เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 51 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ช่างบริการด้านเทคนิค ประจำพิษณุโลก
- ติดตั้ง ซ่อมแซม แก้ไขอุปกรณ์ เครื่องทำกาแฟให้กับลูกค้า - ดูแลเครื่องทำกาแฟ บริการหลังการขาย

Boncafe (Thailand) Co.,Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน 15,000 - 20,000
8 ก.พ. 59
2 . Asst. Production Manager (ประจำโรงงานอาหารสัตว์ จ.พิษณุโลก และ จ.ฉะเชิงเทรา)
Asst. Production Manager เป็นตำแหน่งที่จะเป็นผู้ช่วยของ Plant Manager ประจำโรงงาน ดูแลงานรับผิดชอบทั่วไปทั้งหมดในโรงงาน และ จะได้รับการเทรน การปฏิบัติงานจิง เพื่อก้าวขึ้นสู่ Plant Manager ในอนาคต

Cargill Siam Limited (บริษัท คาร์กิลล์สยาม จำกัด)
2 อัตรา
เงินเดือน Negotiable
7 ก.พ. 59
3 . ผช.พนักงานขาย (ขับรถ 6 ล้อขึ้นไป)&(ขับรถ 4ล้อเล็ก)
1.ขับรถนำพาพนักงานขายเข้าเยี่ยมร้านค้าในเขตที่ดูแลรับผิดชอบ และจัดส่งสินค้าตามร้านค้า ได้ตามใบสั่งได้ถูกต้องครบถ้วน 2.ช่วยพนักงานขายในการจัดกิจกรรมการขาย จัดเรียงสินค้า ตรวจสอบสินค้าใกล้หมดอายุ พร้อม...

Sani Clean Co., Ltd.
2 อัตรา
เงินเดือน รายได้รวมต่อเดือน 13,000 บาทขึ้นไป
9 ก.พ. 59
4 . Sale Credit
1.วางแผนการเข้าเยี่ยมร้านค้าตามตารางนัดหมาย(Route Plan) 3ครั้ง/เดือน 2.นำเสนอรายการส่งเสริมการกับร้านค้าได้อย่างครบถ้วนและถูกต้องโปร่งใส 3.นำเสนอสินค้าใหม่และการกระจายสินค้าตามเป้าหมายของบริษัทฯ 4....

Sani Clean Co., Ltd.
3 อัตรา
เงินเดือน รายได้รวมต่อเดือน 20,000 บาทขึ้นไป
9 ก.พ. 59
5 . หัวหน้าพนักงานขาย Suppervisor
1.เยี่ยม นำเสนอ และขายสินค้าให้กับร้านค้าภายในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ ตลอดจนปิดการขาย 2.ให้คำแนะนำด้านเทคนิคแก่ลูกค้าที่ซื้อสินค้า รวมทั้งให้ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ แก่ลูกค้า เพื่อสร้างสัมพันธ์ที่ดี 3.ช่...

Sani Clean Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน รายได้รวมต่อเดือน 25,000 บาทขึ้นไป
9 ก.พ. 59
6 . พนักงานขายหน่วยรถ หรือ พนักงานขายมอเตอร์ไซด์
1.วางแผนการเยี่ยมลูกค้าตามตารางนัดหมาย 2ครั้ง/เดือน 2.นำเสนอรายการส่งเสริมขายร้านค้าได้อย่างครบถ้วนและถูกต้อง ตามเป้าหมายที่กำหนด 3.นำเสนอสินค้าใหม่และการกระจายสินค้าตามเป้าหมายของบริษัทฯ 4.ติดตั้ง...

Sani Clean Co., Ltd.
4 อัตรา
เงินเดือน รายได้รับต่อเดือน 15,000 บาทขึ้นไป
9 ก.พ. 59
7 . พนักงานคลังสินค้า/พนักงานบัญชี
คลังสินค้า :ดูแลสินค้า / จัดเรียงสินค้าตามใบจัด / ตรวจเอกสารเข้า-ออก / จัดระบบขนส่ง บัญชี : Keyข้อมูลลงระบบ / รับ-จ่าย(วางบิล) / สรุปทำ ภงด.3,53 / ตรวจสอบภาษีซื้อ

Sani Clean Co., Ltd.
ตำแหน่งละ 1อัตรา
เงินเดือน 9,000บาทขึ้นไป
9 ก.พ. 59
8 . พนักงานบุคคลและธุรการ (ประจำพิษณุโลก)
1. สรรหาและคัดเลือกบุคคลากร 2. สรุปการขาดลา-มาสายของพนักงาน,สรุปค่าล่วงเวลาพนักงาน เพื่อทำจ่ายเงินเดือน 3. ประสานงานจัดเตรียมความพร้อมในการจัดอบรมให้กับพนักงานภายใน 4. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

SCG Cement-Building Materials - Domestic Market
1 อัตรา
เงินเดือน 10,000 บาท
5 ก.พ. 59
9 . พนักงานบัญชี (ประจำพิษณุโลก)
1. บันทึกตั้งหนี้ ตรวจสอบหนี้คงค้าง และตัดชำระหนี้ลงระบบ 2. ออกเอกสารใบวางบิล บันทึกชำระหนี้ผ่านระบบ Champ 3. ตรวจสอบข้อมูลทางบัญชีและรายงานประจำวันต่างๆ 4. ตรวจสอบและควบคุมการจัดทำ และยื่นแบบต่างๆ...

SCG Cement-Building Materials - Domestic Market
2 อัตรา
เงินเดือน 10,000 บาท
5 ก.พ. 59
10 . แคชเชียร์ POS (ประจำพิษณุโลก)
1. รับผิดชอบการรับเงิน-ทอนเงินประจำวันสำหรับลูกค้าเงินสดหน้าร้าน 2. ออกเอกสารขายในรูปแบบใบกำกับภาษีอย่างย่อ 3. บันทึกรับคืนสินค้าลงระบบ 4. สรุปยอดการรับเงินประจำวันส่งร้าน 5. งานอื่นๆ ตามที่ได้รั...

SCG Cement-Building Materials - Domestic Market
3 อัตรา
เงินเดือน 9,000 บาท
5 ก.พ. 59
11 . พนักงานขาย PE (ประจำพิษณุโลก)
1. เสนอขายสินค้าและบริการ ในกลุ่มที่ดูแลให้กับลูกค้า 2. บริหารสต็อกในพื้นที่ พร้อมทำใบโอนสินค้าลงระบบ 3. จัดเรียงสินค้าตามมาตรฐานตามกลุ่มสินค้า 4. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

SCG Cement-Building Materials - Domestic Market
2 อัตรา
เงินเดือน 9,000 บาท
5 ก.พ. 59
12 . พนักงานรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ สาขาพิษณุโลก Urgently Required!!!
ทำการรับผิดชอบส่งสินค้าให้กับลูกค้าตามเวลาที่กำหนด

TNT Express Worldwide (Thailand) Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน 11,000
9 ก.พ. 59
13 . Call Center
Position Summary ตาแหน่งนี้อยู่ภายใต้การบังคับบัญชาจากผู้จัดการฝ่ายศูนย์บริการ มีหน้าที่ในบริการลูกค้าในส่วนบริการหลังการขาย เป็น call center ในการรับ-ส่งข้อมูลให้กับลูกค้า และปฏิบัติตามนโยบายที่องค...

Toyota Muang Song Kwae Co., Ltd.
1 อัตรา
7 ก.พ. 59
14 . ผู้จัดการศูนย์บริการ
Position Summary ตาแหน่งนี้อยู่ภายใต้การบังคับบัญชาจากผู้อานวยการ ฝ่ายบริหาร มีหน้าที่ในการบริหาร และวางแผนงาน ศูนย์บริการ รถยนต์โตโยต้า ตามนโยบายที่องค์กรกาหนด อานวยการให้ทีมงานบรรลุเป้าหมาย และควบ...

Toyota Muang Song Kwae Co., Ltd.
1 อัตรา
7 ก.พ. 59
15 . หัวหน้าแผนกบัญชี
Position Summary ตำแหน่งนี้อยู่ภายใต้การบังคับบัญชาจากผู้จัดการฝ่ายการเงินและบัญชี มีหน้าที่ในการบริหารงานด้านบัญชี วางระบบบัญชี วิเคราะห์งบการเงิน วางแผนภาษี ควบคุมดูแล และตรวจสอบงานด้านบัญชีให้ถูกต...

Toyota Muang Song Kwae Co., Ltd.
1 อัตรา
7 ก.พ. 59
16 . หัวหน้าแผนกงานบริการ
Position Summary ตำแหน่งนี้อยู่ภายใต้การบังคับบัญชาจากผู้จัดการฝ่ายศูนย์บริการ มีหน้าที่ตรวจเช็คสภาพรถยนต์ก่อนนาเข้าซ่อม ติดต่อกับลูกค้าเรื่องรายงานการซ่อม เสนอใบราคา ประมาณราคาการซ่อม แก้ไขปัญหาเฉพา...

Toyota Muang Song Kwae Co., Ltd.
1 อัตรา
7 ก.พ. 59
17 . ผู้ประสานงานผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
Position Summary ตำแหน่งนี้อยู่ภายใต้การบังคับบัญชาจากผู้อานวยการ ฝ่ายบริหาร มีหน้าที่ในการติดต่อประสานงาน นัดหมายระหว่างผู้บริหาร และฝ่ายอื่นๆ จัดทาเอกสาร และเก็บข้อมูลต่าง ๆ จัดเตรียมเอกสารเสนออนุม...

Toyota Muang Song Kwae Co., Ltd.
1 อัตรา
7 ก.พ. 59
18 . เจ้าหน้าที่อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ประจำ จ.พิษณุโลก (STA-PL)
- ให้ความรู้กับ ผู้ปฏิบัติงาน ผู้สอนงาน และผู้บริหารให้ด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม - ตรวจสอบ วิเคาระห์ข้อมูล เสนอแนวทางแก้ไข ร่วมกับทีมงาน และนำเสนอรายงานเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน - จัดทำโครง...

กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
9 ก.พ. 59
19 . เจ้าหน้าที่ประเมิน DRC ประจำสาขาพิษณุโลก (STA-PL)
- กำหนดแนวทางประเมินเนื้อยาง (ตีเปอร์เซ็นต์ยาง) - วางแผนงานกลยุทธ์ในการตีเปอร์เซ็นต์เศษยาง สำหรับหัวหน้าส่วนต้องมีประสบการณ์ด้านสายงานยางพารามาก่อนหรือมีความรู้เรื่องยางพาราเป็นอย่างดี

กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
9 ก.พ. 59
20 . แม่บ้าน อยู่ประจำ ด่วนมาก !!
- ทำความสะอาด - ทำอาหาร - ซัก รีด ผ้า

เจริญมาร์เก็ต
เงินเดือน เดือนละ 9,000 บาท มีเงินพิเศษ
9 ก.พ. 59
 พบ 51 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ