เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 31 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . จนท.สินเชื่อและเครดิต
แนะผลิตภัณฑ์บัตร KTC ในกลุ่มงานราชการและบริษัท เปิดบู๊ธตามหน่วยงาน

Creditd
10 อัตรา
เงินเดือน 6,000 บาท รวมรับต่อเดือน 20,000 บาท
23 ก.ค. 58
2 . ผช.พนักงานขาย (ขับรถ 6 ล้อขึ้นไป)&(ขับรถ 4ล้อเล็ก)
1.ขับรถนำพาพนักงานขายเข้าเยี่ยมร้านค้าในเขตที่ดูแลรับผิดชอบ และจัดส่งสินค้าตามร้านค้า ได้ตามใบสั่งได้ถูกต้องครบถ้วน 2.ช่วยพนักงานขายในการจัดกิจกรรมการขาย จัดเรียงสินค้า ตรวจสอบสินค้าใกล้หมดอายุ พร้อม...

Sani Clean Co., Ltd.
2 อัตรา
เงินเดือน รายได้รวมต่อเดือน 13,000 บาทขึ้นไป
28 ก.ค. 58
3 . Sale Credit
1.วางแผนการเข้าเยี่ยมร้านค้าตามตารางนัดหมาย(Route Plan) 3ครั้ง/เดือน 2.นำเสนอรายการส่งเสริมการกับร้านค้าได้อย่างครบถ้วนและถูกต้องโปร่งใส 3.นำเสนอสินค้าใหม่และการกระจายสินค้าตามเป้าหมายของบริษัทฯ 4....

Sani Clean Co., Ltd.
3 อัตรา
เงินเดือน รายได้รวมต่อเดือน 20,000 บาทขึ้นไป
28 ก.ค. 58
4 . หัวหน้าพนักงานขาย Suppervisor
1.เยี่ยม นำเสนอ และขายสินค้าให้กับร้านค้าภายในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ ตลอดจนปิดการขาย 2.ให้คำแนะนำด้านเทคนิคแก่ลูกค้าที่ซื้อสินค้า รวมทั้งให้ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ แก่ลูกค้า เพื่อสร้างสัมพันธ์ที่ดี 3.ช่...

Sani Clean Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน รายได้รวมต่อเดือน 25,000 บาทขึ้นไป
28 ก.ค. 58
5 . พนักงานขายหน่วยรถ หรือ พนักงานขายมอเตอร์ไซด์
1.วางแผนการเยี่ยมลูกค้าตามตารางนัดหมาย 2ครั้ง/เดือน 2.นำเสนอรายการส่งเสริมขายร้านค้าได้อย่างครบถ้วนและถูกต้อง ตามเป้าหมายที่กำหนด 3.นำเสนอสินค้าใหม่และการกระจายสินค้าตามเป้าหมายของบริษัทฯ 4.ติดตั้ง...

Sani Clean Co., Ltd.
4 อัตรา
เงินเดือน รายได้รับต่อเดือน 15,000 บาทขึ้นไป
28 ก.ค. 58
6 . พนักงานคลังสินค้า
ดูแลสินค้า / จัดเรียงสินค้าตามใบจัด / ตรวจเอกสารเข้า-ออก / จัดระบบขนส่ง

Sani Clean Co., Ltd.
1อัตรา
เงินเดือน 9,000บาท
27 ก.ค. 58
7 . INVENTORY OFFICER (เจ้าหน้าคลังที่สินค้า) ประจำจังหวัดพิษณุโลก
รับด่วนมาก!!!

• ดูแลการจัดเก็บสินค้าให้เป็นระเบียบ • ตรวจสอบความถูกต้องของการรับ-จ่ายสินค้า และอะไหล่ • จัดทำ Stock Card และ ตรวจนับ Inventory ให้มีความถูกต้องอยู่เสมอ • ดูแลพื้นที่คลังสินค้า • บันทึกข้อมูลสินค...

Uawithya Machinery Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน Negotiable
25 ก.ค. 58
8 . PROCESS ENGINEER ประจำพิษณุโลก (STA-PL)
รับผิดชอบ วิเคราะห์กระบวนการผลิตและปรับปรุงกระบวนการผลิต เพื่อเพิ่มผลผลิต และลดปัญหาคุณภาพ เพื่อให้สามารถผลิตสินค้าได้ตรงตามที่ลูกค้าต้องการ

กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
22 ก.ค. 58
9 . พี่เลี้ยง 1 และ แม่บ้าน 2 (อยู่ประจำ) ด่วนมาก !!
- ใจเย็น ยิ้มแย้ม สะอาด ขยัน อดทน - รักเด็ก ดูแลเด็ก - กวาด ถู เช็ด ซัก รีดผ้า - ทำอาหาร ได้บ้าง

เจริญมาร์เก็ต
3 อัตรา
เงินเดือน เดือนละ 9,000 บาท + เงินพิเศษ
24 ก.ค. 58
10 . ผุ้จัดการศูนย์บริการ, พนักงานอะไหล่,ที่ปรึกษาด้านบริการ,ช่างยนต์
ผุ้จัดการศูนย์บริการ(พิษณุโลก หรือ สิงห์บุรี ,อ่างทอง) 1 ทำงานตามนโยบายที่บริษัทว่างไว้ให้บรรลุเป้าหมาย 2 ควบคุมและดูและบริหาร ยอดขาย และคลังสินค้า 3.วิเคราะห์ปัญหา และสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้...

บริษัท chevrolet HDJ จำกัด
หลายตำแหน่ง
เงินเดือน เงินเดือนประจำ+incentive
28 ก.ค. 58
11 . ลูกค้าสัมพันธ์
1) จำหน่ายสินค้าทางโทรศัพท์ 2) ติดตามเร่งรัดหนี้สินลูกค้าทางโทรศัพท์ 3) วางแผนสินค้ากับฝ่ายจัดส่ง เพื่อส่งสินค้าให้ลูกค้า 4) สื่อสารบริการให้ข้อมูล เกี่ยวกับสินค้า และบริการให้กับลูกค้าของบริษั...

บริษัท โชคอนันต์อินเตอร์ออยล์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 9,000 - 11,000 บาทตามประสบการณ์
22 ก.ค. 58
12 . สมุห์บัญชี
บริษัท ไซมอน ออดิทติ้ง เฮาส์ จำกัด มีความประสงค์รับพนักงานให้กับบริษัทลูกค้า ซึ่งเป็นผู้ประกอบกิจการชั้นนำด้านโรงแรมและห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ และร้านสะดวกซื้อ ซึ่งตั้งอยู่ในจังหวัดพิษณุโลก

บริษัท ไซมอน ออดิทติ้ง เฮาส์ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน แล้วแต่ตกลง
29 ก.ค. 58
13 . เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ (QC)
- รับผิดชอบการตรวจสอบคุณภาพของงานระหว่างกระบวนการผลิตและสินค้าหลังการผลิต - วิเคราะห์สาเหตุของปัญหาคุณภาพร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - ประสานงานกับฝ่ายผลิต รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในเรื่องปัญหา...

บริษัท ที.เอส.พรินท์ติ้ง 2002 จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามความสามารถและประสบการณ์
22 ก.ค. 58
14 . เจ้าหน้าที่ควบคุมงานโครงสร้าง
1.ควบคุม ดูแล งานก่อสร้าง งานโครงสร้าง 2.มีความรู้ ความเข้าใจ แบบ แปลน งานก่อสร้าง

บริษัท ที.เอส.พรินท์ติ้ง 2002 จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามความสามารถและประสบการณ์
22 ก.ค. 58
15 . หัวหน้าShop (พิษณุโลก)
-บริหารจัดการสาขาที่รับผิดชอบ ดังนี้ -กระตุ้นยอดขายให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด -ควบคุมดูแลพนักงานในสาขา -ควบคุมดูแลติดตามงานซ่อมลูกค้า -ควบคุมดูแลมาตรฐาตการให้บริการ -บริการจัดการอะไหล่สาขา

บริษัท ไทย ออปโป้ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
29 ก.ค. 58
16 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ( จป.วิชาชีพ )
- ดูแลด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย - ฝึกอบรมให้ความรู้แก่พนักงาน - ส่งรายงานให้ทางราชการ - ควบคุมเอกสารงานระบบ ISO9001:2008 OHSAS18001:2007

บริษัท ไทยนิปปอนเวจเทเบล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
26 ก.ค. 58
17 . QC / วางแผนการผลิต
1.วางแผนการผลิต 2.ทำสรุปรายงานผลการวิจัย/ทดลอง 3.ทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ไทยนิปปอนเวจเทเบล จำกัด
อย่างละ 1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
27 ก.ค. 58
18 . เจ้าหน้าบัญชี
- จัดทำพร้อมกับยื่นแบบงบการเงิน - จัดทำเอกสารด้านบัญชี เช่น เอกสารรายรับ - รายจ่ายของบริษัท - สุรป นำส่ง ภงด. 1,3,53 และ ภพ.30 และการชำระภาษีอื่นๆ ของบริษัท - จัดทำบัญชีทรัพย์สินและตรวจสอบทรัพย์สิน...

บริษัท นานา จิปาถะ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 12,000++
22 ก.ค. 58
19 . เจ้าหน้าที่วิเคราะห์วางแผนการตลาดและทำโปรโมชั่น
บริษัทต้องการเฟ้นหาสุดยอดทีมงานทางด้านการตลาดและโปรโมชั่น - จัดทำโปรโมชั่นของสินค้า - รายงานสรุปยอดขายของการจัดโปรโมชั่นสินค้า - วิเคราะห์ข้อมูลสินค้า, ข้อมูลการตลาด และจัดทำรายงานสรุปผลเพื่อนำมา...

บริษัท นานา จิปาถะ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 15,000
22 ก.ค. 58
20 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อภาษาจีน
ติดต่อจัดหาจัดซื้อสินค้าภายในประเทศ ติดต่อจัดหาจัดซื้อสินค้ากับต่างประเทศ จีน ญี่ปุ่น ติดตามการส่งสินค้ากับ supplier ประสานงานกับผ่ายการตลาดเพื่อจัดหาสินค้าที่ลูกค้าต้องการ ประสานงานกับคลังสินค้าเ...

บริษัท นานา จิปาถะ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 12,000++และค่าภาษา
22 ก.ค. 58
 พบ 31 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ