เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 28 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่บัญชี
- ทำเช็ค,รับเช็ค, วางบิล - รายงานภาษีซื้อ, รายงานภาษีขาย - แบบ ภพ.30, แบบ ภธ. 40, ภงด.1, ภงด. 1ก, ภงด.3, ภงด.53 - ตรวจสอบเอกสารการตั้งหนี้, ตั้งหนี้ค่าใช้จ่าย - ออกใบกำกับภาษีขาย - ติดต่อประสานงา...

BMW นิธิบูรณ์จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามตกลง
16 ส.ค. 60
2 . Sales Engineer
1) To sell Lubricant from Chevron by CKJ Trading Co.,Ltd. 2) Advising Exciting and New clients on their property requirements 3) Achieve sales targets and expand new prospects and business opportuni...

CKJ Trading Co.,Ltd.
หลายอัตรา
เงินเดือน 17,000 - 25,000 THB exclude Commission
15 ส.ค. 60
3 . พนักงานประจำร้านยา พิษณุโลกคลังยา
- ดูแลสินค้าในร้ายนยา รักษาความสะอาดเรียบร้อย - ให้รายละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ได้อย่างถูกต้อง - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

DAS Marketing Services (Thailand) Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน 13,000-19,000 ต่อเดือน (ฐานเงินเดือน+คอมมิชชั่น)
18 ส.ค. 60
4 . Equipment Operator / พนักงานควบคุมเครื่องจักรรับสมัครด่วน !
• ควบคุมการใช้งานอุปกรณ์และเครื่องจักรหน้างาน ให้เป็นไปตามแผนการทำงาน • ดูแลบำรุงรักษา อุปกรณ์และเครื่องจักร ก่อนและหลังการใช้งาน • ช่วยเหลือ สนับสนุนการทำงานของหัวหน้างานตามที่ได้รับมอบหมาย

SGS (Thailand) Limited.
10 อัตรา (สัญญาจ้างปีต่อปี)
17 ส.ค. 60
5 . เจ้าหน้าที่การตลาดรถยนต์มือสอง (New Troop) พิษณุโลก สุโขทัย กำแพงเพชร
มีหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินธุรกรรมด้านการให้สินเชื่อเช่าซื้อตามแผนงานที่วางไว้ รวมถึงดำเนินการจัดทำทำสัญญาเช่าซื้อรถยนต์ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนด ตลอดจนติดต่อและสร้างสัมพันธ์ภาพอั...

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
3 อัตรา
19 ส.ค. 60
6 . เจ้าที่บัญชี (สาขาพิษณุโลก)
ทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย สรุปเงินสำรองจ่าย รวบรวมเอกสารด้านบัญชีส่งสำนักใหญ่ ทำบัญชี้ลูกหนี้-เจ้าหนี้ได้

บริษัท ก.เกียรติชัยพัฒนาขนส่ง จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 10-12K
18 ส.ค. 60
7 . เจ้าหน้าที่รับประกันภัย สาขาพิษณุโลกรับสมัครด่วน !
-พิจารณาความเสี่ยงและคำนวณเบี้ยประกันภัย -ประสานงานและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีเพื่อขยายงานบริการแก่ลูกค้าและคู่ค้า เช่น ธนาคาร นายหน้า ตัวแทน เป็นต้น

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
15 ส.ค. 60
8 . Area Sales Manager (Studio7) ประจำภาคเหนือตอนล่าง
1.วางแผนร่วมกับผู้จัดการสาขาและฝ่ายบริหารสินค้า ในการบริหารการขาย 2.ดูแลจำนวนพนักงานในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบให้เพียงพอต่อความต้องการ 3.ตรวจสอบ กำกับ ดูแล และติดตามผลงานของบุคลากรทุกตำแหน่งในพื้นที่ท...

บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
18 ส.ค. 60
9 . ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชีรับสมัครด่วน !
-ดูแลงานด้านบัญชี -สามารถปิดงบการเงินได้ และมีความรู้ด้านภาษีอากร -งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ช่างพินิจ เอ็นจิเนียริ่ง (2539) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 25,000-30,000
17 ส.ค. 60
10 . บัญชี
บัญชี ลูกหนี้-เจ้าหนี้ เงินสดย่อย

บริษัท ชินราช เอส.ดี.โอ.จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
15 ส.ค. 60
11 . สัตวบาลฟาร์มสุกร
1.ดูแลและจัดการภายในฟาร์ม 2.จัดการและวางแผนควบคุมการผลิตลูกสุกร รวมทั้งการป้องกันและรักษาโรค 3.วางแผน และผลิตสุกรขุนให้ได้ตามเป้าหมายและมีคุณภาพที่ดี 4.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ชุนเซ้งฟาร์ม จำกัด
5 อัตรา
เงินเดือน 13,000 - 18,000
12 ส.ค. 60
12 . พนักงานสาขา makro พิษณุโลก
- ให้บริการอาหารและเครื่องดื่ม - งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ซีพี รีเทลลิงค์ จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน 9,500-15,000
18 ส.ค. 60
13 . หัวหน้าช่าง
- บริหาร ควบคุม วิเคราะห์งานซ่อมแซมและบำรุงรักษา - ตรวจตรา ดูแลความเรียบร้อย ระบบไฟฟ้า/ประปาและเครื่องปรับอากาศ/ลิฟท์/บันไดเลื่อน ภายในอาคาร ให้ปฏิบัติงานได้ปกติ - กำหนดแผนงานที่เกี่ยวข้องกับงานซ่อ...

บริษัท ท็อปแลนด์ พลาซ่า จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
12 ส.ค. 60
14 . หัวหน้าแผนกทรัพยากรบุคคล
- วางแผนสรรหาว่าจ้างบุคลากร - พัฒนา ประเมินผลและปรับปรุงคุณภาพของบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ - จัดอบรมและพัฒนาบุคลากร - เสนอแนวทางการพัฒนาองค์กร - ควบคุมตรวจสอบการจ่ายค่าจ้างในระบบ Payroll - อื่นๆที่...

บริษัท ท็อปแลนด์ พลาซ่า จำกัด
1 อัตรา
12 ส.ค. 60
15 . หัวหน้าแผนกขาย
- ดูแลลูกค้าและขายสินค้าประจำในห้างสรรพสินค้าได้ - สามารถจัดของได้ หากมีสินค้าส่งจากคลังสินค้า สามารถจัดสินค้าขึ้นชั้นวางพร้อมขาย - สามารถจดจำสินค้าและสั่งของมาได้อย่างถูกต้องครบถ้วน ตรวจสอบสินค้า ...

บริษัท ท็อปแลนด์ พลาซ่า จำกัด
1 อัตรา
12 ส.ค. 60
16 . ผู้ช่วยผู้จัดการอีเว้นท์
- กำหนดแผนการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายในแต่ละพื้นที่ โดยมุ่งเน้นเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับแต่ละตราสินค้า โดยการเข้าร่วมกับกิจกรรมของแต่ละจังหวัด และให้การสนับสนุนกิจกรรมประจำจังหวัด/ตำบล - จัดทำงบ...

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
19 ส.ค. 60
17 . วิศวกรภาคสนามรับสมัครด่วน !
1.วางแผนงาน ควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแบบที่กำหนด 2.ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 3.ออกแบบและทำรายการคำนวณ 4.ทำงานที่ได้รับมอบหมายให้สำเร็จ

บริษัท นันทวิชญ์ โยธาการ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 17,000-22,000
16 ส.ค. 60
18 . วิศวกร (ประจำศูนย์พิษณุโลก)รับสมัครด่วน !
ดูแลงานติดตั้ง ระบบสื่อสารโทรคมนาคม

บริษัท เบญจจินดา โฮลดิ้งจำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน รายได้ 20,000 บาทขึ้นไป
15 ส.ค. 60
19 . ผู็จัดการคลังสินค้า (ประจำพิษณุโลก)
1.รับผิดชอบการบริหารงานภายในโรงงานให้เป็นไปตามกรอบ นโยบายของบริษัทที่กำหนดไว้ 2.วางมาตรการด้านยุทธศาสตร์ในการบริหารโลจีสติกส์ ให้การจัดส่งสินค้ามีประสิทธิภาพและบริหารด้านค่าใช้จ่าย ลดต้นทุนและบริหารส...

บริษัท พี.เอฟ.พี.เทรดดิ้ง จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 ส.ค. 60
20 . ผู้จัดการแผนกอาหารแช่แข็ง ( Section Manager - Forzen ) ประจำสาขาพิษณุโลกรับสมัครด่วน !
• มีความรับผิดชอบในการบริหารจัดการแผนกอาหารแช่แข็ง หรืออาหารแห้ง ตามความต้องการของลูกค้า • ตรวจสอบคุณภาพสินค้าและความปลอดภัย ควบคุมประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงานในแผนก • ประสานงานกับกับแผนกจัดซื้อใ...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
ตำแหน่งละ 1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
19 ส.ค. 60
 พบ 28 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ