เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 446 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
241 . หัวหน้าแผนกผลิต (Production Sup.)ประจำสมุทรปราการ
1.ควบคุมกระบวนการผลิต 2.ดูแลจัดการกำลังคน เครื่องจักร อุปกรณ์ 3.รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการผลิต 4.ดูแลเรื่องความปลอดภัย สุขอนามัยในการทำงาน 5.รายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้บังคับบัญชา 6.รับผิดชอบงานที่...

บริษัท ไทย อกริ ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
27 เม.ย. 58
242 . QC. Supervisor "ประจำประเทศเวียดนาม"
1.ดูแล line น้ำผลไม้ตั้งแต่รับ RM จนถึง Finish Good 2.ตรวจติดตามและแก้ไขปัญหา 3.จัดทำ HACCP & GMP,ISO,BRC 4.รับ Audit ภายในและภายนอก

บริษัท ไทย อกริ ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
ต่างประเทศ - Vietnam
2 อัตรา
27 เม.ย. 58
243 . ASST.MGR PRODUCTION
1.บริหารจัดการงานในแผนกให้ได้ตามเป้าหมาย 2.สามารถรับผิดชอบต่อปัญหาที่เกิดขึ้นพร้อมแก้ไขปัญหาได้ 3.มีหน้าที่ทบทวนตรวจสอบระบบการทำงานในฝ่ายให้เป็นไปตามระบบ

บริษัท ไทย ออโต ทูลส์ (อีสเทิร์น) จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามตกลง
24 เม.ย. 58
244 . Retort Supervisors
1. ควบคุมดูแลพนักงานให้ปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบายบริษัท 2. ควบคุมดูแลระบบมาตรฐาน 3. พัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการผลิต

บริษัท ไทย อินาบะ ฟูดส์ จำกัด
เขตประกอบการอุตสาหกรรมเหมราชสระบุรี สระบุรี
1 Position
เงินเดือน N/A
27 เม.ย. 58

บริษัท ไทย-จีน สรรพกิจ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน 16,000 ++
27 เม.ย. 58
246 . ผู้จัดการแผนกคุณภาพ
รับผิดชอบวางแผนและควบคุมการจัดทำระบบคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพและบริหารระบบคุณภาพของสินค้า ควบคุมดูแลส่วนงานทั้งหมดที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ไทย-ออสท์ อะลูมิเนียม จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างเงินเดือน
27 เม.ย. 58
247 . หัวหน้างานในไลน์ผลิต
- ควบคุมบริหารงาน

บริษัท ไทยซีมอนเซฟตี้อินดัสตรีส์ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
27 เม.ย. 58

บริษัท ไทยเทพรส จำกัด (มหาชน)
27 เม.ย. 58
249 . หัวหน้าสายผลิต
1.ดูแล และชี้แนะพนักงานในสายการผลิตให้มีประสิทธิภาพในการทำงาน และเกิดความปลอดภัย 2.ควบคุมตรวจเช็คยอดสีและเคมีในแผนก แจ้งฝ่ายวางแผนประจำสิ้นเดือน 3.ประเมินการปฏิบัติงานของพนักงานในแผนก และปรับปรุงแก้...

บริษัท ไทยโพลีอะคริลิค จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน 15,000-25,000
25 เม.ย. 58
250 . หัวหน้าฝ่ายผลิตเค้ก
- ผลิตเค้กตามสูตรและมาตรฐานของโรงงาน - ควบคุมและวางแผนกระบวนการผลิตเค้ก - วางแผนตารางเวลาและการทำงานของพนักงาน - ตรวจสอบชี้วัดคุณภาพมาตรฐานของผลผลิตเค้ก

บริษัท ไทยยามาซากิ จำกัด
5 อัตรา
เงินเดือน 11,000 - 12,000 (ยังไม่รวมค่าตำแหน่ง)
23 เม.ย. 58
251 . ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกขั้นตอนหลังพิมพ์ ด่วนมาก !!
1. ตรวจสอบ กำกับและควบคุมดูแลการทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อให้ระยะเวลาการผลิตเป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ 2. กำหนดเกณฑ์เพื่อควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ในกระบวนการผลิต 3. วางแผนกําหนดวิธีการแล...

บริษัท ไทยยูเนี่ยนกราฟฟิกส์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัทฯ และประสบการณ์
27 เม.ย. 58

บริษัท ไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
27 เม.ย. 58
253 . ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายสำนักงานผู้จัดการโรงงาน (กะกลางคืน)
1.ช่วยงานผู้จัดการโรงงานกะกลางในการบริหารและควบคุมให้การผลิตเป็นไปอย่างต่อเนื่อง 2.ควบคุมการทำงานของพนักงานในโรงงานให้เป็นไปตามระบบคุณภาพและระบบจัดการสิ่งแวดล้อม 3.ควบคุมดูแลความปลอดภัยในการทำงานในพ...

บริษัท ไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
21 เม.ย. 58
254 . หัวหน้าแผนกวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร (Supervisor)
1.ดำเนินการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์เลี้ยงเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าตามนโยบายบริษัท 2.คิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่ตามแนวโน้มของตลาดเพื่อเป็นทางเลือกสำหรับลูกค้า 3.นำความรู้มาประยุกต์ใช้ในการพัฒ...

บริษัท ไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
27 เม.ย. 58
255 . ผู้จัดการแผนกผลิต
1.ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของแผนกให้เป็นไปตามแผนการผลิต 2.ตรวจสอบและปรับปรุงกระบวนการผลิต 3.วิเคราะห์ปัญหาเพื่อหาสาเหตุของการเกิด Waste, Breakdown ของเครื่องจักร 4.วางแผนเพื่อพัฒนาพนักงานใต้บังคับบั...

บริษัท ธีรชัยสตีล เซ็นเตอร์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
27 เม.ย. 58
256 . หัวหน้าแผนกหล่อสุขภัณฑ์
1. ควบคุมดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา ให้ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพตามนโยบาย 2. วางแผนและควบคุมกระบวนการผลิตให้เป็นไปตามแผน และตามระบบมาตราฐานคุณภาพ 3. ควบคุมดูแลอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ เครื่องจักร...

บริษัท นัสโก้ ซานิทารีแวร์ (ประเทศไทย) จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
27 เม.ย. 58
257 . หัวหน้างานแผนกฉีดพลาสติก
1.ควบคุมการผลิต ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด 2.ดูแลและควบคุมกำลังคนให้เหมาะสมกับงานและการผลิต 3.แก้ไขปัญหาภายในการผลิต , เพิ่มผลผลิต , ควบคุมของเสีย 4.งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท นานมี อุตสาหกรรม จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
27 เม.ย. 58
258 . Production Supervisor ( ปฏิบัติงานที่ โรงงานใน อ.นครชัยศรี)
1.To supervise and control production operations activities to achieve cost, quality and quantity targets and production schedules of the assigned production lines/areas; 2.Ensure compliance with co...

บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
เงินเดือน Competitive Package
24 เม.ย. 58
259 . หัวหน้าเขตผลิต
- ดูแลรับผิดชอบงานในหน่วยผลิตและเขตผลิต - ตรวจเช็คการปฎิบัติงานของพนักงานในเขตผลิตที่รับผิดชอบ - ตรวจสอบดูแลและการผลิตคอนกรีตในเขตผลิตที่รับผิดชอบ - แก้ไขปัญหาต่างๆในเขตผลิตที่รับผิดชอบและประสานงาน...

บริษัท น่ำเฮงคอนกรีต (1992) จำกัด
เงินเดือน เงินเดือน+ค่าตำแหน่ง+ค่าน้ำมันรถ+ค่ายอดคิวผลิต
25 เม.ย. 58
260 . Production Supervisor
Responsible for management & Control Leader, Trainer and Worker to work follow to the company 's target. Manpower Attendance Control for Support Line Production. Production Problem Solving.

บริษัท นิฮอน พลาสท์ (ไทยแลนด์) จำกัด
นิคมอมตะซิตี้ ระยอง
2 อัตรา (Urgent)
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
27 เม.ย. 58
 พบ 446 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ