
22 ต.ค. 57
164 . Safety Officer
•Review and make recommendations to employers to comply with laws relating to occupational health and safety conditions at work. •Analysis of work for hazard identification including measures for pr...

บริษัท เนเดอร์แมน เอส.อี.เอ. จำกัด
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
22 ต.ค. 57
165 . IMPORT- EXPORT BOI STAFF
Hand on the related process for BOI privilege in factory Trading company. •Apply for others taxes promote: should understand for taxes redeem for varieties activities: Form-A, Form-D. •Prepare the...

บริษัท ไทย มิยามะ อิเล็คทริค จำกัด
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
2 อัตรา
เงินเดือน negotiable.
17 ต.ค. 57
166 . Production officer (6 months)
• Key in all the production report • Enter in master data • Ensure data quality and accuracy • Identify missing information and notify manager in order to ensure the master data is inputted into th...

Global Architectural Co., Ltd. / Permasteelisa Projects (Thailand) Ltd.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
2 อัตรา
16 ต.ค. 57
167 . NPI Engineer
To support New product improvement and develop new product. Detail of Job: 1.Review drawing documentation for accuracy. 2.Demonstrate new product manufacturing readiness. 3.Review process readines...

SEI Interconnect Products ( Thailand ) Co., Ltd. บริษัท เอสอีไอ อินเตอร์คอนเนคท์ โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
22 ต.ค. 57
168 . Accountant
.Cash flow preparation •Specific GL Account reconciliation preparation and review •Control of Company cash advance •Control of consignment stock accounts and related accounts •Consignment report n...

บริษัท ไทย มิยามะ อิเล็คทริค จำกัด
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน negotiable.
16 ต.ค. 57
169 . Casting Engineer
Process control : - Melting process by medium frequency induction furnace. - Holding process - Inoculation process - Auto pouring process - Sand molding, FBN Machine...

THAI NOK CO.,LTD. บริษัท ไทย เอ็นโอเค จำกัด
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน Based on company's structure
22 ต.ค. 57
170 . Purchasing Engineer
1. ปฏิบัติงานในแผนก Purchasing 2. งานด้านการ จัดซื้อที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมยานยนต์ 3. งานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

บริษัท ซัมมิท ชูโกกุ เซอิร่า จำกัด
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
22 ต.ค. 57
171 . Safety Staff
1. จัดทำเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในงาน 2. จัดเตรียมเอกสารต่าง ๆ ที่ต้องนำส่งหน่วยงานราชการในเรื่องความปลอดภัย 3. เอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับประกันสังคม 4. ดูแลการเบิก-จ่ายอุปกรณ์ความปลอ...

บริษัท เซชิน (ประเทศไทย) จำกัด
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
17 ต.ค. 57
172 . Sr.QA Supervisor(Inprocess)
- Control Process , Abnormal , NG and action improvement. - Support customer Co-Check and audit. - Control New part and supplier Co-Check & Run@Rate - Improve Inprocess defect.

USUI INTERNATIONAL CORPORATION (THAILAND) CO., LTD.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 Position
เงินเดือน N/A
22 ต.ค. 57
173 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จป.) สิ่งแวดล้อม / ISO
1.จัดทำแผนกการดำเนินงานด้านความปลอดภัย 2.รายงานเอกสารตามที่กฎหมายกำหนด 3.วิเคราะห์งานด้านความปลอดภัยตามที่กฎหมายกำหนด 4.จัดอบรมหลักสูตรด้านความปลอดภัยตามที่กฎหมายกำหนด 5.ตรวจสอบและป้องกันอุบัติเหต...

บริษัท สยามคาลโซนิค จำกัด
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
21 ต.ค. 57
174 . ISO SUPERVISOR
- ดูแลระบบคุณภาพISO/TS 16949 - Internal Audit - Customer Audit - Supplier Audit

ADCOMAT (SIAM) CO., LTD.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
22 ต.ค. 57
175 . Information System Engineer (IS)
Responsible for all IS matters concerning to the planning, administration, Equipment Management, System operation & management, main business system maintenance, Local system maintenance IS members ...

JATCO (Thailand) Co.,Ltd.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 Position
เงินเดือน N/A
21 ต.ค. 57
176 . Production Supervisor (Injection Line)
1.Assist and directly report to Production GM (Japanese) to planning, manage and continuous improvement in Production Injection area. 2.Lead a small team of people in execution of daily production ta...

บริษัท ไทย มิยามะ อิเล็คทริค จำกัด
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
3 อัตรา
เงินเดือน Company Structure.
17 ต.ค. 57
177 . Shipping Staff
- สามารถติดต่อประสานงานส่วนงานต่าง ๆ ในบริษัทฯ เพื่อให้งานสำเร็จตามเป้าหมาย - มีประสบการณ์ในการคีย์ใบขนสินค้า ขาเข้าและขาออก / TIFFA , SWEL - สามารถเริ่มงานได้ทันที - มีความรู้เอกสารนำเข้า,ส่งออก,ข...

บริษัท โอกาโมโต ลอจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
21 ต.ค. 57
178 . พนักงานเขียนแบบ
Urgently!!

• เขียนแบบเครนให้ลูกค้า • ออกแบบ spec crane • เขียนแบบประกอบ • ปฏิบัติงานที่โรงงานชลบุรี 3 อัตรา , โรงงานระยอง 2 อัตรา

บริษัท สยามคิโต้ จำกัด
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
5 อัตรา
เงินเดือน 15,000 - 17,000
21 ต.ค. 57
179 . ADMINISTRATION LEADER/ SR. LEADER
HRD : - Develop, implement, and monitor training programs within an organization. - Supervise technical training for staff. - Conduct orientation sessions. - Create brochures and training material...

Thai Daizo Aerosol Co., Ltd.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
2 POSITIONS
เงินเดือน COMPANY STRUCTURE
17 ต.ค. 57
180 . หัวหน้าฝ่ายผลิต
1.ควบคุมระบบการผลิตของแผนกให้เป็นไปตามเป้าหมาย 2.ควบคุมดูแลพนักงานในสังกัด 3.ควบคุมดูแลเครื่องจักรในสายการผลิต 4.จัดทำระบบ TPM

บริษัท เสริมสุข เบเวอร์เรจ จำกัด
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ/ประสบการณ์
22 ต.ค. 57
 พบ 480 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ