เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 378 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
241 . QMR
- วางแผนและกำหนดกระบวนการในการบริหารระบบการจัดการต่างๆเช่นระบบบริหารด้านคุณภาพ,ระบบบริหารด้านสิ่งแวดล้อม - รายงานผลการดำเนินการของระบบบริหารการจัดการต่างๆและความจำเป็นอื่นๆในระบบบริหารการจัดการต่างๆต...

บริษัท มณีมงคล อิมปอร์ต-เอ็กซปอร์ต จำกัด (กลุ่มบริษัทมณีมงคลกรุ๊ป)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างขององค์กร
21 พ.ย. 57
242 . Production Manager
• Primary liaison with the customer on matters pertaining to daily operations including the scheduling of production levels • Ensures the facility is operated in a safe and environmentally responsibl...

บริษัท มณีมงคล อิมปอร์ต-เอ็กซปอร์ต จำกัด (กลุ่มบริษัทมณีมงคลกรุ๊ป)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างขององค์กร
21 พ.ย. 57
243 . ผู้จัดการ/หัวหน้าฝ่ายควบคุมคุณภาพด่วน!!
- ควบคุมคุณภาพวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต - ควบคุมกระบวนการผลิต แก้ไขปัญหาคุณภาพในกระบวนผลิต ดำเนินการตรวจสอบใน กระบวนการผลิต - ข้อร้องเรียนและการบริการ ดำเนินการวิเคราะห์และประสานงานเพื่อแก้ไขและป้อ...

บริษัท มาซูม่า (ประเทศไทย)จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
22 พ.ย. 57
244 . Asst.Unit Manager (chrome plate )
Manage a production team to meet the production target and all other related issues to the production operation

บริษัท มาลาพลาส จำกัด
เงินเดือน N/A
20 พ.ย. 57
245 . Production Leader
Production Leader - ควบคุมดูแลกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ (ชิ้นงาน Press, Forging) - ดูแลการผลิตให้เป็นไปตามเป้าหมายแผนการผลิต - แนะนำ และควบคุมดูแลการทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชา - ติดต่อประสานงานกับหน่ว...

บริษัท มิยามะ พรีซิชั่น (ประเทศไทย) จำกัด
นิคมปิ่นทอง (โครงการ 3) ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
22 พ.ย. 57
246 . เภสัชกร R&D
1. วิจัย+ พัฒนาสูตรตำหรับยาที่ได้รับคำขอขึ้นทะเบียนจากฝ่ายผลิตภัณฑ์ทั้งยาเม็ด,ยาน้ำ,ยาแคปซูล,ยางผง,ยาปราศจากเชื้อ 2. แก้ไข/ปรับปรุงสูตรการผลิตเดิมที่ยังไม่ดี ได้ผลไม่สม่ำเสมอ ต้องมีการ Reprocess บ่อย...

บริษัท มิลลิเมด จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
21 พ.ย. 57
247 . หัวหน้าฝ่ายผลิตโรงงานพลาสติก
-วางแผนควบคุมการผลิต(งานเป่าถุงพลาสติก)

บริษัท มุกดาหาร พลาสติก จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
19 พ.ย. 57
248 . QA , QC SUPERVISOR
ด่วน!!!

1.ควบคุมคุณภาพและตรวจสอบผลิตภัณฑ์ให้อยู่ในมาตราฐาน 2.จัดแนวทางการควบคุมผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด และ การแก้ไข ป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดซ้ำ 3.ติดตามวิเคราะ์ห์ปัญหาที่ลูกค้าแจ้ง เพื่อหาทางป้องกันก...

บริษัท แม แม อินดัสเตรียล จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
2 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท ฯ
19 พ.ย. 57
249 . วิศวกรซ่อมบำรุงเครื่องกล
1.รับผิดชอบงานวางแผนการซ่อมและดูแลงานซ่อมบำรุงรักษาระบบเครื่องเครื่ิองไฮโครลิก 2. รับผิดชอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน และเครื่องไฮโครลิกเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของฝ่ายผลิต 3.การวิเคราะห์และประเมินควา...

บริษัท โมลด์ เมท จำกัด และ ห้าดาวแทรค จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
20 พ.ย. 57
250 . Production Manager
ด่วนมาก!!

-ดูแลควบคุมกระบวนการผลิตให้บรรลุเป้หมาย และตรงไปตามสิ่งที่กำหนด -ปฏิบัติตามระบบของ ISO / TS ในกระบวนการผลิต -บริหารจัดการปริมาณงานและปริมาณคนให้เหมาะสม -แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นพร้อมเสนอแนวทางแก้ไขให้...

บริษัท ไมโคร ปรีซิชั่น จำกัด
20 พ.ย. 57
251 . QC Inspection Asst. Section Manager
- Manage the activities of Inspection Section to achieve the objective / target of QC Department. - Analysis and solving problem of In-Process and Final Inspection. - Provide quality improvement in ...

บริษัท ยันม่าร์ เอส พี จำกัด
นิคมลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
1 positions ด่วนมาก !!!
เงินเดือน Follow salary structure of company
21 พ.ย. 57
252 . Mixing Unit Leader
Manage all Mixing functions chemical preparation, utilization and disposition.

บริษัท ยามาฮัทสึ (ประเทศไทย) จำกัด
สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ (ศรีราชา) ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
20 พ.ย. 57
253 . Asst. Factory Manager
- ควบคุมการทำงานของฝ่ายผลิตให้ได้ตามแผนงาน - รับผิดชอบงานการเฝ้าติดตาม การวิเคราะห์และปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบการผลิต ลดของเสียจากการผลิตรวมถึงระบบการควบคุมคุณภาพ - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจาก...

บริษัท ยูแทกซ์ เอฟ.เอ็ม.จำกัด
นิคมภาคเหนือ ลำพูน ลำพูน
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
22 พ.ย. 57
254 . วิศวกรฝ่ายผลิต ด่วนมาก!!!
ควบคุมและตรวจสอบกระบวนการผลิตให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าทั้งในด้านคุณภาพต้นทุน ประมาณ และเวลาการส่งมอบ วิเคราะห์ข้อมูลการผลิตเพื่อการปรับปรุงพัฒนา

บริษัท ยูนิ - ท้อป เทรดดิ้ง (1988) จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามตกลง
20 พ.ย. 57
255 . ผู้จัดการฝ่ายผลิต/โรงงาน
1.ควบคุม กำกับ ดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานในแผนกผลิตให้ถูกต้องตามวิธีการปฏิบัติงาน (WI) ทุกตัวของแผนกเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความผิดพลาด และเสียหาย 2.บริหารงานการผลิต โดยการวางแผน และควบคุมกระบวนการผลิ...

บริษัท รัชดาศูนย์รวมวัสดุ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
22 พ.ย. 57
256 . R&D ENGINEER (เครื่องทำน้ำอุ่นไฟฟ้า)
- งานด้านวิศวกรรมการผลิต - R&D ENGINEER

บริษัท รินไน (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
21 พ.ย. 57
257 . หัวหน้ากะ
- ควบคุมการผลิต - วางแผนการผลิตให้เป็นไปตามเป้าหมาย - ควบคุมกำลังคน - SET UP เครื่องจักร - งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท รินไน (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
21 พ.ย. 57
258 . ผู้จัดการฝ่ายระบบคุณภาพ
- ตรวจติดตามระบบคุณภาพ - วางแผนและดำเนินการให้คำชี้แนะในการควบคุมคุณภาพตามข้อกำหนด - ติดตามแก้ไขปัญหาด้านคุณภาพ - ควบคุมการทำงานให้ให้เกิดประสิทธิภาพ

บริษัท ริเวอร์แคว อินเตอร์เนชั่นแนล อุตสาหกรรมอาหาร จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
22 พ.ย. 57
259 . ผู้จัดการโรงงาน
- บริหารจัดการด้านการผลิตในโรงงาน - ปรับปรุงพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานของฝ่ายที่รับผิดชอบดูแลอย่างต่อเนื่อง - ควบคุมดูแลการใช้ทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด - กำหนดแนวทางและวิธีปฏิบั...

บริษัท ริเวอร์แคว อินเตอร์เนชั่นแนล อุตสาหกรรมอาหาร จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
22 พ.ย. 57
260 . Supervisor ฝ่ายผลิต
- บริหารจัดการควบคุมงานในส่วนผลิต/ผลิตภัณฑ์บรรจุกระป๋อง/ผลิตภัณฑ์บรรจุถุง สูญากาศ/ฆ่าเชื้ออาหารในกระป๋อง - วางแผนการผลิต - ปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต

บริษัท ริเวอร์แคว อินเตอร์เนชั่นแนล อุตสาหกรรมอาหาร จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
22 พ.ย. 57
 พบ 378 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ