เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 9 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Senior Design Checker
Responsible about check and create detail drawings to minimize missing, save cost and good constructability

บริษัท ไทย โรตารี่ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
1 position
19 ก.ย. 57
2 . Tank Design Engineer
• Tank design base structural • Review Contract / Agreement after getting work from clients • Provide working schedule and budget • Manage and control works as Contract / Agreement of each project ...

บริษัท ไทย โรตารี่ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
1 position
19 ก.ย. 57
3 . Civil Design Engineer
• Perform civil design, foundation design and structural design. • Prepare material take off from Product & Systems design sheet. • Maintain the document to ensure that it is complied with ISO 9001 ...

บริษัท ไทย โรตารี่ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
1 position
19 ก.ย. 57
4 . Proposal Engineer
Review tender document cost/estimation/prepare bidding proposal/ communicate with Client & Vendors and ohter disciplines / Assistance of Proposal Manager

บริษัท ไทย โรตารี่ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
1 position
19 ก.ย. 57
5 . Fabrication Production Engineer
1. Review Contract / Agreement after getting work from clients 2. Provide working schedule and budget 3. Manage and control works as Contract / Agreement of each project 4. Solve problems during wo...

บริษัท ไทย โรตารี่ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
1 position
19 ก.ย. 57
6 . Recruitment Officer
• Responsible for the full spectrum of the staffing process. • Primary focus will be on candidate sourcing, assessment, selection assistance. • Responsible find candidate all position. • Preparat...

บริษัท ไทย โรตารี่ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
1 position
19 ก.ย. 57
7 . Payroll Officer
รับผิดชอบการเก็บรวบรวมและตรวจสอบข้อมูลเวลาปฏิบัติงานของพนักงาน ดำเนินการคำนวณ จัดทำค่าจ้าง จัดทำรายงานนำส่งธนาคาร จัดทำรายงานนำส่งภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและประกันสังคมที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายค่าจ้างเพื่...

บริษัท ไทย โรตารี่ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
1 position
19 ก.ย. 57
8 . CNC Machining Operator
1. สร้าง DWG. เป็น Auto CAD และแปลงเป็น G-Code หรืออย่างอื่นที่ใช้ใน CNC นั้นๆ 2. จัดเก็บข้อมูลสถิติการทำงานของเครื่อง CNC 3. กำหนดเป้าหมาย (Schedule)ให้สอดคล้องกับ Job Card และแก้ปัญหาที่เกียวกับโป...

บริษัท ไทย โรตารี่ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
1 position
19 ก.ย. 57
9 . Logistic Supervisor- contract 1 year
1. วางแผนการใช้พื้นที่สำหรับจัดเก็บสินค้าและวัตถุดิบ 2. วางแผนและควบคุมจำนวนสินค้าคงเหลือในสต๊อคให้เพียงพอกับความต้องการของหน่วยงานต่าง ๆ 3. ควบคุมการตรวจนับสต็อค 4. ตรวจสอบและอนุมัติใบสั่งซื้อ 5...

บริษัท ไทย โรตารี่ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
19 ก.ย. 57
 พบ 9 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ