เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 458 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
161 . Sales Staff
รับผิดชอบเกี่ยวกับงาน Sale ของบริษัท

Castem( Siam) Co., Ltd.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
21 ต.ค. 59
162 . Costing Officer
- ทำการคิดราคาต้นทุนการผลิต - ทำการสรุปการใช้ material และเวลา แต่ละรุ่นให้ทางฝ่ายผลิตทำการตรวจเช็คความถูกต้อง - ทำการขอ MM code - ทำการคีย์ Routiong ในระบบ SAP - ทำการคีย์ Bom ในระบบ SAP - ปฏิบั...

Cobra International Co., Ltd.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
28 ต.ค. 59
163 . QC Shift Leader, Powder
1. Check daily approved products by QC Staff 2. Prepare daily standard reference for production and inform the QC staff about particular changes. 3. Ensure that the finished goods are in conformance...

บริษัท โจตันไทย จำกัด
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
25 ต.ค. 59
164 . Machanical Engineer
- Check out the advice in the planning and rebuilding of machanical mofification. - Planned development machine in engineering. - Design modified machanical equipment appripriate for the condition o...

EXEDY Friction Material Co.,Ltd.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 Position
เงินเดือน Negotiable.
27 ต.ค. 59
165 . Maintenance Engineer
1.Design Program PLC 2.สามารถใช้งาน Program PLC Touch screen ของ Mitsubishi ได้เป็นอย่างดี 3.ออกแบบแลปรับปรุงแก้ไขแบบไฟฟ้า 4.ควบคุมดูแลการติดตั้งระบบไฟฟ้า 5.ตรวจสอบโหลดทางไฟฟ้าของโรงงาน 6.งานต...

Akebono Brake (Thailand) Co., Ltd
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน N/A
25 ต.ค. 59
166 . Injection Supervisor
Production and Control Process Injection (Quality,Capacity)

บริษัท ไทย นิปปอน เซอิกิ จำกัด
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
26 ต.ค. 59
167 . Test Staff
• Support test engineer for controling test method and measuring equipment. • Report to for the test results. • Support an internal audit, customer audit and third party audit. • Maintain good hous...

Autoliv Thailand Co., Ltd.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
25 ต.ค. 59
168 . Supervisor Material Planning (Store)Urgently Required !
1. To Manage and supervise the work of subordinates to follow company policy. 2. Improvement and development process In accordance with the company's system and can explain and educate subordinates. ...

Hayashi Telempu (Thailand) Co., Ltd.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
27 ต.ค. 59
169 . Value Engineer
- Incharge for cost reduction and cost estimation for new model development.

บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
27 ต.ค. 59
170 . QC Supervisor
- Provide work instruction and check sheet of quality inspection. - Provide training to QA inspector including elevation. - Control incoming inspection process to operate as plan. - Provide measuri...

MITSUBISHI TURBOCHARGER ASIA CO., LTD.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 position
เงินเดือน NA
27 ต.ค. 59
171 . Production Supervisor
Production Supervisor Requirements : 1. Develop plant’s operation targets linked to Operations division objectives. 2. Plan, maintain, monitor and improve the manufacturing processes and performa...

Thai Whetron Electronic Co.,Ltd.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
28 ต.ค. 59
172 . ENGINEERING STAFF /วิศวกร รับสมัครด่วน !
มีความรู้ ความสามารถ ตรวจสอบและวางแผนระบบไฟฟ้าและเครื่องจักรในโรงงาน,ออกแบบและติดตั้งเครื่องจักร .

Thai Daizo Aerosol Co., Ltd.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 POSITION
22 ต.ค. 59
173 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ (ประจำนิคมอมตะนคร)รับสมัครด่วน !
- ตรวจสอบ และเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติตามกฎหมายความปลอดภัยในการทำงาน - จัดทำแผนงาน โครงการ มาตรการด้านความปลอดภัยในการทำงานเสนอต่อนายจ้าง - ตรวจสอบการปฏิบัติงานของสถานประกอบกิจการให้เป็นไปตามแผนงาน โ...

บริษัท เค ไลน์ (ประเทศไทย) จำกัด
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
27 ต.ค. 59
174 . Mold Technician
1. ซ่อม แก้ไขและปรับปรุงแม่พิมพ์ เพื่อสนับสนุนกระบวนการผลิต 2. ทำความสะอาด และบำรุงรักษาแม่พิมพ์ 3. ปฏิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

บริษัท เซชิน (ประเทศไทย) จำกัด
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน โครงสร้างบริษัท
21 ต.ค. 59
175 . Quality Engineer
• Handle in Kaizen activities. Process qualification & Validation. Root cause analysis and implementation of corrective action. • Customer complaints and corrective actions follow-ups and Internal Qu...

บริษัท แอดวานเนคซ์ (ประเทศไทย) จำกัด
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
28 ต.ค. 59
176 . CNC Technician /CNC Engineer
1) Technician CNC machine 2) Engineer CNC machine

Castem( Siam) Co., Ltd.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างเงินเดือนของบริษัท+ประสบการณ์
25 ต.ค. 59
177 . หัวหน้า/เจ้าหน้าที่ด้านความปลอดภัยระดับวิชาชีพ(จป.วิชาชีพ)
1. ประสานงานด้านความปลอดภัย กับคณะกรรมการความปลอดภัยและหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 2. จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัยต่อคณะกรรมการความปลอดภัยฯและจัดทำเอกสารส่งหน่วยงานราช 3. ดำเนินกิจกรร...

Intercontinental Jewellery Manufacturer Public Co., Ltd.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
2 อัตรา
เงินเดือน ตามความสามารถ
27 ต.ค. 59
178 . SQA Engineer
• Conduct QSES&QCDDM Audit • Evaluate audit findings and implement appropriate corrective actions • Analyze and develop quality improvement activity • Compile and summarize statistical quality da...

Calsonic kansei (Thailand) Co., Ltd.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
3 อัตรา
เงินเดือน Negotiable
24 ต.ค. 59
179 . ช่างแม่พิมพ์โลหะรับสมัครด่วน !
- ปฏิบัติงานเกี่ยวกับกระบวนการผลิต,ประกอบแม่พิมพ์,Spotting, Fitting Trial Die ได้ และสามารถวิเคราะห์ปัญหาพร้อมทั้งแก้ไขได้ - ตรวจสอบชิ้นงานที่ทำการ Trial กับ Drawing และ C/F หรือ เครื่องมือวัดที่เกี่...

บริษัท ดีเอ็มวาย เทค จำกัด
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
25 ต.ค. 59
180 . Material Planner
Taking care of materials planning function

บริษัท มอนเด นิสซิน (ประเทศไทย) จำกัด
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
21 ต.ค. 59
 พบ 458 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ