เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 6 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . พนักงานล้างรถ
ทำความสะอาดรถยนต์(ล้างรถ, ดูดฝุ่น, ขัดเคลือบสี, เคลือบแก้ว, ซักเบาะพรม)

บริษัท บีเวอร์ ออโต้ เซอร์วิส จำกัด
6 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามตกลง
25 ก.ย. 60
2 . Program Management Asst. Manager (Japanese Speaking)
Job Description - To drive a new Business Development Process, ensure to get award according to MTP. - To manage/control an assigned project to achieve goal, host the meeting, taking a minute and fo...

FDI Recruitment (Thailand) Co., Ltd.
เงินเดือน 50,000-60,000 Baht
25 ก.ย. 60
3 . ผู้ช่วยพนักงานจัดส่งสินค้า (โกดังกันตารัติ 2 กิ่งแก้ว)
- ติดรถเพื่อจัดส่งสินค้าตามร้านค้าในพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท กรีนสปอต จำกัด
เงินเดือน N/A
25 ก.ย. 60
4 . Management Trainee (ประจำโรงงานพระประแดง)
1.ศึกษาเทคโนโลยีและระบบการผลิต ในกลุ่ม Product ต่างๆ 2.ศึกษาระบบงานในหน่วยงานหลัก เช่น Sales & Marketing, Procurement, Logistics ฯ 3.เสนอโครงการ Productivity Improvement เพื่อพัฒนากระบวนการผลิต ...

กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์
เงินเดือน ตามตกลง
25 ก.ย. 60
5 . Project Manager
เป็นผู้ช่วยโดยตรงของ MD ดูแลภาพรวมทั้งหมดของโครงการ วางแผนและบริหารโครงการ เช่น แผนระยะเวลาดำเนินการ และ แผนการเงิน ประเมินสถานการณ์ทั้งก่อนและระหว่างลงมือปฏิบัติงาน ควบคุมดูแลความคืบหน้าของงานโดยต้อง...

บริษัท เจ้าของ จำกัด
เงินเดือน 25,000-38,000
21 ก.ย. 60

บริษัท แอ็กซอลตา โค้ทติ้ง ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด
18 ก.ย. 60
 พบ 6 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ