เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Scaffolder (ช่างติดตั้งนั่งร้าน)
To do scaffolding work as per the assignment from Foreman and work safely

บริษัท ไทย โรตารี่ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
10 ตำแหน่ง
31 ก.ค. 58
2 . Lathe Machining Operator (ช่างกลึง)
- รับผิดชอบงานกลึงโดยใช้เครื่อง Lathe - ปฏิบัติงานตามคำสั่งผู้บังคับบัญชาอย่างเคร่งครัด

บริษัท ไทย โรตารี่ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
5 อัตรา
31 ก.ค. 58
3 . Fitter A
รับผิดชอบในงานประกอบ เพื่อใช้ในการประกอบติดตั้งถังบรรจุสารเคมีประเภทแก๊ส และของเหลวขนาดใหญ่ในโครงการก่อสร้างของบริษัทฯให้มีคุณภาพมาตรฐานที่กำหนดไว้ในรูปแบบที่ลูกค้าต้องการ

บริษัท ไทย โรตารี่ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
30 อัตรา
31 ก.ค. 58
4 . Mechanic
1. ซ่อมเครื่องจักรและบำรุงรักษาตามแผนการซ่อมบำรุง 2. บำรุงรักษาเครื่องมือและเครื่องจักรในการทำงาน 3. ทำรายงานการซ่อมบำรุง 4. สร้างอุปกรณ์และเครื่องมือเครื่องใช้ในการซ่อมบำรุงตามความจำเป็น 5. ตรวจส...

บริษัท ไทย โรตารี่ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
5 ตำแหน่ง
31 ก.ค. 58
5 . ช่างไฟฟ้า
In-charge for the electrical work which is assigned by Foreman and performs the work according to the standard code & practice with compliance with Safety regulation 1.Interpret electrical shop dra...

บริษัท ไทย โรตารี่ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
3 อัตรา
31 ก.ค. 58
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ