เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Electronic Engineer
1.ออกแบบ เขียนแบบ PCB ของตู้เชื่อมไฟฟ้ารวมถึงแก้ปัญหาและวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นกับเครื่องจักรที่ใช้อุปกรณ์ electronic. 2.ออกแบบสร้างเครื่องเชื่อมไฟฟ้า 3.ออกแบบ เขียนแบบ แผงวงจรอีเล็คทรอนิกส์ 4.ร...

บริษัท ไทย โรตารี่ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
1 Position
เงินเดือน N/A
24 พ.ย. 60
2 . Tank Designer (Checker)
1.Check drawing with reference to cilent data sheets,specifications and API650/620 and API650/620 ASME Sec VIII codes as applicable. 2.Suggest good drafting practices as per industry standards.

บริษัท ไทย โรตารี่ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
1 Position
เงินเดือน N/A
24 พ.ย. 60
3 . Accounting Officer
รับผิดชอบในการตรวจสอบเอกสารด้านการรับเงิน นำเงินเข้าธนาคารออกใบแจ้งหนี้ ใบกำกับภาษี ใบเสร็จรับเงิน ใบวางบิล และติดตามหนี้ รวมทั้งบันทึกบัญชี ทำรายละเอียดประกอบงบทางการเงิน

บริษัท ไทย โรตารี่ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
1 position
24 พ.ย. 60
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ