เข้าสู่ระบบ
เวลาทำการ >> จันทร์-ศุกร์ 8:30-18:00 น. และเสาร์ 9:30-16:30 น. >> Tel: 02-353-6999 | Fax: 02-353-6988
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
หน้า (ประมาณการพิมพ์) | estimated printed page(s)
0.00
กรุณาเลือกแฟ้มที่ต้องการเก็บประวัติบันทึกข้อความสั้น ๆ เกี่ยวกับประวัตินี้
( ไม่เกิน 200 ตัวอักษร )ข้อความที่ปิดไว้ สามารถอ่านได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
หรือ Click ที่นี่ เพื่อสมัครสมาชิก
หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร 02-353-6999
  รหัส : 1557072  แก้ไขประวัติล่าสุด : 14 กรกฎาคม 2559  


91%
ชื่อ     นามสกุล
ที่อยู่
ยโสธร 35120
Email
Mobile
วันเกิด 10 พฤษภาคม 2525 ( อายุ 34 ปี )
ประวัติการศึกษา
ประวัติการฝึกอบรม
พ.ศ. - อายุ (ปี)
ประวัติการทำงาน
ปีที่จบ 2549
จาก ม.อิสเทิร์นเอเชีย
ระดับ ปริญญาตรี
สาขา รัฐประสาศนสาตร์ (บริหารรัฐและเอกชน)
เกรดเฉลี่ย 2.89
มิ.ย. 51 - ส.ค. 51
สถาบัน ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานภาค 7 จังหวัดอุบ...
หลักสูตร พัฒนาระบบ Competency
ม.ค. 52 - ม.ค. 52
สถาบัน สถาบันเสริมสร้างขีดความสามารถมนุษย์สภ...
หลักสูตร ดูแลพนักงานดี มีแต่ได้กับได้การสร้างเ...
ส.ค. 53 - ก.ย. 53
สถาบัน กรมพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดร้อยเอ็ด,บร...
หลักสูตร อบรมภาษาอังกฤษสำหรับการทำงาน,จนท.ความ...
ปีที่จบ 2559
จาก ม.รามคำแหง
ระดับ ปริญญาตรี
สาขา นิติศาสตร์
เกรดเฉลี่ย 2.5
2547 - 22
2548 - 23
2549 - 24
2550 - 25
2551 - 26
2552 - 27
2553 - 28
2554 - 29
2555 - 30
2556 - 31
2557 - 32
2558 - 33
2559 - 34
2560 - 35
พ.ย. 49 - พ.ย. 50
XXXXXXX
ตำแหน่ง ช่วยราชการกรมทหารราบที่16 กองพันทหารร...
ม.ค. 52 - มี.ค. 53
XXXXXXX
ตำแหน่ง หัวหน้าบุคคลและธุรการ
เม.ย. 53 - ก.ค. 55
XXXXXXX
ตำแหน่ง หน.แผนกสรรหา - ว่าจ้าง
ส.ค. 55 - ก.ย. 57
XXXXXXX
ตำแหน่ง Supervisor Recruitment ( ดูงานภาคอีสา...
ต.ค. 58 - ม.ค. 59
XXXXXXX
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ตรวจสอบอุบัติเหตุ
 
ข้อความที่ปิดไว้ สามารถอ่านได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
หรือ Click ที่นี่ เพื่อสมัครสมาชิก
หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร 02-353-6999
  รหัส : 1557072  แก้ไขประวัติล่าสุด : 14 กรกฎาคม 2559  
ชื่อ   นามสกุล
91%
ที่อยู่
ยโสธร 35120
Email
Mobile
รายละเอียดส่วนตัว
เพศ ชาย วันเกิด 10 พฤษภาคม 2525 อายุ 34 ปี
ส่วนสูง 178 ซม. น้ำหนัก 72 กก.
สัญชาติ ไทย ศาสนา พุทธ
สถานภาพสมรส โสด สถานภาพทางทหาร ผ่านการเกณฑ์ทหาร
ลักษณะงานที่ต้องการ
* ไม่สนใจงานขายประกัน
ตำแหน่งงานที่ต้องการสมัคร 1. ทรัพยากรมนุษย์
2. บุคคล
3. จนท.ตรวจสอบอุบัติเหตุ,จนท.ประเมินราคา
ประเภทงานที่ต้องการ ประจำ 
วันที่สามารถเริ่มงานได้ 1 เดือน
ประวัติการศึกษา
ม.รามคำแหง
2559
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี สาขา นิติศาสตร์
คณะ นิติศาสตร์ วุฒิ นิติศาสตรบัณฑิต
เกรดเฉลี่ย 2.5
ม.อิสเทิร์นเอเชีย
2549
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี สาขา รัฐประสาศนสาตร์ (บริหารรัฐและเอกชน)
คณะ รัฐประสาศนสาตร์ วุฒิ รัฐประสาศนสาตรบัณฑิต
เกรดเฉลี่ย 2.89
ประวัติการทำงาน
ชื่อบริษัท :
ตุลาคม 2558  -  มกราคม 2559   
ที่อยู่-ติดต่อ :
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ตรวจสอบอุบัติเหตุ เงินเดือน -
ระดับ เจ้าหน้าที่
หน้าที่รับผิดชอบ
-ตรวจสอบอุบัติเหตุเบื้องต้นให้บริษัทประกันภัยต่างทื่รับงานฯ
-เรียกร้องเงินเสียหายหน้างานจากคู่กรณี
-ตามคดีฯ
-อื่นตามได้รับมอบหมาย
ชื่อบริษัท :
สิงหาคม 2555  -  กันยายน 2557   
ที่อยู่-ติดต่อ :
ตำแหน่ง Supervisor Recruitment ( ดูงานภาคอีสาน 19 จังหวัด ) เงินเดือน -
ระดับ หัวหน้างาน
หน้าที่รับผิดชอบ
11.วางแผนสรรหา
2.งานสรรหา
3.รับสมัครงาน
4. งานคัดเลือก
5.งานว่าจ้าง
6.การจัดการทั่วไป
7ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายในภายนอกเช่น จัดหางาน ,ศูนย์พัฒนาแรงงาน ,อำเภอ,ส่วนราชการอื่นๆและบริษัทเอกชน
8..วางแผนสรรหา,ติดตามคนมาสมัครงานและนัดเริ่มงาน
9.บริหารผู้ใต้บังคับบัญชาและให้คำปรึกษาแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงาน
10.อื่นๆ
ชื่อบริษัท :
เมษายน 2553  -  กรกฎาคม 2555   
ที่อยู่-ติดต่อ :
ตำแหน่ง หน.แผนกสรรหา - ว่าจ้าง เงินเดือน -
ระดับ หัวหน้างาน
หน้าที่รับผิดชอบ
1.วางแผนสรรหา
2.งานสรรหา
3.รับสมัครงาน
4. งานคัดเลือก
5.งานว่าจ้าง
6.การจัดการทั่วไป
7ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายในภายนอกเช่น จัดหางาน ,ศูนย์พัฒนาแรงงาน ,อำเภอ,ส่วนราชการอื่นๆและบริษัทเอกชน
8..วางแผนสรรหา,ติดตามคนมาสมัครงานและนัดเริ่มงาน
9.บริหารผู้ใต้บังคับบัญชาและให้คำปรึกษาแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงาน
10.ฝึกอบรม
11.อื่นๆ
ชื่อบริษัท :
มกราคม 2552  -  มีนาคม 2553   
ที่อยู่-ติดต่อ :
ตำแหน่ง หัวหน้าบุคคลและธุรการ เงินเดือน -
ระดับ หัวหน้างาน
หน้าที่รับผิดชอบ
1.ดูแลแผนกสรรหา
2.ดูแลแผนกสวัสดิการและฝึกอบรม
3.ดูแลแผนกแลธุรการ
4. ดูแลแผนกเงินเดือน
5.ดูแลรปภ.
6.การจัดการทั่วไป
7.งานฝึกอบรมและพัฒนาเช่นอบรมพนักงานใหม่ ด้านมาตราฐานแรงงานอาทิ iso :9001:2000 ,sa 8000มาตราฐานอื่นๆเป็นต้น
8.ทะเบียนประวัติ
9ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายในภายนอกเช่น จัดหางาน ,ศูนย์พัฒนาแรงงาน ,อำเภอ,ส่วนราชการอื่นๆและบริษัทเอกชน
10.วางแผนสรรหา,ตัดตามการขาดลา - มาสาย ,ติดตามคนมาสมัครงานและนัดเริ่มงาน
11.เบิกจ่ายอุปกรณ์ฯ
12.บริหารงานผู้ใต้บังคับบัญชาฯ
13.ประกันสังคม
14.สวัสดิการ
15.อื่นๆ
ชื่อบริษัท :
พฤศจิกายน 2549  -  พฤศจิกายน 2550   
ที่อยู่-ติดต่อ :
ตำแหน่ง ช่วยราชการกรมทหารราบที่16 กองพันทหารราบที่ 2 สายฝ.2,ฝ.3 (ฝ่ายยุทธการและการข่าว ) เงินเดือน -
ระดับ เจ้าหน้าที่
หน้าที่รับผิดชอบ
-ส่งข่าว-รับข่าวฯ
-ช่วยทำแผนฯยุทธการ
-อื่นตามได้รับมอบหมาย
ประวัติการอบรม
กรมพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดร้อยเอ็ด,บริษัท ไวท์ เฮอริเทจ จำกัด
สิงหาคม 2553  -  กันยายน 2553   
หลักสูตร/ตำแหน่ง อบรมภาษาอังกฤษสำหรับการทำงาน,จนท.ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน
สถาบันเสริมสร้างขีดความสามารถมนุษย์สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
มกราคม 2552  -  มกราคม 2552   
หลักสูตร/ตำแหน่ง ดูแลพนักงานดี มีแต่ได้กับได้การสร้างเสริมสุขภาพในสถานที่ประกอบการ,องค์กรแห่งความสำเร็จ
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานภาค 7 จังหวัดอุบลราชธานี
มิถุนายน 2551  -  สิงหาคม 2551   
หลักสูตร/ตำแหน่ง พัฒนาระบบ Competency
  ความสามารถ ผลงาน เกียรติประวัติ
ความสามารถทางภาษา
พูด อ่าน เขียน
ไทย ดี ดี ดี
อังกฤษ พอใช้ พอใช้ พอใช้
พิมพ์ดีดไทย 30 คำ/นาที
พิมพ์ดีดอังกฤษ 25 คำ/นาที
ความสามารถในการขับขี่ รถจักรยานยนต์ รถยนต์
มี รถจักรยานยนต์ รถยนต์ เป็นของตัวเอง
ความสามารถพิเศษอื่น ๆ
- คอมฯ
- กีฬา
- กีตร้า
- กฏหมาย
- บริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์
โครงการ ผลงาน เกียรติประวัติ และประสบการณ์อื่น ๆ
สิทธิผู้ต้องหาและผู้ถูกกล่าวหาในคดีอาญา ตาม ป.วิอาญา มาตรา 7/1,ออกค่ายอาสา,ให้ความรู้ประชาชนเกี่ยวกับระบบการปกครองแบบประชาธิปไตย,มวลชลสัมพันธ์,งานทะเบียน,อื่นๆ
บุคคลอ้างอิง