เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 45 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Warehouse Supervisor
1.บริหารพื้นที่คลังสินค้าให้ใช้ประโยชน์สูงสุด 2.ควบคุมและตรวจสอบจำนวนสินค้า และตรวจสอบ ขนย้าย เพื่อทำแผนการขนส่ง 3.บริหารจัดการเรื่องพัฒนาทักษะของพนักงานคลังสินค้า 4.วางแผนและบริหารระบบการจัดเก็บแ...

Adecco Bangna Recruitment Limited บริษัท จัดหางาน อเด็คโก้ บางนา จำกัด
นิคมบางชัน กรุงเทพมหานคร
1 อัตรา
เงินเดือน 23,000-28,000
21 มิ.ย. 59
2 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย
- ติดต่อกับต่างประเทศ - ดูแลงานเอกสารสั่งซื้อ และเอกสารเสนอขาย - ดูแลเอกสารนำเข้า และส่งออก

Sedex Asia Co.,Ltd.
นิคมบางชัน กรุงเทพมหานคร
เงินเดือน ขึ้นกับความสามารถและประสบการณ์
24 มิ.ย. 59

Wan Thai Foods Industry Co.Ltd.
นิคมบางชัน กรุงเทพมหานคร
2 อัตรา
22 มิ.ย. 59
4 . Warehouse Supervisor
1. บริหารจัดการพื้นที่คลังสินค้า 2. ติดต่อ supplier ในการบริหารจัดการงานด้านคลังสินค้า 3. บริหารจัดการอัตรากำลังให้เหมาะสมกับงานที่รับผิดชอบ 4. กำหนดเป้าหมายตนเองและจัดการวางแผนการดำเนินงานให้สอดคล...

Wan Thai Foods Industry Co.Ltd.
นิคมบางชัน กรุงเทพมหานคร
1 อัตรา
เงินเดือน ไม่ระบุ
22 มิ.ย. 59
5 . พนักงานขับรถ forklift
- รับสินค้าสำเร็จรูปจากฝ่ายผลิตเก็บเข้สคลังสินค้า - โอนย้ายสินค้าสำเร็จรูประหว่างคลัง - จ่ายสินค้าให้กับลูกค้าที่มารับสินค้า - ทำความสะอาดอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้และรถโฟคลิฟท์ - เช็คสต๊อกสินค้า...

Wan Thai Foods Industry Co.Ltd.
นิคมบางชัน กรุงเทพมหานคร
2 อัตรา
เงินเดือน 9,000 - 12,000
22 มิ.ย. 59
6 . Electronic Engineerรับสมัครด่วน !
- ปฏิบัติงานขั้นตอนทางด้านช่างอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฎิบัติเกี่ยวกับช่วยในการสร้างโปรแกรม - ซ่อมบำรุงรักษา ดัดแปลง ประกอบ ติดตั้ง เกี่ยวกับอิเล็กทรอนิกส์ ควบคุมคุณภาพของสินค้าตลอดจน ตรวจ...

บริษัท 10 กันยา จำกัด
นิคมบางชัน กรุงเทพมหานคร
2 ตำแหน่ง
เงินเดือน 15,000 - 25,000
23 มิ.ย. 59
7 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายโครงการ (Project Sales)
- ขายสินค้ากลุ่มประเภท Digital Door Lock และอุปกรณ์เกี่ยวกับงานประตู เช่น ลูกบิดประตู,บานพับ เป็นต้น ให้กับลูกค้ากลุ่มโครงการบ้านจัดสรร คอนโดมิเนียม หน่วยงานราชการ และลูกค้าอื่นที่สนใจ - ดูแลลูกค้าเก...

บริษัท 2010 โกลบอลซอร์สเซส จำกัด
นิคมบางชัน กรุงเทพมหานคร
3 อัตรา
25 มิ.ย. 59
8 . Interpreter
Support คนญี่ปุ่นและมีแปลที่หน้างาน เช่น ซ่อมบำรุงหรือติดตั้ง,เน้นงานแปลเอกสาร

บริษัท จัดหางาน อิจิจิน จำกัด
นิคมบางชัน กรุงเทพมหานคร
1 อัตรา
เงินเดือน 40,000 - 50,000B
24 มิ.ย. 59
9 . Export - Shipping (สามารถพูดภาษาจีนได้ อ่าน เขียน)
สามารถทำงานติดต่อสื่อสารระหว่างประเทศ ทำInvoice Export ทำโปรแกรม ERP ประสานงานกับฝ่ายผลิต มีความสามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี

บริษัท จินซาน อิเล็คโทรนิค อินดัสเทรียล (ไทยแลนด์) จำกัด
นิคมบางชัน กรุงเทพมหานคร
1 อัตรา
เงินเดือน ตามที่ตกลง
24 มิ.ย. 59
10 . พนักงานบัญชี
1.รับผิดชอบการทำบัญชีของบริษัท สามารถทำโปรแกรมบัญชีได้ 2.จัดทำงบการเงินได้ 3.จัดทำ ภงด.3,53,ภพ.30 4.งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย ** ทำงาน จันทร์-ศุกร์

บริษัท ชัยภูมิพืชผล จำกัด
นิคมบางชัน กรุงเทพมหานคร
1 อัตรา
24 มิ.ย. 59
11 . เจ้าหน้าที่ควบคุมเอกสาร (Document Control) ประจำมีนบุรี
ควบคุมดูแลเอกสารของระบบ ISO ของบริษัทฯ ตระเตรียมระบบเอกสารเพื่อแจกจ่ายเอกสารที่ผ่านการอนุมัติ หรือเปลี่ยนแปลงเอกสาร หรือเพิ่มเติมเอกสารในระบบ ISO ตามร้องขอจากหน่วยงานอื่นๆ ประสานงานกับส่วนงานต่า...

บริษัท โตโยอิ๊งค์ (ประเทศไทย) จำกัด / Toyo Ink (Thailand) Co., Ltd.
นิคมบางชัน กรุงเทพมหานคร
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
24 มิ.ย. 59
12 . HR Senior Supervisor
- กำหนดแนวทางในการบริหารบุคลากร สรรหาว่าจ้างวางแผนกำลังคน - บริหารผลตอบแทนแรงงานสัมพันธ์

บริษัท นูทริกซ์ จำกัด (มหาชน)
นิคมบางชัน กรุงเทพมหานคร
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ + ประสบการณ์
24 มิ.ย. 59
13 . พนักงานฝ่ายประกันคุณภาพ โรงงานบางชัน
To assist Supervisor in checking RM quality by chemical and micro laboratory testing/features to be in-line with Nestle Standard and support Factory Hygienist in close controlling of factory hygienic ...

บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด
นิคมบางชัน กรุงเทพมหานคร
2 อัตรา
21 มิ.ย. 59
14 . ช่างไฟฟ้า โรงงานบางชัน มีนบุรี
-งานช่างไฟฟ้าโรงงาน -ซ่อมบำรุงดูแลระบบไฟฟ้าในโรงงานอุตสาหกรรม -ซ่อมบำรุงดูแลระบบเครื่องจักร

บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด
นิคมบางชัน กรุงเทพมหานคร
5 อัตรา
21 มิ.ย. 59
15 . ล่าม (ภาษาญี่ปุ่น) ปฏิบัติงานในนิคมบางชัน
- เป็นผู้ประสานงาน สื่อสาร และแปลภาษา เพื่ออำนวยความสะดวกระหว่างผู้บริหารชาวไทย กับผู้บริหารชาวญี่ปุ่น

บริษัท เบฟโปร เอเชีย จำกัด
นิคมบางชัน กรุงเทพมหานคร
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
22 มิ.ย. 59
16 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย Safety Officer ประจำในนิคมอุตสาหกรรมบางชัน
-ดำเนินการตรวจสอบและเสนอแนะให้นายจ้างและพนักงานปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม ในการทำงาน วิเคราะห์งานเพื่อชี้บ่งอันตราย รวมทั้งกำหนดมาตรการป้องกันและขั้นตอนการทำงานอย่...

บริษัท เบฟโปร เอเชีย จำกัด
นิคมบางชัน กรุงเทพมหานคร
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
22 มิ.ย. 59
17 . Operation Service Supervisor พื้นที่ กทม.
- แก้ไขปัญหา และบริหารจัดการกับข้อร้องเรียนจากลูกค้าทั้งภายในและภายนอกได้ - ควบคุมและแก้ไขปัญหา กำกับดูแลทีมช่าง และสามารถมอบหมายงานให้ช่างสามารถปฏิบัติงานได้ตามเป้าหมาย - พัฒนาบุคคลากรในหน่วยงานให้...

บริษัท เบฟโปร เอเชีย จำกัด
นิคมบางชัน กรุงเทพมหานคร
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
22 มิ.ย. 59
18 . เจ้าหน้าที่จัดการงานซ่อม (Call Center)
-รับสายแจ้งซ่อมตู้เย็น และอุปกรณ์เครื่องทำความเย็นอื่นๆ -บันทึกข้อมูลจากหน่วยงานปฏิบัติการเข้าในระบบ เพื่อทำการวิเคราะห์ต่อไป -จัดทำรายงานให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ในการวิเคราะห์

บริษัท เบฟโปร เอเชีย จำกัด
นิคมบางชัน กรุงเทพมหานคร
5 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
22 มิ.ย. 59
19 . เจ้าหน้าที่บัญชี ประจำนิคมอุตสาหกรรมบางชันรับสมัครด่วน !
- ธุรการ ดูแลงานเอกสาร จัดเก็บเอกสารของหน่วยงาน - ติดต่อประสานงานทั่วไป และดูแลเอกสารเกี่ยวกับ บัญชี ทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย - จัดทำบัญชีบริษัท ทั้งระบบ โดยแบ่งงานที่รับผิดชอบภายในหน่วยงาน ทำ...

บริษัท พรีเมี่ยม อิควิปเม้นท์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
นิคมบางชัน กรุงเทพมหานคร
1 อัตรา
24 มิ.ย. 59
20 . Sales Engineer(ประจำสำนักงานใหญ่ นิคมอุตสาหกรรมบางชัน) เวลาทำการ จ-ศ 8.30-17.30
งานขายเครื่องปั้มลมอุตสาหกรรม เครื่องปั้มน้ำ อะไหล่

บริษัท พรีเมี่ยม อิควิปเม้นท์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
นิคมบางชัน กรุงเทพมหานคร
5 อัตรา
เงินเดือน 15,000 บาทขึ้นไป
24 มิ.ย. 59
 พบ 45 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ