เข้าสู่ระบบ
Job Index | เวลาทำการ >> จันทร์-ศุกร์ 8:30-18:00 น. และเสาร์ 9:30-16:30 น. >> Tel: 02-353-6999 | Fax: 02-353-6988
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
หน้า (ประมาณการพิมพ์) | estimated printed page(s)
0.00
กรุณาเลือกแฟ้มที่ต้องการเก็บประวัติบันทึกข้อความสั้น ๆ เกี่ยวกับประวัตินี้
( ไม่เกิน 200 ตัวอักษร )Username : 
Password : 
  รหัส : 2286991  แก้ไขประวัติล่าสุด : 22 เมษายน 2556  
เข้าระบบล่าสุด 6 เดือนที่แล้ว  


61%
ชื่อ XXXXXXXXXXXXXX     นามสกุล XXXXXXXXXXXXXX
ที่อยู่ XXXXXXXXXXXXXX
นนทบุรี 11120
Email XXXXXXXXXXXXXX
Mobile XXXXXXXXXXXXXX
วันเกิด 15 กุมภาพันธ์ 2522 ( อายุ 36 ปี )
ประวัติการศึกษา
ประวัติการฝึกอบรม
พ.ศ. - อายุ (ปี)
ประวัติการทำงาน
ปีที่จบ 2538
จาก โรงเรียนหัวหิน
ระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย
เกรดเฉลี่ย 2.33
2536 - 14
2537 - 15
2538 - 16
2539 - 17
2540 - 18
2541 - 19
2542 - 20
2543 - 21
2544 - 22
2545 - 23
2546 - 24
2547 - 25
2548 - 26
2549 - 27
2550 - 28
2551 - 29
2552 - 30
2553 - 31
2554 - 32
2555 - 33
2556 - 34
2557 - 35
2558 - 36
2559 - 37
ก.พ. 50 - ม.ค. 53
XXXXXXXXXXXXXX
เงินเดือน 13300
ตำแหน่ง ขับรถผู้บริหาร
ก.พ. 53 -  ปัจจุบัน
XXXXXXXXXXXXXX
เงินเดือน 15000
ตำแหน่ง ขับรถผู้บริหาร
 
  รหัส : 2286991  แก้ไขประวัติล่าสุด : 22 เมษายน 2556  
เข้าระบบล่าสุด 6 เดือนที่แล้ว  
ชื่อ XXXXXXXXXXXXXX   นามสกุล XXXXXXXXXXXXXX
61%
ที่อยู่ XXXXXXXXXXXXXX
นนทบุรี 11120
Email XXXXXXXXXXXXXX
Mobile XXXXXXXXXXXXXX
รายละเอียดส่วนตัว
เพศ ชาย วันเกิด 15 กุมภาพันธ์ 2522 อายุ 36 ปี
ส่วนสูง 176 ซม. น้ำหนัก 70 กก.
สัญชาติ ไทย ศาสนา พุทธ
สถานภาพสมรส โสด สถานภาพทางทหาร ผ่านการเกณฑ์ทหาร
ลักษณะงานที่ต้องการ
ตำแหน่งงานที่ต้องการสมัคร 1. ขับรถผู้บริหาร
2. พนักงานส่งเอกสาร
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000
สถานที่ที่ต้องการทำงาน กรุงเทพฯและปริมณฑล
ประวัติการศึกษา
โรงเรียนหัวหิน
2538
ระดับการศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลาย
เกรดเฉลี่ย 2.33
ประวัติการทำงาน
ชื่อบริษัท : XXXXXXXXXXXXXX
กุมภาพันธ์ 2553  -   ปัจจุบัน   
ที่อยู่-ติดต่อ : XXXXXXXXXXXXXX
ตำแหน่ง ขับรถผู้บริหาร เงินเดือน 15000
ระดับ เจ้าหน้าที่
หน้าที่รับผิดชอบ
ขับรถพานายไปตามสถานที่ต่างๆที่ได้รับหมอบหมาย
ชื่อบริษัท : XXXXXXXXXXXXXX
กุมภาพันธ์ 2550  -  มกราคม 2553   
ที่อยู่-ติดต่อ : XXXXXXXXXXXXXX
ตำแหน่ง ขับรถผู้บริหาร เงินเดือน 13300
ระดับ เจ้าหน้าที่
หน้าที่รับผิดชอบ
พาเจ้านายไป-กลับบริษัทและไปประชุมสถานที่ต่างๆ
  ความสามารถ ผลงาน เกียรติประวัติ
ความสามารถในการขับขี่ รถจักรยานยนต์ รถยนต์
มี รถจักรยานยนต์ เป็นของตัวเอง