เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
บันทึกข้อความสั้น ๆ เกี่ยวกับงานนี้
( ไม่เกิน 200 ตัวอักษร )2 กันยายน 2557
ThaiNamthip Limited

สวัสดิการ
- มีเงินเดือนประจำ
- พร้อมทั้งสวัสดิการบริษัทฯ
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย โรงงานปทุมธานี

รายละเอียดของงาน
รับผิดชอบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยเพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด และให้เป็นไปตามเป้าหมายของบริษัทฯ ให้คำปรึกษาด้านความปลอดภัยแก่พนักงานในโรงงาน , วางแผนงานการฝึกอบรมความปลอดภัยพนักงาน, ปฏิบัติตามแผนการตรวจสอบความปลอดภัยฯด้านอื่น ๆให้เป็นไปตามกฎหมายกำหนด, ติดตามการปรับปรุงบำรุงรักษาอุปกรณ์ด้านความปลอดภัย, จัดทำงบประมาณ, สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานประจำวัน, ประจำเดือนและประจำปีต่อหัวหน้าแผนกและปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นไปตามข้อกำหนดของระบบคุณภาพของโคคา-โคล่า
สถานที่ปฏิบัติงาน
บริษัทไทยน้ำทิพย์ จำกัด โรงงานปทุมธานี
ตำบลบางขะแยง  อำเภอเมืองปทุมธานี  จังหวัดปทุมธานี
อัตรา เงินเดือน
1 อัตรา
ตามโครงสร้างบริษัท + ค่าประสบการณ์
คุณสมบัติผู้สมัคร
  การศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัย หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
  ผู้สมัครต้องผ่านการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (จป.วิชาชีพ)
  มีทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษได้ (ฟัง พูด อ่าน และเขียน) ได้อย่างดี
  มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ MS Office ( Word Excel และ PowerPoint) ได้
  หากมีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้องจะพิจารณาเป็นพิเศษ
  สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบอนุญาตขับขี่ (มีรถยนต์เป็นของตนเอง)
  ***สมัครงานโดยส่ง ประวัติได้ที่บริษัท หรือ ส่งจดหมายสมัครงานถึง ฝ่ายทรัพยากรบุคคล โรงงานปทุมธานี***
สำหรับตำแหน่งงานนี้ สนใจสมัครงานกรุณาติดต่อ
  ติดต่อ : ฝ่ายทรัพยากรบุคคล คุณณัฐริกา
  โทร : 02-598-2500-19 ต่อ 7305
  Email : thainamthip_76@trustmail.jobthai.com  [*Email นี้ใช้สำหรับการติดต่อและสมัครงาน]
  ที่อยู่ : บริษัท ไทยน้ำทิพย์ จำกัด โรงงานปทุมธานี
วิธีการสมัคร
- สนใจสามารถสมัครได้ด้วยตนเอง หรือ สาขาที่ใกล้บ้านตามที่แจ้งไว้ในตำแหน่งงานนั้นๆ

- ส่งประวัติทางไปรษณีย์ ถึง ฝ่ายทรัพยากรบุคคล พร้อมแนบเอกสารดังนี้
1. เอกสารสำเนาหลักฐานการศึกษา (Transcript)
2. สำเนาทะเบียนบ้าน, สำเนาบัตรประชาชน และรูปถ่าย 1 นิ้ว 1 ใบ
มาที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ของแต่โรงงานที่เปิดรับสมัคร (โปรดระบุชื่อตำแหน่งหน้าซองจดหมาย)

- สมัครทางอีเมลที่ระบุไว้ในแต่ละตำแหน่งงานค่ะ
***ทางบริษัทฯจะติดต่อกลับผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตรงตามตำแหน่งงานที่ระบุไว้เท่านั้น***
ติดต่อ
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท ไทยน้ำทิพย์ จำกัด (โปรดระบุชื่อตำแหน่งหน้าซองจดหมาย)
ThaiNamthip Limited
214 หมู่5 (โครงการนอร์ธปาร์ค)  แขวงทุ่งสองห้อง  เขตหลักสี่
กรุงเทพมหานคร  10210
Website : www.thainamthip.co.th
รหัสงาน 486997
ชื่อตำแหน่งงาน เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย โรงงานปทุมธานี
ประเภทงานหลัก เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย(จป.)/สิ่งแวดล้อม/ISO
ประเภทงานย่อย เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย
ประเภทธุรกิจ ธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม-ยาสูบ
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท + ค่าประสบการณ์
สถานที่ปฏิบัติงาน บริษัทไทยน้ำทิพย์ จำกัด โรงงานปทุมธานี
วันที่ลงประกาศ 2 กันยายน 2557
ติดต่อ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท ไทยน้ำทิพย์ จำกัด (โปรดระบุชื่อตำแหน่งหน้าซองจดหมาย)
คลิกเพื่อขยายแผนที่