เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 46 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Warehouse Supervisor
1.บริหารพื้นที่คลังสินค้าให้ใช้ประโยชน์สูงสุด 2.ควบคุมและตรวจสอบจำนวนสินค้า และตรวจสอบ ขนย้าย เพื่อทำแผนการขนส่ง 3.บริหารจัดการเรื่องพัฒนาทักษะของพนักงานคลังสินค้า 4.วางแผนและบริหารระบบการจัดเก็บแ...

Adecco Bangna Recruitment Limited บริษัท จัดหางาน อเด็คโก้ บางนา จำกัด
นิคมบางชัน กรุงเทพมหานคร
1 อัตรา
เงินเดือน 23,000-28,000
29 เม.ย. 59
2 . Tool Maker
1. ออกแบบแม่พิมพ์ ที่ใช้ในการผลิต 2. เขียนแบบแม่พิมพ์ 3. วางแผนการทำแม่พิมพ์ตามการผลิต 4. ควบคุมเครื่อง CAM, CNC, Milling, Grinding ให้ทำงานได้ 5. ประกอบ Tool ได้

ALMOND (THAILAND) CO., LTD.
นิคมบางชัน กรุงเทพมหานคร
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
6 พ.ค. 59
3 . Telephone Operator & Receptionist
1. Responsible for Telephone Operator, Receptionist and Administrative functions.

ALMOND (THAILAND) CO., LTD.
นิคมบางชัน กรุงเทพมหานคร
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
6 พ.ค. 59
4 . Senior Accountant
1. To prepare and verify payment Voucher by daily. 2. To verify VAT register both input and output TAX. 3. To check withholding TAX PND 3, 53, 54 and VAT PP30, by monthly. 4. To prepared journal...

ALMOND (THAILAND) CO., LTD.
นิคมบางชัน กรุงเทพมหานคร
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
6 พ.ค. 59
5 . Electrical Engineer
1. ออกแบบระบบไฟฟ้าที่ใช้ในโรงงาน 2. ควบคุมดูแลระบบไฟฟ้าทีใช้ในโรงงาน 3. วิเคราะห์ใและให้คำปรึกษาการใช้ไฟฟ้าในโรงงาน

ALMOND (THAILAND) CO., LTD.
นิคมบางชัน กรุงเทพมหานคร
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
6 พ.ค. 59
6 . Tax Manager (P05 ) นิคมอุตสาหกรรมบางชัน
• Ability to manage engagements and carry out the following works; • Review the accurate of VAT and witholding tax return of company. • Prepare corporate income tax return • Perform a tax review an...

Perfect Hunter Recruitment Co., Ltd.
นิคมบางชัน กรุงเทพมหานคร
1 อัตรา ด่วน
เงินเดือน 70- 80 K
5 พ.ค. 59
7 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย Safety Officer (ประจำนิคมอุตสาหกรรมบางชัน)รับสมัครด่วน !
-ดำเนินการตรวจสอบและเสนอแนะให้นายจ้างและพนักงานปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม ในการทำงาน วิเคราะห์งานเพื่อชี้บ่งอันตราย รวมทั้งกำหนดมาตรการป้องกันและขั้นตอนการทำงานอย่...

ThaiNamthip Limited (บริษัทไทยน้ำทิพย์ จำกัด)
นิคมบางชัน กรุงเทพมหานคร
1 อัตรา
เงินเดือน ไม่ระบุ
4 พ.ค. 59

Wan Thai Foods Industry Co.Ltd.
นิคมบางชัน กรุงเทพมหานคร
2 อัตรา
5 พ.ค. 59
9 . Warehouse Supervisor
1. บริหารจัดการพื้นที่คลังสินค้า 2. ติดต่อ supplier ในการบริหารจัดการงานด้านคลังสินค้า 3. บริหารจัดการอัตรากำลังให้เหมาะสมกับงานที่รับผิดชอบ 4. กำหนดเป้าหมายตนเองและจัดการวางแผนการดำเนินงานให้สอดคล...

Wan Thai Foods Industry Co.Ltd.
นิคมบางชัน กรุงเทพมหานคร
1 อัตรา
เงินเดือน ไม่ระบุ
5 พ.ค. 59
10 . พนักงานขับรถ forklift
- รับสินค้าสำเร็จรูปจากฝ่ายผลิตเก็บเข้สคลังสินค้า - โอนย้ายสินค้าสำเร็จรูประหว่างคลัง - จ่ายสินค้าให้กับลูกค้าที่มารับสินค้า - ทำความสะอาดอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้และรถโฟคลิฟท์ - เช็คสต๊อกสินค้า...

Wan Thai Foods Industry Co.Ltd.
นิคมบางชัน กรุงเทพมหานคร
2 อัตรา
เงินเดือน 9,000 - 12,000
5 พ.ค. 59
11 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายโครงการ (Project Sales)
- ขายสินค้ากลุ่มประเภท Digital Door Lock และอุปกรณ์เกี่ยวกับงานประตู เช่น ลูกบิดประตู,บานพับ เป็นต้น ให้กับลูกค้ากลุ่มโครงการบ้านจัดสรร คอนโดมิเนียม หน่วยงานราชการ และลูกค้าอื่นที่สนใจ - ดูแลลูกค้าเก...

บริษัท 2010 โกลบอลซอร์สเซส จำกัด
นิคมบางชัน กรุงเทพมหานคร
3 อัตรา
6 พ.ค. 59
12 . Export - Shipping (สามารถพูดภาษาจีนได้ อ่าน เขียน)
สามารถทำงานติดต่อสื่อสารระหว่างประเทศ ทำInvoice Export ทำโปรแกรม ERP ประสานงานกับฝ่ายผลิต มีความสามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี

บริษัท จินซาน อิเล็คโทรนิค อินดัสเทรียล (ไทยแลนด์) จำกัด
นิคมบางชัน กรุงเทพมหานคร
1 อัตรา
เงินเดือน ตามที่ตกลง
5 พ.ค. 59
13 . Purchasing Officer/เจ้าหน้าที่จัดซื้อ (At Bangkok)
Prepare the document for Tax refund. Check and update import regulation. Communicate with customs. **Working at Bangchan Industrial Estate**

บริษัท โตโยอิ๊งค์ (ประเทศไทย) จำกัด / Toyo Ink (Thailand) Co., Ltd.
นิคมบางชัน กรุงเทพมหานคร
1 Position
เงินเดือน ตามตกลง
5 พ.ค. 59
14 . เจ้าหน้าที่พัฒนาผลิตภัณฑ์ Snack
-จัดทำเอกสาร/ข้อมูลที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์ และอื่นๆ รวมไปถึงการจัดเตรียมตัวอย่างผลิตภัณฑ์ให้ได้ถูกต้องตามข้อกำหนดทันต่อความต้องการของลูกค้า และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ...

บริษัท นูทริกซ์ จำกัด (มหาชน)
นิคมบางชัน กรุงเทพมหานคร
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัทฯ
6 พ.ค. 59
15 . พนักงานฝ่ายประกันคุณภาพ โรงงานบางชัน
To assist Supervisor in checking RM quality by chemical and micro laboratory testing/features to be in-line with Nestle Standard and support Factory Hygienist in close controlling of factory hygienic ...

บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด
นิคมบางชัน กรุงเทพมหานคร
2 อัตรา
3 พ.ค. 59
16 . ช่างไฟฟ้า โรงงานบางชัน มีนบุรี
-งานช่างไฟฟ้าโรงงาน -ซ่อมบำรุงดูแลระบบไฟฟ้าในโรงงานอุตสาหกรรม -ซ่อมบำรุงดูแลระบบเครื่องจักร

บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด
นิคมบางชัน กรุงเทพมหานคร
5 อัตรา
3 พ.ค. 59
17 . Executive Officer (ปฏิบัติงานในนิคมบางชัน)
-จัดทำรายงานและสรุปต่างๆ เช่นสรุปรายงานประจำวันจากแต่ละหน่วยงาน -จัดทำการเบิกจ่าย OT,เงินสดย่อย,อะไหล่อุปกรณ์ทำความเย็นต่างๆ -จัดทำคะแนนคุณภาพ,การประเมินผลงานต่างๆ -จัดทำข้อมูลแผนกำลังพลของบริษัท

บริษัท เบฟโปร เอเชีย จำกัด
นิคมบางชัน กรุงเทพมหานคร
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
4 พ.ค. 59
18 . ช่างซ่อมบำรุง (ตู้เย็น) ปฏิบัติงานในนิคมบางชัน
-บริการซ่อมอุปกรณ์ Cold Drink ในตลาด ให้กลับมาใช้งานได้โดยปกติ -ควบคุมคุณภาพเครื่องดื่มให้ได้มาตราฐาน -ควบคุมและดูแลอะไหล่และทรัพย์สินของบริษัท

บริษัท เบฟโปร เอเชีย จำกัด
นิคมบางชัน กรุงเทพมหานคร
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
4 พ.ค. 59
19 . Operation Service Supervisor พื้นที่ กทม.
- สามารถแก้ไขปัญหา และบริหารจัดการกับข้อร้องเรียนจากลูกค้าทั้งภายในและภายนอกได้ - สามารถควบคุมและแก้ไขปัญหา กำกับดูแลทีมช่าง และสามารถมอบหมายงานให้ช่างสามารถปฏิบัติงานได้ตามเป้าหมาย - สามารถพัฒนาบุค...

บริษัท เบฟโปร เอเชีย จำกัด
นิคมบางชัน กรุงเทพมหานคร
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
4 พ.ค. 59
20 . เจ้าหน้าที่จัดการงานซ่อม (Call Center)
-รับสายแจ้งซ่อมตู้เย็น และอุปกรณ์เครื่องทำความเย็นอื่นๆ -บันทึกข้อมูลจากหน่วยงานปฏิบัติการเข้าในระบบ เพื่อทำการวิเคราะห์ต่อไป -จัดทำรายงานให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ในการวิเคราะห์

บริษัท เบฟโปร เอเชีย จำกัด
นิคมบางชัน กรุงเทพมหานคร
3 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
4 พ.ค. 59
 พบ 46 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ