เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 55 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Electrical Engineering Supervisor
-Responsible for providing engineering support to the Manager with a focus on Electrical design and proposal fulfillment. -Review RFQ documents in understanding project requirements and come up with ...

Almond (Thailand) Limited
นิคมบางชัน กรุงเทพมหานคร
1 position.
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
11 ม.ค. 60
2 . Programmerรับสมัครด่วน !
1. พัฒนาดูแลระบบหลักและระบบย่อยให้สามารถทำงานได้อย่างราบรื่น 2. จัดทำคู่มือและอบรมระบบงานให้กับผู้ใช้งาน 3. สนับสนุนการทำงานของผู้ใช้งานที่เกี่ยวข้องกับระบบคอมพิวเตอร์พร้อมปรับปรุงระบบงานต่างๆ ให้มี...

Almond (Thailand) Limited
นิคมบางชัน กรุงเทพมหานคร
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
11 ม.ค. 60
3 . Production Supervisor/ Production Assistant Manager (Food Manufacturer)รับสมัครด่วน !
- Responsible for Maximizing Production Capacity , Production Planning, Manpower Management Planning , Cost Control and Production Output of Food Manufacturer -ทำงาน 5 วัน หยุุด 2 วัน ทำงานเป็นกะได้...

Food People Recruitment Co., Ltd.
นิคมบางชัน กรุงเทพมหานคร
3 อัตรา เท่านั้น
เงินเดือน 20,000 - 40,000 บาท หรือมากกว่า (ขึ้นอยู่กับประสบการณ์) มีโอที และสวัสดิการอื่นๆ
16 ม.ค. 60
4 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายโครงการ (Project Sales)
- ขายสินค้ากลุ่มประเภท Digital Door Lock และอุปกรณ์เกี่ยวกับงานประตู เช่น ลูกบิดประตู,บานพับ เป็นต้น ให้กับลูกค้ากลุ่มโครงการบ้านจัดสรร คอนโดมิเนียม หน่วยงานราชการ และลูกค้าอื่นที่สนใจ - ดูแลลูกค้าเก...

บริษัท 2010 โกลบอลซอร์สเซส จำกัด
นิคมบางชัน กรุงเทพมหานคร
3 อัตรา
16 ม.ค. 60
5 . Boi Officer
มีความสามารถทำงานด้านเอกสารขออนุมัติสั่งปล่อยนำเข้า ตัดบัญชี นำเข้าเครื่องจักร ทำระบบ emt , RMTS 2011 Import Online ,ตัดบัญชีส่วนสูญเสีย ขออนุมัติงานต่าง ๆ ของบริษัทฯ ติดต่อกับเจ้าหน้าที่ Boi ประสบกา...

บริษัท จินซาน อิเล็คโทรนิค อินดัสเทรียล (ไทยแลนด์) จำกัด
นิคมบางชัน กรุงเทพมหานคร
1 อัตรา
เงินเดือน ตามความเหมาะสม
10 ม.ค. 60
6 . วิศวกรไฟฟ้า
ควบคุมการติดตั้งไฟฟ้าที่ใช้ในโรงงาน ดูแลรับผิดชอบวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า และระบบไฟฟ้าในโรงงานให้เป็นไปตามมาตรฐาน

บริษัท จินซาน อิเล็คโทรนิค อินดัสเทรียล (ไทยแลนด์) จำกัด
นิคมบางชัน กรุงเทพมหานคร
1 อัตรา
เงินเดือน ตามความเหมาะสม
10 ม.ค. 60
7 . Export - Shipping (สามารถพูดภาษาจีนได้ อ่าน เขียน)
สามารถทำงานติดต่อสื่อสารระหว่างประเทศ ทำInvoice Export ทำโปรแกรม ERP ประสานงานกับฝ่ายผลิต มีความสามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี

บริษัท จินซาน อิเล็คโทรนิค อินดัสเทรียล (ไทยแลนด์) จำกัด
นิคมบางชัน กรุงเทพมหานคร
1 อัตรา
เงินเดือน ตามที่ตกลง
10 ม.ค. 60
8 . ล่ามภาษาญี่ปุ่น
1. แปลการสนทนาระหว่างเจ้าหน้าที่ไทย กับ ผู้บริหารชาวญี่ปุ่น 2. แปลเอกสารจากญี่ปุ่นเป็นไทย / ไทยเป็นญี่ปุ่น 3. เป็นผู้แปลภาษาญี่ปุ่นในงานที่ได้รับมอบหมายและงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 4. จัดทำการสื่อสาร ห...

บริษัท ชิซูกิ อีเล็คทริค (ไทยแลนด์) จำกัด
นิคมบางชัน กรุงเทพมหานคร
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
16 ม.ค. 60
9 . ช่างซ่อมบำรุง/Engineering Staff (ประจำมีนบุรี)
* รับผิดชอบงานซ่อมบำรุงรักษา เครื่องจักรและอุปกรณ์ภายในบริษัทฯ * งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน

บริษัท โตโยอิ๊งค์ (ประเทศไทย) จำกัด / Toyo Ink (Thailand) Co., Ltd.
นิคมบางชัน กรุงเทพมหานคร
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
16 ม.ค. 60
10 . นักเคมี/ Chemist (ประจำมีนบุรี)
- รับผิดชอบการค้นคว้า วิจัยและพัฒนา แก้ไขผลิตภัณฑ์ รวมถึงให้คำแนะนำการใช้งานแก่ลูกค้า

บริษัท โตโยอิ๊งค์ (ประเทศไทย) จำกัด / Toyo Ink (Thailand) Co., Ltd.
นิคมบางชัน กรุงเทพมหานคร
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
16 ม.ค. 60
11 . พนักงานฝ่ายประกันคุณภาพ โรงงานบางชัน
To assist Supervisor in checking RM quality by chemical and micro laboratory testing/features to be in-line with Nestle Standard and support Factory Hygienist in close controlling of factory hygienic ...

บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด
นิคมบางชัน กรุงเทพมหานคร
1 อัตรา
13 ม.ค. 60
12 . ช่างไฟฟ้า โรงงานบางชัน มีนบุรี
-งานช่างไฟฟ้าโรงงาน -ซ่อมบำรุงดูแลระบบไฟฟ้าในโรงงานอุตสาหกรรม -ซ่อมบำรุงดูแลระบบเครื่องจักร

บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด
นิคมบางชัน กรุงเทพมหานคร
5 อัตรา
13 ม.ค. 60
13 . ช่างเทคนิค (for test line)
ดูแลรับผิดชอบงานเกี่ยวกับกระบวนการทดสอบ (ตั้งศูนย์-ถ่วงล้อ, ระบบเบรก, ระบบไฟฟ้ารถยนต์, ระบบเชื้อเพลิง-ไอเสีย)

บริษัท บางชันเยนเนอเรลเอเซมบลี จำกัด
นิคมบางชัน กรุงเทพมหานคร
3 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
16 ม.ค. 60
14 . หัวหน้างานวางแผนผลิต (Planning Supervisor)
- Production planning & follow up - Monitor day-to-day operation of body/ paint/ assembly line - Coordinate with suppliers/ shipping agencies to make sure that all KD parts, local parts & other supp...

บริษัท บางชันเยนเนอเรลเอเซมบลี จำกัด
นิคมบางชัน กรุงเทพมหานคร
1 อัตรา
เงินเดือน N/A (Depends on experience)
16 ม.ค. 60
15 . เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการด้านงานควบคุมคุณภาพ (QC Inspector)
- ตรวจวัดแรงบิดของสกรู-น็อตในการประกอบรถยนต์ - ตรวจเช็คระยะจุดเชื่อมของรถยนต์ให้ถูกต้องโดยใช้เครื่องมือวัด - ตรวจสอบความเรียบร้อยของรถที่ประกอบ

บริษัท บางชันเยนเนอเรลเอเซมบลี จำกัด
นิคมบางชัน กรุงเทพมหานคร
3 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
16 ม.ค. 60
16 . เจ้าหน้าที่ประสานงาน BOI
-ดูแลรับผิดชอบและจัดเตรียมเอกสารต่างๆ -ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการนำเข้าและส่งออกผลิตภัณฑ์

บริษัท บางชันเยนเนอเรลเอเซมบลี จำกัด
นิคมบางชัน กรุงเทพมหานคร
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
16 ม.ค. 60
17 . วิศวกรควบคุมกระบวนการผลิต (Process Engineer)
- วิเคราะห์ แก้ไข และติดตามงานในกระบวนการผลิต - รับผิดชอบดูแลความปลอดภัยในการเก็บรักษาวัตถุอันตราย - ดำเนินการจัดเตรียมเอกสาร ISO/ TS 16949

บริษัท บางชันเยนเนอเรลเอเซมบลี จำกัด
นิคมบางชัน กรุงเทพมหานคร
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
16 ม.ค. 60
18 . วิศวกรฝ่ายผลิต (Production Supervisor)
- Control production line to achieve production plan and quality standard with safety operation - Instruct production staff to work according to the Work Instruction including skill level up

บริษัท บางชันเยนเนอเรลเอเซมบลี จำกัด
นิคมบางชัน กรุงเทพมหานคร
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
16 ม.ค. 60
19 . Production Engineer
- Process Planning & Monitoring - Technical Support - Tool & Equipment Management

บริษัท บางชันเยนเนอเรลเอเซมบลี จำกัด
นิคมบางชัน กรุงเทพมหานคร
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
16 ม.ค. 60
20 . ซุปเปอร์ไวเซอร์ฝ่ายธุรการและบุคคล
รับผิดชอบงานบริหารบุคคลและดูแลงานเอกสารและประสานงานทั่วไป

บริษัท บางชันเยนเนอเรลเอเซมบลี จำกัด
นิคมบางชัน กรุงเทพมหานคร
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
16 ม.ค. 60
 พบ 55 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ