เข้าสู่ระบบ
Job Index | เวลาทำการ >> จันทร์-ศุกร์ 8:30-18:00 น. และเสาร์ 9:30-16:30 น. >> Tel: 02-353-6999 | Fax: 02-353-6988
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
กรุณากรอก Username & Password
Username  :  
Password  :  
หน้า (ประมาณการพิมพ์) | estimated printed page(s)
0.00
กรุณาเลือกแฟ้มที่ต้องการเก็บประวัติบันทึกข้อความสั้น ๆ เกี่ยวกับประวัตินี้
( ไม่เกิน 200 ตัวอักษร )Username : 
Password : 
  รหัส : 2227909  แก้ไขประวัติล่าสุด : 17 สิงหาคม 2557  


99%
ชื่อ XXXXXXXXXXXXXX     นามสกุล XXXXXXXXXXXXXX
ที่อยู่ XXXXXXXXXXXXXX
กรุงเทพมหานคร 10270
Email XXXXXXXXXXXXXX
Tel XXXXXXXXXXXXXX
Mobile XXXXXXXXXXXXXX
วันเกิด 9 สิงหาคม 2529 ( อายุ 28 ปี )
ประวัติการศึกษา
ประวัติการฝึกอบรม
พ.ศ. - อายุ (ปี)
ประวัติการทำงาน
ปีที่จบ 2545
จาก โรงเรียนสุรพินท์พิทยา
ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น
เกรดเฉลี่ย 3.20
ปีที่จบ 2548
จาก โรงเรียนสุรพินท์พิทยา
ระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย
เกรดเฉลี่ย 3.30
ปีที่จบ 2552
จาก มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ระดับ ปริญญาตรี
สาขา บริหารรัฐกิจ
เกรดเฉลี่ย 2.35
ธ.ค. 52 - ธ.ค. 52
สถาบัน บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด(มหาชน)
หลักสูตร การประกันชีวิต
ธ.ค. 56 - ธ.ค. 56
สถาบัน บริษัท แปลน เอสเตท จำกัด
หลักสูตร ระบบ Prommise
2543 - 14
2544 - 15
2545 - 16
2546 - 17
2547 - 18
2548 - 19
2549 - 20
2550 - 21
2551 - 22
2552 - 23
2553 - 24
2554 - 25
2555 - 26
2556 - 27
2557 - 28
2558 - 29
มี.ค. 53 - ก.ย. 54
XXXXXXXXXXXXXX
เงินเดือน 12,000
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า(Customer Serv...
ก.ย. 54 - ม.ค. 55
XXXXXXXXXXXXXX
เงินเดือน 12,000
ตำแหน่ง Call center
ม.ค. 55 - มิ.ย. 56
XXXXXXXXXXXXXX
เงินเดือน 14,000
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย
มิ.ย. 56 -  ปัจจุบัน
XXXXXXXXXXXXXX
เงินเดือน 17,000
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า-การเงิน
 
  รหัส : 2227909  แก้ไขประวัติล่าสุด : 17 สิงหาคม 2557  
ชื่อ XXXXXXXXXXXXXX   นามสกุล XXXXXXXXXXXXXX
99%
ที่อยู่ XXXXXXXXXXXXXX
กรุงเทพมหานคร 10270
Email XXXXXXXXXXXXXX
Tel XXXXXXXXXXXXXX
Mobile XXXXXXXXXXXXXX
รายละเอียดส่วนตัว
เพศ ชาย วันเกิด 9 สิงหาคม 2529 อายุ 28 ปี
ส่วนสูง 172 ซม. น้ำหนัก 63 กก.
สัญชาติ ไทย ศาสนา พุทธ
สถานภาพสมรส โสด สถานภาพทางทหาร ผ่านการเกณฑ์ทหาร
ลักษณะงานที่ต้องการ
ตำแหน่งงานที่ต้องการสมัคร 1. เจ้าหน้าที่ประสานงานฝ่ายขาย/Sale Support
2. ฝ่ายบุคคล-สรรหา
3. เจ้าหน้าที่การเงิน-สินเชื่อ
เงินเดือนที่ต้องการ 23,000
สถานที่ที่ต้องการทำงาน กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ประเภทงานที่ต้องการ ประจำ 
วันที่สามารถเริ่มงานได้ 15 วัน
ประวัติการศึกษา
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
2552
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี สาขา บริหารรัฐกิจ
คณะ รัฐศาสตร์ วุฒิ ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์บัณฑิต
เกรดเฉลี่ย 2.35
โรงเรียนสุรพินท์พิทยา
2548
ระดับการศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลาย
เกรดเฉลี่ย 3.30
โรงเรียนสุรพินท์พิทยา
2545
ระดับการศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น
เกรดเฉลี่ย 3.20
ประวัติการทำงาน
ชื่อบริษัท : XXXXXXXXXXXXXX
มิถุนายน 2556  -   ปัจจุบัน   
ที่อยู่-ติดต่อ : XXXXXXXXXXXXXX
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า-การเงิน เงินเดือน 17,000
ระดับ เจ้าหน้าที่
หน้าที่รับผิดชอบ
1.งานด้านการเงินและให้ข้อมูลรายละเอียดต่างๆของค่างวดเงินดาวน์ให้ลูกค้าทราบ
2.จัดทำสรุปข้อมูลลูกค้า และรายงานการขายแต่ละเดือน
3.ติดตามการผ่อนค่างวดเงินดาวน์ การทำสัญญาของลูกค้า
4.ประสานงานกับเจ้าหน้าที่สินเชื่อของธนาคารเพื่อช่วยเหลือลูกค้าในการยื่นซื้อบ้าน
5.บันทึก จัดเก็บสรุปข้อมูลของลูกค้า สัญญาซื้อขายแลละเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้อง
6.รับเรื่องร้องเรียนของลูกค้าแจ้งหัวหน้างานเพื่อหาแนวทางแก้ไขให้ลูกค้าต่อไป
7.จัดทำเอกสาร เข้าร่วมการประชุมเพื่อชี้แจงรายอะเอียดการชำระเงินการชำระเงินดาวน์ การค้างชำระ การทำสัญญาของลูกค้า
8.Update ยอดการชำระเงินของลุกค้าในแต่ละเดือน รวมทั้งจัดทำหนังสือแจ้งเตือนค่างวดกรณีลูกค้าค้างชำระค่างวด
8.งานเอกสารอื่นๆ ทั่วไป
ชื่อบริษัท : XXXXXXXXXXXXXX
มกราคม 2555  -  มิถุนายน 2556   
ที่อยู่-ติดต่อ : XXXXXXXXXXXXXX
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย เงินเดือน 14,000
ระดับ เจ้าหน้าที่
หน้าที่รับผิดชอบ
1.รับOrder ทางโทรศัพท์กับลูกค้าและSaleรวมทั้งทางอีเมล์ เว็ปไซด์ระบบonline e-service
2.ติดต่อประสานงานระหว่างหน่วยงานต่างๆทั้งภายในและภายนอกองค์กรรวมทั้งลูกค้าด้วย
3.จัดทำใบเสนอราคา ใบสั่งซื้อสินค้า(PO) ตรวจสอบเอกสารลูกค้าและบันทึกข้อมูลลูกค้าลงในระบบ นำเสนอข้อมูลโปรโมชี่นปัจจุบันให้ลูกค้าทราบ
4.ตรวจสอบจำนวนสินค้าในคลังสินค้า ประสานงานการออกInvoiceกับทางบัญชี รวมทั้งประสานงานกับฝ่ายจัดส่งเพื่อส่งมอบสินค้าให้กับลูกค้าตรงตามเวลาที่กำหนด
5.จัดทำ Report สรุปรายงานยอดการขายประจำเดิอน รวมทั้งบันทึกข้อมูลลูกค้าให้เป็นระบบ
6.แก้ไขปัญหาและข้อร้องเรียนต่างๆ เช่น งานซ่อมสินค้า การเคลมรับประกันสินค้า ส่งประสานงานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
7.งานด้านเอกสารต่างๆที่ได้รับมอบหมาย
8.งานด้าน Call center เป็นต้น
ชื่อบริษัท : XXXXXXXXXXXXXX
กันยายน 2554  -  มกราคม 2555   
ที่อยู่-ติดต่อ : XXXXXXXXXXXXXX
ตำแหน่ง Call center เงินเดือน 12,000
ระดับ เจ้าหน้าที่
หน้าที่รับผิดชอบ
1.ให้คำแนะนำและแก้ไขปัญหาให้ลูกค้าที่ใช้ผลิตภัณฑ์และบริการต่าง ๆ ของกลุ่มทรูผ่านโทรศัพท์
2.รับเรื่องร้องเรียนและแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้าเพื่อได้รับความพึงพอใจสูงสุด
3.ให้ข้อมูลและรายละเอียดเกี่ยวกับการบริการและโปรโมชั่นของบริษัทกับลูกค้าอย่างถูกต้องแม่นยำฉับไว
4.โทรออกเพื่อWelcome Call ลูกค้า
ชื่อบริษัท : XXXXXXXXXXXXXX
มีนาคม 2553  -  กันยายน 2554   
ที่อยู่-ติดต่อ : XXXXXXXXXXXXXX
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า(Customer Service) เงินเดือน 12,000
ระดับ เจ้าหน้าที่
หน้าที่รับผิดชอบ
1.เปิดใบสั่งจองสินค้า(OF) เปิดใบสั่งซื้อสินค้า(PO) งานทางด้านบริการลูกค้า
2.ประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร รับชำระค่าสินค้าต่างๆ
3.ตรวจสอบจำนวนสินค้าในคลังสินค้า ประสานงานการออกInvoiceกับทางบัญชี รวมทั้งประสานงานกับฝ่ายจัดส่งเพื่อส่งมอบสินค้าให้กับลูกค้าตรงตามเวลาที่กำหนด
4.จัดทำรายงานและสรุปรายงานยอดขายของบริษัท
5.รับสายลูกค้า รับแจ้งร้องเรียนเรื่องจากลูกค้า แก้ไขปัญหาเบื้องต้น
6.ทำReportรายงานการขายสินค้าในแต่ะเดือน
7.บริการหลังการขาย เช่น ดูแลงานซ่อม และงานรับประกันสินค้า รวมทั้งประสานงานระหว่างSupplyerกับลูกค้าให้คำแนะนำและบริการลูกค้าในแง่ของข้อมูลต่างงๆเกี่ยวกับสินค้า
7.แก้ไขปัญหาและข้อร้องเรียนต่างๆ งานเอกสารอื่นๆ
ประวัติการอบรม
บริษัท แปลน เอสเตท จำกัด
ธันวาคม 2556  -  ธันวาคม 2556   
หลักสูตร/ตำแหน่ง ระบบ Prommise
บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด(มหาชน)
ธันวาคม 2552  -  ธันวาคม 2552   
หลักสูตร/ตำแหน่ง การประกันชีวิต
  ความสามารถ ผลงาน เกียรติประวัติ
ความสามารถทางภาษา
พูด อ่าน เขียน
ไทย เยี่ยม เยี่ยม เยี่ยม
อังกฤษ พอใช้ ดี พอใช้
พิมพ์ดีดไทย 40 คำ/นาที
พิมพ์ดีดอังกฤษ 30 คำ/นาที
ความสามารถในการขับขี่ รถจักรยานยนต์
ความสามารถพิเศษอื่น ๆ
- คอมพิวเตอร์ Microsoft Word,Microsoft Excel ,Outlook,Internet
- เครื่องถ่ายเอกสาร
- แฟกซ์
- การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปต่างๆ เช่น SAP,AS400 เป้นต้น
- -
โครงการ ผลงาน เกียรติประวัติ และประสบการณ์อื่น ๆ
มีประสบการณ์ด้านการประสานงานฝ่ายขายรวมทั้งการดูแลลูกค้าในระบบ Internet Online(E-commerce)
งานด้านTelesale
สามารถใช้อุการณ์สำนักงานต่างๆได้เป็นอย่างดี เช่น คอมพิวเตอร์ Mail ,Fax,เครื่องถ่ายเอกสาร เป็นต้น
บุคคลอ้างอิง
XXXXXXXXXXXXXX