เข้าสู่ระบบ
Job Index | เวลาทำการ >> จันทร์-ศุกร์ 8:30-18:00 น. และเสาร์ 9:30-16:30 น. >> Tel: 02-353-6999 | Fax: 02-353-6988
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
หน้า (ประมาณการพิมพ์) | estimated printed page(s)
0.00
กรุณาเลือกแฟ้มที่ต้องการเก็บประวัติบันทึกข้อความสั้น ๆ เกี่ยวกับประวัตินี้
( ไม่เกิน 200 ตัวอักษร )ข้อความที่ปิดไว้ สามารถอ่านได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
หรือ Click ที่นี่ เพื่อสมัครสมาชิก
หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร 02-353-6999
  รหัส : 2198255  แก้ไขประวัติล่าสุด : 14 ตุลาคม 2552  
เข้าระบบล่าสุด 6 เดือนที่แล้ว  


77%
ชื่อ     นามสกุล
ที่อยู่
นครพนม 48170
Email
Tel
Mobile
วันเกิด 7 กรกฎาคม 2529 ( อายุ 29 ปี )
ประวัติการศึกษา
ประวัติการฝึกอบรม
พ.ศ. - อายุ (ปี)
ประวัติการทำงาน
ปีที่จบ 2548
จาก โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล
ระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย
สาขา วิทย์-คณิต
เกรดเฉลี่ย 3.6
ม.ค. 49 - ม.ค. 49
สถาบัน งานขอนแก่นมาราธอน
หลักสูตร นักกายภาพบำบัดภาคสนาม
ส.ค. 50 - ก.ย. 50
สถาบัน โรงเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษ ขอนแก่น
หลักสูตร กายภาพบำบัดเพื่อน้องผู้พิการ
ปีที่จบ 2552
จาก มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ระดับ ปริญญาตรี
สาขา กายภาพบำบัด
เกรดเฉลี่ย 2.21
ต.ค. 52 - ต.ค. 52
สถาบัน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
หลักสูตร กายภาพบำบัดในผู้ป่วย HNP
2546 - 17
2547 - 18
2548 - 19
2549 - 20
2550 - 21
2551 - 22
2552 - 23
2553 - 24
มี.ค. 50 - เม.ย. 50
XXXXXXX
เงินเดือน -
ตำแหน่ง นักศึกษาฝึกงานกายภาพบำบัด
ก.ย. 50 - ต.ค. 50
XXXXXXX
เงินเดือน -
ตำแหน่ง นักศึกษาฝึกงานกายภาพบำบัด
ม.ค. 51 - ก.พ. 51
XXXXXXX
เงินเดือน -
ตำแหน่ง นักศึกษาฝึกงานกายภาพบำบัด
 
ข้อความที่ปิดไว้ สามารถอ่านได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
หรือ Click ที่นี่ เพื่อสมัครสมาชิก
หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร 02-353-6999
  รหัส : 2198255  แก้ไขประวัติล่าสุด : 14 ตุลาคม 2552  
เข้าระบบล่าสุด 6 เดือนที่แล้ว  
ชื่อ   นามสกุล
77%
ที่อยู่
นครพนม 48170
Email
Tel
Mobile
รายละเอียดส่วนตัว
เพศ หญิง วันเกิด 7 กรกฎาคม 2529 อายุ 29 ปี
ส่วนสูง 163 ซม. น้ำหนัก 50 กก.
สัญชาติ ไทย ศาสนา พุทธ
สถานภาพสมรส โสด
ลักษณะงานที่ต้องการ
ตำแหน่งงานที่ต้องการสมัคร 1. นักกายภาพบำบัด
เงินเดือนที่ต้องการ 13,000-16,000
สถานที่ที่ต้องการทำงาน ภาคกลาง อยุธยา
ประวัติการศึกษา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2552
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี สาขา กายภาพบำบัด
คณะ - วุฒิ วทบ. กายภาพบำบัด
เกรดเฉลี่ย 2.21
โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล
2548
ระดับการศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลาย
เกรดเฉลี่ย 3.6
ประวัติการทำงาน
ชื่อบริษัท :
มีนาคม 2550  -  เมษายน 2550   
ที่อยู่-ติดต่อ :
ตำแหน่ง นักศึกษาฝึกงานกายภาพบำบัด เงินเดือน -
ระดับ เจ้าหน้าที่
หน้าที่รับผิดชอบ
ฝึกงานในสาขาวิชา กระดูกกล้ามเนื้อ ระบบประสาท โรคเด็ก และโรคหัวใจและปอด รวมทั้งยังทำกิจกรรมเกี่ยวกับแม่และเด็ก เบาหวาน งานชุมชนต่าง อีกทั้งยังรับผิดชอบเป็นวิทยากรงานเกี่ยวกับวิชาการกายภาพบำบัดด้วย และที่สำคัญเน้นการฝึกประสบการณ์ความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ
ชื่อบริษัท :
กันยายน 2550  -  ตุลาคม 2550   
ที่อยู่-ติดต่อ :
ตำแหน่ง นักศึกษาฝึกงานกายภาพบำบัด เงินเดือน -
ระดับ เจ้าหน้าที่
หน้าที่รับผิดชอบ
ฝึกงานในสาขาวิชา กระดูกกล้ามเนื้อ ระบบประสาท โรคเด็ก และโรคหัวใจและปอด เน้นการออกชุมชน การเข้าถึงชุมชน กิจกรรมเกี่ยวกับชุมชน ออกเยี่ยมบ้านผู้ป่วยด้อยโอกาส ผู้พิการต่างๆ อีกทั้งยังทำกิจกรรมการออกกำลังกาย การตรวจเท้าเบาหวาน การดูแลสุขภาพจิตกับทีมจิตแพทย์ การดูแลผู้ป่วยด้านหัวใจและปอดมากเป็นพิเศษ โรควัณโรค โรคปอดต่างๆ
ชื่อบริษัท :
มกราคม 2551  -  กุมภาพันธ์ 2551   
ที่อยู่-ติดต่อ :
ตำแหน่ง นักศึกษาฝึกงานกายภาพบำบัด เงินเดือน -
ระดับ เจ้าหน้าที่
หน้าที่รับผิดชอบ
ฝึกงานในสาขาวิชา กระดูกกล้ามเนื้อ ระบบประสาท โรคเด็ก และโรคหัวใจและปอด อีกทั้งยังมีกิจกรรมพิเศษบนหอผู้ป่วย มีความเชี่ยวชาญด้านหัวใจและปอดมากขึ้น รวมทั้งสาขาอื่นๆด้วย ออกชุมชนตามเมืองลพบุรี ให้โปรแกรมการรักษาตามอาการโรค มีทฤษฏ๊การรักษาใหม่ๆ รักษาแล้วเห็นผลผู้รักษาผู้ป่วยประทับใจ มีความเชี่ยวชาญมากขึ้น มั่นใจในตัวเองมากขึ้น
ประวัติการอบรม
งานขอนแก่นมาราธอน
มกราคม 2549  -  มกราคม 2549   
หลักสูตร/ตำแหน่ง นักกายภาพบำบัดภาคสนาม
โรงเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษ ขอนแก่น
สิงหาคม 2550  -  กันยายน 2550   
หลักสูตร/ตำแหน่ง กายภาพบำบัดเพื่อน้องผู้พิการ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ตุลาคม 2552  -  ตุลาคม 2552   
หลักสูตร/ตำแหน่ง กายภาพบำบัดในผู้ป่วย HNP
  ความสามารถ ผลงาน เกียรติประวัติ
ความสามารถทางภาษา
พูด อ่าน เขียน
ไทย เยี่ยม เยี่ยม เยี่ยม
อังกฤษ ดี ดี ดี
พิมพ์ดีดไทย - คำ/นาที
พิมพ์ดีดอังกฤษ - คำ/นาที
ความสามารถในการขับขี่ รถจักรยานยนต์
มี รถจักรยานยนต์ เป็นของตัวเอง
ความสามารถพิเศษอื่น ๆ
- ขยัน อดทน และมีความซื่อสัตย์
- มนุษยสัมพันธ์ดี อารมณ์ดี ใจดี
- ทนต่อแรงกดดันได้แม้งานหนักมาก
- สามารถแก้ไขสถานการณืได้ดี และถูกต้อง แม่นยำ
- เข้ากับเพื่อนร่วมงานได้ดี มองโลกในแง่ดี
โครงการ ผลงาน เกียรติประวัติ และประสบการณ์อื่น ๆ
- เป็นหัวหน้าชั้นปีที่ 1 /3
- เป็นเหรัญญิกสโมสรนักศึกษา งานเกี่ยวกับสโมสรนักศึกษา จัดงานพิธีการสำคัญต่างๆ
- ออกค่ายและทำกิจกรรมกับทางมหาวิทยาลัยมากมาย
- รับผิดชอบงานเกี่ยวกับกายภาพบำบัด ประสานงานกับทางมหาวิทยาลยอื่น
- เหรัญญิกงานเทคนิคการแพทย์สัมพันธ์
- เทคนิคเชียร์งานรับน้อง
- ประสานงานการเรียนกับอาจารย์ในแต่ละรายวิชา
- ออกค่ายกายภาพบำบัดสู่ชุมชน
- ออกค่ายศูนย์แพทย์สัมพันธ์สู่ชุมชน
- ร่วมงานกีฬาศูนย์แพทย์และเป็นนักกีฬาแข่งขัน
- ถือพานงานวันไหว้ครูปี1
- ร่วมเป็นอาสาสมัครทำวิจัยช่วยอาจารย์เกี่ยวกับผู้ป่วยระบบประสาท
- ร่วมงานกับอาจารย์เกี่ยวงานฟิตเนสของคณะเป็นผู้ช่วยนักวิจัย
อื่นๆอีกมากมาย
บุคคลอ้างอิง