เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 671 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
61 . ช่างเทคนิค ช่างซ่อมบำรุง
- Service งานระบบดับเพลิง ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ให้กับลูกค้า - ตรวจสอบ และดูแล เครื่องมือที่ในการซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่สนับสนุน งานโครงการ ทำการซ่อมแซมและปรับปรุงระบบต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมา...

บริษัท ซีเอเค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
5 อัตรา
เงินเดือน 10,000-20,000 บาท
29 ส.ค. 58
62 . Tecnician Mould แม่พิมพ์พลาสติก
TECHNICIAN:- ASSY 4 คน EDM 4 คน

บริษัท ฮิไรเซมิสึ (ประเทศไทย) จำกัด
สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ (ศรีราชา) ชลบุรี
8 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
29 ส.ค. 58
63 . Document (Fixed Asset Control)
1. เก็บรายงานการผลิตแต่ละแผนกที่รับผิดชอบ 2. คีย์ข้อมูลการผลิต ข้อมูลของเสีย เวลาทำงานเครื่องจักร 3. ควบคุมและ Update ข้อมูลประจำวัน สายการผลิตแต่ละแผนก

บริษัท ฮิไรเซมิสึ (ประเทศไทย) จำกัด
สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ (ศรีราชา) ชลบุรี
3 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
29 ส.ค. 58
64 . Technicial Assembly
1. ควบคุมดูแลรับผิดชอบพนักงานในแผนก 2. ติดตามควบคุมการเปลี่ยนค่าสภาวะของอุปกรณ์ / เครื่องจักรในโรงงาน 3. วิเคราะห์และหาแนวทางป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในการผลิต / เครื่องจักร 4. ทำ Lay Out เค...

บริษัท ฮิไรเซมิสึ (ประเทศไทย) จำกัด
สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ (ศรีราชา) ชลบุรี
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
29 ส.ค. 58
65 . Process Engineer/Design Engineer
- มีความรู้เกี่ยวกับ Tool,Mold,Die - มีความรู้เกี่ยวกับการออกแบบ เขียนแบบ - วิเคราะห์เทคนิคการทำงานและพัฒนาปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น - ให้ความร่วมมือกับผู้บังคับบัญชาและสายงานเพื่อร่วมกันพัฒน...

Hae Kwang (Thailand) Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
29 ส.ค. 58
66 . เจ้าหน้าที่บัญชี
ด่วนมาก!!

- วางแผนงานด้านบัญชี การดำเนินงาน ให้สอดคล้องกับนโยบาย ของบริษัทฯ -ตรวจสอบการการจัดทำบัญชีและปิดบัญชีของบริษัทฯ ในแต่ละงวดให้ถูกต้อง -ตรวจสอบการจัดทำงบการเงิน งบดุล งบกำไรขาดทุน และรายงานทางบัญชีต่า...

บ้านสิริศาและบริษัทฯในเครือ
1 อัตรา (ประจำโครงการบ่อวิน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
29 ส.ค. 58
67 . Sale Executive (ประจำศรีราชา)
- มีความคล่องตัว มีมนุษยสัมพันธ์ดี - รักงานขายและมีความสามารถในการเจรจา - สามารถพูดและสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี - สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานได้ - สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานที่ต่างจังหวัด...

บริษัท สิรีน พร๊อพเพอร์ตี้ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (PLUS CONDOMINIUM)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
29 ส.ค. 58
68 . ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการ (ประจำศรีราชา)
- มีทักษะและความสามารถในการขายอาคารชุด - มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการนำเสนอแนวทางและวิธีการนำเสนอขายอาคารชุดต่อลูกค้าให้เกิดความสนใจในการซื้ออาคารชุด

บริษัท สิรีน พร๊อพเพอร์ตี้ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (PLUS CONDOMINIUM)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
29 ส.ค. 58
69 . Sale executive(บริการขายห้องพัก อ.ศรีราชา)
1.วางแผนและดำเนินการขายสินค้าให้กลุ่มลูกค้าชาวไทยและชาวต่างชาติ 2.ติดต่อประสานงานขายและสร้างสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า 3.กำหนดแผนการขายและเป้าหมาย 4.เก็บรวบรวมข้อมูลด้านการขายและการตลาด

บริษัท สุนทรธัญทรัพย์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
29 ส.ค. 58
70 . ผู้จัดการโรงงานผลิต Precast ด่วนมาก !!
1. ควบคุม ดูแล วางแผน การผลิตทั้งหมดให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด 2. ควบคุมคุณภาพ และ ควบคุมต้นทุน ให้อยู่ในมาตรฐานของบริษัท 3. ถอดแบบบ้านตัวอย่างเพื่อจัดทำ Mold ผลิตแผ่น Precast ได้ 4. จัดทำรายการคำน...

บริษัท ประภัสสร พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 60,000 บาทขึ้นไป ( สามารถต่อรองได้ )
29 ส.ค. 58
71 . โฟร์แมนติดตั้ง Precast
- ดูแลควบคุมการติดตั้ง แผ่น Precast ให้มีมาตรฐาน และตามแบบที่กำหนดไว้ - ตรวจสอบแก้ไขแบบให้สามารถติดตั้งได้จริง - ดูแลการประกอบแผ่น

บริษัท ประภัสสร พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
29 ส.ค. 58
72 . Qc(หล่อผนังสำเร็จรูป)
ด่วนมาก!!!

1. ตรวจสอบควบคุมคุณภาพงานผลิตแผ่น Precast 2. วางแผนการผลิต 3. ดูแลงานด้านเอกสารในฝ่ายระบบคุณภาพ 4. ควบคุมดูแลลูกทีมในส่วนที่ได้รับผิดชอบ 5. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ประภัสสร พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน รายได้เฉลี่ย ต่อปี 300,000 - 700,000 บาท
29 ส.ค. 58
73 . วิศวกรโยธา
- วางแผน บริหาร และ ควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงานและงานก่อสร้างได้มาตรฐาน

บริษัท เอ็ม.ไอ.ดี คอนสตรัคชั่น จำกัด
ไม่จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
29 ส.ค. 58
74 . พนักงานบัญชี
1.รับผิดชอบบัญชีทั่วไป ลูกหนี้/เจ้าหนี้,บันทึกบัญชีในระบบโปรแกรมสำเร็จรูป 2.รับผิดชอบจัดทำต้นทุน 3.จัดเก็บเอกสารเอกสาร,จัดทำรายงนที่เกี่ยวข้อง 4.ปฎิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ใช้รับมอบหมายจากผู้บังคับบ...

บริษัท เอ็ม.ไอ.ดี คอนสตรัคชั่น จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
29 ส.ค. 58
75 . พนักงานจัดซื้อ
รับผิดชอบการดำเนินการจัดซื้อเพื่อสนับสนุนการทำงานของทุกฝ่าย/ ทุกแผนกที่เกี่ยวข้อง

บริษัท เอ็ม.ไอ.ดี คอนสตรัคชั่น จำกัด
ไม่จำกัด
เงินเดือน ตามประสบการณ์
29 ส.ค. 58
76 . Sale Engineer
ด่วนมาก !!

Control customer's status. To find the potential customer (Injection molding Company) Communication in English with HQ. Make report & Feed bank it to HQ.

Woojin Plaimm Co., Ltd.
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
29 ส.ค. 58
77 . พนักงานตรวจนับสินค้า (ประจำ หนองขาม - ศรีราชา) ด่วน !!
- ตรวจสอบความถูกต้องของสินค้าเข้าโดยอ้างอิงเอกสารเจ้าหน้าที่บริการลูกค้า - ตรวจสอบความถูกต้องของสินค้าหลังจากเจ้าหน้าที่จัดงานมาวางพื้นที่ตรวจเช็ค - ตรวจสอบสินค้าก่อนปล่อยงานพร้อมกันกับคนขับรถที่มาร...

Suzuyo Distribution Center (Thailand) Co., Ltd.
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
29 ส.ค. 58
78 . เจ้าหน้าที่คลังสินค้า Warehouse officer(ประจำหนองขาม ศรีราชา จ.ชลบุรี)
1. ดูแลจัดทำเอกสารภายใน ควบคุมและจัดเก็บข้อมูลในระบบ(มาสเตอร์คาร์โก้) 2. ติดต่อประสานงานระหว่างลูกค้าและส่วนงานคลังสินค้าในการรับสินค้าเข้าจัดเก็บ 3. ติดต่อประสานงานระหว่างลูกค้าและส่วนงานคลังสินค้า...

Suzuyo Distribution Center (Thailand) Co., Ltd.
1 อัตรา
29 ส.ค. 58
79 . Assistant Manager (ประจำพื้นที่ แหลมฉบัง จ.ชลบุรี)
The successful candidate will responsible to handle as below; - To assist manager to manage the business in the effective method. - To be responsible for management of the business area. - To be r...

Suzuyo Distribution Center (Thailand) Co., Ltd.
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
29 ส.ค. 58

Suzuyo Distribution Center (Thailand) Co., Ltd.
หลายอัตตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
29 ส.ค. 58
 พบ 671 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ