เข้าสู่ระบบ
Job Index | เวลาทำการ >> จันทร์-ศุกร์ 8:30-18:00 น. และเสาร์ 9:30-16:30 น. >> Tel: 02-353-6999 | Fax: 02-353-6988
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
หน้า (ประมาณการพิมพ์) | estimated printed page(s)
0.00
กรุณาเลือกแฟ้มที่ต้องการเก็บประวัติบันทึกข้อความสั้น ๆ เกี่ยวกับประวัตินี้
( ไม่เกิน 200 ตัวอักษร )ข้อความที่ปิดไว้ สามารถอ่านได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
หรือ Click ที่นี่ เพื่อสมัครสมาชิก
หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร 02-353-6999
  รหัส : 2174578  แก้ไขประวัติล่าสุด : 18 สิงหาคม 2558  


97%
ชื่อ     นามสกุล
ที่อยู่
กรุงเทพมหานคร 10240
Email
Mobile
วันเกิด 19 กุมภาพันธ์ 2529 ( อายุ 29 ปี )
ประวัติการศึกษา
ประวัติการฝึกอบรม
พ.ศ. - อายุ (ปี)
ประวัติการทำงาน
ปีที่จบ 2551
จาก Ramkhamhaeng University
ระดับ ปริญญาตรี
สาขา Food Technology
เกรดเฉลี่ย 2.61
ม.ค. 52 - ม.ค. 52
สถาบัน MT Operation Co.ltd.
หลักสูตร GMP & HACCP For Food Industries
ปีที่จบ 2557
จาก Ramkhamhaeng University
ระดับ ปริญญาโท
สาขา Marketing
เกรดเฉลี่ย 3.61
2549 - 20
2550 - 21
2551 - 22
2552 - 23
2553 - 24
2554 - 25
2555 - 26
2556 - 27
2557 - 28
2558 - 29
2559 - 30
ม.ค. 53 - มี.ค. 55
XXXXXXX
เงินเดือน 15,000 THB/Month
ตำแหน่ง Sales Coordinator
เม.ย. 55 - ต.ค. 56
XXXXXXX
เงินเดือน 19,000 THB/Month
ตำแหน่ง Sales Support
ธ.ค. 56 - ม.ค. 58
XXXXXXX
เงินเดือน 27,500 THB/Month
ตำแหน่ง Sales Support
 
ข้อความที่ปิดไว้ สามารถอ่านได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
หรือ Click ที่นี่ เพื่อสมัครสมาชิก
หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร 02-353-6999
  รหัส : 2174578  แก้ไขประวัติล่าสุด : 18 สิงหาคม 2558  
ชื่อ   นามสกุล
97%
ที่อยู่
กรุงเทพมหานคร 10240
Email
Mobile
รายละเอียดส่วนตัว
เพศ ชาย วันเกิด 19 กุมภาพันธ์ 2529 อายุ 29 ปี
ส่วนสูง 170 ซม. น้ำหนัก 65 กก.
สัญชาติ ไทย ศาสนา พุทธ
สถานภาพสมรส โสด สถานภาพทางทหาร ผ่านการเกณฑ์ทหาร
ลักษณะงานที่ต้องการ
* ไม่สนใจงานขายประกัน
ตำแหน่งงานที่ต้องการสมัคร 1. Sales & Marketing or related position.
2. Marketing
3. Administrative Officer, Sales Supprt, Sales Coordinator or related position.
เงินเดือนที่ต้องการ 28,000
สถานที่ที่ต้องการทำงาน Bangkok only
ประเภทงานที่ต้องการ ประจำ 
วันที่สามารถเริ่มงานได้ 7 วัน
ประวัติการศึกษา
Ramkhamhaeng University
2557
ระดับการศึกษา ปริญญาโท สาขา Marketing
คณะ Business Administration วุฒิ M.B.A.
เกรดเฉลี่ย 3.61
Ramkhamhaeng University
2551
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี สาขา Food Technology
คณะ Science วุฒิ B.Sc.
เกรดเฉลี่ย 2.61
ประวัติการทำงาน
ชื่อบริษัท :
ธันวาคม 2556  -  มกราคม 2558   
ที่อยู่-ติดต่อ :
ตำแหน่ง Sales Support เงินเดือน 27,500 THB/Month
ระดับ เจ้าหน้าที่
หน้าที่รับผิดชอบ
Omron Electronics is the Japanese electronics company.
Jobs descriptions.
- Manage sales process and quotation.
- Advise the lead time products by customer request.
- Expedite lead time of many products to factories.
- Create customer order in system.
- Create picking list, invoicing and delivery order for warehouse and more coordinate.
- Response to customer claim and complaint.
- Ensure all order is at the correct margin, article code and quantity is correct.
- Screen through standard stock list weekly and then forward to a Purchasing officer.
- Visit customers with Salesperson every quarters.
- Contact vendors.
- Coordinate with the internal departments.
- Other tasks as assigned.
ชื่อบริษัท :
เมษายน 2555  -  ตุลาคม 2556   
ที่อยู่-ติดต่อ :
ตำแหน่ง Sales Support เงินเดือน 19,000 THB/Month
ระดับ เจ้าหน้าที่
หน้าที่รับผิดชอบ
HL Display is the leader trading of display and retail solution products in the world and the head office is in Stockholm Sweden.
Jobs descriptions.
1. Order Administration
- Manage enquiries and quotation.
- Handle sample request.
- Manage stock availability.
- Create customer order in system.
- Create picking list and delivery order for warehouse and invoicing.
- Response to customer claim and complaint.

2. Planing
- Review request for need production.
- Ensure all order is at the correct margin, article code and quantity is correct.
- Summary filing with customer order
- Ensure to forecast to the correct standard base stock.
- Screen through standard stock list weekly.
ชื่อบริษัท :
มกราคม 2553  -  มีนาคม 2555   
ที่อยู่-ติดต่อ :
ตำแหน่ง Sales Coordinator เงินเดือน 15,000 THB/Month
ระดับ เจ้าหน้าที่
หน้าที่รับผิดชอบ
Gallothai is manufacturers in chocolate products from Belgium.
Jobs descriptions.
- Manage enquiries and quotation.
- Handle sample request.
- Manage stock availability.
- Create customer order in system.
- Create picking list and delivery order to production department and invoicing.
ประวัติการอบรม
MT Operation Co.ltd.
มกราคม 2552  -  มกราคม 2552   
หลักสูตร/ตำแหน่ง GMP & HACCP For Food Industries
  ความสามารถ ผลงาน เกียรติประวัติ
ความสามารถทางภาษา
พูด อ่าน เขียน ผลคะแนนสอบ
ไทย เยี่ยม เยี่ยม เยี่ยม
อังกฤษ พอใช้ ดี พอใช้
TOEIC 400
พิมพ์ดีดไทย 45 คำ/นาที
พิมพ์ดีดอังกฤษ 45 คำ/นาที
ความสามารถในการขับขี่ รถจักรยานยนต์ รถยนต์
ความสามารถพิเศษอื่น ๆ
- Can list the name of the 77 province of Thailand within a half minute.
- Sports : Badminton, Volleyball, Tennis and Swimming.
- Computer : Words,Power Point,Excel,Photoshop and E-mail.
โครงการ ผลงาน เกียรติประวัติ และประสบการณ์อื่น ๆ
- Workshop in New Smart Talent Announcer 2014 project by Voice TV Television station.
- Become a volunteer at the 36 th Thailand University Games 2008 (Hua Mark Games).
- Participate Sciences week, Faculty of Science Ramkhamhaeng University annually.
- Through training in food factory 2008 summer semester academic.
บุคคลอ้างอิง