เข้าสู่ระบบ
Job Index | เวลาทำการ >> จันทร์-ศุกร์ 8:30-18:00 น. และเสาร์ 9:30-16:30 น. >> Tel: 02-353-6999 | Fax: 02-353-6988
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
กรุณากรอก Username & Password
Username  :  
Password  :  
หน้า (ประมาณการพิมพ์) | estimated printed page(s)
0.00
กรุณาเลือกแฟ้มที่ต้องการเก็บประวัติบันทึกข้อความสั้น ๆ เกี่ยวกับประวัตินี้
( ไม่เกิน 200 ตัวอักษร )Username : 
Password : 
  รหัส : 2105811  แก้ไขประวัติล่าสุด :  6 กันยายน 2556  


83%
ชื่อ XXXXXXXXXXXXXX     นามสกุล XXXXXXXXXXXXXX
ที่อยู่ XXXXXXXXXXXXXX
ชลบุรี 20000
Email XXXXXXXXXXXXXX
Mobile XXXXXXXXXXXXXX
วันเกิด 23 พฤศจิกายน 2528 ( อายุ 29 ปี )
ประวัติการศึกษา
ประวัติการฝึกอบรม
พ.ศ. - อายุ (ปี)
ประวัติการทำงาน
มี.ค. 45 - มี.ค. 45
สถาบัน โรงเรียนนิคมพิมายศึษา
หลักสูตร กรรรมการนักเรียน
ม.ค. 46 - ม.ค. 46
สถาบัน โรงเรียนสุรนารี
หลักสูตร การแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษระดับจังหวัด
ปีที่จบ 2547
จาก ร.ร นิคมพิมายศึกษา
ระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย
เกรดเฉลี่ย 2.56
มี.ค. 47 - มี.ค. 47
สถาบัน บ.ควอลิติ้ สกิกลล์
หลักสูตร การฝึกอบรมหลักสูตรการทำงานเป็นทีม
ปีที่จบ 2551
จาก มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณนี
ระดับ ปริญญาตรี
สาขา ภาษาอังกฤษธุรกิจ
เกรดเฉลี่ย 2.69
2543 - 15
2544 - 16
2545 - 17
2546 - 18
2547 - 19
2548 - 20
2549 - 21
2550 - 22
2551 - 23
2552 - 24
2553 - 25
2554 - 26
2555 - 27
2556 - 28
2557 - 29
2558 - 30
มี.ค. 47 - เม.ย. 51
XXXXXXXXXXXXXX
เงินเดือน 8000
ตำแหน่ง พนักงานเสมียน
พ.ค. 51 - ต.ค. 52
XXXXXXXXXXXXXX
เงินเดือน 10,000
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประเมิณจัดซื้อและบันทึกข้อมูล
พ.ค. 54 - ส.ค. 54
XXXXXXXXXXXXXX
เงินเดือน 9,000
ตำแหน่ง ธุรการการตลาด
ก.ย. 54 -  ปัจจุบัน
XXXXXXXXXXXXXX
เงินเดือน 13,000
ตำแหน่ง พนักงาน จัดซื้อ
 
  รหัส : 2105811  แก้ไขประวัติล่าสุด :  6 กันยายน 2556  
ชื่อ XXXXXXXXXXXXXX   นามสกุล XXXXXXXXXXXXXX
83%
ที่อยู่ XXXXXXXXXXXXXX
ชลบุรี 20000
Email XXXXXXXXXXXXXX
Mobile XXXXXXXXXXXXXX
รายละเอียดส่วนตัว
เพศ หญิง วันเกิด 23 พฤศจิกายน 2528 อายุ 29 ปี
ส่วนสูง 156 ซม. น้ำหนัก 58 กก.
สัญชาติ ไทย ศาสนา พุทธ
สถานภาพสมรส โสด
ลักษณะงานที่ต้องการ
* ไม่สนใจงานขายประกัน
ตำแหน่งงานที่ต้องการสมัคร 1. จัดซื้อชิ้นส่วนภายในประเทศ
2. ธุรการ/ประสานงานทั่วไป/คีย์ข้อมูล
3. การเงิน
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000
สถานที่ที่ต้องการทำงาน อำเภอเมือง ชลบุรี
ประเภทงานที่ต้องการ ประจำ 
ประวัติการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณนี
2551
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี สาขา ภาษาอังกฤษธุรกิจ
คณะ - วุฒิ ปริญญาตรี
เกรดเฉลี่ย 2.69
ร.ร นิคมพิมายศึกษา
2547
ระดับการศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลาย
เกรดเฉลี่ย 2.56
ประวัติการทำงาน
ชื่อบริษัท : XXXXXXXXXXXXXX
กันยายน 2554  -   ปัจจุบัน   
ที่อยู่-ติดต่อ : XXXXXXXXXXXXXX
ตำแหน่ง พนักงาน จัดซื้อ เงินเดือน 13,000
ระดับ เจ้าหน้าที่
หน้าที่รับผิดชอบ
1.เปิด Po ซื้อ ชิ้นส่วนย่อย, Po ค่าจ้าง เพื่อให้ตรงตามการผลิต
2.ทำการเก็บ เอกสาร INV ลงในระบบ ERP ตามขั้นตอน
3.จัดทำเอกสารต่างๆตามที่ได้รับมอบหมาย
4. ติดต่อกับ vendor เพื่อการสั่งซื้อให้เป็นไปตามเป้าหมาย
5. เบิก-จ่าย อุปกรณ์สำนักงาน
6.ตรวจนับสต๊อกเพื่อ ทำFORECASE ประจำเดือน
ชื่อบริษัท : XXXXXXXXXXXXXX
พฤษภาคม 2554  -  สิงหาคม 2554   
ที่อยู่-ติดต่อ : XXXXXXXXXXXXXX
ตำแหน่ง ธุรการการตลาด เงินเดือน 9,000
ระดับ เจ้าหน้าที่
หน้าที่รับผิดชอบ
1. ออก INV.ขาย ตามรายการที่ได้รับ
2. ออกใบลดหนี้
3. ตรวจนับสต๊อกสินค้าก่อนจัดส่ง
4. ตรวจเซ็คของเสียที่ส่งคืนกลับมา
5.จัดทำเอกสารตามที่ได้รับมอบหมาย
ชื่อบริษัท : XXXXXXXXXXXXXX
พฤษภาคม 2551  -  ตุลาคม 2552   
ที่อยู่-ติดต่อ : XXXXXXXXXXXXXX
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประเมิณจัดซื้อและบันทึกข้อมูล เงินเดือน 10,000
ระดับ เจ้าหน้าที่
หน้าที่รับผิดชอบ
1.สรุปรายรับ-ค่าใช้จ่ายรายเดือนของรถแต่ละคัน
2.คีย์ข้อมูลค่าใช้จ่ายเงินสดย่อยลงระบบTCS
3.ตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในแต่ละแผนก
4.จัดทำเอกสารสัญญาซื้อ-ขายรถ
5. ตรวจสอบทรัพย์สินของบริษัทแต่ละฝ่าย
6. จัดทำด้านการเงิน
6.1 การเบิก-จ่าย เงินสดย่อย และสรุปรายการประจำวัน
7. จัดทำงานด้านจัดซื้อ
7.1. การออก PO .PC
7.2 การออกใบขอซื้อสินค้าเกี่ยวกับการซื้อ-ขาย น้ำมัน,อะไหล่รถยนต์และอุปกรณ์สำนักงาน
7.3 เจราจาต่อรองกับลูกค้าเพื่อการซื้อ-ขายสินค้าให้ตรงตามวัตถุประสงค์
8. ทำงานด้านเอกสารบันทึกข้อความภายใน- นอก บริษัท ตามที่ได้รับมอบมาย
9. ธุรการขนส่ง
9.1 คีย์ ตั๋วการเดินรถน้ำมันเข้าระบบเพื่อทำการตั้งเบิกกับทางลูกค้า
9.2 จัดทำรายงาน ประจำเดือน ส่งลูกค้า
9.3 จัดทำการเบิกเงินสดย่อยให้กับทาง พขร.
9.4 คีย์ระยะทางสะสมเพื่อส่งจัดทำเบี้ยเลี้ยง พขร.
ชื่อบริษัท : XXXXXXXXXXXXXX
มีนาคม 2547  -  เมษายน 2551   
ที่อยู่-ติดต่อ : XXXXXXXXXXXXXX
ตำแหน่ง พนักงานเสมียน เงินเดือน 8000
ระดับ เจ้าหน้าที่
หน้าที่รับผิดชอบ
1.คิดเงินค่าสินค้า
2.ตรวจสอบสินค้า
3.ตอนรับลูกค้าเพื่อการซื้อ-ขายสินค้า
4.จัดทำสรุปรายได้ประจำวัน
ประวัติการอบรม
บ.ควอลิติ้ สกิกลล์
มีนาคม 2547  -  มีนาคม 2547   
หลักสูตร/ตำแหน่ง การฝึกอบรมหลักสูตรการทำงานเป็นทีม
โรงเรียนสุรนารี
มกราคม 2546  -  มกราคม 2546   
หลักสูตร/ตำแหน่ง การแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษระดับจังหวัด
โรงเรียนนิคมพิมายศึษา
มีนาคม 2545  -  มีนาคม 2545   
หลักสูตร/ตำแหน่ง กรรรมการนักเรียน
  ความสามารถ ผลงาน เกียรติประวัติ
ความสามารถทางภาษา
พูด อ่าน เขียน
ไทย เยี่ยม เยี่ยม ดี
พิมพ์ดีดไทย 30 คำ/นาที
พิมพ์ดีดอังกฤษ 30 คำ/นาที
ความสามารถในการขับขี่ รถจักรยานยนต์
มี รถจักรยานยนต์ เป็นของตัวเอง
ความสามารถพิเศษอื่น ๆ
- สามารถทำงานเป็นทีมได้
- สามราถทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้
- สามารถเจรจากับลูกค้าได้ดี