เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 377 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
241 . คุมเครื่องผลิตแกนกระดาษ
- หัวหน้าคุมเครื่องผลิตแกนกระดาษ

บริษัท โปร เปเปอร์ ทูบ จำกัด
เงินเดือน 15,000+
27 ต.ค. 57
242 . หัวหน้าแผนกผลิต
- ให้คำแนะนำและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการผลิต - ควบคุมดูแลกระบวนการผลิตและคุณภาพคอนกรีต

บริษัท ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
1 พ.ย. 57
243 . Production Supervisor
- บริหารจัดการและควบคุมกระบวนการผลิตสินค้า - วิเคราะห์งาน วางแผน และแก้ไขปัญหาต่าง ๆ - ติดต่อประสานงานกับฝ่ายต่างๆ เพื่อให้งานเป็นไปตามแผนงาน - ควบคุมผู้ใต้บังคับบัญชา

บริษัท ผลิตภัณฑ์อาหารเมอริท จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน N/A
30 ต.ค. 57
244 . หัวหน้าแผนกสโตร์
1.ดูแล สั่งการและควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงานในแผนก ให้เป็นไปตามวิธีปฏิบัติงานของแผนก 2.ควบคุมปริมาณสินค้าคงคลัง และความเคลื่อนไหวของสินค้า ให้ถูกต้องอยู่เสมอ ตามหลักการ FIFO 3.รายงานผลการปฏิบัติงา...

บริษัท พนัส แอสเซมบลีย์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
31 ต.ค. 57
245 . ผจก.โรงงาน
1.ควบคุมกระบวนการผลิตให้ผลิตได้ตามแผนการผลิต 2.วางแผนการใช้กำลังคน การใช้เครื่องจักร วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต 3.กำกับดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา กำหนดมาตรการในการแก้ไขปัญหาในกระบวนการผลิตและลดข้อร้องเรียนข...

บริษัท พรีม่า พลาสติก จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
31 ต.ค. 57

บริษัท พันธุ์สุกรไทยพัฒนา จำกัด
2 อัตรา
30 ต.ค. 57
247 . หัวหน้าฝ่ายผลิต
ควบคุมการผลิตในแผนก

บริษัท พาราวิจัย จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน แล้วแต่ตกลง
29 ต.ค. 57
248 . Manager (Engineering)
บริหารจัดการงานในแผนกอย่างทั่วถึงและใกล้ชิด สามารถเข้าถึงปัญหาและแก้ไขได้อย่างรวดเร็ว 1. Cutting Tool Manager : บริหารจัดการงานด้าน Cutting Tool / Regrinding / Improvement 2. Utility Manager : บริห...

บริษัท พี.ซี.เอส. แมชีน กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
30 ต.ค. 57
249 . ผู้จัดการฝ่ายผลิต
ด่วนมาก !!

- กำหนดนโยบาย แผนงาน รวมทั้งเป้าหมายในการผลิตร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - วางแผน ควบคุม ดูแลกระบวนการผลิตตามเป้าหมายที่วางไว้รวมถึงการประกันคุณภาพสินค้าตามมาตรฐานที่กำหนด - ประสานงานกับหน่วยงานอื่...

บริษัท แพนสยาม แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
เงินเดือน ตามประสบการณ์
28 ต.ค. 57

บริษัท ฟิวเจอร์ซายน์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
1 พ.ย. 57

บริษัท ฟิวเจอร์ซายน์ จำกัด
1 อัตรา
1 พ.ย. 57

บริษัท ฟู้ดแอนด์ดริ๊งส์ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท และ พิจารณาตามประสบการณ์
31 ต.ค. 57
253 . หัวหน้าแผนกผลิตเครื่องดื่ม (ประจำโรงงาน บ้านบึง-ชลบุรี)
- วางแผน ดูแล ควบคุม การผลิตเครืองดื่ม ให้บรรลุตามเป้าหมาย - ดูแล จัดการ กำลังคน เครื่องจักร วิธีการ และ ต้นทุน ให้ได้ประสิทธิภาพ และ ประสิทธิผล ตามเป้าหมาย และ KPIs

บริษัท ฟู้ดแอนด์ดริ๊งส์ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
31 ต.ค. 57
254 . Production Supervisor
-รับผิดชอบการวางแผน การควบคุมการผลิต -ตรวจสอบ แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต -พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการผลิต -บริหารความปลอดภัยในฝ่ายผลิต -รับผิดชอบควบคุมการทำงานของงานซ่อมบำรุง -งานอื่น ๆ ท...

บริษัท ฟูยิต้า ราชิ (ไทยแลนด์) จำกัด
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามความสามารถและประสบการณ์
29 ต.ค. 57
255 . ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายผลิต (ชลบุรี) ด่วนมาก !!
1. ตรวจสอบความพึงพอใจของลูกค้าในด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์ 2. ประสานงานกับฝ่ายโครงการเพื่อกำหนดแผนการผลิตให้สอดคล้องกับแผนกการติดตั้ง 3. เป็นผู้มีอำนาจในการตัดสินใจในโรงงาน รองจากผู้จัดการฝ่ายผลิต 1 4....

บริษัท เฟมไลน์ โปรดักส์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 25,000 - 30,000 บาท
1 พ.ย. 57

บริษัท มณีมงคล อิมปอร์ต-เอ็กซปอร์ต จำกัด (กลุ่มบริษัทมณีมงคลกรุ๊ป)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างขององค์กร
29 ต.ค. 57
257 . Production Manager
• Primary liaison with the customer on matters pertaining to daily operations including the scheduling of production levels • Ensures the facility is operated in a safe and environmentally responsibl...

บริษัท มณีมงคล อิมปอร์ต-เอ็กซปอร์ต จำกัด (กลุ่มบริษัทมณีมงคลกรุ๊ป)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างขององค์กร
29 ต.ค. 57
258 . Leader Production
เปิดปิดเครื่องจักร คุมงานผลิตให้ได้ตามเป้าหมาย และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท มหาโพธิ์สัมพันธ์ จำกัด
เงินเดือน 15,000-17,000
28 ต.ค. 57
259 . Asst.Unit Manager (chrome plate )
Manage a production team to meet the production target and all other related issues to the production operation

บริษัท มาลาพลาส จำกัด
เงินเดือน N/A
27 ต.ค. 57
260 . QA/QC Leader
- ติดตามและควบคุมมาตรฐานคุณภาพผ่านขั้นตอนต่าง ๆ ของการผลิตเพื่อให้ผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้าย - ความรับผิดชอบของทีมงานของพนักงาน 6-10 คน - การควบคุมการตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ - การประชุมทีมงานดำเนินกา...

บริษัท มิยามะ พรีซิชั่น (ประเทศไทย) จำกัด
นิคมปิ่นทอง (โครงการ 3) ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
31 ต.ค. 57
 พบ 377 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ