home > HR

HR

มีโอกาสให้ทุกคนได้เติบโต การบริหารคนในสไตล์ของแมคไทย

มีโอกาสให้ทุกคนได้เติบโต การบริหารคนในสไตล์ของแมคไทย

เคล็ดลับการดูแลพนักงาน ในแนวทางของแมคไทย ที่จะทำให้ทุกคนได้มีโอกาสก้าวหน้า และพัฒนาความสามารถอย่างเต็มที่

25/07/17   |   3.3k   |   18
HR

หากองค์กรมีความจำเป็นที่ไม่สามารถขึ้นเงินเดือนให้กับพนักงานได้ตามปกติ จะมีสวัสดิการใดบ้างที่พอจะทดแทนพอที่จะทำให้พนักงานมีแรงจูงใจในการทำงานต่อไปได้


การรักษาพนักงานให้อยู่กับบริษัทไปนานๆ เป็นสิ่งสำคัญ แต่พนักงานหลายคนมักจะลาออกไปหลังจากได้รับโบนัส เป็นหน้าที่ของผู้บริหารที่จะต้องหาวิธีรักษาพนักงานเหล่านั้นไว้


การที่พนักงานไม่สามารถทำงานให้กับที่ใดที่หนึ่งได้นาน หลายครั้งที่สาเหตุเกิดจากองค์กรไม่มีสวัสดิการ หรือวัฒนธรรมองค์กรที่สามารถดึงดูดให้พนักงานรักองค์กรได้


การที่ HR ละเลยเรื่องเล็กน้อยภายในองค์กร อาจทำให้เกิดปัญหาที่ส่งผลเสียต่อบริษัทโดยรวมได้เช่นกัน


หากคุณเขียนรายละเอียดตำแหน่งงานได้อย่างมีคุณภาพ ก็จะทำให้คุณมีโอกาสมากขึ้นที่จะได้เจอกับผู้สมัครที่มีความสามารถ


ในยุคที่ธุรกิจมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ค่าตอบแทนอาจไม่ใช่ตัวแปรสำคัญในการสรรหาพนักงานที่มีความสามารถเสมอไป


การที่คนรุ่นใหม่จะสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้น หัวหน้างานมีส่วนสำคัญมาก ในการช่วยดึงเอาศักยภาพในการทำงานที่มีอยู่ในตัวพวกเขาออกมาทุกวันจะมีองค์กรใหม่ๆ เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา ซึ่งไม่ใช่ทุกองค์กรที่จะประสบความสำเร็จ แต่หากเรามีเคล็ดลับที่ดี การสร้างองค์กรที่มีประสิทธิภาพก็ไม่ใช่เรื่องที่ยากเกินไปนัก


ถ้า HR สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงานได้ ก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่จะรักษาคนดีๆ ให้กับองค์กร


HR ที่ดีนั้นไม่ใช่ว่าจะเป็นกันได้ง่ายๆ เพราะเป็นตำแหน่งที่ต้องพบเจอกับปัญหาที่เกี่ยวกับคนและองค์กรตลอด HR จึงต้องมีทั้งศาสตร์และศิลป์มาประยุกต์ใช้เสมอ


นอกจากผลตอบแทนที่สมน้ำสมเนื้อแล้ว การมีสังคมการทำงานที่ดีก็เป็นเรื่องสำคัญเช่นเดียวกัน หลายครั้งโจทย์ของ HR คือ จะทำให้พนักงานที่มีไลฟ์สไตล์ต่างกัน สามัคคีกันได้อย่างไร
ติดตามข่าวสารและเรื่องราวดีๆ ทาง Email

ขอบคุณสำหรับการติดตาม