เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . OHS Supervisor
1. วิเคราะห์ความเสี่ยงของการเกิดอุบัติเหตุและให้คำแนะนำทีมงานให้ปฎิบัติตามหลักความปลอดภัย เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดอุบัติเหตุ 2. ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันภัยและให้คำแนะนำในการใช้ 3. จัดฝึกอบรมและให้คำแนะนำ...

บริษัท ไทย โรตารี่ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน 40,000 - 50,000
17 เม.ย. 58
2 . CNC Machining Operator
1. สร้าง DWG. เป็น Auto CAD และแปลงเป็น G-Code หรืออย่างอื่นที่ใช้ใน CNC นั้นๆ 2. จัดเก็บข้อมูลสถิติการทำงานของเครื่อง CNC 3. กำหนดเป้าหมาย (Schedule)ให้สอดคล้องกับ Job Card และแก้ปัญหาที่เกียวกับโป...

บริษัท ไทย โรตารี่ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
3 position
17 เม.ย. 58
3 . Payroll Officer (Urgent)
รับผิดชอบการเก็บรวบรวมและตรวจสอบข้อมูลเวลาปฏิบัติงานของพนักงาน ดำเนินการคำนวณ จัดทำค่าจ้าง จัดทำรายงานนำส่งธนาคาร จัดทำรายงานนำส่งภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและประกันสังคมที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายค่าจ้างเพื่...

บริษัท ไทย โรตารี่ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
1 position
17 เม.ย. 58
4 . Helper ผู้ช่วยช่าง
ผู้ช่วยช่างทั่วไป ทำหน้าที่ตามที่หัวหน้างานมอบหมายให้

บริษัท ไทย โรตารี่ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
20 อัตรา
17 เม.ย. 58
5 . Technical Support
Responsible about IT services for users, installation and repair of software and hardware, solving problems of the network, documentation of expenses and maintenance of IT devices

บริษัท ไทย โรตารี่ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
1 position
17 เม.ย. 58
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ