เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 103 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์ ประจำสาขาขอนแก่นรับสมัครด่วน !
ติดต่อประสานกับลูกค้าทางโทรศัพท์ เพื่อแจ้งข้อมูลยอดค้างชำระ และให้คำปรึกษาในการชำระหนี้ที่ถูกต้องให้กับทางลูกค้าได้ทราบ และเกิดการชำระหนี้กับทางบริษัทต่อไป

ACS Servicing (Thailand) Company Limited
หลายอัตรา
เงินเดือน N/A
30 ก.ย. 59
2 . Engineer Maintenance (จ.ขอนแก่น)
1. Operations & Maintenance network equipment. 2. Coordinator outside plan optical fiber transmission subcontractor to corrective network fault. 3. Expand network equipment capacity in responsibilit...

AIS- บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน 22,000
26 ก.ย. 59
3 . Shift Manager ประจำ จ. ขอนแก่น
-Supervise, lead and control team for daily operations of transport functions -Ensure that drivers are performing in accordance to Traffic and Safety regulations -Closely monitor on vehicles utiliz...

Linfox Transport (Thailand) Limited
1 อัตรา
28 ก.ย. 59
4 . Production Supervisor (Khonkaen)
มีหน้าที่และความรับผิดชอบดูแลให้การผลิตเป็นไปอย่างต่อเนื่องตามแผนการผลิต โดยคำนึงถึงเป้าหมายหลักใน QCDSM (คุณภาพ ต้นทุน การส่งมอบ ความปลอดภัย และขวัญกำลังใจ) เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการผลิตที่ต้องการ แ...

Mondelez International (Thailand) Co., Ltd.
2 อัตรา
เงินเดือน Negotiable
23 ก.ย. 59
5 . Maintenance Engineer (Khonkaen)
- ดูแลงานด้านซ่อมบำรุง และ บริหารจัดการต้นทุนการซ่อมบำรุง - ดูแลและบริหารงบประมาณในแผนกซ่อมบำรุงให้เป็นไปตามแผนงานของบริษัท - บริหารจัดการผู้ใต้บังคับบัญชา สอนงาน ให้เป็นไปตามทิศทางและแผนงานที่กำหนด...

Mondelez International (Thailand) Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน Negotiable
23 ก.ย. 59
6 . ผู้จัดการฝ่ายสรรหาและเจ้าหน้าที่สรรหาUrgently Required !
1.สรรหาบุคคลากรตามคุณสมบัติและจำนวนให้ครบตามที่ได้รับมอบหมาย 2.สรรหาบุคคลากรทั้งในและนอกพื้นที่ 3.ดำเนินการประชาสัมพันธ์การรับสมัครพนักงาน 4.ติดต่อประสานงานกับลูกค้าเพื่อให้การรับสมัครงานเป็นไปอย่า...

OS Recruitment ( Thailand ) Co., Ltd.
3 อัตรา
เงินเดือน 15,000-30,000
26 ก.ย. 59

Poise Harley-Davidson Khon Kaen
1 อัตรา
28 ก.ย. 59

Poise Harley-Davidson Khon Kaen
1 อัตรา
27 ก.ย. 59

Poise Harley-Davidson Khon Kaen
1 อัตรา
27 ก.ย. 59

Poise Harley-Davidson Khon Kaen
1 อัตรา
27 ก.ย. 59
11 . Admin / พนักงานบัญชี
- ติดต่อประสานงาน - บัญชี/การเงิน

Poise Harley-Davidson Khon Kaen
1 อัตรา
27 ก.ย. 59
12 . จนท.ประชาสัมพันธ์บริการเสริมบนมือถือ/Telephone Sales/Call Center สาขาขอนแก่น
แนะนำบริการเสริมทาง SMS ให้ลูกค้าทดลองใช้ฟรี มีการอบรมก่อนเริ่มงาน ทำงาน 8.00 - 17.00 น. ** ทำงานที่สาขาขอนแก่น อาคาร Pixel One ชั้น 2-4 จังหวัดขอนแก่น ** **... ลักษณะงานไม่ยาก รายไ...

Thailand YellowPages
60 อัตรา ด่วน
เงินเดือน เงินเดือนประจำ 10,000 บ. /เดือน(ยังไม่รวมเบี้ยขยัน+เงินจูงใจอื่นๆ)
30 ก.ย. 59
13 . Marketing Service (khonkean Branch)
-Control Counter sales / dept -Conduct a meeting with staff every morning regarding daily -operationproblems. -Attend customer phone calls -Arrange delivery of goods. -Serve customers/walk in cust...

Yonming Auto Marketing (Thailand) Co., Ltd.
เงินเดือน Negotiable
30 ก.ย. 59
14 . ช่างเทคนิคไฟฟ้าและเครื่องมือวัด ประจำไซต์ขอนแก่น Urgently Required !
-ปฎิบัติงานในส่วนของงานซ่อมบารุงไฟฟ้า ให้เป็นไปอย่างถูกต้องตาม -และปฏิบัติตามแผนงานของผู้บัญชาการอย่างต่อเนื่องมีประสิทธิภาพสูงสุด เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

กลุ่มบริษัท ชัยโย ทริปเปิ้ลเอ
1 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์ +โบนัสประจำเดือน+โอที+ค่าที่พัก
30 ก.ย. 59
15 . Board Control (พนักงานควบคุมการผลิต)รับสมัครด่วน !
- รับผิดชอบควบคุมเครื่องจักรในการผลิตไฟฟ้า และการจ่ายไอน้ำ โดยตรวจสอบเครื่องจักร อุปกรณ์ และวัตถุดิบ ที่ใช้ในกระบวนการผลิตไฟฟ้า และไอน้ำ ให้เป็นไปตามข้อกำหนดการเดินเครื่อง ที่กำหนดไว้ในคู่มือการปฏิบัต...

กลุ่มบริษัท ชัยโย ทริปเปิ้ลเอ
หลายอัตรา
เงินเดือน N/A+โบนัส+ค่าเช่าบ้าน
30 ก.ย. 59
16 . Sale Engineer (ประจำภาคอีสาน)
สร้างยอดขายให้กับองค์กรตามเป้าที่กำหนด โดยการเข้านำเสนอสินค้าแก่ลูกค้า รวมถึงสร้างฐานลูกค้าใหม่อย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งให้คำปรึกษาด้านวิศวกรรมแก่ลูกค้าอย่างมืออาชีพ และสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้าทั้งก่อ...

บริษัท เกรทโอเรียนเต็ลเทรดดิ้ง จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
27 ก.ย. 59
17 . ช่างเทคนิค (ซ่อมรถยนต์ประจำโชว์รูม ฟอร์ด ขอนแก่น) ด่วนมาก!
• ทำการซ่อมบริการตามที่ระบุไว้ในใบสั่งซ่อมให้ได้คุณภาพและผ่านการตรวจสอบหรือขับทดสอบในครั้งแรก • เข้าร่วมการอบรมในหลักสูตรที่กำหนดให้ ด้วยความตั้งใจและมุ่งมั่น • พยายามที่จะทำงานให้ได้เทียบเท่าหรือน้...

บริษัท ขอนแก่นสหชัยมอเตอร์เซลล์ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
27 ก.ย. 59
18 . ที่ปรึกษาการขาย / พนักงานขาย (ประจำโชว์รูม ฟอร์ด ขอนแก่น)รับสมัครด่วน !
• ต้อนรับ ติดต่อ นำเสนอผลิตภัณฑ์ และ ปิดการขายรถยนต์ใหม่กับลูกค้ารวมทั้งสรรหา และ เพิ่มยอดการขายรถยนต์ใหม่ให้กับบริษัท ฯ • บริการและสร้างประสบการณ์ซื้อรถที่พึงพอใจให้กับลูกค้า

บริษัท ขอนแก่นสหชัยมอเตอร์เซลล์ จำกัด
6 อัตรา
เงินเดือน 9,000+Commission
27 ก.ย. 59
19 . ผู้จัดการฝ่ายขาย (ประจำโชว์รูม ฟอร์ด ขอนแก่น) ด่วนมาก!
ลักษณะงาน • วางแผนและดูแลระบบการขายที่นำไปสู่การหากลุ่มลูกค้าเป้าหมาย การแนะนำสินค้า การต้อนรับลูกค้า การปิดการขาย และการส่งมอบรถ • ร่วมวางแผนการขาย และ การตลาดสำหรับการขาย ในแต่ละเดือน เพื่อให้บรรล...

บริษัท ขอนแก่นสหชัยมอเตอร์เซลล์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
27 ก.ย. 59
20 . เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ (ประจำโชว์รูม ฟอร์ด ขอนแก่น) ด่วนมาก!
- ต้อนรับดูและให้สร้างความาพึงพอใจอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าลูกค้าที่มาติดต่อ . - support แผนกขายและบริการ - ประชาสัมพันธ์ สินค้าและบริการ เสริมสร้างภาพลัษณ์องค์กรให้กับลูกค้าและผู้มาใช้บริการ - งา...

บริษัท ขอนแก่นสหชัยมอเตอร์เซลล์ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
27 ก.ย. 59
 พบ 103 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ