เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 362 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
241 . ผู้จัดการโรงงาน ด่วน !!
- บริหารจัดการสายการผลิตให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ - บริหารจัดการและถ่ายทอดองค์ความรู้ต่างๆ ให้กับทีมงานเพื่อพัฒนาองค์กร - กำหนดกลยุทธ์โดยการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อบริษัทฯ - สามารถดูแลงานก่อสร้าง...

บริษัท พี.ซี.สตีล โพลส์ แอนด์ แคบินส์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 40,000 หรือ ตามตกลง
9 ก.ย. 57
242 . ผู้จัดการโรงงาน
บริหาร จัดการกระบวนการผลิตให้ได้ตามเป้าหมายของบริษัท รักษา ปรับปรุงคุณภาพสินค้าให้ได้ตามมาตราฐาน บริหารจัดการ 4M สามารถใช้เครื่องมือบริหารงาน เช่น QCD , PCD มาใช้ได้ยอย่างมีประสิทธิภาพ บังคับบัญชา...

บริษัท พี.รับเบอร์ โพลิเมอร์ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน 40,000บาท - 55,000 บาท
13 ก.ย. 57
243 . ผู้จัดการฝ่ายผลิต
1. ควบคุมดูแลงาน กำหนดแผนการผลิต และมอบหมายให้แต่ละแผนก ดำเนินการตามแผนการผลิต 2.ควบคุมการจัดสรรกำลังคนที่อยู่ในความรับผิดชอบ ให้ทำงานในแต่ละส่วนให้เหมาะสม ให้เป็นไปตามแผนการผลิต 3.ควบคุมดูแลการบำ...

บริษัท เพนท์แอพพรีเคชั่นซิสเต็มท์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
13 ก.ย. 57
244 . ผู้จัดการฝ่าย QA
ด่วน!!

ควบคุม ตรวจสอบคุณภาพสินค้า ติดต่อประสานงานกับลูกค้าทั้งภายในและภายนอก

บริษัท เพาเวอร์ เมททัล (กรุงเทพ) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
12 ก.ย. 57
245 . ผู้จัดการฝ่าย QC
ด่วนมาก!!

1. ตรวจสอบและควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้ได้ตามที่กำหนด 2. ดูแลระบบให้เป็นไปตามมาตรฐานระบบ ISO 3. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 4. ดำเนินกิจกรรมในด้านการส่งเสริมคุณภาพ 5. อื่นๆ ตามท...

บริษัท แพนสยาม แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
เงินเดือน ตามประสบการณ์ ( 30,000 บ.)
12 ก.ย. 57

บริษัท แพรกซ์แอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
10 ก.ย. 57
247 . หัวหน้าฝ่ายผลิต งานเฟอร์นิเจอร์ น๊อคดาวน์
ควบคุม ดูแล และวางแผนการผลิต เฟอร์นิเจอร์น๊อคดาวน์ พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการผลิต วิธีการผลิต และเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตด้วยเทคโนโลยีใหม่ ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ให้เป็นไปตามมาตรฐานและแผนงาน...

บริษัท ฟันนี่แมน ดีไซน์ จำกัด
เงินเดือน 30,000-35,000
12 ก.ย. 57
248 . Production Manager
- Provide administrative support to Producer and involve in all stages of production process from pre-production through post production - Coordinate among team and suppliers throughout the productio...

บริษัท ฟีโนมีนา จำกัด
8 ก.ย. 57
249 . INJECTION LEADER Urgently Required !!
- ควบคุมงาน, แก้ไขปัญหางานฉีดพลาสติก - ควบคุมดูแลพนักงานใต้บังคับบัญชา - สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี

บริษัท ฟุรุยะ อินดัสตรีส์ ( ประเทศไทย ) จำกัด
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ 2 อยุธยา พระนครศรีอยุธยา
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
13 ก.ย. 57
250 . หัวหน้าแผนกผลิตเครื่องดื่ม (ประจำโรงงาน บ้านบึง-ชลบุรี)
- วางแผน ดูแล ควบคุม การผลิตเครืองดื่ม ให้บรรลุตามเป้าหมาย - ดูแล จัดการ กำลังคน เครื่องจักร วิธีการ และ ต้นทุน ให้ได้ประสิทธิภาพ และ ประสิทธิผล ตามเป้าหมาย และ KPIs

บริษัท ฟู้ดแอนด์ดริ๊งส์ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
15 ก.ย. 57
251 . QA/QC Manager ( ล่ามภาษาญี่ปุ่นประจำ แผนก )
1.ควบคุมประสิทธิภาพของงานด้าน New Model และดำเนินการให้บรรลุผลสำเร็จ 2.ควบคุมประสิทธิภาพของงานด้านควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์และดำเนินการให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ 3.ควบคุมประสิทธิภาพของงานด้านการสอบารสอบ...

บริษัท ฟูรูกาวา ออโตโมทีฟ ซีสเต็มส์ กบินทร์บุรี (ประเทศไทย)จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
11 ก.ย. 57
252 . ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายผลิต (ชลบุรี) ด่วนมาก !!
1. ตรวจสอบความพึงพอใจของลูกค้าในด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์ 2. ประสานงานกับฝ่ายโครงการเพื่อกำหนดแผนการผลิตให้สอดคล้องกับแผนกการติดตั้ง 3. เป็นผู้มีอำนาจในการตัดสินใจในโรงงาน รองจากผู้จัดการฝ่ายผลิต 1 4....

บริษัท เฟมไลน์ โปรดักส์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 25,000 - 30,000 บาท
15 ก.ย. 57
253 . Leader Production
เปิดปิดเครื่องจักร คุมงานผลิตให้ได้ตามเป้าหมาย และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท มหาโพธิ์สัมพันธ์ จำกัด
เงินเดือน 15,000-17,000
8 ก.ย. 57
254 . Asst.Unit Manager (chrome plate )
Manage a production team to meet the production target and all other related issues to the production operation

บริษัท มาลาพลาส จำกัด
เงินเดือน N/A
11 ก.ย. 57
255 . Production Supervisor ด่วนที่สุด!!
Accomplishes manufacturing staff result by communication jobs, production process control, work flow by monitoring step of process, setting process variable, observing control point and equipment. Ma...

บริษัท มิตซูบิชิ เคมิคอล เพอร์ฟอร์มแมนซ์ โพลิเมอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน Company structure
13 ก.ย. 57
256 . เภสัชกร R&D
1. วิจัย+ พัฒนาสูตรตำหรับยาที่ได้รับคำขอขึ้นทะเบียนจากฝ่ายผลิตภัณฑ์ทั้งยาเม็ด,ยาน้ำ,ยาแคปซูล,ยางผง,ยาปราศจากเชื้อ 2. แก้ไข/ปรับปรุงสูตรการผลิตเดิมที่ยังไม่ดี ได้ผลไม่สม่ำเสมอ ต้องมีการ Reprocess บ่อย...

บริษัท มิลลิเมด จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
11 ก.ย. 57
257 . QA , QC SUPERVISOR
ด่วน!!!

1.ควบคุมคุณภาพและตรวจสอบผลิตภัณฑ์ให้อยู่ในมาตราฐาน 2.จัดแนวทางการควบคุมผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด และ การแก้ไข ป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดซ้ำ 3.ติดตามวิเคราะ์ห์ปัญหาที่ลูกค้าแจ้ง เพื่อหาทางป้องกันก...

บริษัท แม แม อินดัสเตรียล จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
2 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท ฯ
13 ก.ย. 57
258 . QC Inspection Asst. Section Manager
- Manage the activities of Inspection Section to achieve the objective / target of QC Department. - Analysis and solving problem of In-Process and Final Inspection. - Provide quality improvement in ...

บริษัท ยันม่าร์ เอส พี จำกัด
นิคมลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
1 positions ด่วนมาก !!!
เงินเดือน Follow salary structure of company
10 ก.ย. 57
259 . วิศวกรฝ่ายผลิต ด่วนมาก!!!
ควบคุมและตรวจสอบกระบวนการผลิตให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าทั้งในด้านคุณภาพต้นทุน ประมาณ และเวลาการส่งมอบ วิเคราะห์ข้อมูลการผลิตเพื่อการปรับปรุงพัฒนา

บริษัท ยูนิ - ท้อป เทรดดิ้ง (1988) จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามตกลง
10 ก.ย. 57
260 . ผู้จัดการแผนกควบคุมคุณภาพ
รับผิดชอบการวางแผน ควบคุมการจัดทำระบบประกันคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพและบริหารระบบคุณภาพของสินค้าให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด เพื่อสร้างความมั่นใจว่าสินค้าที่ผลิตมีคุณภาพ รวมถึงดูแลเครื่องมือที่เกี่ยวข้อ...

บริษัท ยูโรเปี้ยน สแนค ฟู้ด จำกัด
เงินเดือน 20,000 - 30,000
11 ก.ย. 57
 พบ 362 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ