เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
บันทึกข้อความสั้น ๆ เกี่ยวกับงานนี้
( ไม่เกิน 200 ตัวอักษร )18 ธันวาคม 2557
บริษัท เอสซีจี ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด
บริษัท เอสซีจี ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด (เครือซิเมนต์ไทย) ผู้ประกอบกิจการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการสร้างบ้านครบวงจร ตั้งแต่การออกแบบ จนถึงการติดตั้ง
สวัสดิการ
- เครื่องแบบพนักงาน
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- ค่ารักษาพยาบาล
- ค่าครองชีพ
- โบนัสประจำปี
- เงินกู้พนักงาน
- ค่าประสบการณ์(ถ้ามี)
ตำแหน่ง : พนักงานบุคคลและธุรการ/จัดหา

รายละเอียดของงาน
-ตรวจเช็ค เก็บข้อมูลและสรุปข้อมูลเวลาการมาทำงานของพนักงาน
-ดูแลสวัสดิการ และระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ
-ดูแลการฝึกอบรม และแรงงานสัมพันธ์
-งานธุรการโรงงาน และธุรการราชการ
-งานเอกสารสัญญาต่างๆการติดต่อกับหน่วยงานภายนอกแบะงานชุมชนสัมพันธ์
-งานจัดหาสินค้าและบริการให้ถูกต้องตามระเบยบ และตรงตามความต้องการของผู้แจ้ง
-งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย และปฏิบัติตามระบบการจัดการอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ

สถานที่ปฏิบัติงาน
ตำบลหนองอิรุณ  อำเภอบ้านบึง  จังหวัดชลบุรี
อัตรา เงินเดือน
1 อัตรา
13,000 บาท
คุณสมบัติผู้สมัคร
  เพศชาย และพ้นภาระทางทหารแล้ว
  ปวส.บริหาร คะแนนเฉลี่ย 2.50 ขึ้นไป
  อายุไม่เกิน 27 ปี
  มีประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อย 1 ปี ด้านงานบุคคลและธุรการ แรงงานสัมพันธ์
  มีความละเอียด รอบครอบ มนุษยสัมพันธ์ดี ซื่อสัตย์ และมีใจรักการบริการ
  สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office ได้
  สามารถติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายใน และหน่วยงานภายนอกได้ดี
วิธีการสมัคร
-สามารถส่งใบสมัครได้ที่ E-mail
-สมัครผ่านทาง JobThai.com (Click Apply Now)
ติดต่อ
คุณจารุณี เงินชูกลิ่น
บริษัท เอสซีจี ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด
1 ถนนปูนซิเมนต์ไทย  แขวงบางซื่อ  เขตบางซื่อ
กรุงเทพมหานคร  10800
โทร : 02-586-2281
แฟกซ์ : 02-586-5801
Email : scghr_11@trustmail.jobthai.com  [*Email นี้ใช้สำหรับการติดต่อและสมัครงาน]
รหัสงาน 668765
ชื่อตำแหน่งงาน พนักงานบุคคลและธุรการ/จัดหา
ประเภทงานหลัก บุคคล/ฝึกอบรม
ประเภทงานย่อย พนักงานฝ่ายบุคคล
ประเภทธุรกิจ ธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง
เงินเดือน 13,000 บาท
วันที่ลงประกาศ 18 ธันวาคม 2557
ติดต่อ คุณจารุณี เงินชูกลิ่น
ดูตำแหน่งงานทั้งหมดของบริษัทนี้