เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 380 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
241 . หัวหน้าไลน์ผลิต (เฉพาะผู้ที่มีประสบการณ์ด้านเครื่องตัดเหล็กแผ่นเท่านั้น)/Operator Leader (Only Experienced Slitter)
งานการผลิต - ควบคุมเครื่องตัดเหล็กแผ่น (Slitter Machine ควบคุมการผลิต ควบคุมเครื่องจักร ตลอดจนบรรจุและจัดเก็บผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการผลิต, แก้ไขซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องจักรในขั้นต้น งานคุณภาพผลิตภ...

บริษัท แปซิฟิค ชีท แอนด์ คอยล์ (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน พิจารณาตามประสบการณ์
24 ต.ค. 57
242 . Snr. Production Supervisor/ Manager ประจำโรงงาน จ.ชลบุรี
All of production process , control NG 0% , Manpower , etc. concern production and follow company policy.

บริษัท แปซิฟิค รับเบอร์เวิร์คส์ จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
25 ต.ค. 57
243 . หัวหน้าแผนกผลิต
- ให้คำแนะนำและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการผลิต - ควบคุมดูแลกระบวนการผลิตและคุณภาพคอนกรีต

บริษัท ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
24 ต.ค. 57
244 . Production Supervisor
- บริหารจัดการและควบคุมกระบวนการผลิตสินค้า - วิเคราะห์งาน วางแผน และแก้ไขปัญหาต่าง ๆ - ติดต่อประสานงานกับฝ่ายต่างๆ เพื่อให้งานเป็นไปตามแผนงาน - ควบคุมผู้ใต้บังคับบัญชา

บริษัท ผลิตภัณฑ์อาหารเมอริท จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน N/A
24 ต.ค. 57
245 . หัวหน้าแผนกสโตร์
1.ดูแล สั่งการและควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงานในแผนก ให้เป็นไปตามวิธีปฏิบัติงานของแผนก 2.ควบคุมปริมาณสินค้าคงคลัง และความเคลื่อนไหวของสินค้า ให้ถูกต้องอยู่เสมอ ตามหลักการ FIFO 3.รายงานผลการปฏิบัติงา...

บริษัท พนัส แอสเซมบลีย์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
25 ต.ค. 57
246 . หัวหน้าส่วนผลิต
1.บริหารจัดการผลิตภัณฑ์ 2.ควบคุมการผลิตให้เป็นไปตามคู่มือการผลิต 3.ควบคุมต้นทุน 4.ควบคุมการผลิตให้อยู่ภายใต้คุณภาพ 5.ตรวจสอบและรายงานการผลิตประจำเดือน

บริษัท พรีเซิร์ฟ ฟู้ด สเปเชียลตี้ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
25 ต.ค. 57
247 . ผจก.โรงงาน
1.ควบคุมกระบวนการผลิตให้ผลิตได้ตามแผนการผลิต 2.วางแผนการใช้กำลังคน การใช้เครื่องจักร วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต 3.กำกับดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา กำหนดมาตรการในการแก้ไขปัญหาในกระบวนการผลิตและลดข้อร้องเรียนข...

บริษัท พรีม่า พลาสติก จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
24 ต.ค. 57
248 . Production Supervisor
ด่วน!!

- To control and manage production output to meet with customer requirement - To manage and improve production system, operator skil, operator's knowledge development,improve activities handling - T...

บริษัท พานาโซนิค อินดัสเตรียล ดิไวซ์ (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
20 ต.ค. 57
249 . หัวหน้าฝ่ายผลิต
ควบคุมการผลิตในแผนก

บริษัท พาราวิจัย จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน แล้วแต่ตกลง
22 ต.ค. 57
250 . Manager (Engineering)
บริหารจัดการงานในแผนกอย่างทั่วถึงและใกล้ชิด สามารถเข้าถึงปัญหาและแก้ไขได้อย่างรวดเร็ว 1. Cutting Tool Manager : บริหารจัดการงานด้าน Cutting Tool / Regrinding / Improvement 2. Utility Manager : บริห...

บริษัท พี.ซี.เอส. แมชีน กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
25 ต.ค. 57
251 . ผู้จัดการโรงงาน
ดูแลบริหารจัดการด้านโรงงานอุตสาหกรรม ฝ่ายผลิต , ฝ่ายซ่อมบำรุง

บริษัท พีอาร์ซี พลาสต์ (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง/ตามประสบการณ์
23 ต.ค. 57
252 . ผู้จัดการฝ่าย QC
ด่วนมาก!!

1. ตรวจสอบและควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้ได้ตามที่กำหนด 2. ดูแลระบบให้เป็นไปตามมาตรฐานระบบ ISO 3. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 4. ดำเนินกิจกรรมในด้านการส่งเสริมคุณภาพ 5. อื่นๆ ตามท...

บริษัท แพนสยาม แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
เงินเดือน ตามประสบการณ์ ( 30,000 บ.)
23 ต.ค. 57
253 . หัวหน้าฝ่าย QA
- ควบคุมดูแลงานกระบวนการตรวจสอบคุณภาพ

บริษัท ฟงซัน พริ้นติ้ง จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
20 ต.ค. 57

บริษัท ฟิวเจอร์ซายน์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
24 ต.ค. 57

บริษัท ฟิวเจอร์ซายน์ จำกัด
1 อัตรา
24 ต.ค. 57
256 . หัวหน้าแผนกผลิตเครื่องดื่ม (ประจำโรงงาน บ้านบึง-ชลบุรี)
- วางแผน ดูแล ควบคุม การผลิตเครืองดื่ม ให้บรรลุตามเป้าหมาย - ดูแล จัดการ กำลังคน เครื่องจักร วิธีการ และ ต้นทุน ให้ได้ประสิทธิภาพ และ ประสิทธิผล ตามเป้าหมาย และ KPIs

บริษัท ฟู้ดแอนด์ดริ๊งส์ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
25 ต.ค. 57

บริษัท ฟู้ดแอนด์ดริ๊งส์ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท และ พิจารณาตามประสบการณ์
25 ต.ค. 57

บริษัท มณีมงคล อิมปอร์ต-เอ็กซปอร์ต จำกัด (กลุ่มบริษัทมณีมงคลกรุ๊ป)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างขององค์กร
18 ต.ค. 57
259 . Production Manager
• Primary liaison with the customer on matters pertaining to daily operations including the scheduling of production levels • Ensures the facility is operated in a safe and environmentally responsibl...

บริษัท มณีมงคล อิมปอร์ต-เอ็กซปอร์ต จำกัด (กลุ่มบริษัทมณีมงคลกรุ๊ป)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างขององค์กร
18 ต.ค. 57
260 . Leader Production
เปิดปิดเครื่องจักร คุมงานผลิตให้ได้ตามเป้าหมาย และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท มหาโพธิ์สัมพันธ์ จำกัด
เงินเดือน 15,000-17,000
21 ต.ค. 57
 พบ 380 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ