JOBTHAI.COM - The Most Convenient Site to Find or Post Jobs in Thailand
Log in
For Employer
For Job Seeker
  161 Positions      
Sort By 
1 . ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ(Purchase Manager)รับสมัครด่วน !
- วางแผน และบริหารงานด้านจัดซื้อ คำนวณจุดสั่งซื้อ ความต้องการ - ขอใบเสนอราคา เปรียบเทียบราคาและอนุมัติใบเสนอราคา - ตรวจสอบใบขอซื้อ จัดทำเอกสารทำซื้อและอนุมัติ - จัดหา Supplier ให้เพียงพอต่อการผลิต ...

บริษัท รอยอิ ซัล จำกัด
1 Position
Salary ไม่ระบุ
20 Sep 17
2 . พนักงานต้อนรับ (สัญญาจ้าง 3 เดือน)
• ดูแลรับผิดชอบในการรับโทรศัพท์ • ดูแลต้อนรับผู้ที่เข้ามาติดต่องานที่ออฟฟิศ พร้อมทั้งประสานงานกับพนักงานภายใน • ดูแลและจัดการความสะอาดเรียบร้อยในส่วนหน้าของออฟฟิศและเค้าเตอร์ Reception • ปฏิบัติงา...

บริษัท สวารอฟสกี้ (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
20 Sep 17
3 . ผู้ช่วยนักบัญชี (สัญญาจ้าง)
เจ้าหน้าที่บัญชี (ชั่วคราว) รายละเอียดของงาน - จัดการและจัดเก็บเอกสารทางบัญชีและเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้อง - รับและจัดส่งใบเสร็จ - ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร เช่น ใบกำกับภาษีและการจัดเรียงเลขที่...

บริษัท สวารอฟสกี้ (ประเทศไทย) จำกัด
1 Position
20 Sep 17
4 . Sales and Marketing
-Knowledge of how to use social media to find potential customers -Establish, develop and maintain positive business and customer relationships -Resolves customer complaints by investigating proble...

Manee Diam Co., Ltd.
1 Position
20 Sep 17
5 . Trade Marketing(บ.ในเครือผลิตเกี่ยวกับอาหารสัตว์เลี้ยง เช่น อาหารสุนัข&แมว)
-กำหนดกลยุทธ์และแผนการตลาด -จัดกิจกรรมและส่งเสริมการขายเพื่อช่วยพัฒนาช่องทางการจัดจำหน่ายในส่วนของการเพิ่มจำนวนร้านค้า พัฒนาร้านค้าให้มีศักยภาพ เพิ่มยอดขายให้ร้านค้า เพื่อให้ร้านค้าเติบโตและสามารถแข่...

บริษัท จีแคป จำกัด
2 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
20 Sep 17
6 . Marketing Online
-ดูแลสื่อ Online และสามารถทำงานด้าน Graphic ได้ -ออกตลาดไปต่างจังหวัด เพื่อเสนอขายสินค้าต่างๆที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของทางบริษัท จีแคปได้ -ทำแผนงาน Event ออกบู๊ธต่างๆ -ติดต่อ Supplier ต่างๆ -ดูแลและ...

บริษัท จีแคป จำกัด
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
20 Sep 17
7 . เจ้าหน้าที่ซื้อขายทองคำแท่ง (Trader)รับสมัครด่วน !
-แจ้งข้อมูลข่าวสารการลงทุนด้านทองคำให้กับลูกค้า -รับคำสั่งซื้อขายทองคำจากลูกค้า และ บันทึกข้อมูลในระบบ -เวลาปฏิบัติงานที่เปิดรับ ณ ขณะนี้ * กลางวัน เวลา 08.30-17.00 น. * กลางคืน เวลา 16.00-24.00 ...

บริษัท จีแคป จำกัด
หลายอัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
20 Sep 17
8 . Internal Audit Officer / เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในรับสมัครด่วน !
-ตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจำปี -จัดทำกระดาษทำการผลการตรวจสอบ เมื่อออกตรวจสอบแผนกต่างๆ ตามแผนงาน -ตรวจสอบประสิทธิผลและประสิทธิภาพในการควบคุมภายในของบริษัท

บริษัท จีแคป จำกัด
3 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
20 Sep 17
9 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ (จป.วิชาชีพ)
หน้าที่ความรับผิดชอบ จป.วิชาชีพ - ควบคุมดูแล การดำเนินงานขององค์กร ให้เป็นไปตามกฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน - ควบคุมดูแล งานด้านสิ่งแวดล้อม การจัดการของเสียอันตราย - ด...

บริษัท เอช แอนด์ เอ คัตติ้ง เวิร์คส์ จำกัด
Gemopolis Industrial Bangkok
1 Position
Salary ตามตกลง
20 Sep 17
10 . เจ้าหน้าที่บัญชี - บัตรเครดิต (สัญญาจ้าง 6 เดือน)
1. รับผิดชอบส่วนงานบัญชีที่เน้นด้านบัตรเครดิตโดยเฉพาะ (โดยอยู่ในความดูเเลของผู้บังคับบัญชา) 2. งานที่ได้รับมอบหมายอื่นๆด้านบัญชี (สัญญาจ้าง 6 เดือน)

บริษัท ออโรร่า ดีไซน์ จำกัด
1 Position
Salary 15,000 Baht
20 Sep 17
11 . Marketing Analystรับสมัครด่วน !
1. วางแผนการตลาด ทั้งกลยุทธ์ระยะสั้นและระยะยาว 2. วิเคราะห์และวิจัย หากลุ่มเป้าหมายเพื่อคาดการณ์เกี่ยวกับการผลิตสินค้า กระบวนการผลิต งบประมาณที่ต้องใช้ และผลกำไรที่ควรจะได้ 3. ปรับแผนงานและเสนอขออ...

บริษัท ออโรร่า ดีไซน์ จำกัด
1 Position
Salary 30K - 50K
20 Sep 17
12 . เจ้าหน้าที่สื่อสารการตลาด (Marketing Communication Position) Urgently Required !
หน้าที่ความรับผิดชอบ: 1. ประสานงานเรื่องการจัดพื้นที่เพื่อจัดงาน Event สำหรับจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการขายรวมทั้งประสานงานการนำผลิตภัณฑ์ ที่น่าสนใจมาใช้ประกอบการจัดกิจกรรม เพื่อช่วยกระตุ้นยอดขายและรา...

บริษัท ออโรร่า ดีไซน์ จำกัด
1 Position
Salary 18K-27K
20 Sep 17
13 . พนักงานขับรถส่งสินค้า รับสมัครด่วน !
- ขับรถส่งสินค้าและอุปกรณ์ต่างๆ ประจำร้านขายทองคำรูปพรรณ เพชร เครื่องประดับอัญมณีประจำห้างทองออโรร่า จำกัด - ขับรถส่งสินค้าเเละ เอกสารตามสาขาต่างๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ออโรร่า ดีไซน์ จำกัด
หลายอัตรา
Salary 10,000 + OT (รายได้รวม 15,000 ขึ้นไป)
20 Sep 17
14 . Graphic Designerรับสมัครด่วน !
1.วางแผนและออกแบบสื่อโฆษณา - วางแผนการออกแบบที่หน่วยงานได้รับมอบหมายเพื่อให้สามารถปฏิบัติได้ แล้วเสร็จอย่างมีประสิทธิภาพ - คิด Concept ของการออกสื่อประเภทต่างๆ และให้ความเห็นเพื่อควบคุมดูแล งบประมาณ...

บริษัท ออโรร่า ดีไซน์ จำกัด
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
20 Sep 17
15 . Employee Relations Officer (เจ้าหน้าที่แรงงานสัมพันธ์เเละสวัสดิการ)รับสมัครด่วน !
1.ดูแลเรื่องการเบิกจ่ายสวัสดิการของพนักงาน , ประกันสังคม 2..ส่งเสริมและสร้างวัฒนธรรมของบริษัทผ่านสื่อต่างๆและกิจกรรมต่างๆเพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางของ บริษัท ในการบรรลุเป้าหมายเชิงกลยุทธ์และธุรกิจ 3....

บริษัท ออโรร่า ดีไซน์ จำกัด
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
20 Sep 17
16 . Product Officer รับสมัครด่วน !
• คัดแยกสี ขนาด คุณภาพของเพชร • ตรวจสอบคุณภาพของเครื่องประดับให้ตรงตามมาตราฐาน • พิจารณาราคาสินค้า เครื่องประดับจาก Supplier ให้มีราคาที่เหมาะสมตามท้องตลาด • ออกแบบเครื่องประดับ โดยการวาดภาพ หรือ ส...

บริษัท ออโรร่า ดีไซน์ จำกัด
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัทและประสบการณ์
20 Sep 17
17 . พนักงานขายประจำร้านออโรร่า รับหลายสาขา
จัดเรียงสินค้า ให้ข้อมูลสินค้า เสนอขายสินค้า

บริษัท ออโรร่า ดีไซน์ จำกัด
10 Position
Salary 12,000-15,000+ ค่าคอมมิสชั่น+โอที
20 Sep 17
18 . Stock Admin
1. ติดต่อประสานงานกับแผนกต่างๆตามที่ได้รับหมอบหมาย 2. ทำการนับสินค้าของบริษัท เเละทำการ Update เข้าสู่ระบบ POS 3. งานประสานงานเอกสารทั่วไป

บริษัท ออโรร่า ดีไซน์ จำกัด
1 Position
Salary 9,500-15,000
20 Sep 17
19 . Marketing Admin
1. งานเอกสารและธุรการทั่วไป 2. ประสานงาน และติดตามงานทั้งภายใน และภายนอกองค์กร 3. คีย์ข้อมูลต่างๆ ลงในระบบ 4. ดูแลเรื่องเอกสาร จัดเก็บให้เป็นหมวดหมู่ 5. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ออโรร่า ดีไซน์ จำกัด
2 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัทและประสบการณ์
20 Sep 17
20 . พนักงานขาย
-ขาย อัญมณีและจิวเวอร์รี่

MTB Goldsmith
Salary 10,000 ขึ้นไป
20 Sep 17
  161 Positions      
Sort By 
Disability Jobs