เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 28,732 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 

บริษัท กระเบื้องโอฬาร จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัทฯ
24 ต.ค. 60
2 . พนักงานเสิร์ฟหญิง ร้านอาหารญี่ปุ่นหรู ทองหล่อ8 (Fulltime)รับสมัครด่วน !
ดูแลและบริการลูกค้า (พาไปที่นั่ง, รับออเดอร์, เสิร์ฟอาหาร) เป็นร้านอาหารญี่ปุ่นระดับพรีเมี่ยม ในบรรยากาศแบบสวนสไตล์ญี่ปุ่น ***งานเต็มเวลา** วันหยุด: 1 วันต่อสัปดาห์ เวลาทำงาน: 14:00 - 23:30 น. ...

SANPONET Recruitment (Thailand) Co., Ltd.
เงินเดือน 12,000 บาท
24 ต.ค. 60
3 . Receptionist ร้านซาลอนญี่ปุ่น สุขุมวิท 53 BTS ทองหล่อรับสมัครด่วน !
- ทำงานในส่วนหน้าเคาน์เตอร์ในซาลอนญี่ปุ่น - ต้อนรับลูกค้าชาวญี่ปุ่น แคชเชียร์ และรับโทรศัพท์ - รับผิดชอบงานด้านเอกสารและการจัดการพนักงานภายในร้าน - ดูแลเรื่องการเงินเบื้องต้น **ในส่วนของงานแคช...

SANPONET Recruitment (Thailand) Co., Ltd.
เงินเดือน 17,000-20,000 บาท (ตามประสบการณ์)
24 ต.ค. 60
4 . โฟร์แมน / Site Engineer
- กำกับดูแลงานก่อสร้างให้ถูกต้องปลอดภัยตามหลักวิศวกรรม - ตรวจสอบการปฏิงานของช่างและผู้รับเหมาตาม Check List - ประสานงานระหว่างผู้รับเหมากับผู้บังคับบัญชา - แก้ไขปัญหาต่างๆในระหว่างดำเนินการก่อสร้าง...

บริษัท ธัญอนันต์ เดเวลอปเม้นท์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
24 ต.ค. 60
5 . Reception ร้านอาหารญี่ปุ่น สุขุมวิท 55
- ปฏิบัติงานที่ร้านอาหารญี่ปุ่น - ทำหน้าที่บริการลูกค้า - ทำแคชเชียร์ - รับโทรศัพท์ ประสานงานภายในร้าน

SANPONET Recruitment (Thailand) Co., Ltd.
เงินเดือน 15,000-30,000
24 ต.ค. 60
6 . Quality Assurance Engineering
1.จัดทำเอกสาร Control Plan และ Flow Chart Process การผลิต ของแต่ละ Model งาน 2. จัดทำเอกสาร FMEA ของแต่ละModel 3. ร่วมประชุมทีม APQP 4. มีการประกอบงานตัวอย่าง Trail Lot ส่งลูกค้า 5. จัดทำ Full Di...

บริษัท นิซเซอิ มิซูกิ จำกัด
24 ต.ค. 60
7 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่
1.ติดต่อประสานงานกับฝ่ายขายและฝ่ายผลิตในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 2.จัดทำแผนขั้นตอนการผลิตของผลิตภัณฑ์ใหม่ แต่ละกระบวนการผลิต 3.ดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงและผลกระทบต่อการผลิต และเอกสารอนุมัติชิ้นงาน 4.คว...

บริษัท นิซเซอิ มิซูกิ จำกัด
24 ต.ค. 60
8 . เจ้าหน้าที่ควบคุมเอกสาร
รับผิดชอบจัดทำ แจกจ่าย ขึ้นทะเบียน ยกเลิก ทบทวน ทำลายเอกสารและบันทึก เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของระบบการจัดการคุณภาพอย่างมีประสิทธิภาพ

บริษัท นิซเซอิ มิซูกิ จำกัด
24 ต.ค. 60
9 . ผช.ผู้จัดการผลิต (Asst.Manager Production)
**ทางบริษัทฯ ขอพิจารณาท่านที่ส่ง Resume เป็นภาษาอังกฤษเป็นลำดับแรก** - ควบคุม บริหารงาน ภาพรวมของฝ่ายผลิต และ ด้านวิศวกรรม - บริหารจัดการ ควบคุม กระบวนการผลิตให้เป็นไปตามแผนการผลิตของบริษัทฯ - พ...

บริษัท นิซเซอิ มิซูกิ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
24 ต.ค. 60
10 . หัวหน้าหน่วยงานผลิต (Sect.Supervisor Production)
-ดูแลควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงานในไลน์ผลิต -แก้ปัญหาในกระบวนการผลิต -รายงานผลการปฏิบัติงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ (รายวัน/รายสัปดาห์/รายเดือน) -ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในด้านการผลิต เพื่อใ...

บริษัท นิซเซอิ มิซูกิ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
24 ต.ค. 60
11 . Sales Staff
**Working with Japanese Executive** Please Send Resume in English - Coordinate and take care window of sales - Coordinate with other concern internal department - - Other job assignments from ...

บริษัท นิซเซอิ มิซูกิ จำกัด
เงินเดือน Negotiable
24 ต.ค. 60
12 . ผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยงานผลิต (Leader)
- ดูแล/ควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงานในไลน์ผลิต - รับผิดชอบงานในไลน์ผลิต รวมถึงแก้ไขปัญหาหน้างาน - รายงานผลการปฏิบัติงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ (รายวัน/รายสัปดาห์/รายเดือน) - ประสานงานกับหน่วยงานที่เก...

บริษัท นิซเซอิ มิซูกิ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
24 ต.ค. 60
13 . ช่างเทคนิค
1.รับผิดชอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน การปรับตั้งเครื่องจักร และการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของแผนกผลิต

บริษัท นิซเซอิ มิซูกิ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
24 ต.ค. 60
14 . เจ้าหน้าที่จดแจ้งทะเบียนฯ และพัฒนาข้อมูลรับสมัครด่วน !
ดูแลงานทะเบียน ขึ้นทะเบียนยา เครื่องสำอาง ที่คณะกรรมการอาหารและยา และหน่วยราชการอื่นๆ

บริษัท เกรทเตอร์ โพลี แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
24 ต.ค. 60
15 . นักวิทยาศาสตร์ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์
1. ปฎิบัติหน้าที่ด้านพัฒนาผลิตภัณฑ์ พัฒนาสูตร, บรรจุภัณฑ์ และกระบวนการผลิต 2. ค้นคว้างานวิจัยเพื่อสนับสนุนงานวิจัยนวัตกรรมใหม่สำหรับผลิตภัณฑ์ใหม่ 3. ควบคุมเอกสาร 4. พัฒนางานด้านงานวิเคราะห์ทางเคมี ...

บริษัท เกรทเตอร์ โพลี แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
หลายอัตรา
24 ต.ค. 60
16 . เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล
ควบคุม ดูแล งานบุคคล HRM HRD และงานธุรการ

บริษัท เกรทเตอร์ โพลี แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
24 ต.ค. 60
17 . ช่างซ่อมบำรุง
ควบคุม ดูแล งานฃ่อมบำรุงในโรงงาน

บริษัท เกรทเตอร์ โพลี แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
หลายตำแหน่ง
เงินเดือน ตามตกลง
24 ต.ค. 60
18 . เจ้าหน้าที่จัดหา ( Sorcing )
ดูแลจัดหาวัตถุดิบการผลิต

บริษัท เกรทเตอร์ โพลี แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
24 ต.ค. 60
19 . เจ้าหน้าที่เขียนแบบ
- เขียนแบบ - ออกแบบงานเครื่องกล, ชิ้นส่วนงานเครื่องกล 3D - และอืนๆตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ซันเมอรี่ จำกัด
เงินเดือน N/A
24 ต.ค. 60
20 . ช่างยนต์,ช่างไฟฟ้า
ติดตั้งซ่อมบำรุงเกี่ยวกับ อุปกรณ์ซ่อมรถ เช่น ห้องพ่นสี ลิฟท์ยกรถ เครื่องถอดยาง เครื่องถ่วงล้อ เครื่องตั้งศูนย์ เป็นต้น หมายเหตุ -มีค่าคิดตั้ง เบี้ยเลี้ยง ต่างหาก ไม่รวมเงินเดือน รายได้ดี ...

บริษัท คิววาย อินเตอร์เทรด (ไทยแลนด์) จำกัด
เงินเดือน 10,000-20,000
24 ต.ค. 60
 พบ 28,732 ตำแหน่ง      
เรียงตาม