เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
กรุณากรอก Username & Password
Username  :  
Password  :  
 พบ 402 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 

บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหาชน) THAI STEEL CABLE PUBLIC COMPANY LIMITED
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
15 เม.ย. 57

บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหาชน) THAI STEEL CABLE PUBLIC COMPANY LIMITED
1 อัตรา
เงินเดือน Negotiable
15 เม.ย. 57
243 . หัวหน้าแผนกรีดเหล็กฉาก - เหล็กรางน้ำ
รับสมัครด่วน ต้องมีประสบการณ์!!

ดูแลควบคุมการผลิตประจำวันในไลน์ ตามแปลนที่วางแผน มีความรู้เรื่องการผลิตเหล็กฉาก และ เหล็กรางน้ำ สามารถแก้ไขปัญหางานได้เป็นอย่างดี

บริษัท ไทยสตีลโปรไฟล์ จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
18 เม.ย. 57
244 . ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกควบคุมคุณภาพ (QA,QC) ด่วนมาก !!
ตรวจสอบคุณภาพการผลิต ติดตามงานผลิต ดำเนินงานตามเป้าหมายคุณภาพงานที่กำหนด

บริษัท ธีรชัยสตีล เซ็นเตอร์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
18 เม.ย. 57
245 . ผู้จัดการแผนกวางแผนและควบคุมการผลิต
ด่วนมาก!!

รับผิดชอบในการวางแผนและควบคุมการผลิต โดยประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถผลิตสินค้าได้ตรงเวลา ทันต่อความต้องการของลูกค้า โดยคำนึงถึงประสิทธิภาพและต้นทุนการผลิต

บริษัท นครไชยศรีอุตสาหกรรม จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน พิจารณาตามคุณสมบัติและประสบการณ์
19 เม.ย. 57
246 . หัวหน้าแผนกผลิต/หัวหน้าแผนกควบคุมคุณภาพ
1.รับผิดชอบงานเกี่ยวกับการผลิตในโรงงาน 2.ควบคุม/ กำกับ ระบบการทำงานของฝ่ายผลิต 3.ควบคุมและพัฒนาสินค้าให้มีคุณภาพ

บริษัท นครหลวงกลูโคส จำกัด/บริษัท โรงงานลูกกวาดเม่งเซ้ง จำกัด
5 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
17 เม.ย. 57
247 . หัวหน้างานฝ่ายผลิต (โรงงานโคราช)
- วางแผนการผลิตให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด - ตรวจสอบและวิเคราะห์กระบวนการผลิตรวมถึงปรับปรุงกระบวนการผลิต - พัฒนาและปรับปรุงระบบการผลิตให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น - ให้คำแนะนำ อบรม และพัฒนาผู้ใต้บังคั...

บริษัท น้ำมันบริโภคไทย จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
19 เม.ย. 57
248 . หัวหน้างานอาวุโส/ผู้จัดการแผนกประกันคุณภาพ (ประจำโรงงานนครราชสีมา)
- วางแผน ตรวจสอบ และควบคุม ควบคุมคุณภาพ ของผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐาน - วิเคราะห์หาสาเหตุ และแก้ไขปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์ - ให้คำแนะนำ อบรม และพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาให้มีความรู้ความเข้าใ...

บริษัท น้ำมันบริโภคไทย จำกัด
1 อัตรา
19 เม.ย. 57
249 . Leader
* ควบคุมการทำงานของพนักงานในสายการผลิต * รายงานผลการผลิตรายวันให้กับ Supervisor ทราบ * ตรวจสอบเครื่องจักรทั้งก่อนดำเนินการผลิตและระหว่างผลิต รวมถึงซ่อมแซมเบื้องต้นกรณีที่เกิดปัญหา * ควบคุมคุณภาพและ...

บริษัท นิสชิน ฟูดส์ (ไทยแลนด์) จำกัด
1 อัตรา
19 เม.ย. 57
250 . Production Supervisor
* รับผิดชอบควบคุมกระบวนการผลิตซึ่งเป็นอุตสาหกรรมด้านอาหาร * ควบคุมไม่ให้เกิดของเสียในกระบวนการผลิต ควบคุมด้านต้นทุน ควบคุมคุณภาพและมาตรฐานต่างๆ ที่กำหนด * ประเมินและปรับปรุงผลการปฏิบัติงานของพนัก...

บริษัท นิสชิน ฟูดส์ (ไทยแลนด์) จำกัด
19 เม.ย. 57
251 . Production control Asst.Manager
ด่วน !!

ensuring that the production is cost effeective,making sure that products are produced on time and are of good quality,monitoring the production processes and adjusting schedules as needed,monitoring ...

บริษัท นิสชิน ฟูดส์ (ไทยแลนด์) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน Negotiable
19 เม.ย. 57
252 . หัวหน้าแผนกควบคุมคุณภาพ : ประจำโรงงาน ลพบุรี
• ควบคุมการตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ • ควบคุมดูแลตรวจสอบคุณภาพสินค้า วัตถุดิบ ให้เป็นไปตามมารตรฐานที่กำหนด • ร่วมกำหนดมาตรฐานกับผู้บังคับบัญชา ในเรื่องมาตรฐานของสินค้าและวัตถุดิบ •...

บริษัท บลูเวฟ สตาร์ช จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
18 เม.ย. 57
253 . ผู้จัดการฝ่ายผลิต
-วางแผนดูแลและควบคุมการปฏิบัติงานในส่วนงานการผลิตอาหารทะเลแช่เยือกแข็งให้เป็นไปตามมาตรฐาน -ดูแลและควบคุมพนักงานในแผนกผลิตให้สามารถปฏิบัติงานได้ถูกต้องตามขั้นตอนการผลิต

บริษัท บางกอกซีฟู้ด จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท/ประสบการณ์
19 เม.ย. 57
254 . Process Operator
Urgently Required!!!

1. ควบคุมเครื่องจักร ดูแลความสะอาดของเครื่องจักรให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ 2. มีทัศนคติที่ดีในการทำงาน 3. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและมีความอดทน รับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมายเป็นอย่างดี

บริษัท บีเจซี ดานอน แดรี่ จำกัด
17 เม.ย. 57
255 . ผู้จัดการฝ่ายผลิต
:รับผิดชอบการวางแผน ควบคุม และตรวจสอบกระบวนการในการผลิตสินค้าให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าทั้งในด้านคุณภาพ ต้นทุน ปริมาณและเวลาการส่งมอบ

บริษัท บีดี สตรอว์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้าง~ตามตกลง
18 เม.ย. 57
256 . Leader Production
- ควบคุมกระบวนการผลิต ใน line การผลิตชิ้นส่วนรถยนต์

บริษัท บีที-ดิสทริบิวชั่น จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ขึ้นกับประสบการณ์และความสามารถ
18 เม.ย. 57
257 . ผู้จัดการศูนย์บริการ
บริหาร จัดการ วิเคราะห์ปัญหา ดูแลงานในศูนย์บริการรถตู้ จอยลอง

บริษัท เบสท์ริน กรุ๊ป จำกัด
เงินเดือน ตามประสบการณ์
15 เม.ย. 57
258 . ผู้จัดการฝ่ายผลิต-งานเป่าพลาสติก (ประจำโรงงานสมุทรสาคร)
1. ควบคุมและกำกับดูแลการผลิตสินค้าให้ได้ตามแผนการผลิต 2. ควบคุมคุณภาพของสินค้าให้ตรงตามข้อกำหนดของลูกค้า 3. จัดสรรกำลังคนให้เพียงพอต่อการผลิตประจำวันทั้ง 2 กะ 4. ประสานการผลิตกับฝ่ายวางแผนและจัดส่ง...

บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
18 เม.ย. 57
259 . หัวหน้ากะ QC. ( สาขาสมุทรสาคร )
ด่วนมาก!!

1.จัดทำแก้ไขปรับปรุงระเบียบและวิธีการทำงาน ในการป้องกันและควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ 2.ออกเอกสาร COA , ดูแลควบคุมเอกสารในระบบ QC. , ทำหน้าที่ตัดสินใจงานที่เกิดปัญหาจากฝ่ายผลิต 3.ควบคุมจัดเก็บเอกสาร ,...

บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)
3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง / ตามประสบการณ์
18 เม.ย. 57
260 . หัวหน้าแผนกฉีด - สาขาสมุทรสาคร
1.การกำกับดูแลประสิทธิภาพของเครื่องจักร ลดความสูญเสียต่างๆ เช่น การปรับแต่ง เครื่องจักรเสีย 2.การกำกับดูแลสมรรถนะของเครื่องจักร การบริหารจัดการเวลา 3.การกำกับดูแลด้านคุณภาพต่างๆ ของผลิตภัณฑ์ทั้งหมด...

บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ / ตามประสบการณ์
18 เม.ย. 57
 พบ 402 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ