เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
กรุณากรอก Username & Password
Username  :  
Password  :  
 พบ 89 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Assistant Manager Credit Analysis (ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกวิเคราะห์สินเชื่อ) ศูนย์ขอนแก่น สอบถามโทร. 043-349026
ลักษณะงาน - ร่วมนำเสนอนโยบาย วางแผน กำหนดกลยุทธ์และแผนการปฏิบัติงานประจำปี เสนอต่อผู้บริหารระดับสูง - กำกับดูแลและดำเนินการต่างๆ เพื่อให้แผนงานที่กำหนดไว้สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม อันเกี่ยวข...

AEON Thana Sinsap (Thailand) Public Company Limited
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
28 ก.ค. 57
2 . เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ประจำศูนย์ขอนแก่น **ด่วนมาก**
- จัดพิมพ์ข้อมูลลูกค้าเข้าสู่ระบบ

AEON Thana Sinsap (Thailand) Public Company Limited
5 อัตรา
เงินเดือน 9,000 Up/ เดือน
28 ก.ค. 57
3 . เจ้าหน้าที่อายัดบัตรเครดิต ประจำศูนย์ขอนแก่น และศูนย์กรุงเทพ
- ให้บริการข้อมูลให้กับลูกค้า - รับแจ้งกรณีบัตรลูกค้ามีปัญหา - ทำการอายัดบัตร

AEON Thana Sinsap (Thailand) Public Company Limited
5 อัตรา
เงินเดือน N/A
28 ก.ค. 57
4 . เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สิน ประจำศูนย์ขอนแก่น
- ติดตามทวงถามการจ่ายชำระล่าช้าของลูกค้าผ่านโทรศัพท์

AEON Thana Sinsap (Thailand) Public Company Limited
60 อัตรา
เงินเดือน 9,000 บาทขึ้นไป
28 ก.ค. 57
5 . Sales Engineer ( ประจำสาขาขอนแก่น ) ด่วน
ดูแลรับผิดชอบงานขายและการตลาดตามพื้นที่ ที่ได้รับมุ่งเน้นไปที่ลูกค้าอย่างเป็นพันธมิตรกับนโยบายของบริษัท

Ebro Valves Trading (Thailand) Co., Ltd.
1 อัตรา
25 ก.ค. 57
6 . Mechanical Engineer (ขอนแก่น)
• ให้คำแนะนำในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับงานโครงการและCurrent Machine • ปฏิบัติงานในฐานะผู้ชำนาญงาน, ผู้เชี่ยวชาญในงานด้าน Engineering • กำหนดแนวทางและดำเนินการสร้างมาตรฐานของ Equipment /Process • ติด...

Fircroft Thailand
1 อัตรา
28 ก.ค. 57
7 . Programmer Java, C#.net, VB.Net
- ออกแบบและพัฒนาระบบตามความต้องการของลูกค้า - ออกแบบและพัฒนาระบบเพื่อทำงานร่วมกับฮาร์ดแวร์ - ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ - ทำงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง - ทำงาน วันจันทร์ – วันเสาร์ (เวลา 08.00 - 17.00 น.)...

I.T.Thai Sofmate
5 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
22 ก.ค. 57

Infus Medical ( Thailand ) Co., Ltd.
28 ก.ค. 57

Infus Medical ( Thailand ) Co., Ltd.
28 ก.ค. 57
10 . ช่างซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล (ประจำสาขา ขอนแก่น)
ด่วน!!

1. ทำการบำรุงรักษาและซ่อมเครื่องจักร ให้เป็นไปตามที่ได้รับมอบหมายและให้ได้ตามมาตรฐาน 2. ดูแลเครื่องมือช่างที่รับผิดชอบให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ 3. ศึกษาหาความรู้และใช้คู่มือที่เกี่ยวข้องกับงานซ่อมได้อย...

Italthai Industrial Co., Ltd.
5 อัตรา
28 ก.ค. 57

Panasonic Management (Thailand) Co., Ltd.
28 ก.ค. 57
12 . พนักงานตีเกรดเศษเหล็ก ส่วนภูมิภาค
ดูแลตรวจสอบคุณภาพเศษเหล็กที่รับซื้อ พร้อมทั้งจัดทำรายงานส่งทางบริษัท ดูแลและดำเนินงานในลานรับซื้อเศษเหล็กให้ดำเนินการได้อย่างราบรื่น ควบคุมดูแล ความโปร่งใสในการซื้อขาย รวมทั้งรายงานให้ต้นสังกัดทราบใ...

Tata Steel (Thailand) PCL
2 อัตรา
เงินเดือน พนักงานประจำเริ่มต้น 12,000 + เงินค่าปฏิบัติงานนอกพื้นที่ 3,000 + โบนัสประจำปี
25 ก.ค. 57
13 . เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์บริการเสริมบนมือถือ/Telephone Sales / Outbound Call Center สาขาขอนแก่น (เงินเดือน 9,500 บาท)
แนะนำบริการเสริมทาง SMS ให้ลูกค้าทดลองใช้ฟรี มีการอบรมก่อนเริ่มงาน ทำงาน 8.00 - 17.00 น. ** ทำงานที่สาขาขอนแก่น อาคาร Pixel One ชั้น 2-4 จังหวัดขอนแก่น ** **ผู้สนใจสมัครด้วยตนเองได้ท...

Thailand YellowPages
60 อัตรา ด่วน
เงินเดือน เงินเดือนประจำ 9,500 บ. /เดือน+ เบี้ยขยัน1,000 บ.+รายได้พิเศษ1,000 บ.) ++
28 ก.ค. 57
14 . พนักงานขายโครงการ ประจำภาคอิสาน
- ผลักดันสินค้า ถังเก็บน้ำ ถังบำบัดนำ้ ผ่านช่องทางโครงการหมู่บ้านจัดสรร ในพื้นที่รับผิดชอบ - จัดทำรายงานการขาย ติดต่อประสานภายในบริษัท - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

THAMMASORN GROUP
3 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง+เบี้ยเลี้ยง + ค่าน้ำมัน+ค่าเสื่อมยานพาหนะ+ค่าโทรศัพท์+ค่าคอมมิชั่น
28 ก.ค. 57
15 . พนักงานรับขนส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ สาขาขอนแก่น
ทำการขนส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ให้กับลูกค้าตามเวลาที่ได้รับมอบหมาย

TNT Express Worldwide (Thailand) Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน 9,500
28 ก.ค. 57
16 . พนักงงานขับรถส่งสินค้าและเก็บเงิน
ขับรถส่งสินค้าแช่แข็งตามจังหวัดต่างๆในภาคอีสาน รวมถึงเก็บเงิน ติดต่อ 085-742-0990 แอน สาขา ขอนแก่น

TNT Frozen Meat
2 อัตรา
เงินเดือน 10,000 ขึ้นไป
26 ก.ค. 57
17 . เจ้าหน้าที่ควบคุมเอกสาร (DCO) ด่วนมาก !!
- ดูแลงานด้านเอกสารระบบคุณภาพ - งานเอกสารด้านความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม

กลุ่มบริษัท ที.ซี.เค. กรุ๊ป
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
28 ก.ค. 57
18 . เจ้าหน้าที่บัญชี ประปฏิบัติงานที่จังหวัดขอนแก่น
1. จัดทำบัญชีบริษัทฯ 2. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

กลุ่มบริษัท ที.ซี.เค. กรุ๊ป
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างและประสบการณ์
28 ก.ค. 57
19 . ช่างไฟฟ้า
ออกไปดูหน้างาน,ติดต่องานกับ SUPPLYER ,ทำ BOQ งาน ,พร้อมทำใบเสนอราคางาน

บจก.รุ่งโรจน์ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
28 ก.ค. 57
20 . เจ้าหน้าที่บัญชี
ด่วน!!!!

เจ้าหน้าที่บัญชี 2 ตำแหน่ง -ประจำสำนักงานใหญ่(กทม.) 1 ตำแหน่ง -โรงงานสาขาขอนแก่น 1 ตำแหน่ง 1.)ติดตาม Bank Statement เพื่อดำเนินการ ตัดบัญชีลูกหนี้/บัญชีเจ้าหนี้ ออกใบเสร็จรับเงิน, ออกใบ...

บริษัท กรุงเทพแหอวน จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
28 ก.ค. 57
 พบ 89 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ