เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
กรุณากรอก Username & Password
Username  :  
Password  :  
 พบ 357 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
241 . Production Manager-Aluminum Die casting
1.Manage/Control production process and plan a production schedule in order to achieve productivity. 2.Control and ensure manufacturing process to comply with customers/company quality standard. 3.I...

บริษัท พี.ซี.เอส. แมชีน กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน N/A
31 ก.ค. 57

บริษัท พีเจ้น อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
28 ก.ค. 57

บริษัท เพิ่มสินสตีลเวิร์ค จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
30 ก.ค. 57

บริษัท แพรกซ์แอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
25 ก.ค. 57
245 . หัวหน้าฝ่ายผลิต งานเฟอร์นิเจอร์ น๊อคดาวน์
ควบคุม ดูแล และวางแผนการผลิต เฟอร์นิเจอร์น๊อคดาวน์ พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการผลิต วิธีการผลิต และเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตด้วยเทคโนโลยีใหม่ ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ให้เป็นไปตามมาตรฐานและแผนงาน...

บริษัท ฟันนี่แมน ดีไซน์ จำกัด
เงินเดือน 30,000-35,000
31 ก.ค. 57
246 . Production Manager
- Provide administrative support to Producer and involve in all stages of production process from pre-production through post production - Coordinate among team and suppliers throughout the productio...

บริษัท ฟีโนมีนา จำกัด
28 ก.ค. 57
247 . ช่างเทคนิค ฝ่ายประกอบ
ช่างเทคนิคฝ่ายผลิต ช่างเทคนิค ฝ่ายประกอบ 1. ประกอบเครื่องจักร ตามแบบ 2. พ่นสี 3. งานอื่นๆ ตามผู้บังคับบัญชามอบหมาย

บริษัท ฟูจิเทคโน (ประเทศไทย) จำกัด
2 ตำแหน่ง
เงินเดือน แล้วแต่ประสบการณ์
29 ก.ค. 57
248 . หัวหน้าแผนกผลิตเครื่องดื่ม (ประจำโรงงาน บ้านบึง-ชลบุรี)
- วางแผน ดูแล ควบคุม การผลิตเครืองดื่ม ให้บรรลุตามเป้าหมาย - ดูแล จัดการ กำลังคน เครื่องจักร วิธีการ และ ต้นทุน ให้ได้ประสิทธิภาพ และ ประสิทธิผล ตามเป้าหมาย และ KPIs

บริษัท ฟู้ดแอนด์ดริ๊งส์ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
30 ก.ค. 57

บริษัท ฟู้ดแอนด์ดริ๊งส์ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท และ พิจารณาตามประสบการณ์
30 ก.ค. 57
250 . ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายผลิต (ชลบุรี)
1. ตรวจสอบความพึงพอใจของลูกค้าในด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์ 2. ประสานงานกับฝ่ายโครงการเพื่อกำหนดแผนการผลิตให้สอดคล้องกับแผนกการติดตั้ง 3. เป็นผู้มีอำนาจในการตัดสินใจในโรงงาน รองจากผู้จัดการฝ่ายผลิต 1 4....

บริษัท เฟมไลน์ โปรดักส์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 25,000 - 30,000 บาท
31 ก.ค. 57
251 . Production Manager
• Primary liaison with the customer on matters pertaining to daily operations including the scheduling of production levels • Ensures the facility is operated in a safe and environmentally responsibl...

บริษัท มณีมงคล อิมปอร์ต-เอ็กซปอร์ต จำกัด (กลุ่มบริษัทมณีมงคลกรุ๊ป)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างขององค์กร
30 ก.ค. 57
252 . Asst.Unit Manager (chrome plate )
Manage a production team to meet the production target and all other related issues to the production operation

บริษัท มาลาพลาส จำกัด
เงินเดือน N/A
25 ก.ค. 57
253 . หัวหน้าแผนกผลิต (Production Supervisor)
- ดูแลกระบวนการผลิตและควบคุมคุณภาพการผลิต - ดูแลการผลิตให้เป็นไปตามตารางการผลิต - ดูแลรับผิดชอบชิ้นส่วนสำคัญในการผลิต

บริษัท มาห์เล เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด
30 ก.ค. 57
254 . ผู้จัดการโรงงาน
1. ควบคุมดูแล บริหารจัดการฝ่ายต่างๆ ภายในโรงงานเพื่อผลิตถุงยางอนามัยให้มีคุณภาพ รวมทั้ง วางแผนการผลิต ให้ได้เป้าหมายตามที่บริษัทฯ กำหนด 2. กำหนดแนวทาง บริหารจัดการกิจกรรมภายในโรงงาน เครื่องจักร กำลั...

บริษัท เมดิเท็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
31 ก.ค. 57
255 . ผู้จัดการโรงงาน
บริหารงานและคุวบคุมคุณภาพการผลิต ผลิตภัณฑ์คอนกรีตและหลังคาเหล็ก บริหารต้นทุนค่าใช้จ่าย บริหารจัดการการส่งมอบสินค้า บริหารทีมงานส่งสินค้าให้มีประสิทธิภาพ

บริษัท เมืองเลยบิ๊กโฮม จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
28 ก.ค. 57
256 . QA , QC SUPERVISOR
ด่วน!!!

1.ควบคุมคุณภาพและตรวจสอบผลิตภัณฑ์ให้อยู่ในมาตราฐาน 2.จัดแนวทางการควบคุมผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด และ การแก้ไข ป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดซ้ำ 3.ติดตามวิเคราะ์ห์ปัญหาที่ลูกค้าแจ้ง เพื่อหาทางป้องกันก...

บริษัท แม แม อินดัสเตรียล จำกัด
2 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท ฯ
26 ก.ค. 57
257 . Production Manager
ด่วนมาก!!

-ดูแลควบคุมกระบวนการผลิตให้บรรลุเป้หมาย และตรงไปตามสิ่งที่กำหนด -ปฏิบัติตามระบบของ ISO / TS ในกระบวนการผลิต -บริหารจัดการปริมาณงานและปริมาณคนให้เหมาะสม -แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นพร้อมเสนอแนวทางแก้ไขให้...

บริษัท ไมโคร ปรีซิชั่น จำกัด
31 ก.ค. 57
258 . Production Manager
ด่วน!!

1. Plans,assigns, and monitors the operation of all production units to ensure smooth operation and production target. 2.Inspects and improves plant areas, equipments and work processes to optimize c...

บริษัท ยามากาตะ (ประเทศไทย) จำกัด
30 ก.ค. 57
259 . Production Supervisor
- วางแผน ควบคุม ดูแล และมอบหมายงานด้านการผลิต ให้เป็นไปตามเป้าหมาย - ลดต้นทุนให้สอดคล้องกับกระบวนการบริหารจัดการด้านการผลิต - ประสานงาน ติดตามงานให้เป็นไปตามขั้นตอนอย่างต่อเนื่อง - ติดตาม แก้ไขปัญห...

บริษัท ยามาโตะ โพลีเมอร์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
24 ก.ค. 57
260 . Production Unit Leader
- Coordinate between Planning,Warehouse,Quality control and Engineering for run Filling and Assembly Line. Run SAP,Key report production out put.

บริษัท ยามาฮัทสึ (ประเทศไทย) จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
24 ก.ค. 57
 พบ 357 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ