เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
กรุณากรอก Username & Password
Username  :  
Password  :  
 พบ 350 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
241 . ช่างเทคนิค ฝ่ายประกอบ
ช่างเทคนิคฝ่ายผลิต ช่างเทคนิค ฝ่ายประกอบ 1. ประกอบเครื่องจักร ตามแบบ 2. พ่นสี 3. งานอื่นๆ ตามผู้บังคับบัญชามอบหมาย

บริษัท ฟูจิเทคโน (ประเทศไทย) จำกัด
2 ตำแหน่ง
เงินเดือน แล้วแต่ประสบการณ์
23 ก.ค. 57
242 . หัวหน้าแผนกผลิตเครื่องดื่ม (ประจำโรงงาน บ้านบึง-ชลบุรี)
- วางแผน ดูแล ควบคุม การผลิตเครืองดื่ม ให้บรรลุตามเป้าหมาย - ดูแล จัดการ กำลังคน เครื่องจักร วิธีการ และ ต้นทุน ให้ได้ประสิทธิภาพ และ ประสิทธิผล ตามเป้าหมาย และ KPIs

บริษัท ฟู้ดแอนด์ดริ๊งส์ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
23 ก.ค. 57

บริษัท ฟู้ดแอนด์ดริ๊งส์ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท และ พิจารณาตามประสบการณ์
23 ก.ค. 57
244 . ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายผลิต (ชลบุรี)
1. ตรวจสอบความพึงพอใจของลูกค้าในด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์ 2. ประสานงานกับฝ่ายโครงการเพื่อกำหนดแผนการผลิตให้สอดคล้องกับแผนกการติดตั้ง 3. เป็นผู้มีอำนาจในการตัดสินใจในโรงงาน รองจากผู้จัดการฝ่ายผลิต 1 4....

บริษัท เฟมไลน์ โปรดักส์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 25,000 - 30,000 บาท
22 ก.ค. 57
245 . Production Manager
• Primary liaison with the customer on matters pertaining to daily operations including the scheduling of production levels • Ensures the facility is operated in a safe and environmentally responsibl...

บริษัท มณีมงคล อิมปอร์ต-เอ็กซปอร์ต จำกัด (กลุ่มบริษัทมณีมงคลกรุ๊ป)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างขององค์กร
23 ก.ค. 57
246 . Asst.Unit Manager (chrome plate )
Manage a production team to meet the production target and all other related issues to the production operation

บริษัท มาลาพลาส จำกัด
เงินเดือน N/A
18 ก.ค. 57
247 . ผู้จัดการโรงงาน
1. ควบคุมดูแล บริหารจัดการฝ่ายต่างๆ ภายในโรงงานเพื่อผลิตถุงยางอนามัยให้มีคุณภาพ รวมทั้ง วางแผนการผลิต ให้ได้เป้าหมายตามที่บริษัทฯ กำหนด 2. กำหนดแนวทาง บริหารจัดการกิจกรรมภายในโรงงาน เครื่องจักร กำลั...

บริษัท เมดิเท็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
23 ก.ค. 57
248 . ผู้จัดการแผนก QA
- การวางแผน ควบคุมการประกันคุณภาพของกระบวนการผลิต - ประสานงานกับฝ่ายผลิต จัดส่ง การตลาด และ ลูกค้า

บริษัท เมืองทองอุตสาหกรรมอาลูมีเนียม จำกัด
เงินเดือน ไม่ระบุ
21 ก.ค. 57
249 . ผู้จัดการโรงงาน
บริหารงานและคุวบคุมคุณภาพการผลิต ผลิตภัณฑ์คอนกรีตและหลังคาเหล็ก บริหารต้นทุนค่าใช้จ่าย บริหารจัดการการส่งมอบสินค้า บริหารทีมงานส่งสินค้าให้มีประสิทธิภาพ

บริษัท เมืองเลยบิ๊กโฮม จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
21 ก.ค. 57
250 . QA , QC SUPERVISOR
ด่วน!!!

1.ควบคุมคุณภาพและตรวจสอบผลิตภัณฑ์ให้อยู่ในมาตราฐาน 2.จัดแนวทางการควบคุมผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด และ การแก้ไข ป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดซ้ำ 3.ติดตามวิเคราะ์ห์ปัญหาที่ลูกค้าแจ้ง เพื่อหาทางป้องกันก...

บริษัท แม แม อินดัสเตรียล จำกัด
2 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท ฯ
18 ก.ค. 57
251 . Production Manager
ด่วน!!

1. Plans,assigns, and monitors the operation of all production units to ensure smooth operation and production target. 2.Inspects and improves plant areas, equipments and work processes to optimize c...

บริษัท ยามากาตะ (ประเทศไทย) จำกัด
23 ก.ค. 57
252 . Production Unit Leader
- Coordinate between Planning,Warehouse,Quality control and Engineering for run Filling and Assembly Line. Run SAP,Key report production out put.

บริษัท ยามาฮัทสึ (ประเทศไทย) จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
22 ก.ค. 57
253 . วิศวกรฝ่ายผลิต ด่วนมาก!!!
ควบคุมและตรวจสอบกระบวนการผลิตให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าทั้งในด้านคุณภาพต้นทุน ประมาณ และเวลาการส่งมอบ วิเคราะห์ข้อมูลการผลิตเพื่อการปรับปรุงพัฒนา

บริษัท ยูนิ - ท้อป เทรดดิ้ง (1988) จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามตกลง
23 ก.ค. 57
254 . ผู้จัดการโรงงาน , หัวหน้าช่างพิพม์
- ควบคุมการทำงานของช่างพิมพ์ - ประสานงานกับฝ่ายต่างๆเพื่อให้การผลิตเป็นไปตามเป้าหมาย - วางแผนการผลิต เพื่อผลิตสินค้าให้ตรง และทันต่อความต้องการของลูกค้า - กำกับและประสานงานให้พนักงานทำงานอย่างเ...

บริษัท ยูโร-กราฟิคส์ (88) จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง (ค่าตอบแทนสูง)
23 ก.ค. 57
255 . ผู้จัดการโรงงาน(Factory Manager)
1.กำหนดนโยบายและแผนการทำงานให้สอดคล้องกับนโยบายบริษัท 2.ควบคุมดูแลการผลิตให้เป็นไปตามแผนการผลิตที่ได้รับอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับ KPI 3.ควบคุมต้นทุนการผลิตให้สอดคล้องกับและเป็นไปตามเป้าหมาย K...

บริษัท รอยอิ ซัล จำกัด
เงินเดือน 30,000-50,000
23 ก.ค. 57
256 . ผู้จัดการโรงงาน
กำหนดนโยบาย และแผนงาน รวมทั้งเป้าหมายในการผลิต ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ ง ควบคุมดูแลการผลิตสินค้า ในโรงงาน ตั้งแต่การเข้า ของวัตถุดิบ จนถึงการส่งมอบให้ฝ่าย คลังสินค้าให้เป็นไปตามมาตรฐานและแผนงา...

บริษัท รอยัล สตีล อินดัสตรี จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
23 ก.ค. 57

บริษัท รัตนดำรงค์ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
19 ก.ค. 57
258 . QA Supervisor ด่วนมาก !!
• Responsible for quality management system such as GMP, HACCP , HALAL , ISO22000 and others necessary quality system that concern with company • Responsible and coordinating for the audit and monito...

บริษัท รามา โปรดั๊กชั่น จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 25 - 30 K
23 ก.ค. 57
259 . R&D ENGINEER (เครื่องทำน้ำอุ่นไฟฟ้า)
- งานด้านวิศวกรรมการผลิต - R&D ENGINEER

บริษัท รินไน (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
23 ก.ค. 57
260 . Supervisor ฝ่ายผลิต
- บริหารจัดการควบคุมงานในส่วนผลิต/ผลิตภัณฑ์บรรจุกระป๋อง/ผลิตภัณฑ์บรรจุถุง สูญากาศ/ฆ่าเชื้ออาหารในกระป๋อง - วางแผนการผลิต - ปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต

บริษัท ริเวอร์แคว อินเตอร์เนชั่นแนล อุตสาหกรรมอาหาร จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
18 ก.ค. 57
 พบ 350 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ