เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 787 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
241 . Production Supervisor
1. วางแผน และผลิตงานให้บรรลุเป้าหมายการผลิต พร้อมทั้งรักษาคุณภาพของงานด้วย 2. วางแผนกำลังคนให้เพียงพอต่อการผลิต 3. สร้าง ส่งเสริม และรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงานเป็นทีม 4. ควบคุม และวางแผนการลดต้นทุน...

Triumph Motorcycles (Thailand) Co., Ltd.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
19 เม.ย. 60
242 . ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายผลิตรับสมัครด่วน !
วางแผนและควบคุมกระบวนการผลิต บริหารจัดการด้านผลผลิต และควบคุมด้านการลดต้นทุน,พัฒนา และสร้างนวัตกรรมการผลิตให้เกิดคุณภาพและมีประสิทธิผลและให้เป็นไปตามนโยบายบริษัทฯ

Tyrolit Olympus Co., Ltd.
นิคมบางปู สมุทรปราการ
2 อัตรา
เงินเดือน ตามที่ตกลง/ตามประสบการณ์
24 เม.ย. 60
243 . ผู้จัดการโรงงานรับสมัครด่วน !
วางแผนและควบคุมกระบวนการผลิต บริหารจัดการด้านผลผลิต และควบคุมด้านการลดต้นทุน พัฒนา และสร้างนวัตกรรมการผลิตให้เกิดคุณภาพและมีประสิทธิผลและให้เป็นไปตามนโยบายบริษัทฯ

Tyrolit Olympus Co., Ltd.
เงินเดือน ตามที่ตกลง
24 เม.ย. 60
244 . ผู้จัดการฝ่ายผลิต
- จัดทำแผนการผลิตและควบคุมกระบวนการผลิตให้สามารถผลิตภัณฑ์ที่ดีมีคุณภาพ ควบคุมของเสีย กำหนดความจำเป็นในการฝึกอบรมพนักงาน - การจัดทำข้อมูลการผลิต - ปรับปรุงและพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล -...

Tyrolit Olympus Co., Ltd.
เงินเดือน ตามที่ตกลง
24 เม.ย. 60
245 . Production Supervisor
- Production control according to plan. - Improvements, Development production line to more quality and continuously. - Assignment and performance control of subordinates to be effective. - Support...

Unic Technology (Thailand) Co., Ltd.
นิคมปิ่นทอง (โครงการ 1) ชลบุรี
1 position
เงินเดือน N/A
21 เม.ย. 60
246 . หัวหน้าแผนก ( Supervisor )
- วางแผนและบริหารจัดการ การผลิต และควบคุมดูแลกรผลิตชิ้นส่วนกระเป๋า และกระเป๋าสำเร็จรูปให้ได้ตามเป้าหมาย

Unison Pan ( Asia ) Co., Ltd.
10 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
19 เม.ย. 60
247 . Production Supervisor (เข้ากะ) ขยายการผลิต
- Responsible GMP system and ISO 9001 system, follow on production schedule day by day to meet arget in standart output.

URC (THAILAND) CO., LTD.
นิคมสมุทรสาคร สมุทรสาคร
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสรัางบริษัท
26 เม.ย. 60
248 . Assistant Production Manager (ประจำโรงงาน จ.ราชบุรี)
1.ควบคุมและตรวจสอบกระบานการผลิตได้อย่างถูกต้อง 2.จัดทำ KPI ของหน่วยงานผลิตและสามารถวัดผลได้อย่างถูกต้อง 3.มีความรู้ความสามารถในการจัดทำเอกสารระบบคุณภาพ GMP/HACCP/ISO 9001 และ BRCได้อย่างครบถ้วน 4.ค...

Urmatt Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
25 เม.ย. 60
249 . Production Supervisor
-ตรวจสอบคุณภาพสายการผลิตเส้นก๋วยเตี๋ยวกระทั่งสิ้นสุดกระบวนการผลิต -จัดทำเอกสารระบบคุณภาพในกระบวนการผลิต -งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

Urmatt Co., Ltd.
เงินเดือน N/A
25 เม.ย. 60

Vandapac Co., Ltd.
2 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามตกลง
26 เม.ย. 60
251 . 1.หัวหน้าแผนกผลิต 2. วิศวกร 3.จนท.R&D รับสมัครด่วน !
1.หัวหน้าแผนกผลิต -วางแผนควบคุมการผลิตให้เป็นไปตามเป้าหมาย -ควบคุมการผลิตและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการผลิต - วางแผนการติดตั้ง, การปรับปรุงเครื่องจักร เครื่องมือสำหรับการผลิต ร่วมกับฝ่ายซ่อมบำรุง ...

VAVA PACK CO.,LTD.
5 อัตรา / 5 อัตรา / 2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง (ตามวุฒิการศึกษาและประสบการณ์การทำงาน)
25 เม.ย. 60
252 . Quality Manager
1) Customer interaction for understanding quality requirements and resolving quality issues 2) Act as management representative for ISO 9000 and TS 16949 3) Well versed with quality tools like SP...

VEM (Thailand) Co., Ltd.
นิคมอีสเทิร์นซีบอร์ด ระยอง ระยอง
1 Position
เงินเดือน N/A
25 เม.ย. 60
253 . Supervisor QA
-Quality control -Support costomer requirement -Quality improvement

Yano Electronics (Thailand) Co., Ltd.
เขตนิคม 304 (ปราจีนบุรี) ปราจีนบุรี
1 อัตรา
21 เม.ย. 60
254 . หัวหน้างานฝ่ายผลิต (Production Leader)
- ควบคุมการผลิตของแต่ละกะ - จัดการปัญหาเฉพาะหน้าที่เกิดขึ้นระหว่างการทำงาน - ดูแลเอกสารที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายผลิต - รายงานปัญหาให้หัวหน้าแผนกรับทราบ สวัสดิการ - ค่าตำแหน่ง 1,000 บาท - ค่าที่พัก ...

Yasufuku Polymers (Thailand) Co.,Ltd
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน 13,000 บาท
26 เม.ย. 60
255 . Planning Asst . Supervisor
1) Receive order and forecast from marketing department & check capacity 2) Calculated Raw material and send requested plan to Supplier 3) Production Planning daily , weekly, monthly , 4) Follow u...

YPC PRECISION (THAILAND) CO., LTD.
นิคมเวลโกรว์ ฉะเชิงเทรา
1 Position
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
21 เม.ย. 60
256 . หัวหน้าฝ่ายผลิต
•วางแผนงานการทำงานในแผนกเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย ตามที่ได้รับมอบหมายงานจาก ผู้จัดการโรงงาน •รับผิดชอบและรับประกันว่า งานทีได้รับมอบหมาย •รับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายจากวิศวกรฝ่ายผลิต/ผู้จัดการโรงงา...

Zodiac Aircatering Equipment (Thailand) Ltd.
นิคมภาคเหนือ ลำพูน ลำพูน
1 ตำแหน่ง
21 เม.ย. 60
257 . หัวหน้าแผนก QC/ผลิต ประจำสำนักงานใหญ่นนทบุรี
ทำหน้าที่วางแผน ควบคุม จัดทำ และดำเนินการตามระบบควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป ไส้กรอก และอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

กลุ่มตะนาวศรี (Tanaosree Group)
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างและประสบการณ์
26 เม.ย. 60
258 . ผู้จัดการโรงงาน
1. กำหนดนโยบายในการบริหารงาน /พิจารณา/วางแผน และทบทวนกลยุทธ์ในการบริหารโรงงานผลิตอาหารประเภทไก่สดแช่เย็น และชิ้นส่วนไก่สดชำแหละ ให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัท 2. พัฒนาปรับปรุงงาน การควบคุมการบริหารงา...

กลุ่มตะนาวศรี (Tanaosree Group)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ+ประสบการณ์
26 เม.ย. 60
259 . ผู้ช่วยผู้จัดการโรงงาน
1. กำหนดนโยบายในการบริหารงาน /พิจารณา/วางแผน และทบทวนกลยุทธ์ในการบริหารโรงงานผลิตอาหารประเภทไก่สดแช่เย็น และชิ้นส่วนไก่สดชำแหละ ให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัท 2. พัฒนาปรับปรุงงาน การควบคุมการบริหารงา...

กลุ่มตะนาวศรี (Tanaosree Group)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง + ประสบการณ์
26 เม.ย. 60
260 . ผู้จัดการ / ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายผลิต รับสมัครด่วน !
1.ควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงานให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด 2.วางแผนงานผลิตตามแผนการผลิตสินค้าแต่ละวัน 3.ทำควบคุมเปอร์เซ็นต์ผลผลิตในแต่ละวัน( % YIELD) 4.วางแผนและกำหนดปริมาณการใช้วัสดุและอุปกรณ์ให้ได้...

กลุ่มตะนาวศรี (Tanaosree Group)
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท+ประสบการณ์
26 เม.ย. 60
 พบ 787 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ