เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Construction Manager
Project Management 1.Provide Bidding & Proposal 2.Overall in charge of job site assigned 3.Fully understand contractual construction requirement 4.Formulate construction plan and execute construc...

บริษัท ไทย โรตารี่ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
2 position
29 พ.ค. 60
2 . Project Engineer
-Manage the project and be the representative of our company with client. -To organize the project team member,cost/schedule/quality control. -Review contract technically & commercially -Provid...

บริษัท ไทย โรตารี่ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
2 Position
เงินเดือน N/A
29 พ.ค. 60
3 . Senior QC Supervisor
1.Assistant QA/QC Manager (site) , Deputy site QA/QC Manager. ด้านQA - ประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของลูกค้า 1.ศึกษาและทำความเข้าใจข้อกำหนดของแต่ละ Project และระเบียบขั้นตอนการปฏิบัติ...

บริษัท ไทย โรตารี่ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
นิคมมาบตาพุด ระยอง
1 Position
เงินเดือน N/A
29 พ.ค. 60
4 . Field Engineer
• Provide Bidding & Proposal. • Manpower planning • Activate mobilization and demobilization plan and detail site set up. • Established progress reporting formant jointly with project manager/ proj...

บริษัท ไทย โรตารี่ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
5 position
29 พ.ค. 60
5 . Training Officer (Contract 18 Months)
รับผิดชอบในการสำรวจความต้องการในการฝึกอบรม ประสานงานในการดำเนินการจัดฝึกอบรม และติดตามผลการฝึกอบรม เพื่อให้สามารถจัดฝึกอบรมได้ตามแผนที่กำหนดไว้

บริษัท ไทย โรตารี่ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
นิคมแหลมฉบัง ชลบุรี
1 Position
เงินเดือน N/A
29 พ.ค. 60
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ