เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 52 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Warehouse Supervisor
1.บริหารพื้นที่คลังสินค้าให้ใช้ประโยชน์สูงสุด 2.ควบคุมและตรวจสอบจำนวนสินค้า และตรวจสอบ ขนย้าย เพื่อทำแผนการขนส่ง 3.บริหารจัดการเรื่องพัฒนาทักษะของพนักงานคลังสินค้า 4.วางแผนและบริหารระบบการจัดเก็บแ...

Adecco Bangna Recruitment Limited บริษัท จัดหางาน อเด็คโก้ บางนา จำกัด
นิคมบางชัน กรุงเทพมหานคร
1 อัตรา
เงินเดือน 23,000-28,000
27 พ.ค. 59
2 . Tool Maker
1. ออกแบบแม่พิมพ์ ที่ใช้ในการผลิต 2. เขียนแบบแม่พิมพ์ 3. วางแผนการทำแม่พิมพ์ตามการผลิต 4. ควบคุมเครื่อง CAM, CNC, Milling, Grinding ให้ทำงานได้ 5. ประกอบ Tool ได้

ALMOND (THAILAND) CO., LTD.
นิคมบางชัน กรุงเทพมหานคร
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
27 พ.ค. 59
3 . Senior Accountant
1. To prepare and verify payment Voucher by daily. 2. To verify VAT register both input and output TAX. 3. To check withholding TAX PND 3, 53, 54 and VAT PP30, by monthly. 4. To prepared journal...

ALMOND (THAILAND) CO., LTD.
นิคมบางชัน กรุงเทพมหานคร
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
27 พ.ค. 59
4 . พนักงานผ่าแม่พิมพ์ยาง
1. ทำหน้าที่ผ่าแม่พิมพ์ยางให้ตรงตามความต้องการ

ALMOND (THAILAND) CO., LTD.
นิคมบางชัน กรุงเทพมหานคร
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
27 พ.ค. 59
5 . Administrator
1. จัดทำเอกสารต่างๆได้ 2. ประสานงานฝ่ายต่างๆ

ALMOND (THAILAND) CO., LTD.
นิคมบางชัน กรุงเทพมหานคร
1 อัตรา
เงินเดือน 12,000
27 พ.ค. 59
6 . Tool Maker – เจ้าหน้าที่คุมเครื่อง CNC (P05)
รายละเอียดของงาน 1. ออกแบบแม่พิมพ์ ที่ใช้ในการผลิต 2. เขียนแบบแม่พิมพ์ 3. วางแผนการทำแม่พิมพ์ตามการผลิต 4. ควบคุมเครื่อง CAM, CNC, Milling, Grinding ให้ทำงานได้ 5. ประกอบ Tool ได้

Perfect Hunter Recruitment Co., Ltd.
นิคมบางชัน กรุงเทพมหานคร
1 อัตรา
เงินเดือน 20 - 25 K
28 พ.ค. 59
7 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย Safety Officer (ประจำนิคมอุตสาหกรรมบางชัน)รับสมัครด่วน !
-ดำเนินการตรวจสอบและเสนอแนะให้นายจ้างและพนักงานปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม ในการทำงาน วิเคราะห์งานเพื่อชี้บ่งอันตราย รวมทั้งกำหนดมาตรการป้องกันและขั้นตอนการทำงานอย่...

ThaiNamthip Limited (บริษัทไทยน้ำทิพย์ จำกัด)
นิคมบางชัน กรุงเทพมหานคร
1 อัตรา
เงินเดือน ไม่ระบุ
27 พ.ค. 59

Wan Thai Foods Industry Co.Ltd.
นิคมบางชัน กรุงเทพมหานคร
2 อัตรา
25 พ.ค. 59
9 . Warehouse Supervisor
1. บริหารจัดการพื้นที่คลังสินค้า 2. ติดต่อ supplier ในการบริหารจัดการงานด้านคลังสินค้า 3. บริหารจัดการอัตรากำลังให้เหมาะสมกับงานที่รับผิดชอบ 4. กำหนดเป้าหมายตนเองและจัดการวางแผนการดำเนินงานให้สอดคล...

Wan Thai Foods Industry Co.Ltd.
นิคมบางชัน กรุงเทพมหานคร
1 อัตรา
เงินเดือน ไม่ระบุ
25 พ.ค. 59
10 . พนักงานขับรถ forklift
- รับสินค้าสำเร็จรูปจากฝ่ายผลิตเก็บเข้สคลังสินค้า - โอนย้ายสินค้าสำเร็จรูประหว่างคลัง - จ่ายสินค้าให้กับลูกค้าที่มารับสินค้า - ทำความสะอาดอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้และรถโฟคลิฟท์ - เช็คสต๊อกสินค้า...

Wan Thai Foods Industry Co.Ltd.
นิคมบางชัน กรุงเทพมหานคร
2 อัตรา
เงินเดือน 9,000 - 12,000
25 พ.ค. 59
11 . บัญชีและการเงิน
1. ดูแลรับผิดชอบและรอบรู้ในการรวบรวมข้อมูลทางด้านบัญชีและข้อมูลที่เกียวข้อง เพื่อจัดทำงบการเงิน 2. ให้คำแนะนำ แก้ไขปัญหาในการปฎิบัติงานด้านบัญชีให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท 3. เวลาเข้างาน 8.00 – 17.0...

บริษัท 10 กันยา จำกัด
นิคมบางชัน กรุงเทพมหานคร
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน 20,000 - 25,000 บาท
28 พ.ค. 59
12 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายโครงการ (Project Sales)
- ขายสินค้ากลุ่มประเภท Digital Door Lock และอุปกรณ์เกี่ยวกับงานประตู เช่น ลูกบิดประตู,บานพับ เป็นต้น ให้กับลูกค้ากลุ่มโครงการบ้านจัดสรร คอนโดมิเนียม หน่วยงานราชการ และลูกค้าอื่นที่สนใจ - ดูแลลูกค้าเก...

บริษัท 2010 โกลบอลซอร์สเซส จำกัด
นิคมบางชัน กรุงเทพมหานคร
3 อัตรา
27 พ.ค. 59
13 . Export - Shipping (สามารถพูดภาษาจีนได้ อ่าน เขียน)
สามารถทำงานติดต่อสื่อสารระหว่างประเทศ ทำInvoice Export ทำโปรแกรม ERP ประสานงานกับฝ่ายผลิต มีความสามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี

บริษัท จินซาน อิเล็คโทรนิค อินดัสเทรียล (ไทยแลนด์) จำกัด
นิคมบางชัน กรุงเทพมหานคร
1 อัตรา
เงินเดือน ตามที่ตกลง
26 พ.ค. 59
14 . Purchasing Officer/เจ้าหน้าที่จัดซื้อ (Bangkok)
Prepare the document for Tax refund. Check and update import regulation. Communicate with customs. **Working at Bangchan Industrial Estate**

บริษัท โตโยอิ๊งค์ (ประเทศไทย) จำกัด / Toyo Ink (Thailand) Co., Ltd.
นิคมบางชัน กรุงเทพมหานคร
1 Position
เงินเดือน ตามตกลง
27 พ.ค. 59
15 . Sale Representative of PSA Business
- Find and visit new customer for expand sale figures. - Manage and support current customer and new customer. especially , solve customer problem. - Take care and communicate with our technical...

บริษัท โตโยอิ๊งค์ (ประเทศไทย) จำกัด / Toyo Ink (Thailand) Co., Ltd.
นิคมบางชัน กรุงเทพมหานคร
1 Position
เงินเดือน ตามตกลง
27 พ.ค. 59
16 . เจ้าหน้าที่พัฒนาผลิตภัณฑ์ Snack
-จัดทำเอกสาร/ข้อมูลที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์ และอื่นๆ รวมไปถึงการจัดเตรียมตัวอย่างผลิตภัณฑ์ให้ได้ถูกต้องตามข้อกำหนดทันต่อความต้องการของลูกค้า และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ...

บริษัท นูทริกซ์ จำกัด (มหาชน)
นิคมบางชัน กรุงเทพมหานคร
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัทฯ
27 พ.ค. 59
17 . เจ้าหน้าที่บัญชีและการเงิน (ประจำบริษัทในเครือ)
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานการเงินและบัญชี

บริษัท นูทริกซ์ จำกัด (มหาชน)
นิคมบางชัน กรุงเทพมหานคร
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
27 พ.ค. 59
18 . ช่างไฟฟ้า โรงงานบางชัน มีนบุรี
-งานช่างไฟฟ้าโรงงาน -ซ่อมบำรุงดูแลระบบไฟฟ้าในโรงงานอุตสาหกรรม -ซ่อมบำรุงดูแลระบบเครื่องจักร

บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด
นิคมบางชัน กรุงเทพมหานคร
5 อัตรา
24 พ.ค. 59
19 . พนักงานฝ่ายประกันคุณภาพ โรงงานบางชัน
To assist Supervisor in checking RM quality by chemical and micro laboratory testing/features to be in-line with Nestle Standard and support Factory Hygienist in close controlling of factory hygienic ...

บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด
นิคมบางชัน กรุงเทพมหานคร
2 อัตรา
24 พ.ค. 59
20 . Executive Officer (ปฏิบัติงานในนิคมบางชัน)
-จัดทำรายงานและสรุปต่างๆ เช่นสรุปรายงานประจำวันจากแต่ละหน่วยงาน -จัดทำการเบิกจ่าย OT,เงินสดย่อย,อะไหล่อุปกรณ์ทำความเย็นต่างๆ -จัดทำคะแนนคุณภาพ,การประเมินผลงานต่างๆ -จัดทำข้อมูลแผนกำลังพลของบริษัท

บริษัท เบฟโปร เอเชีย จำกัด
นิคมบางชัน กรุงเทพมหานคร
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
25 พ.ค. 59
 พบ 52 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ