เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 717 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
61 . Production Engineer
-ติดตาม และวิเคราะห์แก้ไขปัญหาการใช้วัตถุดิบและค่าใช้จ่ายอื่นๆในการผลิต -ควบคุม ดูแล การพัฒนาทางด้าน Production & Product Development ที่ได้รับมอบหมายเป็นลักษณะโครงการ

บริษัท เอสทีพี แอนด์ ไอ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
18 ก.ย. 57

บริษัท เอสทีพี แอนด์ ไอ จำกัด (มหาชน)
20 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
18 ก.ย. 57
63 . วิศวกรโครงการ (โครงสร้าง/Piping/Scaffolding)
บริหารและควบคุมงานโครงการ งานโมดูล Oil&Gas ประสานงานลูกค้าชาวต่างชาติ ในเอกสารที่เกี่ยวข้อง ควบคุมดูแลโฟร์แมน และ Supervisor

บริษัท เอสทีพี แอนด์ ไอ จำกัด (มหาชน)
10 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์และสายงาน
18 ก.ย. 57
64 . Electrical Engineer
วิศวกรไฟฟ้า ออกแบบ ดูแล ควบคุม และตรวจสอบซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าภายในอาคาร สำนักงาน โรงประกอบท่าเรือแหลมฉบัง

บริษัท เอสทีพี แอนด์ ไอ จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
18 ก.ย. 57
65 . welding Engineer/Welding Supervisor
วิศวกรด้านการเชื่อม -บริหารและจัดการด้านการเชื่อม วางแผนและควบคุมด้านงานเชื่อมในกระบวนการผลิต

บริษัท เอสทีพี แอนด์ ไอ จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
18 ก.ย. 57
66 . QC Inspector/NDT/CSWIP/UT
QA Engineer จำนวน 2 อัตรา QC Engineer จำนวน 2 อัตรา Painting Inspector จำนวน 4 อัตรา Supervisor Painting จำนวน 4 อัตรา

บริษัท เอสทีพี แอนด์ ไอ จำกัด (มหาชน)
20 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
18 ก.ย. 57

บริษัท เอสทีพี แอนด์ ไอ จำกัด (มหาชน)
4 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
18 ก.ย. 57
68 . LOGISTIC ASST. MANAGER OF IMPORT & EXPORT
URGENTLY REQUIRE !!!

- Monitor and operation logistics for import & export - Coaching team. - Complete on each assignment job. - Development of customers

SIAM i - LOGISTICS LTD.
18 ก.ย. 57
69 . Sales Manager
ด่วน!!!!

Responsibilities as below. - Responsible for the growth and profitability of company products. - Responsible for execution of strategic sales plan and set sales targets. - Identifies and provide ...

บริษัท บีพีไอที โฮลดิ้งส์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 40-50 K or N/A
18 ก.ย. 57
70 . Sales Engineer
ด่วน!!!!

Responsibilities - Responsible for growth and profitability for industrial cranes in country. - Idendifies and provide offers to current and future customers requirement. - Follow up sales plan...

บริษัท บีพีไอที โฮลดิ้งส์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 25-30K or N/A
18 ก.ย. 57
71 . โฟร์แมนคุมงานก่อสร้างอพาร์ทเม้นท์
ผู้ควบคุมดูแลงานก่อสร้างของผู้รับเหมาอพาร์ทเม้นท์3ชั้น ให้เป็นไปตามแบบก่อสร้างที่ตกลง/ตามมาตรฐาน/ตามแผนงาน ภายใต้การดูแลของหัวหน้างาน - ประสานงานระหว่างผู้รับเหมาและหัวหน้างาน เพื่อให้งานบรรลุผลสำเ...

บริษัท อินเตอร์คอน ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 20,000 ++
18 ก.ย. 57
72 . Mechanical Engineer
- ออกแบบและประเมินราคาระบบเครื่องกลสำหรับอาคารและโรงงาน เช่น Air condition , Ventilation , Plumbing , Fire Protection , Utilities System เป็นต้น - ติดต่อประสานงานกับ Main-Contractor และ Sub-Contrac...

บริษัท เอสเคพี แอสโซซิเอชั่น จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน Based upon experience and qualification
18 ก.ย. 57

บริษัท ศักดิ์ชายการช่าง จำกัด
1 อัตรา
18 ก.ย. 57
74 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดซื้อด่วน มาก!!
-ติดต่อประสานงานระหว่างผู้ขอซื้อและผู้ขาย -ดูแลระบบและจัดเรียงลำดับการสั่งซื้อก่อนหลังหรือตามชิ้นงานเร่งด่วน -มีการวางแผนขั้นตอนการทำงาน

Fulock Co., Ltd.
เงินเดือน 12,000-15,000
18 ก.ย. 57
75 . ฝ่ายบุคคล พูดจีนหรืออังกฤษได้ 60%ขึ้นไป ด่วน มาก!!
-แปลให้ชาวไต้หวันและคนไทย -ดูแลส่วนงานบุคคล -อื่นๆตามที่ได้รับหมอบหมาย  

Fulock Co., Ltd.
เงินเดือน 15,000-20,000
18 ก.ย. 57
76 . Chief accountantด่วน มาก!!
1. Responsible for knowing critical functions within the department and capable of mentoring and assisting employees within the department. 2. Monitors compliance with generally accepted accounting p...

Fulock Co., Ltd.
2 อัตรา
เงินเดือน Negotiable
18 ก.ย. 57
77 . 駐外儲備主管(東南亞)Country Manager or Overseas Markets Development Manager (Southeast Asia) ด่วน มาก!!
國外業務人員、國外業務主管、專案業務主管 1.負責開拓海外市場,尋找國外戰略合作夥伴。 Overseas business and strategic partners development 2.根據國際市場變化適時調整銷售策略,以提高公司產品市場佔有率。 Increase market share in specific markets in Southeast Asia 3.帶...

Fulock Co., Ltd.
เงินเดือน ตามตกลง Negotiable
18 ก.ย. 57
78 . Customer Service ( จีน / อังกฤษได้พิจารณาพิเศษ)ด่วน มาก!!
ดูแลลูกค้าและให้ข้อมูลผลิตภัณฑ์ของทางบริษัทได้ ประสานงานระหว่างเซล และ ลูกค้า ทำใบกำกับภาษี และใบเสร็จ รายงานผลต่อหัวหน้างานได้

Fulock Co., Ltd.
เงินเดือน N/A
18 ก.ย. 57
79 . เจ้าหน้าที่ซอฟต์แวร์ / เจ้าหน้าที่บัญชี-ต้นทุน / เจ้าหน้าที่ประสานงานขายระหว่างประเทศ / ช่างซ่อมบำรุง
1. เจ้าหน้าที่ซอฟต์แวร์- พัฒนาซอฟต์แวร์ , ติดตั้ง แก้ไข ซ่อมแซ่ม ระบบเครือข่าย Network ภายในองค์กร 2. เจ้าหน้าที่บัญชี-ต้นทุน- จัดทำตารางคำนวณต้นทุนผลิตภัณฑ์ , จัดทำสรุปรายการเคลื่อนไหวของสินค้า แล...

Multibax Public Company Limited
นิคมแหลมฉบัง ชลบุรี
จำนวน 4 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
18 ก.ย. 57
80 . Assistant Manager Production Control
-All Purchasing Control. -All Control stock&Inventory. -Communicate and coordinate with concern section. -Planning control.

Thai Sankyo Co., Ltd.
นิคมปิ่นทอง (โครงการ 1) ชลบุรี
1 อัตรา
18 ก.ย. 57
 พบ 717 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ