เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 408 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
241 . Production Supervisor
วางแผน ควบคุมและตรวจสอบกระบวนการผลิตสินค้าให้เป็นไปตามมาตราฐานที่กำหนดเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าทั้งในด้านคุณภาพ ต้นทุน ปริมาณ และเวลาการส่งมอบ

บริษัท พนาพัฒน์ เฮลท์แคร์ จำกัด
เงินเดือน 20,000-25,000 บาท หรือตามประสบการณ์
31 ก.ค. 58
242 . Production Supervisor
ด่วน!!

- To control and manage production output to meet with customer requirement - To manage and improve production system, operator skill, operator's knowledge development,improve activities handling - ...

บริษัท พานาโซนิค อินดัสเตรียล ดิไวซ์ (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
2 ส.ค. 58
243 . หัวหน้าแผนกประกันคุณภาพ
1. ดูแลและตรวจสอบการทำงานของพนักงานแผนกประกันคุณภาพในไลน์การผลิตและในห้องปฏิบัติการ 2. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอกองค์กร เช่น กรมประมง หน่วยงานวิเคราะห์ภายนอกฝ่ายควบคุมคุณภาพของบริษัท คู่ค้า 3....

บริษัท พี. เอ็น. มารีน ฟูดส์ โปรดักส์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามวุฒิ+ประสบการณ์
31 ก.ค. 58
244 . ผู้จัดการฝ่าย Tooling งานปั๊ม / ผู้จัดการฝ่าย Tooling งานฉีด ด่วนมาก สัมภาษณ์พร้อมทราบผลทันที !!
- บริหารจัดการฝ่ายแม่พิมพ์ให้สามารถสนองความต้องการของบริษัทฯ - บริหารการผลิตชิ้นส่วนและการซ่อมบำรุงแม่พิมพ์ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ - ควบคุมดูแล ค่าใช้จ่ายในการผลิตชิ้นส่วนและการซ่อมบำรุงแม่พิม...

บริษัท พี.ซี. โปรดักส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
เงินเดือน 40,000 บาท
28 ก.ค. 58
245 . Manager (Engineering)
บริหารจัดการงานในแผนกอย่างทั่วถึงและใกล้ชิด สามารถเข้าถึงปัญหาและแก้ไขได้อย่างรวดเร็ว 1. Cutting Tool Manager : บริหารจัดการงานด้าน Cutting Tool / Regrinding / Improvement 2. Manufacturing Engineer...

บริษัท พี.ซี.เอส. แมชีน กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
28 ก.ค. 58

บริษัท พีเจ้น อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
1 ส.ค. 58
247 . QC. Manager
บริหารงานการควบคุมคุณภาพ (Quality Control) ในกระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์

บริษัท พูนทรัพย์ แคน จำกัด
1 อัตรา
31 ก.ค. 58
248 . Production Supervisor
1. Maintains quality service by establishing and enforcing organization standrads. Ensures operation of equipment by calling for repairs;evaluating new equipment and techniques. 2. Provides manufactu...

บริษัท เพทราคาร์บอน (ประเทศไทย) จำกัด
1 Person
29 ก.ค. 58
249 . หัวหน้าฝ่ายผลิต
1. วางแผนและควบคุมกระบวนการผลิต 2. ดูแลควบคุมพนักงานในสายบังคับบัญชาให้เป็นไปตามมาตรฐาน 3. ควบคุมคุณภาพของสินค้าให้มีประสิทธิภาพสูงสุด 4. อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย ทำงานจันทร์ - เสาร์ เวลา 8.00-...

บริษัท เพนต้า ทิก อินดัสทรีส์(ไทยแลนด์) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท ตามตกลง
27 ก.ค. 58
250 . Supervisor ด่วนมาก!!!
- กำกับดูแลพนักงานให้ทำงานไปตามแผนที่กำหนด - ติดตามยอดการผลิตให้เป็นไปตามแผน - แก้ไขปัญหาในระหว่างการผลิต - สรุปผลการทำงานรายงานต่อผู้บังคับบัญชา

บริษัท เพอร์ฟอร์แมนซ์ แมนูแฟคเจอริ่ง (ไทยแลนด์) จำกัด
2 อัตรา
2 ส.ค. 58
251 . หัวหน้าฝ่ายผลิต Production Supervisor ด่วนมาก !!
ดูแลรับผิดชอบงานฝ่ายผลิตทั้งหมด

บริษัท เพาเวอร์ เมททัล (กรุงเทพ) จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง+ประสบการณ์
31 ก.ค. 58
252 . Leader ด่วนมาก!!!
ดูแลควบคุมพนักงานและเอกสารการผลิต

บริษัท เพาเวอร์ เมททัล (กรุงเทพ) จำกัด
3 อัตรา
31 ก.ค. 58
253 . หัวหน้าแผนกฝ่ายผลิต
1.ควบคุมกระบวนการผลิตถุงพลาสติก ให้ได้ตามเป้าหมายทึี่กำหนด 2.ควบคุมเรื่องการลดต้น ลดการสูญเสีย โดยใช้ไคเซ็น เเละระบบลีน 3.ควบคุมพนักงานให้อยู่ในระเบียบวินัย กฎระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ ทำงานจัน...

บริษัท โพลี พลาส (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง +ประสบการณ์
30 ก.ค. 58
254 . ผู้จัดการฝ่ายผลิต
- ควบคุมการผลิตให้ได้ตามเป้าหมายและคุณภาพ - ควบคุมการทำงานของพนักงานให้มีคุณภาพ - ดูแลจัดการ ทุกแผนกของ Production ให้เป็นไปตามเป้าหมาย - ปรับปรุงขบวนการผลิต ให้ตรงตามความต้องการเป้าหมายและแผนการผล...

บริษัท ฟายน์ไลน์ อินดัสทรี จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
1 ส.ค. 58
255 . หัวหน้าฝ่ายผลิต (Production Supervisor)
- ควบคุมดูแลงานฝ่ายผลิตทั้งหมด เพื่อบริหารการผลิตให้มีประสิทธิภาพ สามารถจัดส่งสินค้าให้ลูกค้าได้ภายในกำหนดเวลาถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ - ประสานงานกับฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้อง เช่น ฝ่ายขาย ฝ่ายควบคุมคุณภา...

บริษัท ฟีดสเปเชียลตี้ จำกัด
2 อัตรา
29 ก.ค. 58
256 . QC Supervisor
ดูแลระบบ ควบคุมบริหารงานจัดการด้านคุณภาพ เพื่อรองรับการทำ ISO 9001 ในอนาคต รายงานผลการดำเนินงานด้านคุณภาพ ประจำวัน ประจำเดือน สอนงานทางด้านคุณภาพกับพนักงานในสังกัด Audit supplier

บริษัท ฟุคุชิมะ อินดัสทรีส์ ( ประเทศไทย ) จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน 35,000 - 40,000 บาท
31 ก.ค. 58
257 . QA Engineer
- ควบคุม และ ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ที่ผลิตออกจากสายการผลิต ประเภทสายนาฬิกาและชิ้นส่วนกล้องถ่ายรูป - วิเคราะห์ แก้ไข ติดตามผล และ ดูแลงาน New Model

บริษัท ฟุรุยะ อินดัสตรีส์ ( ประเทศไทย ) จำกัด
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ อยุธยา พระนครศรีอยุธยา
2 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
29 ก.ค. 58
258 . Production Supervisor Urgently Required !!
• ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง • วางแผนกลยุทธ์ด้านการผลิต • วิเคราะห์หาสาเหตุ การเกิดของเสีย • วางแผนการใช้เครื่องจักร กำลังคน วัตถุดิบ และพลังงาน ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด • กำหนดตารางการผลิต...

บริษัท ฟู้ดสตาร์ จำกัด
1 อัตรา
28 ก.ค. 58
259 . หัวหน้าแผนกผลิตเครื่องดื่ม/เครื่องเทศ (ประจำโรงงาน บ้านบึง-ชลบุรี)
- วางแผน ดูแล ควบคุม การผลิตเครืองดื่มหรือเครื่องเทศ ให้บรรลุตามเป้าหมาย - ดูแล จัดการ กำลังคน เครื่องจักร วิธีการ และ ต้นทุน ให้ได้ประสิทธิภาพ และ ประสิทธิผล ตามเป้าหมาย และ KPIs

บริษัท ฟู้ดแอนด์ดริ๊งส์ จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
1 ส.ค. 58
260 . หัวหน้าฝ่ายผลิต
1.ควบคุมพนักงานที่อยู่ในความดูแลได้เป็นอย่างดี 2.สามารถรับคำสั่งจากผู้บริหารและปฏิบัติได้เป็นอย่างดี 3.มีความรู้ความสามารถในการเป็นหัวหน้างาน 4.ทำให้พนักงานเกิดความสามัคคีในหมู่คณะ 5.มีความรู้ความ...

บริษัท ฟู่ทง กรู๊ป เทคโนโลยี การสื่อสาร (ประเทศไทย) จำกัด
นิคมอมตะซิตี้ ระยอง
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
31 ก.ค. 58
 พบ 408 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ