เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
บันทึกข้อความสั้น ๆ เกี่ยวกับงานนี้
( ไม่เกิน 200 ตัวอักษร )27 มีนาคม 2558
บริษัท บูรพวัฒน์คอมมิวนิเคชั่น จำกัด
บริบัท บูรพวัฒน์คอมมิวนิเคชั่น จำกัด เป็นตัวแทน ของ บมจ.โทเทิ่ลแอ็คเซ็สคอมมูนิเคชั่น ( DTAC )ใน การให้บริการโทรคมนาคม และเป็นตัวแทนของบริษัท ไทยซัมซุงอิเลคโทรนิคส์ จำกัด จำหน่ายเกี่ยวกับโทรศัพท์มือถือภายใต้ BRAND SAMSUNG
สวัสดิการ
- ประกันสังคม
- ค่าคอมมิชชั่น
ตำแหน่ง : ผู้จัดการแผนกบัญชี

รายละเอียดของงาน
-กำหนดแผนงานและนโยบาย ทางด้านบัญชีและการเงิน
-ตรวจสอบและดูแลการทำบัญชี และการปิดบัญชีของบริษัทรายเดือนและรายปี
-ประสานงานกับผู้ตรวจสอบบัยชี สรรพากร และหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องในการนำส่งเอกสารและภาษีให้เป็นไปตามระเบียบที่กำหนด
-การวางแผนและบริหารระบบภาษี
-ตรวจสอบและดูแลการรับ/จ่ายของบริษัท และบริหารสภาพคล่องทางการเงิน
-จัดทำรายงานวิเคราะห์งบการเงินในแง่มุมต่างๆของบริษัทเสนอผู้บริหาร
-จัดทำและควบคุมดูแลงบประมาณประจำปีของบริษัทให้สอดคล้อง และเป็นไปตามแผนธุรกิจที่กำหนด
-จัดทำและวิเคราะห์ผลตอบแทนในการลงทุนสำหรับโครงการลงทุนใหม่ๆของบริษัท เพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจในการลงทุน
-งานอื่นๆตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

สถานที่ปฏิบัติงาน
ตำบลหน้าเมือง  อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา  จังหวัดฉะเชิงเทรา
อัตรา เงินเดือน
1 อัตรา
ตามตกลง
คุณสมบัติผู้สมัคร
  ชาย/หญิง อายุ 28 ปีขึ้นไป
  วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี/โท สาขาบัญชี การเงิน หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  มีประสบการณ์ด้านการบริหารงานทางด้านบัญชี การเงิน และงบประมาณไม่น้อยกว่า 5 ปีขึ้นไป
  มีทักษะความสามารถในด้านภาษีอากร การวิเคราะห์งบการเงิน และวางแผนทางด้านการเงิน
  มีทักษะการวิเคราะห์ นำเสนอรายงาน วางแผน ประสานงาน
  มีทักษะด้านการเจรจาต่อรอง มีทัศนคติเชิงบวก และคิดสร้างสรรค์
  มีภาวะผู้นำสูง มีความรับผิดชอบสูง และทำงานเป็นทีมได้
วิธีการสมัคร
- สมัครงานผ่านทาง JobThai.com (Click Apply Now)
- สมัครผ่านทาง E-mail
- สมัครได้ด้วยตนเอง ในวันและเวลาทำการ
- สอบถามเพิ่มเติมที่เบอร์ด้านล่าง
ติดต่อ
คุณลัดดาวัลย์ ไม้งาม
บริษัท บูรพวัฒน์คอมมิวนิเคชั่น จำกัด
108/9-10 ถ.มหาจักรพรรดิ์  ตำบลหน้าเมือง  อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา
จังหวัดฉะเชิงเทรา  24000
โทร : 080-573-4434
แฟกซ์ : 038-812-056
Email : buraphavat_07@trustmail.jobthai.com  [*Email นี้ใช้สำหรับการติดต่อและสมัครงาน]
รหัสงาน 591050
ชื่อตำแหน่งงาน ผู้จัดการแผนกบัญชี
ประเภทงานหลัก บัญชี/การเงิน
ประเภทงานย่อย บัญชี-การเงิน
ประเภทธุรกิจ ธุรกิจ บริการ
เงินเดือน ตามตกลง
วันที่ลงประกาศ 27 มีนาคม 2558
ติดต่อ คุณลัดดาวัลย์ ไม้งาม
คลิกเพื่อขยายแผนที่
ดูตำแหน่งงานทั้งหมดของบริษัทนี้