เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
กรุณากรอก Username & Password
Username  :  
Password  :  
 พบ 377 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
241 . Engineer ด่วนมาก !!
1. การจัดสรรกำลังคนให้มีประสิทธิภาพสูงสุด 2. ร่วมมือแก้ไขปัญหางานด้านคุณภาพ, การปรับฉีดกับแผนก QC และช่างเทคนิค 3. ตรวจสอบกระบวนการผลิต 4. วางแผนพัฒนาพนักงาน 5. ติดตามและประเมินผลก...

บริษัท ปิคนิคพลาส อินดัสเทรียล จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
1 ก.ย. 57
242 . ลีดเดอร์ผลิต
1. ตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงาน ( สอนงาน , ปฎิบัติตามขั้นตอน ) 2. แก้ปัญหาเบื้องต้นในกระบวนการการผลิต 3. การควบคุมการใช้ทรัพยากร(วัตถุดิบ) 4. ตรวจสอบคุณภาพของชิ้นงาน 5. ควบคุมการ...

บริษัท ปิคนิคพลาส อินดัสเทรียล จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
1 ก.ย. 57
243 . Snr. Production Supervisor/ Manager ประจำโรงงาน จ.ชลบุรี
All of production process , control NG 0% , Manpower , etc. concern production and follow company policy.

บริษัท แปซิฟิค รับเบอร์เวิร์คส์ จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
1 ก.ย. 57
244 . Production Supervisor
- บริหารจัดการและควบคุมกระบวนการผลิตสินค้า - วิเคราะห์งาน วางแผน และแก้ไขปัญหาต่าง ๆ - ติดต่อประสานงานกับฝ่ายต่างๆ เพื่อให้งานเป็นไปตามแผนงาน - ควบคุมผู้ใต้บังคับบัญชา

บริษัท ผลิตภัณฑ์อาหารเมอริท จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน N/A
25 ส.ค. 57
245 . หัวหน้าแผนกสโตร์
1.ดูแล สั่งการและควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงานในแผนก ให้เป็นไปตามวิธีปฏิบัติงานของแผนก 2.ควบคุมปริมาณสินค้าคงคลัง และความเคลื่อนไหวของสินค้า ให้ถูกต้องอยู่เสมอ ตามหลักการ FIFO 3.รายงานผลการปฏิบัติงา...

บริษัท พนัส แอสเซมบลีย์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
1 ก.ย. 57
246 . หัวหน้าส่วนผลิต
- ดูแลควบคุมกระบวนการผลิต อาคารสเปดราย (กาแฟและครีมเทียม) - วางแผนอัตรากำลังพล

บริษัท พรีเซิร์ฟ ฟู้ด สเปเชียลตี้ จำกัด
1อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
28 ส.ค. 57
247 . Production Manager
Job Purpose รับผิดชอบการบริหารจัดการ ควบคุมการผลิตของโรงงาน Precast โรงที่รับผิดชอบให้สามารถผลิตได้ตามแผนงานและได้ผลิตภัณฑืที่มีคุณภาพ Responsibilities - บริหารจัดการงานผลิตและให้เป็นไปตามแผน...

บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
1 ก.ย. 57
248 . Production Supervisor
ด่วน!!

- To control and manage production output to meet with customer requirement - To manage and improve production system, operator skil, operator's knowledge development,improve activities handling - T...

บริษัท พานาโซนิค อินดัสเตรียล ดิไวซ์ (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
29 ส.ค. 57
249 . Production Manager-Aluminum Die casting
1.Manage/Control production process and plan a production schedule in order to achieve productivity. 2.Control and ensure manufacturing process to comply with customers/company quality standard. 3.I...

บริษัท พี.ซี.เอส. แมชีน กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน N/A
1 ก.ย. 57
250 . ผู้จัดการฝ่ายผลิต
1. ควบคุมดูแลงาน กำหนดแผนการผลิต และมอบหมายให้แต่ละแผนก ดำเนินการตามแผนการผลิต 2.ควบคุมการจัดสรรกำลังคนที่อยู่ในความรับผิดชอบ ให้ทำงานในแต่ละส่วนให้เหมาะสม ให้เป็นไปตามแผนการผลิต 3.ควบคุมดูแลการบำ...

บริษัท เพนท์แอพพรีเคชั่นซิสเต็มท์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
1 ก.ย. 57
251 . ผู้จัดการฝ่าย QA
ด่วน!!

ควบคุม ตรวจสอบคุณภาพสินค้า ติดต่อประสานงานกับลูกค้าทั้งภายในและภายนอก

บริษัท เพาเวอร์ เมททัล (กรุงเทพ) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
29 ส.ค. 57

บริษัท แพรกซ์แอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
29 ส.ค. 57
253 . ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรมการผลิต )
ด่วน!!

1. วางแผน กำหนดวีธีปฏิบัติ กำกับดูแล ติดตาม ควบคุม วางระบบงานด้านงานด้านวิศวกรรมการผลิต เพื่อให้มีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย,แปลกใหม่ ผลิตได้เร็ว ตรงตามความต้องการของตลาด 2. ศึกษา ค้นคว้า วิจัย ปรับปรุง ...

บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามประสบการณ์
1 ก.ย. 57
254 . foreman/ควมคุมฝ่ายผลิต(งานเชื่อม ขึ้นรูปเหล็กแผ่น)
1. ควบคุมดูแลการผลิตให้เป้นไปตามความต้องการของลูกค้า 2. จ่ายงานและอธิบายทำความเข้าใจให้หัวหน้างาน ถึงชิ้นงานที่ทำ 3. ดูแลปฏิบัติงานของพนักงานในแผนการผลิตทั้งหมด 4. วางแผนการผลิต และควบคุมการผลิ...

บริษัท ฟอร์มเทค จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามตกลง
26 ส.ค. 57
255 . หัวหน้าฝ่ายผลิต งานเฟอร์นิเจอร์ น๊อคดาวน์
ควบคุม ดูแล และวางแผนการผลิต เฟอร์นิเจอร์น๊อคดาวน์ พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการผลิต วิธีการผลิต และเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตด้วยเทคโนโลยีใหม่ ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ให้เป็นไปตามมาตรฐานและแผนงาน...

บริษัท ฟันนี่แมน ดีไซน์ จำกัด
เงินเดือน 30,000-35,000
31 ส.ค. 57
256 . Production Manager
- Provide administrative support to Producer and involve in all stages of production process from pre-production through post production - Coordinate among team and suppliers throughout the productio...

บริษัท ฟีโนมีนา จำกัด
25 ส.ค. 57
257 . หัวหน้าแผนกผลิตเครื่องดื่ม (ประจำโรงงาน บ้านบึง-ชลบุรี)
- วางแผน ดูแล ควบคุม การผลิตเครืองดื่ม ให้บรรลุตามเป้าหมาย - ดูแล จัดการ กำลังคน เครื่องจักร วิธีการ และ ต้นทุน ให้ได้ประสิทธิภาพ และ ประสิทธิผล ตามเป้าหมาย และ KPIs

บริษัท ฟู้ดแอนด์ดริ๊งส์ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
1 ก.ย. 57
258 . Leader Production
เปิดปิดเครื่องจักร คุมงานผลิตให้ได้ตามเป้าหมาย และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท มหาโพธิ์สัมพันธ์ จำกัด
เงินเดือน 15,000-17,000
25 ส.ค. 57
259 . Asst.Unit Manager (chrome plate )
Manage a production team to meet the production target and all other related issues to the production operation

บริษัท มาลาพลาส จำกัด
เงินเดือน N/A
27 ส.ค. 57
260 . หัวหน้าแผนกผลิต (Production Supervisor)
- ดูแลกระบวนการผลิตและควบคุมคุณภาพการผลิต - ดูแลการผลิตให้เป็นไปตามตารางการผลิต - ดูแลรับผิดชอบชิ้นส่วนสำคัญในการผลิต

บริษัท มาห์เล เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด
27 ส.ค. 57
 พบ 377 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ