เข้าสู่ระบบ
Job Index | เวลาทำการ >> จันทร์-ศุกร์ 8:30-18:00 น. และเสาร์ 9:30-16:30 น. >> Tel: 02-353-6999 | Fax: 02-353-6988
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
หน้า (ประมาณการพิมพ์) | estimated printed page(s)
0.00
กรุณาเลือกแฟ้มที่ต้องการเก็บประวัติบันทึกข้อความสั้น ๆ เกี่ยวกับประวัตินี้
( ไม่เกิน 200 ตัวอักษร )Username : 
Password : 
  รหัส : 2497605  แก้ไขประวัติล่าสุด :  6 มีนาคม 2555  
เข้าระบบล่าสุด 6 เดือนที่แล้ว  


81%
ชื่อ XXXXXXXXXXXXXX     นามสกุล XXXXXXXXXXXXXX
ที่อยู่ XXXXXXXXXXXXXX
กรุงเทพมหานคร 10900
Email XXXXXXXXXXXXXX
Tel XXXXXXXXXXXXXX
Mobile XXXXXXXXXXXXXX
วันเกิด 11 ตุลาคม 2515 ( อายุ 42 ปี )
ประวัติการศึกษา
ประวัติการฝึกอบรม
พ.ศ. - อายุ (ปี)
ประวัติการทำงาน
ปีที่จบ 2534
จาก เทคโนโลยี่ไทยสุริยะ ( บางเขน)
ระดับ ปวช.
สาขา ช่างยนต์
เกรดเฉลี่ย 2.7
ปีที่จบ 2538
จาก สถาบันราชภัฎเพชรบุรี
ระดับ อนุปริญา
สาขา ก่อสร้าง
เกรดเฉลี่ย 2.7
มิ.ย. 50 - มิ.ย. 50
สถาบัน กรมแรงงานจังหวัดสระบุรี
หลักสูตร ความปลอดภัยระดับเทคนิค
ต.ค. 52 - ต.ค. 52
สถาบัน ผ่านการฝึกอบรมงานด้านอาชีวอนามัยและคว...
หลักสูตร งานจป.ระดับบริหาร
2532 - 17
2533 - 18
2534 - 19
2535 - 20
2536 - 21
2537 - 22
2538 - 23
2539 - 24
2540 - 25
2541 - 26
2542 - 27
2543 - 28
2544 - 29
2545 - 30
2546 - 31
2547 - 32
2548 - 33
2549 - 34
2550 - 35
2551 - 36
2552 - 37
2553 - 38
2554 - 39
2555 - 40
2556 - 41
2557 - 42
2558 - 43
2559 - 44
ก.พ. 50 - ต.ค. 52
XXXXXXXXXXXXXX
เงินเดือน 16,800+พาหนะ
ตำแหน่ง ผู้ควบคุมงาน,งานสำรวจ,บริการหลังการขาย
พ.ย. 52 - ต.ค. 53
XXXXXXXXXXXXXX
เงินเดือน 18,800+พาหนะ+โทรศัพท์
ตำแหน่ง หัวหน้างานหลังการขาย,หัวหน้างานความปล...
ต.ค. 54 -  ปัจจุบัน
XXXXXXXXXXXXXX
เงินเดือน 30,000.+พาหนะและโทรศัพท์
ตำแหน่ง ฝ่ายตรวจสอบคุณภาพวิศวกรรมการก่อสร้าง,...
 
  รหัส : 2497605  แก้ไขประวัติล่าสุด :  6 มีนาคม 2555  
เข้าระบบล่าสุด 6 เดือนที่แล้ว  
ชื่อ XXXXXXXXXXXXXX   นามสกุล XXXXXXXXXXXXXX
81%
ที่อยู่ XXXXXXXXXXXXXX
กรุงเทพมหานคร 10900
Email XXXXXXXXXXXXXX
Tel XXXXXXXXXXXXXX
Mobile XXXXXXXXXXXXXX
รายละเอียดส่วนตัว
เพศ ชาย วันเกิด 11 ตุลาคม 2515 อายุ 42 ปี
ส่วนสูง 167 ซม. น้ำหนัก 60 กก.
สัญชาติ ไทย ศาสนา พุทธ
สถานภาพสมรส หม้าย สถานภาพทางทหาร ผ่านการเกณฑ์ทหาร
ลักษณะงานที่ต้องการ
ตำแหน่งงานที่ต้องการสมัคร 1. ผุ้ควบคุมงาน,QCงานก่อสร้าง{อาคารสูง,บ้านจัดสรร(งานอสังหาริมทรัพย์),โรงงาน,ฟาร์ม,
2. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับงานบริหาร
3. เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม,งานบุคคล,งานบริการหลังการขาย(ก่อสร้าง)
เงินเดือนที่ต้องการ 30,000
สถานที่ที่ต้องการทำงาน ทุกสถานที่
ประวัติการศึกษา
สถาบันราชภัฎเพชรบุรี
2538
ระดับการศึกษา - สาขา ก่อสร้าง
คณะ - วุฒิ อนุปริญา
เกรดเฉลี่ย 2.7
เทคโนโลยี่ไทยสุริยะ ( บางเขน)
2534
ระดับการศึกษา ปวช. สาขา ช่างยนต์
เกรดเฉลี่ย 2.7
ประวัติการทำงาน
ชื่อบริษัท : XXXXXXXXXXXXXX
ตุลาคม 2554  -   ปัจจุบัน   
ที่อยู่-ติดต่อ : XXXXXXXXXXXXXX
ตำแหน่ง ฝ่ายตรวจสอบคุณภาพวิศวกรรมการก่อสร้าง,งานความปลอดภัยระดับบริหาร เงินเดือน 30,000.+พาหนะและโทรศัพท์
ระดับ -
หน้าที่รับผิดชอบ
ตรวจสอบและบริหารงานการจัดการงานกลุ่มโครงการอสังหาริมทรัพย์
หน้าที่- ผลงาน
งานQCตรวจสอบคุณภาพงานก่อสร้าง ,จัดทำเอกสารงานต่างฯ,ตรวจสอบงวดงานก่อสร้าง
ปฎิงานตามกฎหมายความปลอดภัย 12 ข้อ
ดูแลงานสิ่งแวดล้อมชุมชนและอนามัย
ความปลอดภัยในระบบการก่อสร้าง
ควบคุมระบบQC.งานก่อสร้างของบริษัท
งานระบบPosten และ Precast
งานระบบโยธาและงานสาธารณูปโภค
งานSurvey
ชื่อบริษัท : XXXXXXXXXXXXXX
พฤศจิกายน 2552  -  ตุลาคม 2553   
ที่อยู่-ติดต่อ : XXXXXXXXXXXXXX
ตำแหน่ง หัวหน้างานหลังการขาย,หัวหน้างานความปลอดภัย เงินเดือน 18,800+พาหนะ+โทรศัพท์
ระดับ -
หน้าที่รับผิดชอบ
บริหารงานกลุ่มโครงการเพชรเกษม/ควบคุมงานก่อสร้าง
ดูแลงานสิ่งแวดล้อมชุมระดับงานบริหาร
งานด้านCSO ( บริการหลังการขาย )
ชื่อบริษัท : XXXXXXXXXXXXXX
กุมภาพันธ์ 2550  -  ตุลาคม 2552   
ที่อยู่-ติดต่อ : XXXXXXXXXXXXXX
ตำแหน่ง ผู้ควบคุมงาน,งานสำรวจ,บริการหลังการขาย เงินเดือน 16,800+พาหนะ
ระดับ -
หน้าที่รับผิดชอบ
บริหารงานกลุ่มโครงการ(ในแนวราบ และ สูง)
จัดทำแบบแผนงานความคุมตรวจสอบงานตามระบบQC
งานระบบสาธาณูปโภคภายในโครงการ และอาคารสูง
งานSurvey ผังโครงการ+งานสาธารณูปโภค
งานเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับเทคนิค
ประวัติการอบรม
กรมแรงงานจังหวัดสระบุรี
มิถุนายน 2550  -  มิถุนายน 2550   
หลักสูตร/ตำแหน่ง ความปลอดภัยระดับเทคนิค
ผ่านการฝึกอบรมงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ตุลาคม 2552  -  ตุลาคม 2552   
หลักสูตร/ตำแหน่ง งานจป.ระดับบริหาร
  ความสามารถ ผลงาน เกียรติประวัติ
ความสามารถทางภาษา
พูด อ่าน เขียน
ไทย ดี ดี ดี
อังกฤษ ดี ดี ดี
พิมพ์ดีดไทย 30 คำ/นาที
พิมพ์ดีดอังกฤษ 30 คำ/นาที
ความสามารถในการขับขี่ รถยนต์
มี รถยนต์ เป็นของตัวเอง
ความสามารถพิเศษอื่น ๆ
- มีความรู้ทางคอมๆ ( word,Excel,Powerpoint,Internet )
- ทำงานภายใต้แรงกดดันสูงได้ดี
- มีอัธยาศัยดีต่อทุกคน
- กล้าตัดสินใจและกล้าแสดงออก
- มีความเป็นผู้นำ+ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดทุกฃนิด
โครงการ ผลงาน เกียรติประวัติ และประสบการณ์อื่น ๆ
งานทำวิจัยและทัศนคติด้านอัคคีภัยของชุมชน
งานทำการตรวจสอบ/ควบคุมงานก่อสร้างอาคารสูง,โรงงาน
งานบริหารงานโครงการบ้านจัดสรร( อสังหาริมทรัพย์)
งานควบคุมด้านสาธารณูปโภคและติดต่อประสานงานหน่วยงานราชการ
ควบคุมงานตรวจสอบระบบงานQC.งานก่อสร้างอาคารโรงงานSeagate .โคราช.( บ.Taikisa .จำกัด)
บุคคลอ้างอิง
XXXXXXXXXXXXXX