home > Inspiration

Inspiration

บทความเทิดพระเกียรติที่สร้างแรงบันดาลใจ และให้ข้อคิดในการใช้ชีวิต

บทความเทิดพระเกียรติที่สร้างแรงบันดาลใจ และให้ข้อคิดในการใช้ชีวิต

เรื่องราวที่ยิ่งใหญ่ของพระมหากษัตริย์อันเป็นที่รักยิ่งของประชาชนชาวไทย ผู้ทรงเป็นดั่งต้นแบบในการใช้ชีวิต แรงบันดาลใจอันยิ่งใหญ่ และศูนย์รวมจิตใจของชาวไทยทั้งชาติ

01/12/16   |   6.8k   |   41
Inspiration

โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดานอกจากจะมีการทำกสิกรรมและปศุสัตว์แล้ว ยังมีบ่อเลี้ยงปลาเพื่อทำการทดลองและขยายพันธุ์ พร้อมทั้งการวางรากฐานเพื่อพัฒนาอาชีพการประมงให้ยั่งยืน


งานเขียนล้วนมีอิทธิพลต่อความคิดของคน นักเขียนจึงควรสร้างสรรค์ผลงานภายใต้ขอบเขตของศีลธรรมอันดี ดั่งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ได้ทรงทำให้เห็นเป็นแบบอย่าง


พระอัจฉริยภาพด้านการประดิษฐ์ แสดงให้เห็นถึงความตั้งพระราชหฤทัยในสิ่งที่พระองค์ทรงโปรด ไม่ใช่เพียงแค่ทำเพื่อให้ได้ทำ แต่ยังทรงศึกษาหาความรู้และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ


มิได้เพียงแค่พระราชทานพันธุ์สัตว์ต่างๆ ให้แก่เกษตรกรเท่านั้น แต่พระองค์ทรงศึกษา ทดลอง ทดสอบ และทรงวางรากฐานต่างๆ เพื่อให้การปศุสัตว์นั้นเป็นอาชีพที่ยั่งยืนและมั่นคง


แม้ไม่ได้ทรงศึกษาด้านวิทยาศาสตร์โดยตรงแต่ก็ทรงศึกษาด้วยพระองค์เอง แล้วนำมาปรับใช้บำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างประโยชน์สุขให้แก่ราษฏรเสมอมา


พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ทรงเป็นแบบอย่างให้เห็นว่านักกีฬาที่ดีนั้น นอกจากความสามารถแล้วจะต้องมีความเพียรพยายาม หมั่นฝึกซ้อม และที่สำคัญคือมีน้ำใจนักกีฬาด้วย


โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดาในบริเวณพระตำหนักจิตรลดารโหฐานสถานที่ที่แสดงให้เห็นว่าพระองค์ทรงมีความใส่พระราชหฤทัยและทรงมีความมุ่งมั่นที่จะช่วยเกษตรกรไทยอย่างแท้จริงถ้าดนตรีคือสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อมอบความสุข ในหลวงรัชกาลที่ 9 ก็ทรงนำดนตรีมาใช้ได้อย่างประเสริฐที่สุดแล้ว


ไม่ใช่แค่เราประสบความสำเร็จลูกค้าของเราก็ต้องประสบความสำเร็จควบคู่ไปด้วย แนวคิดการทำงานของแม็คโครที่เปรียบเสมือนเพื่อนที่พร้อมจะสนับสนุนและประสบความสำเร็จไปด้วยกัน


ปรัชญาในการทำงานของ Elon Musk นักธุรกิจที่มีความสามารถรอบด้าน ด้วยการพัฒนาเทคโนโลยีที่ล้ำสมัย ผลงานของเขากำลังจะเปลี่ยนแปลงโลกไปอีกขั้นหนึ่ง


วันจบการศึกษาเป็นสัญลักษณ์ของการเป็นผู้ใหญ่อย่างเต็มตัว JobThai.com รวบรวมสุนทรพจน์ของคนดังที่ให้ข้อคิดและแรงบันดาลใจเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมตัวก้าวสู่โลกแห่งการทำงาน
ติดตามข่าวสารและเรื่องราวดีๆ ทาง Email

ขอบคุณสำหรับการติดตาม