เข้าสู่ระบบ
Job Index | เวลาทำการ >> จันทร์-ศุกร์ 8:30-18:00 น. และเสาร์ 9:30-16:30 น. >> Tel: 02-353-6999 | Fax: 02-353-6988
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
หน้า (ประมาณการพิมพ์) | estimated printed page(s)
0.00
กรุณาเลือกแฟ้มที่ต้องการเก็บประวัติบันทึกข้อความสั้น ๆ เกี่ยวกับประวัตินี้
( ไม่เกิน 200 ตัวอักษร )Username : 
Password : 
  รหัส : 2354339  แก้ไขประวัติล่าสุด : 13 ตุลาคม 2557  


96%
ชื่อ XXXXXXXXXXXXXX     นามสกุล XXXXXXXXXXXXXX
ที่อยู่ XXXXXXXXXXXXXX
ปทุมธานี 12130
Email XXXXXXXXXXXXXX
Mobile XXXXXXXXXXXXXX
วันเกิด 17 เมษายน 2525 ( อายุ 32 ปี )
ประวัติการศึกษา
ประวัติการฝึกอบรม
พ.ศ. - อายุ (ปี)
ประวัติการทำงาน
ปีที่จบ 2543
จาก เทคโนโลยีแหลมทอง
ระดับ ปวช.
สาขา ช่างยนต์
เกรดเฉลี่ย 3.19
ปีที่จบ 2545
จาก เทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตนนทบุรี
ระดับ ปวส.
สาขา ช่างยนต์
เกรดเฉลี่ย 2.59
ปีที่จบ 2548
จาก เทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ
ระดับ ปริญญาตรี
สาขา เทคโนโลยีเครื่องต้นกำลังอุตสาหกรรม
เกรดเฉลี่ย 2.14
ส.ค. 49 - มี.ค. 50
สถาบัน สถาบันมินิวิศวกรรม
หลักสูตร มินิ-วิศวกรรมไฟฟ้า
พ.ย. 50 - พ.ย. 50
สถาบัน เฮนเชน (เบียลเยียม)
หลักสูตร เกียร์บ๊อค-เกียร์มอเตอร์
ต.ค. 51 - ธ.ค. 51
สถาบัน เนต-ดีไชน์
หลักสูตร ออกแบบ ออโต้เคท 2008
2541 - 16
2542 - 17
2543 - 18
2544 - 19
2545 - 20
2546 - 21
2547 - 22
2548 - 23
2549 - 24
2550 - 25
2551 - 26
2552 - 27
2553 - 28
2554 - 29
2555 - 30
2556 - 31
2557 - 32
2558 - 33
มิ.ย. 49 - ส.ค. 52
XXXXXXXXXXXXXX
เงินเดือน 20,500
ตำแหน่ง วิศวกรบริการ
มิ.ย. 54 - ส.ค. 55
XXXXXXXXXXXXXX
เงินเดือน 20,000
ตำแหน่ง วิศวกรเมคคานิคส์และบริการ
พ.ค. 56 - เม.ย. 57
XXXXXXXXXXXXXX
เงินเดือน 27,000
ตำแหน่ง วิศวกรเครื่องกล
พ.ค. 57 - ก.ย. 57
XXXXXXXXXXXXXX
เงินเดือน 28,000
ตำแหน่ง หัวหน้างานบริการ
 
  รหัส : 2354339  แก้ไขประวัติล่าสุด : 13 ตุลาคม 2557  
ชื่อ XXXXXXXXXXXXXX   นามสกุล XXXXXXXXXXXXXX
96%
ที่อยู่ XXXXXXXXXXXXXX
ปทุมธานี 12130
Email XXXXXXXXXXXXXX
Mobile XXXXXXXXXXXXXX
รายละเอียดส่วนตัว
เพศ ชาย วันเกิด 17 เมษายน 2525 อายุ 32 ปี
ส่วนสูง 182 ซม. น้ำหนัก 74 กก.
สัญชาติ ไทย ศาสนา พุทธ
สถานภาพสมรส โสด สถานภาพทางทหาร ได้รับการยกเว้น / จบหลักสูตรรักษาดินแดน (รด.)
ลักษณะงานที่ต้องการ
* ไม่สนใจงานขายประกัน
ตำแหน่งงานที่ต้องการสมัคร 1. ชุปเปอร์ไวเชอร์ ซ่อมบำรุง/บริการ
2. วิศวกรเครื่องกล
3. วิศวกรซ่อมบำรุง
เงินเดือนที่ต้องการ 30,000 ตามตกลง
สถานที่ที่ต้องการทำงาน ปริมลฑล-ต่างจังหวัด
ประเภทงานที่ต้องการ ประจำ 
วันที่สามารถเริ่มงานได้ 15 วัน
ประวัติการศึกษา
เทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ
2548
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี สาขา เทคโนโลยีเครื่องต้นกำลังอุตสาหกรรม
คณะ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วุฒิ อุตสาหกรรมบัณทิต
เกรดเฉลี่ย 2.14
เทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตนนทบุรี
2545
ระดับการศึกษา ปวส. สาขา ช่างยนต์
เกรดเฉลี่ย 2.59
เทคโนโลยีแหลมทอง
2543
ระดับการศึกษา ปวช. สาขา ช่างยนต์
เกรดเฉลี่ย 3.19
ประวัติการทำงาน
ชื่อบริษัท : XXXXXXXXXXXXXX
พฤษภาคม 2557  -  กันยายน 2557   
ที่อยู่-ติดต่อ : XXXXXXXXXXXXXX
ตำแหน่ง หัวหน้างานบริการ เงินเดือน 28,000
ระดับ หัวหน้างาน
หน้าที่รับผิดชอบ
รับผิดชอบทีมงานบริการเครื่องจักรและทีมบริการหลังการขาย
-ควบคุมวางแผนทีมบริการแมชชีนของแต่ละเขตการทำงาน
-ควบคุมดูแลอะไหล่ที่จะนำมาสำรองขายต่อลูกค้า
-ประสานงานฝ่ายขายงานติดตั้ง/สาธิตการใช้งาน
-ทำราคาประมาณการงานซ่อมบำรุง
-สรุปข้อมูลต่างๆทั้งเครื่องจักรและงานบริการเพื่อนำไปปรับปรุงแก้ไข
ชื่อบริษัท : XXXXXXXXXXXXXX
พฤษภาคม 2556  -  เมษายน 2557   
ที่อยู่-ติดต่อ : XXXXXXXXXXXXXX
ตำแหน่ง วิศวกรเครื่องกล เงินเดือน 27,000
ระดับ หัวหน้างาน
หน้าที่รับผิดชอบ
ดูแลการจัดการซ่อมบำรุงเครื่องจักรต่างๆ ในโรงงาน เช่นเครื่องชีเอ็นชีมิลลิ่ง เครื่องคอลโทรลดัดเหล็ก เครื่องพลาสมาตัดท่อ เครื่องพลาสมาตัดแผ่นเหล็ก และ กระบวนการผลิตชิ้นงานอะไหล่โครงสร้างหลังคา โดยวางการSetข้อมูลลงเครื่องจักรแต่ละเครื่อง ให้ทำงานได้สมบูรณ์
-วางแผนการซ่อมบำรุงเครื่องจักรจากเอกสาร PMหรือชั่วโมงการทำงานเครื่องจักร
-จัดทำเอกสารPM/คู่มือการใช้งาน เครื่องจักรของแต่ละเครื่อง
-จัดทำประวัติเครื่่องจักร-Spar Part เครื่องจักร
-รับorderวางแผน- จ่ายงานผลิต operator แต่ละเครื่อง
-เขียนโปรแกรมเพื่อป้อนงานเครื่อง Ex. Nesting , Fast pipe , Cad-Cam
ชื่อบริษัท : XXXXXXXXXXXXXX
มิถุนายน 2554  -  สิงหาคม 2555   
ที่อยู่-ติดต่อ : XXXXXXXXXXXXXX
ตำแหน่ง วิศวกรเมคคานิคส์และบริการ เงินเดือน 20,000
ระดับ หัวหน้างาน
หน้าที่รับผิดชอบ
ดูแลงานทางด้านเมคคานิคส์ ออกแบบงานทางเครื่องกล
-รับผิดชอบงานโปรเจคเครื่องตัดท่อทองแดง
-งาน retofit ซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่อง
-ซ่อมบำรุงเครือง cnc /เครื่องดัดสปริงให้ใช้งานได้
-ออกแบบชุดหน้ากากใส่กับคอลโทรล
-ช่อมระบบไฟฟ้าของเครื่องจักรบางส่วน
(ลูกค้าที่ทำ-ติดต่อเช่น สามมิตรมอเตอร์,ชัมมิตออโต้บอดี,เอสเอ็นชี,พิษณุมิโตโย,ฯลฯ]
ชื่อบริษัท : XXXXXXXXXXXXXX
มิถุนายน 2549  -  สิงหาคม 2552   
ที่อยู่-ติดต่อ : XXXXXXXXXXXXXX
ตำแหน่ง วิศวกรบริการ เงินเดือน 20,500
ระดับ เจ้าหน้าที่
หน้าที่รับผิดชอบ
ให้บริการลูกค้าเรื่องงานซ่อม (เกียร์,มอเตอร์,เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน,คลับปลิง,ชุดส่งกำลัง ฯลฯ )และให้ข้อมูลเทคนิดต่างๆในการใช้และการบำรุงรักษาเครื่องจักรให้ใช้งานเป็นเวลานาน พร้อมทุกเมื่อที่ลูกค้าจะให้บริการงานและเข้าไปแก้ไขปัญหาเครื่องที่เกิดความเสียหาย ส่วนรายละเอียดการทำงานดังนี้
-วางแผนซ่อมเครื่องจักร
-ตรวจเช็คสินค้าภายในประเทศ-ต่างประเทศ
-ควบคุมการติดตั้งหน้างาน
-ช่อมบำรุงรักษางานทั่วไปในโรงงาน
-ติดต่อสั่งอะไหล่กับผู้รับเหมา+ควบคุมงาน
(ลูกค้าที่ทำ-ติดต่อเช่น ไออาร์พีชี,สยามชีเมนต์กรุ๊ป,ดับเบิลเอ,นวโลหะ,ฯลฯ]
ประวัติการอบรม
เนต-ดีไชน์
ตุลาคม 2551  -  ธันวาคม 2551   
หลักสูตร/ตำแหน่ง ออกแบบ ออโต้เคท 2008
เฮนเชน (เบียลเยียม)
พฤศจิกายน 2550  -  พฤศจิกายน 2550   
หลักสูตร/ตำแหน่ง เกียร์บ๊อค-เกียร์มอเตอร์
สถาบันมินิวิศวกรรม
สิงหาคม 2549  -  มีนาคม 2550   
หลักสูตร/ตำแหน่ง มินิ-วิศวกรรมไฟฟ้า
  ความสามารถ ผลงาน เกียรติประวัติ
ความสามารถทางภาษา
พูด อ่าน เขียน
อังกฤษ พอใช้ พอใช้ พอใช้
พิมพ์ดีดไทย 20 คำ/นาที
พิมพ์ดีดอังกฤษ 15 คำ/นาที
ความสามารถในการขับขี่ รถจักรยานยนต์ รถยนต์
มี รถยนต์ เป็นของตัวเอง
ความสามารถพิเศษอื่น ๆ
- งานบริการ/ช่อมบำรุงเครื่องจักรในโรงงานอุตสาหกรรมทั้งเครื่องกลและไฟฟ้า
- วิเคราะห์งานเครื่องกล/งานไฟฟ้าในอุตสาหกรรม
- ออกแบบหม้อไอน้ำ-ระบบความเย็น-ปั้มน้ำ ฯลฯ
- เขียนแบบ ออโต้เคท2008/เขียนแบบ โชลิสเวิค 2009 /เขียน Cad-Cam
- โปรแกรมไมโครซอฟออฟ ฟิช
โครงการ ผลงาน เกียรติประวัติ และประสบการณ์อื่น ๆ
-ควบคุมงานช่อมเครื่องจักร ที่แท่นขุดเจาะน้ำมัน
-ทำระบบติดตั้งปั้มไฮดรอลิกไฟฟ้าที่เครื่องกด
-สร้างเครื่องให้ความร้อนแก่ลูกปืน
-ติดตั้งระบบแตรลมโรงงาน
-เดินระบบสายไฟฟ้าในโรงงาน
-สร้างเครื่องตัดท่อทองแดง
- สร้างระบบคอลโทรลพลาสมา
บุคคลอ้างอิง
XXXXXXXXXXXXXX