เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 36 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย Sale ประจำจังหวัดพิษณุโลก
ติดต่อหาลูกค้าใหม่ และ ตัวแทนจำหน่ายในเขตต่างจังหวัดพิษณุโลก จัดออกบูธส่งเสริมการขาย และการตลาดในพื้นที่ต่างๆ ห้างสรรพสินค้าต่างๆ ประสานงานสั่งสินค้าระหว่างลูกค้าและบริษัท

BeHealthy Co.,Ltd.
2 อัตรา
เงินเดือน 10,000 - 20,000/ด พิจารณาตามประสบการณ์ + com+ค่าเดินทาง +ค่าโทรศัพท์
24 เม.ย. 58
2 . Admin ประจำสาขาพิษณุโลก
งานเอกสาร - พิมพ์และจัดเตรียมเอกสารให้กับพนักงานขาย - รวบรวมเอกสารด้านการขาย - รับ/ส่งเอกสารทั้งภายในและภายนอก - ทำเบิกค่าใช้จ่ายต่าง ๆ จัดทำรายงานการขาย - สรุปรายงานการขายประจำสัปดาห์และประจำเด...

CASE BY WATKINSON CONSTRUCTION EQUIPMENT CO., LTD.
หลายอัตรา
เงินเดือน 15,000
21 เม.ย. 58
3 . Sales Engineer (ประจำสาขาพิษณุโลก)
การหาลูกค้าใหม่ - หาข้อมูลลูกค้าใหม่ - สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าใหม่ - จัดทำข้อมูลลูกค้า - ประเมินศักยภาพของลูกค้า - นำสินค้าตัวอย่างไปให้ทดลองขาย - เจรจาต่อรองเงื่อนไขการขาย - เสนอขายสินค้า ...

CASE BY WATKINSON CONSTRUCTION EQUIPMENT CO., LTD.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง + คอมมิชชั่น
21 เม.ย. 58
4 . ผู้จัดการสาขา (ประจำสาขาพิษณุโลก)
การวางแผนกลยุทธ์การขาย - วิเคราะห์สภาพการแข่งขันของการขาย - ติดตามข้อมูลคู่แข่งขันในตลาด - วางกลยุทธ์แผนการขายในแต่ละช่วง - จัดทำโครงการรองรับแผน - ประมาณการยอดขาย - วางแผนการบริหารงบประมาณ - ก...

CASE BY WATKINSON CONSTRUCTION EQUIPMENT CO., LTD.
1 อัตรา
เงินเดือน 20,000 - 30,000
21 เม.ย. 58
5 . Programme Manager: Phitsanulok
You will take a very hands-on lead in a small team that must pull together to deliver a wide range of services, often under considerable pressure. About half of your time will be devoted to our hos...

Gap Medics
เงินเดือน 25,000-35,000 THB
24 เม.ย. 58
6 . Maths (English Program) Trainer / Trainer Assistant
- Maintaining a good working relationship with Parents and Students - Track student progress and work out goals for students - Worksheet Requisition - Great command over S.A.M Curriculum - Workshe...

Phi Learning Centre Co., Ltd.
2 Trainers ( Full time / Part time )
เงินเดือน 15,000 or above
24 เม.ย. 58
7 . ผช.พนักงานขาย (ขับรถ 6 ล้อขึ้นไป)&(ขับรถ 4ล้อเล็ก)
1.ขับรถนำพาพนักงานขายเข้าเยี่ยมร้านค้าในเขตที่ดูแลรับผิดชอบ และจัดส่งสินค้าตามร้านค้า ได้ตามใบสั่งได้ถูกต้องครบถ้วน 2.ช่วยพนักงานขายในการจัดกิจกรรมการขาย จัดเรียงสินค้า ตรวจสอบสินค้าใกล้หมดอายุ พร้อม...

Sani Clean Co., Ltd.
2 อัตรา
เงินเดือน รายได้รวมต่อเดือน 13,000 บาทขึ้นไป
21 เม.ย. 58
8 . Sale Credit
1.วางแผนการเข้าเยี่ยมร้านค้าตามตารางนัดหมาย(Route Plan) 3ครั้ง/เดือน 2.นำเสนอรายการส่งเสริมการกับร้านค้าได้อย่างครบถ้วนและถูกต้องโปร่งใส 3.นำเสนอสินค้าใหม่และการกระจายสินค้าตามเป้าหมายของบริษัทฯ 4....

Sani Clean Co., Ltd.
3 อัตรา
เงินเดือน รายได้รวมต่อเดือน 20,000 บาทขึ้นไป
21 เม.ย. 58
9 . หัวหน้าพนักงานขาย Suppervisor
1.เยี่ยม นำเสนอ และขายสินค้าให้กับร้านค้าภายในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ ตลอดจนปิดการขาย 2.ให้คำแนะนำด้านเทคนิคแก่ลูกค้าที่ซื้อสินค้า รวมทั้งให้ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ แก่ลูกค้า เพื่อสร้างสัมพันธ์ที่ดี 3.ช่...

Sani Clean Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน รายได้รวมต่อเดือน 25,000 บาทขึ้นไป
21 เม.ย. 58
10 . พนักงานขายหน่วยรถ หรือ พนักงานขายมอเตอร์ไซด์
1.วางแผนการเยี่ยมลูกค้าตามตารางนัดหมาย 2ครั้ง/เดือน 2.นำเสนอรายการส่งเสริมขายร้านค้าได้อย่างครบถ้วนและถูกต้อง ตามเป้าหมายที่กำหนด 3.นำเสนอสินค้าใหม่และการกระจายสินค้าตามเป้าหมายของบริษัทฯ 4.ติดตั้ง...

Sani Clean Co., Ltd.
4 อัตรา
เงินเดือน รายได้รับต่อเดือน 15,000 บาทขึ้นไป
21 เม.ย. 58
11 . พนักงานขับรถผู้บริหาร
1.ขับรถให้ผู้บริหารไปตามสถานที่ต่าง ๆ 2.ดูแลรับผิดชอบ ความพร้อมเกี่ยวรถที่ขับ 3.สามารถไปได้ทุกจังหวัด เช่น ระหว่าง กทม และ พิษณุโลก / พิษณุโลก และจังหวัดอื่น ๆ / หรือไม่ติดเรื่องค้างคืนต่างจังหวัด ...

Sani Clean Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน รายได้รวมต่อเดือน 15,000 บาทขึ้นไป
21 เม.ย. 58
12 . เจ้าหน้าที่ประเมิน DRC จ.พิษณุโลก (STA-PL)
- กำหนดแนวทางประเมินเนื้อยาง (ตีเปอร์เซ็นต์ยาง) - วางแผนงานกลยุทธ์ในการตีเปอร์เซ็นต์เศษยาง

กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
27 เม.ย. 58
13 . ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม ประจำจังหวัดพิษณุโลก (STA-PL)
- ควบคุม, ดูแล, ตรวจสอบ, ปรับปรุง และพัฒนางานด้านเครื่องจักร, ระบบไฟฟ้า - งานซ่อมบำรุงทั่วไปภายในโรงงาน

กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
27 เม.ย. 58
14 . PROCESS ENGINEER ประจำพิษณุโลก (STA-PL)
รับผิดชอบ วิเคราะห์กระบวนการผลิตและปรับปรุงกระบวนการผลิต เพื่อเพิ่มผลผลิต และลดปัญหาคุณภาพ เพื่อให้สามารถผลิตสินค้าได้ตรงตามที่ลูกค้าต้องการ

กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
27 เม.ย. 58
15 . นักบัญชี (ประจำสำนักงานพิษณุโลก)
- จัดทำเอกสารต้นทุนสินค้าและรายงานประกอบต้นทุน - จัดทำเอกสารเกี่ยวกับการบันทึกบัญชี - จัดทำเอกสารเกี่ยวกับงานการเงิน - จัดทำเอกสารเกี่ยวกับงานสินเชื่อ - งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
27 เม.ย. 58
16 . ผู้จัดการสาขา ประจำShop เซ็นทรัลพิษณุโลก
- รับผิดชอบยอดขาย และบริการลูกค้าประจำ Shop ที่ดูแล - รับผิดชอบการเงิน และ Stcok สินค้า - รับผิดชอบทรัพย์สินของบริษัท

บริษัท คอมพิวเตอร์ ซีสเท็ม คอนเน็คชั่น อินเตอร์แนชชั่นแนล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
27 เม.ย. 58
17 . ช่างเทคนิค (ประจำสาขาพิษณุโลก)
- ซ่อมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ - แนะนำลูกค้า - ประกอบคอมพิวเตอร์ - ดูแลสาขา - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เจ.ไอ.บี. คอมพิวเตอร์ กรุ๊ป จำกัด
5 อัตรา
เงินเดือน 10,519+ค่าคอมมิชชั่น
27 เม.ย. 58
18 . พนักงานเร่งรัดหนี้สิน
1. ควบคุมบัญชีลูกหนี้ในสาขา ให้มีการชำระค่างวดอย่างต่อเนื่อง และติดตามเร่งรัดหนี้สิน 2. ติดตามลูกหนี้ เจรจา แนะนำโน้มน้าวให้ลูกค้าชำระค่างวด และไม่ค้างชำระอย่างต่อเนื่อง

บริษัท โชคชัย (1991) สวรรคโลก จำกัด
2 ตำแหน่ง
เงินเดือน อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ
27 เม.ย. 58
19 . พนักงานบัญชี สำนักงานพิษณุโลก แยกแสงดาว
1)จัดทำบัญชีรับ-จ่าย 2)จัดทำรายงานด้านบัญชีให้ผู้บริหารทราบ 3)จัดทำบัญชีทั่วไป

บริษัท โชคอนันต์อินเตอร์ออยล์ จำกัด
2 ตำแหน่ง
เงินเดือน 9,000 -12,000 บาท
21 เม.ย. 58
20 . Sales Supervisor จังหวัดพิษณุโลก
ด่วนมาก !!

1.รับผิดชอบควบคุมงานขายพนักงาต่างจังหวัด 2.ออกตลาดเพื่อตรวจสอบ Van Sales 3. ปฏิบัติงานควบคุมและดูแลทีมขายต่างจังหวัด 4. ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ไทยวาฟูดโปรดักส์ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน 25,000+ค่าคอมมิชชั่น+เบี้ยเลี้ยง+ค่าน้ำมัน
26 เม.ย. 58
 พบ 36 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ