เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Lathe Machining Operator (ช่างกลึง)
- รับผิดชอบงานกลึงโดยใช้เครื่อง Lathe - ปฏิบัติงานตามคำสั่งผู้บังคับบัญชาอย่างเคร่งครัด

บริษัท ไทย โรตารี่ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
5 อัตรา
7 ต.ค. 58
2 . Mechanic
1. ซ่อมเครื่องจักรและบำรุงรักษาตามแผนการซ่อมบำรุง 2. บำรุงรักษาเครื่องมือและเครื่องจักรในการทำงาน 3. ทำรายงานการซ่อมบำรุง 4. สร้างอุปกรณ์และเครื่องมือเครื่องใช้ในการซ่อมบำรุงตามความจำเป็น 5. ตรวจส...

บริษัท ไทย โรตารี่ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
5 ตำแหน่ง
7 ต.ค. 58
3 . ช่างไฟฟ้า
In-charge for the electrical work which is assigned by Foreman and performs the work according to the standard code & practice with compliance with Safety regulation 1.Interpret electrical shop dra...

บริษัท ไทย โรตารี่ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
3 อัตรา
7 ต.ค. 58
4 . Business Development & Marketing Executive
Responsible in communication/ coordination with customer for inquiries /contractual matters including support to develop/expand the company’s business/market and achieve annual turn-over target.

บริษัท ไทย โรตารี่ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
1 position
8 ต.ค. 58
5 . Technical Support
Responsible about IT services for users, installation and repair of software and hardware, solving problems of the network, documentation of expenses and maintenance of IT devices

บริษัท ไทย โรตารี่ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
1 position
7 ต.ค. 58
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ