เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 576 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . พนักงานเสมียนเย็บรับสมัครด่วน !
-บันทึกและจัดเก็บเอกสารการปฎิบัติงานในหน่วยงาน -ดำเนินการเกี่ยวกับการเบิกสวัสดิการ, การเบิกเครื่องเขียน, แบบพิมพ์ วัสดุโรงงานและของใช้สิ้นเปลื้อง -ถ่ายเอกสารในหน่วยงานและรับส่งเอกสารของหน่วยงาน

บริษัท เอสอาร์.ดับบลิว.การ์เมนท์ จำกัด
1 อัตรา
23 มิ.ย. 60
2 . พนักงานแผนกคลังสินค้า
รับผิดชอบงาน : ด้านวางแผน ควบคุม ตรวจสอบ รายงานข้อมูลสินค้าคงคลัง และบริหารจัดการงานในแผนกคลังสินค้า ให้เป็นไปตามนโยบายที่บริษัทกำหนด

บริษัท เอสอาร์.ดับบลิว.การ์เมนท์ จำกัด
1 อัตรา
23 มิ.ย. 60

บริษัท อุตสาหกรรมไหมไทย จำกัด (JIM THOMPSON)
5 อัตรา
เงินเดือน 17,000 บาทขึ้นไป
23 มิ.ย. 60

บริษัท อุตสาหกรรมไหมไทย จำกัด (JIM THOMPSON)
ต่างประเทศ - Singapore
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
23 มิ.ย. 60

บริษัท อุตสาหกรรมไหมไทย จำกัด (JIM THOMPSON)
เงินเดือน ตามตกลง
23 มิ.ย. 60
6 . ช่างอาคาร - สนง.ใหญ่ สุขุมวิท 93
ดูแล ซ่อมระบบไฟฟ้า ประปา สุขาภิบาลและระบบต่างๆของอาคาร ควบคุม ซ่อมแซมอุปกรณ์และเครื่องจักรที่ใช้ในการปฏิบัติงานของพนักงาน จัดทำรายงาน บันทึกการตรวจสอบตามที่ได้รับมอบหมาย จัดเตรียมความพร้อมในกรณีฉุก...

บริษัท อุตสาหกรรมไหมไทย จำกัด (JIM THOMPSON)
เงินเดือน ตามประสบการณ์
23 มิ.ย. 60
7 . เจ้าหน้าที่แพทเทิร์นอุตสาหกรรม (Industrial Pattern)
1.ดำเนินการตามแพทเทิร์นต้นแบบ ลักษณะการเย็บ ตะเข็บสำหรับการผลิตจริง 2. ทดสอบค่าความยืดหยุ่นของผ้า (ค่าหด-ยืด) เพื่อกำหนดเกรดและ จัดทำ Check list เอกสารประกอบการผลิต เอกสารระบุรายละเอียดมาตรฐานของผลิต...

บริษัท อุตสาหกรรมไหมไทย จำกัด (JIM THOMPSON)
เงินเดือน ตามประสบการณ์
23 มิ.ย. 60
8 . เจ้าหน้าที่พัฒนาสินค้า (Product Detail)
1. คำนวณต้นทุน จัดทำ cost sheet โดยคำนวณจากรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ที่จะทำการผลิต วัสดุที่ใช้ พร้อมจัดทำ Check List 2.ตรวจสอบคุณภาพของวัตถุดิบ ผ้า การกำหนดตำแหน่งลายผ้า สรุปปัญหาที่เกี่ยวข้องในงานเ...

บริษัท อุตสาหกรรมไหมไทย จำกัด (JIM THOMPSON)
เงินเดือน ตามประสบการณ์
23 มิ.ย. 60
9 . Merchandiser/Buyer (ประจำสำนักงานใหญ่)
• Review, plan and issue orders for finished goods, fabrics and other materials weekly based on prescribed stock policies. • Schedule all finished goods and material orders for systematic deliveries ...

บริษัท อุตสาหกรรมไหมไทย จำกัด (JIM THOMPSON)
23 มิ.ย. 60
10 . Chef de Partie/Demi Chef ร้านอาหารบ้านจิม ทอมป์สัน
ร้านอาหาร Jim Thompson เป็นร้านอาหารไทย–ตะวันตก โดยมีสาขาทั้งในประเทศไทย และต่างประเทศ (สิงคโปร์,ญี่ปุ่น)

บริษัท อุตสาหกรรมไหมไทย จำกัด (JIM THOMPSON)
เงินเดือน 15,000 - 30,000 บาท/เดือน
23 มิ.ย. 60
11 . เจ้าหน้าที่พัฒนาสินค้ากระเป๋า (Product Development Bag)
• รับรายการ collection จากหน่วยงานออกแบบ พร้อมรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ • คำนวนการใช้วัสดุ และคิดราคาวัสดุ • ทำเอกสารประกอบการผลิต ประสานงานเรื่องคุณภาพผ้าและวัตถุดิบ ทดลอง ตรวจสอบ สรุปการใช้จริง รวบร...

บริษัท อุตสาหกรรมไหมไทย จำกัด (JIM THOMPSON)
23 มิ.ย. 60
12 . Bar Supervisor - ร้านอาหาร Jim Thompson
- ควบคุมดูแลการทำงานของพนักงานในบาร์เครื่องดื่ม - คิดค้น และนำเสนอเมนูเครื่องดื่มใหม่ๆ - สั่งของ ทำสต๊อค เช็คสต๊อคเครื่องดื่ม - ฯลฯ

บริษัท อุตสาหกรรมไหมไทย จำกัด (JIM THOMPSON)
23 มิ.ย. 60
13 . Industrial Engineer ( สนง.ใหญ่ สุขุมวิท 93 / สนง.บางปู / สนง.พะเยา )
จัดทำ วิเคราะห์ วางแผน ออกแบบ และควบคุมงานให้เป็นไปตามแผนการผลิต รวมถึงการวิเคราะห์ออกแบบและควบคุมวิธีการทำงาน เพื่อให้เกิดประสิทธิผลในการผลิตที่สูงขึ้น และมีประสิทธิภาพสูงสุดด้วยวิธีการทำงานที่ปลอดภั...

บริษัท อุตสาหกรรมไหมไทย จำกัด (JIM THOMPSON)
หลายอัตรา
23 มิ.ย. 60
14 . Recruitment Supervisor - สนง.สุรวงศ์
- ทำหน้าที่งานด้านสรรหาและว่าจ้าง - ออกแบบกลยุทธ์ในการสรรหาและว่าจ้าง - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท อุตสาหกรรมไหมไทย จำกัด (JIM THOMPSON)
เงินเดือน ตามตกลง
23 มิ.ย. 60
15 . Restaurant Asst.Manager - ร้านอาหารสาขาจังซีลอน ภูเก็ต
- พัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงานทั้งในด้านคุณภาพและมาตรฐานของการบริการ สุขอนามัย อาหารและเครื่องดื่ม - ควบคุมดูแลการจัดตารางเวลาการทำงานของพนักงานในแผนกได้อย่างเหมาะสม - ส่งเสริมและกระตุ้นให้พนักงานในแผ...

บริษัท อุตสาหกรรมไหมไทย จำกัด (JIM THOMPSON)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
23 มิ.ย. 60
16 . Accounting Officer (AP) - สนง.ใหญ่ สุขุมวิท 93
1. รวบรวมสำเนาเอกสารการสั่งซื้อสินค้าจาก และตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร เพื่อนำมาคำนวณต้นทุนสินค้า (Costing) เพื่อส่งต่อให้กับผู้มีหน้าที่ในการรับเข้าสินค้าคงคลัง 2. รวบรวมสำเนาเอกสารที่เกี่ยวกับค่า...

บริษัท อุตสาหกรรมไหมไทย จำกัด (JIM THOMPSON)
23 มิ.ย. 60

บริษัท อุตสาหกรรมไหมไทย จำกัด (JIM THOMPSON)
เงินเดือน ตามตกลง
23 มิ.ย. 60
18 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อ (Purchasing Officer) สำนักงานสุรวงศ์ บางรัก
ดูแลรับผิดชอบ งานด้านจัดซื้อในส่วนร้านอาหารจิม ทอมป์สัน

บริษัท อุตสาหกรรมไหมไทย จำกัด (JIM THOMPSON)
เงินเดือน ตามตกลง
23 มิ.ย. 60
19 . ช่างเทคนิคออกแบบระบบควบคุมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic/Control Technician)
• เขียนระบบ Software ดัดแปลง ควบคุม หรือสร้างเครื่องจักร จัดทำ ดัดแปลง ซ่อมแซม หรือสร้างเครื่องจักรที่ต้องควบคุมด้วยอุปกรณ์ ชุดควบคุม,ไฟฟ้า, อิเล็กทรอนิกส์ • ทำแผนงานซ่อมบำรุง ควบคุม จัดทำดูแลรักษา ต...

บริษัท อุตสาหกรรมไหมไทย จำกัด (JIM THOMPSON)
23 มิ.ย. 60
20 . เจ้าหน้าที่เทคนิคเคมีสิ่งทอ - โรงงาน อ.ปักธงชัย นครราชสีมา
1.งานย้อมผ้า และย้อมเส้นด้าย 2.งานสีย้อม และสีพิมพ์ 3.งานซัก อบ และอาบน้ำยา

บริษัท อุตสาหกรรมไหมไทย จำกัด (JIM THOMPSON)
5 อัตรา
23 มิ.ย. 60
 พบ 576 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ