เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 102 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์ ประจำสาขาขอนแก่นรับสมัครด่วน !
ติดต่อประสานกับลูกค้าทางโทรศัพท์ เพื่อแจ้งข้อมูลยอดค้างชำระ และให้คำปรึกษาในการชำระหนี้ที่ถูกต้องให้กับทางลูกค้าได้ทราบ และเกิดการชำระหนี้กับทางบริษัทต่อไป

ACS Servicing (Thailand) Company Limited
หลายอัตรา
เงินเดือน N/A
21 ต.ค. 59
2 . Engineer Maintenance (จ.ขอนแก่น)
1. Operations & Maintenance network equipment. 2. Coordinator outside plan optical fiber transmission subcontractor to corrective network fault. 3. Expand network equipment capacity in responsibilit...

AIS- บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน 22,000
20 ต.ค. 59

LAWI Engineering (Thailand) Co., Ltd.
2 ตำแหน่ง
22 ต.ค. 59
4 . Site Administrator - ขอนแก่น
ตรวจสอบตารางการทำงานของพนักงานขับรถทุกคน จัดเก็บเอกสารด้านการขนส่งทั้งหมด ติดต่อ ประสานงานระหว่างหน้างานและพนักงานขับรถ จัดทำรายงานการใช้น้ำมันในรอบสัปดาห์ จัดทำรายงานสรุปสถานะรถบรรทุกทุกคันในหน่...

Linfox Transport (Thailand) Limited
1 อัตรา
21 ต.ค. 59
5 . Shift Manager ประจำ จ. ขอนแก่น
-Supervise, lead and control team for daily operations of transport functions -Ensure that drivers are performing in accordance to Traffic and Safety regulations -Closely monitor on vehicles utiliz...

Linfox Transport (Thailand) Limited
1 อัตรา
21 ต.ค. 59
6 . Production Supervisor (Khonkaen)
มีหน้าที่และความรับผิดชอบดูแลให้การผลิตเป็นไปอย่างต่อเนื่องตามแผนการผลิต โดยคำนึงถึงเป้าหมายหลักใน QCDSM (คุณภาพ ต้นทุน การส่งมอบ ความปลอดภัย และขวัญกำลังใจ) เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการผลิตที่ต้องการ แ...

Mondelez International (Thailand) Co., Ltd.
2 อัตรา
เงินเดือน Negotiable
21 ต.ค. 59
7 . Maintenance Engineer (Khonkaen)
- ดูแลงานด้านซ่อมบำรุง และ บริหารจัดการต้นทุนการซ่อมบำรุง - ดูแลและบริหารงบประมาณในแผนกซ่อมบำรุงให้เป็นไปตามแผนงานของบริษัท - บริหารจัดการผู้ใต้บังคับบัญชา สอนงาน ให้เป็นไปตามทิศทางและแผนงานที่กำหนด...

Mondelez International (Thailand) Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน Negotiable
21 ต.ค. 59
8 . ผู้จัดการฝ่ายสรรหาและเจ้าหน้าที่สรรหาUrgently Required !
1.สรรหาบุคคลากรตามคุณสมบัติและจำนวนให้ครบตามที่ได้รับมอบหมาย 2.สรรหาบุคคลากรทั้งในและนอกพื้นที่ 3.ดำเนินการประชาสัมพันธ์การรับสมัครพนักงาน 4.ติดต่อประสานงานกับลูกค้าเพื่อให้การรับสมัครงานเป็นไปอย่า...

OS Recruitment ( Thailand ) Co., Ltd.
3 อัตรา
เงินเดือน 15,000-30,000
17 ต.ค. 59
9 . จนท.ประชาสัมพันธ์บริการเสริมบนมือถือ/Telephone Sales/Call Center สาขาขอนแก่น
แนะนำบริการเสริมทาง SMS ให้ลูกค้าทดลองใช้ฟรี มีการอบรมก่อนเริ่มงาน ทำงาน 8.00 - 17.00 น. ** ทำงานที่สาขาขอนแก่น อาคาร Pixel One ชั้น 2-4 จังหวัดขอนแก่น ** **... ลักษณะงานไม่ยาก รายไ...

Thailand YellowPages
60 อัตรา ด่วน
เงินเดือน เงินเดือนประจำ 10,000 บ. /เดือน(ยังไม่รวมเบี้ยขยัน+เงินจูงใจอื่นๆ)
24 ต.ค. 59
10 . Marketing Service (khonkean Branch)
-Control Counter sales / dept -Conduct a meeting with staff every morning regarding daily -operationproblems. -Attend customer phone calls -Arrange delivery of goods. -Serve customers/walk in cust...

Yonming Auto Marketing (Thailand) Co., Ltd.
เงินเดือน Negotiable
21 ต.ค. 59
11 . ช่างเทคนิคไฟฟ้า ประจำไซต์ขอนแก่น Urgently Required !
-ปฎิบัติงานในส่วนของงานซ่อมบารุงไฟฟ้า/เครื่องกล ให้เป็นไปอย่างถูกต้องตาม -และปฏิบัติตามแผนงานของผู้บัญชาการอย่างต่อเนื่องมีประสิทธิภาพสูงสุด เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

กลุ่มบริษัท ชัยโย ทริปเปิ้ลเอ
1 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์ +โบนัสประจำเดือน+โอที+ค่าที่พัก
24 ต.ค. 59
12 . Board Control (พนักงานควบคุมการผลิต)รับสมัครด่วน !
- รับผิดชอบควบคุมเครื่องจักรในการผลิตไฟฟ้า และการจ่ายไอน้ำ โดยตรวจสอบเครื่องจักร อุปกรณ์ และวัตถุดิบ ที่ใช้ในกระบวนการผลิตไฟฟ้า และไอน้ำ ให้เป็นไปตามข้อกำหนดการเดินเครื่อง ที่กำหนดไว้ในคู่มือการปฏิบัต...

กลุ่มบริษัท ชัยโย ทริปเปิ้ลเอ
หลายอัตรา
เงินเดือน N/A+โบนัส+ค่าเช่าบ้าน
24 ต.ค. 59
13 . ผู้จัดการฝ่ายขาย (ประจำโชว์รูม ฟอร์ด ขอนแก่น) ด่วนมาก!
ลักษณะงาน • วางแผนและดูแลระบบการขายที่นำไปสู่การหากลุ่มลูกค้าเป้าหมาย การแนะนำสินค้า การต้อนรับลูกค้า การปิดการขาย และการส่งมอบรถ • ร่วมวางแผนการขาย และ การตลาดสำหรับการขาย ในแต่ละเดือน เพื่อให้บรรล...

บริษัท ขอนแก่นสหชัยมอเตอร์เซลล์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
22 ต.ค. 59
14 . หัวหน้าช่างซ่อมรถยนต์ (ประจำโชว์รูม ฟอร์ด ขอนแก่น)รับสมัครด่วน !
- วางแผน และ บริหารควบคุมทีมงานในส่วนงานที่รับผิดชอบ - ทำการซ่อมบริการตามที่ระบุไว้ในใบสั่งซ่อมให้ได้คุณภาพและผ่านการตรวจสอบหรือขับทดสอบในครั้งแรก - เข้าร่วมการอบรมในหลักสูตรที่กำหนดให้ ด้วยความตั้...

บริษัท ขอนแก่นสหชัยมอเตอร์เซลล์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
22 ต.ค. 59
15 . พนักงานล้างรถ
ทำความสะอาดล้างรถในศูนย์บริการ

บริษัท ขอนแก่นสหชัยมอเตอร์เซลล์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 9,000
22 ต.ค. 59
16 . ที่ปรึกษาการขาย / พนักงานขาย (ประจำโชว์รูม ฟอร์ด ขอนแก่น)รับสมัครด่วน !
• ต้อนรับ ติดต่อ นำเสนอผลิตภัณฑ์ และ ปิดการขายรถยนต์ใหม่กับลูกค้ารวมทั้งสรรหา และ เพิ่มยอดการขายรถยนต์ใหม่ให้กับบริษัท ฯ • บริการและสร้างประสบการณ์ซื้อรถที่พึงพอใจให้กับลูกค้า

บริษัท ขอนแก่นสหชัยมอเตอร์เซลล์ จำกัด
6 อัตรา
เงินเดือน 9,000+Commission
22 ต.ค. 59
17 . การตลาด/ สินเชื่อ (รถมือสอง) สาขากระนวน / สาขาขอนแก่น/บ้านไผ่/ สารคามรับสมัครด่วน !
- ขยายฐานลูกค้าเช่าซื้อ, จำนำ,ขายฝาก รถยนต์ใช้แล้ว บ้าน ที่ดิน ฯลฯ - ออกตลาด ประชาสัมพันธ์ตามพื้นที่กลุ่มเป้าหมาย - แนะนำลูกค้าด้านสินเชื่อของบริษัท - นำเสนอการขออนุมัติสินเชื่อเบื้องต้น กรุณา...

บริษัท ขอนแก่นสหชัยมอเตอร์เซลล์ จำกัด
10 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง+ คอมมิชชั่น ต่างหาก
22 ต.ค. 59
18 . เจ้าหน้าที่บัญชีภาษี
- ทำงานในส่วนของบัญชี รับ - จ่าย, ภาษี, ภงด. - จัดทำภาษีประจำเดือน และนำส่งภาษีให้ทันตามกำหนด - งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ขอนแก่นสหชัยมอเตอร์เซลล์ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
22 ต.ค. 59
19 . ผู้จัดการฝ่ายบัญชีการเงิน ด่วนมาก
ควบคุมดูแลในส่วนของงานบัญชีและการเงินทั้งระบบ รวมทั้งบริหารทีมงานและตรวจสอบ

บริษัท ขอนแก่นสหชัยมอเตอร์เซลล์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
22 ต.ค. 59
20 . ผู้จัดการฝ่ายการตลาดท้องถิ่นรับสมัครด่วน !
** บริษัท จะพิจารณาเฉพาะผู้มีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้เท่านั้น ** ภาพรวม  มีบทบาทสาคัญในการกาหนดทิศทาง วางแผนกลยุทธ์ทางการประชาสัมพันธ์ และการตลาดท้องถิ่นในพื้นที่เขตการขายของผู้จาหน่ายทั้งระยะสั้น, ...

บริษัท ขอนแก่นสหชัยมอเตอร์เซลล์ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
22 ต.ค. 59
 พบ 102 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ