เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 665 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
241 . ผู้จัดการแผนกคิวซีรับสมัครด่วน !
1.ควบคุมดูแลคุณภาพในกระบวนการผลิต 2.ตรวจสอบชิ้นงานให้เป็นไปตามมาตรฐาน 3.รับนโยบายและปฏิบัติตามที่ผู้บริหาร 4. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย เพิ่มเติม

บริษัท โกลเด้น ไพร้ซ์ แคนนิ่ง จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ขึ้นอยู่กับโครงสร้างบริษัทฯ
12 ม.ค. 60
242 . Supervisor การผลิต (เบเกอรี่)
-รับผิดชอบส่วนงานผลิต เค้ก -รับผิดชอบส่วนงานผลิตขนมปัง -การวางแผนการผลิต -การบริหารทีมงาน

บริษัท โกลเด้นครีม จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามความสามารถและประสบการณ์ผู้สมัคร
16 ม.ค. 60
243 . Shift Supervisor - Injection (หัวหน้างาน – ฉีดพลาสติก)
• ดำเนินการ ควบคุม ดูแล การทำงานในกะ รวมถึงการอบรม การหยุดงานของพนักงาน • วางแผน ควบคุมและ แนะนำการผลิตมาตรฐานการปฏิบัติงานและเป้าหมายของบริษัท งานเอกสารต่างๆ • บำรุงรักษาเครื่องจักร • จัดเตรียม ต...

บริษัท ไกรเนอร์ ไบโอ-วัน (ไทยแลนด์) จำกัด
16 ม.ค. 60
244 . ผู้จัดการแผนกผลิตสินค้ารับสมัครด่วน !
- กำกับ ดูแล ควบคุมผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามข้อกำหนด - กำกับ ดูแล ควบคุม ระบบการทำงานการผลิต - กำกับ ดูแล ควบคุมการวางแผนงานให้เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด - กำกับ ดูแล ควบคุมการบริหารงบประมาณในการจัด...

บริษัท คงศิริแทนเนอรี่ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
13 ม.ค. 60
245 . QC,QA,หัวหน้าฝ่ายขายและจนท.ฝ่ายขาย,จนท.RD@วิจัย,หัวหน้าสโตร์,หัวหน้าผลิต
-QC,QA ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ จำนวน 2 อัตรา -หัวหน้าฝ่ายขายผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางและเวชสำอาง จำนวน 2 อัตรา -จนท.ฝ่ายขายในออฟฟิต จำนวน 4 อัตรา -จนท.วิจัย R&D ด้านเครื่องสำอางและเวชสำอาง จำนวน 1 อัต...

บริษัท ครีม บิลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด
10 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัทและตำแหน่งงาน
16 ม.ค. 60
246 . QC,หัวหน้าฝ่ายขายและจนท.ฝ่ายขาย,จนท.RD@วิจัย,หัวหน้าสโตร์,หัวหน้าผลิต
-QC ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ จำนวน 1 ตำแหน่ง -หัวหน้าฝ่ายขายผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางและเวชสำอาง จำนวน 2 อัตรา -จนท.ฝ่ายขายในออฟฟิต จำนวน 3 อัตรา -จนท.วิจัย R&D ด้านเครื่องสำอางและเวชสำอาง จำนวน 1 อัตร...

บริษัท ครีม บิลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด
9 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัทและตำแหน่งงาน
12 ม.ค. 60
247 . หัวหน้าแผนกกรรมวิธีการผลิต
1.ควบคุมและดูแลการผลิตสับปะรดกระป๋องให้เป็นไปตามแผน 2.ดูแลเครื่องจักรการผลิต 3.ควบคุมและดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา 4.ดูแลงานในส่วนปิดฝาและฆ่าเชื้อผลิตภัณฑ์ 5.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ควอลิตี้ ไพน์แอปเปิล โปรดักส์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
13 ม.ค. 60
248 . Production Supervisor
1. Strictly follow the company's rules & regulation, compliance to ISO 9001, ISO 14001 and ensure company's policies & objectives are met and control environment comply to the legal, control the envir...

บริษัท คอลิบรี แอสเซมบลี (ประเทศไทย) จำกัด
นิคมปิ่นทอง (โครงการ 2) ชลบุรี
1 Position
เงินเดือน N/A
12 ม.ค. 60
249 . DEPUTY PRODUCTION MANAGER
- บริหารจัดการ วางแผน ควบคุมผลิต และ พัฒนา ปรับปรุงขบวนการผลิต ควบคุมคุณภาพในแต่ละแผนกให้ได้ตามมาตราฐาน - ทำงาน 6 วัน จันทร์ - เสาร์

บริษัท คอสโม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ
เงินเดือน ตามตกลง
16 ม.ค. 60
250 . หัวหน้าแผนก / รองหัวหน้าแผนกรับสมัครด่วน !
วางแผนการทำงานในขั้นตอนต่างๆของขบวนการผลิตกล่องบรรจุภัณฑ์ ดูแล พนักงาน ,เครื่องจักร อุปกรณ์ให้พร้อมใช้ พัฒนาปรับปรุง วิธีการทำงาน และผลิตงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

บริษัท คอสโม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ
เงินเดือน ตามตกลง
16 ม.ค. 60
251 . QC SUPERVISORรับสมัครด่วน !
- วางแผน และควบคุมดูแลการตรวจคุณภาพชิ้นงานใน Line การผลิตให้ได้ตามมาตรฐาน ที่ลูกค้ากำหนด

บริษัท คอสโม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ
เงินเดือน ตามตกลง
16 ม.ค. 60
252 . Asst.Manager Project Management
1.Project Management to manager 2.QCDD and Project KPI for new Project 3.Other

บริษัท คาไซเท็คซี จำกัด
นิคมไฮเทค (บ้านหว้า) พระนครศรีอยุธยา
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
16 ม.ค. 60
253 . หัวหน้ากะประจำโรงงาน Shift Supervisor
หน้าที่ความรับผิดชอบ: • ประสานงาน วางแผน ดูแลรับผิดชอบและควบคุมการทำงานของทีม • สนับสนุนการทำงานเป็นทีมทั้งภายในทีมและระหว่างทีมอื่นๆ ที่ทำงานร่วมกัน • ควบคุมดูแลกระบวนการผลิตให้เป็นไปตามข้อกำหนด ...

บริษัท คาร์กิลล์สยาม จำกัด
1 อัตรา
12 ม.ค. 60
254 . ผู้จัดการแผนกการผลิต
1. ดูแล ควบคุม ตรวจสอบของพนักงานและกระบวนการทำงานในฝ่ายผลิต และฝ่ายประกันคุณภาพ และฝ่ายอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 2. ป้องกันปัญหาคุณภาพมิให้เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต 3. แก้ไข ทดลอง และImprovement พร้อมทั้...

บริษัท คาร์เปท เมกเกอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างและประสบการณ์
12 ม.ค. 60
255 . Senior Production Supervisor / Production Supervisor
- ทำงานด้านผลิตอาหารแช่เยือกแข็ง - อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท คิทเช่นส์ ออฟ ดิ โอเชี่ยนส์ (ประเทศไทย) จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
16 ม.ค. 60
256 . Production Supervisor/ หัวหน้างานฝ่ายผลิตรับสมัครด่วน !
1. ดูแลควบคุมการปฏิบัติงานผู้ใต้บังคับบัญชาในแผนกให้เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติและคู่มือการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง 2. ดูแลควบคุมให้ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในแผนกให้เป็นไปตามมาตรฐานการผลิตที่กำหนดไว้ 3. รายงานผล...

บริษัท คิบุน (ไทยแลนด์) จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัทฯ
12 ม.ค. 60
257 . หัวหน้าฝ่ายผลิต (PD.Supervisor)
1. บริหารผู้ใต้บังคับบัญชาระดับ Ass't Leader และ Leader 2. ดูแลการผลิต วางแผนกำลังคน เพื่อให้สามารถผลิตงานให้ได้ตามเป้าหมาย และสอดคล้องกับระบบคุณภาพ 3. ประสานงานกับฝ่ายอื่นๆ ในการแก้ปัญหาหน้างาน...

บริษัท คิวพลัส คอนเซพท์ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
14 ม.ค. 60
258 . ผู้จัดการฝ่ายผลิต
- วางแผนการผลิตและประมาณการยอดขายการผลิต - วางแผน/บริการใช้เครื่องจักร รวมถึงกำลังคนและวัตถุดิบ อุปกรณ์ในการผลิต - บริหารแผนงานการผลิต ควบคุมตรวจสอบกระบวนการในการผลิตและการแก้ไขป้องกันปัญหาที่เกิดขึ...

บริษัท คิวแฟค จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
11 ม.ค. 60
259 . หัวหน้าฝ่ายผลิตรับสมัครด่วน !
- รับผิดชอบงานด้านการวางแผนผลิต - ควบคุมดูแลงานผลิตและพนักงานใต้บังคับบัญชา - จัดทำสต็อกสินค้าสำหรับไลน์ผลิต

บริษัท เค เจ ซี อินเตอร์ฟู้ด จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
10 ม.ค. 60
260 . หัวหน้าฝายผลิต / Production supervisorรับสมัครด่วน !
- ควบคุมงานฝ่ายผลิตทั้งหมด/ Control the overall production - จัดทำ Production Plan/ Prepare production plan - จัดคนทำงานส่งเสริมให้สามารถผลิตสินค้าได้ทันตามกำหนด / Manage staff to produce and delive...

บริษัท เค อี ไอ ซี ไทย จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
12 ม.ค. 60
 พบ 665 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ