เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 29,708 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่ ฝึกอบรม (HRD)รับสมัครด่วน !
-เขียนโครงการฝึกอบรม -ดำเนินการจัดฝึกอบรม -ติดต่อวิทยากรภายนอก -ประเมินผลการฝึกอบรม -ประสานงานการฝึกอบรมตามที่บริษัทกำหนด

KTBGS CO.,LTD.
30 มี.ค. 60

บริษัท แกรมมี่ อะโกร จำกัด
30 มี.ค. 60
3 . ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
- ควบคุมบริหารงานบุคคล จัดทำแผนกำลังคน และดำเนินการสรรหาคัดเลือกบุคลากรให้เป็นไปตามแผน - ควบคุมดูแลระบบงาน และวิธีการจัดทำค่าจ้าง เงินเดือน รวมทั้งสวัสดิการ และผลประโยชน์อื่นๆ - ควบคุมดูแลงานฝึกอบรม...

บริษัท ทริปเปิ้ล-เอ็ม โปรดักส์ จำกัด
เงินเดือน ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
30 มี.ค. 60
4 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล
- งานสรรหาว่าจ้าง - ดูแลเรื่องสวัสดิการพนักงาน, ประกันสังคม, กฎระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ - ตรวจเช็คการมาทำงานของพนักงาน จัดทำรายงานประจำวัน และรายงานต่อผู้บังคับบัญชา - จัดทำเงินเดือนพนักงาน - ดำ...

บริษัท ทริปเปิ้ล-เอ็ม โปรดักส์ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
30 มี.ค. 60
5 . เจ้าหน้าที่พัฒนาผลิตภัณฑ์ (R&D)
1. พัฒนา ออกแบบ และคิดค้นสูตร/รสชาติใหม่ๆ 2. ค้นคว้า วิจัย และพัฒนา จัดหา ศึกษาวัตถุดิบใหม่ๆ เพื่อมาปรับใช้กับผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ 3. ควบคุมดูแลและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับคุณภาพ, ความปลอดภัย, กฎ...

บริษัท ทริปเปิ้ล-เอ็ม โปรดักส์ จำกัด
30 มี.ค. 60
6 . เจ้าหน้าที่ออกแบบบรรจุภัณฑ์ (Product Design)
1. ออกแบบสื่อโปรโมชั่นเพื่อช่วยส่งเสริมการขาย 2. ออกแบบบรรจุภัณฑ์ต่างๆ ของทางบริษัท 3. ศึกษาและนำเสนอการใช้บรรจุภัณฑ์ใหม่ๆ ให้เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ เพื่อเป็นการเพิ่มคุณภาพของผลิตภัณฑ์และลดต้นทุนของบร...

บริษัท ทริปเปิ้ล-เอ็ม โปรดักส์ จำกัด
30 มี.ค. 60
7 . เจ้าหน้าที่ QCรับสมัครด่วน !
ตรวจสอบคุณภาพสินค้า, จัดทำระบบ GMP

บริษัท ทริปเปิ้ล-เอ็ม โปรดักส์ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
30 มี.ค. 60
8 . พนักงานขับรถและดูแลสวน
ขับรถรับส่งน้องไปโรงเรียน ดูแลสวนและอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย (ประจำบ้าน) สวัสดิการเหมือนพนักงานบริษัท

บริษัท ไทย เคเค อุตสาหกรรม จำกัด
30 มี.ค. 60
9 . Production Shift Supervisor
ควบคุมดูแลกระบวนการผลิต

บริษัท ไทย เคเค อุตสาหกรรม จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
30 มี.ค. 60
10 . Export Sales Executive
ติดต่อลูกค้าขายสินค้าและบริการลูกค้าต่างประเทศ

บริษัท ไทย เคเค อุตสาหกรรม จำกัด
30 มี.ค. 60
11 . วิศวกรไฟฟ้า
1. ปฎิบัติงานด้านการบำรุงรักษา และติดตั้งระบบงานไฟฟ้า 2. วางแผนและควบคุมงานตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ไทย เคเค อุตสาหกรรม จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
30 มี.ค. 60
12 . Customer Service Officer
รับโทรศัพท์ เปิด Order และประสานงานกับฝ่ายขาย อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ไทย เคเค อุตสาหกรรม จำกัด
30 มี.ค. 60
13 . Sales Executive
ติดต่อลูกค้าในประเทศเพื่อเสนอขายสินค้าและบริการ สำรวจตลาดเพื่อขยายสินค้า ฯลฯ

บริษัท ไทย เคเค อุตสาหกรรม จำกัด
30 มี.ค. 60
14 . เจ้าหน้าที่จัดส่งสินค้า
- วางแผนการจัดส่งสินค้าเพื่อส่งสินค้าให้ลูกค้าตาม Order - ประสานกับผู้ที่เกี่ยวข้อง

บริษัท ไทย เคเค อุตสาหกรรม จำกัด
30 มี.ค. 60
15 . นักเคมี
วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของบริษัท

บริษัท ไทย เคเค อุตสาหกรรม จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
30 มี.ค. 60
16 . หัวหน้าแผนกบัญชี
ทำบัญชีด้าน GL

บริษัท ไทย เคเค อุตสาหกรรม จำกัด
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ อยุธยา พระนครศรีอยุธยา
1 อัตรา
30 มี.ค. 60
17 . ธุรการคอมพิวเตอร์ (รับพนักงานเพิ่มเติม เน้นเอกสารสวย!!)
- จัดทำเอกสารรายงาน ออกแบบเอกสารงานธุรการ - ติดต่อราชการ - มีความรู้ ระบบ ISO 9001:2008 - จัดเก็บเอกสารระบบคุณภาพอย่างเป็นระบบ - ประสานงานระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอกองค์กร

บริษัท แอดวานซ์ เปอร์ฟอร์แมนซ์ อินสเป็คชั่น เซอร์วิส จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
30 มี.ค. 60
18 . Business AnalystUrgently Required !
Role Purpose - Technology background, with a track record of delivery as a systems/business analyst - Specialists with a long history of technology domain specialisation with an equally long histo...

Azure Computers (Thailand) Co., Ltd.
เงินเดือน base on experience
30 มี.ค. 60
19 . Software Tester #### Urgently Hiring Job ####Urgently Required !
Key Skills: - Critical thinking, Analytical, problem solving, organisational, responsibility, resourcefulness, teamwork, motivation, team player, proactive, judgment, communications, consultancy, pre...

Azure Computers (Thailand) Co., Ltd.
เงินเดือน based on experience
30 มี.ค. 60
20 . .NET DeveloperUrgently Required !
.NET DEVELOPER / SR DEVELOPER (C#.NET or VB.Net) - (EXPERIENCE 2-10 years) - Developing applications with ASP . Net or VB .Net or C# .Net including writing Store Procedures - Using OOP concep...

Azure Computers (Thailand) Co., Ltd.
เงินเดือน base on experience
30 มี.ค. 60
 พบ 29,708 ตำแหน่ง      
เรียงตาม