เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 41 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Production Shift Supervisor (ประจำโรงงานอาหารสัตว์ จ.เพชรบุรี)
รับผิดชอบ ดูแลความเรียบร้อย และควบคุมดูแลกำลังพลในการผลิตในกะที่รับผิดชอบให้เป็นไปตามแผนการผลิตของบริษัท

Cargill Siam Limited (บริษัท คาร์กิลล์สยาม จำกัด)
1 อัตรา
เงินเดือน Negotiable
18 พ.ค. 59
2 . Asst. Production Manager (ประจำโรงงานอาหารสัตว์)
Asst. Production Manager เป็นตำแหน่งที่จะเป็นผู้ช่วยของ Plant Manager ประจำโรงงาน ดูแลงานรับผิดชอบทั่วไปทั้งหมดในโรงงาน และ จะได้รับการเทรน การปฏิบัติงานจิง เพื่อก้าวขึ้นสู่ Plant Manager ในอนาคต

Cargill Siam Limited (บริษัท คาร์กิลล์สยาม จำกัด)
2 อัตรา
เงินเดือน Negotiable
18 พ.ค. 59
3 . หัวหน้าช่างซ่อมบำรุงทั่วไป (Senior Maintenance)
- ซ่อมและบำรุงรักษา วัสดุ อุปกรณ์ ภายในหน่วยงานที่รับผิดชอบ - ตรวจสอบและบำรุงรักษาอุปกรณ์ในงานด้านสุขาภิบาล เช่น ระบบประปา ระบบปรับและระบายอากาศ - ตรวจสอบและบำรุงรักษาอุปกรณ์ในงานด้านความปล...

Cranes and Equipment Asia Co.,Ltd
19 พ.ค. 59
4 . ผู้จัดการคลังสินค้า ประจำคลังสินค้าพิษณุโลกรับสมัครด่วน !
• Managing to ensure operational excellence in all warehouse areas included financial, operational, people, processes and services • Operating warehouse management system(s) and related equipment eff...

Perfect Companion Group Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
24 พ.ค. 59
5 . ผช.พนักงานขาย (ขับรถ 6 ล้อขึ้นไป)&(ขับรถ 4ล้อเล็ก)
1.ขับรถนำพาพนักงานขายเข้าเยี่ยมร้านค้าในเขตที่ดูแลรับผิดชอบ และจัดส่งสินค้าตามร้านค้า ได้ตามใบสั่งได้ถูกต้องครบถ้วน 2.ช่วยพนักงานขายในการจัดกิจกรรมการขาย จัดเรียงสินค้า ตรวจสอบสินค้าใกล้หมดอายุ พร้อม...

Saniclean Co., Ltd.
7 อัตรา
เงินเดือน รายได้รวมต่อเดือน 13,000 บาทขึ้นไป
18 พ.ค. 59
6 . คนสวน
ดูแลสวน กวาดใบไม้ รดน้ำต้นไม้ ทำงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

Saniclean Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน 9,000 บาทขึ้นไป
18 พ.ค. 59
7 . หัวหน้าพนักงานขาย Suppervisor
1.เยี่ยม นำเสนอ และขายสินค้าให้กับร้านค้าภายในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ ตลอดจนปิดการขาย 2.ให้คำแนะนำด้านเทคนิคแก่ลูกค้าที่ซื้อสินค้า รวมทั้งให้ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ แก่ลูกค้า เพื่อสร้างสัมพันธ์ที่ดี 3.ช่...

Saniclean Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน รายได้รวมต่อเดือน 25,000 บาทขึ้นไป
18 พ.ค. 59
8 . พนักงานขายหน่วยรถ หรือ พนักงานขายมอเตอร์ไซด์
1.วางแผนการเยี่ยมลูกค้าตามตารางนัดหมาย 2ครั้ง/เดือน 2.นำเสนอรายการส่งเสริมขายร้านค้าได้อย่างครบถ้วนและถูกต้อง ตามเป้าหมายที่กำหนด 3.นำเสนอสินค้าใหม่และการกระจายสินค้าตามเป้าหมายของบริษัทฯ 4.ติดตั้ง...

Saniclean Co., Ltd.
7 อัตรา
เงินเดือน รายได้รวมต่อเดือน 15,000 บาทขึ้นไป
18 พ.ค. 59
9 . พนักงานบัญชี (ประจำพิษณุโลก)
1. บันทึกตั้งหนี้ ตรวจสอบหนี้คงค้าง และตัดชำระหนี้ลงระบบ 2. ออกเอกสารใบวางบิล บันทึกชำระหนี้ผ่านระบบ Champ 3. ตรวจสอบข้อมูลทางบัญชีและรายงานประจำวันต่างๆ 4. ตรวจสอบและควบคุมการจัดทำ และยื่นแบบต่างๆ...

SCG Cement-Building Materials - Domestic Market
2 อัตรา
เงินเดือน 10,000 บาท
19 พ.ค. 59
10 . แคชเชียร์ POS (ประจำพิษณุโลก)
1. รับผิดชอบการรับเงิน-ทอนเงินประจำวันสำหรับลูกค้าเงินสดหน้าร้าน 2. ออกเอกสารขายในรูปแบบใบกำกับภาษีอย่างย่อ 3. บันทึกรับคืนสินค้าลงระบบ 4. สรุปยอดการรับเงินประจำวันส่งร้าน 5. งานอื่นๆ ตามที่ได้รั...

SCG Cement-Building Materials - Domestic Market
3 อัตรา
เงินเดือน 9,000 บาท
19 พ.ค. 59
11 . พนักงานขาย PE (ประจำพิษณุโลก)
1. เสนอขายสินค้าและบริการ ในกลุ่มที่ดูแลให้กับลูกค้า 2. บริหารสต็อกในพื้นที่ พร้อมทำใบโอนสินค้าลงระบบ 3. จัดเรียงสินค้าตามมาตรฐานตามกลุ่มสินค้า 4. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

SCG Cement-Building Materials - Domestic Market
2 อัตรา
เงินเดือน 9,000 บาท
19 พ.ค. 59
12 . หัวหน้าส่วนอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ประจำ จ.พิษณุโลก (STA-PL)
- ให้ความรู้กับ ผู้ปฏิบัติงาน ผู้สอนงาน และผู้บริหารให้ด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม - ตรวจสอบ วิเคาระห์ข้อมูล เสนอแนวทางแก้ไข ร่วมกับทีมงาน และนำเสนอรายงานเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน - จัดทำโครง...

กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
24 พ.ค. 59
13 . เจ้าหน้าที่ประเมิน DRC ประจำสาขาพิษณุโลก (STA-PL)
- กำหนดแนวทางประเมินเนื้อยาง (ตีเปอร์เซ็นต์ยาง) - วางแผนงานกลยุทธ์ในการตีเปอร์เซ็นต์เศษยาง สำหรับหัวหน้าส่วนต้องมีประสบการณ์ด้านสายงานยางพารามาก่อนหรือมีความรู้เรื่องยางพาราเป็นอย่างดี

กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
24 พ.ค. 59
14 . พนักงานขายประจำร้าน iBeat สาขาเทสโก้โลตัส พิษณุโลก (โลตัส2)รับสมัครด่วน !
ในตำแหน่งพนักงานขาย หน้าที่คือหลักก็คือการแนะนำขายผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์เสริมต่างๆ พร้อมทั้งให้คำแนะนำแก่ลูกค้าในการใช้งานผลิตภัณฑ์ ให้บริการหลังการขายกับลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการ สำหรับตำแหน่งช่างเทคนิค ...

บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
24 พ.ค. 59
15 . เจ้าหน้าที่บังคับคดี ประจำสาขาพิษณุโลก
- ติดต่อสถานที่ราชการ - ตรวจกรรมสิทธิ์ที่ดินและคัดถ่ายเอกสารกรมที่ดิน - งานบังคับคดี ยึด อายัดทรัพย์สิน รวมถึงการขายทอดตลาด

บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
24 พ.ค. 59
16 . บัญชีฟาร์ม
1.ดูแลจัดการเกี่ยวกับค่าใช้จ่าย สต็อค การขาย การบันทึกบัญชี

บริษัท ชุนเซ้งฟาร์ม จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
18 พ.ค. 59
17 . เจ้าหน้าที่ TMS (เขตตรัง ,เขตพิษณุโลก,เขตปราจีนบุรี,เขตชลบุรี,เขตสุราษฏร์ธานี)
-ดูแล ตรวจสอบ ควบคุม จุดขายทุกหน้าร้านของ OPPO ให้เป็นไปตามรูปแบบที่แบรนด์กำหนด -ประสานงาน Supplier เพื่อออกแบบและประสานงานผู้รับเหมาทั้งงาน Display และงานตกแต่งภายใน - บริหารการใช้งานอุปกรณ์ POP,...

บริษัท ไทย ออปโป้ จำกัด
4 อัตรา
เงินเดือน 15,000 + KPI + ค่าเดินทาง(ค่าน้ำมัน)
24 พ.ค. 59
18 . เจ้าหน้าที่รับประกัน สาขาพิษณุโลก
1.คำนวณเบี้ยประกัน 2.ผลิตกรมธรรม์ และควบคุมจัดเก็บ พรบ. 3.ติดตามงานใหม่และต่ออายุ 4.จัดทำรายงานประเภทต่างๆ เช่น ใบเตือนต่ออายุ

บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
24 พ.ค. 59
19 . เจ้าหน้าที่การตลาด ประจำสาขาพิษณุโลกรับสมัครด่วน !
• เป็นผู้ประสานงานและให้บริการที่ดีแก่ ลูกค้า, ตัวแทนนายหน้า เพื่อจูงใจให้เพิ่มผลผลิตทางด้านการตลาด • ศึกษาวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า, ตัวแทนนายหน้าและภาวะแวดล้อมทางด้านการตลาด • ติดตามงานใหม่และ...

บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
23 พ.ค. 59
20 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อภาษาจีน (Overseas Purchasing Officer จ.พิษณุโลก)รับสมัครด่วน !
• ติดต่อจัดหาจัดซื้อสินค้ากับต่างประเทศ เช่น จีน ญี่ปุ่น เกาหลี • ติดตามการส่งสินค้ากับ supplier และบริษัทขนส่งให้ตรงตามกำหนด • ประสานงานกับผ่ายการตลาดเพื่อจัดหาสินค้าที่ลูกค้าต้องการ • ประสานงานกั...

บริษัท นานา จิปาถะ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 15,000-20,000 บาท
24 พ.ค. 59
 พบ 41 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ