เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 48 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Stamping Supervisor
-ควบคุมกระบวนการผลิต ตามแผนงาน สำหรับกระบวนการ Stamping -วางแผนการทำงาน ให้คำปรึกษาพนักงาน แก้ไขปัญหาเบื้องต้น ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Almond (Thailand) Limited
นิคมบางชัน กรุงเทพมหานคร
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
22 ก.พ. 60
2 . Process Control Supervisor
-ควบคุมดูแล ติดตามการทำงานตาม process ที่กำหนดของ production รวมทั้งวิเคราะห์ หาสาเหตุปัญหา และเสนอแนะ แนวทางแก้ไขปัญหาของแต่ละ Process

Almond (Thailand) Limited
นิคมบางชัน กรุงเทพมหานคร
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
22 ก.พ. 60
3 . Assistance IT Manager/ผู้ช่วยผู้จัดการแผนก IT
1.บริหารงานภายใต้ฝ่าย IT คือ ด้านบริหารจัดการ ERP ด้านพัฒนาซอฟแวร์ ด้าน Database ด้าน Network Management และ Technical Support 2.บริหารโครงการด้านพัฒนา Software เช่น ERP, Window- based applications...

Almond (Thailand) Limited
นิคมบางชัน กรุงเทพมหานคร
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
22 ก.พ. 60
4 . Accounting Section Manager / Supervisor (Food Manufacturer) รับสมัครด่วน !
1.) Responsible for A/P , A/R , G/L , Cost Accounting , Audit and other Tax Accounting 2.) Finance Internet Banking for Payment , L/C BG , Bank , Voucher Receive , Voucher Check - ทำงาน 5 วัน วันจ...

Food People Recruitment Co., Ltd.
นิคมบางชัน กรุงเทพมหานคร
1 position
เงินเดือน 40,000 - 50,000 บาท (ขึ้นอยู่กับประสบการณ์) และสวัสดิการอื่นๆ
23 ก.พ. 60
5 . Warehouse Section Manager / Supervisor (Food Manufacturer) รับสมัครด่วน !
1.)Responsible for Warehouse Managament of Food Manufacturer 2.)ทำงาน 6 วัน วันจันทร์ - วันเสาร์ 8:30 - 17:30 น. ********** Food Expeerinces only **************** มีเงินเดือนประจำ โอที รถรับส่ง ...

Food People Recruitment Co., Ltd.
นิคมบางชัน กรุงเทพมหานคร
1 อัตรา
เงินเดือน 25,000 - 35,000 บาทหรือมากกว่า (ขึ้นอยู่กับประสบการณ์) และสวัสดิการอื่นๆ
23 ก.พ. 60
6 . HRM Supervisor / HRD Supervisor (Food Manufacturer)รับสมัครด่วน !
HRM - Responsible for Manpower Planning, Recruitment, Performance Appraisal Management, other HR Functions HRD - Responsible for Training and Development, other HRD Functions in Food Manufacturer ...

Food People Recruitment Co., Ltd.
นิคมบางชัน กรุงเทพมหานคร
2 อัตรา เท่านั้น
เงินเดือน 20,000 - 30,000 บาท หรือมากกว่า (และสวัสดิการอื่นๆ )
23 ก.พ. 60
7 . Production Supervisor (Food Manufacturer)รับสมัครด่วน !
- Responsible for Maximizing Production Capacity , Production Planning, Manpower Management Planning , Cost Control and Production Output of Food Manufacturer - ทำงาน 5 วัน หยุด 2 วัน ( สามารถทำงานเ...

Food People Recruitment Co., Ltd.
นิคมบางชัน กรุงเทพมหานคร
3 อัตรา เท่านั้น
เงินเดือน 20,000 - 25,000 บาท หรือมากกว่า (ขึ้นอยู่กับประสบการณ์) มีโอที และสวัสดิการอื่นๆ
23 ก.พ. 60
8 . R&D Supervisor (Food Packaging / Food Products ) Food Manufacturerรับสมัครด่วน !
1.) Responsible for Research and Development of Food Packaging (2 positions)and Food Products (1 position)of Food Manufacturer - ทำงาน 5 วัน วันจันทร์ - วันศุกร์ 8:30 - 17:30 น.และบางวันเสาร์ ***...

Food People Recruitment Co., Ltd.
นิคมบางชัน กรุงเทพมหานคร
3 อัตรา เท่านั้น
เงินเดือน 20,000 - 25,000 บาท หรือมากกว่า (ขึ้นอยู่กับประสบการณ์) และสวัสดิการอื่นๆ
23 ก.พ. 60
9 . QA/QC Supervisor / QC Section Manager (Food Manufacturer) รับสมัครด่วน !
1.) Quailty Assurance / Quality Control of Food Process in Food Manufacturer ทำงาน 5 วัน หยุด 2 วัน(สามารถทำงานเป็นกะได้ สำหรับ Supervisor Level ทำงาน 5 วัน หยุดเสาร์อาทิตย์(สำหรับ Section Manager ...

Food People Recruitment Co., Ltd.
นิคมบางชัน กรุงเทพมหานคร
1 อัตรา เท่านั้น
เงินเดือน 20,000 - 40,000 บาท หรือมากกว่า (และสวัสดิการอิ่นๆ)
23 ก.พ. 60
10 . Marketing Manager / Marketing Supervisor (Food Manufacturer) รับสมัครด่วน !
1.) Responsible for Food Brand / Product / Marketing Management 2.) Develop Marketing Plan , Analyze and Propose New Market Opportunity 3.) Control GP/A&P to align with target and company policy ...

Food People Recruitment Co., Ltd.
นิคมบางชัน กรุงเทพมหานคร
2 อัตรา เท่านั้น
เงินเดือน 40,000 - 60,000 หรือมากกว่า (ขึ้นอยู่กับประสบการณ์) และสวัสดิการอื่นๆ
23 ก.พ. 60
11 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายโครงการ (Project Sales)
- ขายสินค้ากลุ่มประเภท Digital Door Lock และอุปกรณ์เกี่ยวกับงานประตู เช่น ลูกบิดประตู,บานพับ เป็นต้น ให้กับลูกค้ากลุ่มโครงการบ้านจัดสรร คอนโดมิเนียม หน่วยงานราชการ และลูกค้าอื่นที่สนใจ - ดูแลลูกค้าเก...

บริษัท 2010 โกลบอลซอร์สเซส จำกัด
นิคมบางชัน กรุงเทพมหานคร
3 อัตรา
23 ก.พ. 60
12 . พนักงานบัญชีต้นทุนรับสมัครด่วน !
- จัดทำต้นทุนสินค้าที่ผลิตเสร็จ บันทึกรับเข้า-เบิกออกสินค้าสำเร็จรูป จัดทำรายงานสินค้าสำเร็จรูปคงเหลือ - ตรวจนับวัตถุดิบคงเหลือ จัดทำรายงานวัตถุดิบคงเหลือ ณ วันสิ้นเดือน - คำนวณหางานระหว่างทำ ณ วันส...

บริษัท เกอฮาวส์ ลิฟวิ่ง จำกัด
นิคมบางชัน กรุงเทพมหานคร
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
21 ก.พ. 60
13 . Export - Shipping (สามารถพูดภาษาจีนได้ อ่าน เขียน)
สามารถทำงานติดต่อสื่อสารระหว่างประเทศ ทำInvoice Export ทำโปรแกรม ERP ประสานงานกับฝ่ายผลิต มีความสามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี

บริษัท จินซาน อิเล็คโทรนิค อินดัสเทรียล (ไทยแลนด์) จำกัด
นิคมบางชัน กรุงเทพมหานคร
1 อัตรา
เงินเดือน ตามที่ตกลง
21 ก.พ. 60
14 . Boi Officer
มีความสามารถทำงานด้านเอกสารขออนุมัติสั่งปล่อยนำเข้า ตัดบัญชี นำเข้าเครื่องจักร ทำระบบ emt , RMTS 2011 Import Online ,ตัดบัญชีส่วนสูญเสีย ขออนุมัติงานต่าง ๆ ของบริษัทฯ ติดต่อกับเจ้าหน้าที่ Boi ประสบกา...

บริษัท จินซาน อิเล็คโทรนิค อินดัสเทรียล (ไทยแลนด์) จำกัด
นิคมบางชัน กรุงเทพมหานคร
1 อัตรา
เงินเดือน ตามความเหมาะสม
21 ก.พ. 60
15 . วิศวกรไฟฟ้า
ควบคุมการติดตั้งไฟฟ้าที่ใช้ในโรงงาน ดูแลรับผิดชอบวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า และระบบไฟฟ้าในโรงงานให้เป็นไปตามมาตรฐาน

บริษัท จินซาน อิเล็คโทรนิค อินดัสเทรียล (ไทยแลนด์) จำกัด
นิคมบางชัน กรุงเทพมหานคร
1 อัตรา
เงินเดือน ตามความเหมาะสม
21 ก.พ. 60
16 . พนักงานผลิต/วางแผนการผลิต
- ดูแลควบคุมกระบวนการผลิตสินค้าให้ตรงตามความต้องการ ให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพ ตามมาตรฐานที่ต้องการ - ดูแลยอดผลิตให้ตรงตาม Plan ของการผลิต - ปรับปรุงกระบวนการผลิตสินค้าเพื่อลดต้นทุน ลดของเสีย เพิ่มประส...

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
นิคมบางชัน กรุงเทพมหานคร
5 อัตรา
23 ก.พ. 60
17 . ล่ามภาษาญี่ปุ่น
1. แปลการสนทนาระหว่างเจ้าหน้าที่ไทย กับ ผู้บริหารชาวญี่ปุ่น 2. แปลเอกสารจากญี่ปุ่นเป็นไทย / ไทยเป็นญี่ปุ่น 3. เป็นผู้แปลภาษาญี่ปุ่นในงานที่ได้รับมอบหมายและงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 4. จัดทำการสื่อสาร ห...

บริษัท ชิซูกิ อีเล็คทริค (ไทยแลนด์) จำกัด
นิคมบางชัน กรุงเทพมหานคร
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
21 ก.พ. 60
18 . เจ้าหน้าที่ผลิต/Officer (ประจำมีนบุรี)
- งานเอกสารเกี่ยวกับส่วนงานผลิต - ติดต่อประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

บริษัท โตโยอิ๊งค์ (ประเทศไทย) จำกัด / Toyo Ink (Thailand) Co., Ltd.
นิคมบางชัน กรุงเทพมหานคร
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
23 ก.พ. 60
19 . ช่างซ่อมบำรุง/Engineering Staff (ประจำมีนบุรี)
- รับผิดชอบงานซ่อมบำรุงรักษา เครื่องจักรและอุปกรณ์ภายในบริษัทฯ - งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน

บริษัท โตโยอิ๊งค์ (ประเทศไทย) จำกัด / Toyo Ink (Thailand) Co., Ltd.
นิคมบางชัน กรุงเทพมหานคร
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
23 ก.พ. 60
20 . ช่างไฟฟ้า
ดูแลซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าโรงงานและสำนักงาน

บริษัท นูทริกซ์ จำกัด (มหาชน)
นิคมบางชัน กรุงเทพมหานคร
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
23 ก.พ. 60
 พบ 48 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ