เข้าสู่ระบบ
Job Index | เวลาทำการ >> จันทร์-ศุกร์ 8:30-18:00 น. และเสาร์ 9:30-16:30 น. >> Tel: 02-353-6999 | Fax: 02-353-6988
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
หน้า (ประมาณการพิมพ์) | estimated printed page(s)
0.00
กรุณาเลือกแฟ้มที่ต้องการเก็บประวัติบันทึกข้อความสั้น ๆ เกี่ยวกับประวัตินี้
( ไม่เกิน 200 ตัวอักษร )Username : 
Password : 
  รหัส : 2325901  แก้ไขประวัติล่าสุด : 28 พฤศจิกายน 2556  
เข้าระบบล่าสุด 6 เดือนที่แล้ว  


92%
ชื่อ XXXXXXXXXXXXXX     นามสกุล XXXXXXXXXXXXXX
ที่อยู่ XXXXXXXXXXXXXX
กาญจนบุรี 71000
Email XXXXXXXXXXXXXX
Tel XXXXXXXXXXXXXX
Mobile XXXXXXXXXXXXXX
วันเกิด 15 ธันวาคม 2530 ( อายุ 27 ปี )
ประวัติการศึกษา
ประวัติการฝึกอบรม
พ.ศ. - อายุ (ปี)
ประวัติการทำงาน
ปีที่จบ 2548
จาก โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์
ระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย
เกรดเฉลี่ย 3.62
ปีที่จบ 2553
จาก มหาวิทยาลัยมหิดล
ระดับ ปริญญาตรี
สาขา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
เกรดเฉลี่ย 2.82
มี.ค. 53 - มี.ค. 53
สถาบัน มหาวิทยาลัยมหิดล
หลักสูตร Communication
มี.ค. 53 - มี.ค. 53
สถาบัน มหาวิทยาลัยมหิดล
หลักสูตร อบรมเชิงปฏิบัติการ การประเมินวัฎจักรช...
พ.ย. 53 - พ.ย. 53
สถาบัน Agilent Technologies Training Centre ...
หลักสูตร Training course on “GC/MS Chemstation...
พ.ค. 54 - มิ.ย. 54
สถาบัน National Institute of Metrology (Thai...
หลักสูตร Training course on “Estimation of Mea...
ปีที่จบ 2558
จาก มหาวิทยาลัยนเรศวร
ระดับ กำลังศึกษาปริญญาโท
สาขา สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
เกรดเฉลี่ย 3.5
2546 - 16
2547 - 17
2548 - 18
2549 - 19
2550 - 20
2551 - 21
2552 - 22
2553 - 23
2554 - 24
2555 - 25
2556 - 26
2557 - 27
2558 - 28
2559 - 29
เม.ย. 52 - พ.ค. 52
XXXXXXXXXXXXXX
ตำแหน่ง นักศึกษาฝึกงาน
ส.ค. 53 -  ปัจจุบัน
XXXXXXXXXXXXXX
เงินเดือน 15000
ตำแหน่ง นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
 
  รหัส : 2325901  แก้ไขประวัติล่าสุด : 28 พฤศจิกายน 2556  
เข้าระบบล่าสุด 6 เดือนที่แล้ว  
ชื่อ XXXXXXXXXXXXXX   นามสกุล XXXXXXXXXXXXXX
92%
ที่อยู่ XXXXXXXXXXXXXX
กาญจนบุรี 71000
Email XXXXXXXXXXXXXX
Tel XXXXXXXXXXXXXX
Mobile XXXXXXXXXXXXXX
รายละเอียดส่วนตัว
เพศ หญิง วันเกิด 15 ธันวาคม 2530 อายุ 27 ปี
ส่วนสูง 162 ซม. น้ำหนัก 46 กก.
สัญชาติ ไทย ศาสนา พุทธ
สถานภาพสมรส โสด
ลักษณะงานที่ต้องการ
* ไม่สนใจงานขายประกัน
ตำแหน่งงานที่ต้องการสมัคร 1. Sale Representative
2. นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
3. เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม
เงินเดือนที่ต้องการ 18,000-20,000
ประเภทงานที่ต้องการ ประจำ 
วันที่สามารถเริ่มงานได้ 1 เดือน
ประวัติการศึกษา
มหาวิทยาลัยนเรศวร
2558
ระดับการศึกษา ปริญญาโท (กำลังศึกษา) สาขา สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
คณะ วิศวกรรมโยธา วุฒิ ปริญญาโท
เกรดเฉลี่ย 3.5
มหาวิทยาลัยมหิดล
2553
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี สาขา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
คณะ - วุฒิ วิทยาศาสตร์บัณฑิต
เกรดเฉลี่ย 2.82
โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์
2548
ระดับการศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลาย
เกรดเฉลี่ย 3.62
ประวัติการทำงาน
ชื่อบริษัท : XXXXXXXXXXXXXX
สิงหาคม 2553  -   ปัจจุบัน   
ที่อยู่-ติดต่อ : XXXXXXXXXXXXXX
ตำแหน่ง นักวิชาการสิ่งแวดล้อม เงินเดือน 15000
ระดับ เจ้าหน้าที่
หน้าที่รับผิดชอบ
- วิเคราะห์สารอินทรีย์ระเหบในดินและน้ำใต้ดิน Gas Chromatography Mass Spectometer (GC-MS)
- นักวิจัยทั่วไป
- วิเคราะห์หาไอออนหลักโดยใช้เครื่อง Ion Chromatography (IC)
- เก็บตัวอย่าง(ภาคสนาม)
ชื่อบริษัท : XXXXXXXXXXXXXX
เมษายน 2552  -  พฤษภาคม 2552   
ที่อยู่-ติดต่อ : XXXXXXXXXXXXXX
ตำแหน่ง นักศึกษาฝึกงาน เงินเดือน -
ระดับ เจ้าหน้าที่
หน้าที่รับผิดชอบ
- Learning General Information of factory, Engineering Safety,Management of air pollution and wastewater treatment system
ประวัติการอบรม
National Institute of Metrology (Thailand)
พฤษภาคม 2554  -  มิถุนายน 2554   
หลักสูตร/ตำแหน่ง Training course on “Estimation of Measurement Uncertainty in Chemical Analysis”
Agilent Technologies Training Centre (Thailand)
พฤศจิกายน 2553  -  พฤศจิกายน 2553   
หลักสูตร/ตำแหน่ง Training course on “GC/MS Chemstation Data Analysis and Reporting”
มหาวิทยาลัยมหิดล
มีนาคม 2553  -  มีนาคม 2553   
หลักสูตร/ตำแหน่ง อบรมเชิงปฏิบัติการ การประเมินวัฎจักรชีวิตผลิตภัณฑ์ (Life Cycle Assessment, LCA)
มหาวิทยาลัยมหิดล
มีนาคม 2553  -  มีนาคม 2553   
หลักสูตร/ตำแหน่ง Communication
  ความสามารถ ผลงาน เกียรติประวัติ
ความสามารถทางภาษา
พูด อ่าน เขียน
ไทย เยี่ยม เยี่ยม เยี่ยม
อังกฤษ พอใช้ พอใช้ พอใช้
พิมพ์ดีดไทย 35 คำ/นาที
พิมพ์ดีดอังกฤษ 30 คำ/นาที
ความสามารถในการขับขี่ รถจักรยานยนต์ รถยนต์
มี รถยนต์ เป็นของตัวเอง
โครงการ ผลงาน เกียรติประวัติ และประสบการณ์อื่น ๆ
โครงการ
- ฝึกงานด้านสิ่งแวดล้อมที่ส่วนความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม สังกัดผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่แยกก๊าซธรรมชาติ บริษัทปตท. จำกัด (มหาชน)

ผลงาน
- โครงงานวิจัยเรื่อง การประยุกต์ใช้หลักการออกแบบเชิงนิเวศเศรษฐกิจเพื่อการพัฒนาชุดเครื่องครัวสีเขียว (The Application of Eco-Design for development of Green Kitchen)
บุคคลอ้างอิง
XXXXXXXXXXXXXX