เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 32 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Overseas Sales and Marketing Supervisor/Assistant Manager (Food Manufacturer) ด่วนมาก !!
- Responsible for Export Sales and Marketing to achieve GP & OP in Food Manufacturer - Good sale and negotiation skills in a business sense and professional manner ******************************...

Food People Recruitment Co., Ltd.
นิคมบางชัน กรุงเทพมหานคร
1 อัตรา
เงินเดือน 35,000 - 50,000 บาท (ขึ้นอยู่กับประสบการณ์) และสวัสดิการอื่นๆ
9 ก.พ. 59
2 . Sale Direct
1. นำเสนอขายสินค้า 2. รับผิดชอบเป้าหมายให้เป็นไปตามที่บริษัทกำหนด 3. หากลุมลูกค้าใหม่เพื่อแนะนำและจำหนายสินค้า **หยุดเสาร์ - อาทิตย์**

Idea Cube Company Limited
นิคมบางชัน กรุงเทพมหานคร
1 อัตรา
เงินเดือน 15,000++ ตามประสบการณ์
9 ก.พ. 59
3 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย
- ติดต่อกับต่างประเทศ - ดูแลงานเอกสารสั่งซื้อ และเอกสารเสนอขาย - ดูแลเอกสารนำเข้า และส่งออก

Sedex Asia Co.,Ltd.
นิคมบางชัน กรุงเทพมหานคร
เงินเดือน ขึ้นกับความสามารถและประสบการณ์
2 ก.พ. 59
4 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย Safety Officer (ประจำนิคมอุตสาหกรรมบางชัน)
ด่วนมาก

-ดำเนินการตรวจสอบและเสนอแนะให้นายจ้างและพนักงานปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม ในการทำงาน วิเคราะห์งานเพื่อชี้บ่งอันตราย รวมทั้งกำหนดมาตรการป้องกันและขั้นตอนการทำงานอย่...

ThaiNamthip Limited (บริษัทไทยน้ำทิพย์ จำกัด)
นิคมบางชัน กรุงเทพมหานคร
1 อัตรา
เงินเดือน ไม่ระบุ
4 ก.พ. 59
5 . ธุรการประสานงานทั่วไป (งานบุคคลทุพพลภาพ)
คีย์ข้อมูล ประสานงาน งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย **ขอสัมภาษณ์ ถึงความสามารถของผู้พิการ แล้วทางบริษัทเราจะจัดวางตำแหน่งงานให้ท่านตามความเหมาะสม

บริษัท ยูเนี่ยน ฟู้ด จำกัด
นิคมบางชัน กรุงเทพมหานคร
หลายอัตรา
เงินเดือน 9,000 + อาหารกลางวันฟรี
9 ก.พ. 59
6 . พนักงานคลังสินค้า
- Check Stock สินค้า ประจำวัน สัปดาห์ เดือน - รับสินค้าเข้า เช็คสินค้าเข้า - จ่ายสินค้าออกจากคลัง ตามระบบ FIFO - ดูแลความเป็นระเบียบและความสะอาดพื้นที่ๆรับผิดชอบ - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ยูเนี่ยน ฟู้ด จำกัด
นิคมบางชัน กรุงเทพมหานคร
ไม่จำกัด
เงินเดือน รายวัน
9 ก.พ. 59

บริษัท ยูเนี่ยน ฟู้ด จำกัด
นิคมบางชัน กรุงเทพมหานคร
3 อัตรา
เงินเดือน 13,000-15,000
9 ก.พ. 59
8 . บัญชีและการเงิน
1. ดูแลรับผิดชอบและรอบรู้ในการรวบรวมข้อมูลทางด้านบัญชีและข้อมูลที่เกียวข้อง เพื่อจัดทำงบการเงินและงบประมาณจัดทำและจัดเก็บข้อมูลบัญชีได้ถูกต้องภายในเวลาที่กำหนด และสามารถ ตอบข้อซักถามได้ตรงตามความต้อง...

บริษัท 10 กันยา จำกัด
นิคมบางชัน กรุงเทพมหานคร
1 อัตรา
9 ก.พ. 59
9 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายโครงการ (Project Sales)
- ขายสินค้ากลุ่มประเภท Digital Door Lock และอุปกรณ์เกี่ยวกับงานประตู เช่น ลูกบิดประตู,บานพับ เป็นต้น ให้กับลูกค้ากลุ่มโครงการบ้านจัดสรร คอนโดมิเนียม หน่วยงานราชการ และลูกค้าอื่นที่สนใจ - ดูแลลูกค้าเก...

บริษัท 2010 โกลบอลซอร์สเซส จำกัด
นิคมบางชัน กรุงเทพมหานคร
3 อัตรา
9 ก.พ. 59
10 . Supervisor production
- วางแผนควบคุมการผลิต - ตรวจสอบประสิทธิภาพและประเมินการผลิต - จัดเก็บข้อมูลรายงานผู้บังคับบัญชา - จัดทำ KPI - ควบคุมงานกระบวนการผลิตให้เป็นไปตามขึ้นตอน

บริษัท นูทริกซ์ จำกัด (มหาชน)
นิคมบางชัน กรุงเทพมหานคร
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
9 ก.พ. 59
11 . เจ้าหน้าที่บัญชีและการเงิน
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานการเงินและบัญชี

บริษัท นูทริกซ์ จำกัด (มหาชน)
นิคมบางชัน กรุงเทพมหานคร
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
9 ก.พ. 59
12 . เจ้าหน้าที่บัญชี ประจำนิคมอุตสาหกรรมบางชัน ด่วนมาก ยินต้อนรับทุกท่านเป็นสมาชิกของครอบครัว สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดโทร.086-340-6019 เวลาการทำการ จ-ศ 8.30-17.30
- ธุรการ ดูแลงานเอกสาร จัดเก็บเอกสารของหน่วยงาน - ติดต่อประสานงานทั่วไป และดูแลเอกสารเกี่ยวกับ บัญชี ทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย - จัดทำบัญชีบริษัท ทั้งระบบ โดยแบ่งงานที่รับผิดชอบภายในหน่วยงาน ทำ...

บริษัท พรีเมี่ยม อิควิปเม้นท์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
นิคมบางชัน กรุงเทพมหานคร
1 อัตรา
8 ก.พ. 59

บริษัท พรีเมี่ยม อิควิปเม้นท์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
นิคมบางชัน กรุงเทพมหานคร
5 อัตรา
เงินเดือน 15,000 บาทขึ้นไป
8 ก.พ. 59

บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน)
นิคมบางชัน กรุงเทพมหานคร
1 อัตรา
เงินเดือน ไม่ระบุ
9 ก.พ. 59

บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน)
นิคมบางชัน กรุงเทพมหานคร
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
9 ก.พ. 59
16 . Accounting and Finance Manager (Base in Minburi )
- Lead and response for major accounting and financing activities. - Prepare profit and loss statements and monthly & yearly closing and cost accounting reports based on Thai GAAP & IFRS. - Com...

บริษัท มายด์เอจ อินโนเวชั่น จำกัด
นิคมบางชัน กรุงเทพมหานคร
1 Position
เงินเดือน 50K - 60K
9 ก.พ. 59

บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค ออโตเมชั่น (ประเทศไทย) จำกัด
นิคมบางชัน กรุงเทพมหานคร
8 ก.พ. 59
18 . QC Engineer
1. ติดต่อลูกค้าเกี่ยวกับคุณภาพงานที่ผลิตให้กับลูกค้า 2. Follow up CAR and Trouble report 3. รองรับลูกค้าเกี่ยวกับระบบคุณภาพ การAudit และ เอกสารที่เกี่ยวข้อง 4. วางแผน ติดตาม ปรับปรุง ควบคุม ระบบการ...

บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค ออโตเมชั่น (ประเทศไทย) จำกัด
นิคมบางชัน กรุงเทพมหานคร
3 ก.พ. 59
19 . พนักงานซ่อมบำรุง
บำรุงรักษาเครื่องจักรในโรงงาน และงานบริการที่เกี่ยวข้อง

บริษัท ยูเนี่ยนไทย-นิจิบัน จำกัด
นิคมบางชัน กรุงเทพมหานคร
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ ,แล้วแต่ตกลง
4 ก.พ. 59
20 . ผู้จัดการส่วนการตลาด
1.รับผิดชอบในการประเมินราคา และเสนอราคาโดยระบุข้อกำหนดและเงื่อนไขต่าง ๆของลูกค้าและติดต่อกับลูกค้าเพื่อเจรจาต่อรอง 2.พิจารณากำหนดเป้าหมายในการส่งมอบสินค้าของลูกค้าแต่ละบริษัท 3.ตรวจสอบเอกสารใบประเมิ...

บริษัท ยูเนี่ยนพลาสติก จำกัด (มหาชน)
นิคมบางชัน กรุงเทพมหานคร
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
5 ก.พ. 59
 พบ 32 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ