เข้าสู่ระบบ
Job Index | เวลาทำการ >> จันทร์-ศุกร์ 8:30-18:00 น. และเสาร์ 9:30-16:30 น. >> Tel: 02-353-6999 | Fax: 02-353-6988
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
หน้า (ประมาณการพิมพ์) | estimated printed page(s)
0.00
กรุณาเลือกแฟ้มที่ต้องการเก็บประวัติบันทึกข้อความสั้น ๆ เกี่ยวกับประวัตินี้
( ไม่เกิน 200 ตัวอักษร )Username : 
Password : 
  รหัส : 1867075  แก้ไขประวัติล่าสุด : 22 เมษายน 2558  


89%
ชื่อ XXXXXXXXXXXXXX     นามสกุล XXXXXXXXXXXXXX
ที่อยู่ XXXXXXXXXXXXXX
นนทบุรี 11000
Email XXXXXXXXXXXXXX
Mobile XXXXXXXXXXXXXX
วันเกิด 23 มกราคม 2525 ( อายุ 33 ปี )
ประวัติการศึกษา
ประวัติการฝึกอบรม
พ.ศ. - อายุ (ปี)
ประวัติการทำงาน
ปีที่จบ 2546
จาก รร. พงษ์สวัสดิ์พณชย์การ
ระดับ ปวส.
สาขา คอมฯ ธุรกิจ
เกรดเฉลี่ย 2.00
ปีที่จบ 2550
จาก ม.ราชภฎสวนดุสิต
ระดับ ปริญญาตรี
สาขา การจัดการทั่วไป
เกรดเฉลี่ย 2.27
2544 - 19
2545 - 20
2546 - 21
2547 - 22
2548 - 23
2549 - 24
2550 - 25
2551 - 26
2552 - 27
2553 - 28
2554 - 29
2555 - 30
2556 - 31
2557 - 32
2558 - 33
2559 - 34
ม.ค. 51 - มี.ค. 52
XXXXXXXXXXXXXX
เงินเดือน 15,500 บา
ตำแหน่ง ผจก. สถานีน้ำมัน
พ.ค. 52 - ก.ค. 53
XXXXXXXXXXXXXX
เงินเดือน 18,000 บาท
ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายจัดส่ง
พ.ย. 53 - มี.ค. 55
XXXXXXXXXXXXXX
เงินเดือน 18,000 บาท
ตำแหน่ง ตรวจสอบคุณภาพ Qality Assessor
มิ.ย. 55 - มิ.ย. 56
XXXXXXXXXXXXXX
เงินเดือน 20,000 บาท
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
ส.ค. 56 - ก.พ. 58
XXXXXXXXXXXXXX
เงินเดือน 20600
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล สรรหา
 
  รหัส : 1867075  แก้ไขประวัติล่าสุด : 22 เมษายน 2558  
ชื่อ XXXXXXXXXXXXXX   นามสกุล XXXXXXXXXXXXXX
89%
ที่อยู่ XXXXXXXXXXXXXX
นนทบุรี 11000
Email XXXXXXXXXXXXXX
Mobile XXXXXXXXXXXXXX
รายละเอียดส่วนตัว
เพศ ชาย วันเกิด 23 มกราคม 2525 อายุ 33 ปี
ส่วนสูง 182 ซม. น้ำหนัก 71 กก.
สัญชาติ ไทย ศาสนา พุทธ
สถานภาพสมรส โสด สถานภาพทางทหาร ได้รับการยกเว้น / จบหลักสูตรรักษาดินแดน (รด.)
ลักษณะงานที่ต้องการ
* ไม่สนใจงานขายประกัน
ตำแหน่งงานที่ต้องการสมัคร 1. ผู้จัดการเขตสถานีน้ำมัน
2. เจ้าหน้าที่สินเชื่อรถยนต์
3. เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล
เงินเดือนที่ต้องการ 30,000
สถานที่ที่ต้องการทำงาน กรุงเทพและปริมณฑล
ประเภทงานที่ต้องการ ประจำ 
ประวัติการศึกษา
ม.ราชภฎสวนดุสิต
2550
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี สาขา การจัดการทั่วไป
คณะ - วุฒิ ป.ตรี บริหารธุรกิจ
เกรดเฉลี่ย 2.27
รร. พงษ์สวัสดิ์พณชย์การ
2546
ระดับการศึกษา ปวส. สาขา คอมฯ ธุรกิจ
เกรดเฉลี่ย 2.00
ประวัติการทำงาน
ชื่อบริษัท : XXXXXXXXXXXXXX
สิงหาคม 2556  -  กุมภาพันธ์ 2558   
ที่อยู่-ติดต่อ : XXXXXXXXXXXXXX
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล สรรหา เงินเดือน 20600
ระดับ เจ้าหน้าที่
หน้าที่รับผิดชอบ
หน้าที่รับผิดชอบการสรรหาบุคคลากร ทำสัญญาว่าจ้างพนักงานขายบัตรอิออน และหัวหน้าการตลาด รับผิดชอบ 11 สาขาเขตปิ่นเกล้า
เขตบางแค เขตพระราม 2 เขตบางนา และสมุทรปราการโควต้าที่รับผิดชอบ ประมาณ 230 คน เป้าหมายสรรหาให้เต็มจำนวนที่ต้องการ
ช่องทางการสรรหาบุคลากรเข้าร่วมงานพัดพบแรงงานของกรมแรงงานเพื่อสรรหาบุคคลากร, ประกาศทางเว็บ, ติดสื่อตามแหล่งชุมชน
จัดทำเอกสารประวัติพนักงานส่งสำนักงานใหญ่เพื่อเข้าระบบ ทำรายงานสรุปอัตรากำลังคน
อบรมพนักงานใหม่ กฎระเบียบและสวัสดิ์การบริษัท, ISO 27001, 14001, 9002 ให้ครบทุกคน ตามเป้าหมายที่บริษัทกำหนด
ชื่อบริษัท : XXXXXXXXXXXXXX
มิถุนายน 2555  -  มิถุนายน 2556   
ที่อยู่-ติดต่อ : XXXXXXXXXXXXXX
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล เงินเดือน 20,000 บาท
ระดับ เจ้าหน้าที่
หน้าที่รับผิดชอบ
บริษัทบริหารงานธุรกิจค้าปลีกภายใต้แบรนด์ฟูดแลนด์ สาขา พอร์โต้ชิโน่มหาชัยหน้าที่รับผิดชอบสรรหาและทำสัญญาว่าจ้างพนักงานทั่วไป และระดับหัวหน้าแผนก รับผิดชอบด้านสวัสดิ์การพนักงาน เช่นหอพัก, ชุดยูนิฟอร์ม, ขออนุมัติเงินค่าหอพักค่าน้ำค่าไฟกฎระเบียบหอพัก สต๊อคชุดยูนิฟอร์ม เข้าร่วมงานพัดพบแรงงานของกรมแรงงานเพื่อสรรหาบุคคลากร แจ้งเข้าแจ้งออกของประกันสังคม สปส. 1-03 สปส. 9-02 สปส. 1-03/1 สปส. 6-09
ชื่อบริษัท : XXXXXXXXXXXXXX
พฤศจิกายน 2553  -  มีนาคม 2555   
ที่อยู่-ติดต่อ : XXXXXXXXXXXXXX
ตำแหน่ง ตรวจสอบคุณภาพ Qality Assessor เงินเดือน 18,000 บาท
ระดับ เจ้าหน้าที่
หน้าที่รับผิดชอบ
ตรวจสอบภาพลักษณ์และการให้บริการของสถานีนำมันปตท.จิ๊ฟฟี่ 146 สาขา เพื่อคุณภาพและสาเหตุข้อบกพร่องต่างๆ เช่นด้าน Safety ด้านการให้บริการ อุปกรณ์ต่างๆ อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์รวมถึงความสะอาด ประเมินการให้คุแนนคุณภาพต่างๆและละสถานีเพื่อให้ได้คะแนนตามมารตฐานที่บริษัทกำหนดไว้ KPI และเที่ยบยอดขายในแต่ละเดือนวิเคราะห์สาเหตุยอดขายเพิ่มขึ้นหรือลดลงเพื่อหาสาเหตุของยอดขายที่แท้จริง และนำเสนอให้ผู้บริหารได้รับทราบและผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อหาสาเหตุข้อบกพร่อง และเพื่อการพัฒนาคุณภาพให้ได้มาตรฐานที่สูดสุดเพื่อให้ลูกค้าได้รับสิ่งที่ดีที่สุดในการเข้ามาใช้บริการ
ชื่อบริษัท : XXXXXXXXXXXXXX
พฤษภาคม 2552  -  กรกฎาคม 2553   
ที่อยู่-ติดต่อ : XXXXXXXXXXXXXX
ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายจัดส่ง เงินเดือน 18,000 บาท
ระดับ เจ้าหน้าที่
หน้าที่รับผิดชอบ
บริหารงานการจัดส่งสินค้าให้มีประสิทธิภาพตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด อยู่ภายใต้มารตฐานของบริษัทนำข้อมูลต่างๆ ในการให้บริการลูกค้าลงใน KPI และนำรายงานเสนอให้ผู้บังคึบบัญชา ทุกเดือนเพื่อประเมินคุณภาพและข้อบกพร่องต่างๆ นำมาแก้ไขเพื่อให้การบริการจัดส่งที่มีคุณภาพและนำข้อมูลจากแบบสอบถามการให้บริการลูกค้าความพึงพอใจในการให้บริการหลังการขาย
ชื่อบริษัท : XXXXXXXXXXXXXX
มกราคม 2551  -  มีนาคม 2552   
ที่อยู่-ติดต่อ : XXXXXXXXXXXXXX
ตำแหน่ง ผจก. สถานีน้ำมัน เงินเดือน 15,500 บา
ระดับ ผู้จัดการ/อาวุโส
หน้าที่รับผิดชอบ
บริหารงานให้สถานีน้ำมันให้มีคุณภาพเช่นการวัดค่า API น้ำมัน บริหารงานผู้ใต้บังคับบัญชา 20 กว่าคน เพื่อให้สถานีน้ำมัน มีประสิทธิภาพ การบริการที่ดีที่สุด เพื่อให้ลูกค้าประทับใจ และกระตุ้นยอดขายให้ได้ตามเป้าตามที่บริษัทกำหนด ควบคุมการปฎิบัติงานของพนักงาน ตรวจสอบเอกสารต่างๆ และส่งไปให้ต้นสังกัด
  ความสามารถ ผลงาน เกียรติประวัติ
ความสามารถทางภาษา
พูด อ่าน เขียน
ไทย เยี่ยม เยี่ยม เยี่ยม
อังกฤษ พอใช้ พอใช้ พอใช้
พิมพ์ดีดไทย 30 คำ/นาที
พิมพ์ดีดอังกฤษ 36 คำ/นาที
ความสามารถในการขับขี่ รถจักรยานยนต์ รถยนต์
มี รถยนต์ เป็นของตัวเอง
ความสามารถพิเศษอื่น ๆ
- ใช้โปรแกรมไมรโครซอฟออฟฟิต
- ใช้ระบบโปรแกรมสำเร็จรูปการตัดจ่าย SAP
โครงการ ผลงาน เกียรติประวัติ และประสบการณ์อื่น ๆ
อบรมเกี่ยวกับการวางแผนการส่งเสริมการตลาด ณ บริษัทพรีเมียลูบริแค้นท์ จำกัด