เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 786 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
61 . Technician
- ควบคุมเครื่องจักรให้ดำเนินการตามแผนการผลิตที่วางไว้ - ทำรายงานการผลิตประจำวันส่งผู้บังคับบัญชา - คิดชั่วโมงการทำงาน - เปลี่ยน และติดตั้งแม่พิมพ์ - ทำความสะอาดแม่พิมพ์

OHE (Thailand) Co., Ltd.
นิคมปิ่นทอง (โครงการ 1) ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
29 เม.ย. 60
62 . Accounting Supervisor
- ดูแลรับจ่ายเงินสด - ทำบัญชีลูกหนี้ - เจ้าหนี้ - ทำรายงานทางบัญชี ภาษีซื้อ/ขาย - ทำภาษีหัก ณ ที่จ่าย - ตรวจสอบสินค้าคงเหลือ และสินทรัพย์

OHE (Thailand) Co., Ltd.
นิคมปิ่นทอง (โครงการ 1) ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
29 เม.ย. 60
63 . เจ้าหน้าที่ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
1. งานด้านดูแลและพัฒนาระบบสารสนเทศ 1.1 กำหนดสิทธิ์การเข้าใช้งานระบบ 1.2 ดูแลรักษาระบบงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักขององค์กร 1.3 ดูแลรักษาเว็บไซต์ intranet และ internet ขององค์กร 1.4 ตรวจสอบและ...

บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน)
สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ (ศรีราชา) ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน พิจารณาตามความสามารถและประสบการณ์
29 เม.ย. 60
64 . ช่าง INJECTION
ดูงาน INJECTION ทุกขั้นตอน

A - SUNG (THAILAND) Co., Ltd.
2 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
29 เม.ย. 60
65 . Account Manager (Chonburi)
Duties & Responsibilities: - Manage all aspects of Account and Finance system - Handle a budget and budget yearly plan - Control Inventory System & Sales in factory - Control Fixed Assets regi...

บริษัท นิทชู โชจิ (ไทยแลนด์) จำกัด
นิคมปิ่นทอง (โครงการ 2) ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน Company Structure
29 เม.ย. 60
66 . พนักงานขับรถผู้บริหาร ( เป็นพนักงานประจำ)
-รับ-ส่งผู้บริหาร จากปิ่นทอง ไปพัทยา ( ผู้บริหารพักอยู่พัทยา ) -รับ-ส่ง ไปหาลูกค้า ตามนิคมต่างๆ ใน กทม.และภาคตะวันออก

บริษัท ริก้า เจทีดับบลิว ฮีททรีทเม้น จำกัด
นิคมปิ่นทอง (โครงการ 1) ชลบุรี
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน 9,500/ด การันตีโอที 4 ชม./วัน
29 เม.ย. 60
67 . ช่าง CNC
รับผิดชอบงานในฝ่ายผลิตที่ได้รับมอบหมาย

YJ TECH Co., Ltd.
4 อัตรา
เงินเดือน รายวัน/ค่าอาหาร/ค่ารถ/โอที/เบี้ยขยัน/ค่าเช่าบ้าน
29 เม.ย. 60
68 . Safety Supervisor (จป.วิชาชีพ)
- ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัย และอาชีวอนามัยในการทำงาน - สิ่งแวดล้อมภายในโรงงาน - OHSAS 18001

TCFG Compressor (Thailand) Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
29 เม.ย. 60

TCFG Compressor (Thailand) Co., Ltd.
นิคมแหลมฉบัง ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
29 เม.ย. 60

บริษัท ซื่อฟ้าอุตสาหกรรม (ประเทศไทย ) จำกัด
29 เม.ย. 60
71 . Planning (อ่านแบบได้)
1. อ่านและเขียนแบบด้วยโปรแกรม Auto cad 2D,3D 2. อ่านและเขียนแบบด้วยโปรแกรม Illustrator 3. อ่านและเขียนแบบด้วยโปรแกรม Adobe Photoshop 4. ใช้โปรแกรม Power Point 5. อ่านแบบและถอดแบบ

บริษัท เฟล็กซ์ซี่-แพค จำกัด
นิคมปิ่นทอง (โครงการ 2) ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
29 เม.ย. 60
72 . Planning Production รับสมัครด่วน !
1.วางแผนงานให้ทันกับที่กำหนดส่งลูกค้า 2.เช็คแผนการผลิต Up date งานจัดส่งอย่างต่อเนื่อง 3.ดูแลการผลิตงานให้มีประสิทธิภาพ 4.พัฒนากระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง 5.แก้ไขปัญหา เรื่อง Raw M...

บริษัท เฟล็กซ์ซี่-แพค จำกัด
นิคมปิ่นทอง (โครงการ 2) ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
29 เม.ย. 60
73 . Sales Coordinator/ธุรการประสานงานขาย(สาขาสมุทรปราการ)รับสมัครด่วน !
- รับ Order จากฝ่ายขาย - จัดทำเอกสาร, ใบเสนอราคา - ออกใบสั่งผลิต,ประสานงานกับฝ่ายจัดส่งและหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง - Suport Sales,ติดตาม order ให้ลูกค้าได้รับสินค้าตามกำหนด - งานธุรการ และงานอื...

บริษัท เฟล็กซ์ซี่-แพค จำกัด
นิคมปิ่นทอง (โครงการ 2) ชลบุรี
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
29 เม.ย. 60
74 . บัญชีต้นทุน (สาขาชลบุรี)รับสมัครด่วน !
- คำนวณต้นทุน - จัดทำรายงาน สินค้าคงเหลือ และต้นทุน - ตรวจเช็คสินค้าคงเหลือ วัตถุดิบ และบรรจุภัณฑ์ - งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เฟล็กซ์ซี่-แพค จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
29 เม.ย. 60
75 . Leader Warehouse (สาขาชลบุรี)รับสมัครด่วน !
1. ควบคุมดูแลบัญชีสินค้า และตรวจเช็คการเบิก-จ่าย ในคลังสินค้า 2. ตรวจสอบและจัดการเกี่ยวกับสินค้าคงคลังให้เป็นระบบ 3. จัดทำรายงานเกี่ยวกับการบริหารคลังสินค้า 4. บริหารและดูแลพื้นที่จัดเก็บให้เหมาะส...

บริษัท เฟล็กซ์ซี่-แพค จำกัด
นิคมปิ่นทอง (โครงการ 2) ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
29 เม.ย. 60
76 . หัวหน้าคลังสินค้า/ธุรการคลังสินค้า (สาขาชลบุรี)
- ควบคุมการเก็บรักษาสินค้าให้เป็นระเบียบ มีความปลอดภัย ดูแลไม่ให้เกิดความเสียหาย,ตรวจ เช็ค Stock สินค้า - ควบคุม-ดูแลการเบิกจ่ายสินค้าในแผนก - ดูแลและควบคุมกำลังคนหรือผู้ใต้บังคับบัญชาในแผนกได้

บริษัท เฟล็กซ์ซี่-แพค จำกัด
นิคมปิ่นทอง (โครงการ 2) ชลบุรี
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
29 เม.ย. 60
77 . Sales Executive/ พนักงานขาย (ขาย EPE Foam ) สาขาสมุทรปราการและชลบุรี ด่วนมาก
1. สามารถติดต่อหาลูกค้าใหม่เพื่อเสนอขายสินค้าของบริษัท 2. ดูแลลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3. สามารถติดต่อประสานงานลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ 4. มีความรับผิดชอบงาน ความคิดสร้างสรรค์ ความมั่นใจสูง ...

บริษัท เฟล็กซ์ซี่-แพค จำกัด
นิคมปิ่นทอง (โครงการ 2) ชลบุรี
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
29 เม.ย. 60
78 . นักวิจัย
1.ศึกษาวิจัยและพัฒนาสูตรเครื่องปรุงและสูตรน้ำมัน 2.จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิต 3.ทดลองหาวัตถุดิบและวัสดุให้ได้คุณภาพและมาตรฐานที่กำหนด

บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)
สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ (ศรีราชา) ชลบุรี
1 อัตรา
29 เม.ย. 60

บริษัท สยามนิสทรานส์ จำกัด / Siam Nistrans Co., Ltd.
3 อัตรา
เงินเดือน N/A
29 เม.ย. 60
80 . Warehouse Supervisor ( Working at Leamchebang Branch)
1. Supervise and plan the subordinate's working , goal-setting,follow up the company's policy and monitor subordinates operation, problem solving (P-D-C-A) ,coaching,training and appraising to subordi...

บริษัท สยามนิสทรานส์ จำกัด / Siam Nistrans Co., Ltd.
นิคมแหลมฉบัง ชลบุรี
2 Position
เงินเดือน ตามตกลง
29 เม.ย. 60
 พบ 786 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ