เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 54 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . แม่บ้าน/พ่อบ้าน
1.ดูแล รักษาความสะอาดพื้นทีี่ทั้งภายใน และ ภายนอกอาคารสำนักงาน ห้องประชุม และห้องน้ำ 2.ปฎิบัติการอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

Almond (Thailand) Limited
นิคมบางชัน กรุงเทพมหานคร
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
22 มิ.ย. 60
2 . HR Officer ( Documents ISO System Officer/CSR Activities ) Food Manufacturerรับสมัครด่วน !
- Responsible for CSR Activities , Human Resource ISO Documents and HR System - Welcoming Guests / Overseas Visitors / On-the-job Students Training in Food Manufacturer - Support other HRM and HRD...

Food People Recruitment Co., Ltd.
นิคมบางชัน กรุงเทพมหานคร
1 อัตรา เท่านั้น
เงินเดือน 16,000 - 25,000 บาท (ขึ้นอยู่กับประสบการณ์) และสวัสดิการอื่นๆ
23 มิ.ย. 60
3 . Human Resource Development Section Manager (Food Manufacturer) รับสมัครด่วน !
- HR Development in Food Manufacturer as KPI ,Career Succession Planning, Performance Management , Training and Development, etc.. - ทำงาน 5 วัน วันจันทร์ - วันศุกร์ 8:00 - 17:00 น. - มีเงินเดือน...

Food People Recruitment Co., Ltd.
นิคมบางชัน กรุงเทพมหานคร
1 อัตรา เท่านั้น
เงินเดือน 40,000 - 45,000 บาท หรือมากกว่า (และสวัสดิการอิ่นๆ)
23 มิ.ย. 60
4 . Maintenance Supervisor - Electrical (Food Manufacturer) รับสมัครด่วน !
1.)Responsible for Preventative Maintenance , Electrical and Repairs , Machines and Equipment of Food Manufacturer - ทำงานวันจันทร์ - วันศุกร์ 8:30 - 17:30 น. และบางวันเสาร์ *********Food Experie...

Food People Recruitment Co., Ltd.
นิคมบางชัน กรุงเทพมหานคร
1 อัตรา เท่านั้น
เงินเดือน 25,000 - 35,000 บาท (ขึ้นอยู่กับประสบการณ์) และสวัสดิการอื่นๆ
23 มิ.ย. 60

Wan Thai Foods Industry Co., Ltd.
นิคมบางชัน กรุงเทพมหานคร
2 อัตรา
23 มิ.ย. 60
6 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายโครงการ (Project Sales)
- ขายสินค้ากลุ่มประเภท Digital Door Lock และอุปกรณ์เกี่ยวกับงานประตู เช่น ลูกบิดประตู,บานพับ เป็นต้น ให้กับลูกค้ากลุ่มโครงการบ้านจัดสรร คอนโดมิเนียม หน่วยงานราชการ และลูกค้าอื่นที่สนใจ - ดูแลลูกค้าเก...

บริษัท 2010 โกลบอลซอร์สเซส จำกัด
นิคมบางชัน กรุงเทพมหานคร
3 อัตรา
23 มิ.ย. 60
7 . พนักงานผลิต/วางแผนการผลิต
- ดูแลควบคุมกระบวนการผลิตสินค้าให้ตรงตามความต้องการ ให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพ ตามมาตรฐานที่ต้องการ - ดูแลยอดผลิตให้ตรงตาม Plan ของการผลิต - ปรับปรุงกระบวนการผลิตสินค้าเพื่อลดต้นทุน ลดของเสีย เพิ่มประส...

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
นิคมบางชัน กรุงเทพมหานคร
5 อัตรา
23 มิ.ย. 60
8 . นักเคมี/Chemist (ประจำมีนบุรี)
- รับผิดชอบการค้นคว้า วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ - แก้ไขปัญหาของผลิตภัณฑ์ รวมถึงให้คำแนะนำการใช้งานแก่ลูกค้า - ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกบริษัทฯ

บริษัท โตโยอิ๊งค์ (ประเทศไทย) จำกัด / Toyo Ink (Thailand) Co., Ltd.
นิคมบางชัน กรุงเทพมหานคร
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
23 มิ.ย. 60
9 . Plant Administrator (Contract)
• Arrange hotel and travel Booking • Organize the mass meeting and communication • Coordinate all plant administration activities • Responsible for plant petty cash • Support all plant event and c...

บริษัท ทาทา มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
นิคมบางชัน กรุงเทพมหานคร
1 อัตรา
เงินเดือน Negotiable
23 มิ.ย. 60
10 . พนักงานฝ่ายผลิตโรงงานบางชัน วุฒิ ปวส ทางด้านช่างทุกสาขา
ควบคุมเครื่องจักรในไลน์การผลิตไอศกรีม

บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด
นิคมบางชัน กรุงเทพมหานคร
4 อัตรา
22 มิ.ย. 60
11 . พนักงานฝ่ายประกันคุณภาพ โรงงานบางชัน,บางปู
To assist Supervisor in checking RM quality by chemical and micro laboratory testing/features to be in-line with Nestle Standard and support Factory Hygienist in close controlling of factory hygienic ...

บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด
นิคมบางชัน กรุงเทพมหานคร
1 อัตรา
22 มิ.ย. 60
12 . ช่างเทคนิค (for test line)
ดูแลรับผิดชอบงานเกี่ยวกับกระบวนการทดสอบ (ตั้งศูนย์-ถ่วงล้อ, ระบบเบรก, ระบบไฟฟ้ารถยนต์, ระบบเชื้อเพลิง-ไอเสีย)

บริษัท บางชันเยนเนอเรลเอเซมบลี จำกัด
นิคมบางชัน กรุงเทพมหานคร
3 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
23 มิ.ย. 60
13 . หัวหน้างานวางแผนผลิต (Planning Supervisor)
- Production planning & follow up - Monitor day-to-day operation of body/ paint/ assembly line - Coordinate with suppliers/ shipping agencies to make sure that all KD parts, local parts & other supp...

บริษัท บางชันเยนเนอเรลเอเซมบลี จำกัด
นิคมบางชัน กรุงเทพมหานคร
1 อัตรา
เงินเดือน N/A (Depends on experience)
23 มิ.ย. 60
14 . เจ้าหน้าที่ประสานงาน BOI
-ดูแลรับผิดชอบและจัดเตรียมเอกสารต่างๆ -ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการนำเข้าและส่งออกผลิตภัณฑ์

บริษัท บางชันเยนเนอเรลเอเซมบลี จำกัด
นิคมบางชัน กรุงเทพมหานคร
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
23 มิ.ย. 60
15 . วิศวกรควบคุมกระบวนการผลิต (Process Engineer)
- วิเคราะห์ แก้ไข และติดตามงานในกระบวนการผลิต - รับผิดชอบดูแลความปลอดภัยในการเก็บรักษาวัตถุอันตราย - ดำเนินการจัดเตรียมเอกสาร ISO/ TS 16949

บริษัท บางชันเยนเนอเรลเอเซมบลี จำกัด
นิคมบางชัน กรุงเทพมหานคร
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
23 มิ.ย. 60
16 . วิศวกรฝ่ายผลิต (Production Supervisor)
- Control production line to achieve production plan and quality standard with safety operation - Instruct production staff to work according to the Work Instruction including skill level up

บริษัท บางชันเยนเนอเรลเอเซมบลี จำกัด
นิคมบางชัน กรุงเทพมหานคร
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
23 มิ.ย. 60
17 . Production Engineer
- Process Planning & Monitoring - Technical Support - Tool & Equipment Management

บริษัท บางชันเยนเนอเรลเอเซมบลี จำกัด
นิคมบางชัน กรุงเทพมหานคร
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
23 มิ.ย. 60
18 . ช่างเคาะ/ ช่างพ่นสี/ ช่างซ่อมสี/ ช่างขัดหยาบ (เลือกปฏิบัติงานที่บางชัน/ บางบ่อ)
ดูแลรับผิดชอบงานเคาะ งานพ่นสี หรืองานซ่อมสี (ตามความสามารถและประสบการณ์)

บริษัท บางชันเยนเนอเรลเอเซมบลี จำกัด
นิคมบางชัน กรุงเทพมหานคร
7 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
23 มิ.ย. 60
19 . Electrical Technician (ช่างไฟฟ้า)
- สนับสนุนงานซ่อมบำรุงในไลน์ผลิต - ดูแลงานซ่อมบำรุงเครื่องจักรต่างๆ

บริษัท บางชันเยนเนอเรลเอเซมบลี จำกัด
นิคมบางชัน กรุงเทพมหานคร
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
23 มิ.ย. 60
20 . Electrical Engineer (วิศวกรไฟฟ้า)
- ทำแผนงานและดูแลงานด้านซ่อมบำรุงเครื่องจักร - ควบคุมดูแลซ่อมแซมระบบไฟฟ้าทั่วไป

บริษัท บางชันเยนเนอเรลเอเซมบลี จำกัด
นิคมบางชัน กรุงเทพมหานคร
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
23 มิ.ย. 60
 พบ 54 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ