เข้าสู่ระบบ
Job Index | เวลาทำการ >> จันทร์-ศุกร์ 8:30-18:00 น. และเสาร์ 9:30-16:30 น. >> Tel: 02-353-6999 | Fax: 02-353-6988
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
หน้า (ประมาณการพิมพ์) | estimated printed page(s)
0.00
กรุณาเลือกแฟ้มที่ต้องการเก็บประวัติบันทึกข้อความสั้น ๆ เกี่ยวกับประวัตินี้
( ไม่เกิน 200 ตัวอักษร )Username : 
Password : 
  รหัส : 1335591  แก้ไขประวัติล่าสุด : 23 กุมภาพันธ์ 2557  
เข้าระบบล่าสุด 6 เดือนที่แล้ว  


93%
ชื่อ XXXXXXXXXXXXXX     นามสกุล XXXXXXXXXXXXXX
ที่อยู่ XXXXXXXXXXXXXX
ฉะเชิงเทรา 24120
Email XXXXXXXXXXXXXX
Tel XXXXXXXXXXXXXX
Mobile XXXXXXXXXXXXXX
วันเกิด 30 ธันวาคม 2519 ( อายุ 38 ปี )

* XXX หมายถึง เจ้าของประวัตินี้ เลือกปกปิดข้อมูลบางส่วน
ประวัติการศึกษา
ประวัติการฝึกอบรม
พ.ศ. - อายุ (ปี)
ประวัติการทำงาน
ปีที่จบ 2539
จาก วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา
ระดับ ปวส.
สาขา ไฟฟ้ากำลัง
เกรดเฉลี่ย 2.65
ปีที่จบ 2541
จาก มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
ระดับ ปริญญาตรี
สาขา เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม
เกรดเฉลี่ย 2.81
มี.ค. 46 - ก.ค. 46
สถาบัน สถาบันความปลอดภัยในการทำงาน
หลักสูตร จป.วิชาชีพหลักสูตร 192 ชั่วโมง
เม.ย. 51 - เม.ย. 51
สถาบัน สถาบันความปลอดภัยในการทำงาน
หลักสูตร จป.วิชาชีพ หลักสูตร42 ชั่วโมง(เพิ่มเต...
มี.ค. 52 - มี.ค. 52
สถาบัน สถาบันอาหาร
หลักสูตร การจัดทำระบบHACCPในโรงอุตสาหกรรมอาหาร
พ.ย. 52 - พ.ย. 52
สถาบัน United Registrar of Systems (Thailand...
หลักสูตร ISO9001:2008 ; Awareness and Requirem...
ธ.ค. 54 - ธ.ค. 54
สถาบัน United Registrar of Systems (Thailand...
หลักสูตร ISO14001:2004 ; Awareness and Require...
2537 - 18
2538 - 19
2539 - 20
2540 - 21
2541 - 22
2542 - 23
2543 - 24
2544 - 25
2545 - 26
2546 - 27
2547 - 28
2548 - 29
2549 - 30
2550 - 31
2551 - 32
2552 - 33
2553 - 34
2554 - 35
2555 - 36
2556 - 37
2557 - 38
2558 - 39
2559 - 40
ก.พ. 42 - ม.ค. 44
XXXXXXXXXXXXXX
เงินเดือน 5300
ตำแหน่ง บัณฑิตอาสาสมัคร (ลูกจ้างชั่วคราวราชการ)
เม.ย. 44 - พ.ค. 51
XXXXXXXXXXXXXX
เงินเดือน 15000
ตำแหน่ง จป.วิชาชีพ/หัวหน้าแผนกควบคุมคุณภาพ
มิ.ย. 51 - ต.ค. 52
XXXXXXXXXXXXXX
เงินเดือน 17400
ตำแหน่ง จป.วิชาชีพ
พ.ย. 52 -  ปัจจุบัน
XXXXXXXXXXXXXX
เงินเดือน 27300
ตำแหน่ง จป.วิชาชีพ
 
  รหัส : 1335591  แก้ไขประวัติล่าสุด : 23 กุมภาพันธ์ 2557  
เข้าระบบล่าสุด 6 เดือนที่แล้ว  
* XXX หมายถึง เจ้าของประวัตินี้ เลือกปกปิดข้อมูลบางส่วน
ชื่อ XXXXXXXXXXXXXX   นามสกุล XXXXXXXXXXXXXX
93%
ที่อยู่ XXXXXXXXXXXXXX
ฉะเชิงเทรา 24120
Email XXXXXXXXXXXXXX
Tel XXXXXXXXXXXXXX
Mobile XXXXXXXXXXXXXX
รายละเอียดส่วนตัว
เพศ ชาย วันเกิด 30 ธันวาคม 2519 อายุ 38 ปี
ส่วนสูง 177 ซม. น้ำหนัก 50 กก.
สัญชาติ ไทย ศาสนา พุทธ
สถานภาพสมรส โสด สถานภาพทางทหาร ได้รับการยกเว้น / จบหลักสูตรรักษาดินแดน (รด.)
ลักษณะงานที่ต้องการ
* ไม่สนใจงานขายประกัน
ตำแหน่งงานที่ต้องการสมัคร 1. จป.วิชาชีพ
2. หัวหน้าฝ่ายควบคุมคุณภาพQA/QC
3. หัวหน้าทีมระบบคุณภาพ/QMR/งานฝึกอบรม
เงินเดือนที่ต้องการ 27,000
สถานที่ที่ต้องการทำงาน จ.ฉะเชิงเทรา , จ.ปราจีนบุรี
ประเภทงานที่ต้องการ ประจำ 
ประวัติการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
2541
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี สาขา เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม
คณะ - วุฒิ วิทยาศาสตร์บัณฑิต
เกรดเฉลี่ย 2.81
วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา
2539
ระดับการศึกษา ปวส. สาขา ไฟฟ้ากำลัง
เกรดเฉลี่ย 2.65
ประวัติการทำงาน
ชื่อบริษัท : XXXXXXXXXXXXXX
พฤศจิกายน 2552  -   ปัจจุบัน   
ที่อยู่-ติดต่อ : XXXXXXXXXXXXXX
ตำแหน่ง จป.วิชาชีพ เงินเดือน 27300
ระดับ หัวหน้างาน
หน้าที่รับผิดชอบ
1. งาน จป. วิชาชีพ บริหารจัดการการดำเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของบริษัททั้งระบบ โดยมีการจัดทำแผนงานโครงการด้านความปลอดภัยประจำปีและดำเนินงานตามแผนงานตลอดจนติดตามปรับปรุงพัฒนาแผนงานต่อเนื่อง มีกิจกรรมแผนงานย่อย เช่น การตรวจสอบความปลอดภัยอุกรณ์ฉุกเฉิน และ อุปกรณ์ดับเพลิง การซ้อมอพยพหนีไฟและดับเพลิงประจำปี การตรวจสอบเครน การตรวจสอบความปลอดภัยระบบไฟฟ้า การตรวจสอบความปลอดภัยภายในโรงงาน การกำหนดกฎระเบียบข้อบังคับด้านความปลอดภัย กิจกรรมรณรงค์การสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลPPE และการอบรมให้ความรู้แก่พนักงานเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานตามที่กฎหมายกำหนด
2. รับผิดชอบเป็นผู้ประสานงานหลักการจัดกิจกรรม 5 ส ภายในบริษัทฯ
3. เป็นกรรมการSteering และ Internal Auditor ระบบISO9001และISO14001
4. กรรมการโครงการอนุรักษ์พลังงาน
5. รับผิดชอบงานโครงการโรงงานสีขาว
6. ประสานงานการจัดประชุมกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบการ
ชื่อบริษัท : XXXXXXXXXXXXXX
มิถุนายน 2551  -  ตุลาคม 2552   
ที่อยู่-ติดต่อ : XXXXXXXXXXXXXX
ตำแหน่ง จป.วิชาชีพ เงินเดือน 17400
ระดับ หัวหน้างาน
หน้าที่รับผิดชอบ
1. เป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพของบริษัทฯ มีหน้าที่คือ ให้คำแนะนำแก่นายจ้างในการดำเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของบริษัท ทั้งนี้มีการจัดทำแผนงานโครงการด้านความปลอดภัยประจำปีและดำเนินงานตามแผนงาน เช่น การซ้อมอพยพหนีไฟและดับเพลิงประจำปี การตรวจสุขภาพพนักงานประจำปี การจัดระบบการตรวจสอบเครน การตรวจสอบความปลอดภัยระบบไฟฟ้า การตรวจสอบหม้อไอน้ำ การตรวจสอบความปลอดภัยภายในโรงงาน การกำหนดกฎระเบียบข้อบังคับด้านความปลอดภัย รณรงค์การสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล และการอบรมให้ความรู้แก่พนักงานเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานเป็นประจำ
2. หัวหน้าทีมระบบคุณภาพGMP,HACCP,HALAL ทำหน้าที่เป็นตัวแทนฝ่ายบริหารระบบคุณภาพ ลักษณะงานเหมือน QMR แต่เป็นระบบคุณภาพที่ใช้ภายในอุตสาหกรรมอาหาร รับผิดชอบดูแลงานที่เกี่ยวข้องกับระบบคุณภาพทั้งหมดของบริษัทฯ รวมถึงงานProject ต่างๆเช่น CDM Project (Carbon Credit Manangement ) คือโครงการผลิตก๊าซชีวภาพเพื่อลดสภาวะเรือนกระจก และงานProject อื่นๆ
3.บริหารดูแลงานฝ่ายซ่อมบำรุงโรงงาน รับผิดชอบวางแผนและควบคุมการปฏิบัติงานของ แผนกซ่อมบำรุงโรงงานและ แผนกซ่อมบำรุงยานยนต์ โดยใช้การทำงาน ระบบPM และ PDCAเป็นหลักการบริหาร
ชื่อบริษัท : XXXXXXXXXXXXXX
เมษายน 2544  -  พฤษภาคม 2551   
ที่อยู่-ติดต่อ : XXXXXXXXXXXXXX
ตำแหน่ง จป.วิชาชีพ/หัวหน้าแผนกควบคุมคุณภาพ เงินเดือน 15000
ระดับ หัวหน้างาน
หน้าที่รับผิดชอบ
1. เป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพของบริษัทฯ มีหน้าที่คือ ให้คำแนะนำแก่นายจ้างในการดำเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของบริษัท ทั้งนี้มีการจัดทำแผนงานโครงการด้านความปลอดภัยประจำปีและดำเนินงานตามแผนงาน เช่น การซ้อมอพยพหนีไฟและดับเพลิงประจำปี การตรวจสุขภาพพนักงานประจำปี การจัดระบบการตรวจสอบเครน การตรวจสอบความปลอดภัยระบบไฟฟ้า การตรวจสอบความปลอดภัยภายในโรงงาน การกำหนดกฎระเบียบด้านความปลอดภัย
ผลงานที่สำคัญ ได้แก่ เป็นผู้ประสานงานจัดทำโครงการโรงงานสีขาวของจังหวัด จนได้รับรางวัลโรงงานสีขาวดีเด่นของ จ.ฉะเชิงเทรา ในปี2547
2. เป็นหัวหน้าแผนกควบคุมคุณภาพQA/QC มีหน้าที่2ส่วนคือ 2.1งานQCตรวจสอบคุณภาพสินค้า ตั้งแต่ตรวจรับปัจจัยการผลิต การตรวจสอบในระหว่างการผลิต จนถึงการตรวจสอบ Final เพื่อส่งสินค้าให้กับลูกค้า ตลอดจนรับข้อร้องเรียนจากลูกค้าเพื่อมาปรับปรุงแก้ไขคุณภาพในการตรวจสอบสินค้าให้ดีขึ้น 2.2งานQA ดูแลการประกันคุณภาพสินค้าตามช่วงระยะเวลาWarrantyของผลิตภัณฑ์ และดูแลการส่งมอบงานให้แก่ลูกค้าตามSiteงาน ที่ส่งสินค้าไป
3. เป็นเจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพภายในของบริษัท ระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001/2000
4. ได้เป็นตัวแทนบริษัทฯส่งไปทำงานเป็น Sub Contact ในนามบริษัท ABB Industry ประเทศสิงคโปร์ในตำแหน่งวิศวกรไฟฟ้า(วิศวกรQA/QC) ปฏิบัติงานควบคุมการตรวจสอบการประกอบตู้คอนเทนเนอร์ขนาดใหญ่ ซึ่งเป็นตู้ระบบMainไฟฟ้าของ โรงกลั่นน้ำมันในนิคมอุตสาหกรรม เกาะจูล่ง ย่านอุตสาหกรรมหลักของประเทศสิงคโปร์ เป็นเวลา1 เดือนเศษ
ชื่อบริษัท : XXXXXXXXXXXXXX
กุมภาพันธ์ 2542  -  มกราคม 2544   
ที่อยู่-ติดต่อ : XXXXXXXXXXXXXX
ตำแหน่ง บัณฑิตอาสาสมัคร (ลูกจ้างชั่วคราวราชการ) เงินเดือน 5300
ระดับ เจ้าหน้าที่
หน้าที่รับผิดชอบ
ทำหน้าที่อยู่ตาม อบต.ภายในจังหวัดฉะเชิงเทรา โดย ขึ้นตรงต่อ สำนักงานประชาสงเคราะห์จังหวัด มีหน้าที่คือ จัดทำเรื่องให้เงินสงเคาระห์ คนพิการ คนชรา และครอบครัวยากจน ในแต่ละหมู่บ้าน ของตำบลที่รับผิดชอบ ให้ข้อมูลข่าว สารจากทางราชการกรมประชาสงเคราะห์ รวบรวมสถิติประชากรของหมู่บ้าน รายงานผลเกี่ยวกับข้อมูลประชากรต่อสำนักงานประชาสงเคระห์จังหวัดฉะเชิงเทรา
ประวัติการอบรม
United Registrar of Systems (Thailand) Ltd. : URS
ธันวาคม 2554  -  ธันวาคม 2554   
หลักสูตร/ตำแหน่ง ISO14001:2004 ; Awareness and Requirements & Internal Environment Audit
United Registrar of Systems (Thailand) Ltd. : URS
พฤศจิกายน 2552  -  พฤศจิกายน 2552   
หลักสูตร/ตำแหน่ง ISO9001:2008 ; Awareness and Requirements & Internal Quality Audit
สถาบันอาหาร
มีนาคม 2552  -  มีนาคม 2552   
หลักสูตร/ตำแหน่ง การจัดทำระบบHACCPในโรงอุตสาหกรรมอาหาร
สถาบันความปลอดภัยในการทำงาน
เมษายน 2551  -  เมษายน 2551   
หลักสูตร/ตำแหน่ง จป.วิชาชีพ หลักสูตร42 ชั่วโมง(เพิ่มเติมตามกฎหมาย)
สถาบันความปลอดภัยในการทำงาน
มีนาคม 2546  -  กรกฎาคม 2546   
หลักสูตร/ตำแหน่ง จป.วิชาชีพหลักสูตร 192 ชั่วโมง
  ความสามารถ ผลงาน เกียรติประวัติ
ความสามารถทางภาษา
พูด อ่าน เขียน
อังกฤษ พอใช้ พอใช้ ดี
พิมพ์ดีดไทย 35 คำ/นาที
พิมพ์ดีดอังกฤษ 30 คำ/นาที
ความสามารถในการขับขี่ รถจักรยานยนต์ รถยนต์
มี รถจักรยานยนต์ รถยนต์ เป็นของตัวเอง
ความสามารถพิเศษอื่น ๆ
- คอมพิวเตอร์ โปรแกรม MS office : Power point ,Excel, Word
- Internet ,Outlook Express, E-mail
- อุปกรณ์สำนักงานทุกประเภท เช่น Printer , Fax ,Scanner,เคลือบบัตร ,อื่นๆ
โครงการ ผลงาน เกียรติประวัติ และประสบการณ์อื่น ๆ
1. เป็นตัวแทนฝ่ายบริหารงานระบบคุณภาพและดำเนินการขอการรับรองระบบคุณภาพ GMP & HACCP ของบริษัท เอส.ซี อินดัสทรี จำกัด ปัจจุบันได้รับการรับรองระบบเรียบร้อย
2. เป็นผู้ประสานงานหลักการจัดทำโครงการโรงงานสีขาว ของบริษัทไทยเทเลคอนเทนเนอร์ จำกัด ได้รับรางวัลโรงงานสีขาวดีเด่นจังหวัดฉะเชิงเทรา ปี พ.ศ.2547
บุคคลอ้างอิง
XXXXXXXXXXXXXX