เข้าสู่ระบบ
Job Index | เวลาทำการ >> จันทร์-ศุกร์ 8:30-18:00 น. และเสาร์ 9:30-16:30 น. >> Tel: 02-353-6999 | Fax: 02-353-6988
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
หน้า (ประมาณการพิมพ์) | estimated printed page(s)
0.00
กรุณาเลือกแฟ้มที่ต้องการเก็บประวัติบันทึกข้อความสั้น ๆ เกี่ยวกับประวัตินี้
( ไม่เกิน 200 ตัวอักษร )ข้อความที่ปิดไว้ สามารถอ่านได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
หรือ Click ที่นี่ เพื่อสมัครสมาชิก
หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร 02-353-6999
  รหัส : 2259632  แก้ไขประวัติล่าสุด : 11 มกราคม 2553  
เข้าระบบล่าสุด 6 เดือนที่แล้ว  


60%
ชื่อ     นามสกุล
ที่อยู่
บุรีรัมย์ 31140
Email
Mobile
วันเกิด 29 มกราคม 2533 ( อายุ 25 ปี )
ประวัติการศึกษา
ประวัติการฝึกอบรม
พ.ศ. - อายุ (ปี)
ประวัติการทำงาน
ปีที่จบ 2547
จาก โรงเรียนบ้านละเวี้ย
ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น
สาขา ทั่วไป
เกรดเฉลี่ย 2.33
มิ.ย. 47 - มิ.ย. 47
สถาบัน วัด
หลักสูตร คุณธรรม
ปีที่จบ 2550
จาก โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์
ระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย
สาขา วิทย์-คณิต
เกรดเฉลี่ย 2.27
ม.ค. 50 - ม.ค. 50
สถาบัน ค่ายทหารบุรีรัมย์
หลักสูตร วิชาทหาร
2545 - 12
2546 - 13
2547 - 14
2548 - 15
2549 - 16
2550 - 17
2551 - 18
 
ข้อความที่ปิดไว้ สามารถอ่านได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
หรือ Click ที่นี่ เพื่อสมัครสมาชิก
หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร 02-353-6999
  รหัส : 2259632  แก้ไขประวัติล่าสุด : 11 มกราคม 2553  
เข้าระบบล่าสุด 6 เดือนที่แล้ว  
ชื่อ   นามสกุล
60%
ที่อยู่
บุรีรัมย์ 31140
Email
Mobile
รายละเอียดส่วนตัว
เพศ ชาย วันเกิด 29 มกราคม 2533 อายุ 25 ปี
ส่วนสูง 166 ซม. น้ำหนัก 42 กก.
สัญชาติ ไทย ศาสนา พุทธ
สถานภาพสมรส โสด สถานภาพทางทหาร ได้รับการยกเว้น / จบหลักสูตรรักษาดินแดน (รด.)
ลักษณะงานที่ต้องการ
ตำแหน่งงานที่ต้องการสมัคร 1. ทั่วไป
เงินเดือนที่ต้องการ 9,000
สถานที่ที่ต้องการทำงาน กรมสุลกากร
ประวัติการศึกษา
โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์
2550
ระดับการศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลาย
เกรดเฉลี่ย 2.27
โรงเรียนบ้านละเวี้ย
2547
ระดับการศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น
เกรดเฉลี่ย 2.33
ประวัติการอบรม
ค่ายทหารบุรีรัมย์
มกราคม 2550  -  มกราคม 2550   
หลักสูตร/ตำแหน่ง วิชาทหาร
วัด
มิถุนายน 2547  -  มิถุนายน 2547   
หลักสูตร/ตำแหน่ง คุณธรรม
  ความสามารถ ผลงาน เกียรติประวัติ
ความสามารถทางภาษา
พูด อ่าน เขียน
ไทย พอใช้ พอใช้ พอใช้
พิมพ์ดีดไทย 50 คำ/นาที
พิมพ์ดีดอังกฤษ 50 คำ/นาที
ความสามารถในการขับขี่ รถจักรยานยนต์