เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 639 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
61 . เจ้าหน้าที่ดูแลระบบคุณภาพ (สาขาปิ่นทอง 2)
1.จัดทำรายงานประจำปี 2.ควบคุมเอกสารในระบบให้เป็นไปตามข้อกำหนด 3.ทำรายงานผลการปฏิบัติงานที่มีผลต่อนโยบายและเป้าหมายให้ผู้บังคับบัญชารับทราบ 4.อื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)
นิคมปิ่นทอง (โครงการ 2) ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ืตามโครงสร้าง
25 ต.ค. 59
62 . Sale Engineer/Sale Manager - Chonburi Branchรับสมัครด่วน !
• Develop proposals for performance improvement work based on customers' needs • Operate as a lead consultant to manage and deliver customer-focused service offerings • Development of customer strat...

บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)
นิคมปิ่นทอง (โครงการ 2) ชลบุรี
2 position
เงินเดือน N/A
25 ต.ค. 59
63 . “ Online Distribution Manager “
-บริหารจัดการรายได้ E-Commerce ,OTA , B2B, GDS, RFP Web booking engine , payment merchandise

บริษัท พัฒนา สปอร์ท คลับ จำกัด (Pattana golf club & Resort)
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
25 ต.ค. 59

Wan Hai Lines (Thaialnd) Ltd.
นิคมแหลมฉบัง ชลบุรี
1 POSITION
เงินเดือน N/A
25 ต.ค. 59
65 . ช่างเชื่อมช่างประกอบงานสแตนเลสและเหล็ก (ชลบุรี)
- ช่างเชื่อม ช่างประกอบงานสแตนเลสและเหล็ก

Ro Solutions Co., Ltd.
5 อัตรา
25 ต.ค. 59
66 . Process Engineer
1. LEADS,COORDINATES AND MONITORS THE EFFECTIVE EXECUTION ESTABLISHED PRODUCTION PROCESSES,METHODS AND PROCEDURES. 2. GENERATES PROCEDURES,WORK INSTRUCTIONS,AND CHECKSHEETS FOR PROCESS CONTROL. ...

บริษัท คอลิบรี แอสเซมบลี (ประเทศไทย) จำกัด
นิคมปิ่นทอง (โครงการ 2) ชลบุรี
1 Position
เงินเดือน N/A
25 ต.ค. 59
67 . QA Engineer
- Manage and control all data operator coordinate with customer about Technical Matter - Work with any related departments for quality problem investigation/ verification. - SPC monitoring and c...

บริษัท คอลิบรี แอสเซมบลี (ประเทศไทย) จำกัด
นิคมปิ่นทอง (โครงการ 2) ชลบุรี
2 Position
เงินเดือน N/A
25 ต.ค. 59
68 . พนักงานธุรการบัญชี
- งานลงบัญชีเอกสาร - จัดเอกสารบัญชี - ออกใบวางบิล ใบเสร็จรับเงิน / ใบกำกับภาษี - จัดทำรายงานภาษีซื้อ ภาษีขายประจำเดือน พร้อมทั้งตรวจสอบแบบยื่น ภ.พ.30 - จัดทำรายงานภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ภ.ง.ด.3,...

Pioneer DCT Logistics Co.,Ltd
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
25 ต.ค. 59
69 . Accounting Staff
- จัดเตรียมเอกสารเพื่อการปิดงบเดือน และงบการเงิน - สามารถใช้โปรมแกรม Express ได้เป็นอย่างดี และแก้ไขความผิดปกติของโปรแกรม - มีความซื่อสัตย์ รับผิดชอบต่อหน้าที่ - จัดทำเอกสารที่ต้องยื่นต่อหน่วยงานที...

บริษัท ไวส แอนด์ วิช คอนซัลเทนซี่ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามที่ตกลงกัน
25 ต.ค. 59
70 . Senior Accounting
: ปิดงบเดือน และงบการเงิน : ลง และ อบรมโปรมแกรม Express ให้สามารถใช้งานได้ และแก้ไขความผิดปกติของโปรแกรม : ตอบคำถามเกี่ยวกับระบบบัญชี : ติดต่อเจ้าหน้าที่สรรพากรเพื่อแก้ปัญหาด้านบัญชีและภาษี

บริษัท ไวส แอนด์ วิช คอนซัลเทนซี่ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามที่ตกลงกัน
25 ต.ค. 59
71 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย (ประจำ จ.ชลบุรี)
- จัดทำข้อมูลลูกค้าในประเทศ - เจรจาต่อรองเงื่อนไขการขาย - ออกสำรวจตลาดและวิเคราะห์ข้อมูลการตลาด - ประสานงานกับฝ่ายวางแผนการผลิต , ฝ่ายผลิด ,ฝ่ายโลจิสติกส์ เรื่องข้อมูลสินค้า - สำรวจความพึงพอใจขอลู...

บริษัท ตงฮั้วบัวใหญ่ (1994) จำกัด
5 อัตรา
เงินเดือน 15,000 บาท - 25,000 บาท
25 ต.ค. 59
72 . พนักงานขายบ้านโครงการจัดสรรรับสมัครด่วน !
- ปฎิบัติงานด้านการขายตามเป้าหมายการขายที่ได้กำหนดไว้ เพื่อให้ได้ยอดขายตามที่ตั้งไว้ - สามารถตอบสนองความต้องการ และแก้ไขปัญหาของลูกค้าได้ - แนะนำโครงการ พาลูกค้าเยี่ยมชมโครงการ และปิดการขาย - ดูแล...

Billion Property Management Co.,Ltd.
4 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
25 ต.ค. 59
73 . เจ้าหน้าที่ จป. วิชาชีพ (สาขาแหลมฉบัง)รับสมัครด่วน !
1. ตรวจสอบและเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน 2. วิเคราะห์งานเพื่อบ่งอันตราย รวมทั้งกำหนดมาตรการป้องกันหรือขั้นตอนการทำงานอย่างปลอดภัย 3. ปร...

บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
25 ต.ค. 59
74 . ผู้จัดการฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุงพื้นที่
1.ควบคุมและกำกับดูแลผู้รับเหมางานก่อสร้างและงานซ่อมบำรุง เพื่อให้ดำเนินงานก่อสร้างและงานซ่อมบำรุงอย่างถูกต้องและให้ได้ผลงานที่มีคุณภาพ 2.ตรวจสอบปัญหาต่างๆ ตามที่ลูกค้าแจ้งมา เพื่อหาวิธีแก้ปัญหา และดำ...

NAMYONG TERMINAL PUBLIC CO.,LTD.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
25 ต.ค. 59
75 . IT Support
พนักงานประจำ ดูแลแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์ ระบบโทรศัพท์ ติดตั้ง Windows ติดตั้งโปรแกรม แก้ไขระบบ Network โดยพื้นที่ที่ไปปฏิบัติงานดังนี้ ดูแลเขตศรีราชาและพัทยา 3 อัตรา ดูแลเขตเมืองชลบุรีและอมตะนคร 1 อัตร...

บริษัท พีซีอาร์ อินเตอร์ เทค จำกัด
4 อัตรา
เงินเดือน 1x,xxx
25 ต.ค. 59
76 . Sales Executive
- บริหารยอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมายของบริษัท - วางแผนการขาย สรรหาลูกค้าเป้าหมาย เข้าพบลูกค้าเป้าหมาย นำเสนอการขาย ทำการปิดการขาย ติดตามผลการขาย - ดำเนินการหาลูกค้าใหม่ ดูแลลูกค้าเก่า - ให้บริการ แก้...

บริษัท โพวา 2552 จำกัด
10 อัตรา
เงินเดือน 15,000-80,000 บาท
25 ต.ค. 59
77 . เจ้าหน้าที่การตลาดออนไลน์รับสมัครด่วน !
- ดูแลเว็บไซต์บริษัท อัพเดทข้อมูลสินค้าและบริการ - ลงโฆษณาสินค้าและนำเสนอขายผ่าน Facebook - จัดทำโปรโมชั่นสินค้าในกลุ่มสินค้าที่จะขายในช่องทางขาย และผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง จัดทำแผนประชาสัมพั...

บริษัท โพวา 2552 จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน 15,000 - 20,000 บาท
25 ต.ค. 59
78 . QA Engineer
-Support new model and APQP team. -Trial new model, Sample new model. -Inspection standard, Standard work chart. -Confirm method, process and training staff. -Improvement quality & Kaizen.

Matsumoto Kosan (Thailand) Co., Ltd.
นิคมปิ่นทอง (โครงการ 1) ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน Company structure
25 ต.ค. 59
79 . ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายขนส่งตู้คอนเทนเนอร์
- มีหน้าที่ออกใบสั่งงานพร้อมโทรศัพท์ติดต่อประสานงานกับพนักงานขับรถ

บริษัท คอนเทนเนอร์ทรานสปอร์ตแอนด์เซอร์วิส จำกัด CONTAINER TRANSPORT & SERVICE CO.,LTD.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามแต่ตกลง - ประสบการณ์
25 ต.ค. 59
80 . เจ้าหน้าที่ธุรการ โครงการ อีสเทิร์นซีบอร์ด 3
1. จัดทำและจัดเก็บเอกสารของฝ่าย เช่น จดหมายติดต่อระหว่างองค์กร, บันทึกภายใน, รายงานการประชุม เป็นต้น 2. สรุปเวลาการทำงานของพนักงานประจำหน่วยงาน และใบทำงานล่วงเวลา ใบลา ส่งสำนักงานใหญ่ 3. จัดทำ ตรวจส...

Ticon Logistics Park Co.,Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน
25 ต.ค. 59
 พบ 639 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ