เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
กรุณากรอก Username & Password
Username  :  
Password  :  
 พบ 26 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
-จัดหาราคาและข้อมูลวัตถุดิบที่ตรงตามความต้องการบริษัทให้ถูกต้อง -วางแผนและจัดซื้อวัตถุดิบต่างเพื่อให้ตรงกับความต้องการบริษัท -ประสารงานฝ่ายต่างๆเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมาย -จัดเก็บเอกสารฝ่ายจัดซื้อให...

Asia brother technology Co., Ltd.
นิคมบางชัน กรุงเทพมหานคร
4 อัตรา
เงินเดือน N/G หรือขึ้นอยู่กับประสบการณ์
25 ก.ค. 57

Cadente Technology Services (test)
นิคมบางชัน กรุงเทพมหานคร
2 อัตรา
25 ก.ค. 57

JSPP Accounting (test)
นิคมบางชัน กรุงเทพมหานคร
2 อัตรา
21 ก.ค. 57
4 . Product Manager (SANDING PRODUCTS กระดาษทราย) เขตมีนบุรี(P09)Urgently Required!!
สินค้าประเภทเครื่องจักร อุปกรณ์สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม กระดาษทราย ผ้าทรายสายพานสินค้าอุตสาหกกรมไม้ โลหะ ผ้ากรองสำหรับอุตสาหกรรมทั่วไป

Perfect Hunter Recruitment Co., Ltd.
นิคมบางชัน กรุงเทพมหานคร
1 อัตรา (ด่วน)
เงินเดือน ตามตกลง (พิจารณาจากความสามารถและประสบการณ์)
28 ก.ค. 57
5 . Product Manager (Sanding Product)เขตมีนบุรี (P09)Urgently Required!!
- ขายสินค้าประเภทเครื่องจักร อุปกรณ์สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม กระดาษทราย - ขายผ้าทรายสายพานสินค้าอุตสาหกกรมไม้ โลหะ - ขายผ้ากรองสำหรับอุตสาหกรรมทั่วไป

Perfect Hunter Recruitment Co., Ltd.
นิคมบางชัน กรุงเทพมหานคร
1 อัตรา (ด่วน)
เงินเดือน ตามตกลง (พิจารณาจากความสามารถและประสบการณ์)
28 ก.ค. 57
6 . Part Control Supervisor
-รับผิอชอบควบคุมและดูแลทรัพย์สินต่างๆ ที่ได้รับมอบหมายภายในหน่วยงานที่ต้องรับผิดชอบเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ -ดูแลการทำงานของทีมงาน -รับผิดชอบติดตามดูแลอะไหล่ต่างๆ ภายใน Store ทุกวัน -ดูแลแ...

ThaiNamthip Limited
นิคมบางชัน กรุงเทพมหานคร
1 อัตรา
28 ก.ค. 57
7 . ช่างเทคนิคไฟฟ้า (นิคมบางชัน)
หลายอัตรา

- มีหน้าที่ดูแลรักษา และซ่อมแซมอุปกรณ์ Cold Drinks ทั้งหมดให้กับลูกค้า - มีความรู้ทางด้านระบบไฟฟ้าต่างๆ และระบบทำความเย็น - สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบอนุญาตขับขี่ฯ

ThaiNamthip Limited
นิคมบางชัน กรุงเทพมหานคร
หลายอัตรา
28 ก.ค. 57
8 . พนักงานควบคุมสินค้า (อะไหล่)
-รับ/จ่าย สินค้า(อะไหล่)และอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องให้กับช่าง -จัดเตรียม โอน-ส่งซ่อม-จ่าย รวมถึงการคัดแยกเครื่องและอุปกรณ์ต่างๆ -ทำการบันทึกข้อมูล เข้า-ออก อุปกรณ์ต่างๆ -ทำการรายงานข้อมูล รวมทั้...

ThaiNamthip Limited
นิคมบางชัน กรุงเทพมหานคร
2 อัตรา
เงินเดือน ไม่ระบุ
28 ก.ค. 57
9 . Sales Engineer
เป็นตัวแทนขายสินค้าและบริการให้กับลูกค้า สามารถเขียนแบบและประเมินราคาได้ ติดตามรักษาลูกค้าเก่า และจัดหาลูกค้าใหม่

บริษัท เกอฮาวส์ ลิฟวิ่ง จำกัด
นิคมบางชัน กรุงเทพมหานคร
5 อัตรา
24 ก.ค. 57
10 . Assistant to Director ด่วนมาก !!
Responsibilities • Assist director with various jobs such as e-mail, necessary records and reports. • The preparation of all document and day to day work. • Work with the Director to grow the new p...

บริษัท เซาท์อีสท์ เอเชียออร์แกนิก จำกัด
นิคมบางชัน กรุงเทพมหานคร
1-3 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
28 ก.ค. 57
11 . นักเคมี / Chemist
ค้นคว้า วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ รวมถึงให้คำแนะนำแก่ลูกค้า

บริษัท โตโยอิ๊งค์ (ประเทศไทย) จำกัด / Toyo Ink (Thailand) Co., Ltd.
นิคมบางชัน กรุงเทพมหานคร
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
28 ก.ค. 57
12 . รับสมัคร !!! เลขานุการ รุ่นใหม่ ไฟแรง ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ อัธยาศัยดี เป็นพอ
1. ติดต่อ ประสานงานต่างๆทั่วไป 2. จัดทำรายงานการประชุม 3. ตรวจสอบเอกสาร ฐานเงินเดือน เปิดขึ้นทุกๆ ปี + BONUS

บริษัท ที ซี ควิก จำกัด
นิคมบางชัน กรุงเทพมหานคร
2 อัตรา
เงินเดือน 15,000
28 ก.ค. 57
13 . Product Development (Snack) Supervisor
• Conduct R&D projects to the stage of new product and technology commercialization. • Improve existing products to maintain their market competitiveness and effectiveness, with the primary focus on ...

บริษัท นูทริกซ์ จำกัด (มหาชน)
นิคมบางชัน กรุงเทพมหานคร
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
28 ก.ค. 57

บริษัท เฟลเวอร์พลัส จำกัด
นิคมบางชัน กรุงเทพมหานคร
1 อัตรา
เงินเดือน ตามที่ตกลง
28 ก.ค. 57
15 . ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
จัดการควบคุมดูแลการเงิน ของบริษัท และดูแลเกี่ยวกับรายรับรายจ่าย ของบริษัท รวมถึงโครงสร้างงานด้านบัญชีของบริษัท

บริษัท มิยาบิ กริลล์ จำกัด
นิคมบางชัน กรุงเทพมหานคร
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
28 ก.ค. 57
16 . พนักงาน วางแผนการผลิต
วางแผนและติดตามการผลิตให้ได้ตามออเดอร์ ตรวจสอบและสั่งวัตถุดิบให้พร้อมใช้ในการผลิต จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องในการวางแผน

บริษัท ยูเนี่ยนไทย-นิจิบัน จำกัด
นิคมบางชัน กรุงเทพมหานคร
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
24 ก.ค. 57
17 . วิศวกรผลิตภัณฑ์ใหม่
1. รับข้อมูลงานผลิตภัณฑ์ใหม่ สรุป ทบทวนและวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นผลิตภัณฑ์ใหม่ Customer Req / Customer Need / Master Plan 2. วางแผนผลิตภัณฑ์ใหม่ 3. ดำเนินการวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหา เสนอแนวทางการแ...

บริษัท ยูเนี่ยนพลาสติก จำกัด (มหาชน)
นิคมบางชัน กรุงเทพมหานคร
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
24 ก.ค. 57
18 . หัวหน้าแผนกขายและบริการลูกค้า
1.รับข้อมูลการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์จากเจ้าหน้าที่รับใบสั่งซื้อ หากเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่จะแจ้งข้อมูลกับส่วนการตลาดและฝ่ายวิศวกรรมและติดตามมาตราฐานการผลิตจากฝ่ายวิศวกรรมส่งให้เจ้าหน้าที่รับใบสั่งซื้อ ติดตามใบเส...

บริษัท ยูเนี่ยนพลาสติก จำกัด (มหาชน)
นิคมบางชัน กรุงเทพมหานคร
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
24 ก.ค. 57
19 . Creative/Copy Writer
- รับผิดชอบงานทางด้านการตลาด ตั้งแต่การเขียน Copy Writer สำหรับ Packaging และสื่อโฆษณาทุกสื่อ ทำการ Update ข้อมูลและเนื้อหาต่าง ๆใน website และทำการสื่อสารการตลาดโดยใช้สื่อประเภท Social Network เช่น F...

บริษัท เอสแอล โฮมโพรดักส์ จำกัด
นิคมบางชัน กรุงเทพมหานคร
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
28 ก.ค. 57
20 . Graphic Creative Designer
รับผิดชอบงานทางด้านการออกแบบ Artwork บรรจุภัณฑ์สำหรับสินค้าใหม่ ปรับปรุง Artwork บรรจุภัณฑ์สำหรับสินค้าเดิม ออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อส่งเสริมการขายต่าง ๆ ออกแบบCatalog สินค้า จัดทำ Artwork ต่าง ๆที่ได้...

บริษัท เอสแอล โฮมโพรดักส์ จำกัด
นิคมบางชัน กรุงเทพมหานคร
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
28 ก.ค. 57
 พบ 26 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ