เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 38 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ครูสอนคณิตศาสตร์ และ ครูสอนภาษาอังกฤษ อนุบาล ถึง ป.6
ครูผู้สอนคณิตศาสตร์ และ ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ หลักสูตรภาษาอังกฤษและใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนการสอน ตลอดคาบเรียน โดยนำหลักสูตรมาจากประเทศสิงคโปร์ซึ่งเป็นที่ยอมรับให้เป็นหลักสูตรชั้นนำของโลก ด้วยรูปแบบที่มี...

360 Training Center
1 อัตรา
เงินเดือน 10,000-15,000
25 ก.ค. 59
2 . ผู้จัดการอาคาร (นิติบุคคลบริหารอาคารชุด) ประจำคอนโด จ.พิษณุโลก
1.ควบคุมดูแลการทำงานของพนักงานหรือบริษัทคู่สัญญา ให้ปฏิบัติตามระเบียบและนโยบายเป็นส่วนหนึ่งในการทำกิจกรรมของบริษัท 2.รับนโยบาย-วางแผน-กระจายงานและติดตามให้งานเป็นไปตามเป้าหมายและสำเร็จลุล่วงด้วยดี 3...

C.P.LAND PUBLIC CO., LTD.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
27 ก.ค. 59
3 . Production Shift Supervisor (ประจำโรงงานอาหารสัตว์ จ.เพชรบุรี)
รับผิดชอบ ดูแลความเรียบร้อย และควบคุมดูแลกำลังพลในการผลิตในกะที่รับผิดชอบให้เป็นไปตามแผนการผลิตของบริษัท

Cargill Siam Limited (บริษัท คาร์กิลล์สยาม จำกัด)
1 อัตรา
เงินเดือน Negotiable
27 ก.ค. 59
4 . Asst. Production Manager (ประจำโรงงานอาหารสัตว์)
Asst. Production Manager เป็นตำแหน่งที่จะเป็นผู้ช่วยของ Plant Manager ประจำโรงงาน ดูแลงานรับผิดชอบทั่วไปทั้งหมดในโรงงาน และ จะได้รับการเทรน การปฏิบัติงานจิง เพื่อก้าวขึ้นสู่ Plant Manager ในอนาคต

Cargill Siam Limited (บริษัท คาร์กิลล์สยาม จำกัด)
2 อัตรา
เงินเดือน Negotiable
27 ก.ค. 59
5 . พนักงานคลังสินค้าประจำจังหวัดพิษณุโลกรับสมัครด่วน !
1. ตรวจสอบความถูกต้องก่อนรับเข้าและส่งมอบให้ลูกค้า 2. ตรวจสอบสินค้าคงเหลือประจำวัน 3. รับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายและปฏิบัติงานตาม KPI 4. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน

Perfect Companion Group Co., Ltd.
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
30 ก.ค. 59
6 . ผู้จัดการคลังสินค้า ประจำคลังสินค้าพิษณุโลกรับสมัครด่วน !
• Managing to ensure operational excellence in all warehouse areas included financial, operational, people, processes and services • Operating warehouse management system(s) and related equipment eff...

Perfect Companion Group Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
30 ก.ค. 59
7 . ผช.พนักงานขาย (ขับรถ 6 ล้อ)
1.ขับรถนำพาพนักงานขายเข้าเยี่ยมร้านค้าในเขตที่ดูแลรับผิดชอบ และจัดส่งสินค้าตามร้านค้า ได้ตามใบสั่งได้ถูกต้องครบถ้วน 2.ช่วยพนักงานขายในการจัดกิจกรรมการขาย จัดเรียงสินค้า ตรวจสอบสินค้าใกล้หมดอายุ พร้อม...

Saniclean Co., Ltd.
2 อัตรา
เงินเดือน รายได้รวมต่อเดือน 13,000 บาทขึ้นไป
23 ก.ค. 59
8 . พนักงานบัญชี
1.Keyข้อมูลการขายเข้าระบบสำเร็จรูป 2.ตรวจสอบ-กระทบ ข้อมูลวัน/วัน

Saniclean Co., Ltd.
2 อัตรา
เงินเดือน รายได้รวมต่อเดือน 9,000 บาทขึ้นไป
23 ก.ค. 59
9 . พนักงานขายหน่วยรถ(เงินสด)
1.วางแผนการเยี่ยมลูกค้าตามตารางนัดหมาย 2ครั้ง/เดือน 2.นำเสนอรายการส่งเสริมขายร้านค้าได้อย่างครบถ้วนและถูกต้อง ตามเป้าหมายที่กำหนด 3.นำเสนอสินค้าใหม่และการกระจายสินค้าตามเป้าหมายของบริษัทฯ 4.ติดตั้ง...

Saniclean Co., Ltd.
3 อัตรา
เงินเดือน รายได้รวมต่อเดือน 13,000 บาทขึ้นไป
25 ก.ค. 59
10 . ผช.พนักงานขาย(ขับรถ 4ล้อ)
1.ขับรถนำพาพนักงานเข้าเยี่ยมร้านค้าในเขตที่ดูแลรับผิดชอบ และจัดส่งสินค้าตามร้านค้า ได้ตามใบสั่งได้อย่างถูกต้องครบถ้วน 2.ช่วยพนักงานขายในการจัดกิจกรรมการขาย จัดเรียงสินค้า ตรวจสอบสินค้าใกล้หมดอายุ พร้...

Saniclean Co., Ltd.
7 อัตรา
เงินเดือน รายได้รวมต่อเดือน 12,000 บาท ขึ้นไป
23 ก.ค. 59
11 . พนักงานบุคคลและธุรการ (ประจำพิษณุโลก)
- สรุปการขาดลาของพนักงาน สรุปค่าล่วงเวลาพนักงาน เพื่อทำจ่ายเงินเดือน - ประสานงานจัดเตรียมความพร้อมในการจัดอบรมให้กับพนักงานภายใน - งานเอกสานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

SCG Cement-Building Materials - Domestic Market
2 อัตรา
เงินเดือน 10,000
25 ก.ค. 59
12 . พนักงานบัญชี (ประจำพิษณุโลก)
1. บันทึกตั้งหนี้ ตรวจสอบหนี้คงค้าง และตัดชำระหนี้ลงระบบ 2. ออกเอกสารใบวางบิล บันทึกชำระหนี้ผ่านระบบ Champ 3. ตรวจสอบข้อมูลทางบัญชีและรายงานประจำวันต่างๆ 4. ตรวจสอบและควบคุมการจัดทำ และยื่นแบบต่างๆ...

SCG Cement-Building Materials - Domestic Market
2 อัตรา
เงินเดือน 10,000 บาท
26 ก.ค. 59
13 . แคชเชียร์ POS (ประจำพิษณุโลก)
1. รับผิดชอบการรับเงิน-ทอนเงินประจำวันสำหรับลูกค้าเงินสดหน้าร้าน 2. ออกเอกสารขายในรูปแบบใบกำกับภาษีอย่างย่อ 3. บันทึกรับคืนสินค้าลงระบบ 4. สรุปยอดการรับเงินประจำวันส่งร้าน 5. งานอื่นๆ ตามที่ได้รั...

SCG Cement-Building Materials - Domestic Market
3 อัตรา
เงินเดือน 9,000 บาท
26 ก.ค. 59
14 . พนักงานขาย PE (ประจำพิษณุโลก)
1. เสนอขายสินค้าและบริการ ในกลุ่มที่ดูแลให้กับลูกค้า 2. บริหารสต็อกในพื้นที่ พร้อมทำใบโอนสินค้าลงระบบ 3. จัดเรียงสินค้าตามมาตรฐานตามกลุ่มสินค้า 4. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

SCG Cement-Building Materials - Domestic Market
2 อัตรา
เงินเดือน 9,000 บาท
26 ก.ค. 59
15 . เจ้าหน้าที่ประเมิน DRC ประจำสาขาพิษณุโลก (STA-PL)
- กำหนดแนวทางประเมินเนื้อยาง (ตีเปอร์เซ็นต์ยาง) - วางแผนงานกลยุทธ์ในการตีเปอร์เซ็นต์เศษยาง สำหรับหัวหน้าส่วนต้องมีประสบการณ์ด้านสายงานยางพารามาก่อนหรือมีความรู้เรื่องยางพาราเป็นอย่างดี

กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
30 ก.ค. 59
16 . สัตวบาล ภาคตะวันออก
- ดูแลรับผิดชอบโรงเรือนที่ได้รับมอบหมายภายในฟาร์ม

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
30 ก.ค. 59
17 . หัวหน้าแผนกบัญชี / เจ้าหน้าที่บัญชี (ประจำพิษณุโลก)รับสมัครด่วน !
หัวหน้าแผนกบัญชี - รับผิดชอบงานด้านบัญชีตามที่ได้รับมอบหมาย เจ้าหน้าที่บัญชี - ปฏิบัติงานด้านเอกสารทางบัญชี

บริษัท V Groupcars จำกัด
หัวหน้าแผนกบัญชี 1 / เจ้าหน้าที่บัญชี 3
เงินเดือน ตามตกลง
28 ก.ค. 59
18 . เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า สาขานครไทย จังหวัดพิษณุโลก
- การชำระค่างวดของสาขา - ออกใบเสร็จให้ลูกค้า - รับผิดชอบงานด้านการเงิน - รับผิดชอบงานด้านการพิจารณา วิเคราะห์ ตรวจสอบในการอนุมัติสินเชื่อให้มีคุณภาพตาม หลักเกณฑ์ที่กำหนด

บริษัท เงินติดล้อ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน เงินเดือน+ค่าตำแหน่ง
29 ก.ค. 59
19 . บัญชีอาวุโส
1. บันทึกข้อมูลรายรับรายจ่ายรวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นๆภายในฟาร์ม 2. ดูแลรับผิดชอบงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย 3. มีประสบการณ์การด้านบัญชีอย่างน้อย1-2ปี

บริษัท ชุนเซ้งฟาร์ม จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
25 ก.ค. 59
20 . พนักงานขาย / ช่างเทคนิค (ประจำสาขาพิษณุโลก)
ขายสินค้าประเภทกล้องวงจรปิด และอุปกรณ์เสริมคอมพิวเตอร์

บริษัท ทีซีที เอสเซสโซรี่ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
30 ก.ค. 59
 พบ 38 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ