เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 28,753 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Sales Representative / Sales Engineer
1. รักษาความสัมพันธ์กับฐานลูกค้าเก่าและเพิ่มลูกค้าใหม่ 2. นำเสนอลูกค้าด้วยสินค้าและโซลูชั่นตามความต้องการของลูกค้า 3. วางแผนและเตรียมงานในแต่ละวันให้มีประสิทธิภาพสูงสุด 4. เตรียมการนำเสนอ, ทดลองสิน...

บริษัท ยูนิฟายด์ โซลูชั่นส์ จำกัด
26 มิ.ย. 60
2 . พนักงานบัญชี
- จัดทำบัญชี - จัดทำและส่งภาษีเงินได้ 1,3,53,50,51,90,91,94/ภาษีมูล่ค่าเพิ่ม/ประกันสังคม -ใช้โปรแกรมบัญชีXpress -สำหรับตำแหน่งSenior Accountant สามารถฝึกสอนน้องในสายงานได้ -สำหรับตำแหน่งJunior Ac...

BTC Accounting Co.,Ltd. (บริษัท บูลย์ทองการบัญชี จำกัด)
เงินเดือน ตามคุณวุฒิ ความเหมาะสม และโครงสร้าง
26 มิ.ย. 60
3 . ประสานงานบัญชีรับสมัครด่วน !
-บัญชีรายรับ 1.บันทึกบัญชีเกี่ยวกับการรับเงิน 2.สรุปยอดขายประจำวันและประจำเดือน -บัญชีรายจ่าย 1.จัดทำเอกสารการชำระ 2.ติดตามเอกสารที่เบิก-จ่ายของบริษัทด้านงานติดต่อ 1.สามรถติดต่อและให้คำตอบเบื้...

บริษัท เพ็ญประภรรณ์ จำกัด
26 มิ.ย. 60

บริษัท เพ็ญประภรรณ์ จำกัด
เงินเดือน 15,000
26 มิ.ย. 60

บริษัท เจนโตส (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
26 มิ.ย. 60
6 . วิศวกรฝ่ายขาย
มีความเข้าใจในเครื่องจักรของบริษัทและนำเสนอสินค้าต่อลูกค้าได้ หาลูกค้าใหม่และรักษาฐานลูกค้าเก่า กำหนดการตลาดและกลยุทธ์ทางการตลาด เพิ่มยอดขายให้ได้ตามที่บริษัทได้ตั้งเป้าหมายไว้ ติดต่อประะสานงานและ...

K+Z Corporation Ltd.
3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท+คอมมิชชั่น
26 มิ.ย. 60
7 . System Analysis Specialist
- วิเคราะห์และรวบรวมความต้องการของลูกค้า เพื่อใช้ในการออกแบบระบบ - นำเสนอทางเลือกที่เหมาะสมกับระบบที่พัฒนาให้กับลูกค้า เป็นที่ปรึกษาของลูกค้า ในการออกแบบระบบ Software - ควบคุม ดูแลการทำงานของทีมพัฒน...

ProsperSof Consulting Co., Ltd
4 ตำแหน่ง
เงินเดือน 50,000 - 80,000 บาท
26 มิ.ย. 60
8 . Senior Developer
- มีความเชี่ยวชาญในการพัฒนา Software ด้วยหลักการ Algorithm, Validation, และ Debugging Concept ด้วย C# .Net - มีความเชี่ยวชาญในการใช้ Programming Tool Visual Studio - สามาถทำความเข้าใจระบบที่ Designe...

ProsperSof Consulting Co., Ltd
4 ตำแหน่ง
เงินเดือน 40,000 - 70,000 บาท
26 มิ.ย. 60
9 . System Analystรับสมัครด่วน !
A. งานศึกษาและวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า - วางแผนวิธีการเก็บข้อมูลที่เหมาะสม จัดเก็บข้อมูลได้มีประสิทธิ์ภาพ วิเคราะห์ข้อมูลจนเข้าใจความต้องการที่แท้จริง B. งานออกแบบและพัฒนา software - จัดทำเอ...

ProsperSof Consulting Co., Ltd
4 ตำแหน่ง
เงินเดือน 30,000 - 45,000 บาท
26 มิ.ย. 60
10 . Programmer and Programmer Analyst รับสมัครด่วน !
พัฒนา Software เชิงสถาปัตยกรรม N-Tier สำหรับระบบธุรกิจ Enterprise

ProsperSof Consulting Co., Ltd
4 ตำแหน่ง
เงินเดือน 25,000 - 35,000 บาท
26 มิ.ย. 60
11 . Programmerรับสมัครด่วน !
พัฒนา Software เชิงสถาปัตยกรรม N-Tier สำหรับระบบธุรกิจ Enterprise

ProsperSof Consulting Co., Ltd
2 ตำแหน่ง
เงินเดือน 17,000 - 22,000 บาท
26 มิ.ย. 60
12 . เจ้าหน้าที่บัญชีรับสมัครด่วน !
- ดูแลงานด้านบัญชี

K+Z Corporation Ltd.
3 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
26 มิ.ย. 60
13 . วางแผนการผลิต
- วางแผนการผลิตให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด - ติดตามงานที่ได้มอบหมายแต่ละแผนก

บริษัท ชูศิลป์ กรุ๊ป เทรดดิ้ง จำกัด
2 อัตรา
26 มิ.ย. 60
14 . ฝ่ายส่งออก
- ติดต่อประสานงานเกี่ยวกับการส่งออก

บริษัท ชูศิลป์ กรุ๊ป เทรดดิ้ง จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 15,000
26 มิ.ย. 60
15 . Telesalesรับสมัครด่วน !
1. โทรหาลูกค้าเพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ของธนาคาร โดยธนาคารมีฐานข้อมูลลูกค้าให้ 2.ให้คำแนะนำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของธนาคาร 3. ทำงานวันจันทร์-วันศุกร์ (เวลา 9.00-17.00น.) *หมายเหตุ: ไม่ใช่งานขายประกันหรือธ...

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
10 ตำแหน่ง
เงินเดือน 6,000+คอมมิสชั่นสูง
26 มิ.ย. 60
16 . ธุรการ ประสานงาน
ติดต่อประสานงาน

บริษัท ทีพีซีเฮริบ์ จำกัด
เงินเดือน 12,000+
26 มิ.ย. 60
17 . Logistic Manager
• Lead and give advice at an expert level on all things related to warehousing/logistics/supply chain and transportation services. • Manage warehouse and delivery costing, budgeting and forecasting ...

บริษัท เอเพกซ์ เคมิเคิล จำกัด
เงินเดือน ขึ้นกับคุณวุฒิและประสบการณ์
26 มิ.ย. 60
18 . Product Specialist - Organic Chemicals & Reference Standardsรับสมัครด่วน !
- ศึกษาข้อมูลทางเทคนิค คุณสมบัติ และจุดขาย ของสินค้า กลุ่มสารเคมีอินทรีย์ (Organic chemicals) สำหรับห้องปฏิบัติการ หน่วยงานวิเคราะห์วิจัย และสารมาตรฐานทดสอบคุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมี (Physical and C...

บริษัท เอเพกซ์ เคมิเคิล จำกัด
เงินเดือน 25,000 - 30,000 บาท
26 มิ.ย. 60
19 . พนักงานขับรถขนส่งสินค้า รับสมัครด่วน !
- จัดสินค้าเตรียมส่งให้ลูกค้าตามบิลที่ออกในแต่ละวันจากที่โกดังสินค้าของบริษัท - ขับรถกระบะบรรทุกขนส่งสินค้าของบริษัท - จัดส่งสินค้าให้กับลูกค้าได้ตามกำหนดของบริษัทในแต่ละวัน ในสถาพเรียบร้อย ครบถ้ว...

บริษัท เอเพกซ์ เคมิเคิล จำกัด
เงินเดือน 12,000 บาทขึ้นไป ขึ้นกับความสามารถและประสบการณ์
26 มิ.ย. 60
20 . Sales Support Executive - Lab Chemicals & Consumablesรับสมัครด่วน !
- รับโทรศัพท์ ให้คำแนะนำผลิตภัณฑ์สารเคมี เครื่องแก้ว และอปุกรณ์ที่ใช้ในห้องปฏิบัติการให้กับลูกค้า - จัดทำใบเสนอราคา ออกใบรับคำสั่งขาย จัดทำเอกสารประกอบการส่งสินค้า - ประสานงานกับทีมขาย แจ้งสถาน...

บริษัท เอเพกซ์ เคมิเคิล จำกัด
เงินเดือน ขึ้นกับคุณวุฒิและประสบการณ์
26 มิ.ย. 60
 พบ 28,753 ตำแหน่ง      
เรียงตาม