เข้าสู่ระบบ
Job Index | เวลาทำการ >> จันทร์-ศุกร์ 8:30-18:00 น. และเสาร์ 9:30-16:30 น. >> Tel: 02-353-6999 | Fax: 02-353-6988
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
หน้า (ประมาณการพิมพ์) | estimated printed page(s)
0.00
กรุณาเลือกแฟ้มที่ต้องการเก็บประวัติบันทึกข้อความสั้น ๆ เกี่ยวกับประวัตินี้
( ไม่เกิน 200 ตัวอักษร )Username : 
Password : 
  รหัส : 2174578  แก้ไขประวัติล่าสุด : 21 มกราคม 2558  


98%
ชื่อ XXXXXXXXXXXXXX     นามสกุล XXXXXXXXXXXXXX
ที่อยู่ XXXXXXXXXXXXXX
กรุงเทพมหานคร 10240
Email XXXXXXXXXXXXXX
Mobile XXXXXXXXXXXXXX
วันเกิด 19 กุมภาพันธ์ 2529 ( อายุ 29 ปี )
ประวัติการศึกษา
ประวัติการฝึกอบรม
พ.ศ. - อายุ (ปี)
ประวัติการทำงาน
ปีที่จบ 2551
จาก มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ระดับ ปริญญาตรี
สาขา เทคโนโลยีการอาหาร
เกรดเฉลี่ย 2.61
ม.ค. 52 - ม.ค. 52
สถาบัน MT Operation Co.ltd.
หลักสูตร GMP & HACCP For Food Industries
ปีที่จบ 2557
จาก มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ระดับ ปริญญาโท
สาขา การตลาด
เกรดเฉลี่ย 3.61
2549 - 20
2550 - 21
2551 - 22
2552 - 23
2553 - 24
2554 - 25
2555 - 26
2556 - 27
2557 - 28
2558 - 29
2559 - 30
มิ.ย. 54 - ม.ค. 55
XXXXXXXXXXXXXX
เงินเดือน 15,000 บาท
ตำแหน่ง พนักงานประสานงานขาย (Sales Coordinator)
เม.ย. 55 - ต.ค. 56
XXXXXXXXXXXXXX
เงินเดือน 19,000 บาท
ตำแหน่ง Sales Support Executive
ธ.ค. 56 -  ปัจจุบัน
XXXXXXXXXXXXXX
เงินเดือน 27,500 บาท
ตำแหน่ง Sales Administrative
 
  รหัส : 2174578  แก้ไขประวัติล่าสุด : 21 มกราคม 2558  
ชื่อ XXXXXXXXXXXXXX   นามสกุล XXXXXXXXXXXXXX
98%
ที่อยู่ XXXXXXXXXXXXXX
กรุงเทพมหานคร 10240
Email XXXXXXXXXXXXXX
Mobile XXXXXXXXXXXXXX
รายละเอียดส่วนตัว
เพศ ชาย วันเกิด 19 กุมภาพันธ์ 2529 อายุ 29 ปี
ส่วนสูง 170 ซม. น้ำหนัก 65 กก.
สัญชาติ ไทย ศาสนา พุทธ
สถานภาพสมรส โสด สถานภาพทางทหาร ผ่านการเกณฑ์ทหาร
ลักษณะงานที่ต้องการ
* ไม่สนใจงานขายประกัน
ตำแหน่งงานที่ต้องการสมัคร 1. Sales Representative / Sales Executive
2. Marketing or related position
เงินเดือนที่ต้องการ 32,000
สถานที่ที่ต้องการทำงาน กรุงเทพมหานคร
ประเภทงานที่ต้องการ ประจำ 
วันที่สามารถเริ่มงานได้ 15 วัน
ประวัติการศึกษา
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
2557
ระดับการศึกษา ปริญญาโท สาขา การตลาด
คณะ บริหารธุรกิจ วุฒิ บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
เกรดเฉลี่ย 3.61
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
2551
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี สาขา เทคโนโลยีการอาหาร
คณะ วิทยาศาตร์ วุฒิ วิทยาศาตร์บัณฑิต
เกรดเฉลี่ย 2.61
ประวัติการทำงาน
ชื่อบริษัท : XXXXXXXXXXXXXX
ธันวาคม 2556  -   ปัจจุบัน   
ที่อยู่-ติดต่อ : XXXXXXXXXXXXXX
ตำแหน่ง Sales Administrative เงินเดือน 27,500 บาท
ระดับ เจ้าหน้าที่
หน้าที่รับผิดชอบ
- Manage enquiries and quotation.
- Advise the Leadtime products by customer request.
- Experdite leadtime of many products to factories.
- Create customer order in system.
- Create picking list and delivery order for warehouse and invoicing.
- Response to customer claim and complaint.
- Ensure all order is at the correct margin, article code and quantity is correct.
- Screen through standard stock list weekly and then forward to Purchasing officer.
ชื่อบริษัท : XXXXXXXXXXXXXX
เมษายน 2555  -  ตุลาคม 2556   
ที่อยู่-ติดต่อ : XXXXXXXXXXXXXX
ตำแหน่ง Sales Support Executive เงินเดือน 19,000 บาท
ระดับ เจ้าหน้าที่
หน้าที่รับผิดชอบ
HL Display เป็นผู้จัดจำหน่าย Display และ Retail Solution การทำงานแบ่งออกเป็นส่วนที่สำคัญ 2 ส่วน ได้แก่
1. Order Administration
- Manage enquiries and quotation.
- Freight quotation to customer on Leadtime, Transit time.
- Handle sample request.
- Manage stock availability.
- Create customer order in system.
- Create picking list and delivery order for warehouse and invoicing.
- Response to customer claim and complaint.

2. Planing
- Review request for need production.
- Ensure all order is at the correct margin, article code and quantity is correct.
- Summary filing with customer order
- Ensure to forecast to the correct standard base stock.
- Screen through standard stock list weekly and then forward to Purchasing officer.
ชื่อบริษัท : XXXXXXXXXXXXXX
มิถุนายน 2554  -  มกราคม 2555   
ที่อยู่-ติดต่อ : XXXXXXXXXXXXXX
ตำแหน่ง พนักงานประสานงานขาย (Sales Coordinator) เงินเดือน 15,000 บาท
ระดับ เจ้าหน้าที่
หน้าที่รับผิดชอบ
บจก.แกลโลไทย เป็นบริษัทด้านอุตสาหกรรมอาหาร นำเข้าผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับช็อกโกแล็ตจาก เบลเยี่ยม เพื่อนำมาจำหน่ายภายในประเทศทั้ง Finish Product และ Raw Materials ซึ่งหน้าที่และความรับผิดชอบเป็นดังนี้
1.รับ Order จากลูกค้าและพนักงานขาย(Sales) และตรวจสอบปริมาณสินค้าจาก Inventory เบื้องต้น จากนั้นแจ้งยอดสั่งซื้อ(Order)ที่ได้จาก ลูกค้า และ sales สู่ฝ่ายผลิตเพื่อให้ได้สินค้าตรงตามความต้องการของลูกค้า
2.รับผิดชอบการทำสัญญาซื้อขายกับลูกค้ารายใหม่
3.จัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการขายให้กับ Sales
4.ออก TAX Invoice เพื่อเรียกเก็บค่าสินค้า
5.ประสานงานกับฝ่าย Logistics เพื่อนำส่งสินค้าให้กับลูกค้าต่อไป
6.งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
ประวัติการอบรม
MT Operation Co.ltd.
มกราคม 2552  -  มกราคม 2552   
หลักสูตร/ตำแหน่ง GMP & HACCP For Food Industries
  ความสามารถ ผลงาน เกียรติประวัติ
ความสามารถทางภาษา
พูด อ่าน เขียน ผลคะแนนสอบ
ไทย เยี่ยม เยี่ยม เยี่ยม
อังกฤษ พอใช้ พอใช้ พอใช้
TOEIC 400
พิมพ์ดีดไทย 32 คำ/นาที
พิมพ์ดีดอังกฤษ 32 คำ/นาที
ความสามารถในการขับขี่ รถจักรยานยนต์ รถยนต์
มี รถยนต์ เป็นของตัวเอง
ความสามารถพิเศษอื่น ๆ
- Computer : Microsoft word,power point,excel และโปรแกรม Photoshop
- กีฬา : แบดมินตัน วอลเลย์บอล เทนนิส ว่ายน้ำ
- สามารถไล่รายชื่อทั้ง 77 จังหวัดของไทย ได้ครบภายในเวลา30 วินาที
โครงการ ผลงาน เกียรติประวัติ และประสบการณ์อื่น ๆ
- เข้าร่วม Workshop โครงการค้นหาผู้ประกาศข่าวหน้าใหม่ 2014 สถานีโทรทัศน์ Voice TV
- ร่วมจัดกิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหงทุกปี (ปริญญาตรี)
- ร่วมงานกีฬาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหงเป็นประจำทุกปี (ปริญญาตรี)
- เข้าร่วมเป็นอาสาสมัครงานกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่ 36 หัวหมากเกมส์ ปี 2552 ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ผ่านการฝึกงานในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร ภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2551
บุคคลอ้างอิง
XXXXXXXXXXXXXX