เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 654 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
61 . Safety Officerด่วน!!! ทำงานที่ปิ่นทองแลนด์
1. ตรวจสอบ และเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติการตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน 2. วิเคราะห์งานเพื่อชี้บ่งอันตราย รวมทั้งกำหนดมาตรการป้องกัน หรือขั้นตอนการทำงานอย่างปลอดภ...

บริษัท ฟูจิทรานส์ (ประเทศไทย) จำกัด
นิคมแหลมฉบัง ชลบุรี
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
6 ก.ค. 58
62 . เจ้าหน้าที่สรรหา
1.สรรหาบุคลากรเพิ่มเข้ามาปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม 2.จัดทำเอกสารด้านประกันสังคม สวัสดิการต่างๆ 3.ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 4.สามารถวางแผนการทำงานได้อย่างเหมาะสม 5.บันทึกสถิติการขาดลา...

ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชติวณากานต์ ทรานสปอร์ต
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
6 ก.ค. 58

บริษัท พิทักษ์กิจ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 12,000
6 ก.ค. 58
64 . วิศวกรออกแบบ
รับสมัครด่วน !!

1. ออกแบบและคำนวณโครงสร้าง ให้เป็นไปตามข้อมูลของลูกค้า 2. ประสานงานกับสถาปนิก 3. ประสานงานกับแผนกปฏิบัติการก่อสร้าง 4. ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

บริษัท พิทักษ์กิจ จำกัด
สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ (ศรีราชา) ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน 25,000 บาทขึ้นไป
6 ก.ค. 58
65 . โฟร์แมน
รับสมัครด่วน !!

1. ควบคุมงานให้เป็นไปตามแบบและระยะเวลา 2. ตรวจสอบคุณภาพของงาน 3. ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

บริษัท พิทักษ์กิจ จำกัด
สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ (ศรีราชา) ชลบุรี
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
6 ก.ค. 58
66 . ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
รับสมัครด่วน !!

ความรับผิดชอบ : 1. รับนโยบายและวางแผนอัตรากำลังคนประจำปี 2. กำหนดอัตราค่าจ้าง ให้เหมาสม 3. จัดทำ/ปรับป...

บริษัท พิทักษ์กิจ จำกัด
สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ (ศรีราชา) ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
6 ก.ค. 58
67 . ผู้จัดการฝ่ายออกแบบ
รับสมัครด่วน !!

ความรับผิดชอบ : 1. ให้ข้อมูลเบื้องต้นกับลูกค้า, กำหนดงบประมาณโครงการ 2. กำหนดแนวทางรูปแบบ การออกแบบสถาปัตยกรรม และวิศวกรรม 3. กำหนดแผนการทำงานออกแบบ, เขียนแบบ 4. ตรวจสอบการออกแบบ, เขียนแบบ และกฏ...

บริษัท พิทักษ์กิจ จำกัด
สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ (ศรีราชา) ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
6 ก.ค. 58
68 . วิศวกรโยธา
รับสมัครด่วน !!

จัดทำแผนงานก่อสร้าง ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแบบแปลนและระยะเวลาที่กำหนด ควบคุมต้นทุน จัดทำรายงานความก้าวหน้าของงาน ติดต่อและประสานงานกับลูกค้า วิเคราะห์และกำหนดรายละเอียดงานวิศวกรรม เจรจาต่...

บริษัท พิทักษ์กิจ จำกัด
สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ (ศรีราชา) ชลบุรี
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
6 ก.ค. 58
69 . เจ้าหน้าที่เขียนแบบ
รับสมัครด่วน !!

1. จัดทำแบบสำหรับก่อสร้าง 2. เตรียมแบบขออนุญาต 3. จัดทำแบบ AS BUILT ให้เจ้าของงาน 4. ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

บริษัท พิทักษ์กิจ จำกัด
สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ (ศรีราชา) ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
6 ก.ค. 58
70 . สถาปนิก
รับสมัครด่วน !!

1. รับข้อมูลจากลูกค้า 2. ออกแบบและพัฒนาโครงการตามที่ได้รับข้อมูล ให้เหมาะสมในทางสถาปัตยกรรมและกฏหมาย เพื่อให้สอดคล้องกับงบประมาณ 3. ประสานงานกับแผนกปฏิบัติการ 4. รับผิดชอบงานและควบคุมการปฎิบัติงานข...

บริษัท พิทักษ์กิจ จำกัด
สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ (ศรีราชา) ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
6 ก.ค. 58
71 . เจ้าหน้าที่ประมาณราคา
รับสมัครด่วน !!

ความรับผิดชอบ : 1. ประมาณราคาตามแบบให้ถูกต้อง 2. จัดทำเอกสารเสนอราคา 3. ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

บริษัท พิทักษ์กิจ จำกัด
สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ (ศรีราชา) ชลบุรี
2 อัตรา
เงินเดือน N/A
6 ก.ค. 58
72 . Marketing Staff
Responsibility in Marketing Staff 1.)management & make relationship with customers(interna & external) 2.)management current & new market/ planing market sale. 3.)monitoring / analysis & to continu...

Useong Electro-Mechanics (Thailand) Co., Ltd.
1 Position
เงินเดือน 17,000 - 20,000 THB.
6 ก.ค. 58
73 . เจ้าหน้าที่บัญชีทรัพย์สินและลูกหนี้-เจ้าหนี้ ด่วนมาก !!
1 บันทึกรายการบัญชีรับ ,จ่าย /เจ้าหนี้ ลูกหนี้ 2 จัดทำทะเบียนทรัพย์สิน และตรวจนับ 3 กระทบยอดเงินฝากธนาคาร 4 กระทบยอดรายการ สินทรัพย์หนี้สิน 5 อื่นๆตามมอบหมาย

บริษัท ซีโบ จำกัด
นิคมแหลมฉบัง ชลบุรี
3 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
6 ก.ค. 58
74 . ผู้จัดการแผนกต้อนรับ (Front Officer Manager)
-บริหารงานแผนกต้อนรับ ดูแลเรื่องลูกค้า Check in-out -บริหารงานดูแลพนังงานตามนโยาบาย และงานภายในแผนกทั้งหมด -งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

บริษัท พัฒนา สปอร์ท คลับ จำกัด (Pattana golf club & Resort)
1 อัตรา
6 ก.ค. 58
75 . Checker Order
-ตรวจสอบรายการและวัตถุดิบอาหารตามที่ลูกค้าสั่งว่าถูกต้องหรือไม่

บริษัท พัฒนา สปอร์ท คลับ จำกัด (Pattana golf club & Resort)
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
6 ก.ค. 58

บริษัท พัฒนา สปอร์ท คลับ จำกัด (Pattana golf club & Resort)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
6 ก.ค. 58
77 . เจ้าหน้าที่ดูแลสระว่ายน้ำ (Life Guard)
-ดูแลความปลอดภัยให้กับลูกค้าที่มาใช้บริการสระว่ายน้ำ -ดูแลความสะอาดสระว่ายน้ำ

บริษัท พัฒนา สปอร์ท คลับ จำกัด (Pattana golf club & Resort)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
6 ก.ค. 58
78 . พนักงานยกกระเป๋า (Bell Boy)
-บริการยกกระเป๋าให้กับลูกค้าที่มาพัก -บริการลูกค้า

บริษัท พัฒนา สปอร์ท คลับ จำกัด (Pattana golf club & Resort)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
6 ก.ค. 58
79 . Sales Representative Urgently !!!
Search and develope new sales opportunities. Maintain old customers. Present product and service values. Coordinate to team. Make sales plan and reports, etc.

IIDA-SEVEN SUNS CO., LTD.
นิคมปิ่นทอง (โครงการ 1) ชลบุรี
1 Positions
เงินเดือน N/A
6 ก.ค. 58
80 . Assistant Manager (ผู้ช่วยผู้จัดการ)
บริหารจัดการงานบุคคล

บริษัท ทาพาโก้ จำกัด (มหาชน)
นิคมปิ่นทอง (โครงการ 1) ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
6 ก.ค. 58
 พบ 654 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ