เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่ป้องกันการสูญเสีย
1.ดูแลทรัพย์สินยองบริษัท ควบคุมยอดสูญเสียตามงบประมาณ 2.ป้องปรามการกระทำความผิดต่างๆในเบื้องต้น 3.ตรวจสอบสินค้าเข้าและออกทุกครั้ง 4.สืบสวนสิ่งผิดปกติและสถานการณ์ด้านความปลอดภัยต่างๆ 5.เข้าร่วมพิจาร...

บริษัท สำเพ็ง ซุปเปอร์สโตร์ จำกัด
เงินเดือน 12,000 ขึ้นไป
24 พ.ค. 60
2 . Internal Audit Officer (ประจำสมุทรปราการ)
Internal Audit Officer (เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน) ด้านบัญชี 1 อัตรา ด้านเครื่องจักร 1 อัตรา -ตรวจประเมินความเสี่ยงของระบบการทำงาน -ปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบ -รายงานการตรวจสอบพร้อมทั้งแนวทางแก้ไข...

บริษัท ไทย อกริ ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน N/A
22 พ.ค. 60

บริษัท แอ็กซอลตา โค้ทติ้ง ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด
22 พ.ค. 60
4 . พนักงานคัดแยกสินค้า
หาสินค้า แยกสินค้าและขนถ่ายสินค้า

Rhenus Logistics Co., Ltd
19 พ.ค. 60
5 . เจ้าหน้าทีขยายสาขา
1.ติดต่อประสานงานใน/นอกองค์กร 2.หาข้อมูลขยายสาขา/เก็บข้อมูลประวัติการ Servey (On-site) 3.ประสานงานการเข้าก่อสร้าง จนถึงการเปิดสาขาได้เสร็จเรียบร้อย 4.มีความรู้ด้านการดูแบบ (งานตกแต่ง/งานระบบ) 5.งา...

บริษัท หัวปลาช่องนนทรี จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 พ.ค. 60
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ