home > Inspiration

Inspiration

บทความเทิดพระเกียรติที่สร้างแรงบันดาลใจ และให้ข้อคิดในการใช้ชีวิต

บทความเทิดพระเกียรติที่สร้างแรงบันดาลใจ และให้ข้อคิดในการใช้ชีวิต

เรื่องราวที่ยิ่งใหญ่ของพระมหากษัตริย์อันเป็นที่รักยิ่งของประชาชนชาวไทย ผู้ทรงเป็นดั่งต้นแบบในการใช้ชีวิต แรงบันดาลใจอันยิ่งใหญ่ และศูนย์รวมจิตใจของชาวไทยทั้งชาติ

01/12/16   |   6.8k   |   41
Inspiration

ห้องทดลองกลางดอยสูง ที่เพียบพร้อมไปด้วยความสวยงามของพรรณไม้หายาก พร้อมชิมผลไม้เมืองหนาว และปลาสเตอร์เจียนที่ถูกปรุงโดยเชฟมืออาชีพ


พื้นดินที่เคยแห้งแล้งจนเกือบเป็นทะเลทราย ถูกพลิกฟื้นให้กลับมาอุดมสมบูรณ์ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ที่นี่จึงเหมือนเป็นห้องทดลองขนาดใหญ่ที่เปิดให้ทุกคนเข้าไปเรียนรู้


เปิดประสบการณ์ใหม่ในการท่องเที่ยวป่าชายเลนที่นอกจากจะได้พักผ่อนหย่อนใจในบรรยากาศที่แปลกตาแล้ว นักท่องเที่ยวจะได้เห็นถึงองค์ความรู้ต่างๆที่เกิดขึ้น ณ ที่แห่งนี้


สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง สถานที่ท่องเที่ยวขึ้นชื่อที่เต็มไปด้วยความสวยงาม และเรื่องราวที่มาอันน่าประทับใจ


เดินสูดอากาศสดชื่น เลาะตามแนวสันเขื่อนเพื่อชมความงดงามตามธรรมชาติของผืนน้ำกว้างสุดลูกหูลูกตารับกับทิวเขาน้อยใหญ่ที่ตั้งสลับซับซ้อนที่เขื่อนขุนด่านปราการชล


สัมผัสอากาศหนาวริมทะเลสาบที่ล้อมรอบไปด้วยขุนเขาและไอหมอก บรรยากาศสวยงามจนนักท่องเที่ยวต่างขนานนามว่าที่นี่ คือ สวิตเซอร์แลนด์เมืองไทย


ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่อุทยานแห่งชาติกุยบุรี อีกหนึ่งทางเลือกของสถานที่ท่องเที่ยวในหน้าหนาวสำหรับวันหยุดยาวที่กำลังจะมาถึงนี้สายพระเนตรที่ทรงมองผ่านเลนส์ มิใช่แค่ความสุขส่วนพระองค์ แต่เป็นความสุขส่วนรวมของประชาชนชาวไทย เพื่อเปลี่ยนภาพความทุรกันดารให้กลายเป็นประเทศที่มีความอุดมสมบูรณ์


ด้วยโครงการต่างๆ มากกว่า 4,000 โครงการที่พระองค์ทรงมีพระราชดำริขึ้นเพื่อให้พสกนิกรของพระองค์มีความเป็นอยู่ที่ดี ทำให้ใครๆ ต่างก็ยกย่องว่าพระองค์คือ “กษัตริย์นักพัฒนา”


พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ทรงตระหนักดีว่าการจะพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้าต่อไปได้ ความเจริญจะต้องเข้าไปหาชุมชนในชนบทจนนำมาสู่โครงการในพระราชดำริต่างๆ


พระอัจฉริยภาพด้านวิศวกรรมสำรวจเกิดจากการที่ทรงศึกษา สอบถามจากผู้รู้ และทรงอ่านหนังสือจำนวนมาก พระอัจฉริยภาพนี้สร้างประโยชน์สุขให้ราษฏรทุกพื้นที่อย่างหาที่สุดมิได้
ติดตามข่าวสารและเรื่องราวดีๆ ทาง Email

ขอบคุณสำหรับการติดตาม