เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 40 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Receptionist & General Affair Staff
Receptionist and Administrative functions.

Almond (Thailand) Limited
นิคมบางชัน กรุงเทพมหานคร
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
24 ส.ค. 59
2 . Administratorรับสมัครด่วน !
1. จัดทำเอกสารต่างๆได้ 2. ประสานงานฝ่ายต่างๆ

Almond (Thailand) Limited
นิคมบางชัน กรุงเทพมหานคร
1 อัตรา
เงินเดือน 12,000
24 ส.ค. 59
3 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายโครงการ (Project Sales)
- ขายสินค้ากลุ่มประเภท Digital Door Lock และอุปกรณ์เกี่ยวกับงานประตู เช่น ลูกบิดประตู,บานพับ เป็นต้น ให้กับลูกค้ากลุ่มโครงการบ้านจัดสรร คอนโดมิเนียม หน่วยงานราชการ และลูกค้าอื่นที่สนใจ - ดูแลลูกค้าเก...

บริษัท 2010 โกลบอลซอร์สเซส จำกัด
นิคมบางชัน กรุงเทพมหานคร
3 อัตรา
25 ส.ค. 59
4 . ช่างเทคนิคบริการรับสมัครด่วน !
1. เข้าบริการซ่อมบำรุงประตู-หน้าต่างและมุ้งลวดให้กับลูกค้า 2. จัดทำรายการเบิกอะไหล่ / บันทึกผลการซ่อมบำรุง 3. สามารถทำงานล่วงเวลาได้ และงานที่ได้รับมอบหมายอื่น ๆ

บริษัท เกอฮาวส์ ลิฟวิ่ง จำกัด
นิคมบางชัน กรุงเทพมหานคร
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
24 ส.ค. 59
5 . วิศวกรไฟฟ้า
ควบคุมการติดตั้งไฟฟ้าที่ใช้ในโรงงาน ดูแลรับผิดชอบวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า และระบบไฟฟ้าในโรงงานให้เป็นไปตามมาตรฐาน

บริษัท จินซาน อิเล็คโทรนิค อินดัสเทรียล (ไทยแลนด์) จำกัด
นิคมบางชัน กรุงเทพมหานคร
1 อัตรา
เงินเดือน ตามความเหมาะสม
25 ส.ค. 59
6 . Export - Shipping (สามารถพูดภาษาจีนได้ อ่าน เขียน)
สามารถทำงานติดต่อสื่อสารระหว่างประเทศ ทำInvoice Export ทำโปรแกรม ERP ประสานงานกับฝ่ายผลิต มีความสามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี

บริษัท จินซาน อิเล็คโทรนิค อินดัสเทรียล (ไทยแลนด์) จำกัด
นิคมบางชัน กรุงเทพมหานคร
1 อัตรา
เงินเดือน ตามที่ตกลง
25 ส.ค. 59
7 . QA Inspector
- รับผิดชอบในการควบคุมคุณภาพของวัตถุดิบและสารปรุงแต่งระหว่างการจัดเก็บ จนถึงระหว่างกระบวนการผลิต - ตรวจสอบการจัดเตรียมสารปรุงแต่งตามสูตรอาหารที่ใช้ในการผลิต

บริษัท นูทริกซ์ จำกัด (มหาชน)
นิคมบางชัน กรุงเทพมหานคร
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
25 ส.ค. 59
8 . ช่างไฟฟ้า (ประจำฉะเชิงเทราและประจำบางชัน)
ดูแลซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าโรงงาน และสำนักงาน

บริษัท นูทริกซ์ จำกัด (มหาชน)
นิคมบางชัน กรุงเทพมหานคร
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
25 ส.ค. 59
9 . เจ้าหน้าที่บัญชี (AR)รับสมัครด่วน !
-บันทึกบัญชีเจ้าหนี้ที่เป็น Raw Material ในต่างประเทศและต่างประเทศ -กระทบยอด Bank ที่เป็น Bank หลัก -จัดทำทะเบียนทรัพย์สินและคำนวณยอดค่าเสื่อมราคาประจำเดือน -บันทึกบัญชีด้านรับทั้งหมด

บริษัท นูทริกซ์ จำกัด (มหาชน)
นิคมบางชัน กรุงเทพมหานคร
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
25 ส.ค. 59
10 . Production Supervisor (ประจำโรงงานบางชัน)
• ควบคุมดูแลกิจกรรมการผลิตให้บรรลุเป้าหมาย ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพและความปลอดภัย • จัดสรรกำลังคนให้เหมาะสมกับปริมาณงาน ควบคุมประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงาน • ตัดสินใจแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า และมีอำนาจตัดสินใจ...

บริษัท นูทริกซ์ จำกัด (มหาชน)
นิคมบางชัน กรุงเทพมหานคร
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
25 ส.ค. 59
11 . ช่างไฟฟ้า โรงงานบางชัน มีนบุรี
-งานช่างไฟฟ้าโรงงาน -ซ่อมบำรุงดูแลระบบไฟฟ้าในโรงงานอุตสาหกรรม -ซ่อมบำรุงดูแลระบบเครื่องจักร

บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด
นิคมบางชัน กรุงเทพมหานคร
5 อัตรา
24 ส.ค. 59
12 . Technician Specialist / Kaizen Specialist
-มีความรู้ด้านระบบความเย็น อุปกรณ์ทำความเย็น -มีความรู้ด้านการทำงานแบบ Kaizen (ไคเซ็น) -เวลาทำงาน จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00 น. - 17.00 น.

บริษัท เบฟโปร เอเชีย จำกัด
นิคมบางชัน กรุงเทพมหานคร
25 ส.ค. 59
13 . Operation Service Supervisor พื้นที่ กทม.
- แก้ไขปัญหา และบริหารจัดการกับข้อร้องเรียนจากลูกค้าทั้งภายในและภายนอกได้ - ควบคุมและแก้ไขปัญหา กำกับดูแลทีมช่าง และสามารถมอบหมายงานให้ช่างสามารถปฏิบัติงานได้ตามเป้าหมาย - พัฒนาบุคคลากรในหน่วยงานให้...

บริษัท เบฟโปร เอเชีย จำกัด
นิคมบางชัน กรุงเทพมหานคร
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
25 ส.ค. 59
14 . เจ้าหน้าที่จัดการงานซ่อม (Call Center) ประจำนิคมอุตสาหกรรมบางชัน
-รับสายแจ้งซ่อมตู้เย็น และอุปกรณ์เครื่องทำความเย็นอื่นๆ -บันทึกข้อมูลจากหน่วยงานปฏิบัติการเข้าในระบบ เพื่อทำการวิเคราะห์ต่อไป -จัดทำรายงานให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ในการวิเคราะห์

บริษัท เบฟโปร เอเชีย จำกัด
นิคมบางชัน กรุงเทพมหานคร
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
25 ส.ค. 59
15 . Sales Engineer(ประจำสำนักงานใหญ่ นิคมอุตสาหกรรมบางชัน)
1. การขาย , การให้คำปรึกษา และเพื่อเพิ่มยอดขายให้กับนายจ้าง 2. ใช้โปรแกรม CRM (Customer Relation Management) : จัดการความสัมพันธ์ระหว่างลูกค้า อำนวยความสะดวกให้กับลูกค้า ไม่ว่า จะเป็นการขาย การตลาด แ...

บริษัท พรีเมี่ยม อิควิปเม้นท์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
นิคมบางชัน กรุงเทพมหานคร
5 อัตรา
เงินเดือน 15,000 บาทขึ้นไป
25 ส.ค. 59
16 . เจ้าหน้าที่ประสานงานต่างประเทศ (สามารถ พูด อ่าน เขียน ภาษาจีน/อังกฤษ ได้ดี)
- ติดต่อประสานงานกับต่างประเทศ (จีน/อเมริกา) - จัดทำเอกสาร ภาษาจีน / อังกฤษ - สื่อสารกับต่างประเทศ (จีน/อเมริกา) Suplier - ประสานงานโครงการ - จัดทำเอกสารและสัญญาต่างๆ รวมถึงเอกสารที่เกี่ยวข้อง - ...

บริษัท พรีเมี่ยม อิควิปเม้นท์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
นิคมบางชัน กรุงเทพมหานคร
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
25 ส.ค. 59
17 . Programmer / IT Support (ประจำนิคมอุตสาหกรรมบางชัน กทม.)รับสมัครด่วน !
งานด้านการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ พัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ • สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีทางด้านคอมพิวเตอร์ เช่น เอกวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือเกี่ยวข้อง • มีทักษะในการการเขียนภาษาคอมพิวเตอร์ เช่น PHP JAVA O...

บริษัท พรีเมี่ยม อิควิปเม้นท์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
นิคมบางชัน กรุงเทพมหานคร
2 อัตรา
เงินเดือน 15k-20k
25 ส.ค. 59
18 . ช่างเทคนิค/ช่างไฟฟ้า/ช่างซ่อมบำรุง/ช่างเครื่องกล ด่วน
- ติดตั้ง/ตรวจวัด/ซ่อมบำรุงเครื่องจักรตามแผนงาน - ปรับตั่งหล่อลื่นอุปกรณ์เครื่องจักร - งานด้านพลังงาน(การตรวจวัด) - งานสอบเทียบเครื่องมือวัด

บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน)
นิคมบางชัน กรุงเทพมหานคร
20 อัตรา
25 ส.ค. 59
19 . วิศวกร(ไฟฟ้า,เครื่องกล,พลังงาน)
ตำแหน่งวิศวกร - งานระบบควบคุมเครื่องจักรในไลน์ผลิต (ปรับตั้ง/หล่อลื่น/ซ่อมบำรุง) - งานวิเคราะห์และแก้ปัญหาทางด้านระบบควบคุม,การตรวจวัดการใช้พลังงานในระบบ - งานด้านวิเคราะห์เพื่อจัดทำมาตรการ, จัดทำร...

บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน)
นิคมบางชัน กรุงเทพมหานคร
25 ส.ค. 59

บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน)
นิคมบางชัน กรุงเทพมหานคร
2 อัตรา
เงินเดือน N/A
25 ส.ค. 59
 พบ 40 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ