เข้าสู่ระบบ
Job Index | เวลาทำการ >> จันทร์-ศุกร์ 8:30-18:00 น. และเสาร์ 9:30-16:30 น. >> Tel: 02-353-6999 | Fax: 02-353-6988
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
หน้า (ประมาณการพิมพ์) | estimated printed page(s)
0.00
กรุณาเลือกแฟ้มที่ต้องการเก็บประวัติบันทึกข้อความสั้น ๆ เกี่ยวกับประวัตินี้
( ไม่เกิน 200 ตัวอักษร )Username : 
Password : 
  รหัส : 2174844  แก้ไขประวัติล่าสุด : 12 กรกฎาคม 2554  
เข้าระบบล่าสุด 6 เดือนที่แล้ว  


84%
ชื่อ XXXXXXXXXXXXXX     นามสกุล XXXXXXXXXXXXXX
ที่อยู่ XXXXXXXXXXXXXX
ขอนแก่น 40000
Email XXXXXXXXXXXXXX
Tel XXXXXXXXXXXXXX
Mobile XXXXXXXXXXXXXX
วันเกิด 21 พฤศจิกายน 2516 ( อายุ 41 ปี )
ประวัติการศึกษา
ประวัติการฝึกอบรม
พ.ศ. - อายุ (ปี)
ประวัติการทำงาน
ปีที่จบ 2537
จาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ขอนแก่น
ระดับ ปวส.
สาขา ช่างกลเกษตร
เกรดเฉลี่ย 2.19
ปีที่จบ 2541
จาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
ระดับ ปริญญาตรี
สาขา การจัดการอุตสาหกรรม
เกรดเฉลี่ย 2.01
ก.ค. 42 - ก.ค. 42
สถาบัน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
หลักสูตร การจัดการธุรกิจ SMEs
พ.ย. 42 - พ.ย. 42
สถาบัน บ.ไทยซัมมิท ออโต้พาร์ท อิสดัสทรี จก.
หลักสูตร การตรวจติดตามคุณภาพภายใน audit
2535 - 19
2536 - 20
2537 - 21
2538 - 22
2539 - 23
2540 - 24
2541 - 25
2542 - 26
2543 - 27
2544 - 28
2545 - 29
2546 - 30
2547 - 31
2548 - 32
2549 - 33
2550 - 34
2551 - 35
2552 - 36
2553 - 37
2554 - 38
พ.ค. 46 - พ.ย. 47
XXXXXXXXXXXXXX
เงินเดือน 8,000
ตำแหน่ง ฝ่ายขาย การตลาด
ก.ย. 48 - พ.ค. 50
XXXXXXXXXXXXXX
เงินเดือน 15,000
ตำแหน่ง ผู้จัดการสาขา
พ.ย. 51 - ส.ค. 53
XXXXXXXXXXXXXX
เงินเดือน 20,000
ตำแหน่ง ผู้จัดการจังหวัด
 
  รหัส : 2174844  แก้ไขประวัติล่าสุด : 12 กรกฎาคม 2554  
เข้าระบบล่าสุด 6 เดือนที่แล้ว  
ชื่อ XXXXXXXXXXXXXX   นามสกุล XXXXXXXXXXXXXX
84%
ที่อยู่ XXXXXXXXXXXXXX
ขอนแก่น 40000
Email XXXXXXXXXXXXXX
Tel XXXXXXXXXXXXXX
Mobile XXXXXXXXXXXXXX
รายละเอียดส่วนตัว
เพศ ชาย วันเกิด 21 พฤศจิกายน 2516 อายุ 41 ปี
ส่วนสูง 168 ซม. น้ำหนัก 56 กก.
สัญชาติ ไทย ศาสนา พุทธ
สถานภาพสมรส โสด สถานภาพทางทหาร ได้รับการยกเว้น / จบหลักสูตรรักษาดินแดน (รด.)
ลักษณะงานที่ต้องการ
ตำแหน่งงานที่ต้องการสมัคร 1. ผู้จัดการ
2. ผู้ช่วยผู้จัดการ
3. พนักงานขาย
เงินเดือนที่ต้องการ ตามโครงสร้างบริษัท
สถานที่ที่ต้องการทำงาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และกรุงเทพ
ประวัติการศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
2541
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี สาขา การจัดการอุตสาหกรรม
คณะ - วุฒิ บริหารธุรกิจบัณฑิต
เกรดเฉลี่ย 2.01
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ขอนแก่น
2537
ระดับการศึกษา ปวส. สาขา ช่างกลเกษตร
เกรดเฉลี่ย 2.19
ประวัติการทำงาน
ชื่อบริษัท : XXXXXXXXXXXXXX
พฤศจิกายน 2551  -  สิงหาคม 2553   
ที่อยู่-ติดต่อ : XXXXXXXXXXXXXX
ตำแหน่ง ผู้จัดการจังหวัด เงินเดือน 20,000
ระดับ -
หน้าที่รับผิดชอบ
บริหารจัดการ ควบคุมดูแลยอดขายให้เป็นไปตามเป้าของบริษัท สามารถทำยอดให้กับบริษัทได้ตามกำหนดและตรงกลุ่มเป้าหมาย
ชื่อบริษัท : XXXXXXXXXXXXXX
กันยายน 2548  -  พฤษภาคม 2550   
ที่อยู่-ติดต่อ : XXXXXXXXXXXXXX
ตำแหน่ง ผู้จัดการสาขา เงินเดือน 15,000
ระดับ -
หน้าที่รับผิดชอบ
ดูแลการขายหากลุ่มลูกค้า และบริหารจัดการสาขาให้เป็นไปตามเป้า สามารถดึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายมาร่วมแชร์ตลาดได้
ชื่อบริษัท : XXXXXXXXXXXXXX
พฤษภาคม 2546  -  พฤศจิกายน 2547   
ที่อยู่-ติดต่อ : XXXXXXXXXXXXXX
ตำแหน่ง ฝ่ายขาย การตลาด เงินเดือน 8,000
ระดับ -
หน้าที่รับผิดชอบ
ออกตลาดหาลูกค้า และจัดส่งสินค้าตามorderที่ได้รับมอบหมาย
ประวัติการอบรม
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
กรกฎาคม 2542  -  กรกฎาคม 2542   
หลักสูตร/ตำแหน่ง การจัดการธุรกิจ SMEs
บ.ไทยซัมมิท ออโต้พาร์ท อิสดัสทรี จก.
พฤศจิกายน 2542  -  พฤศจิกายน 2542   
หลักสูตร/ตำแหน่ง การตรวจติดตามคุณภาพภายใน audit
  ความสามารถ ผลงาน เกียรติประวัติ
ความสามารถทางภาษา
พูด อ่าน เขียน
อังกฤษ พอใช้ ดี ดี
พิมพ์ดีดไทย 35 คำ/นาที
พิมพ์ดีดอังกฤษ 30 คำ/นาที
ความสามารถในการขับขี่ รถจักรยานยนต์ รถยนต์
มี รถจักรยานยนต์ รถยนต์ เป็นของตัวเอง
ความสามารถพิเศษอื่น ๆ
- เล่นกีฬา
- เล่นดนตรี
โครงการ ผลงาน เกียรติประวัติ และประสบการณ์อื่น ๆ
ผู้ช่วยวิจัย สารเคลือบเมล็ดพันธุ์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
บุคคลอ้างอิง
XXXXXXXXXXXXXX