เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
กรุณากรอก Username & Password
Username  :  
Password  :  
 พบ 71 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Assistant Manager Credit Analysis (ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกวิเคราะห์สินเชื่อ) ศูนย์ขอนแก่น สอบถามโทร. 043-349026
ลักษณะงาน - ร่วมนำเสนอนโยบาย วางแผน กำหนดกลยุทธ์และแผนการปฏิบัติงานประจำปี เสนอต่อผู้บริหารระดับสูง - กำกับดูแลและดำเนินการต่างๆ เพื่อให้แผนงานที่กำหนดไว้สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม อันเกี่ยวข...

AEON Thana Sinsap (Thailand) Public Company Limited
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
21 ส.ค. 57
2 . เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ประจำศูนย์ขอนแก่น **ด่วนมาก**
- จัดพิมพ์ข้อมูลลูกค้าเข้าสู่ระบบ

AEON Thana Sinsap (Thailand) Public Company Limited
5 อัตรา
เงินเดือน 9,000 Up/ เดือน
21 ส.ค. 57
3 . เจ้าหน้าที่อายัดบัตรเครดิต ประจำศูนย์ขอนแก่น และศูนย์กรุงเทพ
- ให้บริการข้อมูลให้กับลูกค้า - รับแจ้งกรณีบัตรลูกค้ามีปัญหา - ทำการอายัดบัตร

AEON Thana Sinsap (Thailand) Public Company Limited
5 อัตรา
เงินเดือน N/A
21 ส.ค. 57
4 . เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สิน ประจำศูนย์ขอนแก่น
- ติดตามทวงถามการจ่ายชำระล่าช้าของลูกค้าผ่านโทรศัพท์

AEON Thana Sinsap (Thailand) Public Company Limited
60 อัตรา
เงินเดือน 9,000 บาทขึ้นไป
21 ส.ค. 57
5 . Mechanical Engineer (ขอนแก่น)
• ให้คำแนะนำในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับงานโครงการและCurrent Machine • ปฏิบัติงานในฐานะผู้ชำนาญงาน, ผู้เชี่ยวชาญในงานด้าน Engineering • กำหนดแนวทางและดำเนินการสร้างมาตรฐานของ Equipment /Process • ติด...

Fircroft Thailand
1 อัตรา
20 ส.ค. 57
6 . พนักงานขายและที่ปรึกษาสมาชิก สาขา เซ็นทรัล ขอนแก่น
สร้างยอดขาย แนะนำให้ผู้สนใจสมัครเป็นสมาชิกฟิตเนส ให้คำปรึกษาด้านสุขภาพแกสมาชิกอย่างถูกต้อง ทำการแนะนำการออกกำลังกายเบื้องต้นแก่สมาชิกใหม่อย่างเหมาะสม ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่แข็งแรง และรักษารูปร่า...

Fitness First (Thailand) Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน เงินเดือนประจำ + ค่าความสามารถ เดือนละ 20,000 บาท
21 ส.ค. 57
7 . พนักงานต้อนรับ Fitness First สาขา เซ็นทรัล ขอนแก่น
ให้การต้อนรับสมาชิกเมื่อมาใช้บริการที่สาขา ให้คำแนะนำข้อสอบถามต่าง ๆ ของสมาชิก ดำเนินงานเอกสารการสมัคร และเปลี่ยนแปลงสถานภาพของสมาชิก

Fitness First (Thailand) Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน 15,000 + โบนัสเป็นรายเดือน และรายได้อื่นๆ
21 ส.ค. 57

Infus Medical ( Thailand ) Co., Ltd.
21 ส.ค. 57

Infus Medical ( Thailand ) Co., Ltd.
21 ส.ค. 57
10 . ช่างซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล (ประจำสาขามหาชัย จังหวัดสมุทรสาคร)
1. ทำการบำรุงรักษาและซ่อมเครื่องจักร ให้เป็นไปตามที่ได้รับมอบหมายและให้ได้ตามมาตรฐาน 2. ดูแลเครื่องมือช่างที่รับผิดชอบให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ 3. ศึกษาหาความรู้และใช้คู่มือที่เกี่ยวข้องกับงานซ่อมได้อย...

Italthai Industrial Co., Ltd.
5 อัตรา
21 ส.ค. 57
11 . After Sales and Spare Part Officer
-Stock checking; Check on quantity of items or material including issuing and received material to the stock. Update entry and exit dates, for what project. Order more spare part when the stock needs ...

LAWI Engineering (Thailand) Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน will be announced
20 ส.ค. 57

LAWI Engineering (Thailand) Co., Ltd.
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 ส.ค. 57

Panasonic Management (Thailand) Co., Ltd.
21 ส.ค. 57
14 . PR Event (ประชาสัมพันธ์ฝ่ายอีเว้นท์)
- จัดทำกิจกรรม และประชาสัมพันธ์แบรนด์สินค้าประเภท Skincare แบรนด์นำเข้าจากสหรัฐอเมริกา -ประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้จักแก่กลุ่มลูกค้า ตลอดจนสร้างการขายและส่งเสริมการตลาดให้กับแบรนด์ สินค้า - อีเว้นท์...

Speacial Beauty
5 อัตรา
เงินเดือน 10,000- 19,000 บาท (9,000xCom5%)
21 ส.ค. 57
15 . เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์บริการเสริมบนมือถือ/Telephone Sales / Outbound Call Center สาขาขอนแก่น (เงินเดือน 9,500 บาท)
แนะนำบริการเสริมทาง SMS ให้ลูกค้าทดลองใช้ฟรี มีการอบรมก่อนเริ่มงาน ทำงาน 8.00 - 17.00 น. ** ทำงานที่สาขาขอนแก่น อาคาร Pixel One ชั้น 2-4 จังหวัดขอนแก่น ** **ผู้สนใจสมัครด้วยตนเองได้ท...

Thailand YellowPages
60 อัตรา ด่วน
เงินเดือน เงินเดือนประจำ 9,500 บ. /เดือน+ เบี้ยขยัน1,000 บ.+รายได้พิเศษ1,000 บ.) ++
21 ส.ค. 57
16 . วิศวกร ฝ่ายผลิต
1. วางแผนการผลิต 2. วางแผนอัตรากำลังคนให้สอดคล้องกับการผลิต 3. ปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของกระบวนการผลิต

บริษัท ขอนแก่นแหอวน จำกัด
10 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
21 ส.ค. 57
17 . หัวหน้างานกิจการทั่วไป
1. ดูแล และติดตามงานในการดูแลอาคารสถานที่ สภาพภูมิทัศน์ทั้งในและนอกบริษัท ดูแลการซ่อมแซมอาคารโรงงานและแฟลตที่พัก 2. ประสานงานกับทางฝ่ายวิศวกรรมในการติดตามงานโครงการที่ได้รับการอนุมัติเพื่อให้แล้วเสร...

บริษัท ขอนแก่นแหอวน จำกัด
5 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
21 ส.ค. 57
18 . เจ้าหน้าที่ขายต่างประเทศ
1.ปฎิบัติงานในด้านการขาย และการจัดทำเอกสารให้สอดคล้องกับการขาย 2.ติดตามและบริการลูกค้าอย่างรวดเร็ว ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ 3.หาข้อมูลตลาดเพื่อประกอบการขาย

บริษัท ขอนแก่นแหอวน จำกัด
5 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
21 ส.ค. 57

บริษัท คาร์เปท เมกเกอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
14 ส.ค. 57
20 . ผู้จัดการฝ่าย / ผู้จัดการแผนกขายต่างประเทศ
1. บริหารจัดการงานด้านขายต่างประเทศ 2. ดำเนินการติดต่อลูกค้าต่างประเทศ 3. ดูแลยอดขายให้ตรงตามเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้ 4. ปฏิบัติตามนโยบายด้านการขายต่างประเทศที่กำหนดไว้ให้ 5. ทบทวนและปรับปรุงกลยุทธ์...

บริษัท คาร์เปท เมกเกอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างหรือความสามารถ
14 ส.ค. 57
 พบ 71 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ