home > HR

HR

มีโอกาสให้ทุกคนได้เติบโต การบริหารคนในสไตล์ของแมคไทย

มีโอกาสให้ทุกคนได้เติบโต การบริหารคนในสไตล์ของแมคไทย

เคล็ดลับการดูแลพนักงาน ในแนวทางของแมคไทย ที่จะทำให้ทุกคนได้มีโอกาสก้าวหน้า และพัฒนาความสามารถอย่างเต็มที่

25/07/17   |   3.3k   |   18
HR

ประกาศรับสมัครงานที่โดดเด่นและมีรายละเอียดที่สำคัญอย่างครบถ้วน และตรงกับสิ่งที่คนหางานต้องการ จะช่วยให้เรามีโอกาสที่จะได้พนักงานที่มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น


การให้รางวัลแก่พนักงานที่ทำงานดีจะช่วยให้พนักงานรู้สึกดีกับองค์กรมากขึ้น และอาจส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทำงานด้วย ซึ่งบางครั้งรางวัลอาจไม่ได้มาในรูปแบบของค่าจ้างเสมอไป


เคล็ดลับสัมภาษณ์งานที่ HR ควรทำเพราะเมื่อผู้สมัครงานรู้สึกกดดันอาจจะทำให้เขาแสดงศักยภาพออกมาได้ไม่เต็มที่ ซึ่งทำให้พลาดโอกาสที่จะได้พนักงานที่มีคุณภาพได้


พนักงานที่มีประสิทธิภาพเป็นสิ่งที่ทุกบริษัทต้องการ การใช้หลัก 7C ของ Alan Hall เป็นอีกหนึ่งแนวทางที่จะช่วยให้ในการเลือกคนทำงานนั้นมีประสิทธิภาพมากขึ้น




ติดตามข่าวสารและเรื่องราวดีๆ ทาง Email

ขอบคุณสำหรับการติดตาม