เข้าสู่ระบบ
Job Index | เวลาทำการ >> จันทร์-ศุกร์ 8:30-18:00 น. และเสาร์ 9:30-16:30 น. >> Tel: 02-353-6999 | Fax: 02-353-6988
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
หน้า (ประมาณการพิมพ์) | estimated printed page(s)
0.00
กรุณาเลือกแฟ้มที่ต้องการเก็บประวัติบันทึกข้อความสั้น ๆ เกี่ยวกับประวัตินี้
( ไม่เกิน 200 ตัวอักษร )Username : 
Password : 
  รหัส : 2397587  แก้ไขประวัติล่าสุด : 13 มีนาคม 2558  


59%
ชื่อ XXXXXXXXXXXXXX     นามสกุล XXXXXXXXXXXXXX
ที่อยู่ XXXXXXXXXXXXXX
สมุทรปราการ 10540
Email XXXXXXXXXXXXXX
Mobile XXXXXXXXXXXXXX
วันเกิด 22 มิถุนายน 2524 ( อายุ 34 ปี )
ประวัติการศึกษา
ประวัติการฝึกอบรม
พ.ศ. - อายุ (ปี)
ประวัติการทำงาน
ปีที่จบ 2543
จาก สามง่ามชนูปถัมภ์
ระดับ มัธยมศีกษาปีที่6
สาขา วิทย์-ศิลป์
เกรดเฉลี่ย 1.52
2541 - 17
2542 - 18
2543 - 19
2544 - 20
2545 - 21
2546 - 22
2547 - 23
2548 - 24
2549 - 25
2550 - 26
2551 - 27
2552 - 28
2553 - 29
2554 - 30
ม.ค. 48 - มิ.ย. 50
XXXXXXXXXXXXXX
เงินเดือน 7000
ตำแหน่ง ขับรถผุ้บริหารชาวญี่ปุ่น
มิ.ย. 50 - พ.ค. 52
XXXXXXXXXXXXXX
เงินเดือน 6090
ตำแหน่ง ขับรถผู้บริหารชาวญี่ปุ่น
พ.ค. 52 - มิ.ย. 53
XXXXXXXXXXXXXX
เงินเดือน 7000
ตำแหน่ง ขับรถผู้บริหารชาวญี่ปุ่น
 
  รหัส : 2397587  แก้ไขประวัติล่าสุด : 13 มีนาคม 2558  
ชื่อ XXXXXXXXXXXXXX   นามสกุล XXXXXXXXXXXXXX
59%
ที่อยู่ XXXXXXXXXXXXXX
สมุทรปราการ 10540
Email XXXXXXXXXXXXXX
Mobile XXXXXXXXXXXXXX
รายละเอียดส่วนตัว
เพศ ชาย วันเกิด 22 มิถุนายน 2524 อายุ 34 ปี
ส่วนสูง 175 ซม. น้ำหนัก 85 กก.
สัญชาติ ไทย ศาสนา พุทธ
สถานภาพสมรส โสด สถานภาพทางทหาร ผ่านการเกณฑ์ทหาร
ลักษณะงานที่ต้องการ
* ไม่สนใจงานขายประกัน
ตำแหน่งงานที่ต้องการสมัคร 1. ขับรถผู้บริหารชาวญี่ปุ่น
2. ขับรถผู้บริหารต่างชาติ
เงินเดือนที่ต้องการ 9,000
สถานที่ที่ต้องการทำงาน กรุงเทพ-ปริมนฑณ
ประเภทงานที่ต้องการ ประจำ 
ประวัติการศึกษา
สามง่ามชนูปถัมภ์
2543
ระดับการศึกษา - สาขา วิทย์-ศิลป์
คณะ - วุฒิ ม.6
เกรดเฉลี่ย 1.52
ประวัติการทำงาน
ชื่อบริษัท : XXXXXXXXXXXXXX
มกราคม 2548  -  มิถุนายน 2550   
ที่อยู่-ติดต่อ : XXXXXXXXXXXXXX
ตำแหน่ง ขับรถผุ้บริหารชาวญี่ปุ่น เงินเดือน 7000
ระดับ -
ชื่อบริษัท : XXXXXXXXXXXXXX
มิถุนายน 2550  -  พฤษภาคม 2552   
ที่อยู่-ติดต่อ : XXXXXXXXXXXXXX
ตำแหน่ง ขับรถผู้บริหารชาวญี่ปุ่น เงินเดือน 6090
ระดับ -
ชื่อบริษัท : XXXXXXXXXXXXXX
พฤษภาคม 2552  -  มิถุนายน 2553   
ที่อยู่-ติดต่อ : XXXXXXXXXXXXXX
ตำแหน่ง ขับรถผู้บริหารชาวญี่ปุ่น เงินเดือน 7000
ระดับ -
  ความสามารถ ผลงาน เกียรติประวัติ
ความสามารถทางภาษา
พูด อ่าน เขียน
ไทย ดี ดี ดี
อังกฤษ พอใช้ พอใช้ พอใช้
พิมพ์ดีดไทย 15 คำ/นาที
พิมพ์ดีดอังกฤษ 12 คำ/นาที
ความสามารถในการขับขี่ รถจักรยานยนต์ รถยนต์
มี รถจักรยานยนต์ รถยนต์ เป็นของตัวเอง