เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 7 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ (จป.วิชาชีพ) ประจำไซต์งานในกรุงเทพรับสมัครด่วน !
1. ควบคุม กำกับ ดูแลด้านความปลอดภัยในหน่วยงานก่อสร้างในกรุงเทพ 2. จัดทำเอกสารด้านความปลอดภัย 3. ทำงานตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

Bangkok Dec-Con Public Co., Ltd.
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
30 มี.ค. 60
2 . เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพรับสมัครด่วน !
- ตรวจสอบคุณภาพชิ้นงาน ให้เป็นไปตามมาตราฐานที่กำหนด - จัดทำรายงาน และบันทึกผลการตรวจสอบต่าง ๆ

Bangkok Dec-Con Public Co., Ltd.
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
30 มี.ค. 60
3 . ผู้จัดการโครงการรับสมัครด่วน !
1. บริหารงานโครงการ / การก่อสร้างโครงการ 2. ควบคุมงานตกแต่งภายใน 3. จัดทำ BOM

Bangkok Dec-Con Public Co., Ltd.
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
30 มี.ค. 60
4 . โฟร์แมนควบคุมงานตกแต่งภายในรับสมัครด่วน !
1. ประเมินราคางาน และถอดแบบวัสดุอุปกรณ์ 2. ดูแลประสานงานกับลูกค้าและช่าง ผู้รับเหมา เช็ควัสดุ สั่งของ 3. ควบคุมความเรียบร้อยหน้างาน แก้ไขปัญหาหน้างาน 4. รายงานความคืบหน้าของงานและปัญหาต่าง ๆ แก่บริ...

Bangkok Dec-Con Public Co., Ltd.
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
30 มี.ค. 60
5 . ผู้บริหารโครงการงานตกแต่งภายในรับสมัครด่วน !
1. ควบคุมและบริหารงานตกแต่งภายใน 2. ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ 3. ดูแบบ ถอดปริมาณวัสดุ

Bangkok Dec-Con Public Co., Ltd.
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
30 มี.ค. 60
6 . เจ้าหน้าที่เขียนแบบงานตกแต่งภายใน (Draftman)รับสมัครด่วน !
- สามารถดูแบบด้าน interior และงานก่อสร้างได้ - สามารถเขียนแบบโดยใช้คอมพิวเตอร์ได้ - สามารถเขียน Shop Engineer ได้

Bangkok Dec-Con Public Co., Ltd.
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
30 มี.ค. 60
7 . เจ้าหน้าที่ประเมินราคางานตกแต่งภายในรับสมัครด่วน !
1. ประเมินราคางานตกแต่งภายใน (ถอดปริมาณ, วัสดุ, ค่าแรง) 2. จัดทำสรุป MATERIAL 3. ตีราคางานจากแบบเพื่อส่งประมูล 4. ประชุมชี้แจงแบบเกี่ยวกับงานตกแต่งภายใน 5. เขียนแบบโดยใช้คอมพิวเตอร์ได้คล่อง

Bangkok Dec-Con Public Co., Ltd.
10 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
30 มี.ค. 60
 พบ 7 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ