home > Inspiration

Inspiration

บทความเทิดพระเกียรติที่สร้างแรงบันดาลใจ และให้ข้อคิดในการใช้ชีวิต

บทความเทิดพระเกียรติที่สร้างแรงบันดาลใจ และให้ข้อคิดในการใช้ชีวิต

เรื่องราวที่ยิ่งใหญ่ของพระมหากษัตริย์อันเป็นที่รักยิ่งของประชาชนชาวไทย ผู้ทรงเป็นดั่งต้นแบบในการใช้ชีวิต แรงบันดาลใจอันยิ่งใหญ่ และศูนย์รวมจิตใจของชาวไทยทั้งชาติ

01/12/16   |   5.3k   |   38
Inspiration

พิน เกษมศิริ ผู้ร่วมก่อตั้ง CareerVisa Thailand ผู้หญิงเก่งที่หันหลังให้กับการทำงานที่องค์กรขนาดใหญ่ เพื่อมาสร้างประโยชน์ให้กับสังคม และช่วยให้เด็กไทยรู้จักตัวเองมากขึ้น


แนวคิดในการใช้ชีวิต และการทำงาน ของผู้บริหารหญิงจากบริษัทเทคโนโลยีอันดับต้นๆ ของโลก ที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้คุณก้าวต่อไปในโลกการทำงาน


ตัวอย่างไอเดียดีๆ จากธุรกิจ Social Enterprise ที่ประสบความสำเร็จ และน่าสนใจในเมืองไทย เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้ที่อยากจะมีกิจการเป็นของตัวเอง


ห้องทดลองกลางดอยสูง ที่เพียบพร้อมไปด้วยความสวยงามของพรรณไม้หายาก พร้อมชิมผลไม้เมืองหนาว และปลาสเตอร์เจียนที่ถูกปรุงโดยเชฟมืออาชีพ


พื้นดินที่เคยแห้งแล้งจนเกือบเป็นทะเลทราย ถูกพลิกฟื้นให้กลับมาอุดมสมบูรณ์ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ที่นี่จึงเหมือนเป็นห้องทดลองขนาดใหญ่ที่เปิดให้ทุกคนเข้าไปเรียนรู้


เปิดประสบการณ์ใหม่ในการท่องเที่ยวป่าชายเลนที่นอกจากจะได้พักผ่อนหย่อนใจในบรรยากาศที่แปลกตาแล้ว นักท่องเที่ยวจะได้เห็นถึงองค์ความรู้ต่างๆที่เกิดขึ้น ณ ที่แห่งนี้


สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง สถานที่ท่องเที่ยวขึ้นชื่อที่เต็มไปด้วยความสวยงาม และเรื่องราวที่มาอันน่าประทับใจเดินสูดอากาศสดชื่น เลาะตามแนวสันเขื่อนเพื่อชมความงดงามตามธรรมชาติของผืนน้ำกว้างสุดลูกหูลูกตารับกับทิวเขาน้อยใหญ่ที่ตั้งสลับซับซ้อนที่เขื่อนขุนด่านปราการชล


สัมผัสอากาศหนาวริมทะเลสาบที่ล้อมรอบไปด้วยขุนเขาและไอหมอก บรรยากาศสวยงามจนนักท่องเที่ยวต่างขนานนามว่าที่นี่ คือ สวิตเซอร์แลนด์เมืองไทย


ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่อุทยานแห่งชาติกุยบุรี อีกหนึ่งทางเลือกของสถานที่ท่องเที่ยวในหน้าหนาวสำหรับวันหยุดยาวที่กำลังจะมาถึงนี้


สายพระเนตรที่ทรงมองผ่านเลนส์ มิใช่แค่ความสุขส่วนพระองค์ แต่เป็นความสุขส่วนรวมของประชาชนชาวไทย เพื่อเปลี่ยนภาพความทุรกันดารให้กลายเป็นประเทศที่มีความอุดมสมบูรณ์
ติดตามข่าวสารและเรื่องราวดีๆ ทาง Email

ขอบคุณสำหรับการติดตาม