เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 421 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
241 . ผู้จัดการฝ่าย Product (สื่อสารภาษาจีนกลางได้)
- มีความสนใจด้านเทคโนโลยี และมีความรู้ด้านโทรศัพท์มือ - ประสานงานกับฝ่ายโรงงาน OPPO (สำนักงานใหญ่ ประเทศจีน) - สามารถนำเสนอ Product ของบริษัทได้ -สามารถสื่อสารภาษาจีนกลางได้

บริษัท ไทย ออปโป้ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
28 ก.พ. 58

บริษัท ไทย อาจีย่า จำกัด
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
1 มี.ค. 58
243 . Retort Supervisors
1. ควบคุมดูแลพนักงานให้ปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบายบริษัท 2. ควบคุมดูแลระบบมาตรฐาน 3. พัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการผลิต

บริษัท ไทย อินาบะ ฟูดส์ จำกัด
เขตประกอบการอุตสาหกรรมเหมราชสระบุรี สระบุรี
1 Position
เงินเดือน N/A
27 ก.พ. 58

บริษัท ไทยเซ็นทรี (1995) จำกัด
4 อัตรา
23 ก.พ. 58
245 . หัวหน้าสายผลิต
1.ดูแล และชี้แนะพนักงานในสายการผลิตให้มีประสิทธิภาพในการทำงาน และเกิดความปลอดภัย 2.ควบคุมตรวจเช็คยอดสีและเคมีในแผนก แจ้งฝ่ายวางแผนประจำสิ้นเดือน 3.ประเมินการปฏิบัติงานของพนักงานในแผนก และปรับปรุงแก้...

บริษัท ไทยโพลีอะคริลิค จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน 15,000-25,000
28 ก.พ. 58
246 . หัวหน้าหน่วยงานควบคุมคุณภาพ
- ตรวจสอบงาน วัตถุดิบรับเข้า (ลวดเหล็ก,ลวดสแตนเลส เพลา)งานชุบผิว,งานชุบแข็ง เพลา - ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ระหว่างกระบวนการผลิต - ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ก่อนส่งมอบให้กับลูกค้าได้ตามกำหนด - ออกเอกสาร NC ผลิตภัณฑ์ท...

บริษัท ไทยมงคลสลักภัณฑ์ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
27 ก.พ. 58
247 . หัวหน้าฝ่ายผลิตเค้ก
- ผลิตเค้กตามสูตรและมาตรฐานของโรงงาน - ควบคุมและวางแผนกระบวนการผลิตเค้ก - วางแผนตารางเวลาและการทำงานของพนักงาน - ตรวจสอบชี้วัดคุณภาพมาตรฐานของผลผลิตเค้ก

บริษัท ไทยยามาซากิ จำกัด
4 อัตรา
เงินเดือน 11,000 - 12,000 (ยังไม่รวมค่าตำแหน่ง)
27 ก.พ. 58
248 . ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกขั้นตอนหลังพิมพ์ ด่วนมาก !!
1. ตรวจสอบ กำกับและควบคุมดูแลการทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อให้ระยะเวลาการผลิตเป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ 2. กำหนดเกณฑ์เพื่อควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ในกระบวนการผลิต 3. วางแผนกําหนดวิธีการแล...

บริษัท ไทยยูเนี่ยนกราฟฟิกส์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัทฯ และประสบการณ์
28 ก.พ. 58

บริษัท ไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
23 ก.พ. 58
250 . หัวหน้าแผนกวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร (Supervisor)
1.ดำเนินการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์เลี้ยงเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าตามนโยบายบริษัท 2.คิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่ตามแนวโน้มของตลาดเพื่อเป็นทางเลือกสำหรับลูกค้า 3.นำความรู้มาประยุกต์ใช้ในการพัฒ...

บริษัท ไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
23 ก.พ. 58
251 . ผู้จัดการฝ่าย QA
ดูแลงานด้านตรวจสอบคุณภาพสินค้า พัฒนาคุณภาพสินค้า เพื่อสนองตอบความพึงพอใจลูกค้า

บริษัท ไทยอ๊อฟเซท จำกัด ( KIM PAI GROUP )
เงินเดือน ตามประสบการณ์
28 ก.พ. 58
252 . Planning Supervisor / Store Supervisor
หัวหน้างานฝ่ายผลิต(Production Supervisor) 2 อัตรา หน้าที่รับผิดชอบ -วางแผนด้านกำลังคน ให้สอดคล้องกับแผนการผลิต -ควบคุมกระบวนการผลิต และควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงานในแผนกให้เป็นไปต...

บริษัท ไทยเอเซียไรซ์ โปรดักส์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
23 ก.พ. 58
253 . QA Manager
Job Description: • Consider and analysis the data of quality in order to improvement • Customer complaint: Investigate and solve customer complaint together with the factory Follow up cause/correc...

บริษัท ธีร์ โฮลดิ้ง จำกัด
เงินเดือน N/A
26 ก.พ. 58

บริษัท นครปฐมรวมพัฒนาค้าข้าว จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
28 ก.พ. 58
255 . หัวหน้าแผนกผลิต/หัวหน้าแผนกควบคุมคุณภาพ
1.รับผิดชอบงานเกี่ยวกับการผลิตในโรงงาน 2.ควบคุม/ กำกับ ระบบการทำงานของฝ่ายผลิต 3.ควบคุมและพัฒนาสินค้าให้มีคุณภาพ

บริษัท นครหลวงกลูโคส จำกัด/บริษัท โรงงานลูกกวาดเม่งเซ้ง จำกัด
5 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
23 ก.พ. 58
256 . หัวหน้างานผลิต (โรงงานโคราช)
- วางแผนการผลิตให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด - ตรวจสอบและวิเคราะห์กระบวนการผลิตรวมถึงปรับปรุงกระบวนการผลิต - พัฒนาและปรับปรุงระบบการผลิตให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น - ให้คำแนะนำ อบรม และพัฒนาผู้ใต้บังคั...

บริษัท น้ำมันบริโภคไทย จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
27 ก.พ. 58
257 . Welding Engineer
1.กำกับดูแลปรับปรุงเครื่องเชื่อมโลหะต่างๆ เช่น Tig, Mig หรือ spot ให้พร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา 2.ซ่อมบำรุงดูแลรักษาเครื่องเชื่อมฯ 3.อบรมหรือสอนงานพนักงานให้สามารถทำงานที่เกี่ยวข้องได้

บริษัท นิชิกุระ (ประเทศไทย) จำกัด
นิคมปิ่นทอง (โครงการ 1) ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
27 ก.พ. 58
258 . Asst.Manager/Manager of QA.
Urgently required !!!

- Management QA function and preparation QA inspection process - Responsible for the implementation of quality control procedures and plans for providing the more efficient in factory - Develops an...

บริษัท นิชินโบะคอมเมอร์เชียลวีฮีเคิลเบรค จำกัด NISSHINBO COMMERCIAL VEHICLE BRAKE LTD.
นิคมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด ระยอง
1 Position
เงินเดือน N/A
23 ก.พ. 58
259 . Production Supervisor Urgently Required !!
ควบคุมดูแลรวมถึงวางแผนงานในส่วนงานผลิตของบริษัท

บริษัท นิเด็ค ชิบาอุระ อีเล็คโทรนิคส์ ( ประเทศไทย ) จำกัด
สวนอุตสาหกรรมบางกะดี ปทุมธานี
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
28 ก.พ. 58
260 . Production Supervisor
- Control Production line

บริษัท นิโปร (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน Negotiable
25 ก.พ. 58
 พบ 421 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ