เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
บันทึกข้อความสั้น ๆ เกี่ยวกับงานนี้
( ไม่เกิน 200 ตัวอักษร )26 กรกฎาคม 2559
บริษัท โทโฮกุ ไพโอเนียร์ (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท โทโฮกุ ไพโอเนียร์ (ประเทศไทย) ซึ่งเป็นผู้ผลิตเครื่องเสียงติดรถยนต์ชั้นนำของโลก มีความต้องการรับสมัครพนักงานตำแหน่ง
สวัสดิการ
ตามตกลง
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่พัฒนาองค์กรและบุคลากร

รายละเอียดของงาน
1. จัดทำระบบการประเมินผลโดยใช้ Performance Management System กับพนักงานทุกระดับภายในองค์กร
2. ผลักดันการปฏิบัติงานของตนเองและทีมให้บรรลุ KPI ของหน่วยงานให้สนองต่อนโยบายขององค์กร
3. ผลักดันและสนับสนุนการสร้างพนักงานภายในองค์กรให้มี Competency และมี Core Value ที่องค์กรต้องการอย่างต่อเนื่อง
4. ร่วมคิดและสนับสนุนงานและกิจกรรมสื่อสารภาพลักษณ์องค์กรบุคคลภายนอก(CSR)ต่อชุมชน/สังคม และงาน (CSR) ภายในองค์กร เพื่อสร้างความรู้สึกดีและภาคภูมิใจ

สถานที่ปฏิบัติงาน
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ 3 , อยุธยา
ตำบลคานหาม  อำเภออุทัย  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
อัตรา
2 อัตรา
คุณสมบัติผู้สมัคร
  เพศ ชาย / หญิง อายุ 28 ปีขึ้นไป
  วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  ความรู้ด้านการวิเคราะห์งาน และศักยภาพบุคคล
  มีความรู้ด้านกฎหมายแรงงานเป็นอย่างดี
  ความรู้ด้านการประเมินผลงานและติดตามผล
  มีประสบการณ์ด้านองค์กรสัมพันธ์ แรงงานสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์ในองค์กร
  มีบุคลิกและมนุษยสัมพันธ์ดี ทักษะการสื่อสารดี
วิธีการสมัคร
 • ผู้สนใจสมัครด้วยตนเองที่บริษัทเวลา 8.00 น. - 12.00 น.
 • ส่งจดหมายสมัครงานพร้อมเอกสารมาที่บริษัท


  หมายเหตุ โปรดระบุเบอร์โทรติดต่อที่สะดวกในใบสมัครงานให้ชัดเจน เพื่อที่ทางบริษัทฯ จะได้โทรนัดสัมภาษณ์ได้

 • ติดต่อ
  แผนกบุคคล
  บริษัท โทโฮกุ ไพโอเนียร์ (ประเทศไทย) จำกัด
  สวนอุตสาหกรรมโรจนะ
  1/50 หมู่ 5  ตำบลคานหาม  อำเภออุทัย
  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  13210
  โทร : 035-330-990-6
  แฟกซ์ : 035-330-997
  รหัสงาน 428812
  ชื่อตำแหน่งงาน เจ้าหน้าที่พัฒนาองค์กรและบุคลากร
  ประเภทงานหลัก บุคคล/ฝึกอบรม
  ประเภทงานย่อย พนักงานฝ่ายบุคคล
  ประเภทธุรกิจ ธุรกิจ อิเลคโทรนิค
  สถานที่ปฏิบัติงาน สวนอุตสาหกรรมโรจนะ 3 , อยุธยา
  วันที่ลงประกาศ 26 กรกฎาคม 2559
  ติดต่อ แผนกบุคคล
  ดูตำแหน่งงานทั้งหมดของบริษัทนี้