เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
บันทึกข้อความสั้น ๆ เกี่ยวกับงานนี้
( ไม่เกิน 200 ตัวอักษร )12 กุมภาพันธ์ 2559
Kurata Manufacturing (Thailand) Co.,Ltd.
บริษัท คุราตะ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ผลิตเกี่ยวกับชิ้นส่วนยานยนต์ เช่น water pumb, oil pumb , ABS เป็นต้น โดยได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก B.O.I. จะเริ่มผลิตประมาณเดือนมกราคม 2557

Kurata Manufacturing (Thailand) Co.,Ltd.

สวัสดิการ
ค่าตำแหน่ง
ค่าเช่าบ้าน
ค่าเดินทาง
ค่าอาหาร
ค่าโทรศัพท์
ประกันอุบัติเหตุ
โบนัสตามผลประกอบการ
ตำแหน่ง : Interpreter (ล่ามภาษาญี่ปุ่น)

รายละเอียดของงาน
ดูแลเรื่องเอกสารของกรรมการผู้จัดการ, แปลเอกสาร และเป็นล่ามให้กับพนักงานในบริษัท และงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
สถานที่ปฏิบัติงาน
นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี
ตำบลหนองกี่  อำเภอกบินทร์บุรี  จังหวัดปราจีนบุรี
อัตรา เงินเดือน
1 ตำแหน่ง
N.A. (+ค่าภาษา+ค่าทำงานต่างจว.)
คุณสมบัติผู้สมัคร
  สามารถสื่อสารภาษาญี่ปุ่นได้คล่อง
  อ่าน, พูด, เขียน ภาษาญ๊่ปุ่นได้
  อายุ 25 ปีขึ้นไป
  ภาษาญี่ปุ่นระดับ 3 อย่างน้อย
วิธีการสมัคร
- ส่งใบสมัครผ่านปุ่ม Apply Now ของ JobThai.com
- ส่ง resume ทาง E-mail
ติดต่อ
คุณบุญสม พรมจันทร์
Kurata Manufacturing (Thailand) Co.,Ltd.
เขตนิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี
612/16 หมู่ 9  ตำบลหนองกี่  อำเภอกบินทร์บุรี
จังหวัดปราจีนบุรี  25110
โทร : 037-455-100
แฟกซ์ : 037-455-822
Email : kurata_01@trustmail.jobthai.com  [*Email นี้ใช้สำหรับการติดต่อและสมัครงาน]
Website : www.kurata-cp.co.jp
รหัสงาน 610206
ชื่อตำแหน่งงาน Interpreter (ล่ามภาษาญี่ปุ่น)
ประเภทงานหลัก ล่าม/มัคคุเทศก์/จองห้อง/จองตั๋ว
ประเภทงานย่อย ล่าม / นักแปล
ประเภทธุรกิจ ธุรกิจ อุตฯยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์
เงินเดือน N.A. (+ค่าภาษา+ค่าทำงานต่างจว.)
สถานที่ปฏิบัติงาน นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี
วันที่ลงประกาศ 12 กุมภาพันธ์ 2559
ติดต่อ คุณบุญสม พรมจันทร์