เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 458 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
241 . หัวหน้าฝ่ายผลิต (Production Supervisor)
- วางแผน, ควบคุมและดูแลกระบวนการผลิตให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด - ตรวจสอบและติดตามการผลิตให้ถูกต้องตามมาตรฐานที่วางไว้ ทั้งด้าน คุณภาพ ต้นทุนและความปลอดภัย - ควบคุมดูแลพนักงานฝ่ายผลิต - งานอื่นๆ ตามที...

บริษัท โทฟุซัง จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน 15,000-17,000
24 มี.ค. 58
242 . หัวหน้าแผนกผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ (PRODUCTION SUPERVISOR)
ควบคุมกระบวนการผลิตชิ้นงาน การทำงานทั้งหมดในแผนกผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ ให้เป็นไปตามเป้าหมายแผนกการผลิต และอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจาก ผู้บังคับบัญชา

บริษัท โทโยนากา ไทยแลนด์ จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน ตามความสามารถ
27 มี.ค. 58

บริษัท โทโฮกุ ไพโอเนียร์ (ประเทศไทย) จำกัด
27 มี.ค. 58
244 . หัวหน้าฝ่ายผลิต (Production Supervisor)
1.ดูแลควบคุมกระบวนการผลิตให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 2.ควบคุมการปฏิบัติงานของการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ 3.วางแผนจัดการด้านกำลังคนให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับแผนการผลิต 4.สรุปยอดการผลิตประจำวั...

บริษัท ไทย - เยอรมัน มีท โปรดักท์ จำกัด
นิคมเวลโกรว์ ฉะเชิงเทรา
3 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
27 มี.ค. 58
245 . Manager Production
- ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายผลิตให้เป็นไปตามแผน - กำหนดเป้าหมายการทำงานของฝ่ายผลิต เช่น oee , defect , cost , ojt , tpm - กำหนดวิธีการและขั้นตอนการปฏิบัติงานของพนักงานเพื่อการบรรลุเป้าหมาย - คว...

บริษัท ไทย ทาคากิ เซอิโกะ จำกัด
27 มี.ค. 58
246 . QC Assistant Manager
- QC/QA Management. - Technical support for customer. - Investigate and find out root cause of trouble.

บริษัท ไทย มัตโต เอ็นเอส จำกัด
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามที่ตกลง
26 มี.ค. 58
247 . Molding Injection Supervisor.
ควบคุม ดูแล จัดการและรายงานผลการผลิตในแผนกผลิตชิ้นส่วนพลาสติก (Molding Injection) ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

บริษัท ไทย มิยามะ อิเล็คทริค จำกัด
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
2 อัตรา
เงินเดือน Negotiable
27 มี.ค. 58
248 . QC SUPERVISOR
1.ประสบการณ์ในการทำงานตรวจสอบคุณภาพอย่างน้อย 3 ปี 2.สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้พอสมควร 3.หากรู้ในเรื่องผลิตภัณฑ์ยางพาราจะพิจารณาเป็นพิเศษ 4.มีความรับผิดชอบ และแก้ปัญหาได้ดี

บริษัท ไทย เมน เทค จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
23 มี.ค. 58
249 . QC. Supervisor "ประจำประเทศเวียดนาม"
1.ดูแล line น้ำผลไม้ตั้งแต่รับ RM จนถึง Finish Good 2.ตรวจติดตามและแก้ไขปัญหา 3.จัดทำ HACCP & GMP,ISO,BRC 4.รับ Audit ภายในและภายนอก

บริษัท ไทย อกริ ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
ต่างประเทศ - Vietnam
2 อัตรา
23 มี.ค. 58
250 . Retort Supervisors
1. ควบคุมดูแลพนักงานให้ปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบายบริษัท 2. ควบคุมดูแลระบบมาตรฐาน 3. พัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการผลิต

บริษัท ไทย อินาบะ ฟูดส์ จำกัด
เขตประกอบการอุตสาหกรรมเหมราชสระบุรี สระบุรี
1 Position
เงินเดือน N/A
27 มี.ค. 58

บริษัท ไทยเซ็นทรี (1995) จำกัด
4 อัตรา
25 มี.ค. 58

บริษัท ไทยเทพรส จำกัด (มหาชน)
25 มี.ค. 58
253 . หัวหน้าควบคุมการเย็บในไลน์, ช่างซ่อมจักร, New Model Staff
1. ดูแลและควบคุมการเย็บในไลน์การผลิต 2. ชี้แนะและสอนงานผู้ใต้บังคับเกี่ยวการการเย็บและการใช้อุปกรณ์ในไลน์ผลิต 3. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 4. อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย สำหรับตำแหน่ง ช่างซ่อมจั...

บริษัท ไทยพาฝัน จำกัด
เขตนิคม 304 (ปราจีนบุรี) ปราจีนบุรี
4 อัตรา, 1 อัตรา , 2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัทและประสบการณ์
20 มี.ค. 58
254 . หัวหน้าสายผลิต
1.ดูแล และชี้แนะพนักงานในสายการผลิตให้มีประสิทธิภาพในการทำงาน และเกิดความปลอดภัย 2.ควบคุมตรวจเช็คยอดสีและเคมีในแผนก แจ้งฝ่ายวางแผนประจำสิ้นเดือน 3.ประเมินการปฏิบัติงานของพนักงานในแผนก และปรับปรุงแก้...

บริษัท ไทยโพลีอะคริลิค จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน 15,000-25,000
26 มี.ค. 58
255 . หัวหน้าหน่วยงานควบคุมคุณภาพ
- ตรวจสอบงาน วัตถุดิบรับเข้า (ลวดเหล็ก,ลวดสแตนเลส เพลา)งานชุบผิว,งานชุบแข็ง เพลา - ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ระหว่างกระบวนการผลิต - ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ก่อนส่งมอบให้กับลูกค้าได้ตามกำหนด - ออกเอกสาร NC ผลิตภัณฑ์ท...

บริษัท ไทยมงคลสลักภัณฑ์ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
27 มี.ค. 58
256 . หัวหน้าฝ่ายผลิตเค้ก
- ผลิตเค้กตามสูตรและมาตรฐานของโรงงาน - ควบคุมและวางแผนกระบวนการผลิตเค้ก - วางแผนตารางเวลาและการทำงานของพนักงาน - ตรวจสอบชี้วัดคุณภาพมาตรฐานของผลผลิตเค้ก

บริษัท ไทยยามาซากิ จำกัด
4 อัตรา
เงินเดือน 11,000 - 12,000 (ยังไม่รวมค่าตำแหน่ง)
20 มี.ค. 58
257 . ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกขั้นตอนหลังพิมพ์ ด่วนมาก !!
1. ตรวจสอบ กำกับและควบคุมดูแลการทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อให้ระยะเวลาการผลิตเป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ 2. กำหนดเกณฑ์เพื่อควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ในกระบวนการผลิต 3. วางแผนกําหนดวิธีการแล...

บริษัท ไทยยูเนี่ยนกราฟฟิกส์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัทฯ และประสบการณ์
27 มี.ค. 58

บริษัท ไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
23 มี.ค. 58
259 . ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายสำนักงานผู้จัดการโรงงาน (กะกลางคืน)
1.ช่วยงานผู้จัดการโรงงานกะกลางในการบริหารและควบคุมให้การผลิตเป็นไปอย่างต่อเนื่อง 2.ควบคุมการทำงานของพนักงานในโรงงานให้เป็นไปตามระบบคุณภาพและระบบจัดการสิ่งแวดล้อม 3.ควบคุมดูแลความปลอดภัยในการทำงานในพ...

บริษัท ไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
24 มี.ค. 58
260 . หัวหน้าแผนกวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร (Supervisor)
1.ดำเนินการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์เลี้ยงเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าตามนโยบายบริษัท 2.คิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่ตามแนวโน้มของตลาดเพื่อเป็นทางเลือกสำหรับลูกค้า 3.นำความรู้มาประยุกต์ใช้ในการพัฒ...

บริษัท ไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
23 มี.ค. 58
 พบ 458 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ