เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
บันทึกข้อความสั้น ๆ เกี่ยวกับงานนี้
( ไม่เกิน 200 ตัวอักษร )18 พฤศจิกายน 2557
บริษัท เอสซีจี ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด
บริษัท เอสซีจี ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด (เครือซิเมนต์ไทย) ผู้ประกอบกิจการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการสร้างบ้านครบวงจร ตั้งแต่การออกแบบ จนถึงการติดตั้ง
สวัสดิการ
1.เครื่องแบบพนักงาน
2.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
3.ค่ารักษาพยาบาล
4.ค่าครองชีพ
ตำแหน่ง : พนักงานบุคคล

รายละเอียดของงาน
- จัดทำแฟ้มประวัติพนักงาน และ Update/Filing ที่พนักงานยื่นแสดงต่อบริษัทเพิ่มเติม
- Maintaion ข้อมูลประวัติพนักงานในระบบ e-HR
- จัดทำและรวบรวมข้อมูล Addition-Deduction เงินได้ของพนักงาน
- จัดทำรายงานกำลังพลประจำเดือน (เข้าใหม่ / โยกย้าย / พ้นสภาพ)
- จัดทำหนังสือรับรองการทำงาน
- ตรวจสอบ และเทียบข้อมูลการลาใน e-HR กับระบบ CTAS ให้ตรงกัน
- จัดทำเอกสารและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สนง.ประกันสังคม
บ.จัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- ประสานงานขอ /ยกเลิก User email พนักงาน และ User eHR
Reset Password

สถานที่ปฏิบัติงาน
แขวงบางซื่อ  เขตบางซื่อ  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
อัตรา เงินเดือน
1 อัตรา
13,000 บาท
คุณสมบัติผู้สมัคร
  เพศชาย และพ้นภาระทางทหารแล้ว
  ปวส.บริหารธุรกิจ คะแนนเฉลี่ย 2.50 ขึ้นไป
  สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office ได้
  สามารถติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายใน และหน่วยงานภายนอกได้ดี
  มี Service Mind
  อายุไม่เกิน 27 ปี
วิธีการสมัคร
-สามารถส่งใบสมัครได้ที่ E-mail
-สมัครผ่านทาง JobThai.com (Click Apply Now)
ติดต่อ
คุณจารุณี เงินชูกลิ่น
บริษัท เอสซีจี ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด
1 ถนนปูนซิเมนต์ไทย  แขวงบางซื่อ  เขตบางซื่อ
กรุงเทพมหานคร  10800
โทร : 02-586-2281
แฟกซ์ : 02-586-5801
Email : scghr_11@trustmail.jobthai.com  [*Email นี้ใช้สำหรับการติดต่อและสมัครงาน]
รหัสงาน 668765
ชื่อตำแหน่งงาน พนักงานบุคคล
ประเภทงานหลัก บุคคล/ฝึกอบรม
ประเภทงานย่อย พนักงานฝ่ายบุคคล
ประเภทธุรกิจ ธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง/ก่อสร้าง
เงินเดือน 13,000 บาท
วันที่ลงประกาศ 18 พฤศจิกายน 2557
ติดต่อ คุณจารุณี เงินชูกลิ่น
ดูตำแหน่งงานทั้งหมดของบริษัทนี้