เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 44 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Shipping Officerรับสมัครด่วน !
ดูแลการนำสินค้าเข้าและส่งออก ติตด่อประสายงานหน่วยที่เกี่ยวข้อง จัดทำรายงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้าและส่งออก งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

Almond (Thailand) Limited
นิคมบางชัน กรุงเทพมหานคร
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
13 ธ.ค. 60
2 . นักเคมี / Chemist
1. ควบคุมดูแลการทดสอบโลหะมีค่า หรือสารเคมีในห้องปฎิบัติการ 2. ตรวจสอบ ทดสอบตัวอย่างตัวเรือน ในห้องปฎิบัติการ 3. จัดทำเอกสารการปฎิบัติการ 4. อื่นๆ ตามที่มอบหมาย

Almond (Thailand) Limited
นิคมบางชัน กรุงเทพมหานคร
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
13 ธ.ค. 60
3 . Safety Officer
1. ควบคุมดูแลให้เป็นไปตามกฎหมายความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม 2. จัดทำเอกสารส่งราชการให้เป็นไปตามข้อกำหนด 3. ดูแลสภาพแวดล้อมของโรงงาน 4. ควบคุม ดูและระบบน้ำเสียของโรงงาน 5. ติดต่อประสานงานกับชาวบ้านรอบ...

Almond (Thailand) Limited
นิคมบางชัน กรุงเทพมหานคร
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
13 ธ.ค. 60
4 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายโครงการ (Project Sales)
- ขายสินค้ากลุ่มประเภท Digital Door Lock และอุปกรณ์เกี่ยวกับงานประตู เช่น ลูกบิดประตู,บานพับ เป็นต้น ให้กับลูกค้ากลุ่มโครงการบ้านจัดสรร คอนโดมิเนียม หน่วยงานราชการ และลูกค้าอื่นที่สนใจ - ดูแลลูกค้าเก...

บริษัท 2010 โกลบอลซอร์สเซส จำกัด
นิคมบางชัน กรุงเทพมหานคร
3 อัตรา
14 ธ.ค. 60
5 . ช่างเทคนิค/ซ่อมบำรุงรับสมัครด่วน !
- ดำเนินการซ่อม / แก้ไข / ปรับเปลี่ยน /ประตู-หน้าต่าง-มุ้ง ให้กับลูกค้าหลังการขาย

บริษัท เกอฮาวส์ ลิฟวิ่ง จำกัด
นิคมบางชัน กรุงเทพมหานคร
2 อัตรา
เงินเดือน 11,000-13,000 ตามประสบการณ์
13 ธ.ค. 60
6 . Sales Representative (อุตสาหกรรมฉีดพลาสติก,อุตสาหกรรมซักผ้า-ทำความสะอาด)รับสมัครด่วน !
สวัสดิการตำแหน่งนี้ 1. คอมมิชชั่นจากการขายสินค้า 2. ค่าใช้จ่ายในการขายสินค้า (น้ำมัน ทางด่วน โทรศัพท์ ค่าเสื่อมรถยนต์ ค่าประกันรถยนต์ เป็นต้น) 3. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 4. ประกันสังคม 5. ค่ารักษาพ...

บริษัท จิตตรงเคมีภัณฑ์ จำกัด
นิคมบางชัน กรุงเทพมหานคร
2 อัตรา
13 ธ.ค. 60
7 . พนักงานผลิต/วางแผนการผลิต
- ดูแลควบคุมกระบวนการผลิตสินค้าให้ตรงตามความต้องการ ให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพ ตามมาตรฐานที่ต้องการ - ดูแลยอดผลิตให้ตรงตาม Plan ของการผลิต - ปรับปรุงกระบวนการผลิตสินค้าเพื่อลดต้นทุน ลดของเสีย เพิ่มประส...

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
นิคมบางชัน กรุงเทพมหานคร
5 อัตรา
14 ธ.ค. 60
8 . Purchasing Officer/เจ้าหน้าที่จัดซื้อต่างประเทศ (ประจำมีนบุรี)
- รับผิดชอบการวางแผนสั่งซื้อสินค้าและวัตถุดิบให้ทันความต้องการของผู้ใช้ - ดูแลและรับผิดชอบเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานจัดซื้อ - เป็นศูนย์กลางการติดต่อระหว่างผู้ใช้สินค้า/วัตถุดิบกับผู้ขายรวมถึงผ...

บริษัท โตโยอิ๊งค์ (ประเทศไทย) จำกัด / Toyo Ink (Thailand) Co., Ltd.
นิคมบางชัน กรุงเทพมหานคร
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
14 ธ.ค. 60
9 . ตัวแทนขาย/Sales Representative (ประจำกรุงเทพฯ)
รักษาลูกค้าเดิม ขยายตลาดและหาลูกค้าใหม่(สินค้าเป็นสารเคลือบ) ดูแลและให้บริการลูกค้า รวมถึงสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า บริษัทมีรถยนต์ให้ใช้งาน/การ์ดเติมน้ำมัน/ค่าทางด่วนสามารถเบิกได้ตามจริง ไม่มีค...

บริษัท โตโยอิ๊งค์ (ประเทศไทย) จำกัด / Toyo Ink (Thailand) Co., Ltd.
นิคมบางชัน กรุงเทพมหานคร
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
14 ธ.ค. 60
10 . พนักงานตรวจสอบคุณภาพรถ (QC Final Inspector)
- ตรวจสอบคุณภาพรถที่ประกอบขึ้นตามมาตรฐานและความต้องการของลูกค้า - รับผิดชอบงานยานพาหนะที่ผ่านการตรวจสอบเพื่อติดตามผล - ตรวจสอบและยืนยันรถหลังจากซ่อม - สรุปข้อบกพร่องที่พบในการตรวจสอบรถและจัดทำรายง...

บริษัท ทาทา มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
นิคมบางชัน กรุงเทพมหานคร
2 อัตรา
14 ธ.ค. 60
11 . พนักงานอาคารและสถานที่
-ดูแลงานโครงการและงานบำรุงรักษาสถานที่ภายในบริษัทฯ

บริษัท นูทริกซ์ จำกัด (มหาชน)
นิคมบางชัน กรุงเทพมหานคร
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
14 ธ.ค. 60
12 . สัตวแพทย์
• วางแผนและควบคุมดูแลการทำงานทั้งหมดในแผนกให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทั้งเรื่องภาระหน้าที่การทำงานของบุคลากร ทรัพยากรในแผนก • ดูแลจัดการเรื่องสุขภาพ การตรวจวินิจฉัย การรักษา การควบคุมและป้องกันโรคในส...

บริษัท นูทริกซ์ จำกัด (มหาชน)
นิคมบางชัน กรุงเทพมหานคร
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
14 ธ.ค. 60
13 . เจ้าหน้าที่อะไหล่รถยนต์ (ประจำสำนักงานใหญ่)
- ควบคุมการเบิก / จ่ายอะไหล่รถยนต์ - ติดตามงานเอกสารและควบคุมเอกสารการเบิก / จ่าย - ควบคุม,ตรวจสอบอะไหล่รถยนต์ต่างๆ - รายงาน, ประสานงานและติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

บริษัท บางชันเยนเนอเรลเอเซมบลี จำกัด
นิคมบางชัน กรุงเทพมหานคร
3 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
9 ธ.ค. 60
14 . Production Engineer
- Process Planning & Monitoring - Technical Support - Tool & Equipment Management

บริษัท บางชันเยนเนอเรลเอเซมบลี จำกัด
นิคมบางชัน กรุงเทพมหานคร
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
9 ธ.ค. 60
15 . Electrical Technician (ช่างไฟฟ้า)
- สนับสนุนงานซ่อมบำรุงในไลน์ผลิต - ดูแลงานซ่อมบำรุงเครื่องจักรต่างๆ

บริษัท บางชันเยนเนอเรลเอเซมบลี จำกัด
นิคมบางชัน กรุงเทพมหานคร
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
9 ธ.ค. 60
16 . พนักงานฝึกหัด(ช่าง)(ประจำนิคมฯบางชัน มีนบุรี)รับสมัครด่วน !
-ปฏิบัติตามนโยบายของบริษัทฯ ระดับสายงานให้ได้ตามเป้าหมาย -บริการลูกค้าให้เป็นที่พึงพอใจและเป็นที่ยอมรับในตลาด เพื่อเป็นกลยุทธ์ในการแข่งขันธุรกิจเครื่องดื่ม -ดำเนินการซ่อมเครื่อง Fountain ให้พร้อมใช้...

บริษัท เบฟโปร เอเชีย จำกัด
นิคมบางชัน กรุงเทพมหานคร
7 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
13 ธ.ค. 60
17 . Data and System Service Supervisorรับสมัครด่วน !
-ติดตามการตรวจสอบการเปิดงานในส่วนของ PM และ Refurbish ให้สอดคล้องและตรงตามเงื่นไขของลูกค้า -ติดตามและตรวจสอบการประเมิณราคาค่าบริการและอะไหล่ให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจ -สนับสนุนการพัฒนาระบบการทำงา...

บริษัท เบฟโปร เอเชีย จำกัด
นิคมบางชัน กรุงเทพมหานคร
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
13 ธ.ค. 60
18 . Dispatch (CM)Supervisor (Call Center)รับสมัครด่วน !
-ปฏิบัติตามนโยบายและสื่อสารลงไปให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติ -ติดตามทีมงาน Dispatcher CM ให้ปฎิบัติงานและให้บริการแก่ลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ -ควบคุมการรับสายของพนักงาน Dispatcher CM ให้ถูกต้องและแ...

บริษัท เบฟโปร เอเชีย จำกัด
นิคมบางชัน กรุงเทพมหานคร
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
13 ธ.ค. 60
19 . Safety Supervisor ประจำนิคมอุตสาหกรรมบางชันรับสมัครด่วน !
-รับผิดชอบงานด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย ในส่วนของงานก่อสร้างโครงการและงานบริหาร -ควบคุมดูแลประสานงานด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และแนวทางการป้องกันอุบัติเหตุของบริษัท -จัดทำ Safety Plan เพื่อดำเนินกา...

บริษัท เบฟโปร เอเชีย จำกัด
นิคมบางชัน กรุงเทพมหานคร
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
13 ธ.ค. 60
20 . Dispatcher (EQ./PM.)(Planning)รับสมัครด่วน !
-ปฏิบัติตามนโยบายของบริษัทฯ ระดับสายงานให้ได้ตามเป้าหมาย -ประสานงานกับฝ่ายการตลาด/ฝ่ายขาย และลูกค้า ในการวางแผนงานติดตั้งและถอดถอนอุปกรณ์ Cold Drink Equipment -ประสานงานกับลูกค้า ในการวางแผนงานซ่อมบ...

บริษัท เบฟโปร เอเชีย จำกัด
นิคมบางชัน กรุงเทพมหานคร
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
13 ธ.ค. 60
 พบ 44 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ