เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Scaffolder (ช่างติดตั้งนั่งร้าน)
To do scaffolding work as per the assignment from Foreman and work safely

บริษัท ไทย โรตารี่ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
10 ตำแหน่ง
2 ก.ค. 58
2 . Fitter A
รับผิดชอบในงานประกอบ เพื่อใช้ในการประกอบติดตั้งถังบรรจุสารเคมีประเภทแก๊ส และของเหลวขนาดใหญ่ในโครงการก่อสร้างของบริษัทฯให้มีคุณภาพมาตรฐานที่กำหนดไว้ในรูปแบบที่ลูกค้าต้องการ

บริษัท ไทย โรตารี่ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
30 อัตรา
2 ก.ค. 58
3 . Mechanic
1. ซ่อมเครื่องจักรและบำรุงรักษาตามแผนการซ่อมบำรุง 2. บำรุงรักษาเครื่องมือและเครื่องจักรในการทำงาน 3. ทำรายงานการซ่อมบำรุง 4. สร้างอุปกรณ์และเครื่องมือเครื่องใช้ในการซ่อมบำรุงตามความจำเป็น 5. ตรวจส...

บริษัท ไทย โรตารี่ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
5 ตำแหน่ง
2 ก.ค. 58
4 . General Administration Staff
Responsible about general administrative services, administration works that related with government departments, providing for vehicles, public utilities and office equipments, control for cleanlines...

บริษัท ไทย โรตารี่ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
1 Position
2 ก.ค. 58
5 . Fabrication Document Controller
1. รับและส่งเอกสารจากทั้งภายในและภายนอก 2. แจกจ่ายเอกสารไปยังลูกค้าและผู้ที่เกี่ยวข้อง 3. จัดเก็บและควบคุมเอกสารที่ติดต่อกับลูกค้า 4. รับและส่ง e-mail เพื่อติดต่อกับลูกค้าและผู้ที่เกี่ยวข้อง 5. แ...

บริษัท ไทย โรตารี่ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
1 ตำแหน่ง
2 ก.ค. 58
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ