เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 523 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . พนักงานขายเสื้อผ้าผู้หญิง
- ประสานงานกับดีไซน์เนอร์ - รับผิดชอบเรื่องบิล ขายของเข้า ออก ระบบเอกสาร ประสานงานภายใน และทำสต๊อกขายของประจำวัน - ใช้คอมพิวเตอร์ ทำ word และ excel เกี่ยวกับบิลและวัสดุต่างๆ - ดูแลต้อนรับลูกค้าหน้...

World of Art Co. Ltd
เงินเดือน ตามตกลง
21 ต.ค. 60
2 . เจ้าหน้าที่บัญชีภาษีอากร (ผลิตเสื้อโปโล/เสื้อยืด/ชุดยูนิฟอร์มฯ)รับสมัครด่วน !
1.รับผิดชอบงานบัญชีเจ้าหนี้ ลูกหนี้ ติดตามทวงถามและชำระหนี้ >ทำใบสำคัญรับ-จ่าย>วางบิลลูกหนี้>ทำใบแจ้งหนี้>ออกใบเสร็จรับเงินและใบกำกับภาษี >ทำหักภาษี ณ.ที่จ่าย 2.ยื่นแบบ ภ.ง.ด. 1, 1ก, 3, 53 ฯ / ยื่น...

บริษัท เก้า ห้า แวริ่ง จำกัด / Nine Five Wearing Co., Ltd.
เงินเดือน ตามความรู้/ความสามารถ/ประสบการณ์
21 ต.ค. 60
3 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อ/จัดซื้อต่างประเทศ
- จัดหา จัดซื้อ ตามความต้องการและข้อกำหนดของบริษัท - ประสานงานกับผู้ขายในเรื่องสินค้า จำนวนราคา กำหนดส่ง คุณภาพสินค้า - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

กลุ่มบริษัทนันยางเท็กซ์ไทล์ จำกัด
21 ต.ค. 60
4 . Sales (เสื้อสำเร็จรูป หรือ ผ้าผืน)รับสมัครด่วน !
นำเสนอขายสินค้าให้กับลูกค้า

กลุ่มบริษัทนันยางเท็กซ์ไทล์ จำกัด
21 ต.ค. 60
5 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย(จป.) (เพชรเกษม 71 / สามพราน)รับสมัครด่วน !
- งานด้านความปลอดภัย/สิ่งแวดล้อม ในการทำงาน

กลุ่มบริษัทนันยางเท็กซ์ไทล์ จำกัด
21 ต.ค. 60
6 . Merchandiser ( Garment/Textile )รับสมัครด่วน !
1.Purchase and Follow up fabric and all raw-materials. 2.Production order follow up until product release to customer.3.Material management to fulfill customer's requirement.

กลุ่มบริษัทนันยางเท็กซ์ไทล์ จำกัด
21 ต.ค. 60
7 . หัวหน้าแผนกบัญชี (เพชรเกษม 71)
รับผิดชอบงานด้านบัญชีทั้งหมด

กลุ่มบริษัทนันยางเท็กซ์ไทล์ จำกัด
เงินเดือน พิจารณาจากความสามารถ เเละประสบการณ์
21 ต.ค. 60
8 . ผู้ประกอบการร้านอาหารในโรงงาน
ต้องการผู้ประกอบการร้านอาหารสวัสดิการพนักงาน ที่มาใช้พื้นที่ขายอาหารภายในบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จัดพื้นที่ขายอาหารไว้ให้ และอุปกรณือื่นๆ ผู้สนใจสามารถติดต่อได้ตามเบอร์ที่ให้ไว้

บริษัท ไทยเอ็กซ์เพรสเท็กซ์ไทล์ จำกัด
1 อัตรา
21 ต.ค. 60
9 . หัวหน้าแผนกต้นกำลัง
- วางแผนและควบคุมดูแลงาน บอยเลอร์, ต้นกำลัง และระบบน้ำดี-น้ำเสีย - วิเคราะห์เพิ่มประสิทธิภาพต้นกำลัง - จัดระบบการทำงานให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด

บริษัท ไทยเอ็กซ์เพรสเท็กซ์ไทล์ จำกัด
1 อัตรา
21 ต.ค. 60
10 . ช่างไฟฟ้า/ช่างซ่อมบำรุง
ซ่อม,บำรุงรักษาเครื่องจักร และอุปกรณ์ต่างๆ , ดูแลระบบไฟฟ้า และการซ่อมแซ่มเครื่องมืออุปกรณ์อื่นๆ

บริษัท ไทยเอ็กซ์เพรสเท็กซ์ไทล์ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
21 ต.ค. 60
11 . ตรวจสอบคุณภาพสินค้ารับสมัครด่วน !
-บริหารพนักงานในแผนก

บริษัท แม็คพาเรล จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
21 ต.ค. 60

บริษัท แม็คพาเรล จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
21 ต.ค. 60
13 . เจ้าหน้าที่แพทเทริ์น รับสมัครด่วน !
สามารถทำแพทเทริ์นด้วยมือ และด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี

บริษัท แม็คพาเรล จำกัด
เงินเดือน ตามที่ตกลง
21 ต.ค. 60
14 . ซุปเปอร์ไวเซอร์เย็บ/หัวหน้าไลน์เย็บ/เทคนิคเชี่ยนเย็บ/ตรวจสอบคุณภาพ
1. มีความรู้เรื่องขั้นตอนงาน/ตีขั้นตอนงานได้ (ผ้ายืด) 2. สามารถควบคุมงาน - สอนงานผู้ใต้บังคับบัญชาได้ 3. ปรับเปลี่ยนวิธีเย็บให้ง่ายขี้นและมีประสิทธิภาพ 4. มีความรู้เรื่องอุปกรณ์เสริมช่วยในการเย็บ ...

บริษัท ฤดีพัฒนา จำกัด
เงินเดือน ตามประสบการณ์
21 ต.ค. 60
15 . ช่างบริการรับสมัครด่วน !
- บริการจัดส่ง ประกอบ ติดตั้ง เครื่องจักร - สาธิตโปรแกรมการใช้งานของเครื่องจักรแก่ลูกค้า - สาธิตวิธีการซ่อมบำรุง การดูแล เครื่องจักร - ตรวจสอบ QC เครื่องจักร ก่อนส่งมอบลูกค้า - งานอื่นๆ ที่ได้รับม...

บริษัท กู๊ดเวิร์ค อินเตอร์เทรด จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
21 ต.ค. 60
16 . ช่างอาคาร(ประจำที่สุขุมวิทซ.26)
1.ดูแลซ่อมบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า ระบบประปา ระบบปรับอากาศ รวมทั้งเปลี่ยนวัสดุอุปกรณ์ที่ติดตั้งภายในและภายนอกอาคารให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ 2.ดูแลและอำนวยความสะดวก ส่วนสำนักงานและพื้นที่ส่วนกลางให้เป็นไปด้วย...

บริษัท เฟมีน่า เลซ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
เงินเดือน ตามประสบการณ์
21 ต.ค. 60
17 . เจ้าหน้าที่บริหารค่าจ้างและเงินเดือน
- ปฏิบัติงานด้านการบริหารค่าจ้าง - การคำนวณโอที ค่าคอมมิชชั่น ให้ทันตามกำหนดเวลา

บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน 18,000 - 25,000
21 ต.ค. 60
18 . เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบรับสมัครด่วน !
รายละเอียดของงาน 1. รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อพัฒนาระบบงานข้อมูล (Information System) รับผิดชอบในการศึกษาถึงปัญหาและความต้องการของธุรกิจ เพื่อที่จะหาทางนำเอาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ วิธีการทางธุรกิจ รว...

บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามประสบการณ์
21 ต.ค. 60
19 . เจ้าหน้าที่นักลงทุนสัมพันธ์รับสมัครด่วน !
- รับผิดชอบจัดเตรียมการประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการพิจารณาประชุมใหญ่ประจำปีของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ - คำนวณขนาดธุรกรรม - จัดทำข้อมูล และเปิดเผยรายงานสารสนเทศตามข้อก...

บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน 15,000-16,000
21 ต.ค. 60
20 . เจ้าหน้าที่การตลาดและขายรับสมัครด่วน !
- ดูแลอัพเดต ช่องทางทางการตลาด - รักษาฐานลูกค้าเดิม และหาช่องทางในการขยายฐานลูกค้า - ออกบูธ - จัดทำสรุปรายงาน ข้อเสนอแนะต่างๆ - วันทำงาน จ.- ศ. เวลา 8.00-17.00 น.

บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน 15,000 - 20,000
21 ต.ค. 60
 พบ 523 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ