เข้าสู่ระบบ
Job Index | เวลาทำการ >> จันทร์-ศุกร์ 8:30-18:00 น. และเสาร์ 9:30-16:30 น. >> Tel: 02-353-6999 | Fax: 02-353-6988
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
หน้า (ประมาณการพิมพ์) | estimated printed page(s)
0.00
กรุณาเลือกแฟ้มที่ต้องการเก็บประวัติบันทึกข้อความสั้น ๆ เกี่ยวกับประวัตินี้
( ไม่เกิน 200 ตัวอักษร )ข้อความที่ปิดไว้ สามารถอ่านได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
หรือ Click ที่นี่ เพื่อสมัครสมาชิก
หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร 02-353-6999
  รหัส : 2174844  แก้ไขประวัติล่าสุด : 12 กรกฎาคม 2554  
เข้าระบบล่าสุด 6 เดือนที่แล้ว  


84%
ชื่อ     นามสกุล
ที่อยู่
ขอนแก่น 40000
Email
Tel
Mobile
วันเกิด 21 พฤศจิกายน 2516 ( อายุ 41 ปี )
ประวัติการศึกษา
ประวัติการฝึกอบรม
พ.ศ. - อายุ (ปี)
ประวัติการทำงาน
ปีที่จบ 2537
จาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ขอนแก่น
ระดับ ปวส.
สาขา ช่างกลเกษตร
เกรดเฉลี่ย 2.19
ปีที่จบ 2541
จาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
ระดับ ปริญญาตรี
สาขา การจัดการอุตสาหกรรม
เกรดเฉลี่ย 2.01
ก.ค. 42 - ก.ค. 42
สถาบัน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
หลักสูตร การจัดการธุรกิจ SMEs
พ.ย. 42 - พ.ย. 42
สถาบัน บ.ไทยซัมมิท ออโต้พาร์ท อิสดัสทรี จก.
หลักสูตร การตรวจติดตามคุณภาพภายใน audit
2535 - 19
2536 - 20
2537 - 21
2538 - 22
2539 - 23
2540 - 24
2541 - 25
2542 - 26
2543 - 27
2544 - 28
2545 - 29
2546 - 30
2547 - 31
2548 - 32
2549 - 33
2550 - 34
2551 - 35
2552 - 36
2553 - 37
2554 - 38
พ.ค. 46 - พ.ย. 47
XXXXXXX
เงินเดือน 8,000
ตำแหน่ง ฝ่ายขาย การตลาด
ก.ย. 48 - พ.ค. 50
XXXXXXX
เงินเดือน 15,000
ตำแหน่ง ผู้จัดการสาขา
พ.ย. 51 - ส.ค. 53
XXXXXXX
เงินเดือน 20,000
ตำแหน่ง ผู้จัดการจังหวัด
 
ข้อความที่ปิดไว้ สามารถอ่านได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
หรือ Click ที่นี่ เพื่อสมัครสมาชิก
หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร 02-353-6999
  รหัส : 2174844  แก้ไขประวัติล่าสุด : 12 กรกฎาคม 2554  
เข้าระบบล่าสุด 6 เดือนที่แล้ว  
ชื่อ   นามสกุล
84%
ที่อยู่
ขอนแก่น 40000
Email
Tel
Mobile
รายละเอียดส่วนตัว
เพศ ชาย วันเกิด 21 พฤศจิกายน 2516 อายุ 41 ปี
ส่วนสูง 168 ซม. น้ำหนัก 56 กก.
สัญชาติ ไทย ศาสนา พุทธ
สถานภาพสมรส โสด สถานภาพทางทหาร ได้รับการยกเว้น / จบหลักสูตรรักษาดินแดน (รด.)
ลักษณะงานที่ต้องการ
ตำแหน่งงานที่ต้องการสมัคร 1. ผู้จัดการ
2. ผู้ช่วยผู้จัดการ
3. พนักงานขาย
เงินเดือนที่ต้องการ ตามโครงสร้างบริษัท
สถานที่ที่ต้องการทำงาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และกรุงเทพ
ประวัติการศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
2541
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี สาขา การจัดการอุตสาหกรรม
คณะ - วุฒิ บริหารธุรกิจบัณฑิต
เกรดเฉลี่ย 2.01
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ขอนแก่น
2537
ระดับการศึกษา ปวส. สาขา ช่างกลเกษตร
เกรดเฉลี่ย 2.19
ประวัติการทำงาน
ชื่อบริษัท :
พฤศจิกายน 2551  -  สิงหาคม 2553   
ที่อยู่-ติดต่อ :
ตำแหน่ง ผู้จัดการจังหวัด เงินเดือน 20,000
ระดับ เจ้าหน้าที่
หน้าที่รับผิดชอบ
บริหารจัดการ ควบคุมดูแลยอดขายให้เป็นไปตามเป้าของบริษัท สามารถทำยอดให้กับบริษัทได้ตามกำหนดและตรงกลุ่มเป้าหมาย
ชื่อบริษัท :
กันยายน 2548  -  พฤษภาคม 2550   
ที่อยู่-ติดต่อ :
ตำแหน่ง ผู้จัดการสาขา เงินเดือน 15,000
ระดับ เจ้าหน้าที่
หน้าที่รับผิดชอบ
ดูแลการขายหากลุ่มลูกค้า และบริหารจัดการสาขาให้เป็นไปตามเป้า สามารถดึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายมาร่วมแชร์ตลาดได้
ชื่อบริษัท :
พฤษภาคม 2546  -  พฤศจิกายน 2547   
ที่อยู่-ติดต่อ :
ตำแหน่ง ฝ่ายขาย การตลาด เงินเดือน 8,000
ระดับ เจ้าหน้าที่
หน้าที่รับผิดชอบ
ออกตลาดหาลูกค้า และจัดส่งสินค้าตามorderที่ได้รับมอบหมาย
ประวัติการอบรม
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
กรกฎาคม 2542  -  กรกฎาคม 2542   
หลักสูตร/ตำแหน่ง การจัดการธุรกิจ SMEs
บ.ไทยซัมมิท ออโต้พาร์ท อิสดัสทรี จก.
พฤศจิกายน 2542  -  พฤศจิกายน 2542   
หลักสูตร/ตำแหน่ง การตรวจติดตามคุณภาพภายใน audit
  ความสามารถ ผลงาน เกียรติประวัติ
ความสามารถทางภาษา
พูด อ่าน เขียน
อังกฤษ พอใช้ ดี ดี
พิมพ์ดีดไทย 35 คำ/นาที
พิมพ์ดีดอังกฤษ 30 คำ/นาที
ความสามารถในการขับขี่ รถจักรยานยนต์ รถยนต์
มี รถจักรยานยนต์ รถยนต์ เป็นของตัวเอง
ความสามารถพิเศษอื่น ๆ
- เล่นกีฬา
- เล่นดนตรี
โครงการ ผลงาน เกียรติประวัติ และประสบการณ์อื่น ๆ
ผู้ช่วยวิจัย สารเคลือบเมล็ดพันธุ์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
บุคคลอ้างอิง