เข้าสู่ระบบ
Job Index | เวลาทำการ >> จันทร์-ศุกร์ 8:30-18:00 น. และเสาร์ 9:30-16:30 น. >> Tel: 02-353-6999 | Fax: 02-353-6988
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
หน้า (ประมาณการพิมพ์) | estimated printed page(s)
0.00
กรุณาเลือกแฟ้มที่ต้องการเก็บประวัติบันทึกข้อความสั้น ๆ เกี่ยวกับประวัตินี้
( ไม่เกิน 200 ตัวอักษร )Username : 
Password : 
  รหัส : 1557072  แก้ไขประวัติล่าสุด : 21 เมษายน 2558  


93%
ชื่อ XXXXXXXXXXXXXX     นามสกุล XXXXXXXXXXXXXX
ที่อยู่ XXXXXXXXXXXXXX
ชลบุรี 21012
Email XXXXXXXXXXXXXX
Mobile XXXXXXXXXXXXXX
วันเกิด 10 พฤษภาคม 2525 ( อายุ 33 ปี )
ประวัติการศึกษา
ประวัติการฝึกอบรม
พ.ศ. - อายุ (ปี)
ประวัติการทำงาน
ปีที่จบ 2549
จาก ม.อิสเทิร์นเอเชีย
ระดับ ปริญญาตรี
สาขา รัฐประสาศนสาตร์(บริหารรัฐและเอกชน)
เกรดเฉลี่ย 2.89
มิ.ย. 51 - ส.ค. 51
สถาบัน ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานภาค 7 จังหวัดอุบ...
หลักสูตร พัฒนาระบบ Competency
ม.ค. 52 - ม.ค. 52
สถาบัน สถาบันเสริมสร้างขีดความสามารถมนุษย์สภ...
หลักสูตร ดูแลพนักงานดี มีแต่ได้กับได้การสร้างเ...
ส.ค. 53 - ก.ย. 53
สถาบัน กรมพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดร้อยเอ็ด,บร...
หลักสูตร อบรมภาษาอังกฤษสำหรับการทำงาน,จนท.ความ...
ปีที่จบ 2557
จาก ม.รามคำแหง(เหลือ 12 หน่วยกิต)
ระดับ กำลังศึกษาปริญญาตรี
สาขา นิติศาสตร์
เกรดเฉลี่ย 2.75
ปีที่จบ 2557
จาก มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ระดับ ปริญญาโท
สาขา รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
2547 - 22
2548 - 23
2549 - 24
2550 - 25
2551 - 26
2552 - 27
2553 - 28
2554 - 29
2555 - 30
2556 - 31
2557 - 32
2558 - 33
2559 - 34
ธ.ค. 50 - ม.ค. 52
XXXXXXXXXXXXXX
ตำแหน่ง หัวหน้าสรรหาทรัพยากรมนุษย์และฝึกอบรมฯ
ม.ค. 52 - มี.ค. 53
XXXXXXXXXXXXXX
ตำแหน่ง หัวหน้าบุคคลและธุระการ
เม.ย. 53 - ก.ค. 55
XXXXXXXXXXXXXX
ตำแหน่ง หน.แผนกสรรหา - ว่าจ้าง
ส.ค. 55 - ธ.ค. 57
XXXXXXXXXXXXXX
ตำแหน่ง Supervisor Recruitment ( ดูงานภาคอีสา...
ม.ค. 58 -  ปัจจุบัน
XXXXXXXXXXXXXX
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ตรวจสอบอุบัติเหตุ
 
  รหัส : 1557072  แก้ไขประวัติล่าสุด : 21 เมษายน 2558  
ชื่อ XXXXXXXXXXXXXX   นามสกุล XXXXXXXXXXXXXX
93%
ที่อยู่ XXXXXXXXXXXXXX
ชลบุรี 21012
Email XXXXXXXXXXXXXX
Mobile XXXXXXXXXXXXXX
รายละเอียดส่วนตัว
เพศ ชาย วันเกิด 10 พฤษภาคม 2525 อายุ 33 ปี
ส่วนสูง 178 ซม. น้ำหนัก 72 กก.
สัญชาติ ไทย ศาสนา พุทธ
สถานภาพสมรส โสด สถานภาพทางทหาร ผ่านการเกณฑ์ทหาร
ลักษณะงานที่ต้องการ
* ไม่สนใจงานขายประกัน
ตำแหน่งงานที่ต้องการสมัคร 1. ผู้จัดการทรัพยากรบุคคล,ผู้ช่วยผู้จัดการทรัพยากรบุคคล
2. หัวหน้าสรรหา-ว่าจ้าง
เงินเดือนที่ต้องการ 30,000
ประเภทงานที่ต้องการ ประจำ 
วันที่สามารถเริ่มงานได้ ทันที
ประวัติการศึกษา
ม.รามคำแหง(เหลือ 12 หน่วยกิต)
2557
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี (กำลังศึกษา) สาขา นิติศาสตร์
คณะ นิติศาสตร์ วุฒิ นิติศาสตรบัณฑิต
เกรดเฉลี่ย 2.75
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
2557
ระดับการศึกษา ปริญญาโท สาขา รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
คณะ รัฐศาสตร์ วุฒิ รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต(หยุดเรียน)
เกรดเฉลี่ย -
ม.อิสเทิร์นเอเชีย
2549
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี สาขา รัฐประสาศนสาตร์(บริหารรัฐและเอกชน)
คณะ รัฐประสาศนสาตร์ วุฒิ รัฐประสาศนสาตรบัณฑิต
เกรดเฉลี่ย 2.89
ประวัติการทำงาน
ชื่อบริษัท : XXXXXXXXXXXXXX
มกราคม 2558  -   ปัจจุบัน   
ที่อยู่-ติดต่อ : XXXXXXXXXXXXXX
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ตรวจสอบอุบัติเหตุ เงินเดือน -
ระดับ เจ้าหน้าที่
หน้าที่รับผิดชอบ
-ตรวจสอบอุบัติเหตุเบื้องต้นให้บริษัทประกันภัยต่างทื่รับงานฯ
-เรียกร้องเงินเสียหายหน้างานจากคู่กรณี
-ตามคดีฯ
ชื่อบริษัท : XXXXXXXXXXXXXX
สิงหาคม 2555  -  ธันวาคม 2557   
ที่อยู่-ติดต่อ : XXXXXXXXXXXXXX
ตำแหน่ง Supervisor Recruitment ( ดูงานภาคอีสาน 19 จังหวัด ) เงินเดือน -
ระดับ หัวหน้างาน
หน้าที่รับผิดชอบ
11.วางแผนสรรหา
2.งานสรรหา
3.รับสมัครงาน
4. งานคัดเลือก
5.งานว่าจ้าง
6.การจัดการทั่วไป
7ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายในภายนอกเช่น จัดหางาน ,ศูนย์พัฒนาแรงงาน ,อำเภอ,ส่วนราชการอื่นๆและบริษัทเอกชน
8..วางแผนสรรหา,ติดตามคนมาสมัครงานและนัดเริ่มงาน
9.บริหารผู้ใต้บังคับบัญชาและให้คำปรึกษาแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงาน
10.อื่นๆ
ชื่อบริษัท : XXXXXXXXXXXXXX
เมษายน 2553  -  กรกฎาคม 2555   
ที่อยู่-ติดต่อ : XXXXXXXXXXXXXX
ตำแหน่ง หน.แผนกสรรหา - ว่าจ้าง เงินเดือน -
ระดับ หัวหน้างาน
หน้าที่รับผิดชอบ
11.วางแผนสรรหา
2.งานสรรหา
3.รับสมัครงาน
4. งานคัดเลือก
5.งานว่าจ้าง
6.การจัดการทั่วไป
7ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายในภายนอกเช่น จัดหางาน ,ศูนย์พัฒนาแรงงาน ,อำเภอ,ส่วนราชการอื่นๆและบริษัทเอกชน
8..วางแผนสรรหา,ติดตามคนมาสมัครงานและนัดเริ่มงาน
9.บริหารผู้ใต้บังคับบัญชาและให้คำปรึกษาแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงาน
10.ฝึกอบรม
11.อื่นๆ
ชื่อบริษัท : XXXXXXXXXXXXXX
มกราคม 2552  -  มีนาคม 2553   
ที่อยู่-ติดต่อ : XXXXXXXXXXXXXX
ตำแหน่ง หัวหน้าบุคคลและธุระการ เงินเดือน -
ระดับ หัวหน้างาน
หน้าที่รับผิดชอบ
11.ดูแลแผนกสรรหา
2.ดูแลแผนกสวัสดิการและฝึกอบรม
3.ดูแลแผนกแลธุรการ
4. ดูแลแผนกเงินเดือน
5.ดูแลรปภ.
6.การจัดการทั่วไป
7.งานฝึกอบรมและพัฒนาเช่นอบรมพนักงานใหม่ ด้านมาตราฐานแรงงานอาทิ iso :9001:2000 ,sa 8000มาตราฐานอื่นๆเป็นต้น
8.ทะเบียนประวัติ
9ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายในภายนอกเช่น จัดหางาน ,ศูนย์พัฒนาแรงงาน ,อำเภอ,ส่วนราชการอื่นๆและบริษัทเอกชน
10.วางแผนสรรหา,ตัดตามการขาดลา - มาสาย ,ติดตามคนมาสมัครงานและนัดเริ่มงาน
11.เบิกจ่ายอุปกรณ์ฯ
12.บริหารงานผู้ใต้บังคับบัญชาฯ
13.ประกันสังคม
14.สวัสดิการ
15.อื่นๆ
ชื่อบริษัท : XXXXXXXXXXXXXX
ธันวาคม 2550  -  มกราคม 2552   
ที่อยู่-ติดต่อ : XXXXXXXXXXXXXX
ตำแหน่ง หัวหน้าสรรหาทรัพยากรมนุษย์และฝึกอบรมฯ เงินเดือน -
ระดับ หัวหน้างาน
หน้าที่รับผิดชอบ
11.วางแผนสรรหา
2.งานสรรหา
3.รับสมัครงาน
4. งานคัดเลือก
5.งานว่าจ้าง
6.การจัดการทั่วไป
7.งานฝึกอบรมและพัฒนาเช่นอบรมพนักงานใหม่ ด้านมาตราฐานแรงงานอาทิ iso :9001:2000 ,sa 8000มาตราฐานอื่นๆเป็นต้น
8.ทะเบียนประวัติ
9ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายในภายนอกเช่น จัดหางาน ,ศูนย์พัฒนาแรงงาน ,อำเภอ,ส่วนราชการอื่นๆและบริษัทเอกชน
10.วางแผนสรรหา,ตัดตามการขาดลา - มาสาย ,ติดตามคนมาสมัครงานและนัดเริ่มงาน
11.เบิกจ่ายอุปกรณ์ฯ
12.บริหารงานผู้ใต้บังคับบัญชาฯ
13.อื่นๆ
ประวัติการอบรม
กรมพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดร้อยเอ็ด,บริษัท ไวท์ เฮอริเทจ จำกัด
สิงหาคม 2553  -  กันยายน 2553   
หลักสูตร/ตำแหน่ง อบรมภาษาอังกฤษสำหรับการทำงาน,จนท.ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน
สถาบันเสริมสร้างขีดความสามารถมนุษย์สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
มกราคม 2552  -  มกราคม 2552   
หลักสูตร/ตำแหน่ง ดูแลพนักงานดี มีแต่ได้กับได้การสร้างเสริมสุขภาพในสถานที่ประกอบการ,องค์กรแห่งความสำเร็จ
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานภาค 7 จังหวัดอุบลราชธานี
มิถุนายน 2551  -  สิงหาคม 2551   
หลักสูตร/ตำแหน่ง พัฒนาระบบ Competency
  ความสามารถ ผลงาน เกียรติประวัติ
ความสามารถทางภาษา
พูด อ่าน เขียน
ไทย ดี ดี ดี
อังกฤษ พอใช้ พอใช้ พอใช้
พิมพ์ดีดไทย 30 คำ/นาที
พิมพ์ดีดอังกฤษ 25 คำ/นาที
ความสามารถในการขับขี่ รถจักรยานยนต์ รถยนต์
มี รถจักรยานยนต์ รถยนต์ เป็นของตัวเอง
ความสามารถพิเศษอื่น ๆ
- คอมฯ
- กีฬา
- กีตร้า
- กฏหมาย
- บริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์
โครงการ ผลงาน เกียรติประวัติ และประสบการณ์อื่น ๆ
สิทธิผู้ต้องหาและผู้ถูกกล่าวหาในคดีอาญา ตาม ป.วิอาญา มาตรา 7/1,ออกค่ายอาสา,ให้ความรู้ประชาชนเกี่ยวกับระบบการปกครองแบบประชาธิปไตย,มวลชลสัมพันธ์,งานทะเบียน,อื่นๆ
บุคคลอ้างอิง
XXXXXXXXXXXXXX