เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่บริหารชุมชนรับสมัครด่วน !
1. การจัดการความสัมพันธ์ของลูกบ้าน สร้างความสัมพันธ์ที่ดีแก่ลูกบ้านทุกราย (Service Mind) เป็นสำคัญ 2. แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าพร้อมทั้งเสนอทางเลือกในการแก้ปัญหาให้ลูกบ้าน 3. ตอบสนองความต้องการของลูกบ้าน...

บริษัท มานะพัฒนาการ จำกัด
23 ก.พ. 60
2 . พนักงานบริการก๊าซประจำสถานีบางนารับสมัครด่วน !
- บริการเติมก๊าซให้ลูกค้า - เก็บเงินสดจากลูกค้าส่งให้กัปตัน - ตรวจสอบปริมาณก๊าซที่เหลือในสถานี และทำการวิเคราะห์ปริมาณรถหน้าลาน - ทำความสะอาดสถานี - อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท สยามราช จำกัด (มหาชน)
23 ก.พ. 60
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ