เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Welder TIG
1. To practice and take welder test according to project specification and codes 2. Ability to understand the Welding Procedure Specification and use the welding electrode/wire accordingly 3. To ens...

บริษัท ไทย โรตารี่ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
30 อัตรา
25 มี.ค. 58
2 . Fitter
รับผิดชอบในงานประกอบ เพื่อใช้ในการประกอบติดตั้งถังบรรจุสารเคมีประเภทแก๊ส และของเหลวขนาดใหญ่ในโครงการก่อสร้างของบริษัทฯให้มีคุณภาพมาตรฐานที่กำหนดไว้ในรูปแบบที่ลูกค้าต้องการ

บริษัท ไทย โรตารี่ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
30 อัตรา
25 มี.ค. 58
3 . OHS Supervisor
1. วิเคราะห์ความเสี่ยงของการเกิดอุบัติเหตุและให้คำแนะนำทีมงานให้ปฎิบัติตามหลักความปลอดภัย เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดอุบัติเหตุ 2. ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันภัยและให้คำแนะนำในการใช้ 3. จัดฝึกอบรมและให้คำแนะนำ...

บริษัท ไทย โรตารี่ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน 40,000 - 50,000
25 มี.ค. 58
4 . Helper ผู้ช่วยช่าง
ผู้ช่วยช่างทั่วไป ทำหน้าที่ตามที่หัวหน้างานมอบหมายให้

บริษัท ไทย โรตารี่ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
20 อัตรา
25 มี.ค. 58
5 . CNC Machining Operator
1. สร้าง DWG. เป็น Auto CAD และแปลงเป็น G-Code หรืออย่างอื่นที่ใช้ใน CNC นั้นๆ 2. จัดเก็บข้อมูลสถิติการทำงานของเครื่อง CNC 3. กำหนดเป้าหมาย (Schedule)ให้สอดคล้องกับ Job Card และแก้ปัญหาที่เกียวกับโป...

บริษัท ไทย โรตารี่ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
3 position
25 มี.ค. 58
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ