เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 705 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
61 . Engineer

บริษัท เอสซี วาโด จำกัด
นิคมเหมราชชลบุรี (บ่อวิน) ชลบุรี
24 ต.ค. 60

บริษัท เอสซี วาโด จำกัด
นิคมปิ่นทอง (โครงการ 1) ชลบุรี
24 ต.ค. 60

บริษัท เอสซี วาโด จำกัด
นิคมปิ่นทอง (โครงการ 1) ชลบุรี
24 ต.ค. 60

บริษัท เอสซี วาโด จำกัด
24 ต.ค. 60

บริษัท เอสซี วาโด จำกัด
นิคมเหมราชชลบุรี (บ่อวิน) ชลบุรี
24 ต.ค. 60
66 . Maintenance Technician
-Support Maintenance job and Automation machine

บริษัท เอสซี วาโด จำกัด
นิคมปิ่นทอง (โครงการ 1) ชลบุรี
24 ต.ค. 60
67 . QA STAFF

บริษัท เอสซี วาโด จำกัด
นิคมปิ่นทอง (โครงการ 1) ชลบุรี
24 ต.ค. 60

บริษัท เอสซี วาโด จำกัด
นิคมปิ่นทอง (โครงการ 1) ชลบุรี
24 ต.ค. 60
69 . IT ENGINEER
-Administrate&operate LAN/WAN/Internet/Router/Access Point/Switch and system management. -Troubleshooting for computing system/network operating problems. -Setup and Configure File Server and databa...

บริษัท เอสซี วาโด จำกัด
นิคมปิ่นทอง (โครงการ 1) ชลบุรี
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
24 ต.ค. 60

บริษัท เอสซี วาโด จำกัด
นิคมปิ่นทอง (โครงการ 1) ชลบุรี
1 อัตรา
24 ต.ค. 60
71 . จนท.ประกันคุณภาพ(QA) ประจำศรีราชา
-ตรวจสอบคุณภาพ จัดทำระบบ ISO -กำกับดูแลให้การปฏิบัติงานของหน่วยงานต่าง ๆ สอดคล้องกับข้อกำหนดและขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Procedure) ขององค์กร -ดำเนินกิจกรรมตรวจประเมินภายใน (Internal audit) -ติดตาม/รว...

บริษัท เท็กซ์ไทล์เพรสทีจ จำกัด (มหาชน)
สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ (ศรีราชา) ชลบุรี
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง/ตามตกลง
24 ต.ค. 60
72 . จนท.ควบคุมการผลิต(เย็บจักร)
- ควบคุมการผลิต ดูแลพนักงานฝ่ายผลิต (เย็บจักร) - ทำเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เท็กซ์ไทล์เพรสทีจ จำกัด (มหาชน)
สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ (ศรีราชา) ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง/ตามตกลง
24 ต.ค. 60
73 . ช่างซ่อมโทรศัพท์มือถือ ประจำ บ่อวิน อ.ศรีราชา
- ซ่อมโทรศัพท์มือถือ OPPO - วิเคราะห์อาการเสียเบื้องต้นได้ - สามารถตอบปัญหาเครื่องเเก่ลูกค้าได้อย่างได้

บริษัท ไทย ออปโป้ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
24 ต.ค. 60
74 . เจ้าหน้าที่ธุรการต้อนรับ ประจำ ศรีราชา
- บริการลูกค้า รับลูกค้า และแก้ไขปัญหาต่างๆภายใน Shop รับผิดชอบ - ตรวจสอบและดูแลเครื่องซ่อมของลูกค้า - โทรติดต่อลูกค้าเพื่อเสนอราคาเครื่องซ่อมสำหรับลูกค้า - เคลียร์เอกสารต่างๆภายใน Shop - งานอื่นๆ...

บริษัท ไทย ออปโป้ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
24 ต.ค. 60
75 . เจ้าหน้าที่ขาย (ศรีราชา-นาพร้าว/ แหลมฉบัง)
ดำเนินการขายและปิดการขายให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด แก้ปัญหาต่างๆ ในการขายและปิดการขาย (ในกรณีที่ลูกค้ามีข้อต่อรองทั้งที่อยู่ในอำนาจและขออนุมัติดำเนินการจากผู้บังคับบัญชา) ดำเนินการขายให้มีประสิทธิภา...

บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
24 ต.ค. 60
76 . วิศกรการผลิต
1.สามารถวิเคราะห์ และปรับปรุงรูปแบบการทำงาน และสายการผลิต 2.สามารถแก้ไข / ปรับปรุง จัด Line Balance 3.สามารถดูสายการผลิต Input / Output 4.สามารถแก้ไขปัญหาสายการผลิตอย่างเป็นระบบ

บริษัท ฟูจิทรานส์ (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
24 ต.ค. 60
77 . หัวหน้าแผนกบัญชี ประจำปิ่นทองแลนด์รับสมัครด่วน !
- ทำบัญชีเจ้าหนี้-ลูกหนี้ - เปิด-ปิด งบประมาณ - มีใบประกอบวิชาชีพบัญชี - อื่นๆ

บริษัท ฟูจิทรานส์ (ประเทศไทย) จำกัด
นิคมปิ่นทอง (โครงการ 1) ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
24 ต.ค. 60
78 . Operation Manager รับสมัครด่วน !
• Manage incoming logistics of direct materials from both overseas and local suppliers. Manage material warehouse operation and material supplies to production line. • Manage outgoing logistics of ...

บริษัท ฟูจิทรานส์ (ประเทศไทย) จำกัด
นิคมปิ่นทอง (โครงการ 1) ชลบุรี
1 position (Pinthong Land)
เงินเดือน Negotiable
24 ต.ค. 60
79 . เจ้าหน้าที่ดูแลระบบบำบัดน้ำเสียรับสมัครด่วน !
ดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย / ผลิตน้ำดี

บริษัท เคียวเด็น (ประเทศไทย) จำกัด
นิคมเหมราชชลบุรี (บ่อวิน) ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
24 ต.ค. 60
80 . เจ้าหน้าที่ธุรการขนส่ง(ประจำศรีราชา ชลบุรี)รับสมัครด่วน !
1.ออกใบจ้างรถประจำวัน 2.จัดทำรายงานเกี่ยวกับการขนส่ง 3.รับวางบิลส่งเอกสารเข้าสนง.ใหญ่ 4.งานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย

บริษัท ฮีดากา เมทัล เทรด จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
24 ต.ค. 60
 พบ 705 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ