เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 658 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
61 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ
1. แนะนำฝึกอบรมพนักงานในเรื่องความปลอดภัยในการทำงานและการใช้อุปกรณ์ความปลอดภัยในการทำงาน 2. ตรวจสอบสภาพการทำงานของเครื่องจักร อุปกรณ์ และเครื่องมือ 3. รายการการประสบอันตรายจากการทำงานของพนักงานต่อนา...

บริษัท ชาล์ดอง (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง/ประสบการณ์
3 ส.ค. 58

บริษัท พัฒนา สปอร์ท คลับ จำกัด (Pattana golf club & Resort)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
3 ส.ค. 58
63 . หัวหน้าแผนกต้อนรับ (GSA Supervisor)
- ดูแลควบคุมพนักงานต้อนรับ - ดูแลลูกค้าในการ C/N, C/O - อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท พัฒนา สปอร์ท คลับ จำกัด (Pattana golf club & Resort)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
3 ส.ค. 58

บริษัท พัฒนา สปอร์ท คลับ จำกัด (Pattana golf club & Resort)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
3 ส.ค. 58
65 . Production Leader / Production Operator
Urgent Required!!!

- Production Leader(วุฒิการศึกษา ปวส. - ปริญญาตรี) อายุ 30 - 40 ปี 1. Responsible management of the production process is accordance with the plan. 2. Follow action for data KPI up to target as pol...

Anstac (Thailand) Co., Ltd.
นิคมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด (ชลบุรี) ชลบุรี
2 Position
เงินเดือน N/A
3 ส.ค. 58
66 . Sale Executive (industry sales) Urgently Required !!
- Contact to existing customer about Demand/Forecast/Purchase Order etc. - Preparing of quotation, Delivery Order and follow up order from customers. - Coordinating with Sales - Operation - Producti...

Anstac (Thailand) Co., Ltd.
นิคมเหมราชชลบุรี (บ่อวิน) ชลบุรี
2 Positions
3 ส.ค. 58
67 . HR & Admin Supervisor Urgently Required!
1. Handle and Control all job of HR such as Payroll, Recruitment, Social Security Fund,Work permit, Visa etc. 2. Handle & Coordinate with Laem Chabang IEAT for Import Export document (I-05, I-02), Ot...

FORMICA CRYSTAL SYSTEMS CO.,LTD
นิคมแหลมฉบัง ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
3 ส.ค. 58
68 . Process Engineer/Design Engineer
- มีความรู้เกี่ยวกับ Tool,Mold,Die - มีความรู้เกี่ยวกับการออกแบบ เขียนแบบ - วิเคราะห์เทคนิคการทำงานและพัฒนาปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น - ให้ความร่วมมือกับผู้บังคับบัญชาและสายงานเพื่อร่วมกันพัฒน...

Hae Kwang (Thailand) Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
3 ส.ค. 58
69 . IT Support (สาขาชลบุรี)
ดูแลระบบสารสนเทศในบริษัท - Computer (hardware - sorftware, Network, Sever - Internet - E-mail - Telephone - Website - CCTV, Air. - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เฟล็กซ์ซี่-แพค จำกัด
นิคมปิ่นทอง (โครงการ 2) ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
3 ส.ค. 58
70 . หัวหน้าแผนกซ่อมบำรุง (สาขาปิ่นทอง 2 ชลบุรี)
ควบคุมดูแลแผนกซ่อมบำรุงและงานช่างทั้งระบบ - ดูแลรักษาเครื่องจักรให้สามารถปฏิบัติงานได้ตามมาตราฐาน - ดูแล งานซ่อมสร้าง,ไฟฟ้า,ปะปา - การจัดการอะไหล่และระบบบริหารวัสดุสิ้นเปลือง- - พัฒนาระบบงานซ...

บริษัท เฟล็กซ์ซี่-แพค จำกัด
นิคมปิ่นทอง (โครงการ 2) ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
3 ส.ค. 58
71 . Sale Coordinate/ Customer Service (สาขาชลบุรี)
ด่วนมาก!!

- ทำใบเสนอราคา รับการสั่งซื้อจากลูกค้า เปิดใบสั่งผลิต ช่วยจัดสินค้าตามออเดอร์ - ประสานงานระหว่าง Sale และ ลูกค้า

บริษัท เฟล็กซ์ซี่-แพค จำกัด
นิคมปิ่นทอง (โครงการ 2) ชลบุรี
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
3 ส.ค. 58
72 . บัญชีต้นทุน (สาขาชลบุรี) ด่วนมาก !!
- คำนวณต้นทุน - จัดทำรายงาน สินค้าคงเหลือ และต้นทุน - ตรวจเช็คสินค้าคงเหลือ วัตถุดิบ และบรรจุภัณฑ์ - งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เฟล็กซ์ซี่-แพค จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
3 ส.ค. 58
73 . Leader Warehouse (สาขาชลบุรี) ด่วนมาก !!!!
1. ควบคุมดูแลบัญชีสินค้า และตรวจเช็คการเบิก-จ่าย ในคลังสินค้า 2. ตรวจสอบและจัดการเกี่ยวกับสินค้าคงคลังให้เป็นระบบ 3. จัดทำรายงานเกี่ยวกับการบริหารคลังสินค้า 4. บริหารและดูแลพื้นที่จัดเก็บให้เหมาะส...

บริษัท เฟล็กซ์ซี่-แพค จำกัด
นิคมปิ่นทอง (โครงการ 2) ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
3 ส.ค. 58
74 . Service Engineer
ดูแลและให้คำแนะนำด้านเทคนิคการใช้งานเครื่องมือแพทย์กับลูกค้า, ซ่อมบำรุงเครื่องมือแพทย์ที่ชำรุด, Maintenance and Calibration, จัดทำแผนการทำงานในส่วนที่รับผิดชอบและรายงานต่อหัวหน้างาน

บริษัท มายด์ เมดิคอล แคร์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 12,000
3 ส.ค. 58
75 . ผู้ช่วยสัตวแพทย์/หัวหน้าผู้ช่วยสัตวแพทย์
สอนงานให้กับผู้ช่วยสัตวแพทย์ภายในโรงพยาบาลสัตว์ บริหารจัดการผู้ช่วยสัตวแพทย์ภายในโรงพยาบาลสัตว์ ดูแลสัตว์ป่วยในและสัตว์ป่วยนอก ดูแลเรื่องความสะอาดภายในโรงพยาบาลสัตว์ ดูแลความสะอาดสัตว์เลี้ยง และบร...

บริษัท เวลแคร์ แอนนิมอล เฮลท์ จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน รายได้ 12,000-18,000 บาท หรือตามตกลงและประสบการณ์
3 ส.ค. 58
76 . แคชเชียร์
- ต้อนรับ บริการ และแนะนำสินค้าเกี่ยวกับสัตว์เลี้้ยงให้กับลูกค้า - ให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์ให้กับลูกค้า - จัดเก็บ และเตรียมเอกสารการเงิน และเอกสารเกี่ยวกับการรักษาสัตว์เลี้ยง - จั...

บริษัท เวลแคร์ แอนนิมอล เฮลท์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน รายได้ 12,000-18,000 บาท หรือตามตกลงขึ้นกับประสบการณ์
3 ส.ค. 58
77 . Operation Chief (Sriracha) PT15072813
-Production line assembly and control -Man power control and management

PA & CA RECRUITMENT CO., LTD.
เงินเดือน 25,000-28,000 Baht
3 ส.ค. 58
78 . ล่ามภาษาญี่ปุ่น
ด่วนมาก !!

1. Coordination Between Thai and Japan. 2. Translation document. 3. Perform other duties as assigned by supervisor.

Watanabe Heat Treatment Co., Ltd.
นิคมปิ่นทอง (โครงการ 1) ชลบุรี
2 อัตรา
เงินเดือน 5x,xxx
3 ส.ค. 58

บริษัท ซีเอฟจี เซอร์วิส จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน เงินเดือน + ค่าตำแหน่งงาน
3 ส.ค. 58
80 . SALES ไม่มีค่าคอม (ไม่ต้องทำยอด) ตำบล หนองขาม อำเภอ ศรีราชา จังหวัด ชลบุรี P02
Urgently Required!!

- ดูแลรับผิดชอบลูกค้าตามพื้นที่ที่กำหนด - ตรวจเช็คสินค้าและจัดส่ง - งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมายเพิ่มเติม - ไม่จำเป็นต้องเสนอขาย เรามีฐานลูกค้าให้ ไม่จำเป็นต้องทำยอด ดูแล Support order ...

Perfect Hunter Recruitment Co., Ltd.
1 อัตรา ***ด่วน***
เงินเดือน 14,000 -16,000 บาท ตามประสบการณ์ (ผ่านโปรมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม)
3 ส.ค. 58
 พบ 658 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ