JOBTHAI.COM - The Most Convenient Site to Find or Post Jobs in Thailand
Log in
For Employer
For Job Seeker
  139 Positions      
Sort By 
1 . เจ้าหน้าที่การเงิน
1. ตรวจทานเอกสารการจ่ายเงิน เพื่อเสนออนุมัติเช็ค 2. จัดทำรายงานสถานะทางการเงินของบริษัท 3.ดูแลบัญชีเงินสดย่อย บันทึกการเบิกจ่ายและทำรางานสนุป 4.จัดเก็บเอกสาร 5.ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข...

บริษัท รอยอิ ซัล จำกัด
2.อัตรา
Salary 16,000 -20,000 บาท
29 May 17
2 . Sales & Marketing Managerรับสมัครด่วน !
1. Lead sales team in breaking sales records 2. Maintain margin together with Production& Purchasing Manager 3. Lead Marketing team Increase brand awarness of Royi Sal 4. Lead new Product developm...

บริษัท รอยอิ ซัล จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
29 May 17
3 . หัวหน้าแผนกบัญชีรับสมัครด่วน !
1. ตรวจสอบบัญชีเงินสดย่อย 2. รายงานกระแสเงินสด รายงานผู้บริหารรายสัปดาห์ รายเดือน 3. ตรวจเช็คบันทึกรายการค่าใช้จ่ายและรายรับให้มีความถูกต้อง 4. ตรวจเช็คการยื่นภาษีต่างๆของบริษัทให้มีความถูกต้องและต...

บริษัท รอยอิ ซัล จำกัด
1 อัตรา
Salary 20,000-35,000 / ตามประสบการณ์
29 May 17
4 . Sales Executive (ธุรกิจ Jewelry)รับสมัครด่วน !
- รักษายอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมายรายเดือน และรายปี - ให้บริการลูกค้าในส่วนของการสอบถามข้อมูลด้วยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์(E-mail) - แสวงหาฐานลูกค้ารายใหม่และติดตามความคืบหน้ากับลูกค้ารายเก่า - เสนอขายสิ...

บริษัท รอยอิ ซัล จำกัด
2 อ้ตรา
Salary 20,000-25,000 บาท / ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
29 May 17
5 . Sale Supervisorรับสมัครด่วน !
- Contact with customer by email,telephone,or meeting with customer - To ensure Sale team answer to all ustomer's enquiry - Establish business with new customer and maintain relationship with curren...

บริษัท รอยอิ ซัล จำกัด
1 Position
Salary depend on skills , Negotiate
29 May 17
6 . พนักงานบัญชี
- จัดทำบัญชีทั่วไป - จัดทำรายงานภาษีซื้อ-ขาย - จัดทำเงินเดือนพนักงาน - งานบัญชีอื่นๆ ตามที่รับมอบหมาย

Tolike Jewelry Co., Ltd.
1 Position
Salary 20,000-ตามความสามารถ
29 May 17
7 . Jewelry Designer
- ออกแบบงานตามจินตนาการและความชอบ - สร้างงานที่แตกต่างและหลากหลาย - พัฒนาและต่อยอดงานที่มีอยู่

Tolike Jewelry Co., Ltd.
2 Position
Salary 15,000 - ตามความสามารถ
29 May 17
8 . พนักงานขับรถบ้านผู้บริหาร (เจ้านายคนไทย)รับสมัครด่วน !
- ทำหน้าที่ขับรถ รับ-ส่ง ผู้บริหารซึ่งเป็นผู้สูงอายุ (จากซอยทองหล่อ 25 มายังสุขุมวิท 20) - ดูแลรักษารถให้สะอาด พร้อมใช้งานอยู่เสมอ - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย - เวลาทำงาน วันจันทร์-วันเสาร์ ระหว่า...

บริษัท ทอมสัน บราเดอร์ส จำกัด
1 Position
Salary ตามโครงบริษัท
29 May 17
9 . ประสานงาน ออกแบบเครื่องประดับ
- ดูเรื่องการออกแบบ เครื่องประดับ - คุมการขึ้นตัวอย่างแม่แบบจากแผนกตัวอย่าง

บริษัท วิศิรินทร์ จำกัด
1 Position
Salary ตามประสบการณ์
29 May 17
10 . เจ้าหน้าที่ธุรการ-จัดซื้อ-บุคคล
1.งานธุรการ 2.ต่อใบอนุญาตต่างๆของบริษัทฯ 3.ดูเรื่องรถบริษัทฯ ต่อประกันภัย พรบ. ภาษี 4.งานติดต่อประสานงาน 5.ดูเรื่องการจัดซื้อของ 5.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย **ทำงาน จ.-ส. (ทำงานเสาร์ เว้น เสา...

บริษัท วิศิรินทร์ จำกัด
1 Position
Salary ตามประสบการณ์
29 May 17
11 . เจ้าหน้าที่บัญชี
- ทำเอกสาร รายรับ รายจ่าย ของบริษัท - จัดทำเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับรายได้ - ติดต่อตามหน่วยงานต่างๆ ที่ได้รับมอบหมาย - และงานที่ได้รับมอบหมายได้เป็นอย่างดี - จัดเก็บเอกสารประจำเดือน / เงินเดือ...

E.L.F. Co., Ltd.
1 Position
29 May 17
12 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จป.)
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ควบคุมดูแล การดำเนินงานขององค์กร ให้เป็นไปตามกฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน - ควบคุมดูแล งานด้านสิ่งแวดล้อม การจัดการของเสียอันตราย - ดำเนินงานระบ...

บริษัท เอช แอนด์ เอ คัตติ้ง เวิร์คส์ จำกัด
Gemopolis Industrial Bangkok
1 Position
Salary ตามตกลง
29 May 17
13 . พนักงานบัญชี
1. บันทึกบัญชี ลูกหนี้ เจ้าหนี้ ตัดหนี้ งานบัญชี 2. เปิดบิล อินวอยซ์ งานภาษี ภงด ต่างๆ ประกันสังคม 3. งานทรัพย์สิน 4. เก็บรายงานส่ง ออดิท รายเดือน รายควอร์เตอร์ และประจำปี 5. งานแอดมิน และอื่นๆ ต...

บริษัท รุ่งเจริญจิ๋วเวลรี่ จำกัด
3 ตำแหน่ง
Salary 10,000-18,000
29 May 17
14 . จัดซื้อ
- ดูแลและจัดการงานเอกสาร - ตรวจสอบเอกสารงานประจำวัน - บันทึกข้อมูลเข้าระบบ - ประสานกับแผนกต่างๆในองค์กร - ช่วยเหลือทีมในงานอื่นๆตามมอบหมาย

บริษัท รุ่งเจริญจิ๋วเวลรี่ จำกัด
1 ตำแหน่ง
Salary 10,000-18,000
29 May 17
15 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายต่างประเทศ (Export Sales)
- ติดต่อลูกค้า ทั้งทางโทรศัพท์ และ E-mail - ออกแฟร์ทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศ

บริษัท ครีเอชั่น บีจูส์ จำกัด
10 อัตรา
Salary 15,000 - 35,000 บาท
29 May 17
16 . Senior Purchasing Officer(ฝ่ายต่างประเทศ)
• วิเคราะห์ วางแผน รวมทั้งกำหนดแผนการจัดซื้อจัดจ้างให้สอดคล้องกับนโยบาย ของบริษัท และเพื่อให้เกิดความสะดวกในการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ ในบริษัท บริหารงานจัดซื้อจัดจ้างฝ่ายต่างประเทศ • ตรวจสอบความถ...

บริษัท ออโรร่า ดีไซน์ จำกัด
1 Position
Salary 25,000 ถึง 30,000 บาท
29 May 17
17 . Senior Recruitment Officerรับสมัครด่วน !
• การคัดเลือกใบสมัครงานพนักงานรายเดือนโดยอ้างอิงตาม JD/JS เพื่อนำส่ง Line Manager / Supervisor พิจารณาการสัมภาษณ์งานให้ตรงตามเป้าหมายขององค์กร • การนัดหมายสัมภาษณ์งาน • การสัมภาษณ์งานร่วมกับ Line Ma...

บริษัท ออโรร่า ดีไซน์ จำกัด
1 Position
Salary 20,000 -32,000
29 May 17
18 . ลูกค้าสัมพันธ์(เร่งด่วน)
1.ประสานงานด้านงานเอกสาร กับพนักงานภานในบริษัทและลูกค้าภายนอก 2.ให้ข้อมูลรายละเอียดและการตอบคำถามลูกค้าทางโทรศัพท์ ในการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ 3.ติดตามรายละเอียดในการจ่ายเงินของลูกค้าโดยเช็คข้อมูลหน...

บริษัท ออโรร่า ดีไซน์ จำกัด
1 Position
Salary ตามประสบการณ์และโครงสร้างของบริษัท
29 May 17
19 . Financial Supervisorรับสมัครด่วน !
1.จัดการเอกสารที่เกี่ยวกับใบสำคัญจ่ายเงิน - รับเอกสารใบสำคัญจ่าย และประทับเครื่องหมายที่แสดงการจ่ายเงินและ ลงเวลาในการจ่าย - เขียนเลขที่เช็ค และแยกส่งเอกสารใบสำคัญจ่าย จัดทำเอกสารเกี่ยว...

บริษัท ออโรร่า ดีไซน์ จำกัด
1 Position
Salary ตามประสบการณ์และโครงสร้างของบริษัท
29 May 17
20 . พนักงานขับรถส่งสินค้ารับสมัครด่วน !
ขับรถส่งยอดและอุปกรณ์ต่างๆ ประจำร้านขายทองคำรูปพรรณ เพชร เครื่องประดับอัญมณีประจำห้างทองออโรร่า จำกัด

บริษัท ออโรร่า ดีไซน์ จำกัด
หลายอัตรา
Salary 9,000 + OT
29 May 17
  139 Positions      
Sort By 
Disability Jobs