เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Tank Design Engineer
• Tank design base structural • Review Contract / Agreement after getting work from clients • Provide working schedule and budget • Manage and control works as Contract / Agreement of each project ...

บริษัท ไทย โรตารี่ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
1 position
17 ธ.ค. 57
2 . Senior Design Checker
Responsible about check and create detail drawings to minimize missing, save cost and good constructability

บริษัท ไทย โรตารี่ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
1 position
17 ธ.ค. 57
3 . Proposal Engineer
Review tender document cost/estimation/prepare bidding proposal/ communicate with Client & Vendors and ohter disciplines / Assistance of Proposal Manager

บริษัท ไทย โรตารี่ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
1 position
17 ธ.ค. 57
4 . Civil Design Engineer
• Perform civil design, foundation design and structural design. • Prepare material take off from Product & Systems design sheet. • Maintain the document to ensure that it is complied with ISO 9001 ...

บริษัท ไทย โรตารี่ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
1 position
17 ธ.ค. 57
5 . Senior Accountant
Responsibilities: • Prepare financial statements and monitor schedules according to monthly close schedule • Monitor asset, liability, revenue, and expense entries by compiling and analyzing account...

บริษัท ไทย โรตารี่ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
17 ธ.ค. 57
6 . Fabrication Manager
• Define, improve and review about policies of factory management • Consider and approve for plans • Plan strategies of factory management • Consider and approve for work orders • Give suggestions...

บริษัท ไทย โรตารี่ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
1 position
17 ธ.ค. 57
7 . พนักงานขับรถ
รับผิดชอบในการขับรถบริการพนักงาน แขกของบริษัทฯ รับส่งเอกสาร ส่งของ รวมถึงการดูแลบำรุงรักษารถยนต์ ตรวจสอบสภาพรถยนต์ นำรถเข้าศูนย์บริการ และขับรถยนต์บริการแก่หน่วยงานต่าง ๆ เพื่อให้สามารถให้บริการได้อย...

บริษัท ไทย โรตารี่ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน 300 บาท/วัน รวมโอทีรายได้ประมาณเดือนละประมาณ 20,000 กว่าบาท
17 ธ.ค. 57
8 . Fabrication Project Engineer
รับผิดชอบการควบคุมต้นทุน ระยะเวลาการผลิต ให้เสร็จตามแผนงานที่กำหนด เพื่อให้สามารถผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ ต้นทุนที่เหมาะสม ถูกต้องตามความต้องการของลูกค้า และการส่งมอบทันเวลาที่แข่งขันได้

บริษัท ไทย โรตารี่ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
1 / พนง.ประจำ
เงินเดือน N/A
17 ธ.ค. 57
9 . CNC Machining Operator
1. สร้าง DWG. เป็น Auto CAD และแปลงเป็น G-Code หรืออย่างอื่นที่ใช้ใน CNC นั้นๆ 2. จัดเก็บข้อมูลสถิติการทำงานของเครื่อง CNC 3. กำหนดเป้าหมาย (Schedule)ให้สอดคล้องกับ Job Card และแก้ปัญหาที่เกียวกับโป...

บริษัท ไทย โรตารี่ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
1 position
17 ธ.ค. 57
10 . IT Manager
• Provide development plans for working system as organization’s requirements • Analyze working systems and design database system • Test the system and define permissions to access the database • ...

บริษัท ไทย โรตารี่ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
1 position
17 ธ.ค. 57
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ