เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 57 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Accounting Staff
• Monitoring overall actual factory costs. • Forecasting production costs. • Analysing production costs and replacement costs. • Estimating the costs of new products. • Ma...

Almond (Thailand) Limited
นิคมบางชัน กรุงเทพมหานคร
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน Negotiable
22 ต.ค. 59
2 . Electrical Engineering Supervisor
-Responsible for providing engineering support to the Manager with a focus on Electrical design and proposal fulfillment. -Review RFQ documents in understanding project requirements and come up with ...

Almond (Thailand) Limited
นิคมบางชัน กรุงเทพมหานคร
1 position.
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
22 ต.ค. 59
3 . Sales Manager (Heating & Cooling system for Plastic Injection Industrial)
- Responsible to achieve sales targets, new customer exploration and market survey. - To forecast realistic and reasonable sales targets and achieve exceed targets set. - To be able to identify prob...

DMX Co.,Ltd.
นิคมบางชัน กรุงเทพมหานคร
1 อัตรา
21 ต.ค. 59
4 . Service Engineer (Plastic and Flexible Packaging)
Responsible: -Installation/Commissioning -Troubleshooting -Spare parts

DMX Co.,Ltd.
นิคมบางชัน กรุงเทพมหานคร
1 อัตรา
เงินเดือน Negociable
21 ต.ค. 59
5 . Electronic Engineerรับสมัครด่วน !
- ปฏิบัติงานทางด้านช่างอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับงานการออกแบบ ตรวจ ซ่อม ปรับ - บำรุงรักษา ดัดแปลง ประกอบ ติดตั้ง เครื่องมือ อุปกรณ์ผลิตภัณฑ์ด้านอิเล็กทรอนิกส์ ควบคุมคุณภาพขอ...

บริษัท 10 กันยา จำกัด
นิคมบางชัน กรุงเทพมหานคร
2 ตำแหน่ง
เงินเดือน 15,000 - 25,000
21 ต.ค. 59
6 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายโครงการ (Project Sales)
- ขายสินค้ากลุ่มประเภท Digital Door Lock และอุปกรณ์เกี่ยวกับงานประตู เช่น ลูกบิดประตู,บานพับ เป็นต้น ให้กับลูกค้ากลุ่มโครงการบ้านจัดสรร คอนโดมิเนียม หน่วยงานราชการ และลูกค้าอื่นที่สนใจ - ดูแลลูกค้าเก...

บริษัท 2010 โกลบอลซอร์สเซส จำกัด
นิคมบางชัน กรุงเทพมหานคร
3 อัตรา
22 ต.ค. 59
7 . Sales Coordinator
1. ติดตามข้อมูลผู้แข่งขันในตลาด, สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าใหม่ 2. วางแผนการขายในแต่ละช่วงเวลา, จัดทำข้อมูลลูกค้า3. ประมาณการยอดขาย, ประเมินศักยภาพลูกค้า 4. วางแผนและกำหนดเป้าหมายในการหาลูกค้าใหม่, ...

บริษัท เกอฮาวส์ ลิฟวิ่ง จำกัด
นิคมบางชัน กรุงเทพมหานคร
1 อัตรา
18 ต.ค. 59
8 . วิศวกรไฟฟ้า
ควบคุมการติดตั้งไฟฟ้าที่ใช้ในโรงงาน ดูแลรับผิดชอบวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า และระบบไฟฟ้าในโรงงานให้เป็นไปตามมาตรฐาน

บริษัท จินซาน อิเล็คโทรนิค อินดัสเทรียล (ไทยแลนด์) จำกัด
นิคมบางชัน กรุงเทพมหานคร
1 อัตรา
เงินเดือน ตามความเหมาะสม
20 ต.ค. 59
9 . Export - Shipping (สามารถพูดภาษาจีนได้ อ่าน เขียน)
สามารถทำงานติดต่อสื่อสารระหว่างประเทศ ทำInvoice Export ทำโปรแกรม ERP ประสานงานกับฝ่ายผลิต มีความสามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี

บริษัท จินซาน อิเล็คโทรนิค อินดัสเทรียล (ไทยแลนด์) จำกัด
นิคมบางชัน กรุงเทพมหานคร
1 อัตรา
เงินเดือน ตามที่ตกลง
20 ต.ค. 59
10 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อ/Purchasing Officer (มีนบุรี)
Responsible for the purchasing's planning to get product on time up to customer's requirements. Responsible for the documents relevant to purchasing. Co-operate with department concerned. **Wo...

บริษัท โตโยอิ๊งค์ (ประเทศไทย) จำกัด / Toyo Ink (Thailand) Co., Ltd.
นิคมบางชัน กรุงเทพมหานคร
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามตกลง
21 ต.ค. 59
11 . นักเคมี/ Chemist (ประจำมีนบุรี)
- รับผิดชอบการค้นคว้า วิจัยและพัฒนา แก้ไขผลิตภัณฑ์ รวมถึงให้คำแนะนำการใช้งานแก่ลูกค้า

บริษัท โตโยอิ๊งค์ (ประเทศไทย) จำกัด / Toyo Ink (Thailand) Co., Ltd.
นิคมบางชัน กรุงเทพมหานคร
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
21 ต.ค. 59
12 . Production Supervisor (ประจำโรงงานบางชัน)
• ควบคุมดูแลกิจกรรมการผลิตให้บรรลุเป้าหมาย ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพและความปลอดภัย • จัดสรรกำลังคนให้เหมาะสมกับปริมาณงาน ควบคุมประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงาน • ตัดสินใจแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า และมีอำนาจตัดสินใจ...

บริษัท นูทริกซ์ จำกัด (มหาชน)
นิคมบางชัน กรุงเทพมหานคร
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
22 ต.ค. 59
13 . IT Officer
• พัฒนาโปรแกรมเพื่อช่วยเหลืองานด้านปฏิบัติการ ดูแลงานบริการแก้ไขปัญหาด้าน IT ให้กับผู้ใช้งาน ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ทั้ง Hardware และ Software พื้นฐานให้กับผู้ใช้งาน • แก้ไขปัญหา Network เบื้องต...

บริษัท นูทริกซ์ จำกัด (มหาชน)
นิคมบางชัน กรุงเทพมหานคร
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างองค์กร
22 ต.ค. 59
14 . เจ้าหน้าที่บัญชี รับสมัครด่วน !
-บันทึกบัญชีเจ้าหนี้ที่เป็น Raw Material ในต่างประเทศและต่างประเทศ -กระทบยอด Bank ที่เป็น Bank หลัก -จัดทำทะเบียนทรัพย์สินและคำนวณยอดค่าเสื่อมราคาประจำเดือน -บันทึกบัญชีด้านรับทั้งหมด

บริษัท นูทริกซ์ จำกัด (มหาชน)
นิคมบางชัน กรุงเทพมหานคร
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
22 ต.ค. 59
15 . ช่างไฟฟ้า โรงงานบางชัน มีนบุรี
-งานช่างไฟฟ้าโรงงาน -ซ่อมบำรุงดูแลระบบไฟฟ้าในโรงงานอุตสาหกรรม -ซ่อมบำรุงดูแลระบบเครื่องจักร

บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด
นิคมบางชัน กรุงเทพมหานคร
5 อัตรา
16 ต.ค. 59
16 . ช่างเทคนิค (for test line)
ดูแลรับผิดชอบงานเกี่ยวกับกระบวนการทดสอบ (ตั้งศูนย์-ถ่วงล้อ, ระบบเบรก, ระบบไฟฟ้ารถยนต์, ระบบเชื้อเพลิง-ไอเสีย)

บริษัท บางชันเยนเนอเรลเอเซมบลี จำกัด
นิคมบางชัน กรุงเทพมหานคร
3 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
21 ต.ค. 59
17 . หัวหน้างานวางแผนผลิต (Planning Supervisor)
- Production planning & follow up - Monitor day-to-day operation of body/ paint/ assembly line - Coordinate with suppliers/ shipping agencies to make sure that all KD parts, local parts & other supp...

บริษัท บางชันเยนเนอเรลเอเซมบลี จำกัด
นิคมบางชัน กรุงเทพมหานคร
1 อัตรา
เงินเดือน N/A (Depends on experience)
21 ต.ค. 59
18 . เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการด้านงานควบคุมคุณภาพ (QC Inspector)
- ตรวจวัดแรงบิดของสกรู-น็อตในการประกอบรถยนต์ - ตรวจเช็คระยะจุดเชื่อมของรถยนต์ให้ถูกต้องโดยใช้เครื่องมือวัด - ตรวจสอบความเรียบร้อยของรถที่ประกอบ

บริษัท บางชันเยนเนอเรลเอเซมบลี จำกัด
นิคมบางชัน กรุงเทพมหานคร
3 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
21 ต.ค. 59
19 . เจ้าหน้าที่ประสานงาน BOI
ดูแลรับผิดชอบและจัดเตรียมเอกสารต่างๆ ตลอดจนประสานงานกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการนำเข้าและส่งออกผลิตภัณฑ์

บริษัท บางชันเยนเนอเรลเอเซมบลี จำกัด
นิคมบางชัน กรุงเทพมหานคร
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
21 ต.ค. 59
20 . วิศวกรควบคุมกระบวนการผลิต (Process Engineer)
- วิเคราะห์ แก้ไข และติดตามงานในกระบวนการผลิต - รับผิดชอบดูแลความปลอดภัยในการเก็บรักษาวัตถุอันตราย - ดำเนินการจัดเตรียมเอกสาร ISO/ TS 16949

บริษัท บางชันเยนเนอเรลเอเซมบลี จำกัด
นิคมบางชัน กรุงเทพมหานคร
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
21 ต.ค. 59
 พบ 57 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ