เข้าสู่ระบบ
Job Index | เวลาทำการ >> จันทร์-ศุกร์ 8:30-18:00 น. และเสาร์ 9:30-16:30 น. >> Tel: 02-353-6999 | Fax: 02-353-6988
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
หน้า (ประมาณการพิมพ์) | estimated printed page(s)
0.00
กรุณาเลือกแฟ้มที่ต้องการเก็บประวัติบันทึกข้อความสั้น ๆ เกี่ยวกับประวัตินี้
( ไม่เกิน 200 ตัวอักษร )Username : 
Password : 
  รหัส : 2501953  แก้ไขประวัติล่าสุด : 21 ตุลาคม 2553  
เข้าระบบล่าสุด 6 เดือนที่แล้ว  


78%
ชื่อ XXXXXXXXXXXXXX     นามสกุล XXXXXXXXXXXXXX
ที่อยู่ XXXXXXXXXXXXXX
กรุงเทพมหานคร 10600
Email XXXXXXXXXXXXXX
Mobile XXXXXXXXXXXXXX
วันเกิด 25 มีนาคม 2526 ( อายุ 32 ปี )
* ประวัตินี้มีการแสดงข้อมูลแบบช่วงอายุไม่สมบูรณ์ ไม่สามารถแสดง ประวัติการทำงาน ได้
เนื่องจากเจ้าของประวัติระบุช่วงเวลาไม่ชัดเจน หรือผิดพลาด เช่น ไม่กรอก เดือน หรือปี ของข้อมูลนั้น
ประวัติการศึกษา
ประวัติการฝึกอบรม
พ.ศ. - อายุ (ปี)
ประวัติการทำงาน
ปีที่จบ 2544
จาก ร.ร.วัดนวลนรดิศ
ระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย
สาขา วิทย์-คณิต
เกรดเฉลี่ย 2.00
ปีที่จบ 2548
จาก มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ระดับ ปริญญาตรี
สาขา วิทยาศาสตร์ความปลอดภัย
เกรดเฉลี่ย 2.47
เม.ย. 49 - เม.ย. 49
สถาบัน บริษัท เอ็นพีซี เซฟตี้ แอนด์ เอ็นไวรอ...
หลักสูตร ความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ (ผ...
2542 - 16
2543 - 17
2544 - 18
2545 - 19
2546 - 20
2547 - 21
2548 - 22
2549 - 23
2550 - 24
 
  รหัส : 2501953  แก้ไขประวัติล่าสุด : 21 ตุลาคม 2553  
เข้าระบบล่าสุด 6 เดือนที่แล้ว  
ชื่อ XXXXXXXXXXXXXX   นามสกุล XXXXXXXXXXXXXX
78%
ที่อยู่ XXXXXXXXXXXXXX
กรุงเทพมหานคร 10600
Email XXXXXXXXXXXXXX
Mobile XXXXXXXXXXXXXX
รายละเอียดส่วนตัว
เพศ ชาย วันเกิด 25 มีนาคม 2526 อายุ 32 ปี
ส่วนสูง 180 ซม. น้ำหนัก 70 กก.
สัญชาติ ไทย ศาสนา พุทธ
สถานภาพสมรส โสด สถานภาพทางทหาร ได้รับการยกเว้น / จบหลักสูตรรักษาดินแดน (รด.)
ลักษณะงานที่ต้องการ
ตำแหน่งงานที่ต้องการสมัคร 1. จป.(วิชาชีพ)
เงินเดือนที่ต้องการ 40,000
สถานที่ที่ต้องการทำงาน ชลบุรี
ประวัติการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
2548
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี สาขา วิทยาศาสตร์ความปลอดภัย
คณะ - วุฒิ วิทยาศาสตร์บัณฑิต
เกรดเฉลี่ย 2.47
ร.ร.วัดนวลนรดิศ
2544
ระดับการศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลาย
เกรดเฉลี่ย 2.00
ประวัติการทำงาน
ชื่อบริษัท : XXXXXXXXXXXXXX
 2551  -   ปัจจุบัน   
ที่อยู่-ติดต่อ : XXXXXXXXXXXXXX
ตำแหน่ง จป.วิชาชีพ เงินเดือน 25000(O.T.)
ระดับ -
หน้าที่รับผิดชอบ
ประจำโครงการ ฯก่อสร้าง
1.กำหนดนโยบาย
2.เสนอแนะ
3.กำกับ
4.ประชุม
5.อบรม
6.วิเคราะห์
7.สรุปแนวทางแก้ไข
8.สุขลักษณะ
9.สภาพแวดล้อมที่ส่งผลต่อพื้นที่ใกล้เคียง
10.ประสานงานหน่วยงานรัฐ
ชื่อบริษัท : XXXXXXXXXXXXXX
 2549  -   2550   
ที่อยู่-ติดต่อ : XXXXXXXXXXXXXX
ตำแหน่ง จป.วิชาชีพ เงินเดือน 12000
ระดับ -
หน้าที่รับผิดชอบ
ปั้มนำมัน
ชื่อบริษัท : XXXXXXXXXXXXXX
 2548  -   2549   
ที่อยู่-ติดต่อ : XXXXXXXXXXXXXX
ตำแหน่ง จป.วิชาชีพ เงินเดือน 12000
ระดับ -
หน้าที่รับผิดชอบ
ประจำโครงการ ฯก่อสร้าง(ระบบไฟฟ้า,สุขาภิบาล,แอร์,ประปา)
1.กำหนดนโยบาย
2.เสนอแนะ
3.กำกับ
4.ประชุม
5.อบรม
6.วิเคราะห์
7.สรุปแนวทางแก้ไข
8.สุขลักษณะ
9.สภาพแวดล้อมที่ส่งผลต่อพื้นที่ใกล้เคียง
10.ประสานงานหน่วยงานรัฐ
ประวัติการอบรม
บริษัท เอ็นพีซี เซฟตี้ แอนด์ เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด
เมษายน 2549  -  เมษายน 2549   
หลักสูตร/ตำแหน่ง ความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ (ผู้อนุญาติ ควบคุมงาน ผู้ช่วยเหลือ และผู้ปฏิบัติงาน)
  ความสามารถ ผลงาน เกียรติประวัติ
ความสามารถทางภาษา
พูด อ่าน เขียน
ไทย เยี่ยม ดี ดี
พิมพ์ดีดไทย 70-80 คำ/นาที
พิมพ์ดีดอังกฤษ 60-70 คำ/นาที
ความสามารถในการขับขี่ รถยนต์
มี รถยนต์ เป็นของตัวเอง
โครงการ ผลงาน เกียรติประวัติ และประสบการณ์อื่น ๆ
โรงงานผลิตกระป๋องโลหะ
โรงงานฮอล แคดเบอร์รี่อดัม(นิคมลาดกระบัง)
ปั้มนำมัน Jet
โครงการก่อสร้างอาคาร 18 ชั้น โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน
โครงการก่อสร้างอาคาร 20 ชั้นโรงแรมอิมพาล่า
โครงการก่อสร้าง Makro รามอินทรา
โครงการก่อสร้างอาคาร 4 ชั้น สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
โครงการก่อสร้างอาคาร11 ชั้น มูลนิธิสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์(ปัจจุบัน)