เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 37 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Technician PM ประจำสาขาพิษณุโลก
งานบำรุงรักษาเชิงป้องกัน - จัดเตรียมงานบำรุงเชิงป้องกัน - ดำเนินการบำรุงเชิงป้องกัน - จัดทำสรุปรายงานผลการบำรุงรักษา งานซ่อมบำรุง - ดำเนินการซ่อมบำรุงเมื่อเสีย - ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อ...

CASE BY WATKINSON CONSTRUCTION EQUIPMENT CO., LTD.
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
27 พ.ค. 58
2 . Admin ประจำสาขาพิษณุโลก
งานเอกสาร - พิมพ์และจัดเตรียมเอกสารให้กับพนักงานขาย - รวบรวมเอกสารด้านการขาย - รับ/ส่งเอกสารทั้งภายในและภายนอก - ทำเบิกค่าใช้จ่ายต่าง ๆ จัดทำรายงานการขาย - สรุปรายงานการขายประจำสัปดาห์และประจำเด...

CASE BY WATKINSON CONSTRUCTION EQUIPMENT CO., LTD.
หลายอัตรา
เงินเดือน 15,000
27 พ.ค. 58
3 . Sales Engineer (ประจำสาขาพิษณุโลก)
การหาลูกค้าใหม่ - หาข้อมูลลูกค้าใหม่ - สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าใหม่ - จัดทำข้อมูลลูกค้า - ประเมินศักยภาพของลูกค้า - นำสินค้าตัวอย่างไปให้ทดลองขาย - เจรจาต่อรองเงื่อนไขการขาย - เสนอขายสินค้า ...

CASE BY WATKINSON CONSTRUCTION EQUIPMENT CO., LTD.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง + คอมมิชชั่น
27 พ.ค. 58
4 . ผู้จัดการสาขา (ประจำสาขาพิษณุโลก)
การวางแผนกลยุทธ์การขาย - วิเคราะห์สภาพการแข่งขันของการขาย - ติดตามข้อมูลคู่แข่งขันในตลาด - วางกลยุทธ์แผนการขายในแต่ละช่วง - จัดทำโครงการรองรับแผน - ประมาณการยอดขาย - วางแผนการบริหารงบประมาณ - ก...

CASE BY WATKINSON CONSTRUCTION EQUIPMENT CO., LTD.
1 อัตรา
เงินเดือน 20,000 - 30,000
27 พ.ค. 58
5 . ผช.พนักงานขาย (ขับรถ 6 ล้อขึ้นไป)&(ขับรถ 4ล้อเล็ก)
1.ขับรถนำพาพนักงานขายเข้าเยี่ยมร้านค้าในเขตที่ดูแลรับผิดชอบ และจัดส่งสินค้าตามร้านค้า ได้ตามใบสั่งได้ถูกต้องครบถ้วน 2.ช่วยพนักงานขายในการจัดกิจกรรมการขาย จัดเรียงสินค้า ตรวจสอบสินค้าใกล้หมดอายุ พร้อม...

Sani Clean Co., Ltd.
2 อัตรา
เงินเดือน รายได้รวมต่อเดือน 13,000 บาทขึ้นไป
26 พ.ค. 58
6 . Sale Credit
1.วางแผนการเข้าเยี่ยมร้านค้าตามตารางนัดหมาย(Route Plan) 3ครั้ง/เดือน 2.นำเสนอรายการส่งเสริมการกับร้านค้าได้อย่างครบถ้วนและถูกต้องโปร่งใส 3.นำเสนอสินค้าใหม่และการกระจายสินค้าตามเป้าหมายของบริษัทฯ 4....

Sani Clean Co., Ltd.
3 อัตรา
เงินเดือน รายได้รวมต่อเดือน 20,000 บาทขึ้นไป
26 พ.ค. 58
7 . หัวหน้าพนักงานขาย Suppervisor
1.เยี่ยม นำเสนอ และขายสินค้าให้กับร้านค้าภายในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ ตลอดจนปิดการขาย 2.ให้คำแนะนำด้านเทคนิคแก่ลูกค้าที่ซื้อสินค้า รวมทั้งให้ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ แก่ลูกค้า เพื่อสร้างสัมพันธ์ที่ดี 3.ช่...

Sani Clean Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน รายได้รวมต่อเดือน 25,000 บาทขึ้นไป
26 พ.ค. 58
8 . พนักงานขายหน่วยรถ หรือ พนักงานขายมอเตอร์ไซด์
1.วางแผนการเยี่ยมลูกค้าตามตารางนัดหมาย 2ครั้ง/เดือน 2.นำเสนอรายการส่งเสริมขายร้านค้าได้อย่างครบถ้วนและถูกต้อง ตามเป้าหมายที่กำหนด 3.นำเสนอสินค้าใหม่และการกระจายสินค้าตามเป้าหมายของบริษัทฯ 4.ติดตั้ง...

Sani Clean Co., Ltd.
4 อัตรา
เงินเดือน รายได้รับต่อเดือน 15,000 บาทขึ้นไป
26 พ.ค. 58
9 . พนักงานขับรถผู้บริหาร
1.ขับรถให้ผู้บริหารไปตามสถานที่ต่าง ๆ 2.ดูแลรับผิดชอบ ความพร้อมเกี่ยวรถที่ขับ 3.สามารถไปได้ทุกจังหวัด เช่น ระหว่าง กทม และ พิษณุโลก / พิษณุโลก และจังหวัดอื่น ๆ / หรือไม่ติดเรื่องค้างคืนต่างจังหวัด ...

Sani Clean Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน รายได้รวมต่อเดือน 15,000 บาทขึ้นไป
26 พ.ค. 58
10 . เจ้าหน้าที่ประเมิน DRC จ.พิษณุโลก (STA-PL)
- กำหนดแนวทางประเมินเนื้อยาง (ตีเปอร์เซ็นต์ยาง) - วางแผนงานกลยุทธ์ในการตีเปอร์เซ็นต์เศษยาง

กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
28 พ.ค. 58
11 . ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม ประจำจังหวัดพิษณุโลก (STA-PL)
- ควบคุม, ดูแล, ตรวจสอบ, ปรับปรุง และพัฒนางานด้านเครื่องจักร, ระบบไฟฟ้า - งานซ่อมบำรุงทั่วไปภายในโรงงาน

กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
28 พ.ค. 58
12 . PROCESS ENGINEER ประจำพิษณุโลก (STA-PL)
รับผิดชอบ วิเคราะห์กระบวนการผลิตและปรับปรุงกระบวนการผลิต เพื่อเพิ่มผลผลิต และลดปัญหาคุณภาพ เพื่อให้สามารถผลิตสินค้าได้ตรงตามที่ลูกค้าต้องการ

กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
28 พ.ค. 58
13 . คุมงานก่อสร้างอาคาร
1 ควบคุมการก่อสร้าง โชวร์รูมรถยนต์ 2 สามารถออกต่างจังหวัดได้ในบางคร้ง.

บริษัท BMW นิธิบูรญจำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
28 พ.ค. 58
14 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย
พบลูกค้านอกสถานที่ ให้บริการและให้คำแนะนำเกี่ยวกับสินค้าทางการเงิน

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด(มหาชน) สาขาพิษณุโลก
3 อัตรา
เงินเดือน 12,000 บาท
29 พ.ค. 58
15 . Freelance Agent
นัดพบลูกค้า นำเสนอสินค้า และผลิตภัณฑ์ทางการเงินต่างๆ เวลาทำงานเป็นอิสระ

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด(มหาชน) สาขาพิษณุโลก
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
29 พ.ค. 58
16 . เจ้าหน้าที่การตลาด
ลงพื้นที่ให้บริการและส่งเสริมสนับสนุนงานการตลาดเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในด้านงานขาย

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด(มหาชน) สาขาพิษณุโลก
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
29 พ.ค. 58
17 . พนักงานบัญชี สำนักงานพิษณุโลก แยกแสงดาว
1)จัดทำบัญชีรับ-จ่าย 2)จัดทำรายงานด้านบัญชีให้ผู้บริหารทราบ 3)จัดทำบัญชีทั่วไป

บริษัท โชคอนันต์อินเตอร์ออยล์ จำกัด
2 ตำแหน่ง
เงินเดือน 9,000 -12,000 บาท
23 พ.ค. 58
18 . วิศวกร ด่วนมาก !!
โครงการก่อสร้างประตูระบายน้ำคลองกระมังและคลองหันตรา จังหวัดอยุธยา โดยเริ่มก่อสร้างในเดือน กรกฎาคม นี้ ถึง เดือน พฤศจิกายน 2557 รวมระยะเวลาก่อสร้าง 17 เดือน 1. วิศวกรสนามดูแลงานก่อสร้าง ด้านงานโครงส...

บริษัท ดี.บี.ที. เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด/บริษัท วิศวไทย 99 จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
29 พ.ค. 58
19 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ ด่วนมาก !!
- ประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในการทำงาน - สอบสวน วิเคราะห์ ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุและเหตุอันตรายในการทำงาน - ตรวจประเมินการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยในการทำงาน - จัดทำแผนงาน...

บริษัท ดี.บี.ที. เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด/บริษัท วิศวไทย 99 จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
29 พ.ค. 58
20 . เจ้าหน้าที่สนับสนุนการตลาดประจำสาขา พิษณุโลก
- รับประกันภัย และคิดเบี้ยประกันภัยให้ลูกค้า - ให้คำแนะนำลูกค้า - ออกกรมธรรม์ - ประสานงานต่างๆระหว่างสำนักงานใหญ่และสาขา

บริษัท โตเกียวมารีนประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
29 พ.ค. 58
 พบ 37 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ