home > What's new

What's new

Career Ready Boot Camp: Shortcut To Be A Rising Star กิจกรรมดี ๆ ที่สร้างดาวรุ่ง สู่โลกการทำงาน

Career Ready Boot Camp: Shortcut To Be A Rising Star กิจกรรมดี ๆ ที่สร้างดาวรุ่ง สู่โลกการทำงาน

JobThai.com ร่วมกับ CareerVisa Thailand จัดงาน Career Ready Boot Camp เพื่อเตรียมความพร้อมให้น้อง ๆ รุ่นใหม่ก้าวไปสู่ความสำเร็จอย่างมั่นใจในโลกของการทำงานจริง

20/02/17   |   1.9k   |   10
What's new

JobThai.com เดินหน้าจัดกิจกรรม Career Ready Guide เตรียมความพร้อมสู่โลกการทำงานในอนาคต เริ่มต้นปีการศึกษาใหม่ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา


JobThai.com เปิดเผยข้อมูลการหางาน และโอกาสในโลกการทำงานของนักศึกษาจบใหม่ ปีการศึกษา 2559 ทั้งในระดับปริญญาตรี และอาชีวศึกษา


JobThai.com ออกบูธแนะนำตำแหน่งงานแก่น้องๆ นักศึกษา ภายในงาน The 10th Hospitality Career Day ที่จัดขึ้นโดยวิทยาลัยดุสิตธานี


รายงานผลสำรวจความคิดและแนวโน้มพฤติกรรมของคนทำงานกว่า 6,000 คนทั่วประเทศในเรื่องการหางาน สมัครงาน รวมถึงสิ่งที่พวกเขาให้ความสำคัญในการทำงาน


บรรยากาศงาน “Insights of Digital Recruitment” โดย JobThai.com เมื่อวันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2560 ณ โรงแรม So Sofitel Bangkok


SeedCamp by THiNKNET ค่ายบ่มเพาะเมล็ดพันธุ์แห่งปัญญาเดินทางสู่ภาคใต้เพื่อแบ่งปันความรู้กับนักศึกษาคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต


JobThai.com จัดกิจกรรม Career Ready Guide เตรียมความพร้อมสู่โลกการทำงานในอนาคต ณ มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมาJobThai.com เดินทางไปจัดกิจกรรม Career Ready Guide เตรียมความพร้อมสู่โลกการทำงานในอนาคต ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่อีกครั้ง เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา


JobThai.com เดินหน้าเต็มที่กับโครงการ Career Ready Guide เพื่อเตรียมความพร้อมสู่โลกการทำงานให้กับนิสิต นักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต


SeedCamp by THiNKNET กิจกรรมดี ๆ จาก THINKNET เดินทางไปแบ่งปันประสบการณ์และความรู้ในเรื่อง "Agile" กับนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


คณะนายทหารนักเรียน และอาจารย์หลักสูตรชั้นนายพัน จากโรงเรียนแผนที่ กรมแผนที่ทหาร เข้าเยี่ยมชมกิจการและดูงานด้าน GIS Solutions ที่บริษัท ทิงค์เน็ต จำกัด
ติดตามข่าวสารและเรื่องราวดีๆ ทาง Email

ขอบคุณสำหรับการติดตาม