เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 28,483 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายต่างประเทศ
•Assist to Project Management manager •Coordinate and support overseas representative office (Vietnam, Cambodia and China). Implementing partner satisfaction. •Handle Overseas Service project (Inter...

Quality Plus Aesthetic International Co., Ltd.
เงินเดือน ตามตกลง/ประสบการณ์
21 ส.ค. 60
2 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิต (ประจำโรงงานดอนเมือง)
- เตรียมชิ้นงานและบรรจุภัณฑ์ - ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์ - บรรจุครีม - แพ็คงานลงกล่องบรรจุภัณฑ์ - ตัดงาน ,ลงถัง สวัสดิการที่ท่านจะได้รับ 1) ค่าล่วงเวลา 2) ค่าอาหาร 3) สวัสดิการวันเกิด 4) ท่องเท...

Quality Plus Aesthetic International Co., Ltd.
เงินเดือน 320 บาทต่อวัน (และสวัสดิการอื่นๆ)
21 ส.ค. 60
3 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดซื้อต่างประเทศ
1) ติดต่อประสานงานกับผู้ขายสินค้าเพื่อขอรายละเอียดเกี่ยวกับการเสนอราคาวัตถุดิบและเงื่อนไข อืนๆ 2) เปรียบเทียบ, เจรจาต่อรองราคาและคัดเลือกผู้ขายที่จะทำการสั่งซื้อสินค้า 3) จัดทำใบสั่งซื้อสินค้า เสนอใ...

Quality Plus Aesthetic International Co., Ltd.
เงินเดือน 18,000 - 25,000
21 ส.ค. 60
4 . เจ้าหน้าการเงิน (คลินิก)
- ดูแลงานด้านรับเงินเข้าบริษัท - ตรวจสอบรายงานรายได้ประจำวัน - กระทบยอดรายได้ กับค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง - จัดทำเอกสารการเงิน และประสานงานฝ่ายที่เกี่ยวข้อง - ทำรายงานสรุป ประจำวัน ประจำเดือน - จั...

บริษัท ฟันสวย จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน 18,000 ขึนไป
21 ส.ค. 60
5 . บัญชี - การเงิน
- เตรียมเอกสารวางบิล-รับเช็คลูกค้า - จัดทำใบสำคัญรับ - ใบสำคัญจ่าย - นำส่ง ภงด.3,53,นำส่ง ภพ.30 - รายงานภาษีซื้อ-ขาย - Petty Cash - จัดเตรียมเอกสารท้งหมดของบริษัทส่งสำนักงานบัญชี

V. Multimodal Logistics Co., Ltd.
เงินเดือน ตามตกลง
20 ส.ค. 60
6 . เจ้าหน้าที่การตลาด (ขายต่างประเทศ)
1.ประสานงานกับลูกค้าต่างประเทศ Surveyor และสายเรือ 2.จัดทำเอกสารการขายส่งออกและ Memo ทั้งหมด 3.ประสานงานกับหน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้องเพื่อออกเอกสารให้ลูกค้า 4.งานอื่นๆที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้าง บวกค่าประสบการณ์
20 ส.ค. 60
7 . หัวหน้ากะสถานีบริการน้ำมัน สาขาอ่อนนุช(ถ.ลาดกระบัง)/สาขาปู่เจ้าฯ
•ดูแลความเรียบร้อยในกะทำงาน •จัดกะทำงานของพนักงานเติมน้ำมัน •ทำรายงานสรุปของกะที่รับผิดชอบ

บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
20 ส.ค. 60
8 . ผู้จัดการแผนกซ่อมบำรุงเครื่องกล/โครงการ
1.ควบคุมงานสร้างประกอบ งานติดตั้งเครื่องจักรให้ตรงตามแบบ 2.จัดทำรายงานความคืบหน้าแก่ผู้บังคับบัญชา 3.ออกแบบและเขียนแบบเครื่องกล 4.ควบคุมการทำงานของเครื่องจักรและงานซ่อมบำรุงเครื่องจักรและอุปกรณ์ของ...

บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท บวกค่าประสบการณ์
20 ส.ค. 60

บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้าง+ค่าเดินทาง+คอมมิชชั่น
20 ส.ค. 60

บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างและประสบการณ์
20 ส.ค. 60
11 . เจ้าหน้าที่ส่งออกและนำเข้า
1.งานด้านนำเข้า ปฏิบัติการด้านพิธีการศุลกากรส่งออกและนำเข้า,ใบขนสินค้าขาเข้า,การจัดประเภทพิกัดอัตราศุลกากร,อัตราอากรขาเข้า,ค่าใช้จ่ายศุลกากร และขอคืนอากร 19 ทวิ โดยมีการประสานงานทั้งภายใน-ภายนอกบริษั...

บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้าง บวกค่าประสบการณ์
20 ส.ค. 60
12 . ช่างอาคารรับสมัครด่วน !
บำรุงรักษาระบบไฟฟ้า แอร์ระบบชิลเลอร์ ระบบประปา รวมถึงระบบสุขาภิบาลของอาคาร

บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้าง บวกค่าประสบการณ์
20 ส.ค. 60
13 . เจ้าหน้าที่การตลาด (กิจกรรมการตลาด)
1. จัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาด 2. จัดงานสัมมนาต่างๆ 3. จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์บริษัท 4. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท บวกค่าประสบการณ์
20 ส.ค. 60
14 . สถาปนิก (วางสเปค)
แนะนำและวางสเปคผลิตภัณฑ์ของบริษัทให้แก่กลุ่มบริษัทสถาปนิก,บริษัทออกแบบและรับสร้างบ้าน,บริษัทรับเหมาก่อสร้าง,หน่วยงานโครงการก่อสร้าง,บริษัทที่ปรึกษาการก่อสร้าง และกลุ่มลูกค้าทั่วไป

บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้าง บวกค่าประสบการณ์
20 ส.ค. 60
15 . Operator & Receptionist วุฒิปวช./ปวส.ด่วน!!!
- รับสาย/โอนสาย ให้ข้อมูลเบื้องต้นหรือประสานงานกับหน่วนงานที่เกี่ยวข้อง - ต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้กับผู้มาติดต่อที่บริษัท และประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ - งานต่างๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้าง บวกค่าประสบการณ์
20 ส.ค. 60

บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้าง บวกค่าประสบการณ์
20 ส.ค. 60
17 . ผู้แทนขายเม็ดพลาสติก (LDPE)
เป็นตัวแทนขายผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติก LDPE

บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามตกลง
20 ส.ค. 60
18 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
1.จัดซื้อ/จัดจ้างเกี่ยวกับ Instrument เครื่องจักรและไฟฟ้า 2.จัดซื้ออะไหล่รถหนัก 2.ติดต่อกับ Supplier ทั้งในและต่างประเทศ

บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท บวกค่าประสบการณ์
20 ส.ค. 60
19 . ผู้แทนขาย (ด้านเกษตร สัตวบาล เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ)
ดูแลงานขายสินค้ากลุ่มปุ๋ยชีวะอินทรีย์ โปรไบโอติค และกลุ่มสินค้าที่ใช้กับสัตว์ต่างๆ

บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท บวกค่าประสบการณ์
20 ส.ค. 60
20 . System Analysis Specialist
- วิเคราะห์และรวบรวมความต้องการของลูกค้า เพื่อใช้ในการออกแบบระบบ - นำเสนอทางเลือกที่เหมาะสมกับระบบที่พัฒนาให้กับลูกค้า เป็นที่ปรึกษาของลูกค้า ในการออกแบบระบบ Software - ควบคุม ดูแลการทำงานของทีมพัฒน...

ProsperSof Consulting Co., Ltd
4 ตำแหน่ง
เงินเดือน 50,000 - 80,000 บาท
20 ส.ค. 60
 พบ 28,483 ตำแหน่ง      
เรียงตาม