เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 23 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่ธุรการ ประจำ คอนโด จ.พิษณุโลกด่วนมาก !!
1.จัดทำและจัดเก็บเอกสารให้เป็นหมวดหมู่ 2.ติดต่อประสานงานกับสำนักงานใหญ่ในด้านต่างๆ เช่น บุคคล/บัญชีและจัดซื้อ เป็นต้น 3.ติดต่อประสานงานกับเจ้าของร่วมในส่วนงานที่เกี่ยวข้อง 4.จัดทำสรุปรายงานต่างๆในส...

C.P.LAND PUBLIC CO., LTD.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
24 พ.ย. 58
2 . ช่างเทคนิค ประจำคอนโด จ.พิษณุโลก ด่วนมาก!!!!
1.ปฏิบัติงานด้านช่างเทคนิคประจำอาคารให้เป็นไปตามแผนงาน 2.เป็นส่วนหนึ่งในการทำกิจกรรมของบริษัทหรือของอาคาร 3.งานเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้อง 4.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน

C.P.LAND PUBLIC CO., LTD.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
24 พ.ย. 58
3 . ผู้จัดการอาคาร ประจำ คอนโด จ.พิษณุโลก ด่วนมาก !!
1.ควบคุมดูแลการทำงานของพนักงานและบริษัทคู่สัญญาให้ปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบและนโยบายของอาคาร 2.รับนโยบาย/วางแผน/กระจายงานและติดตามให้งานเป็นไปตามเป้าหมายและสำเร็จลุล่วงด้วยดี 3.ประชุมร่วมกับหน่วยงา...

C.P.LAND PUBLIC CO., LTD.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
24 พ.ย. 58
4 . Asst. Production Manager (ประจำโรงงานอาหารสัตว์ จ.พิษณุโลก และ จ.ฉะเชิงเทรา)
Asst. Production Manager เป็นตำแหน่งที่จะเป็นผู้ช่วยของ Plant Manager ประจำโรงงาน ดูแลงานรับผิดชอบทั่วไปทั้งหมดในโรงงาน และ จะได้รับการเทรน การปฏิบัติงานจิง เพื่อก้าวขึ้นสู่ Plant Manager ในอนาคต

Cargill Siam Limited (บริษัท คาร์กิลล์สยาม จำกัด)
2 อัตรา
เงินเดือน Negotiable
27 พ.ย. 58
5 . ผช.พนักงานขาย (ขับรถ 6 ล้อขึ้นไป)&(ขับรถ 4ล้อเล็ก)
1.ขับรถนำพาพนักงานขายเข้าเยี่ยมร้านค้าในเขตที่ดูแลรับผิดชอบ และจัดส่งสินค้าตามร้านค้า ได้ตามใบสั่งได้ถูกต้องครบถ้วน 2.ช่วยพนักงานขายในการจัดกิจกรรมการขาย จัดเรียงสินค้า ตรวจสอบสินค้าใกล้หมดอายุ พร้อม...

Sani Clean Co., Ltd.
2 อัตรา
เงินเดือน รายได้รวมต่อเดือน 13,000 บาทขึ้นไป
24 พ.ย. 58
6 . Sale Credit
1.วางแผนการเข้าเยี่ยมร้านค้าตามตารางนัดหมาย(Route Plan) 3ครั้ง/เดือน 2.นำเสนอรายการส่งเสริมการกับร้านค้าได้อย่างครบถ้วนและถูกต้องโปร่งใส 3.นำเสนอสินค้าใหม่และการกระจายสินค้าตามเป้าหมายของบริษัทฯ 4....

Sani Clean Co., Ltd.
3 อัตรา
เงินเดือน รายได้รวมต่อเดือน 20,000 บาทขึ้นไป
24 พ.ย. 58
7 . หัวหน้าพนักงานขาย Suppervisor
1.เยี่ยม นำเสนอ และขายสินค้าให้กับร้านค้าภายในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ ตลอดจนปิดการขาย 2.ให้คำแนะนำด้านเทคนิคแก่ลูกค้าที่ซื้อสินค้า รวมทั้งให้ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ แก่ลูกค้า เพื่อสร้างสัมพันธ์ที่ดี 3.ช่...

Sani Clean Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน รายได้รวมต่อเดือน 25,000 บาทขึ้นไป
24 พ.ย. 58
8 . พนักงานขายหน่วยรถ หรือ พนักงานขายมอเตอร์ไซด์
1.วางแผนการเยี่ยมลูกค้าตามตารางนัดหมาย 2ครั้ง/เดือน 2.นำเสนอรายการส่งเสริมขายร้านค้าได้อย่างครบถ้วนและถูกต้อง ตามเป้าหมายที่กำหนด 3.นำเสนอสินค้าใหม่และการกระจายสินค้าตามเป้าหมายของบริษัทฯ 4.ติดตั้ง...

Sani Clean Co., Ltd.
4 อัตรา
เงินเดือน รายได้รับต่อเดือน 15,000 บาทขึ้นไป
24 พ.ย. 58
9 . พนักงานคลังสินค้า/พนักงานบัญชี
คลังสินค้า :ดูแลสินค้า / จัดเรียงสินค้าตามใบจัด / ตรวจเอกสารเข้า-ออก / จัดระบบขนส่ง บัญชี : Keyข้อมูลลงระบบ / รับ-จ่าย(วางบิล) / สรุปทำ ภงด.3,53 / ตรวจสอบภาษีซื้อ

Sani Clean Co., Ltd.
ตำแหน่งละ 1อัตรา
เงินเดือน 9,000บาทขึ้นไป
24 พ.ย. 58
10 . พนักงานรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ สาขาพิษณุโลก Urgently Required!!!
ทำการรับผิดชอบส่งสินค้าให้กับลูกค้าตามเวลาที่กำหนด

TNT Express Worldwide (Thailand) Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน 11,000
26 พ.ย. 58
11 . เจ้าหน้าที่ประเมิน DRC ประจำสาขาพิษณุโลก (STA-PL)
- กำหนดแนวทางประเมินเนื้อยาง (ตีเปอร์เซ็นต์ยาง) - วางแผนงานกลยุทธ์ในการตีเปอร์เซ็นต์เศษยาง สำหรับหัวหน้าส่วนต้องมีประสบการณ์ด้านสายงานยางพารามาก่อนหรือมีความรู้เรื่องยางพาราเป็นอย่างดี

กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
26 พ.ย. 58
12 . เจ้าหน้าที่ประกันภัย ประจำสาขาพิษณุโลก
ดูแลงานขายธุรกิจประกันภัยรถยนต์ ติดต่อประสานงานกับบริษัทประกันภัยทั้งก่อนปละหลังการขาย สามารถเข้าไปสมัครและสัมภาษณ์ได้ที่สาขาพิษณุโลก ทุกวัน จ-ศ 9.00-16.00 น. ตรงข้ามห้างอีคอน

บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
29 พ.ย. 58
13 . เจ้าหน้าบัญชี
- จัดทำพร้อมกับยื่นแบบงบการเงิน - จัดทำเอกสารด้านบัญชี เช่น เอกสารรายรับ - รายจ่ายของบริษัท - สุรป นำส่ง ภงด. 1,3,53 และ ภพ.30 และการชำระภาษีอื่นๆ ของบริษัท - จัดทำบัญชีทรัพย์สินและตรวจสอบทรัพย์สิน...

บริษัท นานา จิปาถะ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 12,000
26 พ.ย. 58
14 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลและฝึกอบรมพนักงานขาย
- รับผิดชอบจัดสรรหาบุคลากรและคัดเลือกบุคคลเพื่อมาร่วมงานบริษัท - ดูแลงานบุคคล วางแผนด้านอัตรากำลังคน การสรรหาว่าจ้าง - เก็บประวัติและดูแลเอกสารพนักงาน และประวัติการอบรมของพนักงาน - จัดทำสัญญาจ้าง ...

บริษัท นานา จิปาถะ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท เจรจาได้แล้วแต่ประสบกาณ์และความสามารถ
26 พ.ย. 58
15 . HSE Offiicer (พิษณุโลก, ลำปาง, นครสวรรค์, นครศรีธรรมราช)
Responsible for Environmental and Safety Quality Monitoring and Audit. Compliance measures to prevent and environmental impact or Pollution prevention and control projects, as assigned. Including the ...

บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)
5 อัตรา
เงินเดือน 18,000 - 30,000
26 พ.ย. 58
16 . คนสวน
- ตัดหญ่้า - ทำความสะอาดพื้นที่โดยรอบคลังน้ำมัน - ตัดแต่งต้นไม้ - รดน้ำพรวนดิน - งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย สนใจ สมัครที่คลังน้ำมันพีที ใกล้โรงเรียนพาณิชยการบึงพระ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุ...

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)/ บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 300 บาท ต่อวัน
27 พ.ย. 58
17 . วิศวกรโยธา (ปฏิบัติงาน จ.พิษณุโลก)
1. ควบคุมงานด้านตกแต่งพื้นผิวคอนกรีตพิมพ์ลาย 2. รับผิดชอบดูแล ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกองค์กร 3. จัดทำข้อมูลรายงานความก้าวหน้างานบริหารโครงการ (รายงานประจำเดือน) 4. ออกแบ...

บริษัท แพทเทิร์นคอนกรีต จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
27 พ.ย. 58
18 . ช่างซ่อม SmartPhone (Samsung สาขาพิษณุโลก) ด่วนมาก !!
- บริการลูกค้า ประสานงานทั่วไป รับแจ้งซ่อมงานเครื่องใช้ไฟฟ้า - รับเงินค่าซ่อมจากลูกค้า และออกใบเสร็จ ใบส่งซ่อม - งานซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้า Air System SmartPhone Taplet Notebook ตู้เย็น โทรทัศน์ เค...

บริษัท ฟิวเจอร์อิเล็คโทรนิคส์ เซอร์วิส จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 9,000-10,000 บาท
27 พ.ย. 58
19 . บริษัทอินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด สาขาพิษณุโลก เปิดรับสมัครงานหลายตำแหน่ง
อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ เปิดรับบุคคลากรมากความสามารถ หลากหลายตำแหน่งอาทิ - พนักงานแนะนำสินค้า - แคชเชียร์ - Interior Designer - ช่างประกอบติดตั้งเฟอร์นิเจอร์ - ช่างซ่อมบำรุงอาคารและสถานที่ ...

บริษัท อินเด็กซ์ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน N/A
27 พ.ย. 58
20 . เจ้าหน้าที่ทรัพยากรมนุษย์(อาวุโส) สาขาพิษณุโลก
รับสมัครด่วน!!!

- คัดเลือกและรับสมัครพนักงานในระดับปฎิบัติการ,คัดเลือกพนักงานที่มีคุณภาพเพื่อให้องค์กรมีพนักงานที่มีคุณภาพมากที่สุด - ตรวจสอบระยะเวลาการทำงานเพื่อประเมินผลการปฎิบัติงาน อาทิ การประเมินผลการปฎิบัติงาน...

บริษัท อินเด็กซ์ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัทฯ
27 พ.ย. 58
 พบ 23 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ