home > HR

HR

HR  มีความเห็นอย่างไรกรณีที่มีพนักงานลาป่วยบ่อย ๆ

HR มีความเห็นอย่างไรกรณีที่มีพนักงานลาป่วยบ่อย ๆ

แน่นอนว่าการลาป่วยเป็นสิทธิ์ที่พนักงานทำได้ แต่ถ้าการลาป่วยนั้นบ่อยผิดปกติแล้ว HR จากองค์กรต่าง ๆ มีความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นนี้อย่างไร

16/11/17   |   1.9k   |   8
HR

“People Department” ปัจจัยสำคัญสู่ความสำเร็จของ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)


หากองค์กรมีความจำเป็นที่ไม่สามารถขึ้นเงินเดือนให้กับพนักงานได้ตามปกติ จะมีสวัสดิการใดบ้างที่พอจะทดแทนพอที่จะทำให้พนักงานมีแรงจูงใจในการทำงานต่อไปได้


การรักษาพนักงานให้อยู่กับบริษัทไปนานๆ เป็นสิ่งสำคัญ แต่พนักงานหลายคนมักจะลาออกไปหลังจากได้รับโบนัส เป็นหน้าที่ของผู้บริหารที่จะต้องหาวิธีรักษาพนักงานเหล่านั้นไว้


การที่พนักงานไม่สามารถทำงานให้กับที่ใดที่หนึ่งได้นาน หลายครั้งที่สาเหตุเกิดจากองค์กรไม่มีสวัสดิการ หรือวัฒนธรรมองค์กรที่สามารถดึงดูดให้พนักงานรักองค์กรได้


การที่ HR ละเลยเรื่องเล็กน้อยภายในองค์กร อาจทำให้เกิดปัญหาที่ส่งผลเสียต่อบริษัทโดยรวมได้เช่นกัน


หากคุณเขียนรายละเอียดตำแหน่งงานได้อย่างมีคุณภาพ ก็จะทำให้คุณมีโอกาสมากขึ้นที่จะได้เจอกับผู้สมัครที่มีความสามารถ


ในยุคที่ธุรกิจมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ค่าตอบแทนอาจไม่ใช่ตัวแปรสำคัญในการสรรหาพนักงานที่มีความสามารถเสมอไปการที่คนรุ่นใหม่จะสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้น หัวหน้างานมีส่วนสำคัญมาก ในการช่วยดึงเอาศักยภาพในการทำงานที่มีอยู่ในตัวพวกเขาออกมา


ทุกวันจะมีองค์กรใหม่ๆ เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา ซึ่งไม่ใช่ทุกองค์กรที่จะประสบความสำเร็จ แต่หากเรามีเคล็ดลับที่ดี การสร้างองค์กรที่มีประสิทธิภาพก็ไม่ใช่เรื่องที่ยากเกินไปนัก


ถ้า HR สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงานได้ ก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่จะรักษาคนดีๆ ให้กับองค์กร


HR ที่ดีนั้นไม่ใช่ว่าจะเป็นกันได้ง่ายๆ เพราะเป็นตำแหน่งที่ต้องพบเจอกับปัญหาที่เกี่ยวกับคนและองค์กรตลอด HR จึงต้องมีทั้งศาสตร์และศิลป์มาประยุกต์ใช้ในการทำงานเสมอ
ติดตามข่าวสารและเรื่องราวดีๆ ทาง Email

ขอบคุณสำหรับการติดตาม