เข้าสู่ระบบ
Job Index | เวลาทำการ >> จันทร์-ศุกร์ 8:30-18:00 น. และเสาร์ 9:30-16:30 น. >> Tel: 02-353-6999 | Fax: 02-353-6988
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
กรุณากรอก Username & Password
Username  :  
Password  :  
หน้า (ประมาณการพิมพ์) | estimated printed page(s)
0.00
กรุณาเลือกแฟ้มที่ต้องการเก็บประวัติบันทึกข้อความสั้น ๆ เกี่ยวกับประวัตินี้
( ไม่เกิน 200 ตัวอักษร )Username : 
Password : 
  รหัส : 2355549  แก้ไขประวัติล่าสุด : 21 มิถุนายน 2556  


95%
ชื่อ XXXXXXXXXXXXXX     นามสกุล XXXXXXXXXXXXXX
ที่อยู่ XXXXXXXXXXXXXX
ปทุมธานี 12120
Email XXXXXXXXXXXXXX
Mobile XXXXXXXXXXXXXX
วันเกิด 26 ธันวาคม 2530 ( อายุ 27 ปี )
ประวัติการศึกษา
ประวัติการฝึกอบรม
พ.ศ. - อายุ (ปี)
ประวัติการทำงาน
ปีที่จบ 2547
จาก วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์
ระดับ ปวช.
สาขา การขาย
เกรดเฉลี่ย 2.50
ปีที่จบ 2550
จาก วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์
ระดับ ปวส.
สาขา การตลาด
เกรดเฉลี่ย 2.66
มิ.ย. 51 - มี.ค. 52
สถาบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
หลักสูตร ชมรมการตลาด
ต.ค. 52 - ต.ค. 52
สถาบัน มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์
หลักสูตร แบรนด์ไทยสู่ตลาดโลก
ปีที่จบ 2553
จาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ระดับ ปริญญาตรี
สาขา การตลาด
เกรดเฉลี่ย 2.62
ก.พ. 53 - ก.พ. 53
สถาบัน บริษัท มินิแบร์ จำกัด
หลักสูตร E-Procurement Systems
2545 - 15
2546 - 16
2547 - 17
2548 - 18
2549 - 19
2550 - 20
2551 - 21
2552 - 22
2553 - 23
2554 - 24
2555 - 25
2556 - 26
2557 - 27
2558 - 28
มิ.ย. 53 - ก.ย. 53
XXXXXXXXXXXXXX
เงินเดือน 12,000
ตำแหน่ง นักเขียน
ธ.ค. 53 - ธ.ค. 54
XXXXXXXXXXXXXX
เงินเดือน 11,400
ตำแหน่ง Sales Coordinator
ก.พ. 55 -  ปัจจุบัน
XXXXXXXXXXXXXX
เงินเดือน 14,300
ตำแหน่ง Marketing Communication Office
 
  รหัส : 2355549  แก้ไขประวัติล่าสุด : 21 มิถุนายน 2556  
ชื่อ XXXXXXXXXXXXXX   นามสกุล XXXXXXXXXXXXXX
95%
ที่อยู่ XXXXXXXXXXXXXX
ปทุมธานี 12120
Email XXXXXXXXXXXXXX
Mobile XXXXXXXXXXXXXX
รายละเอียดส่วนตัว
เพศ หญิง วันเกิด 26 ธันวาคม 2530 อายุ 27 ปี
ส่วนสูง 158 ซม. น้ำหนัก 51 กก.
สัญชาติ ไทย ศาสนา พุทธ
สถานภาพสมรส โสด
ลักษณะงานที่ต้องการ
* ไม่สนใจงานขายประกัน
ตำแหน่งงานที่ต้องการสมัคร 1. Marketing
2. Coordinator Sales
3. Administration
เงินเดือนที่ต้องการ 16,000-18,000
สถานที่ที่ต้องการทำงาน ปทุมธานี กรุงเทพและปริมณฑล
ประเภทงานที่ต้องการ ประจำ 
ประวัติการศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
2553
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี สาขา การตลาด
คณะ - วุฒิ บริหารธุรกิจบัณฑิต(การตลาด)
เกรดเฉลี่ย 2.62
วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์
2550
ระดับการศึกษา ปวส. สาขา การตลาด
เกรดเฉลี่ย 2.66
วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์
2547
ระดับการศึกษา ปวช. สาขา การขาย
เกรดเฉลี่ย 2.50
ประวัติการทำงาน
ชื่อบริษัท : XXXXXXXXXXXXXX
กุมภาพันธ์ 2555  -   ปัจจุบัน   
ที่อยู่-ติดต่อ : XXXXXXXXXXXXXX
ตำแหน่ง Marketing Communication Office เงินเดือน 14,300
ระดับ เจ้าหน้าที่
หน้าที่รับผิดชอบ
1.ให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ถูกต้องให้กับลูกค้า
2.ดูแล Web บริษัท
3.สอดส่อง ความเคลือนไหว หรือการเปลี่ยนแปลงของคู่ค้าในต่างประเทศ
4.ทำโฆษณาแฝง เช่น Pantip ,Fanpage Facebook ,Youtube
5.จดหมายขออนุมัติงบประมาณต่างๆ เกี่ยวกับการตลาด
6.Activites ออกบูธกับทางสมาคมต่างๆ
ชื่อบริษัท : XXXXXXXXXXXXXX
ธันวาคม 2553  -  ธันวาคม 2554   
ที่อยู่-ติดต่อ : XXXXXXXXXXXXXX
ตำแหน่ง Sales Coordinator เงินเดือน 11,400
ระดับ เจ้าหน้าที่
หน้าที่รับผิดชอบ
1.ดูแลรับผิดชอบด้านการประสานงานขายกับลูกค้า
2.ประสานงานระหว่างลูกค้าและพนักงานขาย
3.รับคำสั่งซื้อจากลูกค้า
4.สั่งซื้อสินค้าที่ลูกค้าต้องการ
5.ดูแลความเรียบร้อยของสินค้าก่อนถึงมื้อลูกค้าและบริการหลังการขาย
6.ติดต่อเช็คสินค้ากับVender ต่างๆ เช่น บริษัทเฮ่งเคลประเทศไทย และอื่นๆ
7.รับผิดชอบงานด้านต่างๆ ตามที่ได้รับหมอบหมาย
ชื่อบริษัท : XXXXXXXXXXXXXX
มิถุนายน 2553  -  กันยายน 2553   
ที่อยู่-ติดต่อ : XXXXXXXXXXXXXX
ตำแหน่ง นักเขียน เงินเดือน 12,000
ระดับ เจ้าหน้าที่
หน้าที่รับผิดชอบ
เขียนบทความเรื่องต่างๆ เช่น กอล์ฟ,เพชร,อัญมณี และเขียน Profile ให้กับบริษัทที่มาว่าจ้างทำเว็บไซต์ เช่น หน้าแรก ประวัติ บริการ ติดต่อ จุดเด่นต่างๆ ให้กับบริษัทนั้นๆ
ประวัติการอบรม
มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์
ตุลาคม 2552  -  ตุลาคม 2552   
หลักสูตร/ตำแหน่ง แบรนด์ไทยสู่ตลาดโลก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มิถุนายน 2551  -  มีนาคม 2552   
หลักสูตร/ตำแหน่ง ชมรมการตลาด
บริษัท มินิแบร์ จำกัด
กุมภาพันธ์ 2553  -  กุมภาพันธ์ 2553   
หลักสูตร/ตำแหน่ง E-Procurement Systems
  ความสามารถ ผลงาน เกียรติประวัติ
ความสามารถทางภาษา
พูด อ่าน เขียน
ไทย ดี ดี ดี
อังกฤษ พอใช้ พอใช้ พอใช้
พิมพ์ดีดไทย 35 คำ/นาที
พิมพ์ดีดอังกฤษ 20 คำ/นาที
ความสามารถในการขับขี่ รถจักรยานยนต์
ความสามารถพิเศษอื่น ๆ
- สามารถใช้ระบบ Sap และระบบ e-procurement system
- การแก้ไขข้อมูลเว็บไซต์เบื้องต้น
- สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft office Word , Excel, Powerpoint
- สามารถซ่อมหรือต่อวงจรไฟฟ้าพื้นฐานได้
- มีความรับผิดชอบ,มีความอดทนสูง
โครงการ ผลงาน เกียรติประวัติ และประสบการณ์อื่น ๆ
งานวิจัย เรื่อง พฤติกรรมการอ่านหนังสือนิตยสารของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
โครงการ เรื่อง ร้านขายเสื้อผ้าสุนัข ชื่อร้าน มะ หมา แฟชั่น
บุคคลอ้างอิง
XXXXXXXXXXXXXX