เข้าสู่ระบบ
เวลาทำการ >> จันทร์-ศุกร์ 8:30-18:00 น. และเสาร์ 9:30-16:30 น. >> Tel: 02-353-6999 | Fax: 02-353-6988
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
หน้า (ประมาณการพิมพ์) | estimated printed page(s)
0.00
กรุณาเลือกแฟ้มที่ต้องการเก็บประวัติบันทึกข้อความสั้น ๆ เกี่ยวกับประวัตินี้
( ไม่เกิน 200 ตัวอักษร )ข้อความที่ปิดไว้ สามารถอ่านได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
หรือ Click ที่นี่ เพื่อสมัครสมาชิก
หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร 02-353-6999
  รหัส : 2447802  แก้ไขประวัติล่าสุด :  3 กันยายน 2555  
เข้าระบบล่าสุด 6 เดือนที่แล้ว  


76%
ชื่อ     นามสกุล
ที่อยู่
กรุงเทพมหานคร 10520
Email
Mobile
วันเกิด 30 พฤษภาคม 2527 ( อายุ 32 ปี )
ประวัติการศึกษา
ประวัติการฝึกอบรม
พ.ศ. - อายุ (ปี)
ประวัติการทำงาน
ปีที่จบ 2545
จาก พงษ์สวัสดิ์พณิชยการ
ระดับ ปวช.
สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
เกรดเฉลี่ย 3.50
ปีที่จบ 2552
จาก เอกวิทย์อ่อนนุชบริหารธุรกิจ
ระดับ ปวส.
สาขา การตลาด
เกรดเฉลี่ย 3.31
2543 - 16
2544 - 17
2545 - 18
2546 - 19
2547 - 20
2548 - 21
2549 - 22
2550 - 23
2551 - 24
2552 - 25
2553 - 26
2554 - 27
2555 - 28
2556 - 29
มิ.ย. 48 - ก.พ. 53
XXXXXXX
เงินเดือน 10000
ตำแหน่ง ธุรการขาย
ก.พ. 53 - ส.ค. 53
XXXXXXX
เงินเดือน 8000
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สาธารณะสุข
เม.ย. 55 - ส.ค. 55
XXXXXXX
เงินเดือน 10,000
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่เวชระเบียน
 
ข้อความที่ปิดไว้ สามารถอ่านได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
หรือ Click ที่นี่ เพื่อสมัครสมาชิก
หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร 02-353-6999
  รหัส : 2447802  แก้ไขประวัติล่าสุด :  3 กันยายน 2555  
เข้าระบบล่าสุด 6 เดือนที่แล้ว  
ชื่อ   นามสกุล
76%
ที่อยู่
กรุงเทพมหานคร 10520
Email
Mobile
รายละเอียดส่วนตัว
เพศ หญิง วันเกิด 30 พฤษภาคม 2527 อายุ 32 ปี
ส่วนสูง 155 ซม. น้ำหนัก 55 กก.
สัญชาติ ไทย ศาสนา พุทธ
สถานภาพสมรส โสด
ลักษณะงานที่ต้องการ
ตำแหน่งงานที่ต้องการสมัคร 1. ธุรการ
2. เซลล์
3. ประชาสัมพันธ์
เงินเดือนที่ต้องการ 9,000-10,000
สถานที่ที่ต้องการทำงาน กรุงเทพมหานคร
ประวัติการศึกษา
เอกวิทย์อ่อนนุชบริหารธุรกิจ
2552
ระดับการศึกษา ปวส. สาขา การตลาด
เกรดเฉลี่ย 3.31
พงษ์สวัสดิ์พณิชยการ
2545
ระดับการศึกษา ปวช. สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
เกรดเฉลี่ย 3.50
ประวัติการทำงาน
ชื่อบริษัท :
มิถุนายน 2548  -  กุมภาพันธ์ 2553   
ที่อยู่-ติดต่อ :
ตำแหน่ง ธุรการขาย เงินเดือน 10000
ระดับ เจ้าหน้าที่
หน้าที่รับผิดชอบ
ติดต่อลูกค้า รับออร์เดอร์จากลูกค้าในประเทศและต่างประเทศ สั่งซื้อพลอยสำเร็จและพลอยก้อน ประสานงานภายในโรงงาน รวมทั้งติดต่อสถานที่จัด Booth และทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย
ชื่อบริษัท :
กุมภาพันธ์ 2553  -  สิงหาคม 2553   
ที่อยู่-ติดต่อ :
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สาธารณะสุข เงินเดือน 8000
ระดับ เจ้าหน้าที่
หน้าที่รับผิดชอบ
ออกสำรวจประชากร และให้ข้อมูลเกี่ยวกับโรคต่าง ๆ และปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย
ชื่อบริษัท :
เมษายน 2555  -  สิงหาคม 2555   
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่เวชระเบียน เงินเดือน 10,000
ระดับ เจ้าหน้าที่
หน้าที่รับผิดชอบ
ต้อนรับ ทำประวัติ คัดกรอง และส่งลูกค้า พร้อมเก็บประวัติลูกค้า
  ความสามารถ ผลงาน เกียรติประวัติ
ความสามารถทางภาษา
พูด อ่าน เขียน
ไทย ดี ดี ดี
อังกฤษ พอใช้ พอใช้ พอใช้
พิมพ์ดีดไทย 40 คำ/นาที
พิมพ์ดีดอังกฤษ 45 คำ/นาที
ความสามารถพิเศษอื่น ๆ
- ใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม microsoft office ได้ดี
- ได้รับประกาศนียบัตรในการแข่งขันพิมพ์ดีดไทย- อังกฤษ
- สามารถใช้ internet ได้
- ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปได้ เช่น all in one เป็นต้น
โครงการ ผลงาน เกียรติประวัติ และประสบการณ์อื่น ๆ
ได้รับประกาศนียบัตรในการแข่งขันพิมพ์ดีดไทย- อังกฤษระดับภาค
บุคคลอ้างอิง