เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 393 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
241 . ผช.หัวหน้าแผนกผลิต
- ดูแลงานและตรวจสอบกระบวนการผลิตของฝ่าย - ประสานงานและประชุมแก้ไขปัญหาคุณภาพงาน - ควบคุมและตรวจสอบยอดประจำวันในกระบวนการ

บริษัท โบลแพค จำกัด
2 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามข้อตกลง
18 ต.ค. 57
242 . Senior Production Manager (Pharmacist)
o Propose, implement, monitoring and supervise all strategies involves with production to ensure that company meet its vision. o Reengineering all necessary processes to ensuring that the production ...

บริษัท ไบโอแลป จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
1 Position
18 ต.ค. 57
243 . ผู้จัดการฝ่ายผลิต-งานเป่าพลาสติก (ประจำโรงงานสมุทรสาคร)
1. ควบคุมและกำกับดูแลการผลิตสินค้าให้ได้ตามแผนการผลิต 2. ควบคุมคุณภาพของสินค้าให้ตรงตามข้อกำหนดของลูกค้า 3. จัดสรรกำลังคนให้เพียงพอต่อการผลิตประจำวันทั้ง 2 กะ 4. ประสานการผลิตกับฝ่ายวางแผนและจัดส่ง...

บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
21 ต.ค. 57
244 . Asst. Foreman (สาขาศรีราชา ปิ่นทอง 2 ชลบุรี)
1. ควบคุมกระบวนการผลิต 2. ปรับปรุงกระบวนการผลิต 3. จัดทำรายงานการผลิต 4. วิเคราะห์ปัญหา และหาแนวทางป้องกัน 5. รายงานผล ปรึกษาการดำเนินงานต่อผู้บังคับบัญชา 6. สนับสนุนข้อมูลทาง Technic และ Know-ho...

บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)
นิคมปิ่นทอง (โครงการ 2) ชลบุรี
4 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
21 ต.ค. 57
245 . หัวหน้าแผนกฉีด/ห้วหน้าแผนกคลีนรูม - สาขาสมุทรสาคร
1.การกำกับดูแลประสิทธิภาพของเครื่องจักร ลดความสูญเสียต่างๆ เช่น การปรับแต่ง เครื่องจักรเสีย 2.การกำกับดูแลสมรรถนะของเครื่องจักร การบริหารจัดการเวลา 3.การกำกับดูแลด้านคุณภาพต่างๆ ของผลิตภัณฑ์ทั้งหมด...

บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)
2อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ / ตามประสบการณ์
21 ต.ค. 57
246 . Logistics Manager/Supervisor (สาขาศรีราชา ชลบุรี)
Logistics Manager/Supervisor (สาขาศรีราชา ปิ่นทอง 2) 1. จัดทำแผนการผลิต/ควบคุมดูแลเบิก-จ่ายวัตถุดิบ และดำเนินการจัดเตรียมให้เพียงพอต่อการผลิตตลอดเวลา 2. ควบคุมคลังสินค้า และระบบการจัดส่งให้มีประสิท...

บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)
นิคมปิ่นทอง (โครงการ 2) ชลบุรี
5 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างองค์กร/ตามตกลง
21 ต.ค. 57
247 . Painting Engineer / Supervisor / Manager (สาขาศรีราชา)
1. วางแผน เตรียมการ ทำการทดลอง และปรับปรุง เพื่อให้สามารถทำการผลิต ผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ออกมาได้ตามกำหนด 2. รายงานผล ปรึกษาการดำเนินงาน ต่อผู้บังคับบัญชา 3. มีการปรับปรุงการทำงานให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นตา...

บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)
นิคมปิ่นทอง (โครงการ 2) ชลบุรี
8 อัตรา ด่วนมาก!!!
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯหรือตามตกลง
21 ต.ค. 57
248 . Snr. Production Supervisor/ Manager ประจำโรงงาน จ.ชลบุรี
All of production process , control NG 0% , Manpower , etc. concern production and follow company policy.

บริษัท แปซิฟิค รับเบอร์เวิร์คส์ จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
22 ต.ค. 57
249 . หัวหน้าแผนกผลิต
- ให้คำแนะนำและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการผลิต - ควบคุมดูแลกระบวนการผลิตและคุณภาพคอนกรีต

บริษัท ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
22 ต.ค. 57
250 . Production Supervisor
- บริหารจัดการและควบคุมกระบวนการผลิตสินค้า - วิเคราะห์งาน วางแผน และแก้ไขปัญหาต่าง ๆ - ติดต่อประสานงานกับฝ่ายต่างๆ เพื่อให้งานเป็นไปตามแผนงาน - ควบคุมผู้ใต้บังคับบัญชา

บริษัท ผลิตภัณฑ์อาหารเมอริท จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน N/A
17 ต.ค. 57
251 . หัวหน้าแผนกสโตร์
1.ดูแล สั่งการและควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงานในแผนก ให้เป็นไปตามวิธีปฏิบัติงานของแผนก 2.ควบคุมปริมาณสินค้าคงคลัง และความเคลื่อนไหวของสินค้า ให้ถูกต้องอยู่เสมอ ตามหลักการ FIFO 3.รายงานผลการปฏิบัติงา...

บริษัท พนัส แอสเซมบลีย์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
22 ต.ค. 57
252 . หัวหน้าส่วนผลิต
1.บริหารจัดการผลิตภัณฑ์ 2.ควบคุมการผลิตให้เป็นไปตามคู่มือการผลิต 3.ควบคุมต้นทุน 4.ควบคุมการผลิตให้อยู่ภายใต้คุณภาพ 5.ตรวจสอบและรายงานการผลิตประจำเดือน

บริษัท พรีเซิร์ฟ ฟู้ด สเปเชียลตี้ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
22 ต.ค. 57
253 . ผจก.โรงงาน
1.ควบคุมกระบวนการผลิตให้ผลิตได้ตามแผนการผลิต 2.วางแผนการใช้กำลังคน การใช้เครื่องจักร วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต 3.กำกับดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา กำหนดมาตรการในการแก้ไขปัญหาในกระบวนการผลิตและลดข้อร้องเรียนข...

บริษัท พรีม่า พลาสติก จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
17 ต.ค. 57
254 . Production Supervisor
ด่วน!!

- To control and manage production output to meet with customer requirement - To manage and improve production system, operator skil, operator's knowledge development,improve activities handling - T...

บริษัท พานาโซนิค อินดัสเตรียล ดิไวซ์ (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
20 ต.ค. 57
255 . หัวหน้าฝ่ายผลิต
ควบคุมการผลิตในแผนก

บริษัท พาราวิจัย จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน แล้วแต่ตกลง
15 ต.ค. 57
256 . Manager (Engineering)
บริหารจัดการงานในแผนกอย่างทั่วถึงและใกล้ชิด สามารถเข้าถึงปัญหาและแก้ไขได้อย่างรวดเร็ว 1. Cutting Tool Manager : บริหารจัดการงานด้าน Cutting Tool / Regrinding / Improvement 2. Utility Manager : บริห...

บริษัท พี.ซี.เอส. แมชีน กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
21 ต.ค. 57
257 . ผู้จัดการฝ่าย QA
ด่วน!!

ควบคุม ตรวจสอบคุณภาพสินค้า ติดต่อประสานงานกับลูกค้าทั้งภายในและภายนอก

บริษัท เพาเวอร์ เมททัล (กรุงเทพ) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
15 ต.ค. 57
258 . ผู้จัดการฝ่าย QC
ด่วนมาก!!

1. ตรวจสอบและควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้ได้ตามที่กำหนด 2. ดูแลระบบให้เป็นไปตามมาตรฐานระบบ ISO 3. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 4. ดำเนินกิจกรรมในด้านการส่งเสริมคุณภาพ 5. อื่นๆ ตามท...

บริษัท แพนสยาม แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
เงินเดือน ตามประสบการณ์ ( 30,000 บ.)
21 ต.ค. 57
259 . หัวหน้าฝ่าย QA
- ควบคุมดูแลงานกระบวนการตรวจสอบคุณภาพ

บริษัท ฟงซัน พริ้นติ้ง จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
20 ต.ค. 57

บริษัท ฟิวเจอร์ซายน์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
22 ต.ค. 57
 พบ 393 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ