เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
บันทึกข้อความสั้น ๆ เกี่ยวกับงานนี้
( ไม่เกิน 200 ตัวอักษร )24 มีนาคม 2558
บริษัท เอสเอ็มซี พร็อพเพอร์ตี้ ซอฟต์ จำกัด
เอสเอ็มซี มีทีมงานผู้เชี่ยวชาญ ที่สามารถให้บริการด้วยความชำนาญในการตอบสนองความต้องการของลูกค้า ด้วยกลยุทธ์ต่างๆ นอกจากนี้ทีมงานของบริษัทยังพร้อมด้วยความรู้ความสามารถ ที่จะสร้างสรรค์งานให้ตรง ตามวัตถุประสงค์ของลูกค้าอย่างดีที่สุดและจากประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ เราได้ ขยายไปสู่การบริการอื่นๆ เพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ให้บริการครบวงจรด้านอสังหาริมทรัพย์
สวัสดิการ
- ประกันสังคม
- กองทุนเงินทดแทน
- เครื่องแบบพนักงาน
- ประกันชีวิตกลุ่ม
- ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม
- โบนัส (ตามผลประกอบการ)
- ค่าล่วงเวลา
- ลาป่วย, ลากิจ, ลาหยุดพักผ่อนประจำปี, ลาคลอดบุตร
- เงินช่วยสวัสดิการ (งานแต่ง/งานฌาปนกิจศพ บิดา-มารดา สามี ภรรยา บุตร)
- งานสังสรรค์ปีใหม่
- สวัสดิการกู้บ้านกับธนาคารอิสลาม และ ธอส.
- อื่นๆ ตามประกาศของทางบริษัท
ตำแหน่ง : หัวหน้าช่าง/ช่างเทคนิค/วิศวกรรม

รายละเอียดของงาน
หัวหน้าช่าง
หน้าที่และรายละเอียดของงาน
- ตรวจสอบเครื่องจักรและอุปกรณ์ของงานระบบวิศวกรรมภายในพื้นที่ส่วนกลาง
- ตรวจสอบรายงานการตรวจสอบอุปกรณ์และเครื่องจักรของงานระบบวิศวกรรมอาคารภายในพื้นที่ส่วนกลาง
- ควบคุมการซ่อมแซมหรือแก้ไขเครื่องจักรและอุปกรณ์ ของงานระบบวิศวกรรมอาคาร
- ดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้จัดการอาคาร
- นำเสนอขออนุมัติจัดซื้อ จัดหา อุปกรณ์ที่จำเป็นในงานซ่อมบำรุง
- จัดทำแผนงานการบำรุงรักษาเชิงป้องกันเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ของงานระบบวิศวกรรม
- ตรวจสอบบำรุงรักษาเชิงป้องกันอุปกรณืและเครื่องจักร
- ควบคุมจัดทำประวัติการซ่อมบำรุงรักษา
- จดมิเตอร์ไฟฟ้าทุกเดือนและจดมิเตอร์น้ำทุกเดือน
- แยกใบแจ้งหนี้ค่าโทรศัพท์ในประเทศ และโทรศัพท์ต่างประเทศพร้อมจัดส่งให้แต่ละบริษัท
- เตรียมความพร้อมสำหรับกรณีฉุกเฉินต่าง ๆ ตลอดเวลา
- ประสานงานกับเจ้าหน้าที่อาคารอื่น ๆ เช่น พนักงานรักษาความปลอดภัย พนักงานรักษาความสะอาด เพื่อให้การบริการ การซ่อมแซม เป็นไปด้วยความรวดเร็ว
- จัดเตรียมระบบไฟฟ้า, โทรศัพท์สำหรับการออกบู๊ท (ถ้ามี)
- จัดเก็บและรวบรวมคู่มือการดูแลบำรุงรักษา

วิศวกรประจำอาคาร
หน้าที่และรายละเอียดของงาน
- ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้จัดการอาคาร
- ช่วยเหลือผู้จัดการอาคารในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานระบบตามที่ได้รับการร้องเรียนจากผู้เช่า
- ให้ข้อแนะนำในการปฏิบัติงานแก่ช่างประจำอาคาร
- ดูแลการปฏิบัติงานของช่างประจำอาคารให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด
- รายงานผลการดำเนินงานให้ผู้จัดการอาคารรับทราบ
- จัดให้มีการซ่อมแซม และบำรุงรักษาอุปกรณ์ส่วนกลางของอาคารให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ตลอดเวลา
- ประสานงานกับผู้รับเหมา ซ่อมแซมและบำรุงรักษาอุปกรณ์ภายในอาคาร
- จัดตารางการทำงานประจำเดือนของช่างประจำอาคาร
- จัดหาอุปกรณ์ และเครื่องมือให้มีใช้งานอย่างเพียงพอ
- จัดตารางการบำรุงรักษาระบบต่าง ๆ ที่ติดตั้งในอาคาร พร้อมทั้งเอกสารการตรวจเช็คระบบ ให้ครบถ้วน
- จัดหาผู้จำหน่ายสินค้า Supplier และเปรียบเทียบราคาอุปกรณ์
- จัดทำข้อกำหนดการประมูลงาน
- จัดทำเอกสารการปรับปรุงพื้นที่ หรือระบบอุปกรณ์ต่างๆ
- วิเคราะห์การใช้พลังงานและจัดทำแนวทางในการประหยัดพลังงานและเกิดผลกระทบแก่ผู้เช่าอาคารน้อยที่สุด
- จัดทำ บพอ. 1 และ บพอ. 2 เพื่อส่งต่อกรมอนุรักษ์พลังงานในกรณีที่อาคารอย

สถานที่ปฏิบัติงาน
ประจำพื้นที่ ศรีนครินทร์, พระราม 9, ปทุมวัน, แจ้งวัฒนะ, หลักสี่, ดอนเมือง, ธนบุรี, พระราม 8, ทองหล่อ, ราชพฤกษ์, ลาดพร้าว, บางนา, ราษฏร์บูรณะ, ลุมพินี, สุรวงศ์ หรือดูข้อมูลแผนที่ Site งานเพิ่มเติมได้ที่ www.smcpsoft.com/map.php
จังหวัดกรุงเทพมหานคร
อัตรา เงินเดือน
หลายอัตรา
ตามตกลง
คุณสมบัติผู้สมัคร
  เพศชาย อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี
  ระดับปริญญาตรี สาขาไฟฟ้า / เครื่องกล / อิเล็คทรอนิคส์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  มีประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปี ด้านการซ่อมบำรุงระบบสาธารณูปโภคภายในอาคารสำนักงาน หรืออาคารที่พักอาศัย จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  สามารถเขียน หรืออ่านแบบไฟฟ้าได้ดี
  ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน รักในงานบริการ สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี
  บุคลิกและมนุษยสัมพันธ์ดีมีความละเอียด ไหวพริบดี ชอบสังเกตุและศึกษารายละเอียดของอุปกรณ์ที่อยู่ในความรับผิดชอบดูแล
  ความรู้และประสบการณ์ทางด้านงานซ่อมบำรุง (PM)
  มีความสุขุมรอบคอบ และมีความรับผิดชอบสูง มีภาวะความเป็นผู้นำสูง
  ปฏิบัติงาน 6 วันต่อสัปดาห์ และสามารถทำงานเป็นกะได้
สำหรับตำแหน่งงานนี้ สนใจสมัครงานกรุณาติดต่อ
  ติดต่อ : คุณกัญนฐายานีย์ (นุ่น) ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
  โทร : 02-951-9757, 02-589-6023 ต่อ 1
  Email : smcpsoft_04@trustmail.jobthai.com  [*Email นี้ใช้สำหรับการติดต่อและสมัครงาน]
  ที่อยู่ : 95/18 อาคารแอทออฟฟิศ ชั้น 6 ถนนประชาชื่น ตำบลบางเขน อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
วิธีการสมัคร
 • สมัครผ่านปุ่ม Apply Now ของ JobThai.com
 • ส่งใบสมัครทาง E-mail
 • สมัครได้ด้วยตนเอง Walk-in ที่อาคารแอทออฟฟิศ ทุกวัน จันทร์, พุธ, ศุกร์ เวลา 09.30 - 15.30 น.
 • ส่งจดหมายสมัครงานพร้อมประวัติทางไปรษณีย์
 • ติดต่อ
  ฝ่ายทรัพยากรบุคคล คุณกัญนฐายานีย์ (นุ่น)
  บริษัท เอสเอ็มซี พร็อพเพอร์ตี้ ซอฟต์ จำกัด
  อาคาร @OFFICE ชั้น 6 เลขที่ 95/18 หมู่ 9 ถ.ประชาชื่น (อยู่ติดกับห้างโลตัส สาขาพงษ์เพชร)  ตำบลบางเขน  อำเภอเมืองนนทบุรี
  จังหวัดนนทบุรี  11000
  โทร : 02-951-9757,091-890-5161,099-195-6886
  แฟกซ์ : 02-589-2885
  Email : smcpsoft_04@trustmail.jobthai.com  [*Email นี้ใช้สำหรับการติดต่อและสมัครงาน]
  Website : www.smcpsoft.com
  ดูรายละเอียดได้ที่ http://www.smcpsoft.com/images/Mapsmc.jpg
  รหัสงาน 537603
  ชื่อตำแหน่งงาน หัวหน้าช่าง/ช่างเทคนิค/วิศวกรรม
  ประเภทงานหลัก ช่างเทคนิค/อิเลคโทรนิค/ซ่อมบำรุง/ช่างพิมพ์
  ประเภทงานย่อย ช่างซ่อมบำรุง
  ประเภทธุรกิจ ธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์
  เงินเดือน ตามตกลง
  สถานที่ปฏิบัติงาน ประจำพื้นที่ ศรีนครินทร์, พระราม 9, ปทุมวัน, แจ้งวัฒนะ, หลักสี่, ดอนเมือง, ธนบุรี, พระราม 8, ทองหล่อ, ราชพฤกษ์, ลาดพร้าว, บางนา, ราษฏร์บูรณะ, ลุมพินี, สุรวงศ์ หรือดูข้อมูลแผนที่ Site งานเพิ่มเติมได้ที่ www.smcpsoft.com/map.php
  วันที่ลงประกาศ 24 มีนาคม 2558
  ติดต่อ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล คุณกัญนฐายานีย์ (นุ่น)
  คลิกเพื่อขยายแผนที่
  ดูตำแหน่งงานทั้งหมดของบริษัทนี้