เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 99 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่ธุรการ ประจำศูนย์ปฏิบัติการขอนแก่น
-ติดตามตรวจสอบเอกสารธุรการและประสานงานภายในองค์กร

AEON Thana Sinsap (Thailand) Public Company Limited
2 อัตรา
เงินเดือน N/A
3 ส.ค. 58
2 . เจ้าหน้าที่สินเชื่อ ประจำศูนย์ ขอนแก่น รับสมัครด่วน!!!! สอบถามโทร 043-349026 ฝ่ายบุคคล
ความรับผิดชอบ:- - วิเคราะห์สินเชื่อ บัตรเครดิต, สินเชื่อบุคคล และสินเชื่อเช่าซื้อได้ - วิเคราะห์สินเชื่อ ลูกค้าใหม่ และ ทำการทบทวนสินเชื่อสำหรับลูกค้าเดิม - ต...

AEON Thana Sinsap (Thailand) Public Company Limited
30 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
3 ส.ค. 58
3 . เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สิน ประจำศูนย์ขอนแก่น
- ติดตามทวงถามการจ่ายชำระล่าช้าของลูกค้าผ่านโทรศัพท์

AEON Thana Sinsap (Thailand) Public Company Limited
60 อัตรา
เงินเดือน 9,000 บาทขึ้นไป
3 ส.ค. 58
4 . Sales Engineer
1.ดำเนินการนำเสนอและขายสินค้าประเภทอุปกรณ์วัดคุมภาคสนาม (Field Instrument) อุปกรณ์วัดวิเคราะห์ที่ใช้ในกระบวนการผลิต (Process Analyzer) และระบบควบคุมอัตโนมัติ เช่น Flow Transmitter , Pressure Transmitt...

Contrologic Co., Ltd.
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างและประสบการณ์
4 ส.ค. 58
5 . ประสานงานฝ่ายขายประจำสำนักงานขอนแก่น (สัญญาจ้าง 6 เดือน )
- สนับสนุนงานขาย เช่น จัดทำและเตรียมเอกสารต่างๆ ประสานงานระหว่างลูกค้า และ ฝ่ายขาย - จัดทำรายการการขาย และใบเสนอราคา - มีทักษะในงานขายติดต่อประสานงานส่วนงานต่างๆ

Ebro Valves Trading (Thailand) Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
29 ก.ค. 58

Infus Medical ( Thailand ) Co., Ltd.
4 ส.ค. 58

Infus Medical ( Thailand ) Co., Ltd.
4 ส.ค. 58

Infus Medical ( Thailand ) Co., Ltd.
4 ส.ค. 58

Infus Medical ( Thailand ) Co., Ltd.
4 ส.ค. 58
10 . ช่างซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล (ประจำสาขา ขอนแก่น) ด่วน !!
- ซ่อมบำรุงตามเครื่องจักรตามแผนงานที่ได้รับมอบหมายให้ตรงตามเวลา - ซ่อมบำรุงเครื่องจักรตามคู่มือการปฏิบัติงานที่กำหนด - เขียนใบรายงานซ่อม, เอกสารประกอบงานซ่อมและเอกสารค่าใช้จ่ายต่างๆให้ครบถ้วน และส่ง...

Italthai Industrial Co., Ltd.
5 อัตรา
เงินเดือน 10,000 - 20,000 บาทต่อเดือน
3 ส.ค. 58
11 . Commissioning Manager Urgently Required !!
Knowledge about the planned project the high voltage power.

LAWI Engineering (Thailand) Co.,Ltd.
เงินเดือน Negotiable
3 ส.ค. 58
12 . Supervisor Of Recycling Unite Service(ประจำหน่วยหน่วยงานขอนแก่น)
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.บริหารและวางแผนสต๊อคอุปกรณ์ในคลังสินค้า 2.ตรวจสอบการทำงานของพนักงานในแต่ละส่วนและทำรายงานสรุป 3.สรรหาพนักงานเพื่อเข้าทำงานในหน่วยงานได้อย่างเหมาะสม 4.ประสานงานด้านการใช้สต๊อ...

Linfox Transport (Thailand) Limited
1 อัตรา
เงินเดือน ไม่ระบุ
31 ก.ค. 58
13 . ผู้จัดการตัวแทน (Agency Manager) สาขาขอนเเก่น
หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก 1. รับสมัคร และคัดเลือกตัวแทนที่เหมาะสม - วางแผน และค้นหาผู้มุ่งหวังที่มีศักยภาพสูง - สัมภาษณ์อย่างมีแบบแผน และเก็บสถิติ 2. ฝึกอบรมตัวแทน - ให้ความรู้ แ...

New Hampshire Insurance Company
31 ก.ค. 58
14 . ช่างซ่อมบำรุงไฟฟ้า
1.มีความรู้เกี่ยวกับระบบไฟฟ้าในโรงงาน 2.สามารถอ่านวงจรไฟฟ้าได้ 3.เข้าใจระบบ PM เครื่องจักร

NIHON SEIKI THAI LIMITED
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
29 ก.ค. 58
15 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในโรงงาน 1.เข้าใจและสามารถวางระบบงานจป.เกี่ยวกับโรงงานได้ สามารถปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยตามที่กฎหมายกำหนดได้เป็นอย่างดี 2.มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแผนการติดตั้งอุปกรณ์ดับเพ...

NIHON SEIKI THAI LIMITED
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
29 ก.ค. 58
16 . Asst.Sales Manager / Sales staff สาขาขอนแก่น
- ติดต่อกับบริษัทลูกค้าเพื่อเสนอขายด้านขนส่ง - หาลุกค้าใหม่และรักษาฐานลูกค้าเก่า ** รับผู้ช่วยผู้จัดการการขายลอจิสจิกส์ 1 ตำแหน่ง และ Sales staff 1 ตำแหน่ง **

Pantos Logistics (Thailand) Co.,Ltd.
2 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
4 ส.ค. 58
17 . เภสัชกร ประจำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อีสาน)
ให้คำปรึกษาแก่ลูกค้าและสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าทุกคน ดูแลควบคุม Stock สินค้าอย่างสม่ำเสมอ และผลักดันยอดขายภายในสาขา ปรับปรุงความรู้เรื่องผลิตภัณฑ์ อย่างสม่ำเสมอ จัดกิจกรรม เพื่อพัฒนาความรู้สำหรับ...

Skillpower Services (Thailand) Co., Ltd.
ไม่จำกัด
เงินเดือน 35,000 + Commission + Bonus
30 ก.ค. 58
18 . Sales002 : ผู้แทนขายต่างจังหวัดขอนแก่น (และจังหวัดใกล้เคียง)
ขายเครื่องครัวตรานกนางนวล Seagull-Brand ในกลุ่มลูกค้าร้านอาหาร โรงแรม ร้านค้า หน่วยงานราชการ บริษัทฯ โรงงาน และอื่นๆ ดูแลลูกค้าเก่า และลูกค้าใหม่ เพิ่มยอดขาย

Thai Stainless Steel Co., Ltd.
2 อัตรา
เงินเดือน 13,000-15,000 บาท(บวก+บวก)
4 ส.ค. 58
19 . เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์บริการเสริมบนมือถือ/Telephone Sales/Call Center สาขาขอนแก่น
แนะนำบริการเสริมทาง SMS ให้ลูกค้าทดลองใช้ฟรี มีการอบรมก่อนเริ่มงาน ทำงาน 8.00 - 17.00 น. ** ทำงานที่สาขาขอนแก่น อาคาร Pixel One ชั้น 2-4 จังหวัดขอนแก่น ** **... ลักษณะงานไม่ยาก รายไ...

Thailand YellowPages
60 อัตรา ด่วน
เงินเดือน เงินเดือนประจำ 10,000 บ. /เดือน(ยังไม่รวมเบี้ยขยัน+เงินจูงใจอื่นๆ)
4 ส.ค. 58
20 . ที่ปรึกษาทางการเงิน
- ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับวิธีการสร้างความมั่งคั่งให้กับลูกค้า - ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับวิธีเพิ่มพูนความมั่งคั่งโดยการวางแผนแปลงภาษีเป็นเงินออมและวางแผนลงทุนในกองทุนต่างๆ - วางแผนปกป้องความมั่งคั่งด้วยแผนก...

กรุงเทพประกันชีวิต
4 อัตรา
30 ก.ค. 58
 พบ 99 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ