เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Fabrication Project Engineer
Responsible for budget control and production period as specific plan for good product quality, appropriate budget, on time delivery in accordance with customer’s requirements

บริษัท ไทย โรตารี่ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
2 position
เงินเดือน N/A
9 ธ.ค. 59
2 . Fabrication Engineer
1. Review Contract / Agreement after getting work from clients 2. Provide working schedule and budget 3. Manage and control works as Contract / Agreement of each project 4. Solve problems during wo...

บริษัท ไทย โรตารี่ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
2 position
9 ธ.ค. 59
3 . Civil Supervisor
•First line supervisory responsibility for a project site. Responsible for the execution of work activities and ensuring that these are implemented according to specification and schedule. Control the...

บริษัท ไทย โรตารี่ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
1 Position
เงินเดือน N/A
9 ธ.ค. 59
4 . Project Administator สัญญาจ้าง 1 ปี
-รับผิดชอบในการประสานงานด้านเอกสารกับหน่วยงานหลักในเรื่องของการคัดเลือก การจ้างงาน -เก็บรวบรวมข้อมูลเวลาปฏิบัติงานของพนักงาน เพื่อให้ได้บุคลากรทันเวลา ตรงตามความต้องการของโครงการ และเพื่อให้การจ่ายค...

บริษัท ไทย โรตารี่ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
9 ธ.ค. 59
5 . Process Design Engineer
•Design products and systems in details of process design and basic design as customer’s requirements. •Control designs of product and system. •Prepare Material Take Off (MTO) from designs of produc...

บริษัท ไทย โรตารี่ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
1 position
9 ธ.ค. 59
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ