เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . พนักงานบัญชีรับสมัครด่วน !
- บัญชี AR ด้านรับ, จ่าย และ บริหารสต๊อค - ทำงาน จันทร์ - ศุกร์

บริษัท ดิลาวี จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน พิจารณาตามประสบการณ์ หรือ ตามตกลง
19 ต.ค. 60
2 . เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน (Internal Audit Office)รับสมัครด่วน !
1. ตรวจสอบการดำเนินงาน 2. ตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน 3. ตรวจสอบการปฏิบัติตามกฏระเบียบบริษัท 4. ตรวจสอบทางการเงิน 5. ตรวจสอบสารสนเทศ 6. ตรวจสอบและเสนอแนะ วิธีป้องกันเกี่ยวกับการรั่วไหล หรือการทุจริตเง...

บริษัท ชายน์นิ่ง โกลด์ จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามตกลง
17 ต.ค. 60
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ