เข้าสู่ระบบ
เวลาทำการ >> จันทร์-ศุกร์ 8:30-18:00 น. และเสาร์ 9:30-16:30 น. >> โทร. : 02-353-6999 | แฟกซ์ : 02-353-6988
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
หน้า (ประมาณการพิมพ์) | estimated printed page(s)
0.00
กรุณาเลือกแฟ้มที่ต้องการเก็บประวัติบันทึกข้อความสั้น ๆ เกี่ยวกับประวัตินี้
( ไม่เกิน 200 ตัวอักษร )ข้อความที่ปิดไว้ สามารถอ่านได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
หรือ Click ที่นี่ เพื่อสมัครสมาชิก
หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร 02-353-6999
  รหัส : 2174578  แก้ไขประวัติล่าสุด : 17 มกราคม 2560  


95%
ชื่อ     นามสกุล
ที่อยู่
กรุงเทพมหานคร 10240
Mobile
วันเกิด 19 กุมภาพันธ์ 2529 ( อายุ 31 ปี )
ประวัติการศึกษา

ประวัติการฝึกอบรม/ประกาศนียบัตร
พ.ศ. - อายุ (ปี)
ประวัติการทำงาน/ฝึกงาน
ปีที่จบ 2551
จาก Ramkhamhaeng University
ระดับ ปริญญาตรี
สาขา Food Technology
เกรดเฉลี่ย 2.61
ม.ค. 52 - ม.ค. 52
สถาบัน MT Operation Co.ltd.
หลักสูตร GMP & HACCP For Food Industries
ปีที่จบ 2557
จาก Ramkhamhaeng University
ระดับ ปริญญาโท
สาขา Marketing
เกรดเฉลี่ย 3.61
2549 - 20
2550 - 21
2551 - 22
2552 - 23
2553 - 24
2554 - 25
2555 - 26
2556 - 27
2557 - 28
2558 - 29
2559 - 30
2560 - 31
ม.ค. 53 - ต.ค. 56
XXXXXXX
เงินเดือน 19,000 THB/Month
ตำแหน่ง Sales Support
ธ.ค. 56 - ม.ค. 58
XXXXXXX
เงินเดือน 27,500 THB/Month
ตำแหน่ง Sales Support
ก.พ. 58 - ม.ค. 59
XXXXXXX
เงินเดือน 28,000 THB/Month
ตำแหน่ง Sales & Marketing Coordinator
ม.ค. 59 - ธ.ค. 59
XXXXXXX
เงินเดือน 28,000 THB/Month
ตำแหน่ง Marketing Coordinator
 
ข้อความที่ปิดไว้ สามารถอ่านได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
หรือ Click ที่นี่ เพื่อสมัครสมาชิก
หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร 02-353-6999
  รหัส : 2174578  แก้ไขประวัติล่าสุด : 17 มกราคม 2560  
ชื่อ   นามสกุล
95%
ที่อยู่
กรุงเทพมหานคร 10240
Mobile
รายละเอียดส่วนตัว
เพศ ชาย วันเกิด 19 กุมภาพันธ์ 2529 อายุ 31 ปี
ส่วนสูง 170 ซม. น้ำหนัก 66 กก.
สัญชาติ ไทย ศาสนา พุทธ
สถานภาพสมรส โสด สถานภาพทางทหาร ผ่านการเกณฑ์ทหาร
ลักษณะงานที่ต้องการ
* ไม่สนใจงานขายประกัน
ตำแหน่งงานที่ต้องการสมัคร 1. Marketing
2. Merchandising
เงินเดือนที่ต้องการ 32,000
สถานที่ที่ต้องการทำงาน Bangkok
ประเภทงานที่ต้องการ ประจำ 
วันที่สามารถเริ่มงานได้ ทันที
ประวัติการศึกษา
Ramkhamhaeng University
2557
ระดับการศึกษา ปริญญาโท สาขา Marketing
คณะ Business Administration วุฒิ M.B.A.
เกรดเฉลี่ย 3.61
Ramkhamhaeng University
2551
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี สาขา Food Technology
คณะ Science วุฒิ B.Sc.
เกรดเฉลี่ย 2.61
ประวัติการทำงาน/ฝึกงาน
ชื่อบริษัท :
มกราคม 2559  -  ธันวาคม 2559   
ที่อยู่-ติดต่อ :
ตำแหน่ง Marketing Coordinator เงินเดือน 28,000 THB/Month
ระดับ เจ้าหน้าที่
หน้าที่รับผิดชอบ
Business content : Carpet manufacturer for decoration in the buildings and general offices.
- Managed sale media whether it is Catalog, Brochures, Yarn sample and related equipment to be the optimum quantity
every week by statistics gathering from salesperson picking.
- Compare the quality and price of Raw materials to production the best sale media.
- Coordinate with Suppliers to order Raw material group.
- Coordinate with Production department to Sale media production for Salesperson need response.
- Selling carpets product on the showroom as Head Office.
- Control the annual budget for make the Sale media and marketing related activities.
- Coordinate both internal and external assignments especially booth and advertising.
- Managed products delivery scheduled.
Reason for leaving : I do not feel right about the sub-details of carpet products. I would like to working with challenging works and spend my skill & Knowledge on Sales position especially in Science products.
ชื่อบริษัท :
กุมภาพันธ์ 2558  -  มกราคม 2559   
ที่อยู่-ติดต่อ :
ตำแหน่ง Sales & Marketing Coordinator เงินเดือน 28,000 THB/Month
ระดับ เจ้าหน้าที่
หน้าที่รับผิดชอบ
Business content : Energy saving for lighting, air-conditioning & freezing system Environmental friendly products.
Scope of works
- Combined all products descripts from salesperson and request to cooperation with Purchasing department
regarding unavailable items.
- Prepared quotations when salesperson request.
- Created customer order on system.
- Compared a quotation from suppliers with salesperson & Purchasing department to search to the best price together high quality product before purchasing especially focus on Brochures & Catalogs.
- Prepared PR on system and these documents will be transferred to Purchasing department.
- Registered new customer into company database.
- Created daily invoice.
- Responsibility to customer claimed and complained.
- Prepared a weekly minute.
- Followed up about customer cervices schedule with Technician team.
- Managed a petty cash of Sales team.
- Coordinated with internal and external for other work related. Reason for leaving : I would like to advance in my career and looking for the job that I can decide and manage by myself.
ชื่อบริษัท :
ธันวาคม 2556  -  มกราคม 2558   
ที่อยู่-ติดต่อ :
ตำแหน่ง Sales Support เงินเดือน 27,500 THB/Month
ระดับ เจ้าหน้าที่
หน้าที่รับผิดชอบ
Business Content : Trading on Electronic Parts.
Scope of works
- Managed sales process and quotation.
- Managed the lead time with factories.
- Expedited lead time to Japan & China factories when customer urgently.
- Created customer order on system.
- Created invoicing daily and delivery order to customer.
- Responsibility to customer claimed and complained.
- Ensured all order is at the correct margin, article code and quantity is corrected.
- Screened through standard stock list weekly and forward that data to overseas purchasing officer.
- Visited customers with Salesperson team every quarters.
- Contact local vendors and issue a purchase order.
- Coordinate with the other internal departments and other tasks as assigned.
Reason for leaving : I needed to working on the Marketing & Purchasing field because at that times I graduated in Master degree by Marketing Major, I would like to bring a knowledge from Master degree to use with a new job.
ชื่อบริษัท :
มกราคม 2553  -  ตุลาคม 2556   
ที่อยู่-ติดต่อ :
ตำแหน่ง Sales Support เงินเดือน 19,000 THB/Month
ระดับ เจ้าหน้าที่
หน้าที่รับผิดชอบ
Business Content : HL Display is Swedish company who trading in a display and retail solution.
Scope of works
- Manage sales process and quotation.
- Handled sample request.
- Managed stock availability.
- Created customer order on system.
- Created picking list and delivery order for warehouse and invoicing.
- Responsibility to customer claimed and complained.
- Reviewed request for need production.
- Ensured all order is at the correct margin, article code and quantity is correct.
- Summarized weekly of customer order.
- Ensured to forecast to the correct standard base stock.
- Screened through standard stock list weekly.
- Coordinated with internal department.
- Other tasks as assigned.
Reason for leaving : I got a new job with Omron Electronics, I needed to spend a lot of money because at that times I was studied the M.B.A. Marketing major at Ramkhamhaeng University.
ประวัติการฝึกอบรม/ประกาศนียบัตร
MT Operation Co.ltd.
มกราคม 2552  -  มกราคม 2552   
หลักสูตร GMP & HACCP For Food Industries
  ความสามารถ ผลงาน เกียรติประวัติ
ความสามารถทางภาษา
พูด อ่าน เขียน ผลคะแนนสอบ
ไทย เยี่ยม เยี่ยม เยี่ยม
อังกฤษ พอใช้ พอใช้ พอใช้
TOEIC 400
พิมพ์ดีดไทย 35 คำ/นาที
พิมพ์ดีดอังกฤษ 35 คำ/นาที
ความสามารถในการขับขี่ รถจักรยานยนต์ รถยนต์
มี รถยนต์ เป็นของตัวเอง
ความสามารถพิเศษอื่น ๆ
- Sports : Badminton, Volleyball, Tennis and Swimming.
- Computer : Words,Power Point,Excel,Photoshop and email.
โครงการ ผลงาน เกียรติประวัติ และประสบการณ์อื่น ๆ
- Become a volunteer at the 36 th Thailand University Games 2008 (Hua Mark Games).
- Through training in food factory 2008 summer semester academic.
บุคคลอ้างอิง