เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 793 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
61 . Safety officer
- ดูแลงานด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมในบริษัท - อบรมพนักงานในเรืองของการทำงานอย่างปลอดภัย - จัดทำแผนฝึกซ้อมดับเพลิง ซ้อมหนีไฟ - จัดทำแผนงาน โครงการ เอกสารต่างๆ ที่เกียวข้องกับงาน จป. ให้สอดคล้องกั...

บริษัท ไทย โทเน็กซ์ จำกัด
นิคมปิ่นทอง (โครงการ 2) ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
21 เม.ย. 58
62 . Safety Officer [ Laemchabang Plant ]
1. ควบคุมงานด้านความปลอดภัย 2. จัดกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวกับความปลอดภัย 3. สาร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยให้กับพนักงาน

บริษัท วูเทคไทย จำกัด
นิคมแหลมฉบัง ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
21 เม.ย. 58
63 . Workshop Foreman / Supervisor
To supervise a fabrication workshop of approx. 20 technicians. Must be committed to meeting production targets for output, quality, safety and housekeeping.

ARC PACIFIC SIAM LTD
นิคมเหมราชชลบุรี (บ่อวิน) ชลบุรี
2 อัตรา
เงินเดือน 30,000 up
21 เม.ย. 58
64 . PE-TOOLING STAFF URGENT!!
1. กำหนดหน้าที่ในการทำงาน, ควบคุมงานและตรวจสอบงานของผู้ใต้บังคับบัญชาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 2. ควบคุม JIG/FIXTURE ที่ใช้งานปัจจุบัน ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 3. วางแผนการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน...

บริษัท ไทย อิเคดะ เอ็มเอฟจี จำกัด
นิคมปิ่นทอง (โครงการ 1) ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
21 เม.ย. 58
65 . PRODUCTION STAFF URGENT!!
1. จัดเตรียมบุคลากรสำหรับการผลิต 2. จัดเตรียมเอกสารและฝึกอบรมบุคลากรสำหรับการผลิต 3. ประสานงานการผลิตกับแผนกที่เกี่ยวข้อง 5. นำเสนอรายงานการเกิดปัญหาในกระบวนการผลิตต่อผู้บังคับบัญชา 6. นำเสนอ...

บริษัท ไทย อิเคดะ เอ็มเอฟจี จำกัด
นิคมปิ่นทอง (โครงการ 1) ชลบุรี
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
21 เม.ย. 58
66 . Corporate Communications Executive Officer
Responsibilities :- •Responsible for all communications both internal and external communications to maintain and promote the positive image on behalf of the organization •Assist in Public Relations...

บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน)
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน พิจารณาตามความสามารถและประสบการณ์
21 เม.ย. 58
67 . Electrical Engineer
Experienced in electrical engineering design, developing BOM,s and use of AutoCAD. Works with the customer and the application engineers to meet their requirements. Can work as part of the engineering...

ARC PACIFIC SIAM LTD
นิคมเหมราชชลบุรี (บ่อวิน) ชลบุรี
3 อัตรา
เงินเดือน 25,000 to 40,000
21 เม.ย. 58
68 . Welder Fabricators
Proven welding fabrication skills using MIG, TIG, Electrode, etc. Must be able to ready engineering drawings

ARC PACIFIC SIAM LTD
นิคมเหมราชชลบุรี (บ่อวิน) ชลบุรี
10 อัตรา
เงินเดือน 15,000 - 20,000
21 เม.ย. 58
69 . Mechanical Engineer
Should have 1 to 4 years experience in engineering design, developing BOM,s, use of AutoCAD and Inventor 3D. Supervisor level experience and project management skills are preferred. Some English langu...

ARC PACIFIC SIAM LTD
นิคมเหมราชชลบุรี (บ่อวิน) ชลบุรี
3 อัตรา
เงินเดือน 25,000 to 35,000
21 เม.ย. 58
70 . Sale Engineer
Urgent Required!!!

- Contact to existing customer about Demand/Forecast/Purchase Order etc. - Preparing of quotation, Delivery Order and follow up order from customers. - Coordinating with Sales - Operation - Producti...

Anstac (Thailand) Co.,Ltd
นิคมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด (ชลบุรี) ชลบุรี
2 Position
เงินเดือน N/A
21 เม.ย. 58
71 . QC cum Inventory
Urgently Required!!!

- Stock-in and stock-out according to documents, such as Delivery Order. - Ensure Quality of packing before delivery, record and stock tally. - Update stock status at anytime, to ensure all stock t...

Anstac (Thailand) Co.,Ltd
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 Position
เงินเดือน N/A
21 เม.ย. 58
72 . IT Support and web support ด่วน
-ติดตั้ง ซ่อม ประกอบ ลงโปรแกรม -แก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์ network ได้

บริษัท เซ็นทรัล ไอที แอนด์ ซีเคียวริตี้ ซิสเต็มส์ จำกัด
25 อัตรา
เงินเดือน 10,000-25,000 บาท
21 เม.ย. 58
73 . Calibration Engineering
1. เป็นผู้มีความสนใจงานด้านการสอบเทียบเครื่องมือวัด (Calibration) ตามาตรฐานระบบคุณภาพ ISO/IEC17025 2. จัดทำรายงานผลการสอบเทียบ 3. ติดต่อประสานงานลูกค้าด้านการสอบเทียบ 4. ติดต่อประสานงานด้านอื่นๆ ตา...

บริษัท ไทย-เกาหลี คาลิเบรชั่น เซ็นเตอร์ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
21 เม.ย. 58
74 . Production Snr. Supervisor
1. Leadership role that will focus on production, but will also be responsible for supporting other various departments. 2. Serve as a senior leader for the production line. 3. Follows through on di...

บริษัท คอลิบรี แอสเซมบลี (ประเทศไทย) จำกัด
นิคมปิ่นทอง (โครงการ 2) ชลบุรี
1 Position
เงินเดือน N/A
21 เม.ย. 58
75 . Document Control Center/Quality System Officer
- วางแผนงานด้านระบบคุณภาพภายในองค์กร - จัดทำและจัดเก็บเอกสาร ISO และบันทึกให้เป็นไปตามข้อกำหนดของมาตรฐานให้แผนกต่าง ๆ และจัดทำมาตรฐาน Internal Audit - ดูแลควบคุมเอกสารระบบคุณภาพทั้งบริษัท - ดูแลให้...

บริษัท คอลิบรี แอสเซมบลี (ประเทศไทย) จำกัด
นิคมปิ่นทอง (โครงการ 2) ชลบุรี
1 Position
เงินเดือน N/A
21 เม.ย. 58
76 . Process Engineer
1. LEADS,COORDINATES AND MONITORS THE EFFECTIVE EXECUTION ESTABLISHED PRODUCTION PROCESSES,METHODS AND PROCEDURES. 2. GENERATES PROCEDURES,WORK INSTRUCTIONS,AND CHECKSHEETS FOR PROCESS CONTROL. ...

บริษัท คอลิบรี แอสเซมบลี (ประเทศไทย) จำกัด
นิคมปิ่นทอง (โครงการ 2) ชลบุรี
1 Position
เงินเดือน N/A
21 เม.ย. 58
77 . Safety Officer
- รับผิดชอบงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานให้เป็นไปตามที่กฏหมายกำหนด - ดูแลรับผิดชอบงานด้านสิ่งแวดล้อม ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001

บริษัท คอลิบรี แอสเซมบลี (ประเทศไทย) จำกัด
นิคมปิ่นทอง (โครงการ 2) ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
21 เม.ย. 58
78 . Accounting Officer
1. รับวางบิลและจัดทำรายงานสรุป 2. รวบรวมเอกสาร รายวันซื้อ รายวันขาย 3. จัดทำรายงานภาษีประจำเดือน 4. นำเอกสารคีย์ข้อมูลบันทึกบัญชีโปรแกรม SAP B1 (ERP)

Y-meco Co.,Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
21 เม.ย. 58
79 . เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์
- ดูแลระบบ LAN และเครื่องคอมพิวเตอร์ - ดูแลเซิฟเวอร์ของบริษัทฯ - ปรับปรุงแก้ไขโปรแกรม

บริษัท แพนเอเซียฟุตแวร์ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
21 เม.ย. 58
80 . โฟร์แมน
1) ควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงาน 2) ติดต่อประสานงานกับผู้รับเหมาควบคุมงานผู้รับเหมาให้ถูกต้องตามแบบ

บริษัท ฟิฟธ์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
21 เม.ย. 58
 พบ 793 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ