เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Business Development & Marketing Executive
1. Be contact point and coordination for customer including preparation of Pre-qualification for customer 2. Receive the Inquiry or Invitation to Bid document then consolidate and present to BDD/Prop...

บริษัท ไทย โรตารี่ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
1 position
24 พ.ย. 58
2 . Lathe Machining Operator (ช่างกลึง)
- รับผิดชอบงานกลึงโดยใช้เครื่อง Lathe - ปฏิบัติงานตามคำสั่งผู้บังคับบัญชาอย่างเคร่งครัด

บริษัท ไทย โรตารี่ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
5 อัตรา
24 พ.ย. 58
3 . Business Development Officer
1. Prepare , Control and Manage filing system for department documents in accordance with ISO 9001 2. Typing, copying and all clerical services for the department 3. Collecting/Filing of Inquiry or ...

บริษัท ไทย โรตารี่ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
1 position
24 พ.ย. 58
4 . Senior QA Engineer
1.ตรวจสอบรายงาน Manufacturer Data Record 2.ตรวจสอบรายงาน เอกสารให้สอดคล้องกับระบบ ISO 9001และ TIS/OHSAS 18001 3.ตรวจสอบรายงานการเก็บบันทึกการ Qualified ของช่างเชื่อมและการเก็บบันทึกการสอบเทียบอุปกรณ...

บริษัท ไทย โรตารี่ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
1 position
24 พ.ย. 58
5 . QC Technician
1. ดำเนินการตรวจสอบ raw material + ผลิตภัณฑ์ระหว่างการผลิตและผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป 2. ช่วยทดสอบผลิตภัณฑ์ 3. แก้ไขข้อร้องเรียนของลูกค้า 4. ให้ข้อมูลในการทำรายงานการตรวจสอบหรือทดสอบ 5. จัดทำเอกสารให้สอ...

บริษัท ไทย โรตารี่ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
5 อัตรา
เงินเดือน N/A
24 พ.ย. 58
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ