เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . QA Engineer (สัญญาจ้าง1ปี)
•Quality Control of Product. •Control of tank, pipe and vessel welding. •Control Welder Qualification.

บริษัท ไทย โรตารี่ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
1 position
24 ก.พ. 60
2 . Internal Auditor
1.The Internal Auditor is responsible for conducting internal audit activities of assigned QMR or QHSMR both in the workshop and field operations. 2.Assist in providing oversight and continual improv...

บริษัท ไทย โรตารี่ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
1 position
เงินเดือน N/A
24 ก.พ. 60
3 . Field Engineer
• Provide Bidding & Proposal. • Manpower planning • Activate mobilization and demobilization plan and detail site set up. • Established progress reporting formant jointly with project manager/ proj...

บริษัท ไทย โรตารี่ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
5 position
24 ก.พ. 60
4 . Technical Support & Programmer
Responsible about IT services for users, installation and repair of software and hardware, solving problems of the network, documentation of expenses and maintenance of IT devices. Responsible to desi...

บริษัท ไทย โรตารี่ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
1 position
24 ก.พ. 60
5 . Fabrication Project Engineer
Responsible for budget control and production period as specific plan for good product quality, appropriate budget, on time delivery in accordance with customer’s requirements

บริษัท ไทย โรตารี่ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
1 position
เงินเดือน N/A
24 ก.พ. 60
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ