เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 737 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
61 . New Model Asst.Manager
- Support Manager in progress. - Manage for New Model. - Control & Co-operate all department concerned.

บริษัท โชว่า ออโต้พาร์ท (ประเทศไทย) จำกัด
นิคมปิ่นทอง (โครงการ 2) ชลบุรี
2 Position
เงินเดือน N/A
31 ต.ค. 57
62 . ช่างไฟฟ้ารถโฟล์คลิฟท์ / ช่างซ่อมไดนาโม ด่วนมาก!!
- สามารถวิเคราะอาการเสีย ซ่อมระบบไดนาโมได้ - ซ่อมระบบไฟฟ้ารถโฟล์คลิฟท์ได้ - สามารถซ่อมระบบไฟฟ้ารถยนต์ได้ - เช็คระบบไฟฟ้าได้ - ทำงานที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ฟอร์คลิฟท์ โตเกียว เซอร์วิส จำกัด
ไม่จำกัดจำนวน
เงินเดือน ตามตกลง
31 ต.ค. 57
63 . SALES COORDINATOR (เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย)
• จัดเตรียมเอกสารเพื่อสนับสนุนวิศวกรฝ่ายขาย เช่น ใบเสนอราคา สัญญาซื้อขาย และข้อมูลสินค้า • จัดทำใบเสนอราคา • ให้บริการและตอบข้อสอบถามของลูกค้า ตลอดจนติดตามผลความพึงพอใจของลูกค้า • ติดตามการส่งส...

PRTR Recruitment and Outsourcing (Eastern Seaboard) Co., Ltd.
1 Position
เงินเดือน 15,000 – 20,000 บาท + ค่าเช่าบ้าน + ค่าเดินทาง + โบนัส
31 ต.ค. 57
64 . SALES MANAGER
• Managing the selling process to external customers, including pricing contract negotiations. • Taking care of, and maintaining relationships with existing clients. • Identifying account needs, opp...

PRTR Recruitment and Outsourcing (Eastern Seaboard) Co., Ltd.
1 Position
เงินเดือน 40,000 - 45,000 Baht/Monthly
31 ต.ค. 57
65 . Secretary of Manufacturing Department
- จัดเตรียมเอกสารสำหรับแผนกการผลิต - โต้ตอบจดหมายภาษาอังกฤษ - ประสานงานระหว่างแผนกการผลิตกับแผนกอื่น ๆ และลูกค้าในประเทศ/ต่างประเทศ - งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท สล็อท-นานไก จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามแต่ตกลงและประสบการณ์ทำงาน
31 ต.ค. 57
66 . Marketing Engineer ด่วนมาก !!
- ดูแลประสานงานการตลาดกับลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ - คำนวณราคาวัตถุดิบที่ใช้ในงานผลิต และคำนวณราคาสินค้าที่รับผลิต -โต้ตอบจดหมายอิเลคโทรนิค(E-Mail) กับลูกค้าต่างประเทศตามที่ได้รับมอบหมาย - ประสานงา...

บริษัท สล็อท-นานไก จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามแต่ตกลง
31 ต.ค. 57
67 . ช่างเทคนิค/ผู้ช่วยช่าง/QC inspector
- ทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท สล็อท-นานไก จำกัด
15 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
31 ต.ค. 57
68 . Chief Administrator
- งานฝ่ายบุคคล , ดูแลอาคาร สถานที่ - ติดต่อประสานงานกับหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง

บริษัท สล็อท-นานไก จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามแต่ตกลงและประสบการณ์ทำงาน
31 ต.ค. 57
69 . เจ้าหน้าที่ จป.วิชาชีพ ด่วนมาก !!
1. รับผิดชอบดูแลงานความปลอดภัยในการทำงานของบริษัทได้ทั้งระบบ 2. จัดทำระบบงานเอกสารกฎหมายต่างๆ และรายงานความปลอดภัย รวมถึงการจัดฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงานให้พนักงาน 3. ร่วมจัดทำและวางแผนฝึกอบรมความ...

บริษัท สล็อท-นานไก จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามแต่ตกลงและประสบการณ์ทำงาน
31 ต.ค. 57
70 . EDP Engineer / Chemical Engineer (Work at Laemchabang)
• Prepare and provide necessary in EDP process / work instruction. • Have to know about Process failure mode & Effect analysis (PFMEA). • Prepare and update the added & consume material list for ...

Summit Auto Body Industry Co., Ltd. (SAB)
นิคมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด (ชลบุรี) ชลบุรี
2 Position
เงินเดือน Negotiable
31 ต.ค. 57
71 . Assembly Leader
-Set up jig Robot -จัดวางและควบคุม Process การ Assembly parts. -วางแผนการซ่อมบำรุงและบำรุงรักษา Robot (Mitsubishi) -ควบคุมการทำงานของพนักงาน Assembly Line. -อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

Shinsei Koki (Thailand) Corporation Limited
นิคมเหมราชชลบุรี (บ่อวิน) ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามความเหมาะสม
31 ต.ค. 57
72 . พนักเอกสารงานนำเข้า-ส่งออกสินค้าต่างประเทศ
1.งานนำเข้า-ส่งออก กรมศุลกากร 2.จัดทำเอกสารงานรับรองประเทศกำเนิด 3.เอกสารงานราชการต่าง ๆ

บริษัท เบสท์ โลจิสติกส์ แอนด์ เซอร์วิสเซส จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
31 ต.ค. 57
73 . Accounting Staff
ทำงานด้านเอกสารภายในสำนักงาน

บริษัท จีคัง คอนสตรัคชั่น จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 10,000-12,000 ตามประสบการณ์
31 ต.ค. 57
74 . พนักงานขับรถ
พนักงานขับรถผู้บริหาร

บริษัท จีคัง คอนสตรัคชั่น จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 10,500 +OT
31 ต.ค. 57
75 . วิศวกรการผลิต (Production Engineer)
- รับแบบผลิตมาศึกษาขั้นตอนการทำงาน - วางแผนการผลิตให้สอดคล้องกับกำลังการผลิต - ติดตามงานและแก้ปัญหางานให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ - ช่วยสนับสนุนงานผลิตต่างๆ

บริษัท เรียล โซลูพลัส จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
31 ต.ค. 57
76 . ช่างกลึง Manual
ควบคุมเครื่องจักรกล

บริษัท เรียล โซลูพลัส จำกัด
3 อัตรา
31 ต.ค. 57
77 . เจ้าหน้าที่เขียนแบบ
เขียนแบบเครื่องจักรกลโรงงาน

บริษัท เรียล โซลูพลัส จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
31 ต.ค. 57
78 . ช่างซ่อมบำรุงไฟฟ้า
ซ่อมบำรุงไฟฟ้า 1. ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าในโรงงาน 2. แก้ไข ตรวจเช็ค วงจรไฟฟ้า เครื่องจักรภายในโรงงาน 3. ติดตั้ง เดินสายไฟ ของระบบไฟฟ้าภายในโรงงาน 4. สามารถถอด-ประกอบชิ้นส่วนเครื่องจักรกลได้ 5. งานที่ได้...

บริษัท เรียล โซลูพลัส จำกัด
2 อัตรา
31 ต.ค. 57
79 . ผู้ช่วยช่างยนต์-ช่างยนต์ ด่วนมาก ด่วนมาก !!
1ช่อมรถฟอคลิฟอท์2ดูแลลูกค้าตามบริษัท

บริษัท ไทยเหรียญฟอคลิฟท์ จำกัด
10 อัตรา
เงินเดือน 9,000-15,000
31 ต.ค. 57
80 . ช่างไฟฟ้า-ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า ด่วนมาก
1.สามารถซ่อมรถฟอคลิฟท์ไฟฟ้าได้ 2.เซอร์วิสลูกกค้าตามบริษัท 3.ซ่อมแผงวงจรรถได้ 4.ซ่อมภายในบริษัท

บริษัท ไทยเหรียญฟอคลิฟท์ จำกัด
10 อัตรา
เงินเดือน 9,000-15,000
31 ต.ค. 57
 พบ 737 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ