เข้าสู่ระบบ
เวลาทำการ >> จันทร์-ศุกร์ 8:30-18:00 น. และเสาร์ 9:30-16:30 น. >> Tel: 02-353-6999 | Fax: 02-353-6988
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
หน้า (ประมาณการพิมพ์) | estimated printed page(s)
0.00
กรุณาเลือกแฟ้มที่ต้องการเก็บประวัติบันทึกข้อความสั้น ๆ เกี่ยวกับประวัตินี้
( ไม่เกิน 200 ตัวอักษร )ข้อความที่ปิดไว้ สามารถอ่านได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
หรือ Click ที่นี่ เพื่อสมัครสมาชิก
หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร 02-353-6999
  รหัส : 2284277  แก้ไขประวัติล่าสุด : 26 เมษายน 2558  


86%
ชื่อ     นามสกุล
ที่อยู่
สมุทรปราการ 10270
Email
Mobile
วันเกิด 1 พฤศจิกายน 2525 ( อายุ 33 ปี )
ประวัติการศึกษา
ประวัติการฝึกอบรม
พ.ศ. - อายุ (ปี)
ประวัติการทำงาน
ปีที่จบ 2543
จาก โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
ระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย
เกรดเฉลี่ย 3.80
ปีที่จบ 2548
จาก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ระดับ ปริญญาตรี
สาขา วิทยาการคอมพิวเตอร์
เกรดเฉลี่ย 3.01
พ.ย. 52 - ก.พ. 54
สถาบัน NICS
หลักสูตร Import-Export, Shipping, Air Cargo
ปีที่จบ 2554
จาก North Springfield High School, Ohio (...
ระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย
เม.ย. 54 - มิ.ย. 54
สถาบัน ECC
หลักสูตร English Pre-Intermidiate Class
พ.ค. 54 - มิ.ย. 54
สถาบัน ส.ส.ท. (สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี ไทย-ญี...
หลักสูตร JI 1
2541 - 16
2542 - 17
2543 - 18
2544 - 19
2545 - 20
2546 - 21
2547 - 22
2548 - 23
2549 - 24
2550 - 25
2551 - 26
2552 - 27
2553 - 28
2554 - 29
2555 - 30
2556 - 31
2557 - 32
2558 - 33
2559 - 34
2560 - 35
ก.ย. 50 - มี.ค. 53
XXXXXXX
ตำแหน่ง OLAP developer
เม.ย. 53 - ส.ค. 53
XXXXXXX
ตำแหน่ง International Administrator
ก.ย. 53 - เม.ย. 54
XXXXXXX
ตำแหน่ง Export officer
ก.ย. 54 - เม.ย. 55
XXXXXXX
ตำแหน่ง Manager – Technical
ส.ค. 55 -  ปัจจุบัน
XXXXXXX
ตำแหน่ง Sponsorship Coordinator
 
ข้อความที่ปิดไว้ สามารถอ่านได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
หรือ Click ที่นี่ เพื่อสมัครสมาชิก
หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร 02-353-6999
  รหัส : 2284277  แก้ไขประวัติล่าสุด : 26 เมษายน 2558  
ชื่อ   นามสกุล
86%
ที่อยู่
สมุทรปราการ 10270
Email
Mobile
รายละเอียดส่วนตัว
เพศ หญิง วันเกิด 1 พฤศจิกายน 2525 อายุ 33 ปี
ส่วนสูง 150 ซม. น้ำหนัก 39 กก.
สัญชาติ ไทย ศาสนา พุทธ
สถานภาพสมรส โสด
ลักษณะงานที่ต้องการ
* ไม่สนใจงานขายประกัน
ตำแหน่งงานที่ต้องการสมัคร 1. English speaking communication
2. งานที่ได้พูดภาษาอังกฤษทุกวัน
เงินเดือนที่ต้องการ 27,000
สถานที่ที่ต้องการทำงาน กรุงเทพฯ สมุทรปราการ ใกล้รถไฟฟ้า งานต่างประเทศ
ประเภทงานที่ต้องการ ประจำ 
วันที่สามารถเริ่มงานได้ 1 เดือน
ประวัติการศึกษา
North Springfield High School, Ohio (exchange student)
2554
ระดับการศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลาย
เกรดเฉลี่ย -
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2548
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี สาขา วิทยาการคอมพิวเตอร์
คณะ - วุฒิ วิทยาศาสตร์บัณฑิต
เกรดเฉลี่ย 3.01
โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
2543
ระดับการศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลาย
เกรดเฉลี่ย 3.80
ประวัติการทำงาน
ชื่อบริษัท :
สิงหาคม 2555  -   ปัจจุบัน   
ที่อยู่-ติดต่อ :
ตำแหน่ง Sponsorship Coordinator เงินเดือน -
ระดับ เจ้าหน้าที่
หน้าที่รับผิดชอบ
- Collect updated photo of each child from all 5 CVs (children’s villages) and attach it in Photo-Sheet file of each child
- Open children's gift with letter/card from their international sponsors, make report, coordinate with accountant if there is money gift then send all the gifts to each of 5 CVs monthly
- Follow up children’s photo taken with the gifts from CVs, do thank you letter for the gifts with some correspondence if needed and send them to the sponsors by mail
- Request some of child personal letter, handmade craft, painting or school exercise then translate and send it to the sponsor with the thank you letter
- Take care of return letters
- Create child file when there is a new child registered to CVs
- Record and prepare document for account department and CVs when there is a child departure then close the child’s file
- Prepare and order stuffs for children midyear report work (printer ink, letterhead paper, envelope, stamps. Translate into English and review each child mid-year report that we get from 5 CVs (translate for 1 CV and review for 4 CVs), record in computer system, prepare templates, merge letters, separate for individual/group sponsor, put the letters in envelope, stick stamp then send them to international sponsors
- Do like the above for child end-year report but also check each child Christmas card and send it together with the report
- Make copies of activity CDs sent from CVs and give them to required department monthly
- Help team leader on her requests such as make copies, find an appropriate word in English, find travelling for sponsor, do translation into English and do powerpoint file for presentation; help national director in some work sometimes
- Attended Asia international sponsorship meeting in India with team leader in August 2013 for a week
- Attended Asia ICT meeting in September 2013 for a week to help translation
- Substitute stock resign staff 3 mths., take care of staffs visit from oversea once in a
ชื่อบริษัท :
กันยายน 2554  -  เมษายน 2555   
ที่อยู่-ติดต่อ :
ตำแหน่ง Manager – Technical เงินเดือน -
ระดับ เจ้าหน้าที่
หน้าที่รับผิดชอบ
- Working with Australian boss
- Assist on company starting in the first place such as finding rented office and apartment
- Report daily appointment to director and provide requested reports or information
- E-mail different insurance institutions in Australia to obtain pre-assessment for clients
- Create insurance quotes for clients using institutions’ applications or websites
- Call Australian’s insurance companies to obtain client’s data
- Follow up application and insurance documents that has been sent to institutions in Australia (by phone call, e-mail and website)
- Update information from the follow up into word, excel, Xplan and follow up book
- Obtain commission statements (by e-mail and website), put them into Easy Dealer program and create reports for our dealer group by the end of month
- Follow up commissions that we should received
- Working like parts of accountant such as collecting invoice / tax invoice / receipt / payment statement, issuing payment voucher / withholding tax document, creating payment report cover then prepare them to be ready for accounting by the end of month
- Training new staff on some work
- Others things like an assistant
ชื่อบริษัท :
กันยายน 2553  -  เมษายน 2554   
ตำแหน่ง Export officer เงินเดือน -
ระดับ เจ้าหน้าที่
หน้าที่รับผิดชอบ
- Get export console documents from airport site team
- Separate documents by shippers (manifest, mawb, hawb, SI (shipping instruction), weight slip)
- Check documents and contact team involved for missing document or document correction by e-mail/ phone
- Get export shipping documents from airport site team
- Match shipping documents such as bill of lading, invoice, packing list, OT receipt, form, with console documents
- Check documents and contact team involved for missing document or document correction by e-mail/ phone
- Check the correctness of the documents
- Calculate fuel surcharge, security charge by airline
- Calculate freight charge by quotation of each shipper
- Calculate other charges if any (awb fee, handling charge, customs clearance fee, OT fee, form, packing charge, ICS fee for example)
- Issue bill for customer by using Logis Air system
- Arrange needed documents to go with the bill according to each customer requirement and also check the documents for correctness
- Place documents to account department, then to customers later
- Keep documents in file room for reference
- Provide reports by using microsoft excel to send to customers by e-mail and contact them on some issues
- Check, follow and respond related e-mail such as new quotation requirement, pre-alert follow-up, additional charges
- Contact with concerned department (Console, CDZ, Transport, Customer services, Freight Management, Account) up to the issues
ชื่อบริษัท :
เมษายน 2553  -  สิงหาคม 2553   
ที่อยู่-ติดต่อ :
ตำแหน่ง International Administrator เงินเดือน -
ระดับ เจ้าหน้าที่
หน้าที่รับผิดชอบ
- Get request from GM and stock department.
- Send e-mail to suppliers in different countries upon products to order goods.
- Contact suppliers to request documents.
- Check and approve the documents and ask suppliers if there is any issue.
- Work with financial department and suppliers about invoice, freight cost and payment.
- Send shipment request to freight forwarders and contact them if there is any issue.
- Get shipment schedule from freight forwarder and manage on preparing import documents.
- Prepare import documents for custom and excise.
- Send insurance form to insurance company and claim if needed.
- Update international stock and cooperate with stock department.
- Go to bond with stock people when goods arrive, taking pictures and checking goods.
- Take care of foreign customers when they come to Thailand
ชื่อบริษัท :
กันยายน 2550  -  มีนาคม 2553   
ที่อยู่-ติดต่อ :
ตำแหน่ง OLAP developer เงินเดือน -
ระดับ เจ้าหน้าที่
หน้าที่รับผิดชอบ
- Create repot follow the requirement using Hyperion tool (Designer 8.5) with Java Script and DB2 (Both OLAP and MOLAP)
- Publish reports on HPSU (Hyperion Performance Suite 8.5), grant users access and test.
- Create users, dimensions, measures of KPIs using Hyperion tool HPS (Hyperion Performance Scorecard 4.0.1), backup and restore DB MS SQL server
- Load data from DB to HPS by using HAL
- Train users how to use reports BSC on HPSU
- Create users in LDAP
Module: BSC (Reports & HPS), CM, FA, FI, HR, NW, RP
ประวัติการอบรม
ส.ส.ท. (สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี ไทย-ญี่ปุ่น)
พฤษภาคม 2554  -  มิถุนายน 2554   
หลักสูตร/ตำแหน่ง JI 1
ECC
เมษายน 2554  -  มิถุนายน 2554   
หลักสูตร/ตำแหน่ง English Pre-Intermidiate Class
NICS
พฤศจิกายน 2552  -  กุมภาพันธ์ 2554   
หลักสูตร/ตำแหน่ง Import-Export, Shipping, Air Cargo
  ความสามารถ ผลงาน เกียรติประวัติ
ความสามารถทางภาษา
พูด อ่าน เขียน ผลคะแนนสอบ
อังกฤษ ดี ดี ดี
TOEIC 805
ญี่ปุ่น JI1 course
พิมพ์ดีดไทย 32 คำ/นาที
พิมพ์ดีดอังกฤษ 37 คำ/นาที
ความสามารถในการขับขี่ รถยนต์
โครงการ ผลงาน เกียรติประวัติ และประสบการณ์อื่น ๆ
เข้าร่วมโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน Rotary (2000-2001)
TOEIC (May 2011) 805 points
บุคคลอ้างอิง