เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Civil Supervisor (Contract 6 Month)
•First line supervisory responsibility for a project site. Responsible for the execution of work activities and ensuring that these are implemented according to specification and schedule. Control the...

บริษัท ไทย โรตารี่ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
1 Position
เงินเดือน N/A
24 มี.ค. 60
2 . QA Engineer (สัญญาจ้าง1ปี)
•Quality Control of Product. •Control of tank, pipe and vessel welding. •Control Welder Qualification.

บริษัท ไทย โรตารี่ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
1 position
24 มี.ค. 60
3 . Project Administrator ( Contract 1 year)
-รับผิดชอบในการประสานงานด้านเอกสารกับหน่วยงานหลักในเรื่องของการคัดเลือก การจ้างงาน -เก็บรวบรวมข้อมูลเวลาปฏิบัติงานของพนักงาน เพื่อให้ได้บุคลากรทันเวลา ตรงตามความต้องการของโครงการ และเพื่อให้การจ่ายค...

บริษัท ไทย โรตารี่ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
24 มี.ค. 60
4 . Technical Support & Programmer
Responsible about IT services for users, installation and repair of software and hardware, solving problems of the network, documentation of expenses and maintenance of IT devices. Responsible to desi...

บริษัท ไทย โรตารี่ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
1 position
24 มี.ค. 60
5 . Fabrication Project Engineer
Responsible for budget control and production period as specific plan for good product quality, appropriate budget, on time delivery in accordance with customer’s requirements

บริษัท ไทย โรตารี่ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
1 position
เงินเดือน N/A
24 มี.ค. 60
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ