เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
กรุณากรอก Username & Password
Username  :  
Password  :  
 พบ 780 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
61 . Quantity Surveyor
1. Measurement & Update BOQ -IFC Documents 2. Collect IFC drawings, specification and typical details of steel structures, piping works, electrical and instrumentation works, equipment and testing fo...

OMNI International Consultant
4 Positions
18 เม.ย. 57
62 . Structural Draftsman
1. Provide Auto CAD drawing assistance to other disciplines as required 2. Prepare and provide shop fabrication drawings including shop details. 3. Prepare and provide weld map and welding history ...

OMNI International Consultant
1 Positions
18 เม.ย. 57
63 . Insulation Supervisor
1. Supervision in daily report, work preparation, work planning, work progress and work scheduling for assigned working area; 2. Supervision in hot, cold, acoustic and cryogenic insulation inst...

OMNI International Consultant
1 Positions
18 เม.ย. 57
64 . HES Field Coordinator
1 Give advice to all working staff at construction site in order to reduce risk at workplace. 2. Ensure that all working staff are secured from risk at workplace and follow safety rules and regulatio...

OMNI International Consultant
5 อัตรา
18 เม.ย. 57
65 . Welding Supervisor (O&G Offshore Structures)
1. Manage and control welding activities covering Deck and Jacket 2. Manage and control volume and quality of welding job 3. Carry out visual testing of welding jobs to identify errors that need to ...

OMNI International Consultant
4 อัตรา
18 เม.ย. 57
66 . TICKETING & RESERVATION
BOOKING TICKET /VISA /HOTEL/PACKAGE TOUR

บริษัท รอยัล ซี ศรีเจริญ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
18 เม.ย. 57
67 . Sales

บริษัท รอยัล ซี ศรีเจริญ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
18 เม.ย. 57
68 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายคอนโดมิเนียม
- รับผิดชอบงานขายคอนโดมิเนียม - ติดต่อลูกค้า นำเสนอการขาย พาลูกค้าเยี่ยมชมโครงการ ปิดการขาย ฯลฯ - ดูเเลลูกค้า เเนะนำให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินเชื่อเบื้องต้น

บริษัท โพวา 2552 จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
18 เม.ย. 57
69 . พนักงานขาย (Sale)
ด่วนมาก!

- ติดต่อลูกค้าเพื่อเข้าเสนอขายสินค้า เช่น อุปกรณ์ฮาร์ดเเวร์ ไม้อัด เฟอร์นิเจอร์ต่างๆ หรือติดต่อโครงการหมู่บ้าน/คอนโดมิเนียม เพื่อนำเสนอเฟอร์นิเจอร์กึ่งบิ้วท์อิน - ขยายผลิตภัณฑ์ของบริษัท สู่กลุ่มลูกค...

บริษัท โพวา 2552 จำกัด
5 อัตรา
18 เม.ย. 57
70 . พนักงานขาย(PC)แนะนำสินค้าประจำไทวัสดุ (ศรีราชา)
ด่วนมาก!!

- ขายสินค้าผลิตภัณฑ์ตราเพชร ประจำไทวัสดุสาขาศรีราชา - ดูแลและให้บริการลูกค้าที่เข้ามาซื้อสินค้า - ให้ความรู้และรายละเอียดกับลูกค้าที่สนใจ - จัดเรียงสินค้า,เช็คสต็อกสินค้า - สร้างความสัมพันธ์อันดีร...

บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา (สัญญาจ้าง 1 ปี)
เงินเดือน รายได้รวม 12,000 บาท ขึ้นไป
18 เม.ย. 57
71 . พนักงานฝ่ายผลิต
-ปฏิบัติงานส่วนงานผลิตตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

JIEI (THAILAND) CO.,LTD.
จำนวนมาก
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
18 เม.ย. 57
72 . ผู้จัดการแผนกพัฒนาบุคลากร
วางแผนและควบคุม กระบวนการฝึกอบรม/พัฒนาบุคลากร ตั้งแต่การวิเคราะห์หาความจำเป็นในการฝึกอบรมการกำหนดโครงสร้างหลักสูตรฝึกอบรมประจำปี การวัดผล/ประเมินผล/ติดตามผล การฝึกอบรม การดำเนินกิจกรรมเพื่อเพิ่มผลผลิต...

S&J International Enterprise PCL.
3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
18 เม.ย. 57
73 . ผู้จัดการแผนกคลังสินค้า
รับมอบหมายงานจากระดับส่วน นำแผนการจัดการคลังสินค้า มาทำแผนการรับ จัดเก็บ เบิกจ่าย ส่งมอบสินค้า ทั้งนี้จะต้องประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้เป็นไปตามแผนการส่งมอบ ให้กับลูกค้า ตรงตามเวลาที่ตกลง แล...

S&J International Enterprise PCL.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
18 เม.ย. 57
74 . เจ้าหน้าที่ส่วนงานบัญชี / หัวหน้าส่วนงานบัญชี
ดูแล/ตรวจสอบการบันทึกบัญชี, การปิดงบการเงิน ,กระทบยอดและจัดทำรายละเอียดประกอบงบ, จัดทำรายงานต่างๆ ดูแลงานควบคุมภายในตามวิธีการทางบัญชี

กลุ่มบริษัทในเครือ Homes in one
2 ตำแหน่ง
เงินเดือน 20,000-35,000 บาท
18 เม.ย. 57
75 . วิศวกร/ซ่อมบำรุง ด่วนมาก !!
1. PM เครื่องจักร 2. ดูแลเรื่องเครน 3. ระบบปั๊มน้ำ,ปั๊มลม 4. ดูแลงานเตาหลอม

บริษัท ชลบุรี สเปเชียล สตีล กรุ๊ป จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
18 เม.ย. 57
76 . Marketing&Sales ด่วนมาก !!
ประสานงานฝ่ายขายและการตลาด (เหล็กเส้นก่อสร้าง)(ระหว่างพนักงานขายกับภายในบริษัทฯและลูกค้า) 1. จัดทำเอกสารเพื่อนำเสนอบริษัท ฯ ในรูปแบบ Company Profile 2. ทำเอกสาร เกี่ยวกับการขาย เช่น รับออเ...

บริษัท ชลบุรี สเปเชียล สตีล กรุ๊ป จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
18 เม.ย. 57
77 . ล่ามภาษาญี่ปุ่น (สาขาศรีราชา)
ด่วนมาก!!

1. แปลเอกสารภาษาญี่ปุ่นด้วยทักษะทาง Technic ,Design Engineer และ การตลาด 2. แปลการประชุมวาระต่างๆจากผู้บริหารชาวญี่ปุ่นกับผู้บริหารชาวไทย 3. แปลกิจกรรมต่างๆของผู้บริหารชาวญี่ปุ่น นอกในสถานที่ปฏิบัติ...

บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ/ตามตกลง
18 เม.ย. 57
78 . วิศวกร New Model/ วิศวกร R&D/ วิศวกร ควบคุมคุณภาพ (สาขาศรีราชา)
1.วางแผน เตรียมการ ทำการทดลองและปรับปรุง เพื่อให้สามารถทำการผลิต ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆออกมาได้ตามกำหนด 2.รายงานผล ปรึกษาการดำเนินงานต่อผู้บังคับบัญชา 3.มีการปรับปรุงการทำงานให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นตามความต้...

บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)
10 อัตรา
ด่วนมาก!!!
เงินเดือน ตามตกลง
18 เม.ย. 57
79 . หัวหน้าแผนกแผนกบัญชีสาขา - สาขาชลบุรี (ด่วน)
ควบคุมและตรวจสอบการทำงานและจัดทำงบการเงินประจำสาขา

บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
18 เม.ย. 57
80 . CS Import & Export /Sales Executive / Sales Manager ( Required Sales for Freight forwarding biz only)
• Setting sales targets for individual reps and your team as a whole, according to company guidelines. • Recruiting and training sales staff. • Allocating areas to sales representati...

บริษัท มารีไทม์ ซินเนอร์จี (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน 20,000 up
18 เม.ย. 57
 พบ 780 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ