เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 4 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Management Trainee (ประจำโรงงานพระประแดง)
1.ศึกษาเทคโนโลยีและระบบการผลิต ในกลุ่ม Product ต่างๆ 2.ศึกษาระบบงานในหน่วยงานหลัก เช่น Sales & Marketing, Procurement, Logistics ฯ 3.เสนอโครงการ Productivity Improvement เพื่อพัฒนากระบวนการผลิต ...

กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์
เงินเดือน ตามตกลง
20 พ.ย. 60
2 . Grinding
- ควบคุมดูแลเครื่องจักร - ปฏิบัติตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมาย

J.A.M. TECHNOLOGY (THAILAND) CO., LTD
เงินเดือน ตามตกลง
20 พ.ย. 60

บริษัท แอ็กซอลตา โค้ทติ้ง ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด
20 พ.ย. 60
4 . QMR
1.กำกับดูแลระบบคุณภาพที่จัดทำขึ้นเพื่อใหความมั่นใจได้ว่ามีการนำมาปฎิบัติอย่างสม่ำเสมอ 2.รายการดำเนินงานด้านคุณภาพต่อทีมงานบริหารของบริษัทฯ 3.ประสานงานในการทบทวนของฝ่ายบริหาร 4.กำกับดูแลให้ระบบการตร...

บริษัท นาโน มิเรอร์ อินดัสทรี้ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
14 พ.ย. 60
 พบ 4 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ