เข้าสู่ระบบ
Job Index | เวลาทำการ >> จันทร์-ศุกร์ 8:30-18:00 น. และเสาร์ 9:30-16:30 น. >> Tel: 02-353-6999 | Fax: 02-353-6988
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
หน้า (ประมาณการพิมพ์) | estimated printed page(s)
0.00
กรุณาเลือกแฟ้มที่ต้องการเก็บประวัติบันทึกข้อความสั้น ๆ เกี่ยวกับประวัตินี้
( ไม่เกิน 200 ตัวอักษร )ข้อความที่ปิดไว้ สามารถอ่านได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
หรือ Click ที่นี่ เพื่อสมัครสมาชิก
หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร 02-353-6999
  รหัส : 2501953  แก้ไขประวัติล่าสุด : 21 ตุลาคม 2553  
เข้าระบบล่าสุด 6 เดือนที่แล้ว  


78%
ชื่อ     นามสกุล
ที่อยู่
กรุงเทพมหานคร 10600
Email
Mobile
วันเกิด 25 มีนาคม 2526 ( อายุ 32 ปี )
* ประวัตินี้มีการแสดงข้อมูลแบบช่วงอายุไม่สมบูรณ์ ไม่สามารถแสดง ประวัติการทำงาน ได้
เนื่องจากเจ้าของประวัติระบุช่วงเวลาไม่ชัดเจน หรือผิดพลาด เช่น ไม่กรอก เดือน หรือปี ของข้อมูลนั้น
ประวัติการศึกษา
ประวัติการฝึกอบรม
พ.ศ. - อายุ (ปี)
ประวัติการทำงาน
ปีที่จบ 2544
จาก ร.ร.วัดนวลนรดิศ
ระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย
สาขา วิทย์-คณิต
เกรดเฉลี่ย 2.00
ปีที่จบ 2548
จาก มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ระดับ ปริญญาตรี
สาขา วิทยาศาสตร์ความปลอดภัย
เกรดเฉลี่ย 2.47
เม.ย. 49 - เม.ย. 49
สถาบัน บริษัท เอ็นพีซี เซฟตี้ แอนด์ เอ็นไวรอ...
หลักสูตร ความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ (ผ...
2542 - 16
2543 - 17
2544 - 18
2545 - 19
2546 - 20
2547 - 21
2548 - 22
2549 - 23
2550 - 24
 
ข้อความที่ปิดไว้ สามารถอ่านได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
หรือ Click ที่นี่ เพื่อสมัครสมาชิก
หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร 02-353-6999
  รหัส : 2501953  แก้ไขประวัติล่าสุด : 21 ตุลาคม 2553  
เข้าระบบล่าสุด 6 เดือนที่แล้ว  
ชื่อ   นามสกุล
78%
ที่อยู่
กรุงเทพมหานคร 10600
Email
Mobile
รายละเอียดส่วนตัว
เพศ ชาย วันเกิด 25 มีนาคม 2526 อายุ 32 ปี
ส่วนสูง 180 ซม. น้ำหนัก 70 กก.
สัญชาติ ไทย ศาสนา พุทธ
สถานภาพสมรส โสด สถานภาพทางทหาร ได้รับการยกเว้น / จบหลักสูตรรักษาดินแดน (รด.)
ลักษณะงานที่ต้องการ
ตำแหน่งงานที่ต้องการสมัคร 1. จป.(วิชาชีพ)
เงินเดือนที่ต้องการ 40,000
สถานที่ที่ต้องการทำงาน ชลบุรี
ประวัติการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
2548
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี สาขา วิทยาศาสตร์ความปลอดภัย
คณะ - วุฒิ วิทยาศาสตร์บัณฑิต
เกรดเฉลี่ย 2.47
ร.ร.วัดนวลนรดิศ
2544
ระดับการศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลาย
เกรดเฉลี่ย 2.00
ประวัติการทำงาน
ชื่อบริษัท :
 2551  -   ปัจจุบัน   
ที่อยู่-ติดต่อ :
ตำแหน่ง จป.วิชาชีพ เงินเดือน 25000(O.T.)
ระดับ เจ้าหน้าที่
หน้าที่รับผิดชอบ
ประจำโครงการ ฯก่อสร้าง
1.กำหนดนโยบาย
2.เสนอแนะ
3.กำกับ
4.ประชุม
5.อบรม
6.วิเคราะห์
7.สรุปแนวทางแก้ไข
8.สุขลักษณะ
9.สภาพแวดล้อมที่ส่งผลต่อพื้นที่ใกล้เคียง
10.ประสานงานหน่วยงานรัฐ
ชื่อบริษัท :
 2549  -   2550   
ที่อยู่-ติดต่อ :
ตำแหน่ง จป.วิชาชีพ เงินเดือน 12000
ระดับ เจ้าหน้าที่
หน้าที่รับผิดชอบ
ปั้มนำมัน
ชื่อบริษัท :
 2548  -   2549   
ที่อยู่-ติดต่อ :
ตำแหน่ง จป.วิชาชีพ เงินเดือน 12000
ระดับ เจ้าหน้าที่
หน้าที่รับผิดชอบ
ประจำโครงการ ฯก่อสร้าง(ระบบไฟฟ้า,สุขาภิบาล,แอร์,ประปา)
1.กำหนดนโยบาย
2.เสนอแนะ
3.กำกับ
4.ประชุม
5.อบรม
6.วิเคราะห์
7.สรุปแนวทางแก้ไข
8.สุขลักษณะ
9.สภาพแวดล้อมที่ส่งผลต่อพื้นที่ใกล้เคียง
10.ประสานงานหน่วยงานรัฐ
ประวัติการอบรม
บริษัท เอ็นพีซี เซฟตี้ แอนด์ เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด
เมษายน 2549  -  เมษายน 2549   
หลักสูตร/ตำแหน่ง ความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ (ผู้อนุญาติ ควบคุมงาน ผู้ช่วยเหลือ และผู้ปฏิบัติงาน)
  ความสามารถ ผลงาน เกียรติประวัติ
ความสามารถทางภาษา
พูด อ่าน เขียน
ไทย เยี่ยม ดี ดี
พิมพ์ดีดไทย 70-80 คำ/นาที
พิมพ์ดีดอังกฤษ 60-70 คำ/นาที
ความสามารถในการขับขี่ รถยนต์
มี รถยนต์ เป็นของตัวเอง
โครงการ ผลงาน เกียรติประวัติ และประสบการณ์อื่น ๆ
โรงงานผลิตกระป๋องโลหะ
โรงงานฮอล แคดเบอร์รี่อดัม(นิคมลาดกระบัง)
ปั้มนำมัน Jet
โครงการก่อสร้างอาคาร 18 ชั้น โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน
โครงการก่อสร้างอาคาร 20 ชั้นโรงแรมอิมพาล่า
โครงการก่อสร้าง Makro รามอินทรา
โครงการก่อสร้างอาคาร 4 ชั้น สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
โครงการก่อสร้างอาคาร11 ชั้น มูลนิธิสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์(ปัจจุบัน)