เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 452 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
241 . Mold Maintenance Leader.
Mold maintenance planning follow production planning of factory.

บริษัท ไดโฮ แมนูแฟคเจอริ่ง ( ประเทศไทย ) จำกัด
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 Position
เงินเดือน Company Structure
27 พ.ย. 58
242 . ผู้จัดการฝ่ายผลิต
- รับผิดชอบบริหารโรงงานที่มีกำลังคนตั้งแต่ 300 คนขึ้นไป - บริหารการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพในต้นทุนที่แข่งขันได้ - พัฒนาปรับปรุงศักยภาพการผลิตรวมถึงระบบงานต่างๆภายในโรงงาน เ...

บริษัท ตราเพชร จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท+ประสบการณ์
26 พ.ย. 58
243 . หัวหน้าฝ่ายผลิต
- รับผิดชอบในการบริหารงานฝ่ายการผลิต ให้ได้ผลงานทั้งปริมาณงาน ผลผลิต ต้นทุนคุณภาพ และปรับปรุงงานทุกด้านอย่างต่อเนื่อง - รับผิดชอบงาน ตัดกระดาษ งานพิมพ์ งานเคลือบ งานประกอบ

บริษัท ติ่งเฟิงแพคเกจจิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
21 พ.ย. 58
244 . ผู้จัดการโรงงาน
- มีประสบการณ์ด้านการพิมพ์ (Offset) - สามารถควบคุมงานด้านการผลิตในโรงงานให้มีประสิทธิภาพ - สามารถแก้ไขปัญหาแต่ละงานได้ - สามารถบริหารงานด้านโรงงานได้

บริษัท ติ่งเฟิงแพคเกจจิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน ตามประสบการณ์
21 พ.ย. 58
245 . ผู้จัดการฝ่ายผลิต
- วางแผนการผลิต ดูแล ตรวจสอบ ควบคุมกระบวนการผลิตให้ได้ตามมาตรฐานระบบคุณภาพ - วิเคราะห์ปัญหาหาสาเหตุและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในขบวนการผลิต - พัฒนา ศักยภาพยของพนักงานในองค์กรให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิ...

บริษัท เตียหงี่เฮียง (เจ้าสัว) จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน N/A
27 พ.ย. 58
246 . หัวหน้าส่วนผลิตน้ำสับปะรดเข้มข้น มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
ควบคุม ดูแล การผลิตน้ำสับปะรดเข้มข้นรวมถึงขั้นตอนการรับวัตถุดิบ และการเตรียมบรรจุุ

บริษัท เถกิงอุตสาหกรรมสับปะรดกระป๋อง จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
27 พ.ย. 58
247 . หัวหน้าประกันคุณภาพ
- ตรวจสอบด้านคุณภาพของอาหารด้วยหลักวิทยาศาสตร์ - ตรวจสอบวัตถุดิบก่อนนำเข้าผลิต - ตรวจสอบบรรจุภัณฑ์ - ตรวจสอบกระบวนการระหว่างผลิต

บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัทฯ
26 พ.ย. 58
248 . หัวหน้าช่างซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า (ปฎิบัติงานเมืองทองธานี)) ด่วนมาก !!
- วางแผน ควบคุมดูแลงานด้านซ่อมบำรุงหม้อป๊อบคอร์นตู้อบถั่ว - ตรวจสอบและอนุมัติแผนงานการซ่อมบำรุงเครื่องจักรให้เป็นไปตามแผน - รวบรวม วิเคราะห์ปัญหาและสรุปผลการหยุดของเครื่องจักร - ปรับปรุงแผนงานซ่อ...

บริษัท ทองการ์เด้น จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
27 พ.ย. 58
249 . หัวหน้าแผนกคลังสินค้า ประจำโรงงาน (คลอง 7) ด่วนมาก !!
- วางแผน ดูแล ควบคุมการทำงานพนักงานในคลังสินค้าและจัดส่ง - ควบคุมวิธีการรับ จัดเก็บและการเบิกจ่าย วัตถุดิบและสินค้าสำเร็จรูปให้เป็น ไปตามระบบงานที่วางไว้ - ตรวจสอบการทำงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง...

บริษัท ทองการ์เด้น จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
27 พ.ย. 58
250 . SUB MANAGER แผนก QC (URGENT!)
รับผิดชอบการจัดการด้านคุณภาพภายในบริษัท แก้ไขปัญหางานเคลม รับผิดชอบด้านการสอบเทียบเครื่องมือวัด การตรวจสอบ Audit Supplier มีส่วนร่วมในกิจกรรม ISO/TS16949, APQP TEAM, MSA

บริษัท ทาคาฮาชิ สปริงค์ (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน N/A
24 พ.ย. 58
251 . ผู้จัดการโรงงาน
- บริหารควบคุมติดตามข้อมูลรายงานเกี่ยวกับผลิตให้มีประสิทธิภาพ - ควบคุมการผลิตให้ได้ตามมาตรฐานต้นทุนที่กำหนด % Yield ,p/m ,etc - สรุปสถานะการผลิตเป็น weekly report แสดงผล KPI ที่ชัดเจน ต่อผู้บัง...

บริษัท ที ไทย แสน็ค ฟู้ดส์ จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
24 พ.ย. 58
252 . Production Supervisor ด่วนมาก !!
- วางแผนการผลิต ดูแลLineการผลิต ควบคุมการทำงานของพนักงาน - จัดทำ Reportต่างๆ เพื่อทราบถึงยอดและกำลังการผลิตในแต่ละช่วงเวลาการทำงาน

บริษัท ที.ดับบลิว.ไอ. จำกัด
เงินเดือน 18,000 - 20,000
27 พ.ย. 58
253 . Plant Engineer Section Head ด่วนมาก !!
รับผิดชอบการศึกษาวิเคราะห์เครื่องจักรและออกแบบการบำรุงรักษาเครื่องจักรโรงต้นกำลัง และวิเคราะห์ และวิเคราะห์ปัญหาการซ่อมเครื่องจักรเพื่อการสนับสนุนให้มีการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรเป็นไปอย่างมีประสิทธิ...

บริษัท ที.ดับบลิว.ไอ. จำกัด
เงินเดือน 30,000 - 35,000
27 พ.ย. 58
254 . Assistant QC& QA Manager
รับสมัครด่วน!!! ** ปฏิบัติงานที่ สาขา ต. มะขามคู่ อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง

การตรวจสอบวัตถุดิบ - วางแผนในการตรวจสอบวัตถุดิบ อนุมัติผลการชี้บ่ง วัตถุดิบดีและเสีย - ประสานงานกับผู้ผลิตเพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาของวัตถุดิบ - ประสานงานกับผู้ใช้วัตถุดิบในการผลิต ในกรณีที่ใช่เ...

บริษัท ทีพีบีไอ จำกัด ( มหาชน )
1 Position
26 พ.ย. 58
255 . ผู้จัดการแผนกควบคุมคุณภาพ
1.กำหนดเป้าหมาย จัดองค์กร และจัดบุคลากรภายในแผนกให้เหมาะสมสอดคล้องกัน 2.ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายควบคุมคุณภาพให้ถูกต้อง 3.อำนวยการ และสนับสนุน ตลอดจนการแก้ไขปัญหาที่เกิดกับการปฏิบัติงานของผู้...

บริษัท ทูพลัส ฟู้ด อินดัสเตรียล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 25,000-30,000 บาท/เดือน
23 พ.ย. 58
256 . ผู้จัดการฝ่ายผลิต
- วางแผนการผลิต, ลดความสูญเสียจากการผลิต - ควบคุมต้นทุน และสต็อกสินค้าให้เหมาะสม และทันต่อเวลาการจัดส่ง - วิเคราะห์และแก้ไข ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการผลิตชิ้นส่วนจากแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกได้เป็นอย่าง...

บริษัท เทคโนเรซิน จำกัด
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ 2 อยุธยา พระนครศรีอยุธยา
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
26 พ.ย. 58
257 . ผู้จัดการโรงงาน /ผู้จัดการโรงงานซัก (Factory Manager/ Washing Manager) (ประจำโรงงานประเทศเมียนมาร์)
บริหารงานจัดการโรงงานตัดเย็บเสื้อผ้าทุกกระบวนการ ให้ได้ประสิทธิผล และประสิทธิ์ภาพที่ลูกค้ากำหนด ควบคุมดูแลกระบวนการ ซัก อบ รีด ให้มีประสิทธิภาพ บริหารงาน ให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด และมีคุณภาพตามม...

บริษัท เทพฤกษ์ จำกัด
ต่างประเทศ - Myanmar
2 อัตรา
เงินเดือน รายได้สูง (บริษัทฯจัดเตรียมที่พัก และค่าใช้จ่ายทุกอย่างให้)
24 พ.ย. 58
258 . Production Manager
- กำกับดูแลและควบคุมให้กระบวนการผลิตเป็นไปตามแผนและเป้าหมาย - บริหารจัดการผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติงานตามหน้าที่และแผนงาน - ประสานงานกับหน่วยงานอื่นเพื่อสัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมาย

บริษัท ไทย - เยอรมัน สเปเชียลตี้ กลาส จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ + ประสบการณ์
21 พ.ย. 58
259 . Production Control Manager (Planning Production) Urgently Required !!
1. Plan to purchase raw materials, quantity and duration, consistent with the plan of production, along with appropriate levels of Inventory control. 2. Planning, production of goods to meet the need...

บริษัท ไทย เฟาน์เทิน ออฟ ไลฟ์ จำกัด
1 Position
เงินเดือน ตามตกลง (ประสบการณ์)
26 พ.ย. 58
260 . ผู้จัดการฝ่ายผลิต(Die Cast Manager)
Urgently Require!!

- วางแผนด้านกำลังคน ให้สอดคล้องกับแผนการผลิต - ควบคุมกระบวนการผลิต และควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงานในแผนกให้เป็นไปตามแผนการผลิต และเป้าหมาย - ให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาหน้างานให้กับพนักงานในฝ่ายผลิ...

บริษัท ไทย ยานากาวา จำกัด
เขตนิคม 304 (ปราจีนบุรี) ปราจีนบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
24 พ.ย. 58
 พบ 452 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ