เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่ IEรับสมัครด่วน !
1.วิเคราะห์ขั้นตอนการทำงาน 2.จับเวลาหาค่ามาตรฐาน (SAM) 3.จัดทำราคาและคิดต้นทุนการผลิต และคิดค่าแรงผลิต 4.จัดทำผังการผลิต (LAY OUT) 5.จัดทำสมดุลการผลิต (LINE BALANCE) 6.ตั้งเป้าหมายการผลิต 7.ปรับ...

บริษัท ชายน์นิ่งโกลด์ จำกัด
3 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามตกลง
16 ก.พ. 60
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ