เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 559 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
241 . หัวหน้าฝ่ายผลิต
- รับผิดชอบการวางแผนการผลิตและควบคุมกระบวนการผลิต - ตรวจสอบกระบวนการผลิตให้เป็นไปตามมาตรฐาน - ควบคุมและจัดเตรียมวัตถุดิบ - ติดต่อประสานงานกับฝ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง - ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมา...

บริษัท ชวินโลหะภัณฑ์ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
28 เม.ย. 59
242 . หัวหน้าแผนก QCรับสมัครด่วน !
- ควบคุมดูแลกระบวนการผลิตให้มีระบบเพื่อให้งานผลิตออกมาได้คุณภาพตามที่ลูกค้าต้องการ - ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การทำงานเป็นไปตามระบบคุณภาพตลอดเวลา - วิเคราะห์ปัญหา และทำรายงานส่งลูกค...

บริษัท ชวินโลหะภัณฑ์ จำกัด
เงินเดือน ตามพิจารณา
28 เม.ย. 59

บริษัท ชินชนะ อินดัสตรี้ส์ (ไทยแลนด์) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
2 พ.ค. 59

บริษัท ชินเอ ไฮ-เทค จำกัด
นิคมนวนคร นครราชสีมา นครราชสีมา
1 อัตรา
เงินเดือน ตามที่ตกลง
30 เม.ย. 59

บริษัท ชินเอ ไฮ-เทค จำกัด
นิคมนวนคร นครราชสีมา นครราชสีมา
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
30 เม.ย. 59
246 . Production Supervisor (หัวหน้าแผนก)
ควบคุมและดูแลการผลิตให้เป็นไปตามมาตรฐาน ควบคุมกำลังการผลิตให้เป็นไปตามแผนงาน กำกับดูแลการทำงานของพนักงานในฝ่ายฯ ติดตามและวิเคราะห์แก้ไขปัญหาในกระบวนการผลิต เสนอแนะวิธีการและปรับปรุงการทำงานให้มีปร...

บริษัท ชิไรอิชิ ออโต้ โปรไฟล์ (ไทยแลนด์) จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
3 พ.ค. 59
247 . QA Engineer
1. ตอบปัญหาลูกค้าหากเกิดงานเสียในกระบวนการผลิต และทำการแก้ไขไม่ให้เกิดซ้ำ 2. ควบคุมกระบวนการผลิต ผลผลิตให้ได้ตามมาตรฐาน 3. ควบคุมการใช้ เก็บวัตถุดิบให้ได้มาตรฐาน 4. ควบคุมกระบวนการผลิตให้เป็น...

บริษัท ชูเซอิ ( ประเทศไทย ) จำกัด
เงินเดือน จะพิจารณาจากประสบการณ์
3 พ.ค. 59
248 . ผู้จัดการฝ่ายวางแผนการผลิต
- วางแผนการผลิต และการใช้วัตถุดิบให้สอดคล้องกับเป้าหมายการดำเนินธุรกิจขององค์กรและความต้องการของลูกค้า - ปรับปรุงและพัฒนาระบบงานการวางแผนการผลิตให้สอดคล้องกับเป้าหมายธุรกิจในระยะสั้น,ระยะกลาง,ระยะยาว

บริษัท โชคชัย เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
3 พ.ค. 59
249 . ผู้จัดการโรงงาน
วันทำงาน จันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.00น. - 18.30 น.

บริษัท โชคมันตะเจริญ เอ็นจิเนีย จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
3 พ.ค. 59
250 . Asst. Manager Production Control
- Calculate material PR,PO and forecast to supplier local and oversea. - Control and monitoring delivery part meet with production plan. - Control inventory base on company policy (Safety stock,Slow...

บริษัท โชว่า ออโต้พาร์ท (ประเทศไทย) จำกัด
1 position
เงินเดือน NA
28 เม.ย. 59
251 . หัวหน้าช่างประกอบ-ติดตั้งเครื่องจักร, Project Engineer (มีความรู้ด้าน Safety)
รับผิดชอบดูแลงานโครงการประกอบ-ติดตั้งเครื่องจักรทั้งใน-นอกสถานที่ โดยเน้นควบคุมดูแลการทำงานของช่างฯ และผู้รับเหมา ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องตามหลักความปลอดภัยในงานกลึง กัด เจาะ เจีย ไส และงานป...

บริษัท ไชย แมชชีนเนอร์รี่ ซัพพลาย จำกัด
หลายอัตรา ด่วน!!!
เงินเดือน ตามตกลงและตามประสบการณ์
26 เม.ย. 59
252 . ผู้จัดการโรงงาน (มีประสบการณ์ด้านงานพิมพ์)
- ดูแลกำกับเกี่ยวกับด้านการพิมพ์ - ดูแลช่างพิมพ์ - ดูแลควบคุมเครื่องจักร

บริษัท ซันไชน์เพรส จำกัด
เงินเดือน ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
3 พ.ค. 59
253 . Q.A./Q.C Senior Supervisor
รับผิดชอบดูแลระบบคุณภาพให้เป็นไปตามที่บริษัทกำหนด โดยครอบคลุมระบบคุณภาพ ISO 9001 , GMP , HACCP

บริษัท ซันเมอรี่ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
30 เม.ย. 59
254 . หัวหน้าส่วนผลิต (Supervisor)รับสมัครด่วน !
1. ควบคุมกระบวนการผลิตให้สามารถผลิตงานได้ตามเป้าหมาย 2. จัดเตรียมกำลังการผลิตให้สอดคล้องกับแผนการผลิตในแต่ละวัน 3. สรุปรายงานการผลิตรายวัน/เดือนเพื่อเสนอผู้บังคับบัญชา

บริษัท ซัมมิท โอโตซีท อินดัสตรี จำกัด
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ 2 อยุธยา พระนครศรีอยุธยา
4 อัตรา
เงินเดือน N/A
28 เม.ย. 59
255 . Q.C. ENGINEER
1. ควบคุมการตรวจสอบชิ้นงานตามตัวอย่างจนถึงในช่วงการผลิตจริง 2. ประสานงานกับลูกค้าที่เกี่ยวข้องในการประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์ 3. ควบคุมบันทึกและประเมินผลคุณภาพของผลิตภัณฑ์

บริษัท ซัมวอน โมลด์ (ไทยแลนด์) จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน 15,000-30,000
30 เม.ย. 59
256 . Production supervisorUrgently Required !
-Supervising production operate to complete work as per schedule -Follow up ,control,solving problem of production. -Strong production control.

บริษัท ซาเดซ่า (ประเทศไทย) จำกัด
สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี
1 Position
เงินเดือน N/A
30 เม.ย. 59
257 . Welding Leader
- ควบคุมการทำงานของพนักงานให้เป็นไปตามแผนผลิต - ควบคุมการเชื่อมงานในไลน์ผลิตด้วย Robot - ติดตามตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไขผลการปฏิบัติงานของแผนกให้ดีอยู่เสมอ - % ผลผลิตเทียบกับแผน - จำนวนครั้งที่หยุดก...

บริษัท ซานีอะ (ประเทศไทย) จำกัด
นิคม ที เอฟ ดี ฉะเชิงเทรา
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
30 เม.ย. 59
258 . หัวหน้าฝ่ายผลิต
- ควบคุมกระบวนการผลิตตั้งแต่การรับวัตถุดิบจนถึงการเก็บเรียงสินค้าสำเร็จรูป - ควบคุมการผลิตให้ได้ตามแผนการผลิต ทั้งปริมาณและคุณภาพ - ควบคุมดูแลเครื่องจักร - ควบคุมดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา

บริษัท ซิตี้ฟาร์ม อินเตอร์ฟู้ด จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
28 เม.ย. 59
259 . QC Team Leader
ดำเนินการสุ่มตรวจสอบผลิตภัณฑ์เพื่อควบคุมคุณภาพของสินค้าสำเร็จรูป และยาสำหรับการวิจัย รวมทั้งมีหน้าที่รักษาระบบคุณภาพของคลังสินค้า

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด / Zuellig Pharma Ltd.
1 ตำแหน่ง
3 พ.ค. 59
260 . หัวหน้าฝ่ายผลิตรับสมัครด่วน !
- ควบคุมดูแลงานผลิต - จัดทำ PRODUCTION PLAN - จัดระบบงานผลิตให้เป็นไปตามแผนและผลิตได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ - ควบคุมคุณภาพสินค้า

บริษัท ซีนิค พาร์ค จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทและประสบการณ์
26 เม.ย. 59
 พบ 559 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ