เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่ถอดปริมาณวัสดุงานตกแต่งภายใน
- สามารถดูแบบด้าน interior และงานก่อสร้างได้ - สามารถถอดปริมาณวัสดุตกแต่งภายใน

Bangkok Dec-Con Public Co., Ltd.
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
24 พ.ค. 60
2 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ (จป.วิชาชีพ) ประจำไซต์งานในกรุงเทพรับสมัครด่วน !
1. ควบคุม กำกับ ดูแลด้านความปลอดภัยในหน่วยงานก่อสร้างในกรุงเทพ 2. จัดทำเอกสารด้านความปลอดภัย 3. ทำงานตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

Bangkok Dec-Con Public Co., Ltd.
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
24 พ.ค. 60
3 . เจ้าหน้าที่การเงิน-ด้านรับรับสมัครด่วน !
1. ติดต่อสอบถามกำหนดการหรือวิธีการจ่ายชำระหนี้จากลูกหนี้ที่ถึงกำหนดชำระ 2. จัดทำใบเสร็จรับเงินเพื่อเรียกรับชำระเงินจากลูกหนี้ 3. อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

Bangkok Dec-Con Public Co., Ltd.
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
24 พ.ค. 60
4 . เจ้าหน้าที่ธุรการโครงการ(ประจำที่สำนักงานใหญ่)รับสมัครด่วน !
- ประจำการที่ไซต์งานในกรุงเทพ - ตรวจสอบเอกสาร ดูแลจัดเก็บข้อมูลเอกสารต่างๆ - ติดต่อประสานงานกับโครงการเกี่ยวกับรายละเอียดของผู้รับเหมา - จัดทำงานพิมพ์เอกสารต่างๆ ที่ได้รับมอบหมายและงานอื่นๆ ที่ได้ร...

Bangkok Dec-Con Public Co., Ltd.
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
24 พ.ค. 60
5 . โฟร์แมนควบคุมงานตกแต่งภายในรับสมัครด่วน !
1. ประเมินราคางาน และถอดแบบวัสดุอุปกรณ์ 2. ดูแลประสานงานกับลูกค้าและช่าง ผู้รับเหมา เช็ควัสดุ สั่งของ 3. ควบคุมความเรียบร้อยหน้างาน แก้ไขปัญหาหน้างาน 4. รายงานความคืบหน้าของงานและปัญหาต่าง ๆ แก่บริ...

Bangkok Dec-Con Public Co., Ltd.
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
24 พ.ค. 60
6 . ผู้บริหารโครงการงานตกแต่งภายในรับสมัครด่วน !
1. ควบคุมและบริหารงานตกแต่งภายใน 2. ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ 3. ดูแบบ ถอดปริมาณวัสดุ

Bangkok Dec-Con Public Co., Ltd.
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
24 พ.ค. 60
7 . พนักงานขับรถส่งของรับสมัครด่วน !
-สามารถขับรถกระบะและรถบรรทุก 6 ล้อได้

Bangkok Dec-Con Public Co., Ltd.
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
24 พ.ค. 60
8 . เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศรับสมัครด่วน !
1. ทำ/อัพเดท WebSite ได้คล่อง 2. แก้ปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ในสำนักงานได้ 3. ผ่านงานด้าน Server จะพิจารณาเป็นพิเศษ 4. ซ่อม - ประกอบ คอมพิวเตอร์

Bangkok Dec-Con Public Co., Ltd.
4 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
24 พ.ค. 60
9 . เจ้าหน้าที่เขียนแบบงานตกแต่งภายใน (Draftman)รับสมัครด่วน !
- สามารถดูแบบด้าน interior และงานก่อสร้างได้ - สามารถเขียนแบบโดยใช้คอมพิวเตอร์ได้ - สามารถเขียน Shop Engineer ได้

Bangkok Dec-Con Public Co., Ltd.
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
24 พ.ค. 60
10 . เจ้าหน้าที่ประเมินราคางานตกแต่งภายในรับสมัครด่วน !
1. ประเมินราคางานตกแต่งภายใน (ถอดปริมาณ, วัสดุ, ค่าแรง) 2. จัดทำสรุป MATERIAL 3. ตีราคางานจากแบบเพื่อส่งประมูล 4. ประชุมชี้แจงแบบเกี่ยวกับงานตกแต่งภายใน 5. เขียนแบบโดยใช้คอมพิวเตอร์ได้คล่อง

Bangkok Dec-Con Public Co., Ltd.
10 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
24 พ.ค. 60
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ