เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
กรุณากรอก Username & Password
Username  :  
Password  :  
 พบ 657 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
61 . พนักงานฝ่ายผลิต
- ปฎิบัติงานด้านการผลิต - ดูแล ตรวจสอบ และทำความสะอาดเครื่องจักร และอุปกรณ์ - ช่วยเหลืองานซ่อมบำรุงในแผนก - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท จี เจ สตีล จำกัด (มหาชน)
15 อัตรา
เงินเดือน 12,000 - 15,000
21 ส.ค. 57

บริษัท จี เจ สตีล จำกัด (มหาชน)
5 อัตรา
เงินเดือน 12,000 - 14,000 บาท
21 ส.ค. 57
63 . Senior Account - Costing & Inventory
Duties and Responsible - Prepared manufacturing cost by monthly, quarterly and YTD. - Prepared finished goods movement report to show the monthly transaction of coil produce and grade and ending bal...

บริษัท จี เจ สตีล จำกัด (มหาชน)
1 Position
เงินเดือน N/a
21 ส.ค. 57
64 . ช่างไฟฟ้า/ช่างกล/ช่างเชื่อม/ช่างกลึง/ช่าง CNC
- ปฏิบัติงานซ่อมบำรุงไฟฟ้า - ซ่อมบำรุงเครื่องกล - งานเชื่อม - งานกลึง MC - งาน CNC

บริษัท จี เจ สตีล จำกัด (มหาชน)
15 อัตรา
เงินเดือน 12,000 - 15,000 บาท
21 ส.ค. 57
65 . Commercial Officer
- Accompanying customers & visitor inclued students. - Keep and analysis statisic, weekly report, monthly report and yearly report for management & customer - Sale calls, visit to customer to mai...

Laem Chabang International Terminal Co.,Ltd.
1 อัตรา
21 ส.ค. 57
66 . Safety Officer
1.Reporting all accidents/incidents and corrective actions to Safety Supervisor. 2.Monitoring all staff, employees and sub-contractor working within the terminal to ensure their compliance with the C...

Laem Chabang International Terminal Co.,Ltd.
2 Position
21 ส.ค. 57

Laem Chabang International Terminal Co.,Ltd.
2 อัตรา
21 ส.ค. 57
68 . PCB CAD Design ด่วน
- Design Electronic circuit(PCB). - Coordinate with customers for detail of products.

Kyoden (Thailand) Co.,Ltd. 会社案内 บริษัท เคียวเด็น (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
21 ส.ค. 57
69 . ล่ามภาษาญี่ปุ่น (Japanese Interpreter) ด่วน
1. แปลเอกสาร และแปลภาษาในที่ประชุมให้กับชาวไทย และชาวญี่ปุ่น 2. สื่อสารภาษาญี่ปุ่นหน้างาน Production 3. ดูแล รับผิดชอบการติดต่อสื่อสารขององค์กร โดยเฉพาะระหว่างผู้บริหารชาวญี่ปุ่น กับพนักงานชาวไทย 4...

Kyoden (Thailand) Co.,Ltd. 会社案内 บริษัท เคียวเด็น (ประเทศไทย) จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน N/A
21 ส.ค. 57
70 . Engineer / DFM / Auto Cam / FMEA / Tooling / Photo / Spec team / Screen ด่วน
DFM 1.จัดเตรียม ข้อมูล เพื่อ รองรับ การทำงานของ ฝ่ายผลิต 2.ตรวจสอบและแก้ไขปัญหาข้อมูลก่อนการทำงาน 3.ติดต่อประสานงานกับบริษัทเคียวเด็น (ประเทศญี่ปุ่น) 4.แก้ไขข้อมูลตามที่ฝ่ายผลิตร้องขอ 5.เข้าใจกร...

Kyoden (Thailand) Co.,Ltd. 会社案内 บริษัท เคียวเด็น (ประเทศไทย) จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน N/A
21 ส.ค. 57
71 . Marketing
-New Model Engineer ดูแลควบคุมงาน New model ตั้งแต่เริ่ม Start up จนถึง Masspro เป็น Windows ติดต่อประสานงานกับลูกค้า -ประสานงานกับทุกฝ่ายด้านวิศวกรรม

Ogusuthailand Co.,Ltd
เงินเดือน N/A
21 ส.ค. 57
72 . Supervisor Engineer
1. จัดทำแผนการ Trial งาน New Model ให้สามารถ Mass Production และส่งงาน Trial ให้ได้ตามแผน 2. ควบคุมการปรับปรุงการผลิตเพื่อเพิ่ม Capacity ของการผลิต 3. วางแผนเตรียมและควบคุมการจัดทำเครื่องมืออุปกรณ์ท...

Ogusuthailand Co.,Ltd
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
21 ส.ค. 57
73 . Public Relations Officer เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
สื่อสารและประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ ของกลุ่มบริษัทให้เป็นที่รับรู้และยอมรับของสังคมในวงกว้าง จัดทำเครื่องมือสื่อสารที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์ (PR Tool) เช่น Annual Report Brochure , Jou...

บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน พิจารณาจากประสบการณ์และความสามารถ
21 ส.ค. 57
74 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อ-จัดจ้าง (Purchasing Officer)ประจำลำพูน,ชลบุรี
1. ดูแลการจัดซื้อ – จัดจ้าง งานก่อสร้างโรงงาน, เครื่องจักร, งานไฟฟ้า, ประปา, งานระบบ และ Part ต่างๆที่ใช้ในกระบวนการผลิตของโรงไฟฟ้าชีวมวลและโครงการไม้อัดเม็ดชีวมวล 2. ดูแลการจัดซื้อ – จัดจ้าง กลุ่มงง...

บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง ขึ้นอยู่กับประสบการณ์และความสามารถ
21 ส.ค. 57
75 . จป.วิชาชีพ, จป.เทคนิค
รับสมัครด่วน !!

หน้าที่และรายละเอียดของ จป.วิชาชีพ 1. ดำเนินการตามนโยบายด้านความปลอดภัยในการทำงาน 2. จัดทำแผนงานและมาตรการ ด้านความปลอดภัยในการทำงาน 3. จัดการประชุมคณะกรรมการ ฯ ทุกเดือน ...

บริษัท พิทักษ์กิจ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
21 ส.ค. 57
76 . เจ้าหน้าที่สื่อสารภาษาอังกฤษ
รับสมัครด่วน !!

1. ติดต่อและประสานงานกับลูกค้าและบุคคลที่เกี่ยวข้อง 2. จัดทำเอกสารในฝ่าย 3. สามารถสื่อสารระหว่างลูกค้าซึ่งเป็นชาวต่างชาติได้ 4. อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท พิทักษ์กิจ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน negotiable
21 ส.ค. 57
77 . หัวหน้าโฟร์แมน
รับสมัครด่วน !!

ความรับผิดชอบ : 1. ควบคุมงานให้เป็นไปตามแบบและระยะเวลา 2. ตรวจสอบคุณภาพของงาน 3. จัดทำเอกสารเปิดต้นทุนแต่ละหน่วยงาน 4. จัดเตรียมวัสดุในการทำงาน 5. แนะนำผู้รับเหมาในการทำงาน 6. ประสานงานเบื้องต...

บริษัท พิทักษ์กิจ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน xx,xxx
21 ส.ค. 57
78 . ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
รับสมัครด่วน !!

ความรับผิดชอบ : 1. รับนโยบายและวางแผนอัตรากำลังคนประจำปี 2. กำหนดอัตราค่าจ้าง ให้เหมาสม 3. จัดทำ/ปรับป...

บริษัท พิทักษ์กิจ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
21 ส.ค. 57
79 . วิศวกรโยธา
รับสมัครด่วน !!

จัดทำแผนงานก่อสร้าง ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแบบแปลนและระยะเวลาที่กำหนด ควบคุมต้นทุน จัดทำรายงานความก้าวหน้าของงาน ติดต่อและประสานงานกับลูกค้า วิเคราะห์และกำหนดรายละเอียดงานวิศวกรรม เจรจาต่...

บริษัท พิทักษ์กิจ จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
21 ส.ค. 57
80 . ล่าม
รับสมัครด่วน !!

1. ประสานงานการสื่อสารระหว่างคนไทยกับคนญี่ปุ่น 2. แปลเอกสารไทย-ญี่ปุ่น / ญี่ปุ่น-ไทย ให้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง 3. เขียน อ่าน พูดภาษาญี่ปุ่นได้เป็นอย่างดี 4. รับผิดชอบงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหม...

บริษัท พิทักษ์กิจ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
21 ส.ค. 57
 พบ 657 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ