เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่บริหารชุมชนรับสมัครด่วน !
1. การจัดการความสัมพันธ์ของลูกบ้าน สร้างความสัมพันธ์ที่ดีแก่ลูกบ้านทุกราย (Service Mind) เป็นสำคัญ 2. แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าพร้อมทั้งเสนอทางเลือกในการแก้ปัญหาให้ลูกบ้าน 3. ตอบสนองความต้องการของลูกบ้าน...

บริษัท มานะพัฒนาการ จำกัด
30 มี.ค. 60
2 . หัวหน้าแผนกผลิต / หัวน้างาน QA. / Programmer
หัวหน้าแผนกผลิต 1 อัตรา - เพศชาย - วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไปด้านวิทยาศาสค์อาหาร , เทคโนโลยีอาหาร หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง - มีประสบการณ์ 1-3 ปี ขึ้นไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมอาห...

บริษัท ชบาบางกอก จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
30 มี.ค. 60
3 . พนักงานทั่วไปภาคสนาม Yard Staff (ทำงานกลางแจ้งได้)
- เชื่อมเหล็ก - ตัดสเตนเลสด้วยเครื่องตัดพลาสม่า - คัดแยกชิ้นงาน - ย้ายเศษสเตนเลสด้วยเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ สวัสดิการตำแหน่งนี้ โอที เบี้ยขยัน ค่าเดินทาง ค่าอาหารสำหรับทำงานล่วงเวลา ประ...

บริษัท โอริกซ์ สเตนเลส พีจีไอ จำกัด
9,000-13,000 บาท
28 มี.ค. 60

บริษัท แอ็กซอลตา โค้ทติ้ง ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด
27 มี.ค. 60
5 . เจ้าหน้าทีขยายสาขา
1.ติดต่อประสานงานใน/นอกองค์กร 2.หาข้อมูลขยายสาขา/เก็บข้อมูลประวัติการ Servey (On-site) 3.ประสานงานการเข้าก่อสร้าง จนถึงการเปิดสาขาได้เสร็จเรียบร้อย 4.มีความรู้ด้านการดูแบบ (งานตกแต่ง/งานระบบ) 5.งา...

บริษัท หัวปลาช่องนนทรี จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
26 มี.ค. 60
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ