เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 42 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Accounting Staff
• Monitoring overall actual factory costs. • Forecasting production costs. • Analysing production costs and replacement costs. • Estimating the costs of new products. • Ma...

Almond (Thailand) Limited
นิคมบางชัน กรุงเทพมหานคร
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน Negotiable
22 ส.ค. 60
2 . Safety Supervisor (Food Manufacturer)รับสมัครด่วน !
1.) ตรวจสอบ เสนอแนะ วิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัยในงาน รวมทั้งกำหนดมาตรการป้องกัน และขั้นตอนการทำงานอย่างปลอดภัย in Food Manufacturer 2.) ผ่านการอบรมและทดสอบตามหลักเกณฑ์ ในเรื่องความปลอดภัยในการทำงาน...

Food People Recruitment Co., Ltd.
นิคมบางชัน กรุงเทพมหานคร
2 อัตรา เท่านั้น
เงินเดือน 20,000 - 30,000 บาท ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ ( ไม่รวมสวัสดิการอื่นๆ )
22 ส.ค. 60
3 . Accounting Section Manager (Food Manufacturer) รับสมัครด่วน !
1.)Responsible for Accounting Management, Finance Payment , and etc... of Food Manufacturer 2.)ทำงาน 5 วัน วันจันทร์ - วันศุกร์ 8:00-17:00 น.และบางวันเสาร์ ******** Food Experiences Required ****...

Food People Recruitment Co., Ltd.
นิคมบางชัน กรุงเทพมหานคร
1 อัตรา
เงินเดือน 40,000 - 60,000 บาทหรือมากกว่า (ขึ้นอยู่กับประสบการณ์) และสวัสดิการอื่นๆ
22 ส.ค. 60
4 . Overseas Business Development / Marketing Supervisor (Food Manufacturer)รับสมัครด่วน !
- Responsible for Overseas Business Development / Marketing Planning and Staretegy Development - Cooperating with research agency to conduct market survey - Coordinating with brand agency to manag...

Food People Recruitment Co., Ltd.
นิคมบางชัน กรุงเทพมหานคร
1 อัตรา เท่านั้น
เงินเดือน 30,000 - 40,000 บาทหรือมากกว่า (ขึ้นอยู่กับประสบการณ์) และสวัสดิการอื่นๆ
22 ส.ค. 60
5 . Human Resource Development Section Manager (Food Manufacturer) รับสมัครด่วน !
- HR Development in Food Manufacturer as KPI ,Career Succession Planning, Performance Management , Training and Development, etc.. - ทำงาน 5 วัน วันจันทร์ - วันศุกร์ 8:00 - 17:00 น.และบางวันเสาร์ ...

Food People Recruitment Co., Ltd.
นิคมบางชัน กรุงเทพมหานคร
1 อัตรา เท่านั้น
เงินเดือน 40,000 - 50,000 บาท หรือมากกว่า (และสวัสดิการอิ่นๆ)
22 ส.ค. 60

Wan Thai Foods Industry Co., Ltd.
นิคมบางชัน กรุงเทพมหานคร
2 อัตรา
19 ส.ค. 60
7 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายโครงการ (Project Sales)
- ขายสินค้ากลุ่มประเภท Digital Door Lock และอุปกรณ์เกี่ยวกับงานประตู เช่น ลูกบิดประตู,บานพับ เป็นต้น ให้กับลูกค้ากลุ่มโครงการบ้านจัดสรร คอนโดมิเนียม หน่วยงานราชการ และลูกค้าอื่นที่สนใจ - ดูแลลูกค้าเก...

บริษัท 2010 โกลบอลซอร์สเซส จำกัด
นิคมบางชัน กรุงเทพมหานคร
3 อัตรา
22 ส.ค. 60
8 . พนักงานผลิต/วางแผนการผลิต
- ดูแลควบคุมกระบวนการผลิตสินค้าให้ตรงตามความต้องการ ให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพ ตามมาตรฐานที่ต้องการ - ดูแลยอดผลิตให้ตรงตาม Plan ของการผลิต - ปรับปรุงกระบวนการผลิตสินค้าเพื่อลดต้นทุน ลดของเสีย เพิ่มประส...

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
นิคมบางชัน กรุงเทพมหานคร
5 อัตรา
18 ส.ค. 60
9 . Purchasing Officer/เจ้าหน้าที่จัดซื้อต่างประเทศ (ประจำกรุงเทพฯ)
Responsible for the purchasing's planning to get product on time up to customer's requirements. Responsible for the documents relevant to purchasing. Co-operate with department concerned.

บริษัท โตโยอิ๊งค์ (ประเทศไทย) จำกัด / Toyo Ink (Thailand) Co., Ltd.
นิคมบางชัน กรุงเทพมหานคร
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามตกลง
22 ส.ค. 60
10 . ตัวแทนขาย/Sales Representative (ประจำกรุงเทพฯ)
รักษาลูกค้าเดิม ขยายตลาดและหาลูกค้าใหม่(สินค้าเป็นหมึกพิมพ์) ดูแลและให้บริการลูกค้า รวมถึงสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า บริษัทมีรถยนต์ให้ใช้งาน/การ์ดเติมน้ำมัน/ค่าทางด่วนสามารถเบิกได้ตามจริง ไม่มีค...

บริษัท โตโยอิ๊งค์ (ประเทศไทย) จำกัด / Toyo Ink (Thailand) Co., Ltd.
นิคมบางชัน กรุงเทพมหานคร
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
22 ส.ค. 60
11 . เจ้าหน้าที่พัฒนาผลิตภัณฑ์ Snack
-จัดทำเอกสาร/ข้อมูลที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์ และอื่นๆ รวมไปถึงการจัดเตรียมตัวอย่างผลิตภัณฑ์ให้ได้ถูกต้องตามข้อกำหนดทันต่อความต้องการของลูกค้า และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ...

บริษัท นูทริกซ์ จำกัด (มหาชน)
นิคมบางชัน กรุงเทพมหานคร
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัทฯ
22 ส.ค. 60
12 . หัวหน้าแผนกบริหารทรัพยากรมนุษย์และธุรการ (บางชัน)
- กำหนดแนวทางในการบริหารบุคลากร สรรหาว่าจ้างวางแผนกำลังคน - บริหารผลตอบแทนแรงงานสัมพันธ์

บริษัท นูทริกซ์ จำกัด (มหาชน)
นิคมบางชัน กรุงเทพมหานคร
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ + ประสบการณ์
22 ส.ค. 60
13 . พนักงานฝ่ายประกันคุณภาพ โรงงานบางชัน,บางปู
To assist Supervisor in checking RM quality by chemical and micro laboratory testing/features to be in-line with Nestle Standard and support Factory Hygienist in close controlling of factory hygienic ...

บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด
นิคมบางชัน กรุงเทพมหานคร
1 อัตรา
17 ส.ค. 60
14 . พนักงานฝ่ายผลิตโรงงานบางชัน วุฒิ ปวส ทางด้านช่างทุกสาขา
ควบคุมเครื่องจักรในไลน์การผลิตไอศกรีม

บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด
นิคมบางชัน กรุงเทพมหานคร
4 อัตรา
17 ส.ค. 60
15 . วิศวกรฝ่ายผลิต (Production Supervisor for Welding Line)
- Control production line to achieve production plan and quality standard with safety operation - Instruct production staff to work according to the Work Instruction including skill level up

บริษัท บางชันเยนเนอเรลเอเซมบลี จำกัด
นิคมบางชัน กรุงเทพมหานคร
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
18 ส.ค. 60
16 . ช่างพ่นสี/ ช่างซ่อมสี/ ช่างขัดหยาบ (สาขาบางนา-ตราด กม.30)
ดูแลรับผิดชอบงานพ่นสี หรืองานซ่อมสีในโรงงานอุตสาหกรรมรถยนต์ (ตามความสามารถและประสบการณ์)

บริษัท บางชันเยนเนอเรลเอเซมบลี จำกัด
นิคมบางชัน กรุงเทพมหานคร
7 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
18 ส.ค. 60
17 . Mechanical Engineer
- Repair and modify machine equipment - Plan and monitor preventive maintenance machine - Train & supervise mechanical knowledge to maintenance staff

บริษัท บางชันเยนเนอเรลเอเซมบลี จำกัด
นิคมบางชัน กรุงเทพมหานคร
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
18 ส.ค. 60
18 . Leader(CM.) รับสมัครด่วน !
-วิเคราะห์สภาพเครื่อง, ทำการซ่อม, เปลี่ยนอะไหล่ และทดสอบเครื่อง Fountain ที่ถอนมาจากร้านลูกค้าให้พร้อมใช้งาน -ดำเนินงานบำรุงรักษาเชิงป้องกันเครื่อง Fountain ให้พร้อมใช้งานอยู่ตลอด -วิเคราะห์ปัญหาเค...

บริษัท เบฟโปร เอเชีย จำกัด
นิคมบางชัน กรุงเทพมหานคร
4 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
18 ส.ค. 60
19 . ช่างเทคนิค(CM.,PM.)รับสมัครด่วน !
-บริการซ่อม ติดตั้ง อุปกรณ์ Cold Drink ในตลาด ให้กลับมาใช้งานได้โดยปกติ -ควบคุมคุณภาพเครื่องดื่มให้ได้มาตราฐาน -ควบคุมและดูแลอะไหล่และทรัพย์สินของบริษัท

บริษัท เบฟโปร เอเชีย จำกัด
นิคมบางชัน กรุงเทพมหานคร
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
18 ส.ค. 60
20 . Data and System Service Supervisorรับสมัครด่วน !
-ติดตามการตรวจสอบการเปิดงานในส่วนของ PM และ Refurbish ให้สอดคล้องและตรงตามเงื่นไขของลูกค้า -ติดตามและตรวจสอบการประเมิณราคาค่าบริการและอะไหล่ให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจ -สนับสนุนการพัฒนาระบบการทำงา...

บริษัท เบฟโปร เอเชีย จำกัด
นิคมบางชัน กรุงเทพมหานคร
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
17 ส.ค. 60
 พบ 42 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ