เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 37 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Technician PM ประจำสาขาพิษณุโลก
งานบำรุงรักษาเชิงป้องกัน - จัดเตรียมงานบำรุงเชิงป้องกัน - ดำเนินการบำรุงเชิงป้องกัน - จัดทำสรุปรายงานผลการบำรุงรักษา งานซ่อมบำรุง - ดำเนินการซ่อมบำรุงเมื่อเสีย - ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อ...

CASE BY WATKINSON CONSTRUCTION EQUIPMENT CO., LTD.
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
29 มิ.ย. 58
2 . Sales Engineer (ประจำสาขาพิษณุโลก)
การหาลูกค้าใหม่ - หาข้อมูลลูกค้าใหม่ - สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าใหม่ - จัดทำข้อมูลลูกค้า - ประเมินศักยภาพของลูกค้า - นำสินค้าตัวอย่างไปให้ทดลองขาย - เจรจาต่อรองเงื่อนไขการขาย - เสนอขายสินค้า ...

CASE BY WATKINSON CONSTRUCTION EQUIPMENT CO., LTD.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง + คอมมิชชั่น
29 มิ.ย. 58
3 . ผู้จัดการสาขา (ประจำสาขาพิษณุโลก)
การวางแผนกลยุทธ์การขาย - วิเคราะห์สภาพการแข่งขันของการขาย - ติดตามข้อมูลคู่แข่งขันในตลาด - วางกลยุทธ์แผนการขายในแต่ละช่วง - จัดทำโครงการรองรับแผน - ประมาณการยอดขาย - วางแผนการบริหารงบประมาณ - ก...

CASE BY WATKINSON CONSTRUCTION EQUIPMENT CO., LTD.
1 อัตรา
เงินเดือน 20,000 - 30,000
29 มิ.ย. 58
4 . หัวหน้าศูนย์บริการแอลจี สาขาพิษณุโลก
บริหารจัดการศูนย์บริการ ช่าง แอดมิน ในการให้บริการลูกค้า และวางแผนกลยุทธ์การปฏิบัติงาน บริหารทีมงาน เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้า ควบคุมดูแล KPI ในการให้บริการ ให้รวดเร็วที่สุด เพื่อให้ดูแล...

LG Electronics (Thailand) Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
25 มิ.ย. 58
5 . ผช.พนักงานขาย (ขับรถ 6 ล้อขึ้นไป)&(ขับรถ 4ล้อเล็ก)
1.ขับรถนำพาพนักงานขายเข้าเยี่ยมร้านค้าในเขตที่ดูแลรับผิดชอบ และจัดส่งสินค้าตามร้านค้า ได้ตามใบสั่งได้ถูกต้องครบถ้วน 2.ช่วยพนักงานขายในการจัดกิจกรรมการขาย จัดเรียงสินค้า ตรวจสอบสินค้าใกล้หมดอายุ พร้อม...

Sani Clean Co., Ltd.
2 อัตรา
เงินเดือน รายได้รวมต่อเดือน 13,000 บาทขึ้นไป
23 มิ.ย. 58
6 . Sale Credit
1.วางแผนการเข้าเยี่ยมร้านค้าตามตารางนัดหมาย(Route Plan) 3ครั้ง/เดือน 2.นำเสนอรายการส่งเสริมการกับร้านค้าได้อย่างครบถ้วนและถูกต้องโปร่งใส 3.นำเสนอสินค้าใหม่และการกระจายสินค้าตามเป้าหมายของบริษัทฯ 4....

Sani Clean Co., Ltd.
3 อัตรา
เงินเดือน รายได้รวมต่อเดือน 20,000 บาทขึ้นไป
23 มิ.ย. 58
7 . หัวหน้าพนักงานขาย Suppervisor
1.เยี่ยม นำเสนอ และขายสินค้าให้กับร้านค้าภายในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ ตลอดจนปิดการขาย 2.ให้คำแนะนำด้านเทคนิคแก่ลูกค้าที่ซื้อสินค้า รวมทั้งให้ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ แก่ลูกค้า เพื่อสร้างสัมพันธ์ที่ดี 3.ช่...

Sani Clean Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน รายได้รวมต่อเดือน 25,000 บาทขึ้นไป
23 มิ.ย. 58
8 . พนักงานขายหน่วยรถ หรือ พนักงานขายมอเตอร์ไซด์
1.วางแผนการเยี่ยมลูกค้าตามตารางนัดหมาย 2ครั้ง/เดือน 2.นำเสนอรายการส่งเสริมขายร้านค้าได้อย่างครบถ้วนและถูกต้อง ตามเป้าหมายที่กำหนด 3.นำเสนอสินค้าใหม่และการกระจายสินค้าตามเป้าหมายของบริษัทฯ 4.ติดตั้ง...

Sani Clean Co., Ltd.
4 อัตรา
เงินเดือน รายได้รับต่อเดือน 15,000 บาทขึ้นไป
23 มิ.ย. 58
9 . พนักงานบัญชี/ธุรการ
- สามารถเข้าใจงานบัญชี - ลงบัญชีได้เบื้องต้น - ขยัน อดทน ตั้งใจที่จะเรียนรู้ - คล่อง ว่องไว เข้ากับเพื่อร่วมงานได้เป็นอย่างดี

Sani Clean Co., Ltd.
2 อัตรา
เงินเดือน รายได้รวมต่อเดือน 9,500 บาทขึ้นไป
25 มิ.ย. 58
10 . PROCESS ENGINEER ประจำพิษณุโลก (STA-PL)
รับผิดชอบ วิเคราะห์กระบวนการผลิตและปรับปรุงกระบวนการผลิต เพื่อเพิ่มผลผลิต และลดปัญหาคุณภาพ เพื่อให้สามารถผลิตสินค้าได้ตรงตามที่ลูกค้าต้องการ

กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
27 มิ.ย. 58
11 . คุมงานก่อสร้างอาคาร
1 ควบคุมการก่อสร้าง โชวร์รูมรถยนต์ 2 สามารถออกต่างจังหวัดได้ในบางคร้ง.

บริษัท BMW นิธิบูรญจำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
30 มิ.ย. 58
12 . Sales manager, Sales representative ด่วนมาก !!
Sale manager -ควบคุม ดูแล ทีมขายในสังกัด ให้ทำงานตามนโยบาย และเป้าหมายขององค์กร -วางแผนร่วมกับ ฝ่ายต่างๆของทางบริษัทเพื่อกำหนดทิศทางการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ -ตรวจสอบ ประเมิณการขายของลูกทีม -อบรมทีมงา...

บริษัท ครีม บิลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
29 มิ.ย. 58
13 . พนักงานขายโทรศัพท์มือถือ Iphone SMART PHONE & TABLET Central พิษณุโลก(Shop สีดำ) ด่วนมาก !!
- จัดเตรียมพื้นที่ขาย สินค้า และอุปกรณ์สำนักงาน ให้อยู่ในสภาพพร้อมขาย - ให้การต้อนรับ และบริการลูกค้าด้วยความรวดเร็ว และสุภาพ - ให้ข้อมูลข่าวสารแก่ลูกค้าด้วยความถูกต้อง แม่นยำ - ปฏิบัติตามกฏระเบียบ...

บริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
เงินเดือน เงินเดือน 11,000 + ค่าคอมมิชชั่น 5,000-20,000
30 มิ.ย. 58
14 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ ด่วนมาก !!
- ประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในการทำงาน - สอบสวน วิเคราะห์ ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุและเหตุอันตรายในการทำงาน - ตรวจประเมินการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยในการทำงาน - จัดทำแผนงาน...

บริษัท ดี.บี.ที. เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด/บริษัท วิศวไทย 99 จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
30 มิ.ย. 58
15 . เจ้าหน้าที่ควบคุมงานโครงสร้าง
1.ควบคุม ดูแล งานก่อสร้าง งานโครงสร้าง 2.มีความรู้ ความเข้าใจ แบบ แปลน งานก่อสร้าง

บริษัท ที.เอส.พรินท์ติ้ง 2002 จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามความสามารถและประสบการณ์
24 มิ.ย. 58
16 . เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ (QC)
- รับผิดชอบการตรวจสอบคุณภาพของงานระหว่างกระบวนการผลิตและสินค้าหลังการผลิต - วิเคราะห์สาเหตุของปัญหาคุณภาพร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - ประสานงานกับฝ่ายผลิต รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในเรื่องปัญหา...

บริษัท ที.เอส.พรินท์ติ้ง 2002 จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามความสามารถและประสบการณ์
24 มิ.ย. 58
17 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ( จป.วิชาชีพ )
- ดูแลด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย - ฝึกอบรมให้ความรู้แก่พนักงาน - ส่งรายงานให้ทางราชการ - ควบคุมเอกสารงานระบบ ISO9001:2008 OHSAS18001:2007

บริษัท ไทยนิปปอนเวจเทเบล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
25 มิ.ย. 58
18 . ผช.หัวหน้าวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ / วางแผนการผลิต
1.คิดค้นและวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ 2.ทำสรุปรายงานผลการวิจัย/ทดลอง 3.ทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ไทยนิปปอนเวจเทเบล จำกัด
อย่างละ 1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
25 มิ.ย. 58
19 . เจ้าหน้าบัญชี
- จัดทำพร้อมกับยื่นแบบงบการเงิน - จัดทำเอกสารด้านบัญชี เช่น เอกสารรายรับ - รายจ่ายของบริษัท - สุรป นำส่ง ภงด. 1,3,53 และ ภพ.30 และการชำระภาษีอื่นๆ ของบริษัท - จัดทำบัญชีทรัพย์สินและตรวจสอบทรัพย์สิน...

บริษัท นานา จิปาถะ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 12,000++
29 มิ.ย. 58
20 . เจ้าหน้าการตลาด
- จัดทำโปรโมชั่นของสินค้า - รายงานสรุปยอดขายของการจัดโปรโมชั่นสินค้า - วิเคราะห์ข้อมูลสินค้า, ข้อมูลการตลาด และจัดทำรายงานสรุปผลเพื่อนำมาเป็นข้อมูลประกอบการสั่งสินค้า - วิเคราะห์และจัดทำความต้องการ...

บริษัท นานา จิปาถะ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 12,000++
29 มิ.ย. 58
 พบ 37 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ