เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 40 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Shipping Officerรับสมัครด่วน !
ดูแลการนำสินค้าเข้าและส่งออก ติตด่อประสายงานหน่วยที่เกี่ยวข้อง จัดทำรายงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้าและส่งออก งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

Almond (Thailand) Limited
นิคมบางชัน กรุงเทพมหานคร
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
17 ต.ค. 60
2 . Safety Supervisor จป. วิชาชีพ (Food Manufacturer)รับสมัครด่วน !
1.) ตรวจสอบ เสนอแนะ วิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัยในงาน รวมทั้งกำหนดมาตรการป้องกัน และขั้นตอนการทำงานอย่างปลอดภัย in Food Manufacturer 2.) ผ่านการอบรมและทดสอบตามหลักเกณฑ์ ในเรื่องความปลอดภัยในการทำงาน...

Food People Recruitment Co., Ltd.
นิคมบางชัน กรุงเทพมหานคร
1 อัตรา เท่านั้น
เงินเดือน 25,000 - 35,000 บาท (ขึ้นอยู่กับประสบการณ์) ไม่รวมสวัสดิการอื่นๆ
21 ต.ค. 60
3 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชี
- ประสานงานด้านจัดซื้อ - ดูแลจัดเก็บเอกสารบัญชีทั่วไป - ออกเอกสารใบเสร็จใบกำกับ - ดูแลรายงานภาษีซื้อ-ขาย ภงด.1-3-53

Sedex Asia Co.,Ltd.
นิคมบางชัน กรุงเทพมหานคร
1 อัตรา
เงินเดือน ขึ้นกับความสามารถและประสบการณ์
20 ต.ค. 60
4 . เจ้าหน้าที่ประสานงานติดตั้ง
1.เข้าตรวจสภาพช่องเปิดก่อนการติดตั้งประตู-หน้าต่าง 2.ตรวจสอบคุณภาพงานติดตั้งของผู้รับเหมา/QC ก่อนส่งมอบลูกค้า 3.เข้าสรุปงานที่คงค้างอยู่/งานแก้ไข/หรืองานที่ได้รับมอบหมาย 4.จัดทำรายงานประจำวัน หรือต...

บริษัท เกอฮาวส์ ลิฟวิ่ง จำกัด
นิคมบางชัน กรุงเทพมหานคร
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
14 ต.ค. 60
5 . เจ้าหน้าที่เทคนิค เขียนแบบรับสมัครด่วน !
- เขียนแบบประตูหน้าต่าง ประเมินราคา - อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เกอฮาวส์ ลิฟวิ่ง จำกัด
นิคมบางชัน กรุงเทพมหานคร
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
14 ต.ค. 60
6 . พนักงานผลิต/วางแผนการผลิต
- ดูแลควบคุมกระบวนการผลิตสินค้าให้ตรงตามความต้องการ ให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพ ตามมาตรฐานที่ต้องการ - ดูแลยอดผลิตให้ตรงตาม Plan ของการผลิต - ปรับปรุงกระบวนการผลิตสินค้าเพื่อลดต้นทุน ลดของเสีย เพิ่มประส...

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
นิคมบางชัน กรุงเทพมหานคร
5 อัตรา
17 ต.ค. 60
7 . Admin Social Media ประจำเพจ รับสมัครด่วน !
- อัพโหลดเนื้อหา, เขียน content ลงในสื่อ social media และ website - Admin ประจำเพจ LINE@ และ อื่นๆ - Service ลูกค้าและ ประสานงานเบื้องต้น - ทำหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ที ซี ควิก จำกัด
นิคมบางชัน กรุงเทพมหานคร
2 อัตรา
เงินเดือน 13,000 - 16,000
20 ต.ค. 60
8 . หัวหน้าแผนกบริหารทรัพยากรมนุษย์และธุรการ (บางชัน)
- กำหนดแนวทางในการบริหารบุคลากร สรรหาว่าจ้างวางแผนกำลังคน - บริหารผลตอบแทนแรงงานสัมพันธ์

บริษัท นูทริกซ์ จำกัด (มหาชน)
นิคมบางชัน กรุงเทพมหานคร
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ + ประสบการณ์
21 ต.ค. 60
9 . Mechanical Engineer
- Repair and modify machine equipment - Plan and monitor preventive maintenance machine - Train & supervise mechanical knowledge to maintenance staff

บริษัท บางชันเยนเนอเรลเอเซมบลี จำกัด
นิคมบางชัน กรุงเทพมหานคร
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
19 ต.ค. 60
10 . วิศวกรฝ่ายผลิต (Production Supervisor for Welding Line)
- Control production line to achieve production plan and quality standard with safety operation - Instruct production staff to work according to the Work Instruction including skill level up

บริษัท บางชันเยนเนอเรลเอเซมบลี จำกัด
นิคมบางชัน กรุงเทพมหานคร
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
19 ต.ค. 60
11 . ช่างพ่นสี/ ช่างซ่อมสี/ ช่างขัดหยาบ (สาขาบางนา-ตราด กม.30)
ดูแลรับผิดชอบงานพ่นสี หรืองานซ่อมสีในโรงงานอุตสาหกรรมรถยนต์ (ตามความสามารถและประสบการณ์)

บริษัท บางชันเยนเนอเรลเอเซมบลี จำกัด
นิคมบางชัน กรุงเทพมหานคร
7 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
19 ต.ค. 60
12 . Data and System Service Supervisorรับสมัครด่วน !
-ติดตามการตรวจสอบการเปิดงานในส่วนของ PM และ Refurbish ให้สอดคล้องและตรงตามเงื่นไขของลูกค้า -ติดตามและตรวจสอบการประเมิณราคาค่าบริการและอะไหล่ให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจ -สนับสนุนการพัฒนาระบบการทำงา...

บริษัท เบฟโปร เอเชีย จำกัด
นิคมบางชัน กรุงเทพมหานคร
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
18 ต.ค. 60
13 . Dispatch (CM)Supervisor (Call Center)รับสมัครด่วน !
-ปฏิบัติตามนโยบายและสื่อสารลงไปให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติ -ติดตามทีมงาน Dispatcher CM ให้ปฎิบัติงานและให้บริการแก่ลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ -ควบคุมการรับสายของพนักงาน Dispatcher CM ให้ถูกต้องและแ...

บริษัท เบฟโปร เอเชีย จำกัด
นิคมบางชัน กรุงเทพมหานคร
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
19 ต.ค. 60
14 . Engineer ประจำนิคมอุตสาหกรรมบางชันรับสมัครด่วน !
-ออกแบบอะไหล่และกำหนด Spec อะไหล่ ให้สามารถใช้งานได้ตามกำหนด -สามารถออกแบบเครื่องจักรและอุปกรณ์ให้กับบริษัทได้ -สามารถตรวจสอบเครื่องจักร อุปกรณ์ความเย็นและอุปกรณ์ต่างๆ ที่อยู่ในตลาดร่วมกับลูกค้าได้ ...

บริษัท เบฟโปร เอเชีย จำกัด
นิคมบางชัน กรุงเทพมหานคร
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
20 ต.ค. 60
15 . เจ้าหน้าที่จ่ายงานซ่อม(CM.)(Call Center)รับสมัครด่วน !
-รับสายแจ้งซ่อมตู้เย็น และอุปกรณ์เครื่องทำความเย็นอื่นๆ -บันทึกข้อมูลจากหน่วยงานปฏิบัติการเข้าในระบบ เพื่อทำการวิเคราะห์ต่อไป -จัดทำรายงานให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ในการวิเคราะห์

บริษัท เบฟโปร เอเชีย จำกัด
นิคมบางชัน กรุงเทพมหานคร
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
19 ต.ค. 60
16 . Part Control (Store)รับสมัครด่วน !
-ปฏิบัติตามนโยบายของบริษัทฯ ระดับสายงานให้ได้ตามเป้าหมาย -ปฏิบัติงานการรับ – จัดเก็บ – จัดเตรียม - จ่ายอะไหล่ รวมถึงงานบันทึกข้อมูลในระบบอย่างถูกต้อง และการสั่งซื้ออะไหล่คงคลังตามมาตรฐานที่กำหนด MIN ...

บริษัท เบฟโปร เอเชีย จำกัด
นิคมบางชัน กรุงเทพมหานคร
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
19 ต.ค. 60
17 . Dispatcher (EQ/PM.)(ประจำนิคมฯบางชัน มีนบุรี)รับสมัครด่วน !
-ปฏิบัติตามนโยบายของบริษัทฯ ระดับสายงานให้ได้ตามเป้าหมาย -ประสานงานกับฝ่ายการตลาด/ฝ่ายขาย และลูกค้า ในการวางแผนงานติดตั้งและถอดถอนอุปกรณ์ Cold Drink Equipment -ประสานงานกับลูกค้า ในการวางแผนงานซ่อมบ...

บริษัท เบฟโปร เอเชีย จำกัด
นิคมบางชัน กรุงเทพมหานคร
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
19 ต.ค. 60
18 . ช่างเทคนิค(CM.,PM.)(ประจำนิคมฯบางชัน มีนบุรี)รับสมัครด่วน !
-บริการซ่อม บำรุงรักษา ติดตั้ง อุปกรณ์ Cold Drink,Cooler ในตลาด ให้กลับมาใช้งานได้โดยปกติ -ควบคุมคุณภาพเครื่องดื่มให้ได้มาตราฐาน -ควบคุมและดูแลอะไหล่และทรัพย์สินของบริษัท

บริษัท เบฟโปร เอเชีย จำกัด
นิคมบางชัน กรุงเทพมหานคร
5 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
19 ต.ค. 60
19 . เจ้าหน้าที่บัญชี ประจำนิคมอุตสาหกรรมบางชันรับสมัครด่วน !
- จัดทำ บันทึก บัญชี แยกตามประเภท - สรุปรายงานประจำเดือน - ติดต่อประสานงานหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก - อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท พรีเมี่ยม อิควิปเม้นท์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
นิคมบางชัน กรุงเทพมหานคร
1 อัตรา
เงินเดือน 13,000 - 15,000
21 ต.ค. 60
20 . Sale Engineer (ประจำสำนักงาน นิคมอุตสาหกรรมบางชัน)
- เพิ่มยอดขาย ตามเป้าหมายที่บริษัทฯกำหนด - เพิ่มฐานลูกค้าใหม่และรักษาฐานลูกค้าเก่า - สรุปรายงานประจำเดือน - ติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอก - และอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท พรีเมี่ยม อิควิปเม้นท์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
นิคมบางชัน กรุงเทพมหานคร
5 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ(เงินเดือน+ ค่าcom+ ค่านำ้มัน เป็นต้น)
21 ต.ค. 60
 พบ 40 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ