เข้าสู่ระบบ
Job Index | เวลาทำการ >> จันทร์-ศุกร์ 8:30-18:00 น. และเสาร์ 9:30-16:30 น. >> Tel: 02-353-6999 | Fax: 02-353-6988
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
หน้า (ประมาณการพิมพ์) | estimated printed page(s)
0.00
กรุณาเลือกแฟ้มที่ต้องการเก็บประวัติบันทึกข้อความสั้น ๆ เกี่ยวกับประวัตินี้
( ไม่เกิน 200 ตัวอักษร )Username : 
Password : 
  รหัส : 1910846  แก้ไขประวัติล่าสุด : 19 กรกฎาคม 2556  
เข้าระบบล่าสุด 6 เดือนที่แล้ว  


98%
ชื่อ XXXXXXXXXXXXXX     นามสกุล XXXXXXXXXXXXXX
ที่อยู่ XXXXXXXXXXXXXX
กรุงเทพมหานคร 10240
Email XXXXXXXXXXXXXX
Tel XXXXXXXXXXXXXX
Mobile XXXXXXXXXXXXXX
วันเกิด 26 ธันวาคม 2520 ( อายุ 37 ปี )
ประวัติการศึกษา
ประวัติการฝึกอบรม
พ.ศ. - อายุ (ปี)
ประวัติการทำงาน
ปีที่จบ 2544
จาก ม.รามคำแหง
ระดับ ปริญญาตรี
สาขา การตลาด
เกรดเฉลี่ย 2.55
ม.ค. 50 - ม.ค. 50
สถาบัน บ.สินมั้นคงประกันภัย
หลักสูตร เชิงวิชาการ
มี.ค. 51 - มี.ค. 51
สถาบัน จี เอ็ม เอ็ม แกรมมี่ จำกัด มหาชน
หลักสูตร ทักษะการขายและการเจรจาต่อรอง
พ.ย. 52 - พ.ย. 52
สถาบัน บ.ไทยน้ำทิพย์
หลักสูตร การบริหารงานบุคคลและการวางแผนงาน
ปีที่จบ 2557
จาก ม.รามคำแหง
ระดับ กำลังศึกษาปริญญาโท
สาขา การตลาด
2542 - 22
2543 - 23
2544 - 24
2545 - 25
2546 - 26
2547 - 27
2548 - 28
2549 - 29
2550 - 30
2551 - 31
2552 - 32
2553 - 33
2554 - 34
2555 - 35
2556 - 36
2557 - 37
2558 - 38
2559 - 39
ม.ค. 46 - ธ.ค. 49
XXXXXXXXXXXXXX
เงินเดือน 13000+++
ตำแหน่ง พนักงานขาย
ม.ค. 50 - ธ.ค. 51
XXXXXXXXXXXXXX
เงินเดือน 15000+++
ตำแหน่ง พนักงานขายลิขสิทธิ์เพลง
ม.ค. 52 - ธ.ค. 53
XXXXXXXXXXXXXX
เงินเดือน 18000+++
ตำแหน่ง Sales Supervsor
ม.ค. 54 -  ปัจจุบัน
XXXXXXXXXXXXXX
เงินเดือน 25000+++
ตำแหน่ง Chief of sales
 
  รหัส : 1910846  แก้ไขประวัติล่าสุด : 19 กรกฎาคม 2556  
เข้าระบบล่าสุด 6 เดือนที่แล้ว  
ชื่อ XXXXXXXXXXXXXX   นามสกุล XXXXXXXXXXXXXX
98%
ที่อยู่ XXXXXXXXXXXXXX
กรุงเทพมหานคร 10240
Email XXXXXXXXXXXXXX
Tel XXXXXXXXXXXXXX
Mobile XXXXXXXXXXXXXX
รายละเอียดส่วนตัว
เพศ ชาย วันเกิด 26 ธันวาคม 2520 อายุ 37 ปี
ส่วนสูง 175 ซม. น้ำหนัก 75 กก.
สัญชาติ ไทย ศาสนา พุทธ
สถานภาพสมรส โสด สถานภาพทางทหาร ได้รับการยกเว้น / จบหลักสูตรรักษาดินแดน (รด.)
ลักษณะงานที่ต้องการ
* ไม่สนใจงานขายประกัน
ตำแหน่งงานที่ต้องการสมัคร 1. Sales Manager
2. Sales Supervisor
3. Sales executive
เงินเดือนที่ต้องการ 28,000+++
สถานที่ที่ต้องการทำงาน กรุงเทพ-ต่างจังหวัด
ประเภทงานที่ต้องการ ประจำ 
วันที่สามารถเริ่มงานได้ ทันที
ประวัติการศึกษา
ม.รามคำแหง
2557
ระดับการศึกษา ปริญญาโท (กำลังศึกษา) สาขา การตลาด
คณะ บริหารธุรกิจ วุฒิ ปริญญาโท
เกรดเฉลี่ย -
ม.รามคำแหง
2544
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี สาขา การตลาด
คณะ บริหารธุรกิจ วุฒิ ปริญญาตรี
เกรดเฉลี่ย 2.55
ประวัติการทำงาน
ชื่อบริษัท : XXXXXXXXXXXXXX
มกราคม 2554  -   ปัจจุบัน   
ที่อยู่-ติดต่อ : XXXXXXXXXXXXXX
ตำแหน่ง Chief of sales เงินเดือน 25000+++
ระดับ หัวหน้างาน
หน้าที่รับผิดชอบ
1 พัฒนา วางแผนงานทางด้านการตลาดและการขาย
2 บริหารทีมงานและให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาให้ทีมงาน
3 ขยายตลาดและแนะนำสินค้าให้เป็นที่รู้จัก
4 บริหารทีมงานให้ยอดขาย บรรลุตามเป้าหมาย
5 สรุปผลงานและนำเสนอ
ชื่อบริษัท : XXXXXXXXXXXXXX
มกราคม 2552  -  ธันวาคม 2553   
ที่อยู่-ติดต่อ : XXXXXXXXXXXXXX
ตำแหน่ง Sales Supervsor เงินเดือน 18000+++
ระดับ หัวหน้างาน
หน้าที่รับผิดชอบ
1 พัฒนา วางแผนงานทางด้านการตลาดและการขาย
2 บริหารทีมงานและให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาให้ทีมงาน
3 ขยายตลาดและแนะนำสินค้าให้เป็นที่รู้จัก
4 บริหารทีมงานให้ยอดขาย บรรลุตามเป้าหมาย
5 สรุปผลงานและนำเสนอ
ชื่อบริษัท : XXXXXXXXXXXXXX
มกราคม 2550  -  ธันวาคม 2551   
ที่อยู่-ติดต่อ : XXXXXXXXXXXXXX
ตำแหน่ง พนักงานขายลิขสิทธิ์เพลง เงินเดือน 15000+++
ระดับ เจ้าหน้าที่
หน้าที่รับผิดชอบ
1 วางแผนงานทางด้านการตลาดและการขาย
2 ติดต่อและเข้าพบลูกค้า และทำการปิดการขาย ตลอดจนให้บริการและติดตามผลหลังการขาย
3 ขยายตลาดและแนะนำสินค้าให้เป็นที่รู้จัก
4 ดูแลและรับผิดชอบยอดขาย ตามเป้าหมาย
ชื่อบริษัท : XXXXXXXXXXXXXX
มกราคม 2546  -  ธันวาคม 2549   
ที่อยู่-ติดต่อ : XXXXXXXXXXXXXX
ตำแหน่ง พนักงานขาย เงินเดือน 13000+++
ระดับ เจ้าหน้าที่
หน้าที่รับผิดชอบ
1 วางแผนงานทางด้านการตลาดและการขาย
2 ติดต่อและเข้าพบลูกค้า และทำการปิดการขาย ตลอดจนให้บริการและติดตามผลหลังการขาย
3 ขยายตลาดและแนะนำสินค้าให้เป็นที่รู้จัก
4 ดูแลและรับผิดชอบยอดขาย ตามเป้าหมาย
ประวัติการอบรม
บ.สินมั้นคงประกันภัย
มกราคม 2550  -  มกราคม 2550   
หลักสูตร/ตำแหน่ง เชิงวิชาการ
จี เอ็ม เอ็ม แกรมมี่ จำกัด มหาชน
มีนาคม 2551  -  มีนาคม 2551   
หลักสูตร/ตำแหน่ง ทักษะการขายและการเจรจาต่อรอง
บ.ไทยน้ำทิพย์
พฤศจิกายน 2552  -  พฤศจิกายน 2552   
หลักสูตร/ตำแหน่ง การบริหารงานบุคคลและการวางแผนงาน
  ความสามารถ ผลงาน เกียรติประวัติ
ความสามารถทางภาษา
พูด อ่าน เขียน
อังกฤษ พอใช้ พอใช้ พอใช้
ไทย ดี ดี ดี
พิมพ์ดีดไทย 35 คำ/นาที
พิมพ์ดีดอังกฤษ 40 คำ/นาที
ความสามารถในการขับขี่ รถจักรยานยนต์ รถยนต์ รถกระบะ รถฟอร์คลิฟท์
มี รถจักรยานยนต์ รถยนต์ เป็นของตัวเอง
ความสามารถพิเศษอื่น ๆ
- ms office
- internet
- Power point
- ทักษะความเป็นผู้นำ และทักษะการต่อลองและโน้วน้าวจิตใจ
- มีความมั้นใจในตังเองและ มีความกระตือรือร้น
โครงการ ผลงาน เกียรติประวัติ และประสบการณ์อื่น ๆ
ประสบการณ์ขาย และทักษะการต่อลอง
บุคคลอ้างอิง
XXXXXXXXXXXXXX