เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 530 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . แมสเซนเจอร์ (ส่งเอกสาร)
- รับ-ส่งเอกสารภายในบริษัท - วางบิล-เก็บเช็ค - ชำระค่าใช้จ่ายบิลตามสถานที่ต่างๆ - ทำงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท จักรทอง โซอิ้ง แมชชีน จำกัด
เงินเดือน 10,000-12,000
22 ส.ค. 60
2 . EXPORT SALES MANAGER
•Initiating sales strategies to increase sales volume in international markets; Europe, Middle East and Asia. •Initiating key account management and sales strategies to maintain and increase sales vo...

บริษัท นาโอะ โกลเบิล จำกัด
22 ส.ค. 60
3 . Marketing Executiveรับสมัครด่วน !
-Being responsible for product branding -Organizing marketing event and other merketing communication -Executing and evaluating sales promotion campaign -Preparing marketing material as well as mar...

บริษัท นาโอะ โกลเบิล จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
22 ส.ค. 60
4 . เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการจุลชีวะ
-ดูแลงานในห้อง lab ทำการวิเคราะห์คุณภาพต่างๆของวัตถุดิบ -จัดเตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อ ตรวจเชื้อจุลชีวะของวัตถุดิบ สินค้าสำเร็จรูป -จัดทำ Swab Testพนักงาน ,Swab อุปกรณ์,Air Test ทำการทดสอบ pt-test -อื...

บริษัท นาโอะ โกลเบิล จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
22 ส.ค. 60
5 . ผู้จัดการโรงงานทอผ้า/ย้อมผ้า (ประจำสาขาสมุทรปราการ)
1.ดูแล ควบคุมจัดการงานในโรงงานทอผ้า/ย้อมผ้า ให้เป็นไปตามมาตรฐาน 2.วางแผนการผลิต เพิ่มผลผลิต และจัดการด้านของเสียให้ได้ตามมาตรฐานที่กำหนด 3.บริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องตามมาตราฐานที่กำหนด...

บริษัท นาโอะ โกลเบิล จำกัด
เงินเดือน n/a
22 ส.ค. 60
6 . เลขานุการกรรมการผู้จัดการรับสมัครด่วน !
1.รับผิดชอบการบริหารงานภายในบริษัทให้สามารถดำเนินงานตามปกติธุระ รวมถึงการตรวจสอบและติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทตามนโยบายที่กำหนด 2.ประสานงานเรื่องต่าง ๆ ภายในและภายนอกองค์กร 3.สรุปภาวะตลาดและยอดขา...

บริษัท นาโอะ โกลเบิล จำกัด
เงินเดือน N/A
22 ส.ค. 60
7 . ผู้จัดการโรงงาน (ประสบการณ์โรงงานเครื่องสำอางค์)รับสมัครด่วน !
• ควบคุมดูแลระบบการผลิตสินค้า ในโรงงาน ตั้งแต่การเข้าของวัตถุดิบการผลิตจนถึงการส่งมอบให้ฝ่ายคลังสินค้าให้เป็นไปตามมาตรฐานและแผนงานที่กำหนด • รับมอบนโยบายรวมทั้งเป้าหมายของบริษัท มากระจายสู่หน่วยงาน...

บริษัท นาโอะ โกลเบิล จำกัด
เงินเดือน N/A
22 ส.ค. 60
8 . สมุห์บัญชี (มี CPD) ทำงานสำโรงใต้ หรือ สุขุมวิท 62รับสมัครด่วน !
• วางแผน,ควบคุมและตรวจสอบการจัดทำบัญชี • วางแผนภาษี (Tax Planning) • จัดทำงบการเงินและวิเคราะห์ในเบื้องต้น • สอบยันรายการทางภาษีอากร • สอบทานการตรวจนับวัตถุดิบและสินค้าสำเร็จรูป • ประสานงานกับผู้...

บริษัท นาโอะ โกลเบิล จำกัด
เงินเดือน N/A
22 ส.ค. 60
9 . เจ้าหน้าที่ควบคุมระบบเอกสารISO ( DCC )รับสมัครด่วน !
- ควบคุมเอกสารระบบมาตรฐานให้่เป็นไปตามข้อกำหนด - ขึ้นทะเบียนเอกสารใหม่ - จัดทำ Proceedure คู่มือคุณภาพ - วางแผนเกี่ยวกับการตรวจติดตามระบบภายใน - ดำเนินการตรวจติดตามระบบภายใน - หน้าที่อื่นๆตามที่ไ...

บริษัท นาโอะ โกลเบิล จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
22 ส.ค. 60
10 . นักเคมี (โรงงานย้อมผ้า)รับสมัครด่วน !
- มีความรู้และความสามารถเกี่ยวกับการย้อมสีผ้า - แก้ไขปัญหาที่เกี่ยวกับการย้อมสีผ้าได้ - ควบคุมคุณภาพปริมาณสีที่ใช้ในการย้อมผ้า - มีความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์ที่ใช้ในการควบคุมคุณภาพ

บริษัท นาโอะ โกลเบิล จำกัด
เงินเดือน N/A
22 ส.ค. 60
11 . พนักงานขายเครดิตกรุงเทพฯ/ต่างจังหวัดรับสมัครด่วน !
- รับผิดชอบในการหาลูกค้าใหม่ - ดูแลและเยี่ยมลูกค้าเก่า - ขายสินค้า - รับผิดชอบในการเก็บหนี้ (สำหรับขายเครดิต) เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการขายและสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า - ทำงานทริปละ 24วัน/เดือ...

บริษัท นาโอะ โกลเบิล จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
22 ส.ค. 60
12 . Senior Key Account Executive (MT)รับสมัครด่วน !
- ดูแลการขายสินค้ากลุ่มลูกค้าโมเดิร์นเทรด - ดูแลหน้าร้าน - ติดตามยอดขาย - ดูแลพีซี - ขายสินค้าให้ได้ตามเป้าหมาย - ทำงานวันจันทร์ - เสาร์ (8.00-17.00 น.)

บริษัท นาโอะ โกลเบิล จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
22 ส.ค. 60
13 . เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพ
รับผิดชอบการสุ่มตัวอย่าง ตรวจสอบ ตรวจวัด คุณภาพของวัตถุดิบ/ผลิตภัณฑ์/สินค้าสำเร็จรูป เพื่อให้เป็นไปตามวิธีการและมาตรฐานคุณภาพที่บริษัทกำหนด

บริษัท นาโอะ โกลเบิล จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
22 ส.ค. 60
14 . พนักงานขายหน่วยรถเงินสด (ภาคเหนือล่าง/ตะวันออก)รับสมัครด่วน !
- บริหารการขาย และการจัดเก็บหนี้ ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด - เปิดร้านค้าใหม่หรือหาช่องทางการขายที่มีศักยภาพ - ดูแลสินค้าคงคลังของร้านค้าให้มีสินค้าที่เหมาะสม - เสนอขายสินค้าในปริมาณที่เหมาะสม ร...

บริษัท นาโอะ โกลเบิล จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน 10,600-18,000
22 ส.ค. 60
15 . ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกซ่อมบำรุง / ช่างซ่อมบำรุงรับสมัครด่วน !
1. วางแผนและควบคุมงานซ่อมบำรุงเครื่องจักรและระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน 2. ซ่อมบำรุงเครื่องจักร และ ระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน เชิงป้องกัน 3. รายงานผลการซ่อมบำรุง 4. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย สวัส...

บริษัท นาโอะ โกลเบิล จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
22 ส.ค. 60
16 . LAB (DYEING)
1.กำหนดสูตรย้อมให้ Production Dyeing ตามแผนงาน

บริษัท สหเซเรน จำกัด
สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง (มีหอพักฟรี)
22 ส.ค. 60
17 . พนักงานขาย(ประจำ ภาคใต้ ภาคเหนือ ภาคอีสาน ภาคตะวันออก ภาคกลาง)
แนะนำขายสินค้า,นำเสนอขายสินค้า รวมถึงการให้ข้อมูลด้านบริการ ดูแล ฐานลูกค้าเก่าและขยายตลาดใหม่ ดูแลความเรียบร้อยและสต๊อกสินค้าที่รับผิดชอบให้ได้เป้าหมายตามที่บริษัทตั้งไว้ ปฏิบัติงานตำแหน่งพนักงานข...

บริษัท บีจีที คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
22 ส.ค. 60
18 . Assistant Merchandiser Manager
• Develop product assortment plan and ensure NPD launch time is met with quality. • Negotiate and keep the optimal relationship with supplier or stake holder to be ensured that company would take app...

บริษัท บีจีที คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
22 ส.ค. 60
19 . Channel Manager
หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก (Responsibility Authority) รับผิดชอบงานด้านการวางแผนการขายและติดตามผลการปฏิบัติงานของทีมงาน รวมถึงการสนับสนุนและผลักดันการขายให้บรรลุผลตามเป้าหมายที่กำหนด การจัดหาตลาดสำหรั...

บริษัท บีจีที คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน โครงสร้างบริษัท
22 ส.ค. 60
20 . เจ้าหน้าที่สโตร์ รับสมัครด่วน !
1.ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับสินค้าและวัตถุดิบที่มีการสั่งเข้ามาภายในบริษัทฯ 2.วางแผนงานและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเรื่องการรับ-เบิกวัตถุดิบที่รับเข้าจากผู้ขาย 3.ออกใบรับพัสดุและรับวัตถุดิบใ...

บริษัท ปามาทอย จำกัด , บริษัท ไต้ฮวด (2505) จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
22 ส.ค. 60
 พบ 530 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ