เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Field Engineer
• Provide Bidding & Proposal. • Manpower planning • Activate mobilization and demobilization plan and detail site set up. • Established progress reporting formant jointly with project manager/ proj...

บริษัท ไทย โรตารี่ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
8 position
21 ก.ค. 59
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ