เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 128 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Filler Technician
•เติมก๊าซออกซิเจนทางการแพทย์ •ติดตามพาชนะบรรจุในการผลิต •บันทึกและสรุปรายงานที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน •รักษาสภาพพื้นที่ปฏิบัติงานให้สะอาด •ซ่อมบำรุงเครื่องจักรในการผลิตและสาธารณูปโภคเบื้องต้น...

Adecco Eastern Seaboard Recruitment Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน 25,000 - 30,000 THB
14 ก.ย. 60
2 . เจ้าหน้าที่สินเชื่อ (ประจำศูนย์ขอนแก่น)รับสมัครด่วน !
ความรับผิดชอบ: - วิเคราะห์สินเชื่อ บัตรเครดิต, สินเชื่อบุคคล และสินเชื่อเช่าซื้อได้ - วิเคราะห์สินเชื่อ ลูกค้าใหม่ และ ทำการทบทวนสินเชื่อสำหรับลูกค้าเดิม - ตรวจสอบเอกสารสินเชื่อ และโทรตรวจสอบลูกค้า...

AEON Thana Sinsap (Thailand) Public Co., Ltd.
5 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
20 ก.ย. 60
3 . Engineer (Power and Facility)
- Designing electrical circuits and systems as well as contributing to improve and maintenance power and facility system. - The facility system is also including cooling system, communication system...

AIS- บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
Khonkaen 1 / Nakhonratchasima 3
เงินเดือน เริ่มต้น 22,000 บาท
15 ก.ย. 60
4 . วิศวกรไฟฟ้าและประปาสุขาภิบาล
1.ประเมินราคา จัดทำงบประมาณงาน ไฟฟ้า ,ประปา ,ระบบปรับอากาศ 2.ขอราคา Supplier เปรียบเทียบราคาให้ตรงตาม Spec และลงราคาใน BOQ

ALL ABOUT CONSTRUCTION
18 ก.ย. 60
5 . ผู้จัดการแผนกบริหารอาคาร ประจำศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ ขอนแก่น
1. ดูแลให้พื้นที่ เกิดความเรียบร้อยและสะอาดตลอดเวลา 2. ควบคุมการทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชาและผู้รับเหมาภายนอก 3. ดูแลแผนกแม่บ้าน รปภ และคนสวน 4.วางแผนกำลังคนให้เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 5. วางแผนการ...

C.P.LAND PUBLIC Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน 38,000-42,000
17 ก.ย. 60
6 . เจ้าหน้าที่ธุรการจัดซื้อ ประจำ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ ขอนแก่นรับสมัครด่วน !
1.จัดทำและจัดเก็บเอกสารให้เป็นหมวดหมู่ 2.ติดต่อประสานงานกับสำนักงานใหญ่ในด้านต่างๆ เช่น บุคคล/บัญชีและจัดซื้อ เป็นต้น 3.ติดต่อประสานงานกับเจ้าของร่วมในส่วนงานที่เกี่ยวข้อง 4.จัดทำสรุปรายงานต่างๆในส...

C.P.LAND PUBLIC Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
18 ก.ย. 60
7 . ผู้จัดการแผนกธุรการและจัดซื้อ ประจำศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติขอนแก่น
- ควบคุมดูแล การเบิกจ่ายพัสดุ และเครื่องมืออุปกรณ์ให้มีความพร้อมในการใช้งาน - ควบคุมการตรวจนับพัสดุอย่างสม่ำเสมอ และตามระยะเวลาที่กำหนด - จัดทำรายงานการเคลื่อนไหวพัสดุประจำเดือน - จัดหาผู้ซื้อทรัพย...

C.P.LAND PUBLIC Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
18 ก.ย. 60
8 . ผู้จัดการแผนกวิศวกรรม ประจำศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ ขอนแก่น
1. ควบคุมและดูแลการทำงานของทีมช่าง 2.วางแผนตารางการทำงานของทีมช่าง เพื่อให้มีประจำในศูนย์ตลอด 24 ชม. 3. ให้ความช่วยเหลือ คำปรึกษาและคำแนะนำพร้อมแนวทางแก้ไขกับผู้ใต้บังคับบัญชา หรือ เจ้าหน้าที่ลูกคั...

C.P.LAND PUBLIC Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน 38,000-42,000
17 ก.ย. 60
9 . ผู้จัดการแผนกทรัพยากรมนุษย์ (ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติขอนแก่น)
ขอบเขตงาน ดูแลงานสรรหาบุคคลากรที่มีประสิทธิภาพเข้ามาร่วมงาน และการว่าจ้าง - งานประเมินผล พัฒนาประเมินผลและปรับปรุงคุณภาพของบุคคลากร ติดตามประเมินผลของพนักงานระหว่างทดลองงาน ให้เป็นไปตามขั้นตอน - ดูแล...

C.P.LAND PUBLIC Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน 20,000-30,000 บาท
17 ก.ย. 60
10 . หัวหน้าหน่วยบัญชี AR ประจำศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติขอนแก่น
1.เพื่อจัดทำใบสำคัญจ่ายและรายการปรับปรุงบัญชี 2.เพื่อจัดรายงานภาษีหัก ณ ที่จ่าย (ภงด. 3 , 53 ) และภาษีซื้อ 3.เพื่อจัดทำรายงานละเอียดประกอบบัญชีต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 4.ตรวจสอบเอกสารในการวางบิล ...

C.P.LAND PUBLIC Co., Ltd.
1 อัตรา
18 ก.ย. 60
11 . เจ้าหน้าที่สโตร์ ประจำ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ ขอนแก่น
• ปฏิบัติงานด้านการรับ การเบิกจ่าย และเตรียมวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือช่างให้มีตามปริมาณที่กำหนด • คีย์ข้อมูลในระบบโปรแกรมเกี่ยวกับการรับเข้า การเบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์ พร้อมบันทึกลงในสต๊อกคกา...

C.P.LAND PUBLIC Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
18 ก.ย. 60
12 . หัวหน้าหน่วยกราฟฟิคและดิจิตัล ประจำศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติขอนแก่น
1 ดูและศึกษาใบสั่งงานให้ระเอียด 2 จัดทำตัวหนังสือและโลโก้ติดบน back drop ของแต่ละงาน 3 จัดทำ ป้ายบอกทาง, ป้ายชื่องาน, ป้ายชื่อลูกค้าในห้องประชุม และ อื่น ๆ 4 ติดตั้ง back drop ของแต่ละงาน ให้เสร็จก...

C.P.LAND PUBLIC Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน 25,000-27,000
18 ก.ย. 60
13 . หัวหน้าพ่อครัว ประจำศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ ขอนแก่น
1 ศึกษารายระเอียดในใบสั่งงานทุกวัน 2 จัดทำเมนู ต่าง ๆเพื่อนำเสนอลูกค้า 3 จัดการสั่งอาหารตามที่ลูกค้าต้องการ 4 ประสานงานและตรวจรับรายการอาหารที่ทาง outsource นำมาส่งให้ถูกต้องตามใบสั่ง 5 จัดเก็...

C.P.LAND PUBLIC Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน 32,000-35,000
17 ก.ย. 60
14 . เจ้าหน้าทีผสมเครื่องดื่ม bartender ประจำศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติขอนแก่น
1 ศึกษารายละเอียดในใบสั่งงานทุกวัน 2 จัดทำ stock เครื่องดื่ม 3 จัดเตรียมเครื่องดื่มให้พร้อมเสิรพ 4 ดูแลและทำความสะอาดเครื่องทำน้ำแข็งเป็นประจำ 5 ควบคุมต้นทุนเครื่องดื่มให้อยู่ในเกณที่กำหนด 6 ดูแล...

C.P.LAND PUBLIC Co., Ltd.
2 อัตรา
เงินเดือน 12,000-14,000
18 ก.ย. 60
15 . ช่างเทคนิค ประจำส่วนภูมิภาค แบงค์ชาติ (ขอนแก่น)รับสมัครด่วน !
1. ปฏิบัติงานด้านช่างเทคนิคประจำอาคารให้เป็นไปตามแผนงาน 2. เป็นส่วนหนึ่งในการทำกิจกรรมของบริษัทหรือของอาคาร 3. งานเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 4. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน 5.มีความรู้ทาง...

C.P.LAND PUBLIC Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
18 ก.ย. 60
16 . เจ้าหน้าที่จัดเตรียมสถานที่ ประจำศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติขอนแก่น
1.จัดเตรียมสถานที่ให้ทันกับเวลาที่ลูกค้ากำหนด 2.ปฏิบัติงานตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชา 3.ปฏบัติตามที่เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ร้องขอ 4.วางแผนภายในกะให้ส่งมอบงานให้ทันตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชา 5.ดูแ...

C.P.LAND PUBLIC Co., Ltd.
2 อัตรา
เงินเดือน 12,000-14,000
18 ก.ย. 60
17 . พนักงานจัดเลี้ยง ประจำศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติขอนแก่น
1.จัดเตรียมสถานที่ให้ทันกับเวลาที่ลูกค้ากำหนด 2.ปฏิบัติงานตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชา 3.ปฏิบัติตามที่เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ร้องขอ 4. ปฏิบัติงานจนเสร็จสิ้น พร้อมส่งมอบให้ลูกค้า 5. มีความรับผิดชอบ...

C.P.LAND PUBLIC Co., Ltd.
10 อัตรา
เงินเดือน 12,000-14,000
18 ก.ย. 60
18 . เจ้าหน้าที่กุ๊ก Commis 2 ประจำศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติขอนแก่น
1 ประสานงานกับ outsource ในกรณีที่มีการนำอาหารเข้ามา 2 อาหารที่นำเข้ามาต้องถูกตามรายการที่สั่งไป และต้องสะอาดถูกหลักอนามัย 3 รสชาติอาหารต้องคงไว้ซึ่งมาตรฐาน 4 อาหารร้อนต้องเสิรพร้อนและอาหารเย็นต้อง...

C.P.LAND PUBLIC Co., Ltd.
3 อัตรา
เงินเดือน 12,000-14,000
18 ก.ย. 60
19 . ผู้จัดการแผนกขายภูมิภาค ประจำศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติขอนแก่น
1. ประสานงานกับลูกค้า 2. ประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก 3.ดูแลลูกค้าตั้งแต่ลูกค้าเข้าพื้นที่จนออกนอกพื้นที่ให้ได้รับความพึงพอใจสูงสุด 4. ปฏิบัติตามคำสั่งผู้บังคับบัญชา 5.มีความรับผิดชอบสูง...

C.P.LAND PUBLIC Co., Ltd.
1 อัตรา
18 ก.ย. 60
20 . ผู้จัดการแผนกการเงิน ประจำศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติขอนแก่น ด่วนมาก
-ดูแลรับผิดชอบด้านการเงิ-จ่ายเงินของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบายและระเบียบบริษัท -เปิดใบเสร็จรับเงิน นำเงินฝากธนาคาร จัดพิมพ์รายงานทะเบียนฝากธนาคาร และตรวจสอบรายการรับ - โอนเงิน /จ่ายเงิน ประจำวันให้ถูกต...

C.P.LAND PUBLIC Co., Ltd.
1 อัตรา
17 ก.ย. 60
 พบ 128 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ