เข้าสู่ระบบ
เวลาทำการ >> จันทร์-ศุกร์ 8:30-18:00 น. และเสาร์ 9:30-16:30 น. >> Tel: 02-353-6999 | Fax: 02-353-6988
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
หน้า (ประมาณการพิมพ์) | estimated printed page(s)
0.00
กรุณาเลือกแฟ้มที่ต้องการเก็บประวัติบันทึกข้อความสั้น ๆ เกี่ยวกับประวัตินี้
( ไม่เกิน 200 ตัวอักษร )ข้อความที่ปิดไว้ สามารถอ่านได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
หรือ Click ที่นี่ เพื่อสมัครสมาชิก
หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร 02-353-6999
  รหัส : 2367398  แก้ไขประวัติล่าสุด :  5 กันยายน 2555  
เข้าระบบล่าสุด 6 เดือนที่แล้ว  


74%
ชื่อ     นามสกุล
ที่อยู่
สมุทรปราการ 10270
Email
Tel
Mobile
วันเกิด 2 เมษายน 2522 ( อายุ 37 ปี )
ประวัติการศึกษา
ประวัติการฝึกอบรม
พ.ศ. - อายุ (ปี)
ประวัติการทำงาน
ปีที่จบ 2543
จาก วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร
ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้้นสูง
สาขา การตลาด
เกรดเฉลี่ย 2.97
ปีที่จบ 2545
จาก มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
ระดับ ปริญญาตรี
สาขา การตลาด
เกรดเฉลี่ย 2.42
ก.พ. 50 - ก.พ. 50
สถาบัน สถาบันสารพัดช่าง
หลักสูตร การใช้งานโปรแกรม Photo shop
2541 - 19
2542 - 20
2543 - 21
2544 - 22
2545 - 23
2546 - 24
2547 - 25
2548 - 26
2549 - 27
2550 - 28
2551 - 29
2552 - 30
2553 - 31
2554 - 32
2555 - 33
2556 - 34
2557 - 35
2558 - 36
2559 - 37
2560 - 38
พ.ค. 45 - พ.ค. 46
XXXXXXX
เงินเดือน 8000+ ค่าคอม
ตำแหน่ง Sale Supervisor
พ.ค. 46 - ต.ค. 46
XXXXXXX
เงินเดือน 7500 + ค่าเดินทาง+ค่าคอม
ตำแหน่ง Sale Executive
ต.ค. 46 -  ปัจจุบัน
XXXXXXX
เงินเดือน 14000
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่แผนงานการตลาด
 
ข้อความที่ปิดไว้ สามารถอ่านได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
หรือ Click ที่นี่ เพื่อสมัครสมาชิก
หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร 02-353-6999
  รหัส : 2367398  แก้ไขประวัติล่าสุด :  5 กันยายน 2555  
เข้าระบบล่าสุด 6 เดือนที่แล้ว  
ชื่อ   นามสกุล
74%
ที่อยู่
สมุทรปราการ 10270
Email
Tel
Mobile
รายละเอียดส่วนตัว
เพศ หญิง วันเกิด 2 เมษายน 2522 อายุ 37 ปี
ส่วนสูง 157 ซม. น้ำหนัก 54 กก.
สัญชาติ ไทย ศาสนา พุทธ
สถานภาพสมรส สมรส
ลักษณะงานที่ต้องการ
ตำแหน่งงานที่ต้องการสมัคร 1. Sale
2. การตลาด
3. ประสานงานขาย
เงินเดือนที่ต้องการ 16,000
ประวัติการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
2545
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี สาขา การตลาด
คณะ - วุฒิ บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธบ.)
เกรดเฉลี่ย 2.42
วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร
2543
ระดับการศึกษา - สาขา การตลาด
คณะ - วุฒิ ปวส.
เกรดเฉลี่ย 2.97
ประวัติการทำงาน
ชื่อบริษัท :
ตุลาคม 2546  -   ปัจจุบัน   
ที่อยู่-ติดต่อ :
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่แผนงานการตลาด เงินเดือน 14000
ระดับ เจ้าหน้าที่
หน้าที่รับผิดชอบ
ติดต่อประสานงานขายทั้งภายในและภายนอกบริษัท จัดทำเอกสารยอดขาย เอกสารเกี่ยวกับห้าง ติดต่อประสานงานกับพนักงานขายในห้าง คีย์ Order ส่งสินค้า ตามสินค้าให้ได้ตามเป้าหมาย แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ในเบื้องต้น ซ่อมและบริการหลังการขาย งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้า
ชื่อบริษัท :
พฤษภาคม 2546  -  ตุลาคม 2546   
ที่อยู่-ติดต่อ :
ตำแหน่ง Sale Executive เงินเดือน 7500 + ค่าเดินทาง+ค่าคอม
ระดับ เจ้าหน้าที่
หน้าที่รับผิดชอบ
ติดต่อประสานงานระหว่างฝ่ายจัดซื้อของห้าง นำเสนอสินค้าใหม่ เข้าห้าง ดูและยอดขายให้ได้ตามเป้าหมาย ออกตรวจพื้นที่ขายห้าง Homepro Robinson Big C ดูแลพนักงานขาย
ชื่อบริษัท :
พฤษภาคม 2545  -  พฤษภาคม 2546   
ที่อยู่-ติดต่อ :
ตำแหน่ง Sale Supervisor เงินเดือน 8000+ ค่าคอม
ระดับ เจ้าหน้าที่
หน้าที่รับผิดชอบ
ติดต่อประสานงานระหว่างฝ่ายจัดซื้อของห้าง Robison ,The mall จัด Promotion งาน Event ดูแลยอดขาย ดูแลพนักงานขาย ออกตรวจพื้นที่ และความเป็นไปของคู่แข่ง จัดทำรายงานการขาย นำสินค้าใหม่เสนอห้าง ตกลง GP และอื่น ๆ ตามที่หัวหน้ามอบหมาย
ประวัติการอบรม
สถาบันสารพัดช่าง
กุมภาพันธ์ 2550  -  กุมภาพันธ์ 2550   
หลักสูตร/ตำแหน่ง การใช้งานโปรแกรม Photo shop
  ความสามารถ ผลงาน เกียรติประวัติ
ความสามารถทางภาษา
พูด อ่าน เขียน
อังกฤษ พอใช้ พอใช้ พอใช้
พิมพ์ดีดไทย 40 คำ/นาที
พิมพ์ดีดอังกฤษ 40 คำ/นาที
ความสามารถในการขับขี่ รถยนต์
มี รถยนต์ เป็นของตัวเอง
ความสามารถพิเศษอื่น ๆ
- Internet
บุคคลอ้างอิง