เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 84 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ผู้ตรวจสอบภายใน-Internal Audit (ประจำศูนย์ขอนแก่น)
· ปฏิบัติงานเป็นผู้ช่วยในการตรวจสอบภายในตามแผนและขอบเขตการตรวจสอบที่กำหนด · ตรวจสอบการทำงานของสาขาและฝ่ายปฏิบัติการต่างๆที่ขอนแก่นเซ็นเตอร์ เช่น เร่งรัดหนี้สิน สินเชื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ ลูกค้าสัมพัน...

AEON Thana Sinsap (Thailand) Public Company Limited
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
28 พ.ค. 58
2 . เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สิน ประจำศูนย์ขอนแก่น
- ติดตามทวงถามการจ่ายชำระล่าช้าของลูกค้าผ่านโทรศัพท์

AEON Thana Sinsap (Thailand) Public Company Limited
60 อัตรา
เงินเดือน 9,000 บาทขึ้นไป
27 พ.ค. 58
3 . เจ้าหน้าที่สินเชื่อ ประจำศูนย์ ขอนแก่น รับสมัครด่วน!!!! สอบถามโทร 043-349026 ฝ่ายบุคคล
ความรับผิดชอบ:- - วิเคราะห์สินเชื่อ บัตรเครดิต, สินเชื่อบุคคล และสินเชื่อเช่าซื้อได้ - วิเคราะห์สินเชื่อ ลูกค้าใหม่ และ ทำการทบทวนสินเชื่อสำหรับลูกค้าเดิม - ต...

AEON Thana Sinsap (Thailand) Public Company Limited
30 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
27 พ.ค. 58

Infus Medical ( Thailand ) Co., Ltd.
22 พ.ค. 58

Infus Medical ( Thailand ) Co., Ltd.
22 พ.ค. 58
6 . Customer Service Staff
ทำเอกสารด้านส่งออก ติดต่อสายเรือ

Infus Medical ( Thailand ) Co., Ltd.
26 พ.ค. 58

Infus Medical ( Thailand ) Co., Ltd.
25 พ.ค. 58
8 . ผู้จัดการตัวแทน (Agency Manager) สาขาขอนเเก่น
หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก 1. รับสมัคร และคัดเลือกตัวแทนที่เหมาะสม - วางแผน และค้นหาผู้มุ่งหวังที่มีศักยภาพสูง - สัมภาษณ์อย่างมีแบบแผน และเก็บสถิติ 2. ฝึกอบรมตัวแทน - ให้ความรู้ แ...

New Hampshire Insurance Company
25 พ.ค. 58
9 . วิศวกรประจำโครงการรถไฟทางคู่สายจิระ - ขอนแก่น
กลุ่มบริหารจัดการโครงการ - ผู้จัดการโครงการ - รองผู้จัดการโครงการด้านวิศวกรรมโยธา - รองผู้จัดการโครงการด้านอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม( Deputy Project Manager Signalling&Telecom.) - ผู้ประสานงานโคร...

TEAM Group Of Companies Co., Ltd.
59 อัตรา
เงินเดือน 55,000 - 95,000
28 พ.ค. 58
10 . เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์บริการเสริมบนมือถือ/Telephone Sales/Call Center สาขาขอนแก่น
แนะนำบริการเสริมทาง SMS ให้ลูกค้าทดลองใช้ฟรี มีการอบรมก่อนเริ่มงาน ทำงาน 8.00 - 17.00 น. ** ทำงานที่สาขาขอนแก่น อาคาร Pixel One ชั้น 2-4 จังหวัดขอนแก่น ** **... ลักษณะงานไม่ยาก รายไ...

Thailand YellowPages
60 อัตรา ด่วน
เงินเดือน เงินเดือนประจำ 10,000 บ. /เดือน(ยังไม่รวมเบี้ยขยัน+เงินจูงใจอื่นๆ)
28 พ.ค. 58
11 . ที่ปรึกษาทางการเงิน
*ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับวิธีการสร้างความมั่งคั่งให้กับลูกค้า *ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับวิธีเพิ่มพูนความมั่งคั่งโดยการวางแผนแปลงภาษีเป็นเงินออมและวางแผนลงทุนในกองทุนต่างๆ *วางแผนปกป้องความมั่งคั่งด้วยแผนการป...

กรุงเทพประกันชีวิต
4 อัตรา
28 พ.ค. 58
12 . เจ้าหน้าที่ขายขวด/ขายพาเลท ด่วนมาก !!
1. ขายพาเลทและขวดน้ำPET เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือและบริเวณใกล้เคียง 2. ขยายตลาดกลุ่มลูกค้าใหม่ และเพิ่มยอดขายฐานลูกค้าเก่า/รักษาลูกค้าเก่า 3. ดูแลและประสานงานระหว่างโรงงานกับลูกค้า 4. ผลักด...

กลุ่มบริษัท ที.ซี.เค. กรุ๊ป
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างและประสบการณ์
28 พ.ค. 58
13 . เจ้าหน้าที่ประเมิน DRC ประจำโซนภาคอีสาน
1.ประเมิน DRC เศษยางรับเข้า 2.ติดตามผลคุณภาพวัตถุดิบรับเข้า 3.ติดตามการสุ่มตัวอย่างและทดสอบ DRC ให้อยู่ในมาตรฐานที่กำหนด

กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
21 พ.ค. 58
14 . เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย.
ด่วน!!!!

1.ติดต่อประสานงานขายกับลูกค้าผ่านสื่อออนไลน์ 2.ปรับปรุง พัฒนา สินค้า ในระบบสื่อออนไลน์ 3.ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 4.งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท กรุงเทพแหอวน จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
27 พ.ค. 58
15 . ที่ปรึกษาการขาย / พนักงานขาย (ประจำโชว์รูม ฟอร์ด ขอนแก่น) ด่วนมาก!
• เป็นบุคคลหลักในการติดต่อ และ ปิดการขายรถยนต์ใหม่กับลูกค้ารวมทั้งสรรหา และ เพิ่มยอดการขายรถยนต์ใหม่ให้กับบริษัท ฯ • บริการและสร้างประสบการณ์ซื้อรถที่พึงพอใจให้กับลูกค้า

บริษัท ขอนแก่นสหชัยมอเตอร์เซลล์ จำกัด
6 อัตรา
เงินเดือน 9,000+Commission
27 พ.ค. 58
16 . เจ้าหน้าที่รับประกันคุณภาพและธุรการศูนย์บริการ
- ดูแลและรับผิดชอบงานเคลมของศูนย์บริการ รับผิดชอบงานรับประกันคุณภาพ (ไม่รวมงานเคลมของบริษัทประกันภัย) - ดูแลการต่อประกันภัย พ.ร.บ./ภาษี ของรถใช้งาน

บริษัท ขอนแก่นสหชัยมอเตอร์เซลล์ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
27 พ.ค. 58
17 . ผู้จัดการฝ่ายขาย (ประจำโชว์รูม ฟอร์ด ขอนแก่น) ด่วนมาก!
ลักษณะงาน • วางแผนและดูแลระบบการขายที่นำไปสู่การหากลุ่มลูกค้าเป้าหมาย การแนะนำสินค้า การต้อนรับลูกค้า การปิดการขาย และการส่งมอบรถ • ร่วมวางแผนการขาย และ การตลาดสำหรับการขาย ในแต่ละเดือน เพื่อให้บรรล...

บริษัท ขอนแก่นสหชัยมอเตอร์เซลล์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
27 พ.ค. 58
18 . เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ (ประจำโชว์รูม ฟอร์ด ขอนแก่น) ด่วนมาก!
- ต้อนรับดูและให้สร้างความาพึงพอใจอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าลูกค้าที่มาติดต่อ . - support แผนกขายและบริการ - ประชาสัมพันธ์ สินค้าและบริการ เสริมสร้างภาพลัษณ์องค์กรให้กับลูกค้าและผู้มาใช้บริการ - งา...

บริษัท ขอนแก่นสหชัยมอเตอร์เซลล์ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
27 พ.ค. 58
19 . เจ้าหน้าที่บัญชี
ทำงานในส่วนของบัญชี รับ-จ่าย , ภาษี, ภงด. และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ขอนแก่นสหชัยมอเตอร์เซลล์ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
27 พ.ค. 58
20 . หัวหน้าช่างซ่อมรถยนต์ (ประจำโชว์รูม ฟอร์ด ขอนแก่น) ด่วนมาก!
- วางแผน และ บริหารควบคุมทีมงานในส่วนงานที่รับผิดชอบ - ทำการซ่อมบริการตามที่ระบุไว้ในใบสั่งซ่อมให้ได้คุณภาพและผ่านการตรวจสอบหรือขับทดสอบในครั้งแรก - เข้าร่วมการอบรมในหลักสูตรที่กำหนดให้ ด้วยความตั้...

บริษัท ขอนแก่นสหชัยมอเตอร์เซลล์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
27 พ.ค. 58
 พบ 84 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ