เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 360 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
241 . Production Supervisor
ด่วน!!

- To control and manage production output to meet with customer requirement - To manage and improve production system, operator skil, operator's knowledge development,improve activities handling - T...

บริษัท พานาโซนิค อินดัสเตรียล ดิไวซ์ (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
16 ธ.ค. 57
242 . ผู้จัดการฝ่ายรับประกันคุณภาพ ( QA/QC ) / ผู้จัดการฝ่ายแม่พิมพ์ งานปั๊ม+งานฉีด , ผู้จัดการฝ่ายวางแผนการผลิต , ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม ด่วน..สัมภาษณ์พร้อมทราบผล
- ดูแลและควบคุมงานของแผนก QA , QC - ติดต่อประสานงานกับลูกค้า - แก้ไขและป้องกันปัญหาที่ส่งผลกระทบกับคุณภาพของผลิตภัณฑ์ - นำเสนอข้อมูลงาน DEFECT และงาน REJECT ให้ผู้บริหารทราบ - เข้าร่วม APQP ...

บริษัท พี.ซี. โปรดักส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
4 อัตราด่วน
เงินเดือน ตามตกลง
19 ธ.ค. 57
243 . QA, QC Manager
1.Quality assurance planning and execution. 2.Manufacturing quality assurance (In-Process quality control) 3.Instrument control (Control, calibrate and maintain inspection, measuring and test equipm...

บริษัท พี.ซี.เอส. แมชีน กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน By structure of company
19 ธ.ค. 57
244 . QC Supervisor
- วางแผนการผลิต - ควบคุมกระบวนการผลิต - ตรวจสอบคุณภาพและประกันคุณภาพของวัตถุดิบ บรรจุภัณฑ์ และสินค้าเครื่องดื่มในภาชนะบรรจุปิดสนิทสำเร็จรูปให้สอดคล้องกับกฎหมายและมาตรฐานที่กำหนดไว้ - และจัดทำบัน...

บริษัท พีพีเอ็ม เบฟ จำกัด
1 อัตรา
17 ธ.ค. 57
245 . หัวหน้าฝ่ายผลิต
-รับผิดชอบการวางแผน การควบคุมการผลิต -ตรวจสอบ แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต -พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการผลิต -บริหารความปลอดภัยในฝ่ายผลิต -รับผิดชอบควบคุมการทำงานพนักงานฝ่ายผลิต -งานอื่น ๆ ท...

บริษัท พีแอนด์ที สยาม จำกัด
เงินเดือน 18,000 - 22,000
16 ธ.ค. 57

บริษัท ฟิวเจอร์ซายน์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
19 ธ.ค. 57
247 . INJECTION LEADER Urgently Required !!
- ควบคุมงาน, แก้ไขปัญหางานฉีดพลาสติก - ควบคุมดูแลพนักงานใต้บังคับบัญชา - สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี

บริษัท ฟุรุยะ อินดัสตรีส์ ( ประเทศไทย ) จำกัด
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ 2 อยุธยา พระนครศรีอยุธยา
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
15 ธ.ค. 57
248 . Production Supervisor Urgently Required !!
- ดูแลควบคุมกระบวนการผลิต - รักษาระบบให้เป็นไปตามมาตรฐา - จัดทำเอกสารและอบรมหน้างานที่เกี่ยวข้อง

บริษัท ฟู้ดสตาร์ จำกัด
1 อัตรา
18 ธ.ค. 57

บริษัท ฟู้ดแอนด์ดริ๊งส์ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท และ พิจารณาตามประสบการณ์
19 ธ.ค. 57
250 . หัวหน้าแผนกผลิตเครื่องดื่ม (ประจำโรงงาน บ้านบึง-ชลบุรี)
- วางแผน ดูแล ควบคุม การผลิตเครืองดื่ม ให้บรรลุตามเป้าหมาย - ดูแล จัดการ กำลังคน เครื่องจักร วิธีการ และ ต้นทุน ให้ได้ประสิทธิภาพ และ ประสิทธิผล ตามเป้าหมาย และ KPIs

บริษัท ฟู้ดแอนด์ดริ๊งส์ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
19 ธ.ค. 57
251 . Production Supervisor
-รับผิดชอบการวางแผน การควบคุมการผลิต -ตรวจสอบ แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต -พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการผลิต -บริหารความปลอดภัยในฝ่ายผลิต -รับผิดชอบควบคุมการทำงานของงานซ่อมบำรุง -งานอื่น ๆ ท...

บริษัท ฟูยิต้า ราชิ (ไทยแลนด์) จำกัด
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามความสามารถและประสบการณ์
16 ธ.ค. 57
252 . ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายผลิต (ชลบุรี) ด่วนมาก !!
1. ตรวจสอบความพึงพอใจของลูกค้าในด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์ 2. ประสานงานกับฝ่ายโครงการเพื่อกำหนดแผนการผลิตให้สอดคล้องกับแผนกการติดตั้ง 3. เป็นผู้มีอำนาจในการตัดสินใจในโรงงาน รองจากผู้จัดการฝ่ายผลิต 1 4....

บริษัท เฟมไลน์ โปรดักส์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 25,000 - 30,000 บาท
19 ธ.ค. 57

บริษัท แฟนซีเวิลด์ จำกัด
1 อัตรา
19 ธ.ค. 57
254 . Production Manager
• Primary liaison with the customer on matters pertaining to daily operations including the scheduling of production levels • Ensures the facility is operated in a safe and environmentally responsibl...

บริษัท มณีมงคล อิมปอร์ต-เอ็กซปอร์ต จำกัด (กลุ่มบริษัทมณีมงคลกรุ๊ป)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างขององค์กร
18 ธ.ค. 57
255 . ผู้จัดการ/ผู้ช่วยผู้จัดการโรงงาน
ควบคุม ดูแล การทำงานของกระบวนการผลิตให้ได้ตามแผนงาน รับผิดชอบการติดตาม การวิเคราะห์และปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการทำงานทั้งหมดในโรงงาน ลดของเสียจากการผลิตรวมถึงระบบการควบคุมคุณภาพ แก้ไขปัญหาที่เ...

บริษัท มหาชัยคราฟท์เปเปอร์ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
17 ธ.ค. 57

บริษัท มาร์ซัน จำกัด
16 ธ.ค. 57
257 . Assistant Production Manager
1. Deploy&ensure the operation compliance with company's strategic&policy under the KPIs / Performance base system. 2. Establishes the team based work culture and the effectiveness of cooperator and ...

บริษัท มารูยาซึ อินดัสตรีส์ (ไทยแลนด์) จำกัด
นิคมอีสเทิร์นซีบอร์ด ระยอง ระยอง
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
19 ธ.ค. 57
258 . QA/QC Leader
- ติดตามและควบคุมมาตรฐานคุณภาพผ่านขั้นตอนต่าง ๆ ของการผลิตเพื่อให้ผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้าย - ความรับผิดชอบของทีมงานของพนักงาน 6-10 คน - การควบคุมการตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ - การประชุมทีมงานดำเนินกา...

บริษัท มิยามะ พรีซิชั่น (ประเทศไทย) จำกัด
นิคมปิ่นทอง (โครงการ 3) ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
19 ธ.ค. 57
259 . เภสัชกร R&D
1. วิจัย+ พัฒนาสูตรตำหรับยาที่ได้รับคำขอขึ้นทะเบียนจากฝ่ายผลิตภัณฑ์ทั้งยาเม็ด,ยาน้ำ,ยาแคปซูล,ยางผง,ยาปราศจากเชื้อ 2. แก้ไข/ปรับปรุงสูตรการผลิตเดิมที่ยังไม่ดี ได้ผลไม่สม่ำเสมอ ต้องมีการ Reprocess บ่อย...

บริษัท มิลลิเมด จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
18 ธ.ค. 57
260 . QA , QC SUPERVISOR
ด่วน!!!

1.ควบคุมคุณภาพและตรวจสอบผลิตภัณฑ์ให้อยู่ในมาตราฐาน 2.จัดแนวทางการควบคุมผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด และ การแก้ไข ป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดซ้ำ 3.ติดตามวิเคราะ์ห์ปัญหาที่ลูกค้าแจ้ง เพื่อหาทางป้องกันก...

บริษัท แม แม อินดัสเตรียล จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
2 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท ฯ
17 ธ.ค. 57
 พบ 360 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ