เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 37 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่ออกแบบและตกแต่งพื้นที่ขาย สาขาพิษณุโลกรับสมัครด่วน !
1. รับผิดชอบดูแล ออกแบบ ตกแต่งพื้นที่จัดเรียงสินค้าและพื้นที่จัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย 2. วิเคราะห์สินค้าเพื่อออกแบบ จัดทำ POP และDisplay 3. ประสานงานกับพนักงานขาย 4. ทำรายงานวิเคราะห์ข้อมูลยอดขายก...

ARS Chemical (Thailand) Co., Ltd.
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
23 มิ.ย. 60

BMW-MINI-MOTORRAD นิธิบูรณ์จำกัด
จำนวนมาก
เงินเดือน ตามตกลง
16 มิ.ย. 60
3 . ผู้ช่วยทีมพัฒนาธุรกิจ ประจำจังหวัดพิษณุโลก
หน้าที่และความรับผิดชอบ -รับผิดชอบการพัฒนาธุรกิจในพื้นที่พิษณุโลก -ประสานงานและวางแผนการขายในการขยายธุรกิจใหม่กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง -ค้นคว้าและรวบรวมข้อมูลและทำการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของตลาดสำ...

Garena Online (Thailand) Co., Ltd. (Head Office)
1 อัตรา
เงินเดือน 18,000 บาทขึ้นไป+เบี้ยเลี้ยงสำหรับการเดินทาง
23 มิ.ย. 60
4 . พนักงานประสานงานบุคคล Site Co รับสมัครด่วน !
- สรรหา รับสมัคร,สัมภาษณ์งานเบื้องต้น แม่บ้าน,รปภ,ขับรถ ประจำธนาคารกรุงไทย (บริเวณภูเก็ต,ระยอง,พิษณุโลก,เชียงราย) - ส่งพนักงานสัมภาษณ์กับทางธนาคารกรุงไทย สาขาต่างๆ - ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของพนัก...

KTBGS CO.,LTD.
4 อัตรา
19 มิ.ย. 60
5 . เจ้าหน้าที่ขาย-ขนส่ง(สาขาพิษณุโลก)รับสมัครด่วน !
- รับผิดชอบยอดขายในพื้นที่ ตามที่ผู้จัดการมอบหมาย - จัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย ร่วมกับลูกค้าในพื้นที่ - ดำเนินการส่งสินค้า

PSI HOLDING Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน 9,200 บาท
23 มิ.ย. 60

บริษัท กวงยู จำกัด
20 มิ.ย. 60

บริษัท กวงยู จำกัด
20 มิ.ย. 60
8 . Area Sales Manager (Studio7) ประจำภาคเหนือตอนล่าง
1.วางแผนร่วมกับผู้จัดการสาขาและฝ่ายบริหารสินค้า ในการบริหารการขาย 2.ดูแลจำนวนพนักงานในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบให้เพียงพอต่อความต้องการ 3.ตรวจสอบ กำกับ ดูแล และติดตามผลงานของบุคลากรทุกตำแหน่งในพื้นที่ท...

บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
23 มิ.ย. 60
9 . เคาน์เตอร์เซอร์วิส ประจำศูนย์ iCare สาขาเซ็นทรัล พิษณุโลก
ลักษณะงาน:เคาน์เตอร์เซอร์วิส 1.รับงานเคลมสินค้า 2.บริการและดูแลลูกค้าที่มาติดต่อ (ในด้านเทคนิคการใช้งาน ผลิตภัณฑ์ ให้บริการหลังการขายกับลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการ เช่น ให้คำแนะนำเทคนิคในการใช้งาน Set ...

บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน 12,000 - 20,000
23 มิ.ย. 60
10 . รับ Sales บ.ปูนชื่อดัง ด่วนมาก
- ขายสินค้าให้กับลูกค้าตามพื้นที่ที่บริษัทกำหนด - สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร - ทำงาน 5 วัน/สัปดาห์

บริษัท จัดหางาน อเด็คโก้ เพชรบุรีตัดใหม่ จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน เงินเดือน 15,000 + ค่าเสื่อมรถ 10,000 + ค่าโทรศัพท์ 2,000 + ค่าน้ำมัน 350 ลิตร +
23 มิ.ย. 60
11 . ทนายความ ประจำสาขาพิษณุโลก
- ฟ้องร้องคดีในชั้นศาล - สืบพยานโจทย์จนถึงกระบวนการคัดหมายบังคับคดี - นำเสนอรายงานการสืบพยานแก่ผู้บังคับบัญชา - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
23 มิ.ย. 60
12 . สัตวบาล
1.ดูแลจัดการภายในโรงเรือน 2.วางแผนและจัดการให้ผลผลิตเป็นไปตามเป้าหมาย 3.ดูแลจัดการการป้องกันโรค 4.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ชุนเซ้งฟาร์ม จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน 13,000 - 18,000 บาท
21 มิ.ย. 60
13 . ผู้จัดการร้านฝึกหัด สาขา เซ็นทรัล พิษณุโลก
- ควบคุมดูแล การปฏิบัติงานของพนักงานร้าน - วางแผนการสั่งวัตถุดิบ - วางแผนการผลิตสินค้า - สอนงาน แนะนำ ช่วยแก้ไขปัญหา

บริษัท เชสเตอร์ฟู้ด จำกัด (Chester Grill)
4 อัตรา
เงินเดือน 15,000 บาท (ตามประสบการณ์)
23 มิ.ย. 60
14 . In House Sales สาขา พิษณุโลก
ทำงานร่วมกับ CHANNEL SALES ติดต่อประสานงาน การขายสินค้า ให้คำแนะนำสินค้า แก้ไขปัญหาให้กับลูกค้า ผ่านทางโทรศัพท์ เปิดบิลสินค้า ติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร

บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
20 มิ.ย. 60
15 . หัวหน้าช่าง
- บริหาร ควบคุม วิเคราะห์งานซ่อมแซมและบำรุงรักษา - ตรวจตรา ดูแลความเรียบร้อย ระบบไฟฟ้า/ประปาและเครื่องปรับอากาศ/ลิฟท์/บันไดเลื่อน ภายในอาคาร ให้ปฏิบัติงานได้ปกติ - กำหนดแผนงานที่เกี่ยวข้องกับงานซ่อ...

บริษัท ท็อปแลนด์ พลาซ่า จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
16 มิ.ย. 60
16 . ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
- วางแผนสรรหาว่าจ้างบุคลากร - พัฒนา ประเมินผลและปรับปรุงคุณภาพของบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ - จัดอบรมและพัฒนาบุคลากร - เสนอแนวทางการพัฒนาองค์กร - ควบคุมตรวจสอบการจ่ายค่าจ้างในระบบ Payroll - อื่นๆที่...

บริษัท ท็อปแลนด์ พลาซ่า จำกัด
1 อัตรา
16 มิ.ย. 60
17 . หัวหน้าแผนกขาย
- ดูแลลูกค้าและขายสินค้าประจำในห้างสรรพสินค้าได้ - สามารถจัดของได้ หากมีสินค้าส่งจากคลังสินค้า สามารถจัดสินค้าขึ้นชั้นวางพร้อมขาย - สามารถจดจำสินค้าและสั่งของมาได้อย่างถูกต้องครบถ้วน ตรวจสอบสินค้า ...

บริษัท ท็อปแลนด์ พลาซ่า จำกัด
1 อัตรา
16 มิ.ย. 60
18 . ผู้ช่วยผู้จัดการอีเว้นท์
- กำหนดแผนการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายในแต่ละพื้นที่ โดยมุ่งเน้นเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับแต่ละตราสินค้า โดยการเข้าร่วมกับกิจกรรมของแต่ละจังหวัด และให้การสนับสนุนกิจกรรมประจำจังหวัด/ตำบล - จัดทำงบ...

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
23 มิ.ย. 60
19 . เจ้าหน้าที่การตลาดออนไลน์ (Digital Marketing Officer) จ. พิษณุโลกรับสมัครด่วน !
1. ดูแลระบบขายและโฆษณา online marketing 2. คิดและจัดเตรียมหัวข้อ เนื้อหา รูปภาพของสินค้า เพื่อวางแผนในการจัดทำเนื้อหาของ website และสื่อออนไลน์ของบริษัท 3. ดูแลและเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายออนไลน์ ...

บริษัท นานา จิปาถะ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง สามารถต่อรองได้ตามความสามารถและประสบการณ์
17 มิ.ย. 60
20 . วิศวกรโยธา
1. วางแผนงาน ควบคุมงาน 2. ตรวจสอบปริมาณงานผู้รับเหมา ตรวจสอบความถูกต้องของงาน 3. ควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงานในแผนกให้ปฏิบัติตามนโยบายที่กำหนด 4. จัดทำงบประมารณ ควบคุมการใช้งบประมาณ ...

บริษัท น้ำตาลพิษณุโลก จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
20 มิ.ย. 60
 พบ 37 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ