เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Welder TIG
1. To practice and take welder test according to project specification and codes 2. Ability to understand the Welding Procedure Specification and use the welding electrode/wire accordingly 3. To ens...

บริษัท ไทย โรตารี่ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
30 อัตรา
26 ก.พ. 58
2 . Fitter
รับผิดชอบในงานประกอบ เพื่อใช้ในการประกอบติดตั้งถังบรรจุสารเคมีประเภทแก๊ส และของเหลวขนาดใหญ่ในโครงการก่อสร้างของบริษัทฯให้มีคุณภาพมาตรฐานที่กำหนดไว้ในรูปแบบที่ลูกค้าต้องการ

บริษัท ไทย โรตารี่ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
30 อัตรา
26 ก.พ. 58
3 . OHS Supervisor
1. วิเคราะห์ความเสี่ยงของการเกิดอุบัติเหตุและให้คำแนะนำทีมงานให้ปฎิบัติตามหลักความปลอดภัย เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดอุบัติเหตุ 2. ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันภัยและให้คำแนะนำในการใช้ 3. จัดฝึกอบรมและให้คำแนะนำ...

บริษัท ไทย โรตารี่ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน 40,000 - 50,000
26 ก.พ. 58
4 . QC Technician
1. ดำเนินการตรวจสอบ raw material + ผลิตภัณฑ์ระหว่างการผลิตและผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป 2. ช่วยทดสอบผลิตภัณฑ์ 3. แก้ไขข้อร้องเรียนของลูกค้า 4. ให้ข้อมูลในการทำรายงานการตรวจสอบหรือทดสอบ 5. จัดทำเอกสารให้สอ...

บริษัท ไทย โรตารี่ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
5 อัตรา
เงินเดือน N/A
26 ก.พ. 58
5 . Draftman
รับผิดชอบจัดเตรียมรายการวัสดุสำหรับการผลิต และหาราคาวัสดุ และจัดทำแบบเพื่อประกอบการเสนอราคางาน เพื่อให้ได้ราคาที่ถูกต้องตามความต้องการของลูกค้า และส่งงานได้ทันตามกำหนด

บริษัท ไทย โรตารี่ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
26 ก.พ. 58
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ