เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 591 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
61 . เจ้าหน้าที่บุคคล-ธุรการ
-บันทึกข้อมูลการทำงาน การทำล่วงเวลา การลางาน -งานสรรหาบุคลากร ทำบัตรพนักงาน งานประเมินผลพนักงานทดลองงาน -แจ้งการเข้า-ออกประกันสังคม ประกันชีวิต -ดูแลสวัสดิการต่างๆ เช่น ชุดฟอร์ม รถรับ-ส่งพนักงาน...

Trois Takaya Electronics (Thailand) Co.,Ltd.
นิคมปิ่นทอง (โครงการ 2) ชลบุรี
เงินเดือน 12,000-15,000
25 พ.ย. 58
62 . พนักงานขับรถ และสนับสนุนงานธุรการ
1. รับผิดชอบรับส่งแขกของบริษัทฯ/พนักงาน รวมถึงการส่งสินค้าให้กับลูกค้า 2. ตรวจสอบสภาพรถให้มีสภาพปลอดภัยและพร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา รวมถึงการทำความสะอาดรถยนต์ และการนำรถเข้าตรวจสอบสภาพ 3.ดูแลการรับเช็ค...

Caretex Asia Co., Ltd.
นิคมแหลมฉบัง ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
25 พ.ย. 58
63 . Industrial Engineer (TIE)
1.Kanban System making to comply with Production Plan 2.Production time study and making standardize work for Productivity improvement. 3.Prepare standardize work and measurement time. 4. TPS impl...

Air Systems(Thailand) Co., Ltd.
นิคมปิ่นทอง (โครงการ 3) ชลบุรี
1 Position
เงินเดือน n/a
25 พ.ย. 58
64 . ผู้ช่วยผู้จัดการคลังสินค้า Assistant Manager (แหลมฉบัง / อมตะซิตี้)
- To assist manager to manage the business in the effective method. - To be responsible for management of the business area. - To be responsible for the day-to-day activities of a team who receive,...

Suzuyo Distribution Center (Thailand) Co., Ltd.
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
25 พ.ย. 58
65 . PRODUCTION CONTROL STAFFURGENT!!
- รับเอกสารประมาณการยอดสั่งซื้อ/ ใบสั่งซื้อจากลูกค้า นำมาบันทึกใน MPPC & Control Sheet - ดำเนินการออกเอกสาร Delivery Order ให้กับจัดส่ง - ดำเนินการออกเอกสาร TAX Invoice ให้กับลูกค้า - ติดตามปริ...

บริษัท ไทย อิเคดะ เอ็มเอฟจี จำกัด
นิคมปิ่นทอง (โครงการ 1) ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
25 พ.ย. 58
66 . PRODUCTION STAFF URGENT!!
1. จัดเตรียมบุคลากรสำหรับการผลิต 2. จัดเตรียมเอกสารและฝึกอบรมบุคลากรสำหรับการผลิต 3. ประสานงานการผลิตกับแผนกที่เกี่ยวข้อง 5. นำเสนอรายงานการเกิดปัญหาในกระบวนการผลิตต่อผู้บังคับบัญชา 6. นำเสนอ...

บริษัท ไทย อิเคดะ เอ็มเอฟจี จำกัด
นิคมปิ่นทอง (โครงการ 1) ชลบุรี
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
25 พ.ย. 58
67 . Warehouse Supervisor คุมการโหลดสินค้าเข้าคอนเทนเนอร์
- ควบคุมการโหลดสินค้าเข้าตู้คอนเทนเนอร์ - ดูแลงานคลังสินค้าอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

Pantos Logistics (Thailand) Co.,Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
25 พ.ย. 58
68 . Sales Warehouse สาขาแหลมฉบัง
- ขายงานบริการเกี่ยวกับ Warehouse และอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย - ดูแลลูกค้าเก่า หาลูกค้าใหม่

Pantos Logistics (Thailand) Co.,Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
25 พ.ย. 58
69 . Asst.Trucking Manager สาขาแหลมฉบัง
- shipment control - Maintenance control - Bidding control (Do quotation support customer) - Operation ** กรุณาส่งใบสมัครมาที่ kantika.p@pantos.com **

Pantos Logistics (Thailand) Co.,Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
25 พ.ย. 58
70 . Accounting staff
1. AP and AR data input. 2. Monthly VAT closing. 3. Reconcile account.

Air Systems(Thailand) Co., Ltd.
นิคมปิ่นทอง (โครงการ 3) ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน n/a
25 พ.ย. 58
71 . Production Control Staff
1. Production plan and control to meet the delivery target. 2. Plan requirement of material, control material to meet the due date as production plan. 3. Issue PR. 4. Inventory control 5. Able to ...

Air Systems(Thailand) Co., Ltd.
นิคมปิ่นทอง (โครงการ 3) ชลบุรี
1 position
25 พ.ย. 58

Air Systems(Thailand) Co., Ltd.
นิคมปิ่นทอง (โครงการ 3) ชลบุรี
1 position
25 พ.ย. 58

Air Systems(Thailand) Co., Ltd.
นิคมปิ่นทอง (โครงการ 3) ชลบุรี
2 position
25 พ.ย. 58
74 . Customer Service import,export (ด่วน) ,ล่ามภาษาจีน(ด่วน)
Customer Service - ติดต่อลูกค้าและซัพพลายเออร์ทั้งในและต่างประเทศทั้งทางอีเมลล์และโทรศัทพ์ - จัดทำและตรวจสอบเอกสารเพื่อการนำเข้าและส่งออก เช่น L/C,B/L,INVOICE,PACKING LIST - ดูแลกระบวนการนำเข้าแล...

Yeethai International Logistics (Thailand) Co., Ltd.
อย่างละ 2 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
25 พ.ย. 58
75 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ
1.จัดทำแผน โครงการ มาตราการด้านความปลอดภัยในการทำงาน 2ควบคุมคุณภาพ และ ดูแลงาน ร.ป.ภ. 3.ปฏิบัติงานตามแผนความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม 4.เป็นผู้ประสานงานเรื่องคณะกรรมการความปลอดภัยของโรงงาน 5.ควบคุมคุ...

บริษัท ด๊อกเตอร์ บู จำกัด
2 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามตกลง
25 พ.ย. 58
76 . หัวหน้างานคลังสินค้า (ประจำบางพระชลบุรี) ด่วนมาก !!
- รับผิดชอบการตรวจรับ จัดเก็บ เคลื่อนย้าย ตรวจนับ และจ่ายอะไหล่ วัสดุสิ้นเปลือง อุปกรณ์และเครื่องมือ เพื่อสนับสนุนการปฎิบัติงาน ด้านการผลิตหิน

บริษัท สโตนวัน จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
25 พ.ย. 58
77 . Executive, Sales & Marketing
Urgently Required!!!

- To achieve Sales Target as the plan. - To customer need and satisfaction. - To support all company product and company business alliance. - To support all company activities.

Ban Ngai Engineering (Thailand) Co.,Ltd.
3 Positions
เงินเดือน Salary + Commision + Car Allowance + Petro
25 พ.ย. 58
78 . Marketing Support & Sale
- ติดต่อและประสานงานกับลูกค้า - วางแผนการตลาด - ออกไปพบลูกค้า และสามารถเดินทางต่างจังหวัดได้ - จัดทำ Presentation และใบเสนอราคา - สามารถทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้ดี - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ที ไอ คอนสตรัคชั่น จำกัด
6 อัดตรา
เงินเดือน 13,000-20,000
25 พ.ย. 58
79 . คนขับรถ
- สามารถขับ ส่ง-รับของ หรือ รับเอกสารนอกสถานที่ทำงานได้ - สามารถทำงานล่วงเวลาได้ - สามารถขับรถเจ้านายได้ด้วย พร้อมเดินทางไปต่างจังหวัดได้ด้วย - สามารถไปวางบิล รับเช็ค หรือ งานอื่นๆที่หัวหน้ามอบ...

บริษัท ที ไอ คอนสตรัคชั่น จำกัด
5 อัดตรา
เงินเดือน 9,000 - 12,000 บาท
25 พ.ย. 58
80 . CNC Lathe Technician
Urgent Required!!!

- Experienced to operate CNC Lathe machine, understand material availabliity and production process follow quality system ISO 9001 for achieve production scheduling and target.

Anstac (Thailand) Co., Ltd.
นิคมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด (ชลบุรี) ชลบุรี
2 Positions
เงินเดือน Salary + Allowance + Incentive
25 พ.ย. 58
 พบ 591 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ