เข้าสู่ระบบ
Job Index | เวลาทำการ >> จันทร์-ศุกร์ 8:30-18:00 น. และเสาร์ 9:30-16:30 น. >> Tel: 02-353-6999 | Fax: 02-353-6988
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
หน้า (ประมาณการพิมพ์) | estimated printed page(s)
0.00
กรุณาเลือกแฟ้มที่ต้องการเก็บประวัติบันทึกข้อความสั้น ๆ เกี่ยวกับประวัตินี้
( ไม่เกิน 200 ตัวอักษร )Username : 
Password : 
  รหัส : 2259632  แก้ไขประวัติล่าสุด : 11 มกราคม 2553  
เข้าระบบล่าสุด 6 เดือนที่แล้ว  


60%
ชื่อ XXXXXXXXXXXXXX     นามสกุล XXXXXXXXXXXXXX
ที่อยู่ XXXXXXXXXXXXXX
บุรีรัมย์ 31140
Email XXXXXXXXXXXXXX
Mobile XXXXXXXXXXXXXX
วันเกิด 29 มกราคม 2533 ( อายุ 25 ปี )
ประวัติการศึกษา
ประวัติการฝึกอบรม
พ.ศ. - อายุ (ปี)
ประวัติการทำงาน
ปีที่จบ 2547
จาก โรงเรียนบ้านละเวี้ย
ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น
สาขา ทั่วไป
เกรดเฉลี่ย 2.33
มิ.ย. 47 - มิ.ย. 47
สถาบัน วัด
หลักสูตร คุณธรรม
ปีที่จบ 2550
จาก โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์
ระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย
สาขา วิทย์-คณิต
เกรดเฉลี่ย 2.27
ม.ค. 50 - ม.ค. 50
สถาบัน ค่ายทหารบุรีรัมย์
หลักสูตร วิชาทหาร
2545 - 12
2546 - 13
2547 - 14
2548 - 15
2549 - 16
2550 - 17
2551 - 18
 
  รหัส : 2259632  แก้ไขประวัติล่าสุด : 11 มกราคม 2553  
เข้าระบบล่าสุด 6 เดือนที่แล้ว  
ชื่อ XXXXXXXXXXXXXX   นามสกุล XXXXXXXXXXXXXX
60%
ที่อยู่ XXXXXXXXXXXXXX
บุรีรัมย์ 31140
Email XXXXXXXXXXXXXX
Mobile XXXXXXXXXXXXXX
รายละเอียดส่วนตัว
เพศ ชาย วันเกิด 29 มกราคม 2533 อายุ 25 ปี
ส่วนสูง 166 ซม. น้ำหนัก 42 กก.
สัญชาติ ไทย ศาสนา พุทธ
สถานภาพสมรส โสด สถานภาพทางทหาร ได้รับการยกเว้น / จบหลักสูตรรักษาดินแดน (รด.)
ลักษณะงานที่ต้องการ
ตำแหน่งงานที่ต้องการสมัคร 1. ทั่วไป
เงินเดือนที่ต้องการ 9,000
สถานที่ที่ต้องการทำงาน กรมสุลกากร
ประวัติการศึกษา
โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์
2550
ระดับการศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลาย
เกรดเฉลี่ย 2.27
โรงเรียนบ้านละเวี้ย
2547
ระดับการศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น
เกรดเฉลี่ย 2.33
ประวัติการอบรม
ค่ายทหารบุรีรัมย์
มกราคม 2550  -  มกราคม 2550   
หลักสูตร/ตำแหน่ง วิชาทหาร
วัด
มิถุนายน 2547  -  มิถุนายน 2547   
หลักสูตร/ตำแหน่ง คุณธรรม
  ความสามารถ ผลงาน เกียรติประวัติ
ความสามารถทางภาษา
พูด อ่าน เขียน
ไทย พอใช้ พอใช้ พอใช้
พิมพ์ดีดไทย 50 คำ/นาที
พิมพ์ดีดอังกฤษ 50 คำ/นาที
ความสามารถในการขับขี่ รถจักรยานยนต์