เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 467 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
241 . หัวหน้าแผนกคลังสินค้า ประจำโรงงาน (คลอง 7) ด่วนมาก !!
- วางแผน ดูแล ควบคุมการทำงานพนักงานในคลังสินค้าและจัดส่ง - ควบคุมวิธีการรับ จัดเก็บและการเบิกจ่าย วัตถุดิบและสินค้าสำเร็จรูปให้เป็น ไปตามระบบงานที่วางไว้ - ตรวจสอบการทำงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง...

บริษัท ทองการ์เด้น จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
21 พ.ค. 58
242 . Sub Manager แผนก Production
ควบคุมกระบวนการผลิต, ควบคุมคุณภาพของสินค้า, ควบคุมการใช้ทรัพยากร, แก้ไขปัญหาในกระบวนการผลิต, ตรวจสอบผลผลิตที่ได้เทียบกับแผนการผลิต, ควบคุม KPI แต่ละหัวข้อ,จัดเตรียมการผลิตให้สอดคล้องกับแผนการผลิต, ควบ...

บริษัท ทาคาฮาชิ สปริงค์ (ประเทศไทย) จำกัด
นิคมบางปะอิน พระนครศรีอยุธยา
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
25 พ.ค. 58
243 . Asst.Production Manager
ควบคุมดูแลการผลิตให้เป็นไปตามเป้าหมาย

บริษัท ที.ดี.เค. อินดัสเตรียล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน XX,XXX
28 พ.ค. 58
244 . ผู้จัดการฝ่ายวางแผนการผลิตด่วน มาก!!
- กําหนดนโยบาย และวางแผนงานการผลิต รวมทั้งเป้าหมายในการผลิต - กําหนดมาตรฐานคุณภาพของผลิตภัณฑ์รวมทั้งควบคุมต้นทุนการผลิต - ควบคุมดูแลฝ่ายผลิตในโรงงานให้เป็นไปตามมาตรฐานและแผนงานที่กําหนดไว้และแก้ไขปั...

บริษัท ที.แมน ฟาร์มา จำกัด
เงินเดือน ตามการตกลง
27 พ.ค. 58
245 . Assistant QC& QA Manager
รับสมัครด่วน!!! ** ปฏิบัติงานที่ สาขา ต. มะขามคู่ อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง

การตรวจสอบวัตถุดิบ - วางแผนในการตรวจสอบวัตถุดิบ อนุมัติผลการชี้บ่ง วัตถุดิบดีและเสีย - ประสานงานกับผู้ผลิตเพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาของวัตถุดิบ - ประสานงานกับผู้ใช้วัตถุดิบในการผลิต ในกรณีที่ใช่เ...

บริษัท ทีพีบีไอ จำกัด ( มหาชน )
1 Position
22 พ.ค. 58
246 . Production Leader
ด่วนมาก!!!

-ควบคุมและตรวจสอบกิจกรรมการผลิต ให้สอดคล้องกับระบบคุณภาพ -ตรวจสอบวางแผนและควบคุมการซ่อมบำรุงเครื่องจักร และควบคุมดูแลการสอบเทียบเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ ที่ส่งผลต่อคุณภาพ -ตรวจสอบ STOCK SPARE PAR...

บริษัท ทีเอสพี-ที จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน n/a
28 พ.ค. 58
247 . ผู้จัดการแผนกควบคุมคุณภาพ
1.กำหนดเป้าหมาย จัดองค์กร และจัดบุคลากรภายในแผนกให้เหมาะสมสอดคล้องกัน 2.ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายควบคุมคุณภาพให้ถูกต้อง 3.อำนวยการ และสนับสนุน ตลอดจนการแก้ไขปัญหาที่เกิดกับการปฏิบัติงานของผู้...

บริษัท ทูพลัส ฟู้ด อินดัสเตรียล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
26 พ.ค. 58
248 . Thermoforming Production Supervisor
- To oversee overall production activates - To prepare material,arrange and cooperate with the concerned departments to maintain daily production process to meet the Master Production Schedule - Ens...

บริษัท เท็กซ์เคม-แพค (ไทยแลนด์) จำกัด
25 พ.ค. 58
249 . ผู้จัดการฝ่ายผลิต
วางแผนการผลิต, ลดความสูญเสียจากการผลิต, ควบคุมต้นทุน และสต็อกสินค้าให้เหมาะสม และทันต่อเวลาการจัดส่ง รวมถึงการวิเคราะห์และแก้ไข ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการผลิตชิ้นส่วนจากแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกได้เป็นอย่...

บริษัท เทคโนเรซิน จำกัด
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ 2 อยุธยา พระนครศรีอยุธยา
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
26 พ.ค. 58
250 . หัวหน้างาน ด่วนมาก!!
-ควบุคมการผลิตให้เป็นไปตามเป้าหมายของบริษัท -ดูแลพนักงานในแผนกที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติตาม กฎ ระเบียบในการทำงานของบริษัท -ผลักดันนโยบายที่ได้รับมอบหมายในด้านการพัฒนาจากผู้บริหารให้เกิดผล -มีประสบก...

บริษัท เทอร์มอล อินโนเวชั่น เทคโนโลยี จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามตกลง
25 พ.ค. 58

บริษัท ไท้เพ้งวาล์ว แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
21 พ.ค. 58
252 . ผู้ช่วย.ผู้จัดการโรงกลึง
วางแผนยอดการผลิตให้สอดคล้องกับแผนผลิต - ควบคุมและตรวจสอบกระบวนการในการผลิตพร้อมทดสอบเครื่องจักร - ควบคุมและตรวจสอบให้สามารถดำเนินการได้ทันตามแผนและความปลอดภัยใน การทำงาน - ควบคุมมาตราฐานของผลิตภัณ...

บริษัท ไท้เพ้งวาล์ว แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
1 ตำแหน่ง
21 พ.ค. 58
253 . หัวหน้าฝ่ายผลิต (Production Supervisor)
1.ดูแลควบคุมกระบวนการผลิตให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 2.ควบคุมการปฏิบัติงานของการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ 3.วางแผนจัดการด้านกำลังคนให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับแผนการผลิต 4.สรุปยอดการผลิตประจำวั...

บริษัท ไทย - เยอรมัน มีท โปรดักท์ จำกัด
นิคมเวลโกรว์ ฉะเชิงเทรา
3 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
28 พ.ค. 58
254 . QC SUPERVISOR
1.ประสบการณ์ในการทำงานตรวจสอบคุณภาพอย่างน้อย 3 ปี 2.สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้พอสมควร 3.หากรู้ในเรื่องผลิตภัณฑ์ยางพาราจะพิจารณาเป็นพิเศษ 4.มีความรับผิดชอบ และแก้ปัญหาได้ดี

บริษัท ไทย เมน เทค จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
22 พ.ค. 58
255 . QC. Supervisor "ประจำประเทศเวียดนาม"
1.ดูแล line น้ำผลไม้ตั้งแต่รับ RM จนถึง Finish Good 2.ตรวจติดตามและแก้ไขปัญหา 3.จัดทำ HACCP & GMP,ISO,BRC 4.รับ Audit ภายในและภายนอก

บริษัท ไทย อกริ ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
ต่างประเทศ - Vietnam
2 อัตรา
28 พ.ค. 58
256 . Production Supervisor (Press&Welding)URGENT!!
1. กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบและรายละเอียดการทำงานของ เจ้าหน้าที่/ พนักงานฝ่ายผลิต 2. วางแผนกและนุมัติเวลาการทำงาน/ การทำงานล่วงเวลาของเจ้าหน้าที่/ พนักงานฝ่ายผลิต 3. ตรวจสอบและควบคุมการฝึกอบรมพนักงา...

บริษัท ไทย อิเคดะ เอ็มเอฟจี จำกัด
นิคมปิ่นทอง (โครงการ 1) ชลบุรี
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
28 พ.ค. 58

บริษัท ไทย-จีน สรรพกิจ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน 16,000 ++
26 พ.ค. 58
258 . ผู้จัดการแผนกคุณภาพ
รับผิดชอบวางแผนและควบคุมการจัดทำระบบคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพและบริหารระบบคุณภาพของสินค้า ควบคุมดูแลส่วนงานทั้งหมดที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ไทย-ออสท์ อะลูมิเนียม จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างเงินเดือน
28 พ.ค. 58
259 . Supervisor ฝ่ายผลิต
- สนับสนุนช่วยเหลือส่วนผลิต เพื่อให้การควบคุมดูแลกระบวนการผลิตบรรลุเป้าหมาย - ศึกษาค้นคว้าเทคนิคต่างๆ เพื่อสนับสนุนการเพิ่มผลผลิต การควบคุมคุณภาพ อาชีวอนามัย และความปลอดภัย - รวบรวมและวิเคราะห์ข้อม...

บริษัท ไทยกูลิโกะ จำกัด
27 พ.ค. 58
260 . วิศวกรควบคุมการผลิต (ด่วน!)
1.ตรวจรับใบแผนการผลิต, จัดเตรียมวัสดุ-อุปกรณ์ 2.จัดงานผลิตประจำวัน, ตรวจสอบความถูกต้องของงาน 3.ควบคุมการผลิตให้ได้ตามเป้าหมาย 4.ควบคุมดูแลอัตรากำลังในหน่วยงาน

บริษัท ไทยคาสท์ฟิล์ม จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างและประสบการณ์
25 พ.ค. 58
 พบ 467 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ