เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Construction Manager
Project Management 1.Provide Bidding & Proposal 2.Overall in charge of job site assigned 3.Fully understand contractual construction requirement 4.Formulate construction plan and execute construc...

บริษัท ไทย โรตารี่ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
2 position
24 เม.ย. 60
2 . Project Engineer
-Manage the project and be the representative of our company with client. -To organize the project team member,cost/schedule/quality control. -Review contract technically & commercially -Provid...

บริษัท ไทย โรตารี่ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
2 Position
เงินเดือน N/A
24 เม.ย. 60
3 . Fabrication Project Engineer
Responsible for budget control and production period as specific plan for good product quality, appropriate budget, on time delivery in accordance with customer’s requirements

บริษัท ไทย โรตารี่ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
1 position
เงินเดือน N/A
24 เม.ย. 60
4 . Field Engineer
• Provide Bidding & Proposal. • Manpower planning • Activate mobilization and demobilization plan and detail site set up. • Established progress reporting formant jointly with project manager/ proj...

บริษัท ไทย โรตารี่ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
5 position
24 เม.ย. 60
5 . Project Administrator ( Contract 1 year)
-รับผิดชอบในการประสานงานด้านเอกสารกับหน่วยงานหลักในเรื่องของการคัดเลือก การจ้างงาน -เก็บรวบรวมข้อมูลเวลาปฏิบัติงานของพนักงาน เพื่อให้ได้บุคลากรทันเวลา ตรงตามความต้องการของโครงการ และเพื่อให้การจ่ายค...

บริษัท ไทย โรตารี่ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
24 เม.ย. 60
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ