เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 99 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์ ประจำสาขาขอนแก่น รับสมัครด่วน !
ติดต่อประสานกับลูกค้าทางโทรศัพท์ เพื่อแจ้งข้อมูลยอดค้างชำระ และให้คำปรึกษาในการชำระหนี้ที่ถูกต้องให้กับทางลูกค้าได้ทราบ และเกิดการชำระหนี้กับทางบริษัทต่อไป

ACS Servicing (Thailand) Company Limited
หลายอัตรา
เงินเดือน N/A
26 ส.ค. 59
2 . Engineer Maintenance (จ.ขอนแก่น)
1. Operations & Maintenance network equipment. 2. Coordinator outside plan optical fiber transmission subcontractor to corrective network fault. 3. Expand network equipment capacity in responsibilit...

AIS- บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน 22,000
26 ส.ค. 59
3 . ผู้จัดการสาขา
1. บริหารระบบงาน และจัดการเรื่องต่างๆในสาขาให้เรียบร้อย ไม่ว่าจะเป็นกำลังคน การเงินการบัญชีในร้าน เครื่องมือและอุปกรณ์ในสาขา สินค้า สต๊อคสินค้า การดิสเพลย์สินค้า 2.ให้บริการตรวจวัดสายตา แนะนำและให้...

EyeDear
1 อัตรา
เงินเดือน 20,000++
22 ส.ค. 59
4 . พนักงานขายประจำสาขา
1. ต้อนรับลูกค้า และให้บริการ ให้ข้อมูลสินค้า 2. ศึกษาข้อมูลลูกค้า จำหน่ายสินค้า และศึกษาให้บริการแก่ลูกค้าด้วยวิธีการใหม่ๆ 3. ศึกษาข้อมูลสินค้า แนะนำสินค้า ดูแลรักษาสินค้าให้อยู่ในสภาพดี และพร้อ...

EyeDear
4 อัตรา
เงินเดือน 9,000-12,000
22 ส.ค. 59
5 . พนักงานลูกค้าสัมพันธ์ (Rider) ประจำขอนแก่น (อำเภอน้ำพอง)
- แจ้งโปรโมชั่นกับทางลูกค้า ที่มีการอัพเดท - ดูแลฐานลูกค้าในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ - เก็บเงินสดจากลูกค้าและทำการจ่ายเข้าบัญชีธนาคารของบริษัท - สร้างสัมพันธภาพที่ดีกับลูกค้า ออกเยี่ยมลูกค้าเป็นประจำ

Garena Online (Thailand) Co., Ltd. (Head Office)
2 ตำแหน่ง
เงินเดือน 12,000+
26 ส.ค. 59

Infus Medical ( Thailand ) Co., Ltd.
26 ส.ค. 59

Infus Medical ( Thailand ) Co., Ltd.
26 ส.ค. 59

Infus Medical ( Thailand ) Co., Ltd.
26 ส.ค. 59

Infus Medical ( Thailand ) Co., Ltd.
26 ส.ค. 59

Infus Medical ( Thailand ) Co., Ltd.
26 ส.ค. 59
11 . QC EngineerUrgently Required !
- Preparation of QC inspection plan for fabrication work and erection work of each project and reparation of QC procedures, inspection check sheet, standards and specifications for equipment. - Monit...

LAWI Engineering (Thailand) Co., Ltd.
1 Positions
เงินเดือน Negotiable
23 ส.ค. 59
12 . Project CoordinatorUrgently Required !
- Monitoring time schedule of delivery project - Recheck the design, and approve after draftsman finish job - Approve any required document; staff expense, drawing, or special needs - Report to the...

LAWI Engineering (Thailand) Co., Ltd.
2 Positions
เงินเดือน Negotiable
23 ส.ค. 59
13 . After Sales and Spare Part Officer
-Stock checking; Check on quantity of items or material including issuing and received material to the stock. Update entry and exit dates, for what project. Order more spare part when the stock needs ...

LAWI Engineering (Thailand) Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน will be announced
23 ส.ค. 59
14 . Shift Manager ประจำ จ. ขอนแก่น
-Supervise, lead and control team for daily operations of transport functions -Ensure that drivers are performing in accordance to Traffic and Safety regulations -Closely monitor on vehicles utiliz...

Linfox Transport (Thailand) Limited
1 อัตรา
25 ส.ค. 59
15 . Production Supervisor (Khonkaen)
มีหน้าที่และความรับผิดชอบดูแลให้การผลิตเป็นไปอย่างต่อเนื่องตามแผนการผลิต โดยคำนึงถึงเป้าหมายหลักใน QCDSM (คุณภาพ ต้นทุน การส่งมอบ ความปลอดภัย และขวัญกำลังใจ) เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการผลิตที่ต้องการ แ...

Mondelez International (Thailand) Co., Ltd.
2 อัตรา
เงินเดือน Negotiable
19 ส.ค. 59
16 . Maintenance Engineer (Khonkaen)
- ดูแลงานด้านซ่อมบำรุง และ บริหารจัดการต้นทุนการซ่อมบำรุง - ดูแลและบริหารงบประมาณในแผนกซ่อมบำรุงให้เป็นไปตามแผนงานของบริษัท - บริหารจัดการผู้ใต้บังคับบัญชา สอนงาน ให้เป็นไปตามทิศทางและแผนงานที่กำหนด...

Mondelez International (Thailand) Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน Negotiable
24 ส.ค. 59
17 . ผู้จัดการฝ่ายสรรหาและเจ้าหน้าที่สรรหาUrgently Required !
1.สรรหาบุคคลากรตามคุณสมบัติและจำนวนให้ครบตามที่ได้รับมอบหมาย 2.สรรหาบุคคลากรทั้งในและนอกพื้นที่ 3.ดำเนินการประชาสัมพันธ์การรับสมัครพนักงาน 4.ติดต่อประสานงานกับลูกค้าเพื่อให้การรับสมัครงานเป็นไปอย่า...

OS Recruitment ( Thailand ) Co., Ltd.
3 อัตรา
เงินเดือน 15,000-30,000
22 ส.ค. 59
18 . จนท.ประชาสัมพันธ์บริการเสริมบนมือถือ/Telephone Sales/Call Center สาขาขอนแก่น
แนะนำบริการเสริมทาง SMS ให้ลูกค้าทดลองใช้ฟรี มีการอบรมก่อนเริ่มงาน ทำงาน 8.00 - 17.00 น. ** ทำงานที่สาขาขอนแก่น อาคาร Pixel One ชั้น 2-4 จังหวัดขอนแก่น ** **... ลักษณะงานไม่ยาก รายไ...

Thailand YellowPages
60 อัตรา ด่วน
เงินเดือน เงินเดือนประจำ 10,000 บ. /เดือน(ยังไม่รวมเบี้ยขยัน+เงินจูงใจอื่นๆ)
26 ส.ค. 59
19 . Sale & Marketing,(khonkean Branch)
-Control Counter sales / dept -Conduct a meeting with staff every morning regarding daily -operationproblems. -Attend customer phone calls -Arrange delivery of goods. -Serve customers/walk in cust...

Yonming Auto Marketing (Thailand) Co., Ltd.
เงินเดือน Negotiable
26 ส.ค. 59
20 . หัวหน้ากะ (Shift Supervisor)/พนักงานควบคุมการผลิต(Board Control)/Turbine Opt. รับสมัครด่วน !
- รับผิดชอบดูแลงานด้านการผลิตและจ่ายไฟฟ้า ไอน้ำ รวมถึงกิจกรรมต่าง ๆ ภายในกะที่ดูแล - ควบคุมเครื่องจักร อุปกรณ์ วัตถุดิบในกะ และทรัพย์สินของบริษัทฯ ให้ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยปกติ และเกิดประโยชน์สู...

กลุ่มบริษัท ชัยโย ทริปเปิ้ลเอ
หลาย อัตรา
เงินเดือน ขึ้นอยู่กับความสามารถและประสบการณ์+โบนัส+ค่ากะ+ค่าเช่าบ้าน
26 ส.ค. 59
 พบ 99 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ