เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
กรุณากรอก Username & Password
Username  :  
Password  :  
 พบ 686 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
61 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิต
ประจำ ใน Line ผลิต และตรวจสอบชิ้นงาน

บริษัท แฮดเลย์ (ประเทศไทย) จำกัด
5 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
1 ส.ค. 57
62 . Interpreter Japan & Sales
Urgently Required!!

- Coordinate with customer support. - Summary sales order monthly - Invoice - KPIs sales - Translate

Daiichi Press (Thailand) Co., Ltd.
1 Position
เงินเดือน N/A
1 ส.ค. 57
63 . BOI/Import-Export Officer
- BOI all function - Create and maintain price list in the system - Create and maintain sales order in the system - Create and maintain invoice, packing list according to delivery schedule commun...

Daiichi Press (Thailand) Co., Ltd.
เงินเดือน N/A
1 ส.ค. 57
64 . Japanese Interpreter Urgently Required !!
- Mainly support Japanese Management as a Japanese-Thai interpreter mainly in manufacturing site. - To coordinate in communication. - To interpret with the speech in the meeting - To interpret bo...

บริษัท คิตากาว่า ( ประเทศไทย ) จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน N/A
1 ส.ค. 57
65 . เจ้าหน้าที่บุคคลและแรงงานสัมพันธ์
- ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทแรงงานและเสนอวิธีระงับข้อพิพาทให้เป็นไปตามกฎหมาย - รับข้อร้องเรียน ร้องทุกข์ และนำเสนอบริษัทฯ เพื่อหาแนวทางป้องกันและแก้ไข - ให้คำแนะนำเกี่ยวกับกฎหมายแรงงาน - จัดทำและนัดห...

บริษัท คิตากาว่า ( ประเทศไทย ) จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน n/a
1 ส.ค. 57
66 . วิศวกรแผนกผลิต (Production Engineer)
ด่วนมาก!! **พิจารณานักศึกษาจบใหม่**

1.)สรุปปัญหาคุณภาพที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต ประจำวัน และรายงานผู้บังคับบัญชา 2.)วิเคราะห์ ปรับปรุง แก้ไข พร้อมติดตามสรุปผล NC Production ที่เกิดขึ้น 3.)จัดทำแผนการปรับปรุงแก้ไข ปัญหาคุณภาพ ประจำเดื...

Watanabe Heat Treatment Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
1 ส.ค. 57
67 . ล่ามภาษาญี่ปุ่น (Japanese Interpreter) ด่วน
1. แปลเอกสาร และแปลภาษาในที่ประชุมให้กับชาวไทย และชาวญี่ปุ่น 2. สื่อสารภาษาญี่ปุ่นหน้างาน Production 3. ดูแล รับผิดชอบการติดต่อสื่อสารขององค์กร โดยเฉพาะระหว่างผู้บริหารชาวญี่ปุ่น กับพนักงานชาวไทย 4...

Kyoden (Thailand) Co.,Ltd. 会社案内 บริษัท เคียวเด็น (ประเทศไทย) จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน N/A
1 ส.ค. 57
68 . Engineer / DFM / Auto Cam / FMEA / Tooling / Photo / Spec team / Screen ด่วน
DFM 1.จัดเตรียม ข้อมูล เพื่อ รองรับ การทำงานของ ฝ่ายผลิต 2.ตรวจสอบและแก้ไขปัญหาข้อมูลก่อนการทำงาน 3.ติดต่อประสานงานกับบริษัทเคียวเด็น (ประเทศญี่ปุ่น) 4.แก้ไขข้อมูลตามที่ฝ่ายผลิตร้องขอ 5.เข้าใจกร...

Kyoden (Thailand) Co.,Ltd. 会社案内 บริษัท เคียวเด็น (ประเทศไทย) จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน N/A
1 ส.ค. 57
69 . วิศวกรโยธา
- บริหารจัดการงานก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามที่ได้รับหมอบหมาย - ควบคุมดูแลให้งานก่อสร้างดำเนินไปตามแผนงานมีคุณภาพ และใช้ประโยชน์ได้ตรงตามวัตถุประสงค์ของเจ้าของโครงการ - ดูแลแนะนำผู้รับเหมาเกี่ยวกับควา...

บริษัท บ้าน สิริศา จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง (แล้วแต่ประสบการณ์และความสามารถ)
1 ส.ค. 57
70 . พนักงานขาย
- ต้อนรับลูกค้า/ให้ข้อมูลโครงการ/พาชมบ้านตัวอย่างและอธิบายพร้อมตอบคำถามของลูกค้า - ดูแลและสร้างความประทับใจแก่ลูกค้าที่เข้ามาติดต่อ - ทำเอกสารเสนอราคา ,ทำเอกสารประกอบการจอง,การทำสัญญา - ให้คำปรึกษา...

บริษัท บ้าน สิริศา จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน 13,000 - 18,000 + คอมมิชชั่น + อื่นๆ (ตามประสบการ)
1 ส.ค. 57
71 . ผู้จัดการฝ่ายการตลาด 1 ตำเหน่ง / เจ้าหน้าที่การตลาด 2ตำเหน่ง
- วางแผน ดูแล และจัดกิจกรรมทางด้านการประชาสัมพันธ์โครงการ - งานโฆษณาประชาสัมพันธ์ - ติดตามงานประชาสัมพันธ์ของโครงการ - ออกสำรวจตลาด - วิจัยตลาด - จัดทำสรุปรายงานผลการดำเนินงาน

บริษัท บ้าน สิริศา จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง + ค่าน้ำมัน
1 ส.ค. 57
72 . พนักงานวิเคราะห์ระบบ
ดูแลระบบที่ได้รับมอบหมาย สนับสนุนงานและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับระบบ

บริษัท อินเตอร์ แอ็ดวานซ์ เอ็นจิเนียริง จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน 25,000 up
1 ส.ค. 57
73 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล
- จัดเอกสาร - สามารถใช้ Internet ได้ดี - จัดเตรียม / ทำรายงานการประชุม - นำส่งประกันสังคม / ภงด. - สามารถขับรถยนต์ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ - สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ ...

บริษัท โพไซดอน แอสโซซิเอท กรุ๊ป จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน N/A
1 ส.ค. 57
74 . โฟร์แมน / เซอร์เวย์
เซอร์เวย์

บริษัท โพไซดอน แอสโซซิเอท กรุ๊ป จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
1 ส.ค. 57
75 . SEA FREIGHT SUPERVISOR, ASST. MANAGER, CUSTOMER SERVICE IMPORT
URGENTLY REQUIRE !!!

C/S - Received the orders from customers - Contact with customer via email and phone. - Take care with oversea customers and Thai customers. - Follow up the order and delivery on time to custom...

SIAM i - LOGISTICS LTD.
ทำงานที่แหลมฉบัง = Asst. Mgr., supervisor, ทำงานที่กรุงเทพ CS import = 1
เงินเดือน negotiable
1 ส.ค. 57
76 . Employee Relation (Senior Level)
- รับผิดชอบงานแรงงานสัมพันธ์ทั้งภายในและสร้างแรงงานสัมพันธ์ภายนอกบริษัทฯ - รับผิดชอบ วางแผน จัดการและสร้างระบบแรงงานสัมพันธ์เชิงบวกในองค์กร - จัดสรรกิจกรรม และเป็นผู้นำในการผลักดันให้เกิดกิจกรรมเพื่...

Summit Auto Body Industry Co., Ltd. (SAB)
1 อัตรา
เงินเดือน 17,000-25,000
1 ส.ค. 57
77 . ช่าง Milling
เจาะ Milling งานตามแบบ และงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เอพี ยูไนเทค จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
1 ส.ค. 57
78 . Electrical Engineer
ติดตั้งระบบไฟฟ้าตู้คอนโทรล งานเกี่ยวกับระบบไฟฟ้า ติดตั้งเครื่องจักร สั่งซื้อและตรวจสอบวัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับระบบไฟฟ้า

บริษัท เอพี ยูไนเทค จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
1 ส.ค. 57
79 . ช่างไฟฟ้า/Wiring
wiring ตู้คอนโทรล งานไฟฟ้าติดตั้งเครื่องจักร

บริษัท เอพี ยูไนเทค จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
1 ส.ค. 57
80 . ช่างประกอบเครื่องจักร
- ทำการประกอบชิ้นส่วนเครื่องจักร/ ชิ้นงาน ตามแบบ ที่ได้รับมอบหมายให้ได้ทั้งคุณภาพ และปริมาณ ตามคำสั่งผลิต

บริษัท เอพี ยูไนเทค จำกัด
6 อัตรา
เงินเดือน Negotiated
1 ส.ค. 57
 พบ 686 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ